Пристрій для використання в процесі формування пакетованого тютюнового продукту

 

Область винаходу

Даний винахід, загалом, відноситься до пакетованим продуктів і способів, систем для їх виконання. Більш конкретно, даний винахід відноситься до пристрою, системи і способу введення ароматизатора чи іншого компонента в пакетований продукт.

Рівень техніки

Пакетований тютюновий продукт являє собою виріб, що містить окрему порцію тютюну, яке слід класти в рот під верхню губу. Під час виконання пакетованих продуктів можуть виникати проблеми, коли потрібно вводити ароматизатори та інші компоненти. Повинно бути зрозуміло, що при введенні рідкого ароматизатора або іншої речовини безпосередньо в тютюн, характеристики потоку тютюну для заповнення окремих пакетиків можуть істотно змінюватися, приводячи до виробничих проблем і непродуктивних витрат часу. Тому є бажаним забезпечення пристрої, системи та способу введення ароматизатора або іншого компонента, що виключають такі проблеми.

Сутність винаходу

Пропонується пристрій для використання в процесі формування та заповнення пакетованого продукту. Пристрій содеѾдолговатий внутрішній елемент трубчастий, коаксіально вирівняний всередині довгастого зовнішнього трубчастого елемента, що утворює кільцеву подає камеру і містить перший кінець і другий кінець, де перший кінець призначений для прийому продукту, що підлягає введенню в пакетик, а другий кінець містить безліч рознесених по колу випускних отворів, викладених з текучої середовищі з кільцевої подає камерою і спрямованих радіально всередину; де другий кінець призначений для введення продукту всередину формованого пакетика; і впускну втулку, суміжну першому кінця довгастого зовнішнього трубчастого елемента, і першому кінця довгастого внутрішнього трубчастого елемента, де впускна втулка містить перший впуск, повідомлений з першим кінцем довгастого внутрішнього трубчастого елемента, і другий впуск, повідомлений з кільцевої подає камерою; при цьому зовнішня поверхня довгастого зовнішнього трубчастого елемента являє собою поверхню для формування навколо неї пакетованого продукту.

Також пропонується система для виготовлення пакетованого продукту. Ця система містить пристрій для подачі полотна матеріалу для формування пакетика; пристрій для використання в проц трубчастий елемент, має перший кінець, другий кінець і зовнішню поверхню; (ii) довгастий внутрішній трубчастий елемент, коаксіально вирівняний всередині згаданого довгастого зовнішнього трубчастого елемента, що утворює кільцеву подає камеру і містить перший кінець і другий кінець, де згаданий перший кінець призначений для прийому продукту, що підлягає введенню в пакетик, а згаданий другий кінець містить безліч рознесених по колу випускних отворів, викладених з текучої середовищі з кільцевої подає камерою і спрямованих радіально всередину; де другий кінець призначений для введення продукту всередину формованого пакетика; і (iii) впускну втулку, суміжну першому кінця згаданого довгастого зовнішнього трубчастого елемента і першому кінця довгастого внутрішнього трубчастого елемента; де згадана впускна втулка містить перший впуск, повідомлений з згаданим першим кінцем довгастого внутрішнього трубчастого елемента, і другий впуск, повідомлений з згаданої кільцевої подає камерою; причому згадана зовнішня поверхня згаданого довгастого зовнішнього трубчастого елемента являє собою поверхню для формування пакетованого продукт�подачі полотна матеріалу і згинання полотна навколо згаданого пристрою для формування пакетика, містить поздовжні крайові ділянки; та схвалення на запечатування пристрій для запечатування поздовжніх крайових ділянок полотна для формування шва під час переміщення полотна вздовж згаданого пристрою.

Також пропонується спосіб формування пакетованого ароматизованого продукту. Спосіб включає стадії забезпечення полотна для використання в процесі формування пакетованого ароматизованого продукту; подачі рідини, що містить один або більше ароматизаторів, до пристрою для використання у процесі формування та заповнення пакетованого ароматизованого продукту, причому це пристрій містить (i) довгастий зовнішній трубчастий елемент, що має перший кінець, другий кінець і зовнішню поверхню; (ii) довгастий внутрішній трубчастий елемент, коаксіально вирівняний всередині довгастого зовнішнього трубчастого елемента, що утворює кільцеву подає камеру, і містить перший кінець і другий кінець, де перший кінець призначений для прийому продукту, підлягає введенню в пакетик, а другий кінець містить безліч рознесених по колу випускних отворів, викладених з текучої середовищі з кільцевої подає камерою і спрямованих радіацій� втулку, прикріплену до першого кінця довгастого зовнішнього трубчастого елемента і до кінця першого довгастого внутрішнього трубчастого елемента, де впускна втулка містить аксіально вирівняний впуск, повідомлений з першим кінцем довгастого внутрішнього трубчастого елемента, і спрямований по дотичній впуск, повідомлений з кільцевої подає камерою; причому зовнішня поверхня довгастого зовнішнього трубчастого елемента являє собою поверхню для формування навколо неї пакетованого ароматизованого продукту; а рідину, що містить один або більше ароматизаторів, подають у кільцеву подає камеру і дозують через безліч рознесених по колу випускних отворів, при цьому забезпечуючи щонайменше часткове покриття одним або більше ароматизаторами внутрішньої поверхні пакетика; і охоплення продукту полотном.

Короткий опис креслень

Варіанти виконання, розкриті в цьому документі, є ілюстративними і зразковими і не призначені для обмеження винаходу. На доданих кресленнях однаковими номерами позицій позначені подібні елементи, і на яких:

Фіг.1 - вид варіанти виконання пакетованого таба�та, містить необов'язкову підкладку, виконаного по винаходу;

Фіг.3 - примірне обладнання для формування пакетованого тютюнового продукту по винаходу;

Фіг.4 - пристрій для використання в процесі формування та заповнення пакетованого продукту по винаходу;

Фіг.4A - вид в перерізі 4-4 пристрої для використання в процесі формування та заповнення пакетованого продукту по винаходу;

Фіг.4B - вид в перерізі пристрої для використання в процесі формування та заповнення пакетованого продукту по винаходу;

Фіг.5 - вигляд у перспективі матеріалу пакетика, показаного згорнутим в трубчасту форму.

Детальний опис винаходу

Нижче описані різні аспекти винаходу з посиланнями на конкретні варіанти його виконання, вибрані для ілюстративних цілей. Слід розуміти, що сутність і обсяг пристрої, системи та способів, розкритих в цьому документі, не обмежені вибраними варіантами виконання. Крім того, слід зазначити, що креслення, включені в справжній документ, виконані без урахування будь-яких конкретних пропорцій або масштабів, і що безліч варіантів може бути виконано у відповідності з вироб� використані для позначення схожих елементів у всьому описі.

Кожен з таких термінів, написаний в однині, може також ставитися до безлічі і охоплювати безліч зазначених сутностей або об'єктів, якщо конкретно не визначено або вказано інше в цьому документі, або якщо контекст чітко не диктує інше.

Наприклад, слова «пристрій», «вузол», «механізм», «компонент» та «елемент», що вживаються у цьому документі, можуть також ставитися до безлічі і охоплювати безліч пристроїв, безліч елементів, безліч механізмів, безліч компонентів і безліч елементів, відповідно.

Кожен з наступних термінів: «містить», «включає», «має», «має», «містить», «містить», і їх лінгвістичні або граматичні варіанти, похідні та/або однокореневі слова, що вживаються в цьому документі, означає «містить, але не обмежений даним переліком».

