Відцентрова вихрова форсунка типу кочстар

 

Винахід відноситься до техніки розпилення рідини і може бути використано в протипожежній техніці, сільському господарстві, в пристроях хімічної технології і в теплоенергетиці.

Найбільш близьким технічним рішенням до заявленого об'єкту є зрошувач за патентом UA №2111033, А62С 31/02, опубл. 20.05.98), що містить порожнистий циліндричний корпус з патрубком підведення рідини жиклер і додатковий ряд дросельних отворів.

Використання дрібнодисперсного розпилювача описаної конструкції дозволяє одержати рівномірний за обсягом потік крапель дрібнодисперсного розпилювання в діапазоні діаметрів крапель від 30 до 150 мкм при тиску подачі води не більше 1 МПа.

Однак розпилювач такої конструкції не дозволяє досягти заданого розподілу потоків дрібнодисперсних крапель на поверхні зрошення необхідної площі без збільшення витрати рідини. Це пов'язано з тим, що потоки крапель, що генеруються здебільшого отворів, орієнтовані в горизонтальному напрямку і мають на виході з форсунки симетричне розподіл щодо горизонтальної площини.

Технічний результат - підвищення ефективності дрібнодисперсного розпилювання рідини за рахунок зниження пені змішування з середовищем втікання.

Це досягається тим, що в відцентрової вихровий форсунки, що містить корпус, накидну гайку, вкладиш з звужуються по потоку тангенціальними каналами, камеру закручування, сопло і диск, що примикає до торця вкладиша з боку тангенціальних каналів, при цьому вкладиш і диск виготовлені з металокераміки, вхідні кромки тангенціальних каналів заокруглені, в торцевій поверхні накидної гайки, осесиметричних корпусу, виконано центральне отвір, що складається з циліндричної і конічної частини частини, а вкладиш має, принаймні, три тангенціальних каналу, розташованих у площині, перпендикулярній осі корпусу, а також камеру закручування, з'єднану з тангенціальними каналами, співвісно корпусу дросельний отвір, розташоване в нижній частині вкладиша і диск, що примикає до торця вкладиша з боку тангенціальних каналів перпендикулярно осі корпусу, а до торцевої поверхні накидної гайки, осесиметричних корпусу, кріпиться пластинчастий розпилювач, який складається із перпендикулярних осі корпусу і паралельних між собою, принаймні, двох пластин, одна з яких, перша пластина має центральний отвір, а друга пластина виконана суцільною і кріпиться до первнние шайби, встановлюються між пластинами, а також між торцевою поверхнею накидної гайки і першої пластиною, друга суцільна пластина пластинчастого розпилювача виконана перфорованою і опуклою в бік торцевої поверхні накидної гайки.

На фіг. 1 зображено фронтальний розріз відцентрової вихровий форсунки, на фіг. 2 - горизонтальний переріз по сопла форсунки.

Відцентрова вихрова форсунка складається з трубчастого корпуса 1 (фіг. 1), в якому за допомогою накидної гайки 2 через герметизуючу прокладку 10 співвісно закріплюється вкладиш 7. В торцевій поверхні накидної гайки 2, осесиметричних корпусу 1, виконано центральне отвір, що складається з циліндричної частини 8 і конічної частини 9.

Вкладиш 7 має, принаймні, три тангенціальних каналу 3 (фіг. 2 - на кресленні показано чотири канали), розташованих у площині, перпендикулярній осі корпусу 1, а також камеру закручування 4, з'єднану з тангенціальними каналами 3, співвісно корпусу 1 дросельний отвір 5, розташоване в нижній частині додатку 7, і диск 6, який примикає до торця вкладиша 7 з боку тангенціальних каналів перпендикулярно осі корпусу 1. Тангенціальні канали 3 виконані з округленими вхідними кромками иидной гайки 2, осесиметричних корпусу 1, кріпиться пластинчастий розпилювач, який складається із перпендикулярних осі корпусу і паралельних між собою, принаймні, двох пластин, одна з яких, перша пластина 11 має центральний отвір 15, а друга пластина 12 виконана суцільною і кріпиться до першої допомогою, принаймні, трьох кріпильних елементів 16, включають в себе гвинт, і простановочние калібровані шайби 13 і 14, що встановлюються між пластинами 11 і 12, а також між торцевою поверхнею накидної гайки 2 і першої пластиною 11, які виконують функцію регулює ланки, керуючого зазором між пластинами 11 і 12 розпилювача, що впливає на дисперсність розпилюючого середовища.

