Спосіб декодування завадостійкого коду

 

Винахід відноситься до області обчислювальної техніки і може бути використано в декодерах цифрових потоків з великою ймовірністю помилки у корегованих даних.

Декодери цифрових потоків широко використовуються для того, щоб виправляти помилки при передачі і зберіганні цифрових даних. Технічна і економічна користь застосування систем кодування полягає в тому, що кодування багаторазово підвищує ккд використовуваних каналів, що особливо важливо для надзвичайно дорогих супутникових та космічних каналів зв'язку. Одним з головних елементів в символьному декодері, що забезпечує підвищення достовірності прийнятої інформації в каналах зв'язку, особливо з високим рівнем перешкод, є символьний пороговий елемент (СПЕ).

Відомі способи декодування завадостійких кодів.

Один з відомих способів декодування завадостійких кодів, у тому числі і мажоритарно декодуємих [Овечкін Р. В. і Золотарьов Ст. Ст. Ефективні алгоритми завадостійкого кодування для цифрових систем зв'язку. Електрозв'язок, №9, 2003, с. 34-37], полягає в тому, що інформаційні символи, що передаються одержувачу, направляють у декодер з каналу зв'язку, в якому можливе внесення помилок в цифровающие властивістю залежності їх значень від помилок, відбулися в каналі зв'язку, та не залежать від інформаційних символів, що передаються одержувачу, і підсумовують в декодері з допомогою порогового елемента на кожному такті роботи після чергового зсуву даних за своїм регістрів відповідні символи в комірках регістру, визначаються обраним кодом, і після підсумовування виробляють порівняння результату з пороговим значенням, за результатами якого судять про необхідність заміни декодируемого інформаційного символу.

Недоліком способу є відносно низька оперативність, обумовлена операцією додавання великої кількості цілих чисел, яка знижує швидкість декодування.

Найбільш близьким по технічній сутності і досягається результату до запропонованого є спосіб декодування завадостійкого коду [RU 2377722, Н03М 13/43, 27.12.2009], полягає в тому, що направляють в декодер з каналу зв'язку двійкові або недвоичние інформаційних символи коду разом з надлишковими символами коду, перетворюють їх у символи регістра синдрому і направляють в пороговий елемент, де обчислюють оцінки значень декодуємих символів на основі перевірок у клітинках синдрому, що визначаються декодируемим завадостійким кодом, порівняй�і зміни декодируемого інформаційного символу, причому символи синдрому направляють в пороговий елемент на таке число тактів його роботи раніше щодо моменту прийняття рішення про значення декодируемого символу, яке відповідає кількості символів регістра синдрому на вході порогового елемента, при цьому рішення про необхідність зміни інформаційного символу виробляють на основі конвеєрних обчислень, при яких одночасно беруть на різних стадіях рішення щодо цілої групи декодуємих символів.

Недоліком найбільш близького технічного рішення є відносно низька оперативність способу, обумовлена тривалим проведенням операції обчислення оцінки значень декодуємих символів у пороговому елементі, оскільки ця операція передбачає, що таке число тактів його роботи раніше щодо моменту прийняття рішення про значення декодируемого символу, яке відповідає кількості символів регістра синдрому на вході порогового елемента. Це знижує швидкість декодування.

Зокрема, аналіз оперативності відомого способу і швидкодії реалізують його пристроїв показує, що число операцій для реалізації способу пропорційно d2, де d - число входів п�орой спрямовано даний винахід щодо способу, є усунення зазначених недоліків та підвищення оперативності способу для підвищення швидкості декодування реалізують його пристроїв.

Технічний результат полягає в підвищенні оперативності декодування.

Вказана задача вирішується, а технічний результат досягається тим, що в способі, у якому з каналу зв'язку направляють у декодер двійкові або недвоичние інформаційні символи і надлишкові символи перевірок інформаційних символів використовуваного коду з параметрами q, R і d, де q - розмір переданого символу коду, R - кодова швидкість і d - мінімальна кодова відстань, відповідно, перетворюють їх у символи регістра синдрому, які направляють в пороговий елемент, де обчислюють оцінки значень інформаційних символів використовуваного коду, порівнюють результати обчислень з пороговими значеннями і за результатами порівняння приймають рішення про необхідність зміни символу використовуваного коду, відповідно до запропонованого винаходу, в пороговому елементі формують робочий частотний масиви пам'яті, які після попереднього обнулення направляють символи перевірок, при цьому в комірку робочого масиву з номером xn, де xn- значення очере�у частотного масиву записують значення xn, після чого в звичайному режимі перегляду частотного масиву після використання всіх d перевірок, що належать до декодируемому символу, вибирають два найбільш часто зустрічаються значення перевірок, які використовують в якості оцінки значень помилок в інформаційних символах використовуваного коду для прийняття рішення про необхідність зміни декодируемого символу.

Спосіб декодування завадостійкого коду здійснюється наступним чином.

