Збудник хвилі н01

 

Винахід відноситься до галузі радіотехніки, а саме до хвилеводної і антенній техніці, і може бути використаний в якості пристрою в довгих магістральних хвилеводних лініях зв'язку.

Відомий збудник хвилі H01 в круглому хвилеводі. Конструкція даного збудника заснована на принципі плавною деформації форми поперечного перерізу хвилеводу і структури електричного поля (Пристрої НВЧ: Учеб. Посібник / Під ред. Д. М. Сазонова. - М.: Висш. школа, 1988., с. 61).

Недоліками даної конструкції є:

- технологічна складність виготовлення плавних переходів;

- великі поздовжні розміри збудника;

- великі втрати, що вносяться.

Найбільш близьким до заявленого технічного рішення є збудник хвилі H01 в круглому хвилеводі. Конструкція даного збудника заснована на принципі розподілу потужності на 4 і паралельному харчуванні круглого хвилеводу через елементи зв'язку, що знаходяться на бічній поверхні круглого хвилеводу, геометричні осі яких розташовані у взаємно-перпендикулярних площинах для отримання необхідної структури електричного поля (Заявка №2010/0123529, H01P 1/16, опубл. 2010 р.).

Недоліки даної конструкції:

- великі поперечн� високий відносний рівень потужності інших типів хвиль, відмінних від хвилі H01 на виході збудника через відсутність модової фільтрації.

Перед авторами стояло завдання створення збудника хвилі H01, позбавлений перерахованих недоліків.

Технічним результатом заявляється збудника хвилі H01 є його конструктивне спрощення при одночасному поліпшенні його технічних характеристик.

Задача вирішена за рахунок того, що хвилеводних дільник потужності містить Е-площинне Т-образне розгалуження, бічні плечі якого зігнуті в Е-площині по колу, центр якої збігається з віссю відрізка круглого хвилеводу; при цьому до кожного з бічних плечей Е-площинного Т-подібного розгалуження з боку, зверненої до відрізку круглого хвилеводу, пристиковані n прямокутних хвилеводів, розташованих з постійним кроком, кратним цілому числу довжин хвиль, які є елементами живлення відрізка круглого хвилеводу.

Равноамплитудное збудження елементів живлення відрізка круглого хвилеводу забезпечено за рахунок зміни розміру вузьких стінок прямокутних хвилеводів.

Бічні плечі Е-площинного Т-подібного розгалуження та елементи живлення відрізка круглого хвилеводу, максимально віддалені від Е-площинного Т-образного развезветвления з'єднані з узгодженими навантаженнями.

У збудник хвилі H01 додатково введено модовий фільтр, встановлений в відрізку круглого хвилеводу.

Збудник хвилі H01 виконаний у вигляді набору плит з поглибленнями і отворами, які утворюють при об'єднанні між собою систему хвилеводних елементів.

Заявляється збудник хвилі H01 володіє сукупністю суттєвих ознак не відомо з рівня техніки для виробів подібного призначення, що дозволяє зробити висновок про відповідність критерію «новизна» для винаходу.

Заявляється збудник хвилі H01, на думку заявника та авторів, відповідає критерію «винахідницький рівень», т. к. невідомий з доступних джерел наукової, технічної і патентної інформації на дату подання заявки.

Сутність пропонованого рішення пояснюється з допомогою креслень,

де:

- на фіг. 1 представлена схема збудника хвилі H01;

- на фіг. 2 - розріз збудника хвилі H01 по поздовжній осі.

В якості прикладу розглянуто збудник хвилі H01, що має чотири елемента живлення.

Збудник хвилі H01 складається з Е-площинного Т-подібного розгалуження 1, бічні плечі 2 якого зігнуті в Е-площині по колу, центр якої збігається з віссю відрізка круглого хвилевід� 3 через прямокутні хвилеводи 4, розташовані з кроком λв. З одного кінця відрізка круглого хвилеводу 3 встановлено короткозамикач 5. У відрізок круглого хвилеводу 3 встановлено модовий фільтр 6.

Розміри вузьких стінок прямокутних хвилеводів 4 вибрані з умови равноамплитудного збудження елементів живлення відрізка круглого хвилеводу 3. Для даної реалізації збудника хвилі H01: b1=1.2 b, b2=b, де b - розмір вузької стінки бокового плеча 2 Е-площинного Т-подібного розгалуження 1.

Пристрій працює наступним чином.