До другої суцільної пластини 12 пластинчастого розпилювача прикріплений розсікач, виконаний у вигляді вертикального, осесиметричного корпусу форсунки, стрижня 17, до нижньої частини якого прикріплені, принаймні, три похилих спиці 18, на вільних кінцях яких, звернених у бік розпилювача, встановлені крильчатки 19 з можливістю обертання навколо осей спиць.

Друга суцільна пластина 12 пластинчастого розпилювача виконана перфорованою і опуклою (на кресленні не показано) у бік торцевій поверхнодисперсности розпилюючого потоку рідини.

Відцентрова вихрова форсунка працює наступним чином: з тангенціальних каналів 3 струменя рідини під тиском потрапляють в камеру закручування 4, з якої під дією тиску і відцентрових сил розпилюють через дросельний отвір 5. Потім дрібнодисперсний вихровий потік надходить спочатку в циліндричну частину 8 центрального отвору, а потім в конічну частину 9 цього отвори, утворюючи факел дрібнодисперсного вихрового потоку, кут розкриття якого визначається кутом конічної частини 9 центрального отвору. Тангенціальні канали 3 виконані з округленими вхідними кромками і звужуються по ходу потоку, що додатково знижує гідравлічний опір і підвищує якість розпилювання, а вторинне дроблення крапель рідини і отримання дрібнодисперсного факела забезпечує пластинчастий розпилювач.

Відцентрова вихрова форсунка, що містить корпус, накидну гайку, вкладиш з звужуються по потоку тангенціальними каналами, камеру закручування, сопло і диск, що примикає до торця вкладиша з боку тангенціальних каналів, при цьому вкладиш і диск виготовлені з металокераміки, вхідні кромки тангенціальних каналів заокруглені, в торцевій повер� частини і конічної частини, а вкладиш має, принаймні, три тангенціальних каналу, розташованих у площині, перпендикулярній осі корпусу, а також камеру закручування, з'єднану з тангенціальними каналами, співвісно корпусу дросельний отвір, розташоване в нижній частині вкладки, і диск, що примикає до торця вкладиша з боку тангенціальних каналів перпендикулярно осі корпусу, а до торцевої поверхні накидної гайки, осесиметричних корпусу, кріпиться пластинчастий розпилювач, який складається із перпендикулярних осі корпусу і паралельних між собою, принаймні, двох пластин, одна з яких, перша пластина має центральний отвір, а друга пластина виконана суцільною і кріпиться до першої допомогою, принаймні, трьох кріпильних елементів, що включають в себе гвинт, і простановочние калібровані шайби, що встановлюються між пластинами, а також між торцевою поверхнею накидної гайки і першої пластиною, яка відрізняється тим, що друга суцільна пластина пластинчастого розпилювача виконана перфорованою і опуклою в бік торцевої поверхні накидної гайки, а до другої суцільної пластини пластинчастого розпилювача прикріплений розсікач, виконаний у вигляді вертикального, осесимметна вільних кінцях яких, звернених у бік розпилювача, встановлені крильчатки з можливістю обертання навколо осей спиць. 

Схожі патенти:

Форсунка кочетова

Винахід відноситься до техніки розпилення рідини. Форсунка містить порожнистий циліндричний корпус, який з'єднаний з накидною гайкою з вихідним отвором. В циліндричній камері корпусу, співвісно їй, встановлений з зазором щодо внутрішньої бічної поверхні камери завихритель. Завихритель виконаний у вигляді втулки з гвинтовою зовнішньою нарізкою з великим кроком трапецеїдального профілю і закріплений за допомогою внутрішньої різьби на штоку. Шток закріплений у своїй верхній частині за допомогою сітчастого фільтра до корпусу. До торцевої поверхні накидної гайки, осесиметричних корпусу, кріпиться розсікачі потоку рідини, який виконаний з коаксіально розташованих, перфорованих конічних обичайок, простір між якими заповнено мелкоячеистой сіткою. Вершини конічних поверхонь обичайок спрямовані в бік від завихрювача. У нижній частині розсікача закріплений сферичний перфорований сегмент таким чином, що вершина зовнішньої конічної обичайки збігається з центром сферичної поверхні перфорованого сегмента. Технічний результат - підвищення ефективності дрібнодисперсного розпилювання рідини. 1 іл.

