Спосіб тренування техніко-тактичних дій спортсмена в ігрових видах спорту

 

Винахід відноситься до фізичної культури і спорту і призначене для тренування техніко-тактичних дій спортсменів в ігрових видах спорту. Воно може бути використано в тренуваннях футболістів, хокеїстів і баскетболістів, а також в цілях збільшення рухової активності населення та профілактики гіподинамії. Разом з тим винахід може використовуватися в дослідницькій роботі в галузі фізіології та психології людини, при комплексній оцінці його зорових, когнітивних і рухових здібностей.

Постійна інтенсифікація ігрової діяльності останніх десятиліть вимагає від спортсменів в ігрових видах спорту вміння швидко та ефективно виконувати техніко-тактичні прийоми в умовах несподівано мінливої обстановки, ліміту простору і часу, протиборства з боку суперників [1]. До цього часу окремі питання підготовки спортсменів в ігрових видах спорту ще не вирішені, вони заслуговують подальшого вивчення і створення нових науково-методичних розробок.

Відомі світлові інтерактивні панелі і інтерактивний підлога, на який передається зображення, здатне змінюватися залежно від переміщень людини. Использованинамичних світлових ефектів [2].

Однак такі системи не призначені для проведення спортивних тренувань.

Відомий спосіб інтерактивної тренування одного або декількох гравців в світло-динамічних зонах за патентом WO 2003/100568 А2 [3]. Дана система призначена, насамперед, для створення мультимедійних розваг та формування аеробних вправ завдяки формуванню маршрутів руху користувачів різними звуковими і світловими сигналами.

Недоліком способу є малі функціональні можливості і висока вартість програмно-апаратних засобів.

Відомий спосіб тренування гравців і спортсменів зі спортивним снарядом на ігровому полі, що включає виконання тренування на полі з керованою світлодинамічним підсвічуванням. За допомогою світло-динамічної підсвічування задають дозволені зони, в яких спортсмен повинен знаходитися, утримуючи спортивний снаряд, при цьому непередбачувано для спортсмена змінюють положення, форму і площу дозволених зон. Зміна зон та режим тренувань може задаватися тренером вручну або програмно-апаратним комплексом. По можливості спортсмена постійно перебувати і утримувати спортивний снаряд у дозволеній зоні судять про зростання спортивного майстер�лізації у разі моделювання ігрових ситуацій з великою кількістю динамічних зон, а також фізичні обмеження тренера при одночасному ручному управлінні великою кількістю світлових зон.

Близьким за технічною сутністю до пропонованого способу є спосіб, де тренування спортсменів зі спортивним снарядом здійснюються з допомогою формування світло-динамічних заборонених зон, які імітують протидія гравців-суперників і цілеспрямовано переміщуються, перешкоджаючи пересування спортсмена. Ці зони реагують на зміну напряму руху спортсмена з заданої інерційністю, зумовленої затримкою переміщення з-за наявності часу сенсомоторної реакції гравців-суперників. Завдання спортсмена - оцінити наближену ігрову ситуацію, співвідносити свої технічні і швидкісні можливості з динамікою переміщення заборонених зон, виконати обманні рухи і зробити обведення заборонених світлових зон, що імітують суперника [5].

Недоліком даного способу тренування є те, що при реалізації цього способу використовуються дорогі програмно-апаратні засоби, що включають в себе потужний обчислювальний комплекс і систему зворотного зв'язку.

Технічний результат, на досягнення якого спрямоване заявляємо�кса.

Технічний результат досягається тим, що тренер або спортсмен вибирає програму, задає режим тренування на полі зі світло-динамічним підсвічуванням. Світлові зони або їх частина, виділені світлом, є забороненими для знаходження спортсмена та/або спортивного снаряда, імітують протидія гравців-суперників і, переміщаючись, перешкоджають пересуванню спортсмена. Спортсмен оцінює наближену ігрову ситуацію, порівнює свої технічні і швидкісні можливості з динамікою переміщення заборонених зон і здійснює обведення заборонених світлових зон, що імітують суперників, причому новим є те, що тренер або спортсмен вибирає програму тренування, задаючу збалансований режим фізичного та інтелектуального навантаження для одного або декількох спортсменів зі спортивним снарядом або без нього, при якому на ігровому полі традиційними засобами або світловим випромінювачем формується контрастна тренувальна площу заданої форми і розміру, по якій переміщається задане число заборонених світло-динамічних зон заданого діаметра, при цьому їх переміщення передбачувані для спортсмена і не пов'язані з його діями на тренувальної площі;

