Комплекс підготовки даних для інформаційно-аналітичної системи

 

Винахід відноситься до галузі автоматизованого пошуку і може бути використане для пошуку та підготовки документів для публікації на інформаційному порталі, до якого звертається широке коло користувачів.

Відомі різні системи інформаційного пошуку, що забезпечують автоматизований пошук документів, наприклад відомі пошукові системи Яндекс, Google і т. п. ці системи забезпечують пошук релевантних документів за ключовими словами.

Разом з тим в даних системах відсутній комплекс підготовки даних, що забезпечує можливість формування та налаштування бази спеціалізованих ключових слів, обробки і підготовки відібраних документів для їх подальшої публікації.

Відомий комплекс підготовки даних інформаційно-пошукової системи, що включає модуль авторизації, пошукові модулі, підключені до Інтернету, і базу даних знайдених документів (патент РФ №110847, опубл. 27.11.2011).

Недоліком відомого технічного рішення є неможливість проведення тематичних пошуків за ключовими словами, вибираемим з підготовленої заздалегідь бази ключових слів. Крім того, відсутня можливість розширення області пошуку за рахунок автоматично пре�документів і подальшої підготовки (обробки) документів до публікації на інформаційно-аналітичному порталі.

Завданням винаходу є створення комплексу підготовки даних для інформаційно-аналітичної системи, що дозволяє здійснювати збір і підготовку до публікації (розміщення) на порталі інформаційно-аналітичної системи необхідних документів, в тому числі наукового характеру.

Технічний результат полягає в скороченні часу відбору релевантних документів, їх підготовки та розміщення на порталі інформаційно-аналітичної системи.

Поставлений технічний результат досягається тим, що комплекс підготовки даних для інформаційно-аналітичної системи, що містить пов'язані між собою з можливістю інформаційного обміну модуль авторизації, блок пошукових модулів і базу даних документів, згідно винаходу оснащений модулем ключових слів, що складається з пов'язаних між собою модуля підготовки ключових слів і бази даних ключових слів, і модулем експорту документів, база даних документів виконана з можливістю формування списку знайдених документів, списку відібраних документів, списку робочих документів та списку документів до експорту, причому база даних ключових слів вбудована в зв'язок модуля авторизації з блоком пошукових модулів, а модуль ту в інформаційно-аналітичну систему.

Сукупність ознак заявленого комплексу забезпечує отримання заявленого технічного результату, оскільки:

- постачання комплексу підготовки даних модулем ключових слів, що складається з пов'язаних між собою модуля підготовки ключових слів і бази даних ключових слів, забезпечує можливість формування та налаштування бази спеціалізованих актуальних ключових слів, що скорочує час відбору релевантних документів у процесі проведення інформаційного пошуку;

- постачання комплексу підготовки даних модулем експорту документів, забезпечення зв'язку модуля експорту документів з базою даних документів і виконання його з можливістю передачі документів до експорту в інформаційно-аналітичну систему забезпечує прискорене розміщення підготовлених документів на порталі інформаційно-аналітичної системи за допомогою простого інтерфейсу шляхом нескладних маніпуляцій, що сприяє скорочення часу роботи з документом за рахунок скорочення часу, необхідного для розміщення документа на порталі інформаційно-аналітичної системи;

- виконання бази даних документів з можливістю формування списку знайдених документів, списку отобранн�сть роботи з документами, дозволяє повертати документи, оброблені одним користувачем, на доопрацювання іншим операторам, що скорочує час підготовки документів для інформаційно-аналітичної системи;

- вбудовування бази даних ключових слів в зв'язок модуля авторизації з блоком пошукових модулів, крім забезпечення чіткого взаємозв'язку роботи елементів комплексу та можливості здійснення пошуку необхідної інформації одночасно в декількох пошукових системах, скорочує час пошуку і час роботи з документами. Крім того, забезпечується одержання додаткового технічного результату, а саме безпеки роботи модуля ключових слів.

Таким чином, поставлена задача повністю вирішена: створено комплекс підготовки даних для інформаційно-аналітичної системи, що дозволяє здійснювати збір і підготовку до публікації (розміщення) на порталі інформаційно-аналітичної системи необхідних документів з заявленим технічним результатом, що полягає в скороченні часу відбору релевантних документів, їх підготовки та розміщення на порталі інформаційно-аналітичної системи.