НВЧ сигнал надходить на вхід Е-площинного Т-подібного розгалуження 1 і поділяється в ньому на два протифазних сигналу однакової амплітуди, які по бічних плечей 2 Е-площинного Т-подібного розгалуження 1 надходять в прямокутні хвилеводи 4 і збуджують у відрізку круглого хвилеводу 3 з короткозамикачем 5 хвилю H01. Положення короткозамикача 5 вибирається з умови найбільш оптимального узгодження і порушення мінімальної кількості паразитних типів хвиль. Далі хвиля H01 поширюється по відрізку круглого хвилеводу 3, в якому встановлений модовий фільтр 6, здійснює фільтрацію паразитних типів хвиль.

Для зменшення габаритів пристрою і збільшення ступеня інтегра�іі між собою систему хвилеводних елементів. Крім того, даний набір плит може бути поміщений у відрізок круглого хвилеводу 3, до виходу якого підключений вхідний хвилевід прямокутного перерізу з хвилею H10, що сприяє максимальному ступені інтеграції.

Для підтвердження правильності обраного технічного рішення були виготовлені дослідні зразки збудника хвилі H01 Ка діапазону, у яких отримано наступні технічні характеристики:

- КСВН не більше 1,2;

- втрати - 0,1 дБ.

На підставі проведених випробувань можна зробити висновок, що збудник хвилі H01 по своїх електричних характеристиках не поступається аналогам, але при цьому має перевагу в конструктивному виконанні, так як має невелику довжину за умови того, що поперечний переріз мінімально виходить за діаметр круглого хвилеводу.

На підприємстві розроблений комплект конструкторської документації на заявляється збудник хвилі H01. Виготовлена дослідна партія виробів, успішно пройшла випробування, що підтверджує відповідність заявляється критерію «промислова придатність» для винаходу.

1. Збудник хвилі H01, що містить відрізок круглого хвилеводу, з одного боку якого встановлено короткозамикач, а також хвиль бічній стінці відрізка круглого хвилеводу, відрізняється тим, що хвилеводних дільник потужності містить Е-площинне Т-образне розгалуження, бічні плечі якого зігнуті в Е-площині по колу, центр якої збігається з віссю відрізка круглого хвилеводу; при цьому до кожного з бічних плечей Е-площинного Т-подібного розгалуження з боку, зверненої до відрізку круглого хвилеводу, пристиковані n прямокутних хвилеводів, розташованих з постійним кроком, кратним цілому числу довжин хвиль, які є елементами живлення відрізка круглого хвилеводу.

2. Збудник хвилі H01 за п. 1, який відрізняється тим, що равноамплитудное збудження елементів живлення відрізка круглого хвилеводу забезпечено за рахунок зміни розміру вузьких стінок прямокутних хвилеводів.

3. Збудник хвилі H01 за п. 1, який відрізняється тим, що бічні плечі Е-площинного Т-подібного розгалуження та елементи живлення відрізка круглого хвилеводу, максимально віддалені від Е-площинного Т-подібного розгалуження, виконані у вигляді Е-площинних хвилеводних хвиль.

4. Збудник хвилі H01 за п. 1, який відрізняється тим, що бічні плечі Е-площинного Т-подібного розгалуження з'єднані з узгодженими навантаженнями.

5. Збудник хвилі H01 за п. 1, отличающийсядитель хвилі H01 за п. 1, який відрізняється тим, що він виконаний у вигляді набору плит з поглибленнями і отворами, які утворюють при об'єднанні між собою систему хвилеводних елементів. 

Схожі патенти:

Малогабаритний пристрій посилення потужності

Винахід відноситься до малогабаритному пристрою підсилення потужності. Технічний результат полягає в ефективному комбінуванні елементарних підсилювачів в комірці активної антени. Для цього малогабаритний пристрій посилення, що містить, щонайменше, одну площадку, паралельну площині XY, і, щонайменше, два підсилювальних модуля (41а, 41b), встановлених на майданчику, при цьому кожен підсилювальний модуль (41а, 41b) містить підсилювальний елемент (11а, 11b), вхідний з'єднувальний хвилевід (12а, 12b) і вихідний з'єднувальний хвилевід (13а, 13b), орієнтовані в однаковому напрямку Х, відповідному подовжньому напрямку поширення, при цьому підсилювальний елемент (11а, 11b) має вхідну і вихідну вісь (18а, 18b), орієнтовану в напрямку Y, перпендикулярному до напрямку поширення Х. Пристрій характеризується тим, що вхідні з'єднувальні хвилеводи (12а, 12b) двох підсилювальних модулів (41а, 41b) є різними, мають різні довжини (La1, Lb1) і встановлені паралельно один одному, вихідні з'єднувальні хвилеводи (13а, 13b) двох підсилювальних модулів (41а, 41b) є різними, мають різні довжини (La2, Lb2) і встановлені паралельно один одному, при цьому сума довжин (La1+La2, Lb1+Lb2) вхідних і �b1+Lb2. 11 з.п. ф-ли, 20 іл.