У всьому описі, наведеному в якості ілюстрації, приклади і прикладена формула винаходу, чисельне значення параметра, ознака, об'єкт або розмір, можуть бути зазначені або описані в форматі числових значень. Слід чітко розуміти, що зазначений формат числових значень наведено для ілюстрації можливості виконання варіантів викона�єм варіантів виконання, розкритих у цьому документі.

Крім того, для визначення або опису діапазону числових значень фраза «в діапазоні від близько першої числового значення близько до другого числового значення» вважається еквівалентною і означає те ж, що й фраза «в діапазоні від близько першої числового значення близько до другого числового значення» і, таким чином, дві еквівалентні за змістом фрази можуть вживатися як взаємозамінні.

Слід розуміти, що різні варіанти виконання, розкриті в цьому документі, не обмежені у їх застосуванні деталями, що стосуються порядку або послідовності, і числа стадій чи процедур, і подстадий або подпроцедур, порядку дії або виконання варіантів виконання способу, або деталями, що стосуються типу, складу, конструкції, пристрої, порядку та кількості систем, кількості вузлів системи, пристроїв, вузлів, підвузлів, механізмів, структур, компонентів, елементів і конфігурацій та периферійного обладнання, засобів, аксесуарів і матеріалів системи, представлених в подальшому ілюстративному описі на доданих кресленнях і в прикладах, якщо в цьому документі особливо не зазначено інше. Пристрої, системи та засоби, розкриті в нвним варіантів виконання і різними іншими альтернативними способами.

Слід також розуміти, що всі технічні та наукові слова, терміни і/або фрази, що вживаються у всьому описі цього винаходу, або мають однаковий чи подібний зміст, в якому їх зазвичай розуміють фахівці в даній області техніки, якщо конкретно не визначено або вказано інше в цьому документі. Фразеологія, термінологія і примітки, що вживаються у всьому цьому описі цього винаходу, наведені з метою опису, і їх не слід розглядати як обмеження.

На Фіг.1 показаний пакетований тютюновий продукт 10, виконаний по винаходу. Як показано на кресленнях, пакетований тютюновий продукт містить 10 поздовжній шов 12 і поперечні шви 14 і 16, описані більш докладно нижче. Пакетований тютюновий продукт 10 (див. Фіг.2) показаний з підкладкою 18, розташованої між порцією тютюнового матеріалу 20 і полотном 22. За допомогою підкладки 18 зменшують тенденцію тютюнового матеріалу 20 до знебарвлення або забруднення полотна 22. За допомогою підкладки 18 зменшують забруднення полотна 22 допомогою зменшення можливості проходу вологи з тютюнового матеріалу 20 або його добавок до полотна 22 до використання. З його допомогою також забезпечують можливість підтримання сод�ользования.

Для виконання пакетованого тютюнового продукту 10 можна використовувати будь-яке придатне обладнання, в яке можна вмонтувати пристрій для використання в процесі формування та заповнення пакетованого продукту, розкритий в цьому документі і показаний на Фіг.3 і 4. Наприклад, можна використовувати машину для пакетування компанії Merz Verpackungsmaschinen GmbH (р. Лих, Німеччина).

На Фіг.3 схематично показана система 100 для використання у виконанні пакетованого тютюнового продукту. Система містить 100 пристрій 110 для використання у процесі формування та заповнення пакетованого продукту, як це розкрито в цьому документі. Під час роботи стрічку полотна 22 і стрічку плівковою підкладки 18, з якої видалено захисне покриття 116, (обидві) тягнуть з окремих бобін 120, 118, відповідно, формує опорної частини 122, з допомогою якої згинають полотно 22 і плівкову підкладку 18 навколо пристрою 110, формуючи попередник 124 пакетика.

Крайові ділянки 24, 26 (див. Фіг.5) укладають внахлест і формують трубчасту частину 28. На Фіг.5 показано використання підкладки 18, де полотно 22 і підкладку 18 згинають у вигляді трубчастої частини 28 з підкладкою 18, розташованої всередині. При виконанні тм поздовжнього шва 12, ширина якого переважно становить близько 3 мм у наведеному для прикладу варіанті виконання. Як показано на кресленнях, поздовжній шов 12 по суті не містить підкладки, щоб шов був міцним. З допомогою такого розташування мінімізують нагрівання підкладки під час операції запечатування вздовж поздовжнього шва 12 для мінімізації шкідливого впливу на смак продукту під час формування поздовжнього шва 12. Пакетик пакетованого тютюну 10 отримують за допомогою введення тютюну 20 в трубчасту частину 28, а також за допомогою запечатування та відрізання трубчастої частини 28 в місцях A і B, як це описано більш докладно нижче.

Посилаючись знову на Фіг.3, нагріте диск 125 з насічкою запечатує накладені внапуск поздовжні крайові ділянки 24, 26 полотна 22 допомогою стискання і нагрівання шва під час переміщення і полотна 22 вздовж пристрою 110.

За допомогою приводних ременів або привідних шківів 128, розташованих нижче формує опорної частини 122, безперервно тягнуть полотно 22 формує навколо опорної частини 122 і за неї. Здійснюють періодичну взаємодія верхньої пари протилежних термосварочних елементів 112 і нижньої пари термосварочних елементів 114 з ножем 126 для многократног�ативающих елементів 112, 114. Запечативающие в поперечному напрямку елементи 112, 114 і ніж 126 переміщують згідно з циклом руху, при якому запечативающие елементи 112, 114 зближують один з одним, після чого тютюн 20 подають в пристрій 110. Потім їх переміщують вниз разом у протилежному положенні відносно один одного у кінцеве нижнє положення, після чого задіють ніж 126 для розрізання полотна 22. Потім запечативающие елементи пристрою 110 відводять назад і повертають в початкове вихідне положення в апараті 110.

Після введення порції тютюну 20 в трубчасту частину 28, шляхом виконання операцій запечатування та розрізання утворюють шви 14, 16 в місці, відповідному області A, показаної на Фіг.5, для закривання заповненого пакетика 10 і переважно для формування нижнього шва наступного пакетика, що підлягає заповненню.

Після розрізання в області швів 14, 16 заповнений пакетик 10 закривають в області його верхнього поперечного шва 14, ширина якого може становити, наприклад, близько 3,5 мм. Допомогою розрізання в області швів 14, 16 таким чином відокремлюють верхній поперечний шов 14 заповненого пакетика 10 від нижнього шва 16 наступного пакетика, що підлягає заповненню.

Альтернативно при исполной частини 122 раніше описаного обладнання. Такий варіант виконання та спосіб виконання докладно описані в публікації США № 2007/0012328, зміст якої включене в її повному обсязі у даний опис.

Нижче описано пристрій (див. Фіг.4, 4A та 4B) для використання у процесі формування та заповнення пакетованого продукту 10. Пристрій 110 містить довгастий зовнішній трубчастий елемент 150, де довгастий зовнішній трубчастий елемент містить перший кінець 152, другий кінець 154 і зовнішню поверхню 156. Пристрій 110 також містить довгастий внутрішній трубчастий елемент 160, де довгастий внутрішній трубчастий елемент 160 аксіально вирівняний всередині довгастого зовнішнього трубчастого елемента 150 так, що утворює кільцеву подає камеру 170 і містить перший кінець 162 й другий кінець 164. Перший кінець 162 довгастого внутрішнього трубчастого елемента 160 містить впуск для прийому продукту, що підлягає введенню в пакетик. Другий кінець 164 забезпечений безліччю рознесених по колу випускних отворів 158, викладених з текучої середовищі з кільцевої подає камерою 170 і спрямованих радіально всередину. Другий кінець 164 містить вихід для введення продукту в формований пакетик 10.