У приватному разі реалізації винаходу база даних ключових слів може бути забезпечена подмод�>�набжение бази даних ключових слів подмодулем, виконаним з функцією підбору ключових слів, які пов'язані з раніше обраними ключовими словами, також працює на досягнення заявленого технічного результату, т. к. «підказує», які ключові слова можна було б використовувати для пошуку, що також сприяє скороченню часу відбору релевантних документів.

Суть винаходу пояснюється далі докладним описом прикладу конкретної реалізації з посиланням на ілюстрації, де на

фіг.1 показана структурна схема комплексу підготовки даних;

фіг.2 - вигляд вікна форми для введення нових ключових слів і списку ключових слів модуля підготовки ключових слів;

фіг.3 - вигляд вікна подмодуля підбору ключових слів із сформованої бази даних ключових слів;

фіг.4 - вид меню вибору пошукових модулів;

фіг.5 - вигляд вікна «Статистика пошуку з використанням різних пошукових модулів»;

фіг.6 - вигляд вікна «Список сайтів, виявлених з використанням різних пошукових модулів»;

фіг.7 - вид документа, поміщеного в розділ «До розгляду»;

фіг.8 - вигляд вікна редагування робочого документа, відібраного для розміщення в інформаційно-аналітичній системі (ИА�ора, здійснює тематичний пошук у базах даних, представлених в Інтернеті, підключене через модуль 2 авторизації до бази даних 3 ключових слів (див. фіг.1). Остання пов'язана з модулем 4 підготовки ключових слів, що мають вихід в Інтернет, і з блоком 5 пошукових модулів, пов'язаних з Інтернетом, при цьому база даних 3 ключових слів і модуль 4 підготовки ключових слів входять до складу модуля 6 ключових слів. Інформація з блоку 5 пошукових модулів направляється в базу даних 7 документів, яка містить список 8 (файли) знайдених документів, список 9 (файли) відібраних документів, список 10 (файли) робочих документів, а також список 11 (файли) документів до експорту. Інформація, що міститься в останньому, передається на модуль 12 експорту документів, який пов'язаний з інформаційно-аналітичною системою 13, розміщеної на порталі.

Модуль 2 авторизації дозволяє контролювати доступ до комплексу підготовки даних. База даних 7 документів підключена до блоку 5 пошукових модулів і модулю 12 експорту документів. Крім того, база даних 3 ключових слів може бути забезпечена подмодулем (поз. не позначений, див. фіг.3), виконаним з функцією підбору ключових слів, які пов'язані з раніше обраними ключовими з� комплексу підготовки даних здійснюється наступним чином.

Насамперед, слід зазначити, головною метою оператора-експерта є пошук і відбір великої кількості інформації, оперативного її розміщення на порталі. В рамках функціонування комплексу виконується одночасно кілька різних дій.

Перший крок дій оператора-експерта пов'язаний із створенням бази даних 3 ключових слів, на основі якої здійснюється подальший пошук інформації. Оскільки Інтернет постійно змінюється середовище, то скомпонована одного разу база даних 3 ключових слів не є постійною і вимагає коригування (введення нових слів, видалення неактуальних, а іноді і уточнення правопису).

Після того як оператор-експерт з робочого місця 1, авторизувавшись у модулі 2, сформував початкову версію бази даних 3, він входить в модуль 4 підготовки ключових слів. Безпека модуля 4 забезпечується його захистом за допомогою логіна і пароля, при цьому пароль задається адміністратором системи в конфігураційному файлі. Далі починається робота по формуванню списку ключових слів. Для цього необхідно перейти в розділ «Ключові слова» і внести до нього список слів, які можуть брати участь у пошуку матеріалу для проведення цієї операції передба� відповідальністю, оскільки він повинен дуже чітко уявляти, які ключові слова (ключові фрази) можуть відповідати тематиці матеріалу для інформаційного порталу. Кількість ключових слів не обмежена (стабільність роботи системи від цього не залежить).

Сформований список ключових слів знаходиться у таблиці «активні ключові слова».

Пошук за ключовими словами окремих випадках може займати досить багато часу. Для зняття цієї проблеми передбачена можливість тимчасового відключення або навіть видалення ключових слів, які, на думку оператора-експерта, неактуальні. Однак слід мати на увазі, що ключові слова краще відключати, ніж видаляти, так як в цьому випадку збережеться статистика за участі цього ключового слова у пошуку - в цьому випадку користувач (оператор-експерт) може робити пошук за скороченим списком слів, інформація за якими його цікавить найбільше.

