Форсунка кочетова

 

Винахід відноситься до техніки розпилення рідини і може бути використано в протипожежній техніці, сільському господарстві, в пристроях хімічної технології і в теплоенергетиці.

Найбільш близьким технічним рішенням до заявленого об'єкту є форсунка за патентом UA №2485987, А62С 31/02 (прототип), що містить порожнистий циліндричний корпус, з'єднаний з накидною гайкою з вихідним отвором, в циліндричній камері корпусу, співвісно їй, встановлений з зазором щодо внутрішньої бічної поверхні камери завихритель, виконаний у вигляді втулки з гвинтовою зовнішньою нарізкою з великим кроком трапецеїдального профілю і закріплений за допомогою внутрішньої різьби на штоку, який закріплений у своїй верхній частині за допомогою сітчастого фільтра до корпусу, а до торцевої поверхні накидної гайки, осесиметричних корпусу, кріпиться розсікачі потоку рідини.

Технічний результат - підвищення ефективності дрібнодисперсного розпилювання рідини.

Це досягається тим, що у форсунці, що містить порожнистий циліндричний корпус, з'єднаний з накидною гайкою з вихідним отвором, в циліндричній камері корпусу, співвісно їй, встановлений з зазором щодо внутрішньої боковпецеидального профілю і закріплений за допомогою внутрішньої різьби на штоку, який закріплений у своїй верхній частині за допомогою сітчастого фільтра до корпусу, а до торцевої поверхні накидної гайки, осесиметричних корпусу, кріпиться розсікачі потоку рідини, який виконаний з коаксіально розташованих, перфорованих конічних обичайок, простір між якими заповнено мелкоячеистой сіткою, причому вершини конічних поверхонь обичайок спрямовані в бік від завихрювача, а в нижній частині розсікача закріплений сферичний перфорований сегмент таким чином, що вершина зовнішньої конічної обичайки збігається з центром сферичної поверхні перфорованого сегмента.

На кресленні представлена схема форсунки.

Форсунка містить порожнистий корпус 1, що складається з циліндричної частини з зовнішньою різьбою для приєднання до штуцера (не показано) розподільного трубопроводу для підведення рідини і закріплену в нижній частині корпусу накидну гайку 8 з розсікачем 9 потоку рідини.

Для створення найбільшого ефекту утворення дрібнодисперсного суцільної фази розпилюючого рідини в циліндричній камері 4 корпусу 1, співвісно їй, встановлений з зазором 6 щодо внутрішньої бічної поверхні камери 4 завихритель 3, виконаний в � внутрішньої різьби 5 на штоку 2. Шток 2 закріплений у своїй верхній частині за допомогою сітчастого фільтра 7 до корпусу 1.

До торцевої поверхні накидної гайки 8, осесиметричних корпусу 1, кріпиться розсікач 9 потоку рідини, що складається з коаксіально розташованих, перфорованих конічних обичайок 10 і 11, простір між якими заповнено мелкоячеистой сіткою, причому вершини конічних поверхонь обичайок 10 і 11 спрямовані в бік від завихрювача 3, а в нижній частині розсікача 9 закріплений сферичний перфорований сегмент 12 таким чином, що вершина зовнішньої конічної обичайки 10 збігається з центром сферичної поверхні перфорованого сегмента 12.

У нижній частині перфорованого сегмента 12 закріплений відбійник, виконаний у вигляді круглого диска 14, закріпленого за допомогою принаймні трьох спиць 13 до сферичної поверхні перфорованого сегмента 12.

Робота форсунки здійснюється наступним чином.

При подачі рідини в корпус 1 під дією перепаду тиску 0,4...0,8 МПа в камері 4 завдяки завихрителю 3 створюються вихрові потоки рідини, які спрямовуються в розсікач 9 потоку рідини, що складається з, коаксіально розташованих, перфорованих конічних обичайок 10 і 11, у кіт на перфорованих конічних обечайках 10 і 11, дозволяє збільшити мелкодисперсность фази розпилювання рідини.

Використання дрібнодисперсного розпилювача описаної конструкції дозволяє одержати рівномірний за обсягом потік крапель дрібнодисперсного розпилювання в діапазоні діаметрів крапель від 30 до 150 мкм при тиску подачі води не більше 1 МПа. Однак розпилювач такої конструкції не дозволяє досягти заданого розподілу потоків дрібнодисперсних крапель на поверхні зрошення необхідної площі без збільшення витрати рідини. Це пов'язано з тим, що потоки крапель, що генеруються здебільшого отворів, орієнтовані в горизонтальному напрямку і мають на виході з форсунки симетричне розподіл щодо горизонтальної площини.