пре�, �який переміщує світлові зони прямолінійними відрізками до зіткнення їх з кордонами тренувальної площі та/або між собою, при цьому програма комплексу переміщує зони, як імітацію ударних взаємодій абсолютно пружних тіл рівної маси згідно з існуючими законами механіки;

залежно від підготовленості спортсмена і завдань тренування задається діаметр, кількість і максимальна швидкість заборонених зон;

завдання спортсмена - обвести зон при переміщенні до заданих графіком тренування ділянок тренувальної площі та/або утриматися протягом заданого часу від зіткнення із забороненою зоною у межах тренувального майданчика, переміщаючись самостійно і незалежно від заданого кількості осіб на одному ігровому майданчику або відпрацьовуючи взаємодія і гру на приймання-передачу з партнерами;

при відсутності попадання спортсмена або спортивного снаряда на заборонену зону або кордон тренувальної площі, діаметр і/або швидкість переміщення заборонених зон збільшують до тих пір, поки спортсмен не зможе безпомилково виконати пред'явлену вправу;

за максимальної швидкості і діаметру заборонених зон, а також швидкості переміщатися�ажнение, судять про техніко-тактичної та фізичної підготовленості спортсмена, його умінні бачити ігрове поле, передбачати зміну ігрової ситуації й ефективно реалізовувати свої навички.

Пропонований спосіб тренування техніко-тактичних дій спортсмена в ігрових видах спорту здійснюється наступним чином. Тренер або спортсмен з комп'ютерної бази тренувальних програм вибирає програму тренування, яка відповідає рівню підготовленості спортсмена і орієнтована на формування навичок спортсмена, згідно графіку тренувань. Для ефективного вдосконалення ігрових навичок спортсмена фізичне навантаження задається йому в поєднанні з інтелектуальним навантаженням, яка пред'являється гравцю необхідність передбачення змін ситуацій при виконанні цільових переміщень.

На ігровому полі відомими традиційними засобами, наприклад фарбою або світловим випромінювачем, наприклад лазерним проектором, формується контрастна тренувальна площу заданої форми і розміру. Залежно від підготовленості спортсмена і завдань тренування, на ігровому полі формується один або кілька умовних суперників - заборонених світло-динамічних зоПри цьому переміщення зон не пов'язані з діями спортсмена на ігровому майданчику і передбачувані для нього, тому що вони, переміщуючись в обмеженому просторі, рухаються прямолінійно і змінюють свій напрям руху тільки після зіткнення з кордоном тренувальної площі або іншими зонами. Причому їх переміщення комп'ютерна програма формує як імітацію ударних взаємодій абсолютно пружних тіл рівної маси за існуючими законами механіки.

У такій ситуації, на малих швидкостях, спортсмену не важко прорахувати зміна положення заборонених зон на ігровому полі і заздалегідь безпомилково вибрати напрямок свого переміщення і виконати ігровий маневр. Проте із зростанням швидкості зон, збільшенням їх кількості та діаметра виникає ліміт простору і часу для прийняття рішення і виконання техніко-тактичних прийомів. Як показали експерименти, в таких умовах стан спортсмена мало чим відрізняється від його стану в реальній ігровій обстановці, де він змушений одночасно контролювати свій спортивний снаряд, зміну ситуації на ігровому полі і швидко прораховувати раціональні варіанти розвитку гри.

Перед спортсменом ставиться завдання: провести спортивний снаряд за запропонованим маршрутом, наприклад, до протилежного краю ігрового майданчика �рещенной зоною у межах тренувального майданчика.

Починаючи своє переміщення, спортсмен оцінює наближену ігрову ситуацію, порівнює свої технічні і швидкісні можливості з динамікою переміщення заборонених зон і здійснює їх обхід як обведення гравців-суперників.