Імпульсний трансформатор на неоднорідної лінії

Винахід відноситься до електротехніки, до імпульсних трансформаторів. Технічний результат полягає в підвищенні імпульсного вхідного напруги. Трансформатор включає радіальну лінію з радіусом R, що складається з плоских проводять дисків із зазором h між ними, в який поміщений діелектрик з проникністю ε. Зовнішній периметр радіальної лінії є входом трансформатора з імпедансом? r зі значенням У центрі верхнього провідного диска виконано отвір з радіусом r, внутрішній периметр якого є виходом трансформатора. До входу трансформатора рівномірно приєднані n підключення електродів з інтервалом Δl між краями сусідніх електродів, причому їх кількість відповідає значенню де Δx - ширина електродів підключення, при цьому одночасно значення інтервалу Δl відповідає умові де с - швидкість світла у вакуумі; τ - тривалість фронту наростання вхідних імпульсів напруги. Точність синхронізації Δt подачі вхідних імпульсів напруги відповідає умові T<±τ/2. Коефіцієнт трансформації k дорівнює значенню причому де ρвх - імпеданс на вході трансформатора; ρвих - імпеданс на виході трансформатора, і задовольняє умові де Т - тривалість трансформ�

Дільник потужності

Винахід відноситься до техніки НВЧ і може знайти широке застосування в системах активних фазованих антенних решіток, радіопередавальних пристроях і системах, що використовують потужність СВЧ

Пристрій радіального посилення потужності з компенсацією фазового розкиду підсилювальних каналів

Винахід відноситься до області надвисокочастотних напівпровідникових підсилювачів

Дільник потужності

Винахід відноситься до техніки надвисоких частот, в якості складання схем транзисторних підсилювачів потужності, що використовуються у попередніх та кінцевих каскадах

Плоска сітка антен дифракційного випромінювання і дільник потужності, що використовується в ній

Винахід відноситься до радіотехніці НВЧ і може бути використане в РЛС і системах зв'язку, переважно в сантиметровому і міліметровому діапазоні довжин хвиль

Багатоканальний дільник потужності

Винахід відноситься до техніки надвисоких частот і може бути використане в різних радіотехнічних пристроях, наприклад, для формування амплітудно-фазового розподілу в приймальнопередаючих активних фазованих антенних решітках

Полосковий дільник потужності

Винахід відноситься до техніки надвисоких частот і може бути використане для пристроїв розподілу сигналів між лініями передачі з Т хвилею в сантиметровому діапазоні довжин хвиль

Багатоканальний хвилеводних дільник потужності

Винахід відноситься до електронної техніки, зокрема до багатоканальним волноводним делителям потужності, і може бути використане при створенні багатоканальних супергетеродинних приймачів переважно міліметрового діапазону довжин хвиль і в СВЧ-вимірювальної техніки

Полосковий двоканальний дільник

Винахід відноситься до техніки надвисоких частот (НВЧ) та може бути використане в сумарно-розділових смужкових пристроях для передачі потужності сигналу в широкій смузі робочих частот

Аттенюатор свч

Винахід відноситься до електронної техніки, а саме до аттенюаторам НВЧ на напівпровідникових приладах. Технічний результат - зниження прямих втрат НВЧ і розширення функціональних можливостей за рахунок збільшення кількості рівнів загасання. Для цього аттенюатор СВЧ містить лінії передачі на вході і виході з однаковим хвильовим опором, шість резисторів, чотири польові транзистори з бар'єром Шоткі, два відрізка лінії передачі довжиною, що дорівнює чверті довжини хвилі в лінії передачі, і хвильовим опором, що перевищує хвильовий опір ліній передачі на вході або на виході, два джерела постійного керуючого напруги. 3 іл.

