Спосіб отримання добавки на основі екологічно чистої полиамидокислоти і композиційних матеріалів для антиадгезійних, антипригарних, антифрикційних покриттів по металу з використанням добавки

 

Винахід відноситься до хімічної промисловості і стосується отримання добавки на основі полиамидокислоти у вигляді волокон, стійкою при зберіганні, яка при перекладі в сольове стан, може знайти застосування для отримання композиційних матеріалів і покриттів по металу на виробах хімічної, машинобудівної, авіаційної техніки з метою захисту від корозії, підвищення термостійкості, зносостійкості, антифрикційних властивостей деталей і вузлів, а також до отримання композиційних матеріалів для таких покриттів.

Широко поширений спосіб отримання полиамидокислот (ПАК) шляхом поліконденсації диангидридов тетракарбонових кислот з ароматичними диаминами (Безсонов М. І., Котон М. М., Кудрявцев Ст. Ст., Лайус Л. А. «Полііміди - клас термостійких полімерів» - Л.: Наука-1983). Реакція утворення ПАК йде при кімнатній температурі в полярних розчинниках, наприклад, N-метилпирролидоне, диметилацетамине, діметилформаміді. Продукт ацилування - високо - або низькомолекулярна ПАК істотно залежить від природи використовуваного розчинника. Для отримання високомолекулярних ПАК використовують амідні розчинники, в яких добре розчиняються ці ПАК, константа рівноваги реакції ацилиро�повз амідних розчинників, розчинників, у яких розчинні мономери - диамини і диангидриди тетракарбонових кислот, але нерозчинні ПАК, для неї вони є осадителями, що сприяє осадженню ПАК у вигляді микротонких частинок.

Недоліком даного способу є необхідність для подальшого використання і отримання полііміду, розчиняти, виділену осадженням ПАК, у амидном розчиннику, і отриманий розчин піддавати нагріванню при (130-250)°C для отримання ПІ.

Відомий спосіб виробництва високомолекулярних полиамидокислоти з подальшою имидизацией (Патент UA №2398790 від 01.12.2008), що включає поліконденсацію суміші диангидрида тетракарбоновой кислоти і диамина в апротонном розчиннику, при впливі ультразвуку. Як апротонних розчинників обрані диметилформамід, диметилацетамид, диметилсульфоксид. Ультразвуком впливають на розчин мономерів у діметилформаміді (ДМФА) до отримання в'язкого розчину полиамидокислоти, потім отриману ПАК в розчині ДМФА піддають додатковому ультразвукового впливу для отримання полиимида. Реакцію проводять при наступному співвідношенні компонентів: на 20,20 р 4,4'-диоксианилина беруть 21,8 р пиромеллитового диангидрида і 58,2 мл (54,97 г) дімет�9%) по відношенню до використовуваних мономерам.

Відомий спосіб отримання розчину полиамидокислоти (Патент RU 2352595 від 11.04.2007) шляхом поліконденсації 4,4'-диаминотрифениламина з ароматичним діаміном і диангидрида 3,3',4,4'-бензофенонтетракарбоновой кислоти або його суміші з диангидридом ароматичних діамін в суміші з 4,4'-диаминотрифениламином використовують 5(6)-аміно-2-(4-аминофенил)бензімідазол при відношенні до суми молей, що дорівнює 1,00≤1,00). При цьому виключається утворення холодцю полімеру при отриманні великих об'ємів розчину полиамидокислоти, з більшою концентрацією розчину ПАК, придатної для формування плівок і волокон.

Недоліком даного винаходу є використання амідних розчинників у великій кількості - (до 18% мас).

Відомий спосіб використання полиамидокислоти у вигляді плівки для отримання антифрикційних і антипригарних покриттів (Патент RU 2170286 від 26.11.1999; UA №2457228 від 27.07.2012). Плівка полиамидокислоти отримана шляхом подання через фільєру на стрічку конвеєра розчину попередньо синтезованої ПАК з пиромеллитового диангидрида і диаминодифенилового ефіру в середовищі диметилформамід. Співвідношення використовуваних для синтезу ПАК компонентів наступне:

При эквимолекулярном кількості мономерів - диангидрида �кислоти використовують 2060 р N,N-диметилформамід, тобто в 4,93 рази більше суми мономерів. Отриманий розчин полиамидокислоти має концентрацію 15% - фактично, 16,9% - теоретично.

Отже, вихідний розчин ПАК у діметилформаміді містить диметилформамід приблизно 84%.

Розчин ПАК, відлитий рівномірно на стрічці конвеєра, проходить попередню зону термообробки з температурою, достатньої для часткового видалення ДМФА (130-140°C) і формування плівки ПАК. Отримана плівка знімається з конвеєра і використовується в якості вихідної для одержання розчину солі ПАК, що містить N-метил-піролідон, моноетаноламін та воду, стійкого при різних умовах тривалого зберігання та подальшого введення в якості плівкоутворювальної в композиційні системи для покриттів різного експлуатаційного призначення на металевих підкладках (хлібопекарських формах, прес-формах, предметах побуту, посуд, праски, пари тертя в якості твердої змазки при сухому терті - ковзанні і т. д.).

Вміст залишкового диметилформамід в плівці ПАК від 29 до 32%, який входить в сольову форму ПАК і, відповідно, одержувані композиційні системи для покриттів.

Як випливає з вищенаведених винаходів, отримання полиамидокислот� середовищі апротонних розчинників. В якості розчинників використовуються - N,N-диметилацетамид; N,N-диметилсульфоксид, N,N-диметилформамід - подібних по токсичності речовин, що впливають на здоров'я людини.

Нижче наведені властивості найбільш використовується в синтезі ПАК N,N-диметилформамід порівняно з ацетоном і етанолом розчинниками, застосовуваними в лаках, фарбах, в парфумерії і лікарських налаштуванні:

Розчинники:/N. N-диметилформамідАцетонЕтанол
Показники: ×
- Гранично допустима концентрація (ГДК), мг/м. куб.102001000
- Потрапляння розчинника через неушкоджену шкіру людиниПопадання розчинника через неушкоджену коку людини можливеПопадання розчинника через неушкоджену шкіру людини відсутній
- М�оровью працюючих (МАК)
див. куб/м. куб2010001000
мг/м куб6024001900

- Чутливість індикації по запаху (ЧІЗ), мг/м. куб.0,141,12,0
- Клас небезпеки *2,04,0
* канцерогенний
* Відповідно до ГОСТ 12.1.007-76
(×) X. Райхард «Розчинники в органічній хімії». Изд. «Хімія", Ленінградське відділення, 1973 р.

З наведених даних наочно видно, що токсичність розчинників, застосовуваних при синтезі ПАК, яка у вигляді солі вводиться в композиції для покритий�повідомляє токсичність таких розчинників, як ацетон, етанол, використовуваних людиною в побуті та повсякденному житті.

Розчин полиамидокислоти в N,N-диметилформамиде, з якого формують поліамідні волокна, піддаючи потім термообробці, перетворюючи останні у високоміцні поліїмидні волокна, що містить N,N-диметилформамід в межах 57%.

Розчин ПАК (при концентрації 13-25%), який використовується в розроблених композиціях для покриттів, містить, відповідно, N,N-диметилфомамида від 75 до 87%.