Вправа може виконуватися на полі одним спортсменом або групою. Групові вправи, крім індивідуальної підготовки на загальній площі, дають можливість тренувати прийом і передачу снаряда в динамічній ігровій обстановці і відпрацьовувати командна взаємодія.

При відсутності попадання спортсмена або спортивного снаряда на заборонену зону або кордон тренувальної площі, площа і/або швидкість переміщення заборонених зон збільшують до тих пір, поки спортсмен не зможе безпомилково виконати пред'явлену вправу. За максимальної швидкості і/або площі заборонених зон, а також швидкості переміщення спортсмена за тренувальної площі і часу, протягом якого він не допускає помилок, виконуючи вправу, судять про техніко-тактичної та фізичної підготовленості спортсмена, його умінні бачити ігрове поле, передбачати зміну ігрової ситуації й ефективно реалізовувати свої навички.

Очевидно, що сукупність приеЀезультата.

При здійсненні заявляється способу можуть використовуватися відомі технічні рішення та засоби для створення вправ може бути використане відоме або оригінальне програмне забезпечення.

Використання даного способу тренування показує ефективність і високий потенціал даного винаходу. Обмеженими засобами, без використання дорогих програмно-апаратних засобів, системи зворотного зв'язку, досягнутий високий тренувальний ефект. Створені багаторівневі ігрові умови, що сприяють швидкому професійному зростанню спортсмена та залучення широких мас до фізичної культури і спорту. Винахід формує умови, які мають педагогічне і методичне перевагу порівняно з традиційними способами тренування в спорті.

Особливістю даного способу тренування є те, що в ньому технічна підготовка органічно поєднується з процесом психомоторного, розумового та емоційного розвитку спортсмена. Заявляється спосіб надає процесу тренування емоційно-ігровий характер, в якому діти та дорослі розкуті, не соромляться, проявляють ініціативу і змагальність. А це дозволяє швидко розкрити їх�ранном виді спорту.

Разом з тим спосіб рекомендується використовувати при проведенні фізкультурних пауз в трудових колективах на підприємствах і установах, дитячих садах, школах, вузах, спеціальних закладах, а також в домашній обстановці.

Створення індивідуальних і групових завдань зі збалансованою фізичної та інтелектуальної навантаженням дає можливість ефективно сформувати і закріпити у спортсмена необхідні навички для виконання техніко-тактичних прийомів в умовах мінливої обстановки, ліміту простору і часу, що важливо в ігрових видах спорту.

Завдяки відносно недорогий штучно створеної середовищі, тренувальні завдання виконуються на індивідуальному рівні складності, з оптимальною швидкістю і необхідним числом повторень до засвоєння необхідного досвіду. Порівнюючи результати показників різночасових тренувань, можна оцінити динаміку розвитку техніко-тактичної та фізичної підготовленості спортсмена, його зорово-моторної координації і здатності до індивідуального грі та грі в команді.

Таким чином, заявляється спосіб тренування тактико-технічних дій спортсменів в ігрових видах спорту володіє новими властивостями, обусловлиутбола. Техніка гри / С. В. Голомазов, Б. Р. Чирва. - М.: Спортакадем Прес, 2002. - 472 с.

2. Eagles Hi-Tech // Marketingpro. - 2009. - №3. - V. 52. - P. 76.

3. Патент WO 2003/100568 A2 (LIGHTSPACE CORP.), 04.12.2003.

4. Патент 2444392 РФ, МПК A63B 69/00. Спосіб тренування гравців і спортсменів / Афоньшин Ст. Е.; опубл. 10.03.12, Бюл. №7.

5. Патент 2492896 РФ, МПК A63B 71/00. Спосіб тренування технічних дій в ігрових видах спорту / Афоньшин Ст. Е., Роженцов Ст. Ст.; опубл. 20.09.2013. Бюл. №26.