З каналу зв'язку в декодер надходять зашумлені в каналі зв'язку інформаційні та перевірочні символи використовуваного коду (двійкові або недвоичние інформаційні символи і надлишкові символи перевірок інформаційних символів використовуваного коду з параметрами q, R і d, де q - розмір переданого символу коду, R - кодова швидкість і d - мінімальна кодова відстань, відповідно. Зашумлені інформаційні та перевірочні символи використовуваного коду перетворять в символи регістра синдрому, які направляють в пороговий елемент, де обчислюють оцінки значень інформаційних символів використовуваного коду, порівнюють результати обчислень з пороговими значеннями і за результатами порівняння приймають рішення про необхідність зміни в які після попереднього обнулення направляють символи регістра синдрому, причому в комірку робочого масиву з номером xn, де xn- черговий значення n-ї перевірки, що надходить в пороговий елемент, додають одиницю, а в чергову n-ю, починаючи з першої клітинку частотного масиву записують значення xn, після чого в звичайному режимі перегляду частотного масиву після використання всіх d перевірок, що належать до декодируемому символу, вибирають два найбільш часто зустрічаються значення перевірок, які використовують в якості оцінки значень помилок в інформаційних символах використовуваного коду для прийняття рішення про необхідність зміни декодируемого символу.

В якості доказу підвищення оперативності способу, тобто підвищення швидкодії реалізують його пристроїв, наведемо наступні розрахунки.

Припустимо, що пороговий елемент застосовується до коду з деякими параметрами q, R і d, де q - розмір переданого символу коду, R - кодова швидкість і d - мінімальна кодова відстань, відповідно. Нехай спочатку будуть обнулені всі q осередків деякого робочого масиву A і d осередків в іншому частотному масиві Ст. Далі вибираються послідовно всі d перевірок декодируемого символу ijі в комірку масиву А з номером xn, де x2.

Таким чином, завдяки введенню додаткових операцій способу (зокрема, тим, що в пороговому елементі формують робочий частотний масиви пам'яті, які після попереднього обнулення направляють символи регістра синдрому, при цьому в комірку робочого масиву з номером xn, де xn- черговий значення n-ї перевірки, що надходить в пороговий елемент, додають одиницю, а в чергову n-ю, починаючи з першої клітинку частотного масиву записують значення xn, після чого в звичайному режимі перегляду частотного масиву після використання всіх d перевірок, що належать до декодируемому символу, вибирають два найбільш часто зустрічаються значення перевірок, які використовують в якості оцінки значень помилок в інформаційних символах використовуваного коду для прийняття рішення про необхідність зміни декодируемого символу) досягається необхідний технічний результат, що полягає в підвищенні оперативності способу.

Спосіб декодування пмационние символи і надлишкові символи перевірок інформаційних символів використовуваного коду з параметрами q, R і d, де q - розмір переданого символу коду, R - кодова швидкість і d - мінімальна кодова відстань, відповідно, перетворюють їх у символи регістра синдрому, які направляють в пороговий елемент, де обчислюють оцінки значень інформаційних символів використовуваного коду, порівнюють результати обчислень з пороговими значеннями і за результатами порівняння приймають рішення про необхідність зміни символу використовуваного коду, який відрізняється тим, що в пороговому елементі формують робочий частотний масиви пам'яті, які після попереднього обнулення направляють символи перевірок, при цьому в комірку робочого масиву з номером xn, де xn- черговий значення n-ї перевірки, що надходить в пороговий елемент, додають одиницю, а в чергову n-ю, починаючи з першої клітинку частотного масиву записують значення xn, після чого в звичайному режимі перегляду частотного масиву після використання всіх d перевірок, що належать до декодируемому символу, вибирають два найбільш часто зустрічаються значення перевірок, які використовують в якості оцінки значень помилок в інформаційних символах використовуваного коду для прийняття рішення про необхідність зміни декодируемо�

 

Схожі патенти:

Адаптивний декодер

Винахід відноситься до техніки передачі даних, зокрема до адоптивним декодерам мажоритарного декодування
Винахід відноситься до декодуванню завадостійкого коду

Пристрій корекції помилок з розширеним набором вирішальних правил

Винахід відноситься до телемеханіки та обчислювальної техніки і може бути використано в системах передачі та обробки дискретної інформації для виправлення помилок при багаторазовому повторенні повідомлень

Пристрій для мажоритарного декодування имитостойких циклічних кодів при триразовому повторенні комбінації

Винахід відноситься до електрозв'язку і може бути використане в цифрових системах передачі інформації

Декодер мажоритарного двійкового коду

Винахід відноситься до обчислювальної техніки і техніки зв'язку

Пристрій для мажоритарного декодування

Винахід відноситься до автоматики та обчислювальної техніки і є удосконаленням відомого пристрою за а.с

Пристрій для прийому і мажоритарного декодування інформації

Винахід відноситься до електрозв'язку, може використовуватися в системах передачі інформації і є удосконаленням відомого пристрою за авт.св

Пристрій для мажоритарного вибору сигналів

Винахід відноситься до автоматики та обчислювальної техніки і може бути використано при обробці резервованої за часом інформації

Пристрій для прийому і мажоритарного декодування інформації

Винахід відноситься до електрозв'язку і може використовуватися для мажоритарного декодування багаторазово повторених повідомлень
Up!