Розчини полиамидокислот в зазначених амідних розчинниках, крім негативного впливу на здоров'я людини, нестійкі при зберіганні в природних умовах. Короткострокове (10 днів) їх зберігання допустимо при температурі (±8)°C, в іншому випадку відбувається деструкція.

Для підвищення стійкості ПАК відомі наступні способи:

1. Розчин полиамидокислоти (Патент UA №2363548 від 10.08.2009) з характеристичної в'язкості щонайменше 0,1 при вимірюванні 0,5% мас. розчину N,N-диметилацетамида розчиняють при 30°C в коалесцирующем агента, наприклад, N-метилпирролидоне у присутності агента, знижує в'язкість, наприклад, фурфурілового спирту, переводять в сіль шляхом взаємодії з третинним аміном, переважно з триетиламіну.

Зазначений розчин солі полиамидокислоти, порівняно з вихідним розчином полиамидокислоти в N,N-диметилацетамиде, стійкий при зберіганні в природних умовах. Однак наявність в розчині солі ПАК N,N-диметилацетамида (ГДК 10 мг/м. куб), який шкідливий для здоров'я людини, як у вигляді розчину, так і при використанні грунтувальною фторполімерної композиції, куди цей розчин солі ПАК входить в якості сполучного компонента, є недоліком відомого способу отримання ПАК і покриттів на її основі.

2. Відомий спосіб видалення диметилформамід з розчину полиамидокислоти у діметилформаміді шляхом отримання плівки з цього розчину. Для цього розчин ПАК виливають на плоску поверхню, розподіляючи його в тонкому шарі, і при температурі (100-120)°C випаровують N,N-диметилформамід. Отримують не имидизированний продукт - частково гидролизованную полиамидокислоту у плівковому стані при вмісті N,N-диметилформамід від 29% до 31%.

Полиамидокислота у вигляді плівки також нестійка при зберіганні в природних умовах при кімнатній температурі. Термін зберігання плівки, залежно від умов, від 7 до 20 днів. Тобто полиамидокислота в пленоранении в природних умовах при кімнатній температурі.

Відомий ряд способів (Патенти SU №1674554 від 19.06.1989; UA №2170286 від 26.11.1999; UA №2457228 від 27.07.2012) переведення неимидизированной полиамидокислоти у вигляді плівки в стійкий стан при (20-45)°C шляхом 100% етерифікації її у водному розчині коалесцирующего агента, зокрема N-метилпирролидона, N,N-диметилформамід при впливі первинного аміну, переважно, моноетаноламіну.

Отриманий з полиамидокислоти у плівковому стані розчин солі полиамидокислоти має концентрацію (10,0-10,6)%, стійкий при зберіганні до 2-х місяців при температурі 18-25°C і більше року - у холодильнику при (±10)°C. Вміст N,N-диметилформамід в розчині солі полиамидокислоти становить 4,6%, полиамидокислоти - 10,6%, що відповідає 43,39% від вмісту полиамидокислоти використовується при отриманні композицій для покриттів.

Таким чином, у зазначених винаходи отримано порівняно стійкий розчин солі полиамидокислоти з порівняно меншим вмістом N,N-диметилформамід.

Відомо (Патенти SU №1674554 від 19.06.1989; UA №2071968 від 21.09.1992; UA №245228 від 27.07.2012) використання полиамидокислоти для отримання композицій для покриттів по металу антипригарного, антиадгезійного, антикорозійного, антифрикційного призначення, содN,N-диметилформамід присутня в зазначеній системі для покриттів як у використовуваному розчині полиамидокислоти в якості розчинника при синтезі її з мономерів, так і в якості добавки в композиційні склади.

Недоліком наведених вище винаходів є використання лаку полиамидокислоти з вмістом N,N-диметилформамід до 80%, що, для більшої стійкості, переводять в сіль, використовуючи водний розчин моноетаноламіну і N-метилпирролидона.

Відомий спосіб отримання антифрикційної композиції шляхом змішування полиамидокислоти, що включає в свій склад фурфуриловий спирт і N-метилпирролидон, воду з дисперсією білого пігменту, з дисперсією політетрафторетилену і силіконовим препаратом. При цьому дисперсію білого препарату отримують шляхом перемішування двоокису титану, води та суміші триетаноламіну та олеїнової кислоти (GB №1563814, 1976). Однак використання фурфурілового спирту при отриманні солі ПАК підвищує токсичність композиції. Дана композиція не забезпечує достатньої адгезійної міцності з підкладкою і має недостатньо хороші антифрикційні властивості. Відомі композиційні матеріали для виготовлення підшипників ковзання, торцевих ущільнень та інших елементів вузлів тертя шляхом змішування політетрафторетилену з неорганічними наповнювачами різної хімічної природи (Істомін М.П. та ін. «Антифр�(Патент UA №2170286 від 26.11.1999) отримання антипригарних, антифрикційних покриттів на металевих поверхнях на основі фторопластов Ф-4Д або суміші його з фторопластом Ф-4МДБ (на основі політетрафторетилену та кополімеру тетрафторетилену з гексафторпропиленом) в поєднанні з лаком на основі полиамидокислоти з частково гідролізовані полиамидокислоти, этерифицированной моноетаноламіном в суміші розчинників N-метилпирролидона, диметилформамід і води шляхом введення в лак водної суспензії фторопласту Ф-4Д або суміші її з водною суспензією фторопласту Ф-4МДБ і водної пасти наповнювачів, що містять слюду, дисульфід молібдену і технічний вуглець, попередньо затертих у водних розчинах, полівінілпіролідонвмісних і емульгатор ОП-10. Склад перемішують і вводять ксилол, етилцеллозольв і далі воду. Склад може містити пігменти - двоокису титану, оксиди заліза і інші добавки (одноатомні спирти, олеїнову кислоту тощо).

Покриття на основі даної композиції, отриманої зазначеним способом, володіють хорошими фізико-механічними, антикорозійними властивостями, володіють антипригарними і антифрикційними властивостями, однак при отриманні лаку полиамидокислоти також використовують диметилформамід, що підвищує токсичність кя зносостійкого антифриционного, антипригарного покриття шляхом нанесення на захищену поверхню композционного матеріалу (композиції), що включає 50-65%-ну водну суспезию політетрафторетилену, сіль полиамидокислоти на основі пиромеллитового диангидрида і 4,4'-диаминодифенилового ефіру в середовищі диметилформамід та моноетаноламіну, наповнювач, органічний розчинник, неионогенное поверхнево-активну речовину і воду, містить в якості органічного розчинника суміш бутиндиола, N-метилпирролидона, етилцелозольвом при масовому співвідношенні їх відповідно 3:1:5 і додатково - полівінілпіролідон з молекулярною масою (90-145)×10 і аппретирующую добавку, що представляє собою суміш етилцелозольвом, ксилолу, оксіетілірованний алкилфенола і води, при масовому співвідношенні, відповідно, 1,0:2,0:2,0:2:5, при наступному змісті компонентів у композиції, мас.ч.:

50-65%-ва водна суспензія політетрафторетилену10,0-27,6
сіль полиамидокислоти на основі пиромеллитового диангидрида і 4,4'-диаминодифенилового ефіру в середовищі диметилформамід і
1,0-4,3,
наповнювач1,0-7,0
органічний розчинник - суміш бутиндиола, N-метилпирролидона
і етилцелозольвом у співвідношенні 3:1:56,3-11,7
аппретирующая добавка - суміш етилцелозольвом, ксилолу,
оксіетілірованний алкилфенола і води
у співвідношенні 1,0:2,0:2,0:2,57,0-14,1
неионогенное поверхнево-активна речовина0,5-2,8
водаінше

Використовується в композиції сіль полиамидокислоти отримують наступним чином: до суміші моноетаноламіну, N-метилпирролидона і води при перемішуванні частинами додають полиамидокислоту у вигляді плівки, процес ведуть при (45±5)°с до повного розчинення плівки. Використовувана плівка - це недоотвержденний продукт поліконденсації пиромеллитового диангидрида і 4уемая композиція містить полиамидокислоту зі значною кількістю диметилформамід.