Спосіб тренування техніко-тактичних дій спортсмена на ігровому полі зі світлодинамічним підсвічуванням, де світлові зони, виділені світлом, є забороненими для знаходження спортсмена та/або спортивного снаряда, імітують протидія гравців-суперників і, переміщаючись, перешкоджають пересуванню спортсмена, який відрізняється тим, що тренер або спортсмен вибирає програму тренування, задаючу збалансований режим фізичного та інтелектуального навантаження для одного або декількох спортсменів зі спортивним снарядом або без нього, при якому на ігровому полі традиційними засобами або світловим випромінювачем формується контрастна тренувальна площу заданої форми і розміру, по якій переміщається задане число заборонених світлодинамічних зон заданого діам�аді; передбачуваність зміни ігрової ситуації визначається особливістю роботи програмно-апаратного комплексу, який переміщує світлові зони прямолінійними відрізками до зіткнення їх з кордонами тренувальної площі та/або між собою, при цьому програма комплексу переміщує зони як імітацію ударних взаємодій абсолютно пружних тіл рівної маси згідно з існуючими законами механіки; в залежності від підготовленості спортсмена і завдань тренування задається діаметр, кількість і максимальна швидкість заборонених зон; завдання спортсмена - обвести зон при переміщенні до заданих графіком тренування ділянок тренувальної площі та/або утриматися протягом заданого часу від зіткнення із забороненою зоною у межах тренувального майданчика, переміщаючись самостійно і незалежно від заданого кількості осіб на одному ігровому майданчику або відпрацьовуючи взаємодія і гру на приймання-передачу з партнерами; при відсутності попадання спортсмена або спортивного снаряда на заборонену зону або кордон тренувальної площі, діаметр і/або швидкість переміщення заборонених зон збільшують до тих пір, поки спортсмен не зможе безпомилково виконати предъя�мена по тренувальної площі і часу, протягом якого він не допускає помилок, виконуючи вправу, судять про техніко-тактичної та фізичної підготовленості спортсмена, його умінні бачити ігрове поле, передбачати зміну ігрової ситуації й ефективно реалізовувати свої навички. 

Схожі патенти:
Винахід відноситься до фізичної культури і спорту і призначене для проведення інтерактивної тренування з контролем навантаження в ігрових видах спорту, аеробіки, фітнес та інших видах спорту, для яких характерні різноманітні рухові дії. Інтерактивна тренування проводиться на ігровому полі з керованою світлодинамічним підсвічуванням, яку створюють світловим випромінювачем програмно-апаратного комплексу, що містить мікрофон, встановлений на спортсмена, або в обсязі ігрового простору. Спортсмену періодично на горизонтальній або вертикальній поверхні під управлінням програмно-апаратного комплексу одночасно пред'являють світлові стимули і проекції їх номерів. Стимули являють собою послідовності парних світлових імпульсів, розділених межимпульсним інтервалом, що повторюються через постійний часовий інтервал. Тренується повинен визначити світловий стимул з найбільшим номером, для якого суб'єктивно відчувається злиття двох світлових імпульсів в парі один голосом відтворити номер стимулу. Голосовий сигнал фіксується мікрофоном програмно-апаратного комплексу, який обробляє його, аналізує навантаження спортс підвищити ефективність інтерактивної тренування з контролем навантаження при заняттях фізичною культурою і видами спорту, для яких характерні різноманітні рухові дії.

