Циклонна топкова камера

 

t пп 457847

ВП ІСАН І Е

ВИНАЙДЕНИЙ ІЯ

До АВТОРСЬКИМ СВІДЧЕННЯМ

Союз Радянських

Соціалістичних

Республік (61) Залежне від авт. свідоцтва 428161 (22) Заявлено oi.03.72 (21) 1765921„/24-6 з приєднанням заявки № (32) Пріоритет

Опубліковано 25.01.75. Бюлетень 1 3

Дата опублікування опису 15.04.75 (51) М. Кл. F 23m 1! 02


Державний комітет


Ради Міністрів СРСР у справах винаходів (53) УДЯ 621.745.3 (088.8) і відкриттів (72) Автори винаходу


Е. Балфанбаев, В. о. Вишенський, М. P. Курмангалиев і Та, Я. Толмачов


Казахський науково-дослідний інститут енергетики (71) Заявник (54) ЦИКЛОНУ ТОПКОВА КАМЕРА


Винахід стосується спалювання палива і обробки дрібнодисперсного матеріалу в високотсмпературном газовому потоці.


За основним авт. св. 428161 відомі циклонні топкові камери з нижнім введенням газу і розплаву, корпус яких у місці введення аэросмеси виконаний з кільцевим розширенням, а по осі камери встановлена вставк>�однак у нижній частині камери знижується сепараційні здатність.


Метою винаходу є підвищення сепараційної здібності нижній частині камери. Це досягається тим, що в кільцевому зазорі між вставкою і висновком встановлено завихритель, виконаний, наприклад, у вигляді водоохолоджуваних лопаток.


На кресленні зображена запропонована камера, вертикальний розріз і розгортка розрізу топкової камери.


Циклонна топкова камера має корпус 1 з кільцевим розширенням 2, в якому передбачені патрубки 3 і 4 відповідно для введення паливо-повітряної суміші і шихти, і нижнім висновком 5 газу. По осі корпусу 1 встановлена заглушена знизу вставка 6, утворює з корпусом 1 кільцевий зазор 7, в якому розміщений завихритель 8, виконаний у вигляді водоохолоджуваних лопаток 9.


Паливо-повітряна суміш по патрубку 3 тангепциально надходить у кільцевий розширення 2 корпусу 1, де відбувається її згоряння і плавлення шихти. Димові гази з распла10 вмо проходять через завихрювач 8, встановлений в кільцевому зазорі 7 і виводяться з топки.


При проходженні через завихрювач 8 інтенсивність крутки димових газ�тенією


20 Циклону топкова камера з авт. св. 428161, різни ающа яся тим, що, з метою підвищення сепараційної здібності нижній частині камери, в кільцевому зазорі між вставкою і висновком встановлено зави25 хритель, виконаний, наприклад, у вигляді водоохолоджуваних лопаток.


457847


Укладач Ст. Круглипский


Редактор E. Кравцова Техред Т. Миронова Коректори; А. Васильєва і E. Мохова


Замовлення 796/9 Вид. № 417 Тираж 643 Передплатне


ЦНІІПО Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів


Москва, iK-35, Раушская наб., д. 4/5


Друкарня, пр. Сапунова, 2
 

Схожі патенти:
Up!