Відомий спосіб (патент UA №2021296 від 24.12.1992) виготовлення полиимидного антиадгезійного покриття, що полягає в нанесенні на металеву підкладку розчину в амидном розчиннику продукту взаємодії 4,4'-диаминотрифениламина або його суміші з низкою інших заміщених діамін з диангидридом формули O=(COz)=Ph-X-Ph=(COz)=O або його суміші з іншими диангидридами з подальшим переказом сіль.

Недоліком зазначеного антиадгезійного покриття на основі полііміду, отриманого з полиамидокислоти у вигляді солі, є тривалість процесу витримки одержуваного розчину до нанесення його на металеві вироби від 30 хв до 5 діб.

Недоліком також є необхідність багатошарового нанесення розчину для отримання покриття необхідної товщини (в межах 50 мкм).

Недоліком даного винаходу є тривалість циклу термообробки кожного нанесеного шару розчину. Це пов'язано з великою кількістю введених розчинників - метилпирролидона, диметилацетамида, ксилолу, диметилформамід (від 82 до 92,5%), враховуючи, що концентрація отриманих розчинів від 7,5 до 18%); розчинники випаровується при ступінчастому підйомі температури за стадіями, як зазначено авторами: 1-я стад�ія - при 350°-400°C - 20 хв.

Таким чином, час термообробки кожного нанесеного шару розчину триває від 130 хв до 200 хв, без врахування часу підйому температури від ступеня до ступеня. Такий цикл термообробки енергоємний і постійно вимагає витрат робочого часу для нанесення шарів і їх термообробки.

Найбільш близьким за технічною сутністю до заявляється винаходу є спосіб (Патент UA №2394947 від 22.12.2008) отримання полиамидокислотного розчину для формування волокон, що складається з поліконденсації в апротонном полярному розчиннику эквимолекулярного кількості трьох ароматичних діамін з диангидридом тетракарбоновой кислоти.

Зокрема, для реакції поліконденсації використовують диангидрид 3,3',4,4',-дифеніл-оксидтетракарбоновой кислоти і суміш п-фенилендиамина і 2,5-біс-(п-аминофенил)-піримідину, 2,4-біс(аминофенил)піримідину. В якості розчинника використовують N-метилпирролидон.

Реакцію проводять при кімнатній температурі при перемішуванні, в атмосфері сухого азоту. Розчин ПАК фільтрують, дегазують, отримують прядильний розчин. Прядіння волокна здійснюють методом мокрого формування, використовуючи спиртово-гліколеву коагуляционную ванну при співвідношенні спирту илацетамида або N-метилпирролидона від 10 до 25%, решта - знесолена вода. Розчин ПАК екструдують через фільєру з діаметром отвору 0,4 мм. Утворюється нитка промивають у знесоленої води при 50°C, сушать у вакуумі при залишковому тиску 5 мм рт.ст. і температурі 60°C.

Висушену нитка піддають термічній обробці при 430°С, витримують при цій температурі 10-15 хвилин і охолоджують до кімнатної температури, отримують високоміцне полиимидное (ПІ) волокно.

Для досягнення поставленої мети, а саме отримання ПІ волокна високої міцності і термостійкості (500-540°C), вихідні компоненти піддають глибокому очищенню: диангидрид - сублімацією у вакуумі з подальшим високотемпературним прогріванням у вакуумі: спеціально синтезований 2,5-біс(п-аминофенил)піримідин очищали сублімацією при 220-230°с і залишковому тиску 10-2мм рт.ст.

В заявляється винахід використовують промислово випускаються компоненти, без попереднього очищення і додаткової підготовки до введення в систему - як розчин ПАК у діметилформаміді, так і композиційні матеріали на її основі, які містять полиамидокислоту з волокон, перекладену в сіль, наповнювачі, водні суспензії фторопласту, полівінілпіролідон, органічні розчинники.

Іт�ності полиамидокислоти, за рахунок виключення токсичного апротонного (амідного) розчинника з вихідного розчину полиамидокислоти, збільшення терміну її зберігання, а також зниження токсичності та поліпшення санітарно-технічних властивостей отриманих композиційних матеріалів для антиадгезійних (антипригарних), антифрикційних покриттів на їх основі.

Поставлена технічна задача досягається заявленої групою винаходів, в яку входить спосіб отримання добавки на основі екологічно чистої полиамидокислоти у вигляді волокон, а також - спосіб отримання композиційних матеріалів для покриттів, що містять сіль екологічно чистої полиамидокислоти, що володіють антиадгезионними (антипригарними), антикорозійними, антифрикційними властивостями.

Отже, одним з винаходів заявленої групи, є спосіб отримання добавки на основі екологічно чистої твердої полиамидокислоти у вигляді волокон для композиційних матеріалів для покриттів, що володіють антиадгезионними (антипригарними), антикорозійними, антифрикційними властивостями.

Спосіб полягає в тому, що промислово випускається (13,0-13,5)%-й розчин полиамидокислоти у діметилформаміді наливають у ємність, що має одне або кілька отверст�ислоти через отвори випливає тонкою цівкою в посудину з дистильованою водою при постійно працюючій мішалці зі швидкістю близько 50 оборотів в хвилину. Навколо мішалки формується кокон волокон полиамидокислоти світлого, злегка жовтуватого кольору. Кокон видаляють з поверхні мішалки, промивають дистильованою водою, поділяють його на окремі нитки волокна.

Підібрані режими сушіння волокон ПАК, при яких вдається істотно знизити вміст летких (води), а також диметилформамід у виділених волокнах ПАК.

Волокна сушать у витяжній шафі при подачі теплого повітря 35-40°C за допомогою тепловентилятора протягом 3-4-х днів. Подальша сушка попередньо висушених волокон при 120-130°C протягом 60 хвилин в сушильній шафі і подальша сушка їх у вакуумному термостаті з витримкою при 79-81°C і тиску 1 атм. протягом 60 хв, забезпечує утримання полиамидокислоти в отриманих волокнах 96,32%, залишкового диметилформамід (вологи) - 3,68%.

Полиамидокислотное будова отриманих волокон підтверджено даними ІЧ-спектроскопії (3290, 1653, 1545 см-1).

При цьому природну сушку розділених волокон полиамидокислоти можна здійснювати, використовуючи тільки тепле повітря, вміст полиамидокислоти при цьому буде в межах 90-92%.

Одержувана полиамидокислота у вигляді волокон володіє стійкістю при зберіганні в природних умови�пи є спосіб отримання композиційних матеріалів для покриттів, містять сіль екологічно чистої полиамидокислоти, що володіють антиадгезионними (антипригарними), антикорозійними, антифрикційними властивостями.

