Спосіб отримання мікрокапсул рибних жирів

 

Винахід відноситься до виробництва продуктів харчування, а саме до виробництва дезодорированних і капсульованих жиророзчинних харчових продуктів, зокрема рибних жирів, а також до виробництва мікрокапсул профілактичних харчових добавок, використовуваних для збагачення продуктів харчування в різних галузях харчової промисловості, наприклад молочної, хлібопекарської, харчоконцентратної та інших.

Для видалення летких компонентів, які викликають проблеми з запахом і кольором в кінцевому продукті на основі рибного жиру, які надають жиру специфічний запах, використовують ряд методів дезодорації рибних жирів. Так, наприклад,

- дезодорація рибних жирів парою під вакуумом при 230°С (пат. США N4874629, кл. A23D 5/00, опубл. 1989). Спосіб дозволяє видалити леткі компоненти, які надають жиру специфічного запаху, але при цьому приводить до деякого зниження частки жирних кислот типу омега-3, ізомеризації і полімеризації останніх, що знижує його якість,

- дезодорація з використанням парів оцтової кислоти для проведення процесу в більш м'яких умовах (пат. РФ №2039795, С11В 3/14, A23L 1/325, опубл. 20.07.1995 р.),

- дезодорація жиру в дезодораторе при температурі 220-230°С і залишковому тиску 0,13-0,4 кПа. В р�використовують одну або більше адсорбційних колонок, містять адсорбує матеріал для видалення домішок (пат РФ №2515970, С11В 3/06, опубл.20.05.2014 р.),

- дезодорація олії та жирів, що передбачає їх деаерацію, підігрів, дистиляцію і охолодження, при цьому перед дистиляцією масла і жиру останні обробляють в постійному магнітному полі з магнітною індукцією 0,8-1,2 Тл при лінійної швидкості потоку у полі 1,5-2,0 м/с (пат. РФ №.2100427, С11В 3/00, опубл. 27.12.1997 р.).

Однак збільшення температури обробки призводить до деякого зниження частки жирних кислот типу омега 3, ізомеризації і полімеризації останніх внаслідок високих температур, що знижує його якість і не призводить до дисперсії жиру. Більше того, відповідно до перелічених способів неможливо отримати дрібнодисперсний жир.

Одним з перспективних напрямків дезодорації рибного жиру в виробництві харчових добавок, що забезпечує максимальну маскування смаку і запаху, а також підвищення розчинності та рівномірності її розподілу при введенні в харчові продукти без зміни їх традиційного зовнішнього вигляду, консистенції та смаку є інкапсулювання. Інкапсулювання - це процес, що дозволяє включати частинки речовини в тонку оболонку плівкоутворювального матеріалу. Найбільш �155 (МПК A61K 047/02, опубл. 10.10.1997) запропоновано метод одержання твердого лікарського препарату, що включає приготування суміші активного інгредієнта з наповнювачем, перемішування шляхом стирання.

В якості наповнювача використовують субмикроскопический пірогенний кремнезем, причому суміш активного інгредієнта і субмикроскопического пірогенного кремнезему готують у співвідношенні, що забезпечує покриття частинок активного інгредієнта субмикроскопическим пирогенним кремнеземом, а перемішування суміші ведуть шляхом роздавлювання і стирання до тих пір, поки непокриті частки активного інгредієнта не зникнуть з поля зору мікроскопа, протягом 1,5-3,5 ч. Отриманий таким чином препарат можна охарактеризувати як нонакапсули, надалі по закінченні процесу покриття активного інгредієнта частинками кремнезему можуть застосовуватися перорально.

Недоліками даного способу є тривалість процесу і необхідність здійснення кожні півгодини контролю за станом частинок в процесі приготування під електронним мікроскопом.

В пат. РФ №2095055 (A61K 9/52, опубл. 10.11.1997) запропоновано спосіб отримання твердих непористих мікросфер, який включає розплавлення фармацевтично неактивного віщо�ие отриманої дисперсії у вигляді туману в замораживающей камері під тиском, в інертній атмосфері, при температурі від -15°С до -50°C і поділ одержаних мікросфер на фракції за розмірами.