Блок

Блок // 2554019
Винахід відноситься до фізичної культури і спорту, а саме до волейболу, і призначене для тренування атакуючих ударів. Завданням винаходу є створення блоку, що дозволяє забезпечити винесення багатофункціональних активних протезів рук вище верхнього краю сітки з метою його використання для блокування атакуючих ударів у волейболі. Зазначений технічний результат досягається емуляцією дій блокуючого гравця з використанням багатофункціональних активних протезів рук за рахунок їх жорсткого кріплення на модулі подовжнього переміщення, виконаного у вигляді майданчика, при цьому управління переміщенням блоку, а також винесенням рук над рівнем сітки здійснюється за допомогою пристрою управління блоком. 3 іл.
Винахід відноситься до фізичної культури і спорту і призначене для тренування технічних дій спортсмена в хокеї і в інших ігрових видах спорту. Тренування спортсмена зі спортивним снарядом проводиться на ігровому полі з керованою підсвічуванням, за допомогою якої створюють основні заборонені світлові зони з малими зонами, що імітують суперника. Малі зони діють у межах заданого радіусу від центру своїх основних зон і слідують за ними для цілеспрямованого перешкоди спортсмену. Залежно від підготовленості спортсмена визначається рівень інерційності протидіючих світлодинамічних зон, їх кількість, швидкість їх переміщення і рівень складності тренування. Помилкою визнається попадання спортсмена, його ключки або шайби на площу заборонених зон або прохід спортсмена між основною і малої светодинамическими зонами. Програмно-апаратний комплекс здійснює видеорегистрацию пересування спортсмена, його ключки, шайби і світлодинамічних зон і помилок спортсмена. При відсутності помилок випробуваного швидкість переміщень зон збільшують, а їх інерційність зменшують доти, поки спортсмен не зможе безпомилково зробити обведення в даній вправі. П�жнение, не допускає помилок, судять про технічної підготовленості спортсмена. Запропонований спосіб дозволяє інтенсифікувати розвиток техніки юного спортсмена з урахуванням оцінки його поточної функціональної підготовленості.
Винахід відноситься до фізичної культури і спорту і призначене для тренування технічних дій в ігрових видах спорту, зокрема обведення суперника і оцінки зорово-моторної координації спортсмена. Тренування спортсмена зі спортивним снарядом проводиться на ігровому полі з керованою підсвічуванням, за допомогою якої створюють заборонені світлові зони з светодинамическими коридорами. Зміна положення коридорів на площі заборонених зон і режимів тренування задають програмно-апаратним комплексом. Завдання спортсмена - обвести протидіє забороненої зони з пробросом спортивного снаряда через світлодинамічний коридор. Спортсмен оцінює наближену ігрову ситуацію, порівнює свої можливості з динамікою переміщення заборонених зон, з переміщенням світлового коридору на забороненій зоні і вчиняє її обведення з пробросом спортивного снаряда через світлодинамічний коридор. Програмно-апаратний комплекс здійснює видеорегистрацию пересування спортсмена і проходів спортивного снаряда через світлодинамічні коридори, реєструє попадання спортсмена в заборонену зону, площа коридорів і помилки при пробросе спортивн�площа светодинамического коридору і помилок при пробросе снаряда через коридор в момент обведення забороненої зони, ширину світлодинамічних коридорів зменшують, а швидкість їх переміщення по забороненій зоні збільшують до тих пір, поки спортсмен не зможе безпомилково зробити обведення, виконуючи дану вправу.

Гнучкий деформирующийся стенд з закругленими кутами для встановлення реклами поряд з футбольними воротами