Хоча показано і сказано, що другий кінець 164 тверстий 158, повідомлених за текучого середовища з кільцевої подає камерою 170, і вони спрямовані радіально всередину, також передбачається, що другий кінець 154 довгастого зовнішнього трубчастого елемента 150 може бути забезпечений безліччю рознесених по колу випускних отворів, викладених з текучої середовищі з кільцевої подає камерою 170, і вони можуть бути спрямовані радіально назовні.

У варіанті виконання є впускна втулка 172, прикріплена до першого кінця довгастого зовнішнього трубчастого елемента 150 і до кінця першого довгастого внутрішнього трубчастого елемента 160, де впускна втулка 172 містить аксіально вирівняний впуск 174, повідомлений з першим кінцем 162 довгастого внутрішнього трубчастого елемента 160, і впуск 176, спрямований по дотичній, повідомлений з кільцевої подає камерою 170. Зовнішня поверхня довгастого зовнішнього трубчастого елемента 150 (див. Фіг.3) являє собою поверхню для формування навколо неї пакетованого продукту 10. Впускна втулка 172 може бути також забезпечена випускним отвором 178 для продування повітря (для управління повітрям), необхідного для машини. Для ущільнення кільцевої подає камери 170 можна використовувати перше запірний кільце 180 �, �асто бажано введення ряду інших компонентів, включаючи ароматизатори. Відомий спосіб змішування таких компонентів з тютюном до формування пакетованого продукту. Однак з-за природи багатьох ароматизаторів буває кращим додавання ароматизаторів окремо для виключення проблем, пов'язаних з рухливістю тютюну.

Як визначено вище, з допомогою пристрою 110 для використання у процесі формування та заповнення пакетованого продукту, розкритого в цьому документі, ці проблеми можуть бути вирішені. Під час роботи рідину, що містить один або більше ароматизаторів та смакових речовин, можна подавати в кільцеву подає камеру 170 і дозувати, пропускаючи через безліч рознесених по колу випускних отворів 158, при цьому забезпечуючи щонайменше часткове нанесення одного або більше ароматизаторів на внутрішню поверхню полотна 22.

Придатні ароматизатори і смакові речовини включають (але їх складу не обмежується наведеним переліком) будь-які натуральні або синтетичні ароматизатори або смакові речовини, наприклад: тютюн, дим, ментол, м'яту (наприклад перцеву м'яту і спирминт), шоколад, лакрицю, цитрус і інші фруктові смакові речовини; �илсалицилат, ліналоол, бергамотное масло, геранієве масло, лимонне масло і імбирне масло. Інші придатні ароматизатори і смакові речовини можуть включати з'єднання, вибрані з групи, що складається з: кислоти, спирту, складного ефіру, альдегіду, кетону, пиразина, їх поєднань чи їх сумішей і т. п. Придатні з'єднання ароматизаторів можуть бути обрані, наприклад, із групи, що складається з: фенілоцтової кислоти, соланона, мегастигматриенона, 2-гептанона, бензилового спирту, цис-3-гексенилацетата, валеріанової кислоти, валеріанового альдегіду, складного ефіру, терпена, сесквітерпенів, нуткатона, мальтола, дамассенона, пиразина, лактона, анетола, ізовалеріанової кислоти, їх поєднань і т. п.

Наведені як приклад додаткові натуральні та штучні ароматизатори включають (але їх складу не обмежується наведеним переліком): перцеву м'яту, спирминт, гультерию, ментол, корицю, шоколад, ванілін, лакрицю, гвоздику, аніс, сандалове дерево, геранієве масло, рожеве масло, ваніль, лимонна олія, касію, фенхель, імбир, етилацетат, изоамилацетат, пропилизобутират, изобутилбутират, этилбутират, этилвалерат, бензилформиат, лімонен, цимен, пінен, ліналоол, гераніол, цитронелол, цитраль, апельсими смаковими речовинами і ароматизаторами є ефірні олії та/або есенції кави, чаю, какао і м'яти.

Рідина може містити як натуральні, так і штучні підсолоджувачі. Кращі підсолоджувачі включають водорозчинні підсолоджувачі, наприклад: моносахариди, дисахариди і полісахариди (наприклад, ксилозу, рибозу, сахарозу, мальтозу, фруктозу, глюкозу, мальтозу і маннозу). На додаток або в якості альтернативи підсолоджувачів рідина може містити сквашивающие речовини, наприклад: оцтову кислоту, адипиновую кислоту, лимонну кислоту, молочну кислоту, яблучну кислоту, бурштинову кислоту, виннокам'яну кислоти та їх суміші.

У варіанті виконання рідина володіє в'язкістю, приблизно рівній в'язкості води.

У варіанті виконання довгастий внутрішній трубчастий елемент 160 пристрою 110 має зовнішній діаметр від близько 5 мм до 7 мм і товщину стінки близько 1 мм В такому варіанті виконання довгастий зовнішній трубчастий елемент 150 має внутрішній діаметр, достатній для формування кільцевого простору шириною близько від 0,1 мм до близько 0,2 мм. У варіанті виконання довгастий зовнішній трубчастий елемент 150 має зовнішній діаметр від близько 7 мм до 9 мм, а товщину стінки - близько 1 мм.

У варіанті виконання для пропус�мента 160 пристрою 110 забезпечений щонайменше чотирма равноразнесенними випускними отворами 158. В іншому варіанті виконання другий кінець 164 довгастого внутрішнього трубчастого елемента 160 пристрою 110 забезпечений принаймні шістьма равноразнесенними випускними отворами 158. Ще В одному варіанті виконання другий кінець 164 довгастого внутрішнього трубчастого елемента 160 пристрою 110 забезпечений щонайменше вісьмома равноразнесенними випускними отворами 158. Ще В одному варіанті виконання, а другий кінець 164 довгастого внутрішнього трубчастого елемента 160 пристрою 110 забезпечений чотирма випускними отворами 158, кожне з яких має діаметр близько 0,2 мм.

Розмір випускних отворів 158 переважно вибирають таким чином, щоб при конкретній подачі насоса ароматизатор мав би тенденцією до утворення кульок поруч з отворами 158. Було встановлено, що при подачі насоса в діапазоні від 7 мг до 35 мг ароматизатора за цикл заповнення пакетика такий ефект досягався при діаметрі отвору 0,2 мм. Крім того, існує впевненість у тому, що при переміщенні тютюну через внутрішній трубчастий елемент створюється перепад тисків, що сприяє утворенню кульок ароматизатора поруч з випускними отворами 158, в результаті чого відбувається рівномірне використовується у виробництві сухих будівельни�лов придатний для виконання пристрою 110 для використання у процесі формування та заповнення пакетованого продукту. У варіанті виконання довгастий зовнішній трубчастий елемент 150 і довгастий внутрішній трубчастий елемент 160 виконані (кожен) з нержавіючої сталі. В іншому варіанті виконання нержавіючої сталлю є нержавіюча сталь марки 316. В іншому варіанті виконання довгастий зовнішній трубчастий елемент 150 і довгастий внутрішній трубчастий елемент 160 по суті рівні по довжині, і довжина кожного становить від близько 23 см до близько 30 см (від близько 9 дюймів до близько 12 дюймів).