Спосіб включає приготування лаку солі полиамидокислоти з волокон, отриманих вищеописаним способом щодо винаходу, що включає розчинення твердої полиамидокислоти у вигляді волокон в суміші, що містить N-метилпирролидон, моноетаноламін і воду, і подальше введення лаку солі полиамидокислоти в композицію на основі водної суспензії політетрафторетилену в поєднанні з поверхнево-активною речовиною, полівінілпіролідоном, неорганічними наповнювачами, при необхідності, пігментами, розчинниками та іншими допоміжними цільовими добавками.

Композиційний матеріал (композиції) може бути використаний для виробів хімічної, машинобудівної та авіаційної техніки при захисті різних деталей і вузлів в якості покриттів, що володіють антиадгезионними (антипригарними), антикорозійними, антифрикційними властивостями, підвищеною термостійкістю, зносостійкістю.

Нижче наведено конкретні приклади, що ілюструють заявлену групу винаходів, але не обмежують його.

Приклад 1. Спосіб отримання твердий�і 13,1% в кількості 200 г (26,2 р ПАК і 173,8 р ДМФА) наливають в ємність об'ємом 0,5 л з щільною кришкою, в якій зроблені 2 отвори діаметром 6 мм Ємність підвішують на штативі над іншою ємністю об'ємом 5 літрів з дистильованою водою, забезпеченою мішалкою. При постійно працюючій мішалці зі швидкістю 50 оборотів в хвилину розчин полиамидокислоти через отвори в кришці випливає тонкою цівкою в дистильовану воду. В результаті на мішалці формується кокон блідо-жовтих волокон полиамидокислоти у твердому стані.

Полиамидокислоту промивають дистильованою водою, знімають з мішалки, поділяють кокон на окремі волокна для кращого висихання, розподіляють на чистій поверхні дека, поміщеного в витяжну шафу. Наявна вода випаровується в природних умовах, для прискорення сушіння можна підключити подачу теплого повітря від вентилятора. Через 3-и доби природного сушіння вихід частково висушених волокон склав 81,7 г, що відповідає 26,2 р ПАК і 55,5 г ДМФА; далі ця кількість волокон сушимо в сушильній шафі при 120°C протягом 60 хвилин, вага став 67,54 г, що відповідає 26,2 р ПАК і 41,34 р ДМФА; далі поміщаємо бюкси з навішеннями волокон для більш повного видалення залишилася рідкої фази в вакуумний термостат і витримуємо при 80°C і тиску - 1 атм. протягом 40 хвилин, вага з�витримуємо при 80°C і тиску - 1 атм. протягом 60 хвилин, вага став 32,6 м, що відповідає 26,2 р ПАК і 6,4 м ДМФА, тобто кількість залишився ДМФА, від спочатку міститься в 200 м вихідного лаку ПАК становить 3,68%, полиамидокислоти - 96,32%

Приклад 2. Спосіб отримання композиційних матеріалів для покриттів, що володіють антиадгезионними (антипригарними), антикорозійними, антифрикційними властивостями.

В якості аналога вихідної композиції для покриття на основі фторопласту використовуємо композицію для покриття, отриману за патентом UA №2457228, 10.02.2012, до складу якої входить сіль полиамидокислоти, отримана з плівки ПАК з вмістом ДМФА 30-31%. У заявляє способі до складу композиційного матеріалу використовується сіль полиамидокислоти, отримана з екологічно чистої твердої полиамидокислоти у вигляді волокон, з вмістом диметилформамід в межах 3,5-3,7%.

Спочатку готують розчин полиамидокислоти у вигляді солі шляхом розчинення волокон полиамидокислоти, отриманих описаним вище способом, який є одним з винаходів заявляється групи винаходів (із залишковим вмістом диметилформамід 3,68%) в суміші, що містить N-метилпирролидон, моноетаноламін та воду (20-25)°C. Отримують розчин солі ПАК з ПАК всодержащей N-метилпирролидон, етилцеллозольв, 1,4-бутиндиол.

Готують суміш для змащення, що містить емульгатор на основі оксіетилірованих алкилфенолов, ксилол, етилцеллозольв та воду.

Готують водну пасту на основі слюди, що містить слюду, емульгатор на основі оксіетилірованих алкилфенолов, полівінілпіролідон і воду.

Здійснюють обробку дрібнодисперсних вуглецевих волокон з наноразмерами, отриманої вище сумішшю для мастила.

Готують водну сажевую пасту, що містить сажу, оброблені вище дрібнодисперсні вуглецеві волокна, емульгатор на основі оксіетилірованих алкилфенолов, полівінілпіролідон і воду;

Поєднують лак солі ПАК на основі полиамидокислоти у вигляді волокон, розбавлений сумішшю розчинників, з отриманої вище пастою на основі слюди.

Здійснюють поєднання водної суспензії політетрафторетилену з компонентами, отриманими на попередніх стадіях, полівінілпіролідоном і водою, при перемішуванні до отримання однорідної суміші при наступному змісті компонентів, мас.ч.:

1. Лак солі полиамидокислоти на основі48,9-32,0
полиамидокислоти у вигляд�/td>2,3-6,3
3. Паста на основі слюди6,9-14,0
4. Суміш для змащування10,0-16,8
5. Суміш розчинників3,6-7,8
6. Водна суспензія политетра-24,1-13,2
фторэтилена Ф-4Д
7. Полівінілпіролідон1,5-4,4
8. Вода2,7-5,5

Композиція для антифрикційних покриттів додатково може містити водну суспензію сополімеру тетрафторетилену з гексафторпропиленом.

Нижче наведено рецептури таких складів

склад лаку солі ПАК з ПАК на основі волокон;:

склад суміші для перекладу ПАК у вигляді волокон в сіль:

склад суміші розчинників для лаку солі ПАК;

склад суміші для змащування,

склад сажевой пасти,

склад пасти на основі слюди:

Склад лаку солі ПАК з ПАК на основі волокон, мас.ч.

(концентрація ПАК у складі солі ПАК- (5,33-8,19)%)

суміш для перекладу ПАК
у вигляді волокон в сіль0,16-8,80

Склад розчину суміші для перекладу ПАК у вигляді волокон, сіль, мас.ч.

моноэтан оламін0,15-0,40
N-метилпирролидон0,07-0,18
вода1,80-4,80

Склад суміші розчинників для лаку солі ПАК, у мас.ч.

N-метилпирролидон0,2-2,45
етилцеллозольв2,8-0,50
1,4-бутиндиол0.9-2,00

Склад суміші для змащення, мас.ч

ксилол 2,5-8,9
етилцеллозольв6,7-1,5
емульгатор ОП-102,0-4,2
вода
сажа1,2-0,2
вуглецеві дрібнодисперсні
волокна (з розміром
0,01-0,1 мкм)0,25-0,05
емульгатор ОП-101,2-0,12
полівінілпіролідон1,0-0,05
вода2,0-0,40

Паста на основі слюди, мас.ч

слюда1,8-5,6
емульгатор ОП-100,6-2,0
полівінілпіролідон0,4-1,3
вода3,7-10,4

Отримані композиції відчувають за показниками «зовнішній вигляд», що відображає тонкодисперсное стан системи. Для цього пробу композиції, наприклад, 10 мл розбавляють 10 мл дистильованої води, перемішують і виливають на чисте фотографічне скло. В отриманій н�е від раніше відомої композиції для покриття на металеву поверхню. Отримані за цим заявляється винаходу композиції для антифрикційних покриттів використовують як у якості ґрунтувальних, так і в якості облицювальних покриттів. Наносять композиції для отримання антифрикційних покриттів на попередньо підготовлені металеві поверхні (алюміній, сталь, чавун тощо).

