Пристрій для переробки тютюнової обрізі і бракованих цигарок

 

О П І З А Н І Е 348I98

ВИНАХОДИ

До АВТОРСЬКИМ СВІДЧЕННЯМ

Союз Радянських

Соціалістичних

Респтблик

Залежне від авт. свідоцтва №

Заявлено 68.1Х.1969 (№ 1361539/28-13) М. Кл. А 241 5 35 з приєднанням заявки 1

Пріоритет


Комітет по справах винаходів і відкриттів при Раді ввинистрав


СРСР


Опубліковано 23.У111.1972. Бюлетень № 25


Дата опублікування опису 12.ІХ.1972


1.".,1 1т ;1«b) II ;(I-1 - Автори винаходу


Д. Л. Дєдков, В. С. Зінкевич, Б. Ф. Копай-Гора Р. А. Кичапин


Заявники Челябінська тютюнова фабрика Росглавтабака і Уральський філія


Державного проектного інституту механізації та автоматизації підприємств харчової промисловості


ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ТАБАЧИСЙ ОБРІЗІ


І БРАКОВАНКиХ ЦИГАРОК


Винахід відноситься до тютюнової промисловості, а саме до пристроїв для переробки таба� і бракованих цигарок, містить хитний гуркіт, встановлену над гуркотом пару зубчастих валків різного діаметру для розкриття бракованих цигарок, пристосування для направлення цигарок в межвалковий зазор і вертикальний ковшевий елеватор.


Пропоноване пристрій простіше і більш повно виділяє тютюн з бракованих цигарок. Це досягається тим, що пристосування для направлення цигарок в ме>квалковий зазор складається з двох вертикально встановлених щитків і розміщених між нимн двох площин, розташованих з ухилом у напрямку IIC>1каі!Іми для подачі цигарок перпендикулярно ocH÷ валків.


На фіг. 1 зображено пропоноване пристрій, загальний впд; на фіг, 2 вЂ" вид по стрілці А


На фіг. 1; на фіг. 3 вЂ" вид по стрілці Б на фіг. 1; на фіг. 4 вЂ" розріз за вЂ" на фіг. 2; на фіг. 5 вЂ" пристрій на папиросонабивной машині: і розріз по Р вЂ" Р.


Пристрій містить хитний гуркіт 1, зубчасті валки 2 н, >з зубцями 4, 6 пристосування для направлення цигарок в межвалковий зазор і вертикальний ковшевий элева5 тОр 6.


Хитний гуркіт 1 складається пз з�> від тютюну і обре10 дт н їх подання у збірник макулатури 8, і напівкруглого жолоба 9, призначеного для пода IH виділеного тютюну і обрезн в прийомну лійку ковшового елеватора 6. Гуркіт встановлено з нахилом 8 вЂ" 10 в бік эле15 ватора, і через систему важелів і ексцентрик (на кресленні не показано) кннсматическн пов'язаний з главнь м валом папиросонабивной машини


Безпосередньо над гуркотом встановлена


20 пара зуб IaIbix валків 2 і >разІІ«ІІІоі.о діаметра, призначений генних для розкриття бракованих папирсс. Валки, що обертаються назустріч один одному з різними швидкостями, закріплені в корпусі 10 на підшипниках


25 наскільки>кенія, пр:гнемо підшипники валка 2 змонтовані B рухомих напрямних


11, з допомогою яких можна регулювати зазор між валк2ìè при переході на переробку цигарок дру".îãî формату. Валки при30 водяться в рух îT головного ва Ià папиро348198 сонабивной машини через систему шестерень


12 вЂ" 15.


Пристосування 5 для направлення цигарок в межвалковий зазор складається з двох вертикально встановлених щитків 1б і 17 і розміщених між ними двох площин 18

З допомогою корпусу, що складається з двох щік 22 і 23, пристрій встановлюється на штанги 24 папиросонабивной машини, призначені для кріплення напрямних 25 виносу цигарок машини. При цьому наявне в направляючих виносу цигарок машини вікно, утворене в результаті видалення горизонтальній частині напрямних, забезпечує переробку всіх бракованих цигарок.


Вертикальний ковшевий елеватор 6 встановлений біля вихідної горловини гуркоту і призначений для подачі обрізі та тютюну, виділеного з бракованих цигарок в дистрибутор папиросонабивной машини для їх вторинного використання. Привід елеватора здійснюється від головного валу машини через ланцюгову передачу і циліндричні шестерні (на кресленні не показано).


Пристрій працює наступним чином.


Браковані цигарки 2б з направляючих виносу па пірос папиросонабивной машини через вікна в них падають на похилі площини 18 і 19 і з допомогою вертикальних перегородок 20 і 21 і щитків 1б і 17 під дією власної ваги потрапляють в зубчасті валки 2 і 8 в положенні, перпендикул�ються по твірним її циліндра на три частини, при цьому відбувається часткове виділення тютюну. Цей


5 тютюн і браковані цигарки з розрізаними гільзове сорочками з валків потрапляють на сито 7 гуркоту 1, де виділяється частина тютюну. Виділений таким чином тютюн і обрізь просіваються на жолоб 9


10 і по ньому подаються в приймальну воронку ковшового елеватора б. Розрізані браковані сорочки цигарок по ситу подаються у збірник макулатури 8, а обрізь і виділений тютюн з приймальної воронки елеватора


15 ковшами вЂ" в дистрибутор машини для вторинного використання.


Предмет винаходу


20


Пристрій для переробки тютюнової обрізі і бракованих цигарок, що містить хитний гуркіт, встановлену над гуркотом пару зубчастих валків різного діаметра


25 для розкриття бракованих цигарок, пристосування для направлення цигарок в межвалковий зазор і вертикальний ковшовий елеватор, відмінне тим, що, з метою спрощення пристрою і більш повного виділення


30 тютюну з бракованих цигарок, пристосування для направлення цигарок в межвалковий зазор соѻоЗ5 ном у напрямку межвалкового зазору і з вертикальними перегородками, служать для подачі цигарок перпендикулярно до осей валків. р-р


74


СоставительТ. Маєва


Замовлення 2864 9 З . № 1214 Тираж 40б Передплатне


ЦНІІПО Комітету у справах винаходів і відкриттів при Раді Міністрів СРСР


Москва, 7К-35, Раушская ст., д. 4/5


Друкарня, пр. Сапунова, 2
 

Up!