Що стосується подачі тютюну в довгастий внутрішній трубчастий елемент 160 пристрою 110, то дозовані порції тютюну 20 можна вдувати повітря в довгастий внутрішній трубчастий елемент 160 після зближення верхнього і нижнього запечатують елементів 112, 114 для закривання трубчастої частини 28. Поздовжній шов 12 виконують вже ширини напуску поздовжніх крайових ділянок 24, 26 вздовж трубчастої частини 28. При виконанні таких операцій полотно матеріалу залишається незапечатанним вздовж шва 12, і тому є повітропроникним. Завдяки наявності повітропроникних частин полотна вздовж поздовжнього шва 12 забезпечують можливість проходу повітря через повітропроникне полотно і, таким чином, виключають викид 160 пристрою 110.

Насправді, ширина напуску матеріалу в області швів 12 або 16 більше ширини материалов областей, складових шви 12 або 16 таким чином, щоб уздовж цих швів деяку кількість матеріалу залишалося незапечатанним і було, таким чином, повітропроникним. Один або більше швів 12, 14 і 16 містять щонайменше одну повітропроникну частина.

За допомогою повітропроникних частин уздовж швів 12 або 16, та/або самих поперечних зон 79 забезпечують можливість проходу повітря через пористе полотно і, таким чином, виключають викид в зворотному напрямку тютюну під час операцій подачі тютюну в живильну трубку 85.

Хоча описана вище система для виготовлення пакетованих тютюнових продуктів, можуть бути використані й інші системи, наприклад, обладнання KDF, доступне для придбання у компанії Hauni Manifacturing (р. Гамбург, Німеччина), в якому замість формує опорної частини 122, описаної вище, можна використовувати гарнітуру для згинання безперервної смуги матеріалу з утворенням трубчастої частини, яку запечатують допомогою зварювання і заповнюють тютюном для формування окремих пакетованих тютюнових продуктів 10. Ще одна інша відповідна система дост�ержание якого включено сюди шляхом посилання для опису деталей іншого обладнання, що може бути пристосоване для виконання пакетиків, як це описано в цьому документі.

Згідно іншого об'єкта винаходу пропонується спосіб формування пакетованого ароматизованого тютюнового продукту. Спосіб включає стадії: забезпечення полотна для використання в формуванні пакетованого ароматизованого тютюнового продукту; подачі рідини, що містить один або більше ароматизаторів, до пристрою для використання у процесі формування та заповнення пакетованого ароматизованого тютюнового продукту, яке містить: (i) довгастий зовнішній трубчастий елемент, що має перший кінець, другий кінець і зовнішню поверхню; (ii) довгастий внутрішній трубчастий елемент, коаксіально вирівняний всередині довгастого зовнішнього трубчастого елемента, що утворює кільцеву подає камеру, і містить перший кінець і другий кінець, причому перший кінець призначений для прийому продукту, підлягає введенню в пакетик, а другий кінець містить безліч рознесених по колу випускних отворів, викладених з текучої середовищі з кільцевої подає камерою і спрямованих радіально всередину, при цьому другий кінець призначений для введення прожного трубчастого елемента і до кінця першого довгастого внутрішнього трубчастого елемента, причому впускна втулка містить аксіально вирівняний впуск, повідомлений з першим кінцем довгастого внутрішнього трубчастого елемента, і впуск, спрямований по дотичній, повідомлений з кільцевої подає камерою; при цьому зовнішня поверхня довгастого зовнішнього трубчастого елемента являє собою поверхню для формування навколо неї пакетованого, ароматизованого продукту, а рідину, що містить один або більше ароматизаторів, подають у кільцеву подає камеру і дозують через безліч рознесених по колу випускних отворів, при цьому забезпечуючи щонайменше часткове покриття одним або більше ароматизаторами внутрішньої поверхні пакетика; і охоплення продукту полотном.

Зрозуміло, що можливість нанесення одного або більше ароматизаторів на внутрішню поверхню полотна може виключити необхідність у ароматизованої підкладці як частини пакетованого продукту.

Наведені як приклад тютюнові матеріали 20 можна виготовляти з різаного або меленого тютюну, і вони можуть містити добавки та/або гігроскопічні речовини. Прикладами придатних типів тютюнових матеріалів, які можна використовувати (але їх складу не огрого типу, рідкісні сорти тютюну, особливі сорти тютюну, відновлений тютюн їх суміші і т. п. Переважно тютюновий матеріал 20 пастеризують. Альтернативно тютюновий матеріал 20 може бути ферментований.

Тютюновий матеріал 20 може використовуватися у будь-якій зручній формі, включаючи нарізані шматочки і/або частинки тютюнового листа; перероблені тютюнові матеріали, такі як розширений у обсязі або спучений тютюн, розмелений тютюн, перероблені тютюнові стебла, такі як різано-вальцьованих стебла або різано-спучених стебла, відновлені тютюнові матеріали, їх суміші тощо Можна також використовувати генетично модифікований тютюн.

Крім того, тютюновий матеріал може також містити додаткові кількості рослинного волокна або часток, наприклад: частинок або крихт латуку, бавовни, льону, волокна буряків, целюлозного волокна, їх суміші тощо

В тютюновий матеріал 20 можуть бути також додані гігроскопічні речовини для підтримки рівня вологи в пакетованому тютюновому продукті. Приклади гігроскопічних речовин, які можна використовувати разом з тютюновим матеріалом, містять гліцерин і пропіленгліколь. Слід зазначити, що гігроскопічні речовини можуть бути тавом введення гігроскопічного речовини і, таким чином, знижена можливість розмноження мікроорганізмів. Крім того, гігроскопічні речовини можна використовувати для додання більш сильного відчуття вологості більш сухого тютюнового компоненту.

Як показано на Фіг.2, пакетований тютюновий продукт 10 може містити матеріал пакетика, що містить полотно 22 і підкладку 18. Полотно 22 переважно виготовляють з целюлозного волокна, наприклад, воно може бути подібно до матеріалу, з якого виготовляють пакетики для чаю. Може бути також бажаним використання альтернативних полотен з підкладкою 18. Альтернативні матеріали полотен переважно володіють нейтральним або приємний смак або аромат. Переважно матеріал полотна вибирають таким чином, щоб він бажано володів стійкістю до забруднення, водопроникністю та/або пористістю, та/або водонерастворимостью. Для сприяння зварювання полотно може містити волокно або покриття з поліпропілену або іншого піддається зварюванню матеріалу.

Крім того, матеріали, що використовуються в якості матеріалів полотен, можуть мати заданий питома вага та/або міцність у вологому стані для зменшення можливості розриву полотна під час� близько 5 г/м2до близько 25 г/м2наприклад: 5-10 г/м2, 10-15 г/м2, 15-20 г/м2або 20-25 г/м2(грам/квадратний метр), в залежності від вимог, що пред'являються до кінцевого застосування, та/або можуть мати межу міцності у вологому стані при розтягуванні в поперечному напрямку, становить від близько 15 Н/м до близько 75 Н/м, наприклад: 15-30 Н/м, 30-45 Н/м, 45-60 Н/м або 60-75 Н/м (Ньютон/метр), в залежності від вимог, що пред'являються до кінцевого застосування, достатній для збереження цілісності полотен. Одним наведених для прикладу матеріалом для полотна є матеріал, який використовується для виконання пакетиків для чаю, який має питому вагу близько 16,5 г/м2і межа міцності у вологому стані при розтягуванні в поперечному напрямку - 68 Н/м.

У варіанті виконання водопроникний, водонерастворимая, пориста, стійка до забруднення полімерна мембрана може бути використана в якості полотна для забезпечення можливості проникнення смакової речовини через полотно 22.