Якщо у користувача виникає бажання розширити зону пошуку, то він може підключити вже відключені ключові слова або використовувати спеціальний підмодуль, що «підказує», які ключові слова можна було б використовувати для пошуку. В розділ «Ключові слова» додано спеціаль� інших ключових слів, які пов'язані з раніше обраними. Якщо запропоноване ключове слово підходить, то його додають в список слів системи і проводять по цьому слову пошук документів за звичайною схемою (див. фіг.3).

Наступним кроком (після створення списку ключових слів) є вибір пошукових модулів блоку 5. Для цього в розділі «Модулі» (див. фіг.4) активують ті пошукові модулі, за допомогою яких буде вестись пошук документів у Інтернет. Якщо ні один модуль не активований, то система не зможе вести пошук. При цьому робота з ключовими словами, знайденими документами, експортом документів залишається доступною. Для пошуку можуть використовуватися найбільш популярні пошукові модулі Яндекс, Google, Wiki. Також можливий пошук по сервісу Яндекс-блоги.

Після завершення підготовчої роботи (створений список ключових слів, обраний режим роботи з цим списком, підключені пошукові модулі) приступають до проведення інформаційного пошуку. Для цього в розділі «Ключові слова» вибирають слово, для якого передбачається пошук документів. Натисканням кнопки «пуск» активізується робота пошукових модулів блоку 5. Модулі здійснюють пошук матеріалів в Інтернеті з урахуванням обраного ключового слова. Після закінчення пошуку найратор-експерт приступає до оцінки змісту знайденого матеріалу. Знайдений матеріал розташовується у вигляді списку назв сайтів (див. фіг.6).

Процес оцінки інформації відбувається на декількох рівнях. Самий перший рівень оцінки - назва. Оператор-експерт проводить огляд списку документів і, виходячи з заголовка документа, може скоротити список, видаливши непотрібні.

Прийняти рішення оператор-експерт може, розглянувши документ повністю, а не тільки за назвою. Другий рівень оцінки - власне аналіз змісту. Вийти на сайт-джерело документа з підрозділу «До розгляду» можна, натиснувши кнопку «розглянути». Документи у підрозділі «До розгляду» (див. фіг.7) представлені без будь-якої обробки - в тому вигляді, як вони розміщені на сайтах (це дозволяє оцінити сам сайт, на якому розташовується знайдений документ, і зробити попередні висновки про його наукової та інформаційної цінності). Ознайомившись з документом повністю, оператор також може видалити його або змінити статус на «обробку». Після зміни статусу документа він потрапляє в 9 список відібраних документів.

Документи, які пройшли попередній відбір і отримали статус «обробці», доступні в розділі «обробці» списку 9 відібраних документів розділу «До будуть представлені в порталі ІАС 13.

Для редагування документа треба вибрати документ і перейти по посиланню «редагувати». Можна змінити назву документа, з яким він далі буде фігурувати в інформаційній системі, при цьому також буде зберігатися і назва документа, з яким він був знайдений.

За допомогою візуального редактора оператор-експерт готує інформаційний документ. Редагований документ поміщається в список 10 робочих документів і зберігається. Приклад вікна обробки (редагування) документа, відібраного для розміщення в ІАС 13, показано на фіг.8.

Документ можна просто зберегти і згодом знову повернутись до його редагування (таким чином можна підготувати цілий список відібраних, але не відредагованих документів). По завершенні остаточної редактури документа оператор-експерт може змінити його статус на «готовий» і цим позначити, що документ остаточно відредагований і може бути експортований через модуль 12 на портал ІАС 13. Вид відредагованого документа, готового до експорту в ІАС, показано на фіг.9.

Проаналізований і відредагований документ поміщають в підрозділ «Готові» розділу «Документи». Якщо документ має статус «готовий», це означає, що він мокакую-то помилку або в останній момент захотів внести виправлення, то він може відредагувати вже готовий до експорту матеріал прямо в підрозділі «Готові». У разі необхідності можна змінити статус документа та повернути документ в розділ «обробці». Для цього необхідно на екрані редагування документа натиснути кнопку «повернути до обробки».