Пропонована конструкція форсунки може використовуватися як дрібнодисперсний розпилювач в протипожежній техніці, наприклад у складі спринклерних або дренчерних систем пожежогасіння, в сільському господарстві для розпилення різного типу речовин на посівних площах і у виробничих приміщеннях, а також в пристроях хімічної технології і теплоенергетиці для розпилення палива, а також у галузях техніки, де потрібна генерація розпорошених дрібнодисперсних потоків жиЕоединенний з накидною гайкою з вихідним отвором, в циліндричній камері корпусу, співвісно їй, встановлений з зазором щодо внутрішньої бічної поверхні камери завихритель, виконаний у вигляді втулки з гвинтовою зовнішньою нарізкою з великим кроком трапецеїдального профілю і закріплений за допомогою внутрішньої різьби на штоку, який закріплений у своїй верхній частині за допомогою сітчастого фільтра до корпусу, а до торцевої поверхні накидної гайки, осесиметричних корпусу, кріпиться розсікачі потоку рідини, розсікачі потоку рідини виконаний з коаксіально розташованих, перфорованих конічних обичайок, простір між якими заповнено мелкоячеистой сіткою, причому вершини конічних поверхонь обичайок спрямовані в бік від завихрювача, а в нижній частині розсікача закріплений сферичний перфорований сегмент таким чином, що вершина зовнішньої конічної обичайки збігається з центром сферичної поверхні перфорованого сегмента, що відрізняється тим, що в нижній частині перфорованого сегмента закріплений відбійник, виконаний у вигляді круглого диска, закріпленого за допомогою принаймні трьох спиць до сферичної поверхні перфорованого сегмента. 

Схожі патенти:

Форсунка з активним розсікачем

Винахід відноситься до техніки розпилення рідини. Форсунка містить порожнистий циліндричний корпус з розсікачем вихрового потоку. У верхній частині корпусу виконана зовнішня різьба для підключення до штуцера розподільного трубопроводу для підведення рідини. У нижній частині корпусу виконана зовнішня різьба для з'єднання з розсікачем вихрового потоку, при цьому в корпусі є внутрішня циліндрична камера, яка служить для підведення рідини. В циліндричній камері, співвісно їй, встановлений з зазором щодо внутрішньої бічної поверхні камери перший завихритель. Завихритель виконаний у вигляді втулки з гвинтовою зовнішньою нарізкою з великим кроком трапецевидні профілю і закріплений за допомогою внутрішньої різьби на штоку, який закріплений у своїй верхній частині за допомогою сітчастого фільтра до корпусу. Розсікач вихрового потоку кріпиться до корпусу за допомогою обойми. Обойма має внутрішню різьбу і виконана у формі кільця, до якого прикріплені принаймні дві розташовані похило до осі форсунки пластини, з'єднані в нижній частині вертикально розташованим стрижнем, на якому встановлений другий завихритель, виконаний у вигляді конуса з гвинтовими льно і перпендикулярно хребту. Технічний результат - підвищення ефективності дрібнодисперсного розпилювання рідини, 1 з.п. ф-ли, 1 іл

Форсунка кочетова

Винахід відноситься до техніки розпилення рідини. Технічний результат - підвищення ефективності дрібнодисперсного розпилювання рідини. Форсунка містить порожнистий циліндричний корпус з розсікачем вихрового потоку, у верхній частині корпусу виконана зовнішня різьба для підключення до штуцера розподільного трубопроводу для підведення рідини. У нижній частині корпусу виконана зовнішня різьба для з'єднання з конічним розсікачем вихрового потоку за допомогою обойми. Обойма виконана у формі кільця, до якого прикріплені зовнішня і внутрішня перфоровані поверхні. У корпусі є внутрішня циліндрична камера, в якій встановлено завихритель. Завихритель виконаний у вигляді втулки з гвинтовою зовнішньою нарізкою з великим кроком трапецеїдального профілю і закріплений за допомогою внутрішньої різьби на штоку. Між зовнішньою і внутрішньою перфорованими конічними поверхнями розсікача вихрового потоку розташовані елементи, що збільшують опір вихідного потоку рідини з одночасним його дробленням. 1 з.п. ф-ли, 1 іл.