Недоліки запропонованого способу: складність і тривалість процесу. Необхідність застосування спеціального устаткування.

В пат. РФ №2359662 (A61K 009/56, опубл. 27.06.2009) запропоновано спосіб одержання мікрокапсул з використанням розпилового охолодження диспергуючих компонентів у розпилювальній градирні Niro при наступних умовах: температура повітря на вході 10°С, температура повітря на виході 28°С, швидкість обертання розпилюючої барабана 10000 об/хв. Мікрокапсули з винаходу володіють покращеною стабільністю і забезпечують регульоване і/або пролонговане вивільнення активного інгредієнта.

Недоліками запропонованого способу є тривалість процесу.

В пат. WO/2011/127030 US, (A61K 8/11; B01J 2/00; опубл. 13.10.2011) запропоновано кілька способів отримання мікрокапсул: міжфазної полімеризацією, термоиндуцированним поділом фаз, розпилювальної сушінням, випарюванням розчинника та ін

Недоліками запропонованих способів є складність, тривалість процесів.

Способом, взятому за прототип, є спосіб отримання мікрокапсул, викладений в патентній в ній активними інгредієнтами,

- отримання гідрофобної фази в розплавленої формі, у якості якої використовують тваринні масла, жирні кислоти, моногліцериди та ін,

- розчинення в будь-який із зазначених фаз речовини в капсулах, вибраного з групи, що включає утворює гель колоїди такі, як альгінат натрію, гидроколлоиди, крохмаль, пектин, желатин, хититозан або суміш будь-яких утворюють гель колоїдів,

- гомогенізацію або перемішування об'єднаних фаз з отриманням емульсії вода в маслі і

- подальше капсулювання отриманої емульсії допомогою желювання, зшивання, злиття або агломерації.

В процесі використовують нагрівання фаз, зміна тиску на окремих стадіях, стадію микрокапсулиования ведуть допомогою охолодження в псевдозрідженому шарі і розпилового охолодження.

Отримані таким чином мікрокапсули включають приблизно від 1 до 100 водяних краплинок, які включаються в гідрофобну оболонку-матрицю.

Недоліком зазначеного способу є складність і тривалість процесу, необхідність застосування спеціального устаткування, а також невисокий вихід цільових капсул.

Крім того, спосіб не дозволяє повністю видалити леткі компоненти, забезпечити максимальну маскиркти, оскільки останні не володіють достатньою розчинністю і рівномірністю їх розподілу при введенні в харчові продукти.

Завданням винаходу є спрощення і підвищення ефективності процесу мікрокапсулювання.

Технічним результатом винаходу є відсутність технологічних втрат при виробництві продукту і поліпшення його органолептичних показників.

Поставлена задача вирішується способом отримання мікрокапсул рибного жиру, що характеризується отриманням емульсії масло-у-воді шляхом змішування у воді рибного жиру і капсулирующего компонента, взятих у співвідношенні 30-35 і 25-30 мас.%, решта - вода, гомогенізацією диспергуванням отриманої емульсії в ультразвуковому полі і подальшої розпилювальної сушки микроэмульсии, при цьому ультразвукове диспергування ведуть з частотою озвучування 28 кГц і інтенсивністю 40 Вт/см2, а розпилювальну сушку ведуть з паралельним потоком гарячого повітря з температурою на вході і виході відповідно 160-180°С і не більше 50°С.

Переважно в якості капсулирующего агента використовують модифікований крохмаль.

Зазвичай ультразвукове диспергування ведуть не більше 10 хв, а розпилювальну сушку - н�конол" (ТУ 9197-004-29388404-08).

Ейконол змішують з модифікованим крохмалем, диспергируют отриману суміш у воді, гомогенізують з отриманням микроэмульсии і піддають розпилювальної сушки мироэмульсии з отриманням тонкодисперсного порошку. При цьому співвідношення компонентів у суміші при диспергирование наступне (у мас.%): рибного жиру "Ейконол" - 30-35, модифікованого крохмалю - 25-30, решта - вода.