Пропонований комплекс забезпечує проведення максимально повної редакторської та аналітичної обробки матеріалу, не вдаючись до тиражування різних редакторських версій.

Знайдені і отредактирование документи (з урахуванням авторських прав і зазначенням джерела інформація) готові до експорту на інформаційний портал.

Для реалізації цієї дії оператор-експерт переходить в розділ «Експорт» головного меню. У цьому розділі представлені документи, що мають статус «готові». Вказавши «галочками» ті документи, які потрібно передати на портал, і натиснувши кнопку «експортувати на сайт», оператор-експерт передає документи на вхід ІАС 13, розміщеної на порталі.

Таким чином, запропонований комплекс підготовки даних дозволяє:

- здійснювати пошук необхідної інформації для проведення досліджень одночасно в декількох пошукових системах;

- за допомогою простого, адаптованого дионний матеріал;

- здійснювати обробку отриманих документів, повертати документи, оброблені одним користувачем, на доопрацювання іншим операторам;

- дозволяти до експорту на інформаційний портал підготовлені документи, розміщувати його на порталі після перевірки повноти знайденої інформації (за допомогою простого інтерфейсу) шляхом нескладних маніпуляцій.

Пропонований комплекс може бути використаний при створенні спеціалізованих пошукових систем з гуманітарних наук.

Комплекс підготовки даних для інформаційно-аналітичної системи, що містить пов'язані між собою з можливістю інформаційного обміну модуль авторизації, блок пошукових модулів і базу даних документів, що відрізняється тим, що він оснащений модулем ключових слів, що складається з пов'язаних між собою модуля підготовки ключових слів і бази даних ключових слів, і модулем експорту документів, база даних документів виконана з можливістю формування списку знайдених документів, списку відібраних документів, списку робочих документів та списку документів до експорту, причому база даних ключових слів вбудована в зв'язок модуля авторизації з блоком пошукових модулів, а модуль експорту документів пов'язаний з базойистему для подальшого розміщення відібраних документів на порталі інформаційно-аналітичної системи, причому база даних ключових слів забезпечена подмодулем, виконаним з функцією підбору ключових слів, які пов'язані з раніше обраними ключовими словами. 

Схожі патенти:

Спосіб пошуку і відновлення інформації про подію за відомим тимчасового періоду і наявних базах даних

Винахід відноситься до засобів аналізу зображень географічного району. Технічним результатом є підвищення точності визначення дати гідродинамічного явища, зафіксованого на зображенні. У способі за допомогою графічних залежностей від часу виявляють період часу максимального зміни кожного параметра, для одного з параметрів з найбільшим градієнтом від дати старту літального апарата до зазначеного періоду часу відраховують ціле число добових періодів зміни параметра, пов'язаного з сонячною активністю на поверхні Землі (освітленістю), визначають ймовірні дати фіксації гідродинамічного явища, з інтервалом у кілька годин протягом кожної з цих дат відновлюють горизонтальну двовимірну структуру поля параметра над обмеженим районом акваторії, встановлюють просторове відповідність аномалій поля і області фіксації гідродинамічного явища, отримують дату фіксації гідродинамічного явища. 3 іл.

Спосіб автоматичної ітеративної кластеризації електронних документів за семантичної близькості, спосіб пошуку в сукупності кластерних по семантичній близькості документів та машиночитні носії

Винахід відноситься до кластеризації документів за їх семантичної близькості. Технічним результатом є спрощення та прискорення обробки електронних документів, так і пошуку в кластеризованной сукупності документів, релевантних пошуковому запиту. У способі автоматичної ітеративної кластеризації електронних документів по семантичній близькості перетворять кожен електронний документ у відповідний багатовимірний вектор у багатовимірному просторі, виміри якого визначаються містяться в електронному документі термами. Знаходять міру близькості отриманого вектора до кожного з векторів вже наявних кластерів, що об'єднують семантично близькі документи, опрацьовані раніше. Доповнюють підлягає обробці документом той з кластерів, для якого знайдена міра близькості мінімальна. Визначають для доповненого кластера його новий вектор. Приймають в якості теми доповненого кластера назва того з документів у даному кластері, для якого міра близькості його вектора до певного нового вектора мінімальна. Таким чином, при надходженні нових електронних документів вже наявні кластери обробляють як окремі документи, а не як множ

