Вертикальна циклону камера

 

ОПИС

ВИНАХОДИ

До АВТОРСЬКИМ СВІДЧЕННЯМ пп 49745I

Союз Радянських

Соціалістичних"

Республік (61) Додаткове до авт. свід-ву (22) Заявлено 12.06.73 (21) 1930957/24-6 (51) М. Кл. F 23m 1/12

F 23с 11/00 з приєднанням заявки 1

Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів

Опубліковано 30.12,75. Бюлетень № 48


Дата опублікування опису 16.03.76 (53) УДК 662,933(088.8) (72) Автори винаходів


М. Р, Курмангалиев, В. А. Максимов і М. Х. Токмухамедов


Казахський науково-дослідний інститут енергетики (71) Заявник (54) ВЕРТИКАЛЪНАЯ ЦИКЛОНУ КАМЕРА


Предмет винаходу осударстеенник KOMHTBT (23) П иор


i апріорі ет


Винахід відноситься до галузі енергетики та энерготехноло»».


Відомі всртикальние циклонні камери з верхнім висновком газів, що містять корпус з соплами і річкою і аксіально розташовану вставку для виведення газів, верхня частина якої виконана конічної.


Ц� 310 досягається тим, що по осі корпусу встановлені охолоджувані труби, верхні кінці яких загнуті і прилягають до стінок конічної частини вставки.


На,ертеже зображена камера, вертикальний розріз.


Камера містить .корпус 1 з соплами 2 і летксй 3, вставку 4 з конічною частиною 5 і встановлені по осі корпусу 1 водоохолоджувані труби 6, верхні кінці яких 7 загнуті і примикають до степкам конічної частини 5 вставки 4. Труби 6 ошиповани і покриті вогнетривкої обмазкою.


Камера працює наступним чином.


Шлак, схоплений на стінках вставки 4, виноситься у вигляді плівки аеродинамічними силами у верхню частину 5, де відбувається його


5 накопичення, потрапляє на труби 6, ннм стікає в нижню частину корпуса 1 н видаляється з камери через річку 3.


Рух шлаку по трубах 6 вниз можливо завдяки малим аэроди ампческнм силам


10 î-євою частині корпусу 1 і вставки 4.


Вертикальна циклону камера з верх|нпм


15 висновком газів, що містить корпус з соплами і річкою і аксіально розташовану вставку для виведення газів, верхня частина якої викон форсировках камери, по осі корпусу встановлені охолоджувані труби, верхні кінці яких загнуті і прилягають до стінок конічної частини вставки.


497451


Редактор E. Дайч


Замовлення 394/9 Вид. № 2116 Тираж 648


ЦНІІПО Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів


113035, Москва, Ж-35, Раушская іаб., д. 4/5


Передплатне


Друкарня, i:ð. Сапунова, 2


Укладач Ст. Круглянский


Техред Е, Митрофанова


Коректори: Л. Денискіна і Т. Добровольська
 

Схожі патенти:
Up!