Гомогенізація проводиться за допомогою ультразвукового гомогенізатора з частотою озвучування 28 кГц з інтенсивністю 40 Вт/см2протягом 10 хв в обсязі емульсії 1 арк. В процесі розпилювальної сушки микроэмульсию розпилюють в паралельному потоці гарячого повітря в спеціальній камері з температурою повітря на вході 180°С, а на виході 50°С. При цьому внаслідок великої площі поверхні розпорошеною емульсії, високого градієнта температури на початковій стадії процесу і турбулетности потоку повітря швидкість сушіння достатня висока. Час перебування продукту в камері не перевищує 10 с. Крім того, емульсія не піддається дії високої температури, так як охолоджується за рахунок поглинання тепла при випаровуванні води з складу емульсії. Порошок разом з повітрям, що виходить з камери сушіння і вловлюється циклон�обчислювальної сушіння визначає жорсткі вимоги до функціональних властивостей використовуваних матеріалів.

Для того щоб забезпечити високий вміст рибного жиру "Ейконол" в капсулирующей суміші 40-60% і тим самим знизити втрати при його сушінні, а також підвищити продуктивність обладнання, капсулируемие речовини повинні володіти високою розчинністю у воді.

Для утворення однорідної і міцної оболонки на поверхні краплі рибного жиру "Ейконол" необхідно, щоб капсулирующее речовина мало високою стабілізуючою здатністю, хорошими пленкообразующими властивостями, а також зберігало пластичність у всьому діапазоні температур сушіння. Капсулирующим компонентом був обраний модифікований крохмаль, а так як в процесі мікрокапсулювання зміст рибного жиру "Ейконол" не повинно перевищувати емульгуючу ємність капсулирующего матеріалу, крохмаль був узятий в заявленому співвідношенні.

Ефективність процесу мікрокапсулювання залежить від дисперсності емульсії (середнього розміру частинок). Зменшення розміру частинок жиру інноваційним способом ультразвукового диспергування з частотою озвучування 28 кГц і інтенсивністю 40 Вт/см2до 1-4 мікрона і вузьке розподіл за розмірами сприяє стабілізації емульсій і підвищує ефективність сушіння.

За окончани�ня загальної кількості закапсулированного рибного жиру "Ейконол" у сухому вигляді проводили методом високоефективної капілярної газової хромотографии після екстракції рибного жиру "Ейконол" з сухого препарату. Капсулирущую ємність препарату оцінювали за вмістом закапсулированного рибного жиру "Ейконол" в 100 грамах препарату. Ефективність процесу мікрокапсулювання розраховували як відношення кількості закапсулированного рибного жиру "Ейконол" до утримання в системі (%). З розрахунку на 100 грамів сухого препарату було введено 60 грам рибного жиру "Ейконол", яке відповідало практично 100%, тобто без технологічних втрат при залишковій вологості 2-4%. Ефективність процесу мікрокапсулювання методом розпилювальної сушки становила 80-90%, при цьому зазначалося повна відсутність запаху рибного жиру "Ейконол", що безсумнівно позитивно відрізняє даний спосіб дезодорації від аналогів і прототипів.

Приклад 1

350 г рибного жиру Ейконол (ТУ 9197-004-29388404-08), 250 г модифікованого крохмалю (Hi-Cap 100, Німеччина, СГР RU.77.99.21.009 E. 014581.10.12) і 400 г води (Санпін 2.1.4.1074) перемішують в склобанці ємністю 2 л

Ємність з сумішшю поміщають в ультразвуковій гомогенізатор серії Альона і диспергируют при 28 кГц, 40 Вт/см210 хв.

Після диспергування отриману микроэмульсию направляють в розпилювальну сушарку і розпилюють при температурі на вході 180°З і на виході - 50°С.

Отримано 550 р м�ержание Эйконола в капсулах, 34%, капсули без запаху риби, зауважень щодо якості капсул - ні.

Приклади №2-6 наведені в таблиці.