Оркестровка служб для інтелектуального автоматизованого помічника

Винахід відноситься до комп'ютерної техніки, а саме до систем інтелектуальних автоматизованих помічників. Технічним результатом є підвищення точності представлення користувачу релевантної інформації за рахунок обліку параметрів задачі, логічно виведених з контекстної інформації. Запропоновано спосіб функціонування інтелектуального автоматизованого помічника. Спосіб виконується в електронному пристрої, що містить процесор і пам'ять, в якій збережені інструкції, що виконуються процесором. Процесор виконує інструкції, на яких приймають користувальницький запит, що включає мовний enter, прийнятий від користувача. Ідентифікують, на основі подання наміри користувача, безліч релевантних параметрів задачі для потоку завдань, причому безліч релевантних параметрів задачі включає в себе, щонайменше, один параметр завдання, явно виражений у мовному введенні, і, щонайменше, один параметр задачі, логічно виведений з контекстної інформації, пов'язаної з голосовим уведенням. 3 н. і 8 з.п. ф-ли, 50 іл., 5 табл.

Спосіб формування та експлуатації бази даних

Винахід відноситься до формування та експлуатації бази даних інформації про вакансії та кадрових ресурсах. Технічним результатом є підвищення швидкодії пошуку при ранжируванні даних про кадри або вакансії. Пошукова система для кожного обраного інформаційного елемента визначає його рейтинг, обробка інформації, в БД включає структурування в реляційній формі даних про структурі, термінах і взаємозв'язках, що стосуються посадових характеристик, з урахуванням таксономії і онтології предметної області, а також складання рейтингу показників, що складають матрицю, і їх ранжування, клієнти-фізичні особи самі визначають пріоритети критеріїв для виконуваної роботи і вибору компанії, а також проставляють обов'язкові значення критеріїв і варіює ранжируемие показники для відбору вакансій, які система автоматично обробляє в режимі скорингу, для чого їх ранжує, попередньо визначивши їх середнє арифметичне, клієнт-юридична особа визначає обов'язкові значення критеріїв і варіює ранжируемие показники для відбору персоналу, які система обробляє в режимі скорингу, для чого автоматично ранжує, попередньо опрЂериев, отримують рейтинг у списку резюме відібраних кандидатур, щодо яких клієнт-юридична особа приймає рішення. 7 з.п. ф-ли, 1 іл.

Використання попередньої обробки на сервері для розгортання уявлень електронних документів в комп'ютерній мережі

Винахід відноситься до галузі комп'ютерних мереж, а саме до клієнт-серверних комп'ютерним мережам. Технічний результат полягає в збільшенні продуктивності мережі і зниження затримки в доставці електронних документів, запитуваних користувачами. Технічний результат досягається за рахунок використання попередньої обробки на сервері для розгортання статичних уявлень електронних документів в комп'ютерній мережі. Електронний документ може бути опублікований з клієнтського комп'ютера на першому серверному комп'ютері в комп'ютерній мережі. Під час публікації перший серверний комп'ютер може створювати статичне подання електронного документа та переглядач для перегляду статичного подання електронного документа на клієнтському комп'ютері. Перший серверний комп'ютер може зберігати статичне подання електронного документа і програму перегляду на другому серверному комп'ютері для доставки на клієнтський комп'ютер. 2 н. і 5 з.п. ф-ли, 5 іл.

Контрольні точки для файлової системи

Винахід відноситься до засобів забезпечення контрольних точок. Технічний результат полягає в зменшенні часу відновлення. Вказують, що перший набір оновлень підлягає зв'язування з першою контрольною точкою. Визначають необхідність запису даних контрольної точки, що належать до першої контрольної точки, в сховище файлової системи, яка використовує копіювання при записі для оновлення даних файлової системи. Вказують, що будь-які оновлення, які відбуваються після першого набору оновлень, підлягають скріпленню з наступної контрольної точки. Генерують плани запису для першого набору оновлень, причому кожен план запису вказує, щонайменше, заплановане місце розташування в сховище для даних, що представляють щонайменше одне з першого набору оновлень. Оновлюють метадані для вказівки даних виділення файлової системи, а також розташування в сховище для об'єктів файлової системи, модифікованих відповідно до згаданих планів запису. Створюють логічну копію метаданих. 3 н. і 12 з.п. ф-ли, 8 іл.