Підготовку металевих поверхонь здійснюють будь-яким з відомих для даного металу способом, що забезпечує повну відсутність жирових (масляних) та інших забруднень (знежирення і т. д.). Наносять композиції відомими методами, наприклад методом аерозольного розпилення або валкового накату. На підготовлену металеву поверхню здійснюють нанесення композиції для отримання покриття з винаходу у кілька шарів. Кількість шарів, їх товщина визначаються призначенням, умовами експлуатації одержуваного покриття, типом, видом вироби, на які наноситься композиція (підшипники ковзання, прес-форми, газодинамічні підшипники, термопари тощо). Загальна товщина нанесеного багатошарового покриття може складати 40-55 мкм, при товщині одного шару (від 3-х до 15-ти) мкм.

Після кожного нанесеного шару покриття за даним изобрете�ьную термообробку покриття на основі композиції з пропонованого винаходу проводять при 350-420°C протягом 40-60 хв. Покриття піддають наступним випробуванням:

- на адгезію, бал - 1;

- міцність при відриві, 1650 кгс/см - не відділяється від підкладки;

- міцність при ударі, кг - 50 - дефекти відсутні;

- міцність при вигині - 1 мм - дефекти відсутні;

- міцність при витяжці (прес-штампування вироби з листового прокату) - дефекти відсутні;

- на лінійний знос, мкм за 1 км пробігу - менш 1;

- коефіцієнт тертя в динамічному режимі навантаження, при навантаженні на зразок 6,7 кг

У таблиці 1 представлені дані за антифрикційними властивостями покриттів на основі композиції, отриманої за способом заявляється винаходу.

Таблиця 1
Найменування параметраНа початку випробуваньВ кінці випробувань
Еталон фактичноЕталон фактично

1. Лінійний знос, мкмне більше - 4,0Не більше 0,140,082не більше 0,240,11
3. Коефіцієнт тертя динамічний0,3850,216не більше 0,50,216

У таблиці 2 представлені приклади композицій для покриттів, отриманих за заявляється винаходу.

Таблиця 2
№ п/пНайменування компонентівСпіввідношеннякомпонентів,мас.ч.
12345
1.Лак солі полиамидокислоти на основі полиамидокислоти у вигляді волокон48,940,032,0
2.Паста на основі сажі2,33,710,514,0
4Суміш для змащування10,012,616,8
5Суміш розчинників3,65,47,8
6Водна суспензія політетрафторетилену Ф-4Д (59%)24,120,313,2
7Полівінілпіролідон1,53,54,4
8Вода2,74,05.5

Як випливає з наведених у таблиці 2 даних, покриття з композицій, отриманих способом за заявляється винаходу, кілька перевищують трибологічні властивості покриття, отриманого за відомим раніше способом: лінійний знос знижений з 1 мкм до менш 1 мкм (еталон - не більше - 0,14); статичний коэффиц випробувань знижений з 0,385 до 0,216 (етанол - не більш 0,5).

В отриманих покриттях так само, як і раніше заявлених, повністю відсутні дефекти (мікропори, пустоти, бульбашки...), що підтверджує тонкодисперсность композиційної системи.

Крім того, за рахунок використання в композиціях лаку солі полиамидокислоти з полиамидокислоти у вигляді екологічно чистих волокон, композиції є малотоксичними, екологічно чистими, з підвищеними санітарно-гігієнічними властивостями.

Аналогічним чином отримують композиції для антиадгезійних (антипригарних), антикоррозионно-стійких покриттів на основі водних суспензій фторопласту в поєднанні з різними допоміжними цільовими добавками, описаними, зокрема, в патентах RU 2170286 від 10.07.2001; RU 2071968, 20.01.1997, створених за участю автора винаходу. Але замість лаку полиамидокислоти (на основі пиромеллитового диангидрида і 4,4'-диаминодифенилового ефіру, отриманого в середовищі диметилформамід, що містить значну кількість цього амідного розчинника (30-31%) використовують полиамидокислоту у вигляді волокон з істотно зниженим вмістом диметилформамід (3,5-3,7%), яку далі переводять в сіль, і в сольовому стані у вигляді добавки, з урахуванням тих же складових�учшенние фізико-механічні властивості, чим властивості покриттів за раніше заявленим способом, зокрема:

1. За антипригарности покриттів для антипригарного призначення

Тест на антипригарность полягає у спаленні молока на покритті, при цьому, згоріле молоко з покриття має без залишку і допомоги повністю легко видаляються струменем води, що спостерігається на покриттях з заявляється способу; в той час як згоріле молоко видаляється з покриття, отриманого за раніше заявлених винаходів, струменем води при незначною допомогою серветки, зокрема, з покриття на хлібопекарських формах, які пропрацювали на виробництві протягом 2-х тижнів.

2. За лінійного зносу та коефіцієнту тертя для покриттів антифрикційного і зносостійкого призначення

В заявляється винахід лінійний знос покриття на газодинамічних підшипниках (пелюсткових опорах) становить в кінці випробувань менше 1 мкм, в той час як лінійний знос на покриттях цих деталей в раніше заявлених винаходи дорівнює 1 мкм; статичний коефіцієнт тертя в кінці випробувань в заявляється винахід 0,110, а в заявленому раніше - 0,119; динамічний коефіцієнт тертя в винаходів, що заявляються на початку і в кінці випробувань дорівнює - 0, 216, а в заявленому раніше - 0,385.

<ші можна обґрунтувати відсутністю значної кількості диметилформамід, порівняно з вмістом його в раніше заявлених композиціях.

У покриттях з раніше заявлених винаходів присутній диметилформамід (температура кипіння +153°C) при термообробці випаровується з товщі покриття, утворюючи мікропори, що призводить до більш пухкої поверхні покриття, що знижує його експлуатаційний ресурс лінійного зносу і, що дуже важливо для антифрикційних покриттів, впливає на коефіцієнт тертя.

Отже, використання полиамидокислоти у вигляді волокон, які стійкі при зберіганні в природних умовах, перекладені в сіль і в сольовому стані введені в композиційні матеріали, підвищує екологічну чистоту композиційних матеріалів, сприяє підвищенню фізико-механічних властивостей покриттів на основі цих матеріалів.

3. Волокна полиамидокислоти у вільному стані стійкі при зберіганні в природних умовах (тривалість випробувань - 6 місяців без змін), в холодильнику (при +8°C - 10 місяців) без зміни властивостей.

4. Розчин солі полиамидокислоти з волокон полиамидокислоти в природних умовах при 25-30°C стабільний за змістом основної речовини, відсутня деструкція, зміна кольору, але подає вязкостьраняются всі властивості без змін протягом 9-ти місяців (випробування тривають).

Використання полиамидокислоти у вигляді сухих волокон, а не в розчині апротонних (амідних) розчинників, що є відмінною новизною в практичному і теоретичному плані при створенні композиційних матеріалів на основі фторопласту в поєднанні з цільовими добавками для покриттів металевих деталей та виробів різного експлуатаційного призначення в галузях хімічної, машинобудівної та авіаційної техніки.