За результатами проведених досліджень (приклади 1-6) встановлено відповідність зразків (приклади 1, 3, 4) вимогам нормативів.

Таким чином, винахід забезпечує дезодорування рибного жиру "Ейконол" і дозволяє розширити асортимент продуктів збагачених "Эйконолом" як джерелом незамінних ПНЖК ω-3.

Отримання тонкодисперсного микрокапсулированного порошку рибного жиру "Ейконол» надає широко відомому харчового рибного жиру "Ейконол" нове споживче якість дозволяє відкрити нові можливості застосування і дії препаратів, що запобігає його пошкодженню під впливом навколишнього середовища, і забезпечується його пролонговану засвоєння в шлунково-кишковому тракті.

1. Спосіб отримання мікрокапсул рибного жиру, який характеризується отриманням емульсії масло-у-воді шляхом змішування у воді рибного жиру і капсулирующего компонента, взятих у співвідношенні 30-35 і 25-30 мас.%, решта - вода, гомогенізацією, диспергуванням отриманої емульсії в ультразвуковому полі і подальшої розпилювальної сушки микроэмульсии, пр�аспилительную сушку ведуть з паралельним потоком гарячого повітря з температурою на вході і виході відповідно 160-180°C і не більше 50°C.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в якості капсулирующего агента використовують модифікований крохмаль.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ультразвукове диспергування ведуть не більше 10 хв.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що розпилювальну сушку ведуть не більше 10 с. 

Схожі патенти:

Отримання лизогликолипида та біоконверсія гликолипидов з використанням ферменту липолитического

Група винаходів відноситься до біотехнології. Запропоновано спосіб отримання лизогликолипида, спосіб біоконверсії гликолипидов і спосіб отримання харчового продукту. Способи полягають у застосуванні липолитического ферменту, що володіє гликолипазной активністю, виділеного з Corynebacterium і містить щонайменше один мотив GDSX, де X являє собою гідрофобний амінокислотний залишок; або блок GANDY, що містить амінокислотний мотив GGNDA або GGNDL, або блок HPT. При цьому зазначений фермент містить аминокислотную послідовність SEQ ID NO:8 або аминокислотную послідовність, яка щонайменше на 70% ідентична їй, або кодується нуклеотидної послідовністю SEQ ID NO:9 або нуклеотидної послідовністю, яка щонайменше на 70% ідентична їй, і яка кодує зазначений ліполітичний фермент. При застосуванні зазначених способах ліполітичні ферменти з Corynebacterium володіють значною гідролизуючої галактолипиди активністю і/або значної ацилтрансферазной активністю щодо галактолипида. 6 н. і 15 з.п. ф-ли, 17 іл., 4 табл., 12 пр.
Винахід відноситься до масложирової промисловості. Спосіб рафінації олії передбачає змішування нерафінованої олії з водним розчином гидратирующего агента - розчином кухонної солі концентрацією 11 - 16% в кількості 0,5-0,8% від маси масла, після змішування виробляють змішування отриманої суміші протягом 16-20 хвилин, потім обробляють розчином кислотного реагенту концентрацією 21-25% в кількості 0,35-0,80% від ваги масла і перемішують протягом 16-25 хвилин, додають в отриману суміш водний розчин лужного реагенту - розчин рідкого натрієвого скла, або розчин реагенту для рафінації рослинних олій SilicaGel RAF 200 в кількості 50% необхідного розрахункового, далі безперервно перемішують для утворення гелю кремнієвої кислоти, потім визначають кислотне число олії і для нейтралізації вільних жирних кислот додають розчин рідкого натрієвого скла, або розчин реагенту для рафінації рослинних олій SilicaGel RAF 200 в кількості 50% необхідного розрахункового. Після нейтралізації і утворення пластівців соапстока в отриману суміш додають 5-6%-ний розчин поликатионита FL 45 С у кількості 60-70 г на 1 тонну рослинного масла і перемішують ѵагентами здійснюють при температурі 25-30°С.Изобретение дозволяє створити високотехнологічний спосіб рафінування, який дозволив би підвищити продуктивність отримання рафінованої олії з поліпшеними органолептичними властивостями, знизити собівартість виробництва продукту, а також скоротити час рафінації олії та підвищити його органолептичні показники за рахунок однорідності суміші. 4 з.п. ф-ли, 2 ін.