Форсунка

Форсунка // 2554336
Винахід відноситься до техніки розпилення рідини. Технічний результат - підвищення ефективності дрібнодисперсного розпилювання рідини. Форсунка містить порожнистий циліндричний корпус з розсікачем вихрового потоку. У верхній частині корпусу виконана зовнішня різьба для підключення до штуцера розподільного трубопроводу для підведення рідини. У нижній частині корпусу виконана зовнішня різьба для з'єднання з конічним розсікачем вихрового потоку за допомогою обойми. У корпусі є внутрішня циліндрична камера, в якій встановлено завихритель. Завихритель виконаний у вигляді втулки з гвинтовою зовнішньою нарізкою з великим кроком трапецеїдального профілю і закріплений за допомогою внутрішньої різьби на штоку. Шток закріплений у своїй верхній частині за допомогою сітчастого фільтра до корпусу, а в пористій поверхні розсікача, виконаної у формі усіченого еліпсоїда обертання, виконані дросельні отвори, розташовані як вертикально, так і горизонтально, а також під кутом 45° до осі корпусу, при цьому діаметр отворів, розташованих вертикально, менше діаметрів інших отворів. 1 з.п. ф-ли, 1 іл.

Вихрова форсунка

Винахід відноситься до техніки розпилення рідини. Технічний результат - підвищення ефективності дрібнодисперсного розпилювання рідини. Форсунка містить порожнистий циліндричний корпус з розсікачем вихрового потоку, у верхній частині корпусу виконана зовнішня різьба для підключення до штуцера розподільного трубопроводу. У нижній частині корпусу виконана зовнішня різьба для з'єднання з конічним розсікачем вихрового потоку за допомогою обойми. Обойма виконана у формі кільця, до якого прикріплені зовнішня і внутрішня перфоровані поверхні. У корпусі є внутрішня циліндрична камера, яка служить для підведення рідини і в якій встановлений співвісно і з зазором щодо її внутрішній бічній поверхні завихритель. Завихритель виконаний у вигляді втулки з гвинтовою зовнішньою нарізкою з великим кроком трапецеїдального профілю і закріплений за допомогою внутрішньої різьби на штоку. Шток закріплений у своїй верхній частині за допомогою сітчастого фільтра до корпусу. 2 з. п. ф-ли, 1 іл.

Відцентрова вихрова форсунка кочетова

Винахід відноситься до техніки розпилення рідини. Технічний результат - зниження гідравлічного опору форсунки при збереженні витратних характеристик, забезпечення гомогенної ступеня змішування із середовищем втікання. Відцентрова вихрова форсунка, що містить корпус, накидну гайку, вкладиш з звужуються по потоку тангенціальними каналами, камеру закручування, сопло і диск. Вкладиш і диск виготовлені з металокераміки. В торцевій поверхні накидної гайки, осесиметричних корпусу, виконано центральний отвір. Вкладиш має тангенціальні канали, розташовані в площині, перпендикулярній осі корпусу. Камера закручування з'єднана з тангенціальними каналами. Диск примикає до торця вкладиша з боку тангенціальних каналів перпендикулярно осі корпусу. До торцевої поверхні накидної гайки, осесиметричних корпусу, кріпиться пластинчастий розпилювач. Розпилювач складається з перпендикулярних осі корпусу і паралельних між собою пластин, одна з яких, перша пластина, що має центральний отвір, а друга пластина виконана суцільною і кріпиться до першої допомогою кріпильних елементів. Друга, суцільна пластина пластинчастого розпилювача виконана не п�євою поверхні накидної гайки, і від неї, а друга пластина пластинчастого розпилювача виконана перфорованою на ділянці, обмеженій простановочними каліброваними шайбами, встановлюваними між пластинами пластинчастого розпилювача. 1 з.п. ф-ли, 2 іл.