1. Спосіб отримання добавки для композиції для покриттів, що володіють антиадгезионними і антипригарними, антикорозійними, антифрикційними властивостями на основі екологічно чистої твердої полиамидокислоти, полягає в тому, що 13,0-13,5 мас.% розчин полиамидокислоти у діметилформаміді виливають тонкою цівкою в ємність з мішалкою з дистильованою водою при постійному перемішуванні зі швидкістю близько 50 об/хв, потім здійснюють промивання дистильованою водою сформувався кокона з волокон полиамидокислоти на поверхні мішалки, видалення його з поверхні мішалки, поділ його на окремі волокна, природну сушку їх спочатку на повітрі і подальшу ступеневу сушку їх спочатку при 120-130°С протягом 60 хв в сушильній шафі, потім нах полиамидокислоти розчинника диметилформамід до 3,68 мас.%, і подальше отримання солі полиамидокислоти з отриманих волокон шляхом розчинення їх в суміші, що містить N-метилпирролидон, моноетаноламін та воду.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що природну сушку роздільних волокон на повітрі здійснюють з використанням теплого повітря.

3. Спосіб одержання композиції покриття з антиадгезионними і антипригарними, антикорозійними, антифрикційними властивостями на основі фторопласту, що включає поєднання розчину солі полиамидокислоти, отриманого за п. 1 або лаку солі полиамидокислоти, отриманої за п. 1, де лак солі полиамидокислоти одержують перемішуванням розчину солі полиамидокислоти із сумішшю розчинників, що містить N-метилпирролидон, етилцеллозольв, 1,4-бутиндиол, з водною суспензією політетрафторетилену, поверхнево-активною речовиною, полівінілпіролідоном, неорганічними наповнювачами, при необхідності, пігментами, розчинниками та іншими допоміжними цільовими добавками. 

Схожі патенти:

Спосіб нанесення захисного покриття на сталеву поверхню

Винахід відноситься до нанесення полімерного покриття на сталеву поверхню. Спосіб включає підготовку сталевої поверхні, нанесення полімерного шару шляхом занурення поверхні у ванну з водним розчином олігомеру і затвердіння завданої полімерного шару. При підготовці поверхні здійснюють видалення окисних плівок і знежирення. Затвердіння захисного полімерного покриття здійснюють при кімнатній температурі, при цьому в якості олігомеру використовують N-октофторпентилзамещенний олигокапроамид. Винахід дозволяє отримати захисне покриття, що підвищує гідрофобні та антикорозійні властивості сталевий поверхні. 1 табл., 3 пр.
Емаль // 2550875
Винахід відноситься до емалі, призначена для захисно-декоративної і антикорозійного забарвлення поверхонь різної природи. Емаль містить гідроксилвмісних сополімер на основі вінілхлориду з вінілацетатом, гідроксилвмісних фторполімерів на основі фторэтиленвинилових ефірів з гідроксильним числом 52-100 мг KOH/г, пігменти: ванадат вісмуту, та/або титанат нікелю, та/або кадмій червоний, та/або титанат хрому, та/або оксид хрому, та/або ферит кобальту заліза, та/або оксид марганцю, та/або алюмінат, цинку та/або змішані оксиди кобальту і цинку, та/або алюмінат кобальту, наповнювачі, аеросил, затверджувач, органічні розчинники. Технічний результат полягає в зниженні часу висихання покриття, поліпшення еластичності та адгезії покриття, підвищення водостійкості, зниження грязеудержания покриття, підвищення життєздатності емалі і декоративних властивостей покриття в процесі експлуатації. 2 табл.
Винахід відноситься до області лакофарбових покриттів. Епоксидно-каучукової композиції для захисних покриттів містить плівкоутворювальна, яке включає в себе эпоксикаучуковий аддукт, олигоэфирэпоксид, пігменти, наповнювачі і затверджувач. При цьому эпоксикаучуковий аддукт отримують у присутності полісульфідного низькомолекулярного каучуку в еквімольном кількості до бутадієн-нитрильному каучуку і надлишку низькомолекулярної епоксидної смоли, взятої у кількості 13-17 моль на моль каучуків. Винахід забезпечує покриття на основі заявленої композиції, що володіють підвищеною зносостійкістю, міцністю при розриві і твердістю, поліпшеними електроізоляційними властивостями, а також стійкість до температурних впливів від -50 до +100°С і гідростатичного тиску в 80·105 Па. 3 з.п. ф-ли, 1 табл., 9 пр.

Протикорозійне покриття на основі поліізоціанату

Даний винахід стосується полиизоциануратних реактивних композицій, які добре підходять для інгібують корозію, зносостійких покриттів. Описана несинтактическая криюча композиція на основі поліізоціанату, одержувана шляхом взаємодії органічного поліізоціанату з з'єднанням, що містить реакційноздатні по відношенню до изоцианату атоми водню, з изоцианатним індексом більше ніж 1000% у присутності каталізатора тримеризации і при відсутності полімерних поліолів. Також описані реакційна суміш для отримання несинтактической криючою композиції на основі поліізоціанату, застосування криючою композиції на основі поліізоціанату, спосіб інгібування корозії металевих поверхонь і виріб, що містить підкладку і плівкове покриття, приставшее до неї, де дане плівкове покриття містить криючу композицію. Технічний результат - при нанесенні покриття на металеві підкладки, забезпечення прекрасної інгібування корозії, швидкого затвердіння при злегка підвищеної температурі, можливості високотемпературної експлуатації, прекрасної адгезії і гнучкості, дуже гарною удароміцності, низького перенесення вологих парів, а також

Антикорозійна водно-дисперсійна грунтовка

Винахід відноситься до лакофарбових матеріалів, а саме до грунтувальним водно-дисперсійним композиціям, і може бути використане в різних галузях промисловості для антикорозійного захисту металевих поверхонь конструкцій з чорних і кольорових металів, експлуатованих в атмосферних умовах різних кліматичних зон, в атмосфері, що містить агресивні гази і пари, в умовах з підвищеною вологістю, що контактують з агресивними середовищами і т. д. Водно-дисперсійна антикорозійна грунтовка включає плівкоутворювач, гідрофобний диспергатор, поліуретановий загусник, піногасник, антикорозійні пігменти, наповнювачі, коалесценти, нейтралізуючий агент, розчинник. При цьому в якості плівкоутворювача використовують стиролакриловую дисперсію марки NeoCryl ГК, в якості гідрофобного диспергатора - високомолекулярний сополімер акрилової кислоти з групами, що володіють спорідненістю до пігментів, отриманий за технологією контрольованої полімеризації, як поліуретанового загусник використовують неионогенний гідрофобно-модифікований складний уретановий сополімер на основі етилену і мочевин-модифікований поліуретан з розгалуженою структстве антикорозійних пігментів використовують комплекс антикорозійних добавок - фосфат цинку алюминизированний, червоний железооксидний пігмент, тераоксихромат цинку, хромат стронцію, нітрит натрію, в якості наповнювачів використовують сульфат барію, карбонат кальцію, тальк, слюду, як коалесцентов використовують дипропиленовий ефір моно н-бутилового ефіру, бутилгликоль, трипропиленгликолевий бутиловий ефір, як розчинник - воду, при певному співвідношенні компонентів. Винахід дозволяє отримати покриття, стійке до несприятливих впливів кліматичних факторів, до мінерального масла і різних розчинників. 5 з.п. ф-ли, 3 табл.