Спосіб обробки сильнокислого гидрофуза

Винахід відноситься до масложирової промисловості. Спосіб обробки сильнокислого гидрофуза включає нагрівання гидрофуза, поділ на фракції за допомогою активатора, перемішування суміші і відстоювання. Попередньо визначають обсяг гидрофуза, водневий показник вихідного гидрофуза і изоэлектрическую точку білків вихідного гидрофуза. Потім нагрівають гидрофуз до температури 85-90°C. Якщо pH гидрофуза становить <3,7, то нагріте гидрофуз вводять при одночасному перемішуванні в ємність з активатором. В якості активатора використовують буферну суміш, наприклад ацетатную, з фіксованим водневим показником на 0,09-0,1 одиниці нижче ізоелектричної точки білків гидрофуза і об'ємом в 40-50 разів менше обсягу вихідного гидрофуза. Винахід дозволяє підвищити ефективність вилучення фосфатидів з сильнокислого гидрофуза, зменшити енергозатрати, а також покращити екологію виробництва і навколишнього середовища за рахунок виключення хімічних реагентів - неорганічних кислот і лугів. 2 табл., 3 пр.

Спосіб очищення фритюрного жиру з використанням природних адсорбентів

Винахід відноситься до масложирової та харчової промисловості, саме до методів очищення відпрацьованих фритюрних масел. Спосіб очищення фритюрного жиру з використанням природних адсорбентів, в якому термооброблений фритюрний жир, що має температуру 180оС, відстоюють від механічних домішок, одночасно охолоджуючи. Жир наливають в адсорбційну ванну, одягнену в теплову сорочку, і з'єднують з опокой, доломітом і силікатом магнію в наступному співвідношенні: опока 2% від маси жиру, доломіт 2% від маси жиру, силікат магнію 1% від маси жиру. Винахід дозволяє підвищити якість і спростити техніку очищення фритюрного жиру, зменшити кількість адсорбента.1 табл., 1 іл.

Спосіб переробки слабокислого гидрофуза

Винахід відноситься до масложирової промисловості. Спосіб включає поділ гидрофуза на фракції введенням в нього активатора, перемішування суміші і відстоювання. При цьому попередньо визначають обсяг Vгф, коефіцієнт водонасичення Кв.гф, водневий показник вихідного гидрофуза рНгф і изоэлектрическую точку білків гидрофуза рНиз. Якщо параметр рНгф виявляється більш 5,0 одиниць (слабокислий гидрофуз), то нагрівають гидрофуз до температури 90-95°C, поступово малими порціями вводять активатор, в якості якого використовують ортофосфорну кислоту, і, контролюючи, доводять водневий показник гидрофуза до величини рНгф, що дорівнює 5. Для електрохімічної активації води виготовляють аноліт, необхідний для досягнення величини параметра pH, відповідного изоэлектрическому станом білка рНиз, який визначають за формулою: V a = V г ф ⋅ До в г ф ⋅ ( 5 - p H і з ) ( p H і з - p H a ) , м 3 де Vгф - обсяг гидрофуза, м3; Квгф - коефіцієнт водонасичення гидрофуза, частки одиниці; pHa - водневий показник аноліта; рНиз - водневий показник середовища, відповідний изоэлектрическому станом білків в соняшниковій олії. Винахід дозволяє спростити процес переробки, підвищити ефективність извл�
Винахід відноситься до масложирової промисловості і може бути використано для очищення рослинних олій. Спосіб передбачає гідратацію розчином електроліту, відділення фосфатидной емульсії від масла, нейтралізацію электролизатом води з рН>7 з додаванням солі з отриманням активованого розчину солі з концентрацією 0,1-1% і відділення нейтралізованого олії. Потім масло піддають гідратації шляхом перемішування з утворенням відцентрових потоків з завихреннями всередині них, відстоюють, сушать і піддають деаерації у вакуумі при тиску 40-50 кПа. Причому спочатку масло заливають в реактор і додають аноліт води з рН<7 в кількості 1-8% від обсягу олії, суміш нагрівають до температури 65-80°C, вакуумируют реактор до тиску 40-50 кПа. В іншому варіанті способу після нагрівання реактор заповнюють інертним газом. Після чого одночасно проводять змішування води і масла в вакуумированном реакторі ротором зі швидкістю обертання 2000-20000 об/хв і вібраційний вплив на корпус реактора. Причому частота вібраційного впливу формує парне число довжин хвиль, що укладаються по довжині діаметра реактора. Це забезпечує створення додаткових поперечних вихровому потоку колі�еньшить окислення масла в процесі рафінації і збільшити вихід олії. 2 н.п. ф-ли, 1 табл., 4 пр.