Форсунка з активним розсікачем

Винахід відноситься до техніки розпилення рідини. Форсунка містить порожнистий циліндричний корпус з розсікачем вихрового потоку. У верхній частині корпусу виконана зовнішня різьба для підключення до штуцера розподільного трубопроводу для підведення рідини. У нижній частині корпусу виконана зовнішня різьба для з'єднання з розсікачем вихрового потоку, при цьому в корпусі є внутрішня циліндрична камера, яка служить для підведення рідини. В циліндричній камері, співвісно їй, встановлений з зазором щодо внутрішньої бічної поверхні камери перший завихритель. Завихритель виконаний у вигляді втулки з гвинтовою зовнішньою нарізкою з великим кроком трапецевидні профілю і закріплений за допомогою внутрішньої різьби на штоку, який закріплений у своїй верхній частині за допомогою сітчастого фільтра до корпусу. Розсікач вихрового потоку кріпиться до корпусу за допомогою обойми. Обойма має внутрішню різьбу і виконана у формі кільця, до якого прикріплені принаймні дві розташовані похило до осі форсунки пластини, з'єднані в нижній частині вертикально розташованим стрижнем, на якому встановлений другий завихритель, виконаний у вигляді конуса з гвинтовими льно і перпендикулярно хребту. Технічний результат - підвищення ефективності дрібнодисперсного розпилювання рідини, 1 з.п. ф-ли, 1 іл

Форсунка кочетова

Винахід відноситься до техніки розпилення рідини. Технічний результат - підвищення ефективності дрібнодисперсного розпилювання рідини. Форсунка містить порожнистий циліндричний корпус з розсікачем вихрового потоку, у верхній частині корпусу виконана зовнішня різьба для підключення до штуцера розподільного трубопроводу для підведення рідини. У нижній частині корпусу виконана зовнішня різьба для з'єднання з конічним розсікачем вихрового потоку за допомогою обойми. Обойма виконана у формі кільця, до якого прикріплені зовнішня і внутрішня перфоровані поверхні. У корпусі є внутрішня циліндрична камера, в якій встановлено завихритель. Завихритель виконаний у вигляді втулки з гвинтовою зовнішньою нарізкою з великим кроком трапецеїдального профілю і закріплений за допомогою внутрішньої різьби на штоку. Між зовнішньою і внутрішньою перфорованими конічними поверхнями розсікача вихрового потоку розташовані елементи, що збільшують опір вихідного потоку рідини з одночасним його дробленням. 1 з.п. ф-ли, 1 іл.

Форсунка

Форсунка // 2554336
Винахід відноситься до техніки розпилення рідини. Технічний результат - підвищення ефективності дрібнодисперсного розпилювання рідини. Форсунка містить порожнистий циліндричний корпус з розсікачем вихрового потоку. У верхній частині корпусу виконана зовнішня різьба для підключення до штуцера розподільного трубопроводу для підведення рідини. У нижній частині корпусу виконана зовнішня різьба для з'єднання з конічним розсікачем вихрового потоку за допомогою обойми. У корпусі є внутрішня циліндрична камера, в якій встановлено завихритель. Завихритель виконаний у вигляді втулки з гвинтовою зовнішньою нарізкою з великим кроком трапецеїдального профілю і закріплений за допомогою внутрішньої різьби на штоку. Шток закріплений у своїй верхній частині за допомогою сітчастого фільтра до корпусу, а в пористій поверхні розсікача, виконаної у формі усіченого еліпсоїда обертання, виконані дросельні отвори, розташовані як вертикально, так і горизонтально, а також під кутом 45° до осі корпусу, при цьому діаметр отворів, розташованих вертикально, менше діаметрів інших отворів. 1 з.п. ф-ли, 1 іл.

Вихрова форсунка

Винахід відноситься до техніки розпилення рідини. Технічний результат - підвищення ефективності дрібнодисперсного розпилювання рідини. Форсунка містить порожнистий циліндричний корпус з розсікачем вихрового потоку, у верхній частині корпусу виконана зовнішня різьба для підключення до штуцера розподільного трубопроводу. У нижній частині корпусу виконана зовнішня різьба для з'єднання з конічним розсікачем вихрового потоку за допомогою обойми. Обойма виконана у формі кільця, до якого прикріплені зовнішня і внутрішня перфоровані поверхні. У корпусі є внутрішня циліндрична камера, яка служить для підведення рідини і в якій встановлений співвісно і з зазором щодо її внутрішній бічній поверхні завихритель. Завихритель виконаний у вигляді втулки з гвинтовою зовнішньою нарізкою з великим кроком трапецеїдального профілю і закріплений за допомогою внутрішньої різьби на штоку. Шток закріплений у своїй верхній частині за допомогою сітчастого фільтра до корпусу. 2 з. п. ф-ли, 1 іл.