Антикорозійний склад для покриттів

Винахід відноситься до складів антикорозійних цинксодержащих лакофарбових матеріалів для захисту від корозії сталевих конструкцій, виробів і обладнання, що експлуатуються в умовах середньо - і сильноагресивних середовищ. Антикорозійний склад для покриттів містить епоксидний олігомер, поліетиленполіамін, цинковий порошок, розчинник - суміш ксилолу з бутанолом у масовому співвідношенні 1:1 і цільову добавку. В якості цільової добавки він містить глицидоксипропилтриметоксисилан. Антикорозійний склад містить компоненти при співвідношенні, мас.%: епоксидний олігомер 25,7, поліетиленполіамін 2,3, цинковий порошок 42, зазначена суміш ксилолу з бутанолом 29,79-29,84, глицидоксипропилтриметоксисилан 0,16-0,21. Винахід дозволяє спростити апаратурне оформлення і знизити енергоємність при приготуванні антикорозійного складу для покриттів, а також підвищити стійкість сталі до корозії шляхом зниження електрохімічного потенціалу стали порівняно з потенціалом стали по прототипу з (-0,548) до (-0,578), (-0,592) при більш високих фізико-механічних властивостей покриттів. 2 табл., 5 пр.
Винахід відноситься до лакофарбових матеріалів і може бути використане для зовнішньої й внутрішньої забарвлення будівель і споруд по обштукатурених, бетонних, цегляних та іншим пористим поверхням. Теплоізоляційна фарба-покриття містить в якості плівкоутворювальної водну емульсію кополімеру стиролу і акрилових мономерів «Акрэмос-101», загусник - водну емульсію сополімеру «Акрэмос-401», диспергуючу добавку - поліфосфат натрію, антифриз - діетиленгліколь, коалесцирующую добавку - уайт-спірит, мінеральний наповнювач і воду, фарба додатково містить скляні мікросфери на основі натрій борсиликатного скла, при цьому в якості мінерального наповнювача фарба містить діатоміт і білу сажу при наступному співвідношенні компонентів, мас.%: водна емульсія кополімеру стиролу і акрилових мономерів «Акрэмос-101» 17,5-22,46, водний розчин акрилового сополімеру «Акрэмос-401» 4,28-5,46, діетиленгліколь 10,27-13,10, поліфосфат натрію 3,85-4,91, уайт-спірит 2,57-3,27, діатоміт 6,06-13,63, біла сажа 3,06-5,12, мікросфери на основі натрій борсиликатного скла 6,06-7,50, вода - решта. Теплоізоляційна фарба-покриття має низьку теплопровідність і щільність при забезпеченні достатньої адгезійної пр�

Антикорозійне покриття з низьким коефіцієнтом тертя

Винахід має відношення до захисним покриттям, до кріплення і інших поверхонь, покритим цими покриттями, наприклад до таких покриттів і кріпленню, які здатні до захисту одного або обох з двох різних металів, з'єднаних разом, від корозії або пошкодження, такий як структурна корозія або руйнування. Корозійностійка композиція для покриття включає неорганічні солі і лужну сіль полі(3-аммонийпропилалкоксисилоксан)карбонової кислоти (PCAS) в якості інгібітору корозії, суспендовані в залишку, що містить фенолформальдегідних термореактивную смолу. Матеріал покриття може бути нанесений на металеві деталі, але не обмежені кріпленням літака, таким як кріпильні деталі літака, включаючи гайки і болти, гвинти, заклепки втулки. Покриття не містить хромату, але при цьому настільки ж ефективно запобігання корозії, як покриття, що містять хромат. 3 н. і 11 з.п. ф-ли, 5 іл., 2 табл., 1 пр.
Винахід відноситься до способів антикорозійного і гідроізоляційного захисту конструкцій будівель і споруд та може бути використано для прискорення затвердіння полімерних покриттів на основі дивинилацетиленового лаку - лаку этиноль. Спосіб прискорення затвердіння полімерної композиції на основі лаку этиноль включає продувку неотвержденной полімерної композиції на основі лаку этиноль, що включає лак этиноль, каремзитовую пил і латекс дівінілстірольний СКС-65, при перемішуванні протягом 20-40 хвилин інтенсивними потоками стисненого кисню перед нанесенням покриття на поверхню, що захищається, і її природне затвердіння при температурі навколишнього середовища. Винахід дозволяє скоротити час повного затвердіння полімерних покриттів композицій на основі лаку этиноль в широкому діапазоні температур. 1 пр.

Композиція для покриття металевих виробів

Винахід відноситься до хімічної і машинобудівної промисловості, стосується ремонту техніки шляхом нанесення полімерних покриттів на металеві деталі та вузли машин, зокрема на посадкові місця підшипників в металевих деталях машин. Композиція для покриття містить такі компоненти (у % по масі): - лак Ф-40 - 87-88; алюмінієву пудру ПАП-1 - 11,5-12,0 і бронзовий порошок Б1ПП-1 - 0,5-1,0 певних гранулометричних складів. Винахід призводить до зменшення температури і часу затвердіння, скорочення енерговитрат на термічну обробку завданої полімерного покриття, підвищення деформаційно-міцнісних властивостей плівок отриманих покриттів. 2 іл., 2 табл.

Термічно оборотна термоплавкая клейова композиція, що містить багатофункціональні диеновие і диенофильние з'єднання

Винахід відноситься до термічно оборотного термоплавкому клеї, не містить ізоціанату. Термічно оборотний термоплавкий клей містить щонайменше один багатофункціональний диеновий мономер/преполімер L-(X)P і щонайменше один багатофункціональний диенофильний мономер/преполімер L-(Y)q, де щонайменше один з Р або Q більше 2,1. Термічно оборотна композиція також може бути використана в якості ґрунтувального шару. Термічно оборотний термоплавкий клей може бути повторно нагрітий і охолоджений без негативного впливу на робочі характеристики клею. 7 н. і 13 з.п. ф-ли, 4 табл.

Аліфатичні отверждаются вологою смоли, композиції для покриттів і пов'язані з ними засоби

Винахід відноситься до отверждаемой вологою смолі на основі аліфатичних ізоціанатів. Отверждаемая вологою смола містить матеріал з функціональними аліфатичними ізоціанатними групами, що містить продукт реакції гексаметилендіізоціанату та гідрокси-функціонального простого ефірного з'єднання, і матеріал з функціональними циклоалифатическими ізоціанатними групами, що містить продукт реакції изофорондиизоцианата і монофункционального спирту, при цьому масове відношення матеріалу з функціональними циклоалифатическими ізоціанатними групами до матеріалу з функціональними аліфатичними ізоціанатними групами складає від 95:5 до 50:50. Спосіб підвищення стійкості до натікань, стійкості до пузирению і атмосферостійкості композиції для покриттів, що містить дану отверждаемую вологою смолу, включає стадію одержання композиції, яка не демонструє істотного натікання при нанесенні з товщиною вологої плівки, щонайменше, 6 милий, і де композиція для покриттів не демонструє значне утворення бульбашки при затвердінні до товщини сухої плівки, щонайменше, 6 міл. Винахід дозволяє підвищити стійкість до утворення напливів і стійкості до пузирению до� 14 пр.