Слід також зазначити, що товщину полотна 22 можна варіювати для досягнення бажаних рівнів розчинності крізь полотно 22. Аналогічним чином можна варіювати товщину підкладки 18 для досягнення в пакетований тютюновий продукт 10 між тютюновим матеріалом 20 і полотном 22. При вживанні в цьому документі термінів «підкладка» і «підкладковий матеріал» під ними розуміють одне або більше полотен матеріалу, шарів або покриттів, які можна використовувати для зменшення переходу вологи з тютюнового компонента 20 до матеріалу полотна 22 та/або для зменшення забруднення матеріалу полотна 22.

У варіанті виконання може бути включена підкладка 18 у вигляді окремого полотна, шару або покриття з внутрішньої сторони полотна 22, зверненої до тютюнового матеріалу 20. У цьому випадку підкладкою 18 може бути тонке плівкове полотно, шар або покриття товщиною всього в декілька мікрон або може бути більш товсте полотно, шар або покриття товщиною близько 1 сантиметра.

Підкладка 18 переважно розчиняється при приміщенні пакетованого тютюнового продукту 10 в рот, хоча в деяких варіантах виконання підкладка 18 розчиняється тільки частково. Пакетований тютюновий продукт 10 переважно викликає негайне і приємне відчуття в роті від тютюну у споживача пакетованого тютюнового продукту 20.

Підкладка 18 переважно не розчинна в добавках тютюну в тютюновому матеріалі 20, завдяки чому добавки можуть бути введені в табачнѵго ефективність захисту від забруднення полотна.

Підкладка 18 може бути також виконана полуводорастворимой для забезпечення повільного розчинення підкладки 18, якщо це бажано, при розташуванні його в роті. Наприклад, підкладку 18 можна використовувати таким чином, щоб вона була носієм ароматизатора або підсилювача аромату, і при цьому підкладка 18 може забезпечувати швидке вивільнення аромату (тобтозабезпечувати високу водорозчинність) або більшетривале вивільнення аромату (тобтозабезпечувати низьку водорозчинність в порівнянні з підкладковим матеріалом, швидко вивільняє аромат). Підкладка 18 може також, якщо потрібно, містити додаткові ароматизатори. Таким чином, за допомогою використання підкладки 18, володіє попередньо визначеним рівнем водо розчинності, пакетованому тютюнового продукту можуть бути додані властивості швидкого або більш тривалого вивільнення аромату і забезпечення мінімального забруднення полотна.

Хоча підкладку 18 можна використовувати в неароматизированном стані, в підкладку 18 може бути введений додатковий ароматизатор, як це було згадано вище. Якщо в підкладку 18 вводять ароматизатор, то підкладка 18 може бути обрана та�б забезпечувалося тривалий час вивільнення аромату (тобтотриваючий до декількох хвилин), і щоб він володів властивістю сповільненої або поступового розчинення у воді для створення позитивного ефекту, як це було згадано вище, або для того й іншого.

Для забезпечення швидкого вивільнення аромату можна використовувати швидко, яка розчиняється у воді підкладку. При використанні швидко яка розчиняється у воді матеріалу в пакетованому тютюновому продукті 10 слина може викликати швидке розчинення підкладки 18, і може швидко вивільнятися аромат, що міститься в ньому, при цьому забезпечуючи аромат і відчуття в роті при низьких рівнях вмісту вологи, схоже з відчуттям, що виникають при використанні пакетованого тютюнового продукту з більш високим вмістом вологи. Крім того, інші матеріали можна використовувати для уповільнення швидкого розчинення підкладки 18. Наприклад, в глюкановую підкладку можуть бути додані такі добавки, як зерновий зеїн для регулювання (тобтозниження) водо розчинності глюкану і, таким чином, для стримування, або уповільнення, швидкості розчинення глюкану в воді.

Хоча можна використовувати будь-які водорозчинні матеріали, наприклад: целюлозні матеріали, гуммі-речовини, полімери, крохмалі, п�астворимости у воді, швидкому розчиненню і приємного відчуття, створюваного в роті. Приклади придатних глюканів включають, без обмежень, пуллулан і elsinan.

Приклади целюлозних матеріалів включають, без обмеження: карбоксиметилцеллюлозу, метилцелюлозу, этилцеллюлозу, гидроксиметилцеллюлозу, гідроксиетилцелюлоза, гидроксипропилцеллюлозу, гидроксипропилметилцеллюлозу, гидроксиметилпропилцеллюлозу та їх поєднання.

Приклади водорозчинних гуммі-речовин включають, без обмеження: гуміарабік, ксантанова камедь, трагакант, аравійську камедь, карагенан, гуарова смолу, смолу плодів ріжкового дерева, пектин, альгінати і їх поєднання.

Приклади інших полімерів включають, без обмеження: полівініловий спирт, полиакриловую кислоту, полівінілпіролідон, полиметакрилат, полиметиловие сополімери, декстрин, декстран, хітин, хітозан, полидекстрозу, фруктозу і їх поєднання.

Приклади крохмалів включають, без обмежень, крохмалі з: тапіоки, рису, зернових культур, картоплі, пшениці та їх поєднання.

Приклади протеїнів включають: желатин, зеїн, клейковину, протеїни сої, речовини, виділені з протеїну сої, сироватковий білок молока, речовини, виділені з сироваткового білка молока, казеїн, �про вивільнення аромату, то може бути обрана інша підкладка, яка відрізняється від швидкорозчинних підкладок, розглянутих вище. Або в альтернативному варіанті виконання може бути використаний більш товстий шар підкладки 18 для збільшення тривалості повного розчинення підкладки і пов'язаного з ним вивільнення ароматизаторів. Або, в якості іншого альтернативного варіанта виконання, матеріали, що містять більш довгі органічні ланцюга, або інші речовини можуть бути додані в швидкорозчинні підкладки, розглянуті вище, для зниження розчинності. Таким чином, водорозчинність підкладки 18 може бути підвищена або знижена, і можна забезпечити регулювання вмісту вологи в тютюновому матеріалі 20 в пакетованому тютюновому продукті 10 допомогою зниження втрати або випаровування вологи з тютюнового матеріалу 20 у порівнянні з пакетованим тютюновим продуктом без підкладки.

Альтернативно, між тютюновим матеріалом 20 і полотном 22 може бути забезпечена багатошарова підкладка. За допомогою забезпечення багатошарової підкладки функціональність підкладки може бути підвищена в порівнянні з випадком використання одного шару підкладки. Наприклад, можна використовувати більше одного рівня�ка може містити два, три, чотири або більше шарів, в залежності від властивостей, які бажано надати підкладці.

Наприклад, підкладка 18 може бути виконана у вигляді двошарового матеріалу (тобтоскладається з зовнішньої підкладки і внутрішньої підкладки), розташованого між тютюновим матеріалом 20 і полотном 22. Зовнішньої підкладці (розташованої поруч з полотном 22) може бути надано властивість створення сприйманого негайно початкового смаку (тобтовона може володіти високим рівнем водо розчинності), тоді як внутрішньої підкладці (розташованої поруч з тютюновим матеріалом 20) може бути надана вологостійкість (тобтовона може мати більш низький рівень водо розчинності, ніж зовнішня підкладка).

Зовнішня підкладка може містити підкладковий матеріал, що володіє високим ступенем водо розчинності, і слина може викликати швидке розчинення зовнішньої підкладки, схоже з розчиненням наведених в якості прикладу одинарних шарів підкладки 18, як це згадано вище. Як такі, приклади зовнішньої підкладки містять полісахариди, наприклад, пектин.