Спосіб поліпшення забезпечення дорожньою інформацією

Винахід відноситься до поліпшення дорожньої інформації до управління приводом транспортного засобу на основі цієї інформації. Спосіб поліпшення забезпечення дорожньої інформацією, в якому дорожню інформацію використовують для керування приводом транспортного засобу з використанням електронного блоку управління, який має доступ до дорожньої інформації, що міститься в різних джерелах (А, В, С) дорожньої інформації, і до датчика (Р) місцезнаходження. Джерела (А, В, С) дорожньої інформації включають цифрову карту (А), базу (В) даних автотранспортної компанії і локальну базу (С) даних транспортного засобу. Електронний блок керування виконаний з можливістю вибору між масивами дорожньої інформації, що містяться у джерелах (А, В, С) дорожньої інформації. Вибір здійснюється відповідно з показником якості дорожньої інформації, що міститься в різних джерелах (А, В, С) дорожньої інформації. Досягається поліпшення забезпечення дорожньої інформацією, так що забезпечується максимально можлива ймовірність отримання актуальної дорожньої інформації щодо майбутнього маршруту транспортного засобу. 14 з.п. ф-ли, 1 іл.

Пристрій пошуку інформації

Винахід відноситься до області електрозв'язку і може бути використане для пошуку і оперативної ідентифікації інформації в мережах передачі даних з комутацією пакетів і в інформаційно-довідкових (пошукових) системах. Технічним результатом є підвищення ймовірності своєчасного пошуку інформації в мережах передачі даних з комутацією пакетів, інформаційно-довідкових (пошукових) системах, на основі динамічно корегованих значень (меж) максимального часу пошуку для кожного пошукового запиту. Пристрій пошуку інформації містить N≥2 блоків зберігання маски 11-1N, N блоків селекції 21-2N, дільник частоти 3, формувач часових інтервалів 4, регістр стратегії пошуку 5, блок формування адреси маски переходів 6, блок індикації 7, N селекційних контролерів часу пошуку 81-8N, головний контролер часу пошуку 9, генератор тактових імпульсів 10. 3 з.п. ф-ли, 11 іл.

Спосіб надання інформаційної підтримки розробника програмного забезпечення для мікроконтролерів і реалізує його система

Винахід відноситься до обчислювальної техніки. Технічний результат полягає у прискоренні процесу виробництва програмного забезпечення для мікроконтролерів за рахунок підвищення якості та швидкості надання розробнику інформаційної підтримки. Спосіб надання інформаційної підтримки, в якому надають пошук за технічним описам мікроконтролерів, по серверам RSS, веб-серверів, які надають контекстну довідку за елементами графічного інтерфейсу середовища розробки програмного забезпечення, при цьому з кожного файлу технічного опису мікроконтролера витягується його структура та елементи цієї структури об'єднуються по заздалегідь заданим правилам узагальнюючі розділи, після чого створюють запис у базі даних, потім створюють індексний файл, при цьому структуру технічного опису мікроконтролера та індекс його текстового вмісту зберігають окремо на сервері бази даних і сервері індексації відповідно. 2 н. і 1 з.п. ф-ли, 1 іл.

Система моніторингу

Винахід відноситься до засобів моніторингу системного статусу даних. Технічний результат полягає в спрощенні доступу до несекретной інформації. Емулюють та/або використовують сервіс модифікованого присутності для отримання інформації про спостережуваних, що підлягають моніторингу з метою визначення системного статусу статусу модифікованого присутності в сервісі модифікованого присутності. Добувають, щонайменше з однієї бази даних, з допомогою вихідного значення щонайменше однієї динамічної спостережуваної, дані/інформацію про спостережуваних з метою визначення їх системного статусу для динамічної спостерігається. Поєднують зазначене вихідне значення з розподілом системного статусу для подання системного статусу зазначеної динамічної спостерігається. Звертаються до системного статусу для принаймні однієї динамічної спостерігається. Зчитують в якості вхідних даних порцію інформації щодо здоров'я приватної особи або іншу конфіденційну інформацію. Розпізнають поле індивідуальних даних щодо розподілу інформації для вказаного приватного особи на основі збору критеріїв. Записують в базу даних вказану порцію інформації онних зазначеного приватного особи. 6 н. і 7. з.п. ф-ли, 27 іл., 7 пр.
Up!