Пристрій бездротового зв'язку

Винахід відноситься до пристрою бездротового зв'язку. Технічний результат полягає в зменшенні енергоспоживання, зменшення кількості складових частин і поліпшення продуктивності при прийомі сигналу, що досягається відсутністю модуля перемикання антени. Для цього пристрій бездротового зв'язку включає в себе підсилювач потужності (31), який підсилює сигнал передачі, схему (37) передачі, яка обробляє посилений сигнал передачі, антену (13) і блок (10e) управління, який по черзі активує і деактивує підсилювач потужності (31), причому схема (37) передачі налаштована для узгодження імпедансу між схемою (37) передачі і антеною (13), коли активується підсилювач потужності (31), і приведення імпедансу, спостережуваного від антени (13) в напрямку схеми (37) передачі, в високоимпедансное стан, коли деактивується підсилювач потужності (31). 4 н. і 14 з.п. ф-ли, 52 іл.

Хвилеводних аттенюатор

Винахід відноситься до волноводним аттенюаторам і може бути використане в хвилеводної, антеною і СВЧ вимірювальної техніки. Технічний результат - зменшення маси поглинаючого опору при роботі в низькочастотних діапазонах і забезпечення оптимального узгодження входу і виходу аттенюатора. Хвилеводних аттенюатор складається з відрізка прямокутного хвилеводу і поміщеного в нього об'ємного поглинаючого опору, що складається з основної прямокутної призми і елементів у вигляді додаткових прямокутних призм. Основна прямокутна призма і узгоджувальні елементи можуть бути виконані у вигляді однієї деталі, причому об'ємне поглинає опір виконано у вигляді основної прямокутної призми, при цьому основна призма хоча б з однією із сторін, паралельної поперечному перерізу прямокутного хвилеводу, пов'язана з согласующим елементом у вигляді додаткової прямокутної призми, конструктивно об'єднаних з основною призмою і виконаним з матеріалу основний призми, при цьому площина додаткової підстави призми збігається з площиною сполучення основний призми з хвилеводом. 4 з.п. ф-ли, 2 іл.

Широкосмугова микрополосковая узгоджена навантаження

Винахід відноситься до галузі радіотехніки і електроніки та може бути використано, зокрема, для поглинання електромагнітної хвилі на виході СВЧ-хвилеводного тракту. Технічний результат - розширення робочої смуги частот і зменшення поздовжніх розмірів узгодженої навантаження. Для цього микрополосковая узгоджена навантаження, що складається з послідовно з'єднаних відрізків микрополосковой ліній передачі, що містить не менше семи чергуються відрізків микрополосковой лінії передачі з різним поверхневим опором, крайніми з яких є відрізки з малим поверхневим опором, і не менше двох пар розімкнутих шлейфів, розташованих симетрично по різні сторони від микрополосковой лінії, кожен з яких виконаний у вигляді двох послідовно з'єднаних відрізків микрополосковой лінії передачі з великим і малим поверхневим опором. Поглинаючі властивості узгодженої навантаження визначаються сукупністю як поглинаючих властивостей відрізків микрополосковой лінії і шлейфів з великим поверхневим опором, так і топологією структури. Кількість відрізків смужкових ліній, їх топологія і електричні параметри вибираються таким Је заданих значень. 19 іл.

Спосіб вимірювання прямих втрат феритового циркулятора на високому рівні потужності

Винахід відноситься до техніки НВЧ і може використовуватися при випробуваннях феритових циркуляторов. Технічний результат - розширення функціональних можливостей шляхом оцінки зростання прямих втрат феритових приладів при високих рівнях потужності. Для цього вимірювання прямих втрат феритових циркуляторов проводиться на високому рівні потужності за допомогою подачі на вхід першого каналу феритового циркулятора НВЧ-сигналу, величину якого вибирають рівною 0,25÷0,33 від рівня робочої потужності, другий канал феритового циркулятора закорочувати, а значення прямих втрат вимірюють відношенням потужностей в третьому і першому каналах феритового циркулятора, деленним навпіл. 2 іл.

Микрополосковий широкосмуговий полосно-фільтр пропускає

Винахід відноситься до техніки надвисоких частот і може бути використане в селективних трактах приймальних і передавальних систем. Досягнутий технічний результат - розширення смуги робочих частот і поліпшення селективних властивостей. Микрополосковий широкосмуговий полосно-пропускає Фільтр містить діелектричну підкладку, на одну сторону якої нанесено заземляемое основу, а на другу нанесені полоскова провідники, один з провідників полоскових виконаний в вигляді нерегулярного меандру, причому, вздовж довгих сторін нанесені паралельно заземляемие на основу з боку вільних кінців меандру протяжні полоскова провідники, пов'язані електромагнітно як з меандром, так і з крайніми, протяжними полосковими провідниками, відрізняються від останніх довжиною і шириною. 2 іл.