Поверхневі покриття з противообледенительними властивостями

Винахід відноситься до поверхневим покриттям з противообледенительними властивостями, формованим виробів і пристроїв, що містить таке покриття, способів одержання і використання таких покриттів, формованих деталей і пристроїв. Покриття містить матрицю і введений в неї активний полімер, в якому зазначений активний полімер складається з певних структурних ланок і ковалентно зв'язаний з матрицею, обраної з групи, що складається з золь-гелю і полімерних шарів. Зазначені покриття володіють чудовими противообледенительними властивостями. 6 н. і 9 з.п. ф-ли, 2 іл., 11 табл.
Запропоновано спосіб нанесення покриття на підкладку. Спосіб включає нанесення на частину підкладки композиції ґрунтовки. Ґрунтовка включає самоэмульгирующийся поліефірний микрогель. Винахід забезпечує покриття з хорошою адгезією. 2 н. і 9 з.п. ф-ли, 14 табл., 3 пр.
Винахід відноситься до способу нанесення электроосаждаемого покриття на не подвергающуюся попередній обробці підкладку. Спосіб включає (а) контактування щонайменше частини матеріалу підкладки з розчином, що містить джерело міді і воду, де розчин по суті вільний від джерела металу групи ІІІВ і джерела металу групи IVB, де після стадії (а) проводять стадію (b) відповідно до якої вводять щонайменше частину підкладки в контакт з композицією электроосаждаемого покриття, що містить (i) пленкообразующую смолу і (ii) джерело ітрію. Описана також підкладка з покриттям і спосіб нанесення электроосаждаемого покриття на підкладку, що включає (а) контактування щонайменше частини матеріалу підкладки з розчином, що містить джерело міді, воду і щонайменше одна речовина, вибирається з кислот і поверхнево-активних речовин з подальшим контактированием щонайменше частини підкладки з композицією электроосаждаемого покриття. Технічний результат - корозійна стійкість матеріалу підкладки без обов'язкового проведення стадії попередньої обробки. 3 н. і 17 з.п. ф-ли, 9 табл., 10 пр.

Система покриттів, що відображає сонячне випромінювання

Винахід відноситься до системи покриттів, що відбиває сонячне випромінювання. Система покриттів включає два шару покриттів. Шар першого покриття a) має значення CIELAB L* не більше ніж 40 і включає: i) пленкообразующую смолу і ii) пігмент, що поглинає видиме випромінювання і прозора для інфрачервоного випромінювання. Шар другого покриття b) завдано нижче, щонайменше, частини першого шару покриття і включає: i) пленкообразующую смолу; ii) пігмент тонких частинок металу або сплаву металу, що відбиває інфрачервоне випромінювання, і iii) пігмент, що поглинає видиме випромінювання і прозора для інфрачервоного випромінювання. Причому шар першого покриття і шар другого покриття має контрастне відношення (L*другий/ L*перший) від 0,8:1 до 1,6:1. Система покриттів має % повного сонячного відображення (ПСО), щонайменше, 25%, і шар другого покриття має % ПСО щонайменше 25%. Винахід дозволяє створити систему покриттів, що відображає сонячне випромінювання. 2 н. і 14 з.п. ф-ли, 7 табл.

Склад захисного покриття

Винахід відноситься до захисних покриттів. Склад захисного покриття включає акрилову смолу, реакційно-здатний полиорганосилоксан або його вихідний реагент, гексаметилдисилоксан і систему розчинників. Винахід забезпечує збереження зовнішнього вигляду пофарбованих поверхонь після тривалого впливу погодних умов, а також при регулярних чистки та мийках, зокрема залишає невидимими «водяні плями». 2 н. і 23 з.п. ф-ли, 2 табл.

Склади для покриттів для пакувальних виробів та способи нанесення покриттів

Винахід відноситься до складу для покриття різних підкладок, включаючи металеві підкладки пакувальних виробів, наприклад контейнери для харчових продуктів чи напоїв, і способом отримання таких пакувальних виробів. Виріб містить: металеву підкладку з контейнера для харчових продуктів чи напоїв або його частини і покриття, нанесене на, щонайменше, частина поверхні металевої підкладки, при цьому покриття містить: плівкоутворювальна кількість поліефірного полімеру, що має один або більше сегментів наступної формули I: -O-Ar-(Rn-Ar)n-O-, де кожен Ar незалежно являє собою фениленовую групу, кожен n незалежно означає 0 або 1, R, якщо присутній, являє собою двухвалентную органічну групу, має молекулярну масу менше ніж 500 і два атоми кисню, кожен являє собою ефірний кисень, при цьому температура склування (Tg) становить щонайменше 70°С, причому склад для покриття, щонайменше, по суті вільний від бісфенолу А і дигліцидилового ефіру бісфенолу А, при цьому поліефірний полімер є продуктом реакції інгредієнтів, що включають поліепоксид і багатоатомний фенол. Винахід дозволяє отримати покриття з оновлена ве ф-ли, 4 табл.

Композиція на основі полифторированного сополімеру, отверждаемая при кімнатній температурі

Винахід відноситься до отримання захисних агрессивостойких покриттів з поліпшеною дезактивирующей здатністю і які призначені для використання в хімічній, нафтопереробній промисловості. Композиція містить полифторированний сополімер вініліденфториду, гексафторпропилена і аллилфторсульфата, епоксидну диановую смолу, розчинник, наповнювач і затверджувач. В якості наповнювача композиція містить речовини, обрані з групи, що включає сажу, фторопласт, аеросил або їх суміші. Дана полімерна композиція твердіє при кімнатній температурі, має високу агрессивостойкостью і поліпшеною дезактивирующей здатністю, а також високими адгезійними і фізико-механічними властивостями. 3 з.п. ф-ли, 3 табл., 5 пр.

Процес нанесення покриття на метал і електронний пристрій для застосування в морських умовах та інших навколишніх середовищах

Винахід відноситься до способу нанесення конформного покриття на електронний пристрій, що містить: (A) нагрівання сполуки конформного покриття, що містить париленовое з'єднання конформного покриття для покриття електронних схем або компонентів, які чутливі до вологи, для утворення газоподібних мономерів з'єднання конформного покриття, (B) об'єднання нітриду бору з газоподібними мономерами, і (C) контактування поверхні електронного пристрою з газоподібними мономерами і нітридом бору при умовах, при яких щонайменше частини поверхні формується конформное покриття, містить з'єднання конформного покриття нітрид бору і додає щонайменше цій частині поверхні водостійкість. Використання цього способу дозволяє наносити конформні покриття таким чином, що розширює сферу їх застосування. 6 з.п. ф-ли, 3 іл., 1 табл.
Винахід відноситься до галузі отримання антифрикційних матеріалів з покриттями на основі фтортеломеров алкилкетонов, які можуть бути використані у вузлах тертя і в складах мастильних композицій для важконавантажених вузлів машин і механізмів. Для отримання антифрикційного матеріалу здійснюють нанесення полимерсодержащей композиції на поверхню базового матеріалу з розчину. Здійснюють подальшу термообробку і висушування. В якості базового матеріалу використовують ультрадисперсних порошок титанату лужного металу, що має шарувату структуру. Як полимерсодержащей композиції використовують розчин фтортеломеров алкилкетонов, отриманих реакцією тетрафторетилену з ацетоном. При цьому порошок базового матеріалу поміщають в розчин фтортеломера і проводять нанесення покриття на його поверхню протягом інтервалу часу 10-600 хвилин під тиском не менше 10 МПа і температурі 45-150°С. Подальше висушування здійснюють при температурі не менше 50°С. В якості базового матеріалу використовують, наприклад титанат калію. 1 з.п. ф-ли, 1 табл., 1 пр.
Up!