Спосіб переробки сильнокислого гидрофуза

Винахід відноситься до масложирової промисловості. Спосіб включає його поділ на фракції введенням в нього активатора, перемішування суміші, відстоювання, для отриманої партії гидрофуза визначають його об'єм, коефіцієнт його водонасичення, водневий показник вихідного гидрофуза, значення ізоелектричного стану його білків. Причому, якщо значення водневого показника вихідного гидрофуза рНгф<3,7, то у гидрофуз вводять активатор у вигляді кристалічної кухонної солі, вага якої визначають за формулою: P = 0,06 ⋅ V г ф ⋅ K в г ф ⋅ γ ⋅ ( p H і з - p H г ф ) , до г (1) де Vгф - обсяг гидрофуза, м3; Квгф - коефіцієнт водонасичення гидрофуза, частки одиниці; рНгф - водневий показник вихідного гидрофуза; рНиз - изоэлектрическое стан білків вихідного гидрофуза; γ - питома вага кухонної солі, кг/м3. Компоненти суміші в реакторі перемішують, після цього нагрівають до температури 85-90°C і переливають в широку ємність великого об'єму. Відстоюють протягом 2-18 годин для природного перебігу реакції поділу на масло, воду і фосфатидного концентрату. Частково отримують масло, воду і фосфатидного концентрату. У наступних обсягах вихідних гидрофузов аналогородного показника вихідного гидрофуза рНгф<3,7, на олію, воду і фосфатидного концентрату здійснюють багато разів в одній і тій же ємності з не менш 50% залишком суміші попереднього відділення фракції. Причому для всіх подальших розділень час відстоювання суміші становить 2÷6 годин. Винахід дозволяє підвищити ефективність вилучення фосфатидів з гидрофуза, зменшити енергозатрати, а також покращити екологію виробництва і навколишнього середовища за рахунок виключення хімічних реагентів - кислот і лугів.

Спосіб очищення рослинних масел від восків

Винахід відноситься до масложирової промисловості. Спосіб очищення рослинних масел від воску передбачає виморожування олії з додаванням допоміжних фільтрувальних порошків. Далі масло витримують при низькій температурі і потім відокремлюють відпрацьований фільтрувальний порошок з воскосодержащим осадом від очищеного олії. Відокремлений відпрацьований фільтрувальний порошок піддають регенерації шляхом витримки в електромагнітному полі надвисокої частоти з частотою випромінювання 2450 МГц, питомою потужністю 800-1000 Вт/кг протягом 8-15 хвилин з одночасним впливом ультразвуком питомою потужністю 15-17 Вт/см2 з частотою коливань 60-80 кГц. Після чого відпрацьований фільтрувальний порошок поділяють на восковій жировий продукт і регенерований фільтрувальний порошок. Регенерований фільтрувальний порошок використовують багаторазово в наступних циклах виморожування олії. Винахід дозволяє поліпшити якість очищеного масла за рахунок зниження вмісту перекисних і анизидинових сполук, збільшити термін його безпечного зберігання, підвищити продуктивність обладнання для регенерації відпрацьованого порошку на операції виморожування. 4 табл., 2 пр.