Свч аттенюатор

Винахід відноситься до радіоелектроніці та вимірювальної техніки і може бути використане для заданого ослаблення НВЧ сигналу великої потужності в широкій смузі робочих частот. Технічний результат - підвищення допустимої потужності вхідного НВЧ сигналу в смузі робочих частот. Для цього СВЧ аттенюатор містить діелектричну підкладку 1, три плівкових резистора 2, 4 і 5, з'єднані між собою у вигляді симетричної Т-образної структури, в якій значення крайніх резисторів 2 і 5 дорівнюють один одному, а значення середньої резистора 4 вибрано з умови забезпечення режиму узгодження. При цьому плівкові резистори 2, 4 і 5 виконані у вигляді резистивної плівки, нанесеної на одну сторону діелектричної підкладки, на іншій стороні якої розташоване металізоване основу. В області високих частот плівкові резистори 2, 4 і 5 являють собою відрізки мікрополоскових ліній передачі однакової довжини з поздовжніми дисипативними втратами, причому крайні плівкові резистори 2 і 5 симетричної Т-образної структури з'єднані між собою відрізком микрополосковой лінії передачі без дисипативних втрат 3, довжина якого дорівнює довжині крайніх плівкових резисторів 2 і 5 і до середини якого п�ристанням. 7 іл.

Високочастотний аттенюатор

Винахід відноситься до високочастотним аттенюаторам. Технічний результат полягає в розширенні діапазону робочих частот пристрою і підвищення його швидкодії при роботі з імпульсними сигналами великої амплітуди. Високочастотний аттенюатор містить вхід і вихід пристрою, між якими включений перший резистор, джерело вхідної напруги, включений по змінному струму між загальною шиною і входом пристрою, другий резистор, включений по змінному струму між виходом пристрою і загальною шиною, еквівалентна ємність навантаження, включена по змінному струму між виходом пристрою і загальною шиною. В схему введено коригуючий конденсатор, увімкнений між входом пристрою і входом додаткового неінвертувального підсилювача струму, токовий вихід якого з'єднаний з виходом пристрою. 1 з.п. ф-ли, 9 іл.

Діодна зборка для свч захисних пристроїв

Винахід відноситься до галузі електронної техніки. Діодна збірка відноситься до елементів, призначеним для використання в надвисокочастотних захисних пристроях. Збірка містить одну або кілька пар електродів 3.1, 3.2, мають в кожній парі звернені один до одного поверхні з автоэлектронним покриттям 5.1, 5.2. Електроди встановлені так, що їх частини з зазначеними поверхнями і зазор між ними знаходяться в загальному для них вакуумированном обсязі, наприклад у скляній колбі 1. Відмінною особливістю конструкції є наявність вакуумного проміжку між електродами і відсутність речовини на шляху електронів завдяки реалізовуваного принципом дії з використанням явища автоэлектронной емісії. Діодні елементи в кожній парі конструктивно нероздільні. Кожній із зазначених пар електродів відповідає еквівалентна схема у вигляді двох діодів, з'єднаних зустрічно-паралельно. Технічний результат - зменшення часу відновлення для забезпечення розширення діапазону можливого використання в бік більш високих частот і в підвищенні надійності роботи за рахунок збільшення допустимої потужності впливає СВЧ випромінювання. 8 з.п. ф-ли, 9 іл.

Диференціальний аттенюатор з розширеним діапазоном робочих частот

Винахід відноситься до пристрою диференціального аттенюатора. Технічним результатом є підвищення швидкодії пристрою при роботі з імпульсними протифазними сигналами великої амплітуди. Пристрій містить перший (1) вхід, перший (2) вихід, перший (3) резистор, другої (4) резистор, загальну шину (5), перший (6) конденсатор навантаження, другої (4) резистор, перший (7) коригуючий конденсатор, другий (8) протифазний вхід, другий (9) протифазний вихід, третій (10) резистор, четвертий (11) резистор, другий (12) конденсатор навантаження, другий (13) коригуючий конденсатор. У влаштуванні його перший (2) вихід пов'язаний з входом (14) першого (15) додаткового неінвертувального підсилювача струму через перший (7) коригуючий конденсатор, токовий вихід першого (15) додаткового неінвертувального підсилювача струму з'єднаний з першим (2) виходом пристрою, другий (9) протифазний вихід пристрою пов'язаний з входом (16) другого (17) додаткового неінвертувального підсилювача струму через другий (13) коригуючий конденсатор, токовий вихід другого (17) додаткового неінвертувального підсилювача струму з'єднаний з другим (9) противофазним виходом пристрою. 1 з.п. ф-ли, 4 іл.
Up!