З іншого боку, внутрішня підкладка може містити вологостійкий матеріал, який може бути проникним для води та/або повітря,�ріалів, які можна використовувати в якості внутрішньої підкладки, включають будь-які пористі, водонерозчинні полотна, листи або підкладки, які можуть бути виконані з перфорованих прошарків або слабко пов'язаних волокон, або нетканих полотен з воску, полімерів, шелаку, зернового зеина, целюлозних матеріалів та/або їх поєднань.

Наведені як приклад воски включають: карнаубський віск, канделильский віск, віск з рисових висівок та/або віск з парафіну та/або поліетилену, де восковим покриттям може бути забезпечений чудовий влагобарьерний шар.

Наведені в якості прикладів полімери включають полівінілацетат (ПВА) і/або полісахариди, наприклад, карамелізований цукор, що володіє властивостями водонерастворимости або тривалим часом вивільнення, або повільної водорастворимостью (тобтоволодіє властивістю сповільненої або поступового розчинення у воді, що створює тривалий ефект).

За допомогою використання поєднання підкладок можна регулювати вміст вологи в самому тютюновому матеріалі з допомогою внутрішньої підкладки, перешкоджає вивільненню вологи з тютюнового матеріалу 20, тоді як аромат може вивільнятися з зовнішньої пЂоби могло бути забезпечено двостадійне вивільнення аромату, де з зовнішньої підкладки може вивільнятися перша частина аромату до розчинення внутрішньої підкладки, яка, в свою чергу, вивільняє другу частину аромату, і таким чином може бути отримано двох або більше стадійний вивільнення аромату, якщо це бажано.

Підкладка може бути розміщена вздовж полотна за допомогою використання будь-якого придатного обладнання. Наприклад, смугу підкладки можна подавати разом з смугою полотна матеріалу, і смуги можуть бути пов'язані один з одним за допомогою спрессовивания смуг разом, за допомогою адгезиву або клейкості підкладки. Альтернативно, підкладка може бути нанесена у вигляді покриття на полотно. У разі використання безлічі покриттів, кожне покриття, яке може бути одним і тим же або іншим підкладковим матеріалом, що входять до складу багатошарового підкладки, переважно сушать до нанесення наступних покриттів. Наприклад, безліч покриттів (наприклад, 5 покриттів) може бути нанесене способом глибокого друку (див. додатковий опис нижче) для забезпечення загальної маси покриття, достатньої для досягнення цілей запобігання забруднення та/або виділення аромату, складової, наприклад: від 10 мг �але сушать до нанесення наступного шару покриття. Для підвищення гнучкості та підтримання та захисту рівнів вмісту вологи в пакетованому тютюновому продукті одне або більше гігроскопічних речовин, наприклад, пропіленгліколь, може бути включено в полотно підкладки з покриттям.

Сушку підкладки з покриттям переважно виконують за допомогою м'якого сушіння, наприклад, повітряної сушки при низькій температурі (наприклад, при температурі, трохи більш високою, ніж навколишня температура, переважно - до близько 65°C (близько 150°F), більш переважно - 40°C-65°C (100°F-150°F)), і при більш низькій швидкості, і більш тривалому часу витримки, ніж це робилося б при більш високій температурі сушіння [наприклад, при 150°C-175°C (300°F-350°F)].

В іншому варіанті виконання вологостійкість (тобтоводорозчинність) підкладки 18 можна регулювати як функцію вмісту вологи в тютюновому матеріалі 20 для забезпечення бажаного рівня вмісту вологи в пакетованому тютюновому продукті 10. Наприклад, необов'язкова підкладка 18 може містити зволожувачі для підтримки в тютюновому матеріалі пакетованого тютюнового продукту заданої вологості тютюну від близько 5% до близько 65%.

В іншому варіанті виконання активність води компонента (компонен�ие між тиском водяної пари компонента і тиском водяної пари чистої води при тих же умовах і щоб воно було виражено дробом. Таким чином, за допомогою підбору активності води матеріалу полотна 22, ароматичних сполук і тютюнового 20 матеріалу може бути обмежена влагопередача між матеріалом полотна 22, ароматизуючими сполуками і тютюновим матеріалом 20. Таким чином, за допомогою підбору або регулювання активності води підкладку 18 можна використовувати для забезпечення вивільнення аромату, тоді як забруднення полотна може бути знижено за допомогою прийняття додаткових заходів.

Наведені як приклад підкладки 18 містять речовини харчової категорії, наприклад полісахариди, включаючи: пуллулан, протеїнові плівки чи синтетичні полімери, включаючи перераховані вище. Слід, однак, відзначити, що можна використовувати будь-підкладковий матеріал, що є біосумісним і зменшує забруднення полотна. Плівки, які можна використовувати в якості підкладки, включають плівки, що виготовляються компанією MonoSol (компанія з обмеженою відповідальністю - LLC) (р. Портаж, шт. Індіана, США), як представлено в Міжнародних публікаціях WO 2004/009445 і WO 2004/052335, які включені в їх повному обсязі у справжній документ за допомогою посилання.

Для сприяння нанесенню покриття �але підкладковий матеріал (наприклад, суспензія матеріалу, використовуваного для формування підкладки) може бути нанесена на полотно під час виконання полотна. Капсульовані ароматизатори можуть бути включені в підкладковий матеріал для продовження вивільнення аромату з підкладки.

У варіанті виконання підкладку 18 наносять на полотно 22 до складання пакетованого тютюнового продукту 10 допомогою виконання придатного процесу нанесення, наприклад, за допомогою: контактного способу нанесення, щілинного способу нанесення, напилення або глибокого друку. Нанесенням підкладки 18 на матеріал полотна 22 забезпечують можливість поліпшеного регулювання і підтримання бажаного рівня прозорості полотна. Альтернативно колір пакетованого тютюнового продукту можна регулювати за допомогою введення відповідних фарбувальних добавок в підкладковий матеріал, наприклад, освітлювачів або подібних речовин. Таким чином, за допомогою відповідного вибору добавок для підкладки 18 можна регулювати матовість, білизну та/або колір пакетованого тютюнового продукту.

Контактний спосіб нанесення покриття включає нанесення покриття на поверхню з використанням обертових валів. Товщину покриття регулюють п�засобом регулювання відносних швидкостей валів. При нанесенні покриття реверсним валом аппликаторний вал переважно повертають відносно стрічки полотна 22, а суспензію підкладки переважно утворюють у зоні контакту між двома валами.

Щілинний спосіб нанесення покриття можна використовувати при застосуванні суспензії, що володіють в'язкістю в широких межах. При використанні щілинного способу нанесення покриття суспензію підкладки направляють через щілинну фільєру для забезпечення одного шару покриття на стрічку полотна 22, переміщувану щодо фільєри. Суспензію підкладки подають у фільєру дозуючим пристроєм, наприклад, поршневим насосом. Товщина покриття залежить від швидкості полотна і витрати суспензії.

Глибоким друком забезпечують тонкі, точні шари покриття, і її можна здійснювати з високою швидкістю. При виконанні глибокого друку вал з гравірованим малюнком обертають в ємності, що містить суспензію підкладки. Суспензію підкладки набирають гравірований малюнок, а надлишкова кількість суспензії підкладки видаляють з поверхні вала ракельним ножем. Суспензію підкладки переносять з вала на стрічку полотна 22.

Підкладка 18 може містити компоненти, що включають (але їх складу не обмежений приведеннние речовини, стабілізатори, антиоксиданти, захисні речовини, освітлювачі і т. п.