Відцентрова вихрова форсунка кочетова

Винахід відноситься до техніки розпилення рідини. Технічний результат - зниження гідравлічного опору форсунки при збереженні витратних характеристик, забезпечення гомогенної ступеня змішування із середовищем втікання. Відцентрова вихрова форсунка, що містить корпус, накидну гайку, вкладиш з звужуються по потоку тангенціальними каналами, камеру закручування, сопло і диск. Вкладиш і диск виготовлені з металокераміки. В торцевій поверхні накидної гайки, осесиметричних корпусу, виконано центральний отвір. Вкладиш має тангенціальні канали, розташовані в площині, перпендикулярній осі корпусу. Камера закручування з'єднана з тангенціальними каналами. Диск примикає до торця вкладиша з боку тангенціальних каналів перпендикулярно осі корпусу. До торцевої поверхні накидної гайки, осесиметричних корпусу, кріпиться пластинчастий розпилювач. Розпилювач складається з перпендикулярних осі корпусу і паралельних між собою пластин, одна з яких, перша пластина, що має центральний отвір, а друга пластина виконана суцільною і кріпиться до першої допомогою кріпильних елементів. Друга, суцільна пластина пластинчастого розпилювача виконана не п�євою поверхні накидної гайки, і від неї, а друга пластина пластинчастого розпилювача виконана перфорованою на ділянці, обмеженій простановочними каліброваними шайбами, встановлюваними між пластинами пластинчастого розпилювача. 1 з.п. ф-ли, 2 іл.

Розпилювач кочетова

Винахід відноситься до техніки розпилення рідини і може бути використано в протипожежній техніці, сільському господарстві, в пристроях хімічної технології і в теплоенергетиці. Технічний результат - підвищення ефективності дрібнодисперсного розпилювання рідини. Це досягається тим, що в розпилювачі рідини, що містить порожнистий циліндричний корпус, з'єднаний з соплом, в якому виконані дросельні отвори, а порожнистий корпус складається з циліндричної частини з зовнішньою різьбою для приєднання до штуцера розподільного трубопроводу для підведення рідини і двох послідовно з'єднаних і співвісних з ним порожнистих циліндроконічних поясів, а співвісно корпусу в його нижній частині закріплено сопло, виконане у вигляді склянки, днище якого виконані вертикальні і похилі дросельні отвори під кутом 45° до осі сопла, а в циліндричному поясі корпусу виконаний, принаймні, один ряд радіальних отворів, осі яких лежать у площині, перпендикулярній осі корпусу, при цьому кількість отворів в кожному ряду дорівнює, принаймні, трьох, при цьому корпус і сопло утворюють між собою кілька співвісних внутрішніх камер: циліндричні і розташовану між ними конмера і циліндрична є розширювальними камерами, а в центральній частині сопла співвісно йому закріплений стрижень з диском в нижній частині стрижня, закріпленого на ньому перпендикулярно його осі, навпаки вихідних перерізів дросельних отворів сопла, а у верхній частині стрижня закріплена фільтрувальна сітка, розташована в кільцевому зазорі між циліндричною частиною корпусу і стрижнем. 1 іл.

Форсунка з напівсферичним розсікачем

Винахід відноситься до техніки розпилення рідини і може бути використано в протипожежній техніці, сільському господарстві, в пристроях хімічної технології і в теплоенергетиці. Технічний результат - підвищення ефективності дрібнодисперсного розпилювання рідини. Це досягається тим, що в рідинної форсунки, що містить порожнистий корпус з центральним соплом і серцевиною, корпус виконаний з каналом для підведення рідини і має соосную, жорстко пов'язану з корпусом втулку з закріпленим в її нижній частині соплом, виконаним у вигляді циліндричної двоступеневої втулки, верхня циліндрична ступінь якої з'єднана за допомогою різьбового з'єднання з центральним серцевиною, встановленим з кільцевим зазором щодо внутрішньої поверхні циліндричної втулки, та складається з циліндричної частини з закріпленим за допомогою штифта, співвісно з нею в нижній частині кульовим сегментом, мають дросельні отвори, осі яких розташовані по радіусах сферичної поверхні, утворюючої кульовий сегмент, а кільцевий зазор з'єднаний, принаймні, з трьома радіальними каналами, виконаними в двоступеневої втулці, що з'єднують його з кільцевою порожниною, освічено�лость пов'язана з каналом корпусу для підведення рідини, при цьому на бічній поверхні циліндричної частини центрального сердечника, в його нижній частині, з'єднаної з кульовим сегментом, виконано, принаймні, два ряди циліндричних дросельних отворів з осями, що лежать у площинах, перпендикулярних осі сердечника, а в кожному ряду виконано, принаймні, три отвори, при цьому осі дросельних отворів одного ряду зміщені відносно осей дросельних отворів іншого ряду на кут, що лежить в діапазоні 15°-60°, до нижньої циліндричної частини втулки сопла із закріпленим за допомогою штифта, співвісно з нею, у нижній частині кульовим сегментом, мають дросельні отвори, прикріплений розсікачі потоку, виконаний у вигляді сітчастого дифузора, більша підстава усіченого конуса якого виступає за кульовий сегмент. 1 іл.