Спосіб переробки гидрофуза

Спосіб переробки гидрофуза здійснюється наступним образом.Для отриманої партії гидрофуза з відомим об'ємом (Vгф) попередньо визначається водневий показник вихідного гидрофуза (рНгф) і процентний вміст у ньому води (Квгф)6 изоэлектрическая точка білка гидрофуза (рНиз). На промисловій установці для електрохімічної активації води виготовляється необхідний обсяг лужного католіта (Vк) з фіксованою величиною водневого показника (рНк) при рНгф<рНиз або необхідну кількість кислого аноліта (Vа) з фіксованою величиною водневого показника (рНа) при рНгф>рНиз з умови додавання, необхідного обсягу католіта або аноліта в гидрофуз і досягнення величини параметра рН, відповідного изоэлектрическому станом білка (рНиз). У изоэлектрическом стані білок, що міститься в гидрофузе, втрачає свої емульгуючі властивості і здатність розчинятися у воді, тим самим сприяючи ефективному відділенню фосфоліпідного концентрату. Необхідний обсяг католіта Vк з фіксованою величиною водневого показника рНк розраховується за формулою: V до = V г ф ⋅ До в г ф ⋅ ( p H і з - p H г ф ) ( p H до - p H і з ) . ( 1 ) Необхідний обсяг аноліта Va з фіксованою величиною водневого показника рНа визначається за формулою: V а = V г ф ⋅ До в г ф ⋅ ( p H г ф - p H і з ) ( p H до - p H а ) ( 2 )

Спосіб отримання твердого масла

Винахід відноситься до масложирової промисловості. Спосіб включає одержання розчину жиру шляхом розчинення матеріалу на основі жиру в розчиннику. Далі кристалізують і видаляють фракцію з високою точкою плавлення шляхом витримування розчину жиру при температурі в межах від 10 до 25°C. Фракція з високою точкою плавлення має температуру плавлення від 26 до 40°C. Далі кристалізують і збирають фракцію з середньою точкою плавлення шляхом витримування залишився розчину жиру при температурі в межах від 0 до 15°C. Фракція з середньою точкою плавлення має температуру плавлення від 15 до 26°C. У результаті отримують тверде масло з вмістом щонайменше 85 мас./мас.% 1,3-дистеароил-2-олеоилглицерина (SOS триацилглицеридов). Винахід дозволяє скоротити час обробки жиру з отриманням SOS твердого масла і підвищити органолептичні характеристики кондитерських виробів, отриманих з використанням заявленого SOS твердого масла. 2 н. і 5 з.п. ф-ли, 5 іл., 3 табл., 3 пр.
Винахід відноситься до микрокапсулированию водорозчинних препаратів, зокрема до інкапсуляції унабі, що володіє лікарськими властивостями. Спосіб інкапсуляції унабі включає диспергиргирование суспензії порошку унабі в изопропаноле в суспензію ксантанової камеді у изопропаноле в присутності препарату Е472с і осадження з використанням чотирихлористого вуглецю в якості осаджувача. Отримані мікрокапсули, що містять унабі в якості ядра в ксантанової камеді як оболонки при співвідношенні ядро:оболонка, рівному 1:3, 1:1 і 3:1, з виходом 100%. Винахід забезпечує спрощення і прискорення процесу отримання мікрокапсул при підвищенні їх виходу за масою. 3 пр.

Спосіб інкапсуляції фероцену

Винахід відноситься до галузі медицини і описує спосіб отримання мікрокапсул фероцену, де в якості оболонки мікрокапсул використовується ксантанова камедь, характеризується тим, що суспензію 100 мг фероцену в 2 мл бензолу диспергируют в суспензію ксантанової камеді у присутності 0,01 г препарату E472 с при перемішуванні, приливають 5 мл ацетону і 0,5 мл води, отриману суспензію фільтрують і сушать при кімнатній температурі. Винахід забезпечує спрощення і прискорення процесу отримання мікрокапсул і збільшення виходу по масі. 1 іл., 2 пр.