Підкладка 18 може також містити пігменти (наприклад, фарбувальні речовини).

В підкладку 18 можуть бути включені наповнювачі. Наведені як приклад наповнювачі включають (але їх складу не обмежується наведеним переліком): целюлозу, оксид титану, силікат магнію (наприклад, тальк), алюмосилікат, карбонат магнію, карбонат кальцію (наприклад, вапняк), фосфат кальцію, сульфат кальцію, оксид цинку, оксид алюмінію та їх суміші. Можна додавати й інші карбонатні і фосфатні солі.

В підкладку 18 можуть бути також включені крохмалі та/або прості ефіри целюлози, де крохмалі та/або прості ефіри целюлози можуть діяти як загусники або в'яжучі речовини. Крім того, в якості загусників можна використовувати полімери, наприклад: полівінілпіролідон і полівініловий спирт, і гуммі-речовини, наприклад: ксантанова камедь, гуміарабік і аравійську камедь. Загалом, жорсткість підкладки 18 можна підвищити, а швидкість розчинення (тобторозчинення при впливі вологи) можна знизити з допомогою збільшення середньої молекулярної маси полімерів, що утворюють підкладку 18. Таким чином, за допомогою додавання загустити до скручування або вигину підкладки 18 під час або після сушки (наприклад, під час зберігання).

Для регулювання жорсткості підкладки 18, а також в'язкості розплаву полімеру, з якого утворюють підкладку 18, можна також використовувати пластифікатори. Наведені як приклад пластифікатори включають: моноацетин; диацетин; триацетин; гліколі, наприклад: поліетиленгліколь і пропіленгліколь; багатоатомні спирти, наприклад, гліцерин і сорбіт; мінеральні масла; рослинні олії; і гліцерол, і складні ефіри гліцерину, наприклад глицеролтриацетат.

Поверхнево-активні речовини можна також включати в підкладку 18. Придатні поверхнево-активні речовини включають (але їх складу не обмежується наведеним переліком): моно - і дигліцериди жирних кислот, лактилати, плюроновую кислоту, складні ефіри полиоксиэтилена і сорбіту, латанол і лаурилсульфат натрію.

В підкладку 18 можна також включати стабілізатори. Стабілізаторами, наведеними в якості прикладу, є гуммі-речовини, наприклад: гуарова смола ксантанова камедь, смола плодів ріжкового дерева і карагенан.

Наведені як приклад підкладки 18 можуть також містити антиоксиданти та/або консерванти. Наведені як приклад включають антиоксиданти (але їх складу не обмежений прЕерванти включають (але їх складу не обмежується наведеним переліком): оцтову кислоту, бензоловую кислоту, лимонну кислоту, молочну кислоту, яблучну кислоту сорбінову кислоту і виннокам'яну кислоти.

Підкладка 18 може бути напівпрозорою або по суті матовою.

Запечатування можна здійснювати за допомогою використання будь-якого придатного способу запечатування, наприклад, за допомогою адгезиву або за допомогою взаємного зварювання. Взаємне зварювання може бути термічним або звуковим. Переважно запечатування здійснюють за допомогою термічного зварювання, як це визначено вище. Зокрема, термічне зварювання можна здійснювати, використовуючи дугоподібний металевий нагрівальний елемент (нагрівач), наприклад, нагрівається диск. Дугоподібний металевий нагрівальний елемент пов'язують з однією стороною полотна, яка містить переважно поліпропілен, наприклад, у вигляді поліпропіленового волокна або поліпропіленової плівки, і притискають першу сторону полотна до другої сторони полотна, і до другого, протилежного нагрівається металевого елемента або до ненагреваемой поверхні.

Хоча даний винахід описано з посиланням на зразкові варіанти виконання, винахід не обмежена цими примеройство для використання у процесі формування та заповнення пакетованого ароматизованого продукту, містить:
(a) довгастий зовнішній трубчастий елемент, що має перший кінець, другий кінець і зовнішню поверхню;
(b) довгастий внутрішній трубчастий елемент, коаксіально вирівняний всередині згаданого довгастого зовнішнього трубчастого елемента, що утворює кільцеву подає камеру, містить перший кінець і другий кінець, причому довгастий внутрішній трубчастий елемент містить перший кінець для прийому продукту, що підлягає введенню в пакетик, і другий кінець, містить безліч рознесених по колу випускних отворів, викладених з текучої середовищі з згаданої кільцевої подає камерою і спрямованих радіально всередину; при цьому згаданий другий кінець призначений для введення продукту всередину формованого пакетика;
(c) впускну втулку, суміжну першому кінця згаданого довгастого зовнішнього трубчастого елемента і першому кінця довгастого внутрішнього трубчастого елемента, при цьому згадана впускна втулка містить перший впуск, повідомлений з згаданим першим кінцем довгастого внутрішнього трубчастого елемента, і другий впуск, повідомлений з текучої середовищі з згаданої кільцевої подає камерою;
при цьому згадана зовнішня поверования навколо неї пакетованого продукту, а другий кінець кільцевої подає камери герметично закритий.

2. Пристрій п. 1, в якому згаданий перший впуск аксіально вирівняно згаданої внутрішньою трубкою, а згаданий другий впуск є тангенціальним.

3. Пристрій п. 2, в якому довгастий внутрішній трубчастий елемент має зовнішній діаметр від близько 5 мм до 7 мм і товщину стінки близько 1 мм, а довгастий зовнішній трубчастий елемент має внутрішній діаметр, достатній для формування кільцевого простору близько від 0,1 мм до близько 0,2 мм.

4. Пристрій п. 1, в якому довгастий зовнішній трубчастий елемент має зовнішній діаметр від близько 7 мм до близько 9 мм і товщину стінки близько 1 мм.

5. Пристрій п. 1, в якому згаданий другий кінець довгастого внутрішнього трубчастого елемента містить щонайменше чотири равноразнесенних випускних отвору.

6. Пристрій п. 1, в якому згаданий другий кінець довгастого внутрішнього трубчастого елемента містить щонайменше шість равноразнесенних випускних отворів.

7. Пристрій п. 1, в якому згаданий другий кінець довгастого внутрішнього трубчастого елемента містить щонайменше вісім равноразнесенних випус�ого елемента містить чотири випускні отвори, кожне з яких має діаметр близько 0,2 мм.

9. Пристрій п. 1, в якому довгастий зовнішній трубчастий елемент і довгастий внутрішній трубчастий елемент виконані (кожен) з нержавіючої сталі.

10. Пристрій п. 1, в якому довгастий зовнішній трубчастий елемент і довгастий внутрішній елемент трубчастий мають кожен довжину близько 23 см до близько 30 см (від близько 9 дюймів до близько 12 дюймів).

11. Пристрій п. 1, в якому зазначений перший кінець кільцевої подає камери ущільнений.

12. Пристрій п. 11, в якому зазначений перший кінець кільцевої подає камери ущільнений першим запірним кільцем, а другий кінець кільцевої подає камери ущільнений другим запірним кільцем.

13. Система для виготовлення пакетованого ароматизованого продукту, містить:
(a) пристрій для подачі полотна матеріалу для формування пакетика;
(b) пристрій по кожному з пп.1-12 для використання у процесі формування та заповнення пакетованого продукту;
(c) формує пристрій для прийому полотна від згаданого пристрою для подачі полотна матеріалу і згинання полотна навколо згаданого пристрою для формування пакетика, що містить поздовжні крайові учас� шва під час переміщення полотна вздовж згаданого пристрою.