Винахід відноситься до гнучкого деформирующемуся стенду, в якому передбачені закруглені кути, який призначений для використання як засіб демонстрації рекламних повідомлень в місцях, близьких до футбольних воріт. Стенд сконструйований так, щоб не становити небезпеки для футболістів у випадку зіткнення, і виконаний так, що він автоматично повертається у своє початкове положення, у разі зіткнення або попадання м'яча. Стенд включає: цільний корпус, виготовлений за допомогою лиття і з внутрішньою основою, на яку нанесено друковане рекламне повідомлення, пружину, розташовану на кожній з бічних стійок і встановлюється між бічною стійкою і відповідною частиною для її з'єднання з втулкою, яка вкручується в землю, при цьому кожна пружина покривається міцним, гнучким захисним рукавом і вбудована в гнучкий матеріал стенда. Технічний результат полягає в підвищенні травмобезопасності спортсменів. 6 з.п. ф-ли, 2 іл.
Винахід відноситься до способів тренування спортсменів, зокрема до способів тренування хокеїстів, футболістів, баскетболістів і інших спортсменів ігрових видів спорту, і призначене для тренування і оцінки уміння спортсмена бачити ігрове поле. Тренування спортсмена зі спортивним снарядом проводиться на ігровому полі з керованою світлодинамічним підсвічуванням, за допомогою якої задають дозволені зони, в яких спортсмен повинен знаходитися, утримуючи спортивний снаряд. Зміна положення, форми і площі дозволених зон і режимів тренування задають вручну або програмно-апаратним комплексом непередбачувано для спортсмена. В заданих місцях ігрового поля світлодинамічним підсвічуванням створюють додаткові світлові зони, спортсмену дають завдання по реагуванню на задані зміни додаткових світлових зон. Спортсмен, побачивши зміни, підлягають реагування, подає умовний звуковий або візуально видимий сигнал. Рух спортсмена знімають відеокамерою з мікрофоном, розташованої на заданій висоті над ігровим полем. Відеозображення і сигнал з мікрофона передають у програмно-апаратний комплекс, який фіксує кількість виходів спортсмена або спортивного снаряда за межі дозволеної зони. Технічний результат полягає в точності оцінки уміння спортсмена бачити ігрове поле.
Винахід відноситься до фізичної культури і спорту і призначене для проведення інтерактивної тренування в ігрових видах, для занять аеробікою та фітнесом. Тренування проводиться на ігровому полі з керованою світлодинамічним підсвічуванням. Светодинамическую підсвічування створюють світловим випромінювачем, встановленим з відеокамерою на заданій висоті над ігровим полем. Світлодинамічним підсвічуванням задають дозволені зони, в яких тренується повинен знаходитися. У тренується до тренування визначають величину навантаження, що відповідає 35, 50, 75, 100 і 125% належного максимального споживання кисню. Визначають час врабативания і час настання стомлення, діапазон зміни частоти серцевих скорочень (ЧСС) під час врабативания і до настання стомлення. Програмно-апаратний комплекс фіксує тривалість порогового межимпульсного інтервалу, визначеного тренуються. Програмно-апаратний комплекс інформацію, що надходить заносить в пам'ять, обробляє і якщо значення ЧСС тренується під час врабативания нижче максимально допустимого значення, після закінчення часу врабативания дається рекомендація збільшити інтенсивність навантаження. Якщо значення ЧСкс переходить на програму меншої складності, задає меншу інтенсивність навантаження. Тренування закінчують при настанні стомлення. Технічний результат полягає в збільшенні точності контролю за тренуються спортсменом і можливості зміни умов тренувального процесу в залежності від ступеня його підготовленості, що виключає надмірне стомлення спортсмена.
Винахід відноситься до фізичної культури і спорту і призначене для тренування технічних дій в ігрових видах спорту, зокрема обведення суперника. Тренування спортсмена зі спортивним снарядом проводиться на ігровому полі з керованою світлодинамічним підсвічуванням. Зміна положення світлових зон і режимів тренування задають програмно-апаратним комплексом. Тренер або спортсмен вибирає програму, задає режим тренування. Світлові зони або їх частина, виділені заданим кольором, є забороненими для знаходження спортсмена та/або спортивного снаряда. Заборонені світлові зони імітують протидія суперників і, цілеспрямовано переміщаючись, перешкоджають пересуванню спортсмена. Спортсмен оцінює наближену ігрову ситуацію, виконує обманні рухи і здійснює обведення заборонених світлових зон, що імітують суперника. Рух спортсмена знімають відеокамерою, відеозображення передають у програмно-апаратний комплекс, який фіксує рухи спортсмена, попадання спортсмена та/або спортивного снаряда при обводі в заборонену зону. У разі попадання спортсмена та/або спортивного снаряда в заборонену зону, програмно-апаратний компл�прещенную зону при успішній обведення інерційність заборонених світлових зон зменшують до тих пір, поки спортсмен, виконуючи обманні рухи, не зможе здійснити обведення імітованої суперника. Технічний результат полягає в збільшенні точності контролю за тренуються спортсменом і можливості зміни умов тренувального процесу в залежності від ступеня його підготовленості.
Винахід відноситься до фізичної культури і спорту і призначене для тренування технічних і рухових дій в ігрових видах спорту

Спосіб оцінки рухових дій у бадмінтоні

Винахід відноситься до фізичної культури і спорту та призначене для оцінки рухових дій спортсмена в бадмінтоні
Up!