Спосіб інкапсуляції фероцену

Винахід відноситься до медицини, зокрема до способу інкапсуляції фероцену, що характеризується тим, що в якості оболонки мікрокапсул використовується карагенан, в якості осаджувача - етанол при одержанні мікрокапсул фізико-хімічним методом осадження нерастворителем. Здійснення винаходу дозволяє спростити і прискорити процес отримання мікрокапсул і збільшити вихід по масі. 7 іл.
Винахід відноситься до області інкапсуляції, зокрема способу отримання мікрокапсул карбонату кальцію і карбонату магнію в оболонці з альгінату натрію. Згідно способу щодо винаходу карбонат кальцію або карбонат магнію розчиняють в изопропаноле, одержаний розчин додають до розчину альгінату натрію в изопропаноле в присутності Е472с при перемішуванні зі швидкістю 1000 об/с. Карбонат кальцію або карбонат магнію і альгінат натрію беруть в масовому співвідношенні 1:1 або 1:3. Потім додають хлороформ. Отриману суспензію мікрокапсул фільтрують і сушать. Процес здійснюють при 25оС протягом 20 хвилин. Винахід забезпечує спрощення і прискорення процесу отримання мікрокапсул, зменшення втрат при їх отриманні (збільшення виходу за масою). 4 пр.
Винахід відноситься до області інкапсулювання ароматизаторів, а саме до способу отримання мікрокапсул ароматизатора «зелене яблуко», в якому в якості оболонки мікрокапсул використовується альгінат натрію. Заявлений спосіб характеризується тим, що 100 мг ароматизатора «зелене яблуко» розчиняють в 1 мл диметилсульфоксиду і диспергируют отриману суміш в суспензію альгінату натрію в бутанол, що містить 300 мг альгінату натрію, у присутності 0,01 г препарату E472c при перемішуванні. Потім приливають 3 мл толуолу і 1 мл води, отриману суспензію фільтрують і сушать при кімнатній температурі. Технічний результат заявленого винаходу полягає у спрощенні процесу отримання мікрокапсул і збільшення виходу по масі. 3 пр.

Спосіб інкапсуляції фулеренів с60

Винахід відноситься до області інкапсуляції, а саме до способу отримання мікрокапсул фулерену С60, де в якості оболонки мікрокапсул використовується каппа-карагинан. Заявлений спосіб характеризується тим, що суспензію 100 мг фулерену C60 у 2 мл етанолу диспергируют в суспензію каппа-карагенану в бутанол, що містить 100 мг або 300 мг каппа-каррагенана в присутності 0,01 г препарату E472c при перемішуванні. Потім приливають 5 мл толуолу і 0,5 мл води, отриману суспензію фільтрують і сушать при кімнатній температурі. Технічний результат винаходу полягає у спрощення і прискорення процесу отримання мікрокапсул і збільшення виходу по масі. 1 іл., 2 пр.
Винахід відноситься до сільського господарства

Композиції простого сульфоалкилового ефіру циклодекстрину та способи їх отримання

Винахід відноситься до композицій простого сульфоалкилового ефіру циклодекстрину SAE-CD у вигляді частинок

Инкапсулированний антимікробний матеріал

Винахід відноситься до виробництва продуктів харчування
Винахід відноситься до харчової промисловості та фармацевтичної в області приготування вільно-сипучих спиртовмісних капсульованих продуктів

Спосіб обробки волокон та/або текстильних матеріалів

Винахід відноситься до инкапсулированию активних інгредієнтів і до обробки текстильних матеріалів. Заявлені спосіб обробки текстильних матеріалів, що містять мікрокапсули активних інгредієнтів, волокна і/або текстильні матеріали, отримані з цього способу, і їх косметичне або фармацевтичну застосування та/або їх застосування в якості репеленту. Заявлений винахід дозволяє збільшити стійкість активного інгредієнта протягом прийнятного кількості прань. 3 н. і 13 з.п. ф-ли, 6 іл.
Up!