Розпилювач кочетова

Винахід відноситься до техніки розпилення рідини і може бути використано в протипожежній техніці, сільському господарстві, в пристроях хімічної технології і в теплоенергетиці. Технічний результат - підвищення ефективності дрібнодисперсного розпилювання рідини. Це досягається тим, що в розпилювачі рідини, що містить порожнистий циліндричний корпус, з'єднаний з соплом, в якому виконані дросельні отвори, а порожнистий корпус складається з циліндричної частини з зовнішньою різьбою для приєднання до штуцера розподільного трубопроводу для підведення рідини і двох послідовно з'єднаних і співвісних з ним порожнистих циліндроконічних поясів, а співвісно корпусу в його нижній частині закріплено сопло, виконане у вигляді склянки, днище якого виконані вертикальні і похилі дросельні отвори під кутом 45° до осі сопла, а в циліндричному поясі корпусу виконаний, принаймні, один ряд радіальних отворів, осі яких лежать у площині, перпендикулярній осі корпусу, при цьому кількість отворів в кожному ряду дорівнює, принаймні, трьох, при цьому корпус і сопло утворюють між собою кілька співвісних внутрішніх камер: циліндричні і розташовану між ними конмера і циліндрична є розширювальними камерами, а в центральній частині сопла співвісно йому закріплений стрижень з диском в нижній частині стрижня, закріпленого на ньому перпендикулярно його осі, навпаки вихідних перерізів дросельних отворів сопла, а у верхній частині стрижня закріплена фільтрувальна сітка, розташована в кільцевому зазорі між циліндричною частиною корпусу і стрижнем. 1 іл.

Форсунка з напівсферичним розсікачем

Винахід відноситься до техніки розпилення рідини і може бути використано в протипожежній техніці, сільському господарстві, в пристроях хімічної технології і в теплоенергетиці. Технічний результат - підвищення ефективності дрібнодисперсного розпилювання рідини. Це досягається тим, що в рідинної форсунки, що містить порожнистий корпус з центральним соплом і серцевиною, корпус виконаний з каналом для підведення рідини і має соосную, жорстко пов'язану з корпусом втулку з закріпленим в її нижній частині соплом, виконаним у вигляді циліндричної двоступеневої втулки, верхня циліндрична ступінь якої з'єднана за допомогою різьбового з'єднання з центральним серцевиною, встановленим з кільцевим зазором щодо внутрішньої поверхні циліндричної втулки, та складається з циліндричної частини з закріпленим за допомогою штифта, співвісно з нею в нижній частині кульовим сегментом, мають дросельні отвори, осі яких розташовані по радіусах сферичної поверхні, утворюючої кульовий сегмент, а кільцевий зазор з'єднаний, принаймні, з трьома радіальними каналами, виконаними в двоступеневої втулці, що з'єднують його з кільцевою порожниною, освічено�лость пов'язана з каналом корпусу для підведення рідини, при цьому на бічній поверхні циліндричної частини центрального сердечника, в його нижній частині, з'єднаної з кульовим сегментом, виконано, принаймні, два ряди циліндричних дросельних отворів з осями, що лежать у площинах, перпендикулярних осі сердечника, а в кожному ряду виконано, принаймні, три отвори, при цьому осі дросельних отворів одного ряду зміщені відносно осей дросельних отворів іншого ряду на кут, що лежить в діапазоні 15°-60°, до нижньої циліндричної частини втулки сопла із закріпленим за допомогою штифта, співвісно з нею, у нижній частині кульовим сегментом, мають дросельні отвори, прикріплений розсікачі потоку, виконаний у вигляді сітчастого дифузора, більша підстава усіченого конуса якого виступає за кульовий сегмент. 1 іл.

Форсунка кочетова

Винахід відноситься до техніки розпилення рідини і може бути використано в протипожежній техніці, сільському господарстві, в пристроях хімічної технології і в теплоенергетиці. Технічний результат - підвищення ефективності дрібнодисперсного розпилювання рідини. Це досягається тим, що у форсунці, що містить порожнистий корпус з центральним соплом і серцевиною, корпус виконаний з каналом для підведення рідини і має соосную, жорстко пов'язану з корпусом втулку з закріпленим в її нижній частині соплом, виконаним у вигляді циліндричної двоступеневої втулки, верхня циліндрична ступінь якої з'єднана за допомогою різьбового з'єднання з центральним серцевиною, встановленим з кільцевим зазором щодо внутрішньої поверхні циліндричної втулки і складається з циліндричної частини з закріпленим, співвісно з нею, в нижній частині допомогою штифта, запресованого в сопло і жорстко пов'язаного з конічним відбійником, мають дросельні отвори, осі яких розташовані перпендикулярно конічної поверхні, утворюючої відбійник, а кільцевий зазор з'єднаний, принаймні, з трьома радіальними каналами, виконаними в двоступеневої втулці, що з'єднують е�ической щаблі, причому кільцева порожнина пов'язана з каналом корпусу для підведення рідини, при цьому на бічній поверхні циліндричної частини центрального сердечника, в його нижній частині, з'єднаної з конічним відбійником, виконано, принаймні, два ряди циліндричних дросельних отворів, з осями, що лежать у площинах, перпендикулярних осі сердечника, а в кожному ряду виконано, принаймні, три отвори, при цьому осі дросельних отворів одного ряду зміщені відносно осей дросельних отворів іншого ряду на кут, що лежить в діапазоні 15÷60°, до вільної торцевій частині конічного відбійника, має дросельні отвори, осі яких розташовані перпендикулярно його конічної поверхні, жорстко прикріплений перфорований розпилювач, виконаний у вигляді напівсферичної оболонки, причому перфорація розташована рядами, розміри дросельних отворів якої зменшуються від діаметральних шарів півсфери до її периферійним верствам. 1 іл.