Форсунка кочетова

Винахід відноситься до техніки розпилення рідини і може бути використано в протипожежній техніці, сільському господарстві, в пристроях хімічної технології і в теплоенергетиці. Технічний результат - підвищення ефективності дрібнодисперсного розпилювання рідини. Це досягається тим, що у форсунці, що містить порожнистий корпус з центральним соплом і серцевиною, корпус виконаний з каналом для підведення рідини і має соосную, жорстко пов'язану з корпусом втулку з закріпленим в її нижній частині соплом, виконаним у вигляді циліндричної двоступеневої втулки, верхня циліндрична ступінь якої з'єднана за допомогою різьбового з'єднання з центральним серцевиною, встановленим з кільцевим зазором щодо внутрішньої поверхні циліндричної втулки і складається з циліндричної частини з закріпленим, співвісно з нею, в нижній частині допомогою штифта, запресованого в сопло і жорстко пов'язаного з конічним відбійником, мають дросельні отвори, осі яких розташовані перпендикулярно конічної поверхні, утворюючої відбійник, а кільцевий зазор з'єднаний, принаймні, з трьома радіальними каналами, виконаними в двоступеневої втулці, що з'єднують е�ической щаблі, причому кільцева порожнина пов'язана з каналом корпусу для підведення рідини, при цьому на бічній поверхні циліндричної частини центрального сердечника, в його нижній частині, з'єднаної з конічним відбійником, виконано, принаймні, два ряди циліндричних дросельних отворів, з осями, що лежать у площинах, перпендикулярних осі сердечника, а в кожному ряду виконано, принаймні, три отвори, при цьому осі дросельних отворів одного ряду зміщені відносно осей дросельних отворів іншого ряду на кут, що лежить в діапазоні 15÷60°, до вільної торцевій частині конічного відбійника, має дросельні отвори, осі яких розташовані перпендикулярно його конічної поверхні, жорстко прикріплений перфорований розпилювач, виконаний у вигляді напівсферичної оболонки, причому перфорація розташована рядами, розміри дросельних отворів якої зменшуються від діаметральних шарів півсфери до її периферійним верствам. 1 іл.

Форсунка кочетова

Винахід відноситься до техніки розпилення рідини і може бути використано в протипожежній техніці, сільському господарстві, в пристроях хімічної технології і в теплоенергетиці. Технічний результат - підвищення ефективності дрібнодисперсного розпилювання рідини. Це досягається тим, що у форсунці, що містить порожнистий корпус з центральним соплом і серцевиною, корпус виконаний з каналом для підведення рідини і має соосную, жорстко пов'язану з корпусом втулку з закріпленим в її нижній частині соплом, виконаним у вигляді циліндричної двоступеневої втулки, верхня циліндрична ступінь якої з'єднана за допомогою різьбового з'єднання з центральним серцевиною, встановленим з кільцевим зазором щодо внутрішньої поверхні циліндричної втулки і складається з циліндричної частини з закріпленим, співвісно з нею, в нижній частині допомогою штифта, запресованого в сопло і жорстко пов'язаного з конічним відбійником, мають дросельні отвори, осі яких розташовані перпендикулярно конічної поверхні, утворюючої відбійник, а кільцевий зазор з'єднаний, принаймні, з трьома радіальними каналами, виконаними в двоступеневої втулці, що з'єднують е�ической щаблі, причому кільцева порожнина пов'язана з каналом корпусу для підведення рідини, при цьому на бічній поверхні циліндричної частини центрального сердечника, в його нижній частині, з'єднаної з конічним відбійником, виконано, принаймні, два ряди циліндричних дросельних отворів з осями, що лежать у площинах, перпендикулярних осі сердечника, а в кожному ряду виконано, принаймні, три отвори, при цьому осі дросельних отворів одного ряду зміщені відносно осей дросельних отворів іншого ряду на кут, що лежить в діапазоні 15°÷60°. 1 іл.
Up!