Пристрій для вилучення тютюну з бракованих цигарок

 

№ 99202 оь

J - -+ Юавц1 і

СРСР

Клас 79b, 15io

ОПИС ІЗО і И.ьтаЮ. И1Нич,:",а . .:Е"1"Е НЦЯ

До ПАТЕНТУ

Заявники іноземна фірма «Заводи " Шкода», народне підприємство і іноземець

РУДОЛЬФ ФЕЛЬМАН (Чехословаччина) Дійсний винахідник іноземець Рудольф ФЕЛЬМАН

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ТЮТЮНУ

З БРАКОВАНИХ ЦИГАРОК


Заявлено 5 липня 1950 року за № 401266(2116


Опубліковано 30 листопада 1054 р.


Предмстом винаходу є пристрій для вилучення тютюну з бракованих цигарок, виконане у вигляді транспортуючого цигарки диска, дискового ножа і круглої щітки.


Відомі подібної конструкції і призначення пристрою не гарантують ретельного відділення тютюну від паперу.


Пропоноване пристрій дозволяє проводити ретельне витяг тютюну з бракованих цигарок.


Особливість пристрою полягає в тому, що транспортує цигарки диск має зубчасту або голчасту поверхню, до кот� зняття паперової оболонки з транспортуючого диска застосована встановлена над відвідним лотком наполеглива планка.


На фіг. 1 зображено вигляд запропонованого пристрою збоку; на фіг. 2 вЂ" вид транспортуючого диска і примикає до нього підпружиненого натиск ного ролика; на фіг. 3 вЂ" щітка з транспортуючих диском (вид у плані).


З гострими зубцями або голками 1 транспортуючий диск 2 закріплений на валу 3. До диску 2 за допомогою пружини 4 притискається поворотний на цапфі 5 натискний ролик б, що сидить у вилці важеля 7, повертається навколо цапфи 8.


На вилці важеля 7 закріплена напрямна планка 9, розта>кенная нижньою частиною під транспортуючих диском 2 і притискає цигарки до поверхні диска. В направляючої планки 9 передбачена проріз, в яку входить дисковий ніж 10, насаджений на валу 11. Під ножем 10 на валу 12 розташована щітка 13 для відділення тютюну від паперу.


Пристрій приводиться в дію від електродвигуна (на кресленні не показаний) через шків 14 і ремінну передачу 15, повідомляє рух шківа 1б щітки 13, від шківа


1б рух передається шківа 17


М 99202 до дискового .ножа 10 і шківа 18, який за допомогою зубчастої передачі 19 приводить в рух диск 2.


Під направляючою планкою 9 цигарка згинається по радіусу диска 2. Ніж 10 розрізає цигарковий папір по всій довжині. Завдяки пружності тютюну цигарка розкривається і у відкритому вигляді, але дотепер наколотая на зуби 1 диска 2, підводиться під шетку 18 процедуру, яка видаляє з паперу всі тютюнові волокна і сбрасивающую їх, наприклад, в ящик 21. Очищена від тютюну цигарковий папір упорною планкою 22 скидається в отводний лоток 28.


Предмет винаходу


1. Пристрій для. вилучення тютюну з бракованих цигарок, виконане у вигляді транспортуючого цигарки диска, дискового ножа н круглої щітки, о т л и ч а ю щ е єс я тим, що з метою більш надійного утримання цигарки при розрізуванні гільзи і далі папери, диск має зубчасту або голчасту поверхню, до якої примикає підпружинений натискний диск і направляюча планка, встановлена між ножем і роликом.


2. Застосування в пристрої за п. 1 встановленої над відвідним лотком наполегливої планки для зняття паперової оболонки з транспортуючого диска. № 99202


 

Схожі патенти:
Up!