Форсунка кочетова

Винахід відноситься до техніки розпилення рідини і може бути використано в протипожежній техніці, сільському господарстві, в пристроях хімічної технології і в теплоенергетиці. Технічний результат - підвищення ефективності дрібнодисперсного розпилювання рідини. Це досягається тим, що у форсунці, що містить порожнистий корпус з центральним соплом і серцевиною, корпус виконаний з каналом для підведення рідини і має соосную, жорстко пов'язану з корпусом втулку з закріпленим в її нижній частині соплом, виконаним у вигляді циліндричної двоступеневої втулки, верхня циліндрична ступінь якої з'єднана за допомогою різьбового з'єднання з центральним серцевиною, встановленим з кільцевим зазором щодо внутрішньої поверхні циліндричної втулки і складається з циліндричної частини з закріпленим, співвісно з нею, в нижній частині допомогою штифта, запресованого в сопло і жорстко пов'язаного з конічним відбійником, мають дросельні отвори, осі яких розташовані перпендикулярно конічної поверхні, утворюючої відбійник, а кільцевий зазор з'єднаний, принаймні, з трьома радіальними каналами, виконаними в двоступеневої втулці, що з'єднують е�ической щаблі, причому кільцева порожнина пов'язана з каналом корпусу для підведення рідини, при цьому на бічній поверхні циліндричної частини центрального сердечника, в його нижній частині, з'єднаної з конічним відбійником, виконано, принаймні, два ряди циліндричних дросельних отворів з осями, що лежать у площинах, перпендикулярних осі сердечника, а в кожному ряду виконано, принаймні, три отвори, при цьому осі дросельних отворів одного ряду зміщені відносно осей дросельних отворів іншого ряду на кут, що лежить в діапазоні 15°÷60°. 1 іл.

Форсунка з завихрювач подвійний крутки потоку

Винахід відноситься до техніки розпилення рідини і може бути використано в протипожежній техніці, сільському господарстві, в пристроях хімічної технології і в теплоенергетиці. Технічний результат - підвищення ефективності дрібнодисперсного розпилювання рідини. Це досягається тим, що в рідинної форсунки, що містить порожнистий корпус з центральним соплом і серцевиною, корпус виконаний з каналом для підведення рідини і має соосную, жорстко пов'язану з корпусом втулку з закріпленим в її нижній частині соплом, виконаним у вигляді циліндричної двоступеневої втулки, верхня циліндрична ступінь якої з'єднана за допомогою різьбового з'єднання з центральним серцевиною, встановленим з кільцевим зазором щодо внутрішньої поверхні циліндричної втулки, та складається з циліндричної частини з закріпленим співвісно в її нижній частині завихрювач, виконаним у вигляді циліндра з центральним дросельним отвором, на зовнішній поверхні якого виконана, принаймні, двухзаходная гвинтова нарізка, а в центральному дросельному отворі закріплений елемент вторинної крутки потоку, виконаний у вигляді циліндричної гвинтової пружини, розташованої заподламетр центрального дросельного отвору, до нижньої циліндричної частини втулки сопла із закріпленим співвісно з нею завихрювач і елементом вторинної крутки потоку, виступаючим за нижній торець завихрювача, прикріплений розсікачі потоку, виконаний у вигляді сітчастого дифузора, більша підстава усіченого конуса якого виступає елемент вторинної крутки потоку. 1 іл.
Up!