14. Система п. 13, в якій рідина, що містить один або більше ароматизаторів, подають у згадану кільцеву подає камеру і дозують через згадане безліч рознесених по колу випускних отворів, при цьому забезпечуючи щонайменше часткове покриття одним або більше ароматизаторами внутрішньої поверхні пакетика.

15. Система п. 14, додатково містить шприц і парасистолический насос для подачі рідини в згадану кільцеву подає камеру.

16. Система п. 13, додатково містить привід для просування полотна щодо згаданого пристрою.

17. Система п. 16, додатково містить верхню пару протилежних термосварочних елементів і нижню пару термосварочних елементів, взаємодіючих з ножем, для багаторазового запечатування та відрізання пакетованого продукту.

18. Система п. 17, в якій окремі порції тютюну подають через довгастий внутрішній трубчастий елемент згаданого пристрою синхронно з дією згаданих термосварочних елементів.

19. Система п. 18, в якій згадані термосварочние елементи і ніж слідують циклу переміщення, у якому згадані термосварочние елементи зближують один з п. 19, в якій дозовані порції тютюну вдувають повітрям в довгастий внутрішній трубчастий елемент згаданого пристрою після зближення верхніх термосварочних елементів.

21. Спосіб формування пакетованого, ароматизованого продукту, що включає:
(a) отримання полотна для використання в процесі формування пакетованого, ароматизованого продукту;
(b) отримання рідини, що містить один або більше ароматизаторів для подачі її в пристрій для використання в процесі формування та заповнення пакетованого, ароматизованого продукту, де пристрій містить: (i) довгастий зовнішній трубчастий елемент, що має перший кінець, другий кінець і зовнішню поверхню; (ii) довгастий внутрішній трубчастий елемент, коаксіально вирівняний всередині довгастого зовнішнього трубчастого елемента, що утворює кільцеву подає камеру, і містить перший кінець і другий кінець, де перший кінець призначений для прийому продукту, що підлягає введенню в пакетик, а другий кінець містить безліч рознесених по колу випускних отворів, викладених з текучої середовищі з кільцевої подає камерою і спрямованих радіально всередину, де другий кінець призначені для помірних і ря�атого зовнішнього трубчастого елемента і першому кінця довгастого внутрішнього трубчастого елемента, де впускна втулка містить перший впуск, повідомлений з першим кінцем довгастого внутрішнього трубчастого елемента, і другий впуск, повідомлений з кільцевої подає камерою; причому зовнішня поверхня довгастого зовнішнього трубчастого елемента являє собою поверхню для формування навколо неї пакетованого ароматизованого продукту; і подачу рідини, що містить один або більше ароматизаторів, в кільцеву подає камеру, і її дозування через безліч рознесених по колу випускних отворів із забезпеченням щонайменше часткового покриття одним або більше ароматизаторами внутрішньої поверхні пакетика;
(c) схоплювання продукту полотном.

22. Спосіб за п. 21, додатково включає стадію запечатування накладених внапуск частин полотна.

23. Спосіб за п. 22, в якому поздовжні накладені внапуск частини полотна запечатують.

24. Спосіб за п. 23, в якому поперечні накладені внапуск частини полотна запечатують.

25. Спосіб за п. 24, додатково включає стадію відрізання пакетованого ароматизованого продукту від полотна.

26. Спосіб за п. 21, в якому перший впуск аксіально вирівняний з внутрішнім трубчастим елементом, а другий

 

Схожі патенти:

Виробництво капсул типу

Винахід відноситься до багатошарової капсулі, що містить внутрішнє ядро, що включає першу рідку композицію ароматизатора; внутрішню оболонку з першого полімерного матеріалу, щонайменше частково покриває внутрішнє ядро; зовнішню оболонку з другого полімерного матеріалу, щонайменше частково покриває внутрішню оболонку; і другу рідку композицію ароматизатора, розподілену в просторі між внутрішньою оболонкою і зовнішньою оболонкою. Технічним результатом є зменшення переміщення і втрат ароматизаторів. 4 н. і 11 з.п. ф-ли, 6 іл.

Продукти для орального вживання з вологого бездимного тютюну з сітчасто-структурованим гелевим покриттям і способи їх отримання

Винахід відноситься до способу отримання тютюнового продукту, який включає формування тютюнового матеріалу з утворенням порционированного шматка, причому зазначений тютюновий матеріал містить вологий бездимний тютюн; контактування шматка тютюнового матеріалу з розчином покриває гелю для утворення покриття гелю, що містить, принаймні, один полімер, на зовнішній поверхні тютюнового матеріалу; освіта перфорацій, при цьому для освіти перфорацій використовують голку або лазер, або розчин гелевого покриття додатково містить підставу і при цьому гелеве покриття контактує з кислотою з утворенням перфорацій, або перфорації, непокриті зони і отвори утворюються при приміщенні сита на або навколо порционированного тютюнового матеріалу з подальшим нанесенням розчину гелевого покриття на тютюновий матеріал і подальшим видаленням сита від порционированного тютюнового матеріалу, або перфорації утворюються при введенні одного або більше з дріжджів, низкокипящей рідини, леткої рідини і газу в розчин гелевого покриття. Технічний результат полягає в забезпеченні регулювання вивільнення соків, ароматизаторів або інших добавок внутр�
Винахід відноситься до способу виробництва бездимного тютюнового виробу, снюса, який передбачає ретельний відбір тютюнової сировини, подрібнення, фракціонування на розсіві, відбір фракції сировини, що пройшла через сито з осередками розміром 1×1 мм, визначення вмісту нікотину, змішування відібраної фракції тютюнової сировини із заздалегідь приготованим водним розчином харчової солі, ретельне перемішування і витримку отриманої однорідної суміші, визначення в ній величини рН і введення регулятора кислотності (бікарбонату натрію), пастеризацію та охолодження, причому в отриману суміш додають стандартний розчин харчового желатину і продавлюють крізь фільєри різної конфігурації для отримання гранул масою 0,3-0,5 м, які підсушують і упаковують в герметичну упаковку, цільовий продукт при цьому має наступний склад компонентів, мас.ч.: подрібнене тютюнову сировину 57,0-64,0, сіль харчова 3,0, бікарбонат натрію 0,5-1,5, стандартний розчин желатину 10,0, вода дистильована до виходу цільового продукту 100. Технічний результат полягає в поліпшенні санітарно-гігієнічних характеристик продукту, підвищення безпеки при вживанні і збільшення терміну хранен
Винахід відноситься до технології виробництва некурильного тютюнового виробу і може бути використано на підприємствах тютюнової промисловості для виготовлення нюхального тютюну

Бездимний пресований тютюновий продукт для орального вжитку

Винахід відноситься до розчинному прессованному тютюнового продукту(10, 20, 30, 40, 50, 60) для орального вжитку, який утворений з композиції, що містить: (а) щонайменше один тютюновий компонент в кількості від 30 до 50 мас.%, при цьому зазначений, щонайменше, один тютюновий компонент містить подрібнений або порошкоподібний тютюн; (b) принаймні, один ароматизатор в кількості від 1 до 15 мас.%; (с) щонайменше один наповнювач-сполучна в кількості від 5 до 35 мас.%; (d) принаймні, один підсолоджувач в кількості від 1 до 3 мас.%; (е) принаймні, один мастильний агент в кількості менше ніж близько 1 мас.%; (f) принаймні, один вологовбирач; та (g) принаймні, один агент ковзання в кількості менше ніж близько 1 мас.%; і (h) принаймні, один ліпід
Up!