Спосіб захисту інформації планшетного комп'ютера з допомогою створення ідентичного помилкового електромагнітного випромінювання

 

Винахід відноситься до обчислювальної техніки і може бути використане для захисту інформації планшетного комп'ютера (ПК) від витоку оброблюваної чи зберігається на ньому інформації щодо побічних електромагнітних випромінювань і наведенням (ПЕМІН) за рахунок створення невіддільних від основного ідентичних помилкових побічних електромагнітних випромінювань і наведень, що маскують роботу ПК.

Основним відомим способом захисту інформації персонального комп'ютера, в тому числі і ПК від витоку за рахунок ПЕМІН, є їх маскування або вірніше енергетичне придушення ПЕМІН електромагнітними хвилями, излучаемими антенами генератора шуму (ГШ) (електронні ресурси http://www.npo-echelon.ru/production/79/ http://www.cbi-info.ru/groups/page-78.htm http://www.cbi-info.ru/groups/page-1081.htm). З урахуванням заявленого на зазначених ресурсах діапазону робочих частот ГШ 0,1-2000 мГц і потужності електромагнітного випромінювання більше 1 Вт такий традиційний спосіб є в першу чергу небезпечним для здоров'я людини і витратним по апаратним і масогабаритні характеристикам ГШ та їх антенного господарства, робить планшетний комп'ютер практично немобільним у використанні.

Аналогів заявленого технічного рішення захисту інформації планшетного комп'ютера від витоку �ользования генератора шуму і захистити ПК від витоку інформації шляхом маскування його ПЕМІН помилковим ідентичним ПЕМІН практично ідентичного другого ПК.

Для вирішення поставленої задачі з досягненням заявленого технічного результату пропонується використовувати принцип маскування ПЕМІН основного ПК подібним помилковим ПЕМІН другого ПК. Для цього необхідно мати два повністю однакових по елементній базі і внутрішньої топології планшетних комп'ютера. Обидва комп'ютера повинні бути з однієї партії, тобто випущені в один час і в одному технологічному циклі, тактова частота процесорів, топологія друкованої плати, елементна база та інші комплектуючі повинні бути максимально ідентичні по параметрам і відрізнятися лише їх технологічним розкидом. Головним необхідною умовою є їх габаритні розміри. Товщина корпусу ПК повинна бути менше чверті довжини хвилі однакової тактової частоти процесорів. Планшетні комп'ютери розташовуються в безпосередній близькості один від одного, один над іншим: дно основного робочого ПК не повинна торкатися екрану нижнього, однойменні бокові сторони ПК розташовуються паралельно один одному. Загальна висота (товщина) такої конструкції відповідно повинна бути менше половини довжини хвилі однакової тактової частоти процесорів.

На основному (конструктивно верхньому) ПК ведеться необхідна про�овние процеси робочого ПК (наприклад, WinStress для планшетних комп'ютерів, створених на базі операційної системи Windows: електронний ресурс http://www.winstress.com).

При заявленому розміщенні планшетних ПК під час їх одночасної роботи джерела інформативних і неінформативних сигналів, що створюють побічні електромагнітні коливання і наведення, будуть симетрично поелементно і з точністю до кожної комплектуючої планшетні комп'ютери функціонально однотипної деталі, мікросхеми або вузла перебувати в безпосередній близькості один від одного, тобто на відстані, при якому просторова суперпозиція полів і наведень, що створюють витік інформації по ПЕМІН, фізично не дозволять ззовні такої конструкції визначити та ідентифікувати сигнал ПЕМІН, що виходить від основного або помилкового ПК, від витоку по ПЕМІН.

Таким чином, винахід полягає в тому, що інформативні випромінювання та наведення комп'ютера під час роботи маскуються за допомогою аналогічного побічного електромагнітного випромінювання і наведень, що формуються додатковим комп'ютером, ідентичним з точністю до технічного розкиду конструктивних і електричних параметрів комплектуючих їх елементів основного комп'ютера і безперервно випромінює схожі за спектром і сѰм, імітує робочі процеси основного планшетного комп'ютера, при цьому аналогічний основному за назвою, розмірами, архітектурі друкованої плати, монтажу і комплектуючих елементів додатковий планшетний комп'ютер розташовується своїм екраном під днищем основного паралельно і симетрично по однойменних сторонам без взаємного торкання на відстані менше чверті довжини хвилі коливань однакової тактової частоти процесорів, при цьому основний і додатковий планшетні комп'ютери поелементно виявляються в загальній зоні формування побічного електромагнітного випромінювання і наведень, суперпозиція полів електромагнітного випромінювання такого розміщення планшетних комп'ютерів у всьому діапазоні випромінюваних ними частот фізично виявляється нероздільної на випромінювання і наводки основного і додаткового.

Спосіб маскування інформативних побічних електромагнітних випромінювань і наведень основного планшетного комп'ютера полягає в тому, що його інформативні випромінювання та наведення під час роботи маскуються за допомогою аналогічного побічного електромагнітного випромінювання і наведень, що формуються додатковим планшетним комп'ютером, ідентичним з точністю до технологическогЀеривно випромінюючого схожі за спектром і структурі власні побічні електромагнітні випромінювання та наведення під час безперервної роботи за програмами, імітує робочі процеси основного планшетного комп'ютера, при цьому алогічний основному за назвою, розмірами, архітектурі друкованої плати, монтажу і комплектуючих елементів додатковий планшетний комп'ютер розташовується своїм екраном під днищем основного паралельно і симетрично по однойменних сторонам без взаємного торкання на відстані менше чверті довжини хвилі коливань однакової тактової частоти процесорів, при цьому основний і додатковий планшетні комп'ютери поелементно виявляються в загальній зоні формування побічного електромагнітного випромінювання і наведень, причому суперпозиція полів побічних електромагнітних випромінювань і наведень такого розміщення планшетних комп'ютерів у всьому діапазоні випромінюваних ними частот фізично виявляється нероздільної на випромінювання і наводки основного і додаткового, що є критерієм захисту інформації, що обробляється і зберігається на основному планшетному комп'ютері під час роботи додаткового від витоків з побічних електромагнітних випромінювань і наведенням. 

Схожі патенти:

Пристрій вібраційного зашумлення каналу витоку акустичної мовної інформації

Винахід відноситься до пристроїв створення штучних перешкод для зашумлення вібраційних каналів витоку акустичної мовної інформації. Пристрій має електричний генератор, що формує шумовий сигнал і підключений до вибровозбудителю, інерційну масу, з'єднану з вибровозбудителем. Вибровозбудитель з'єднаний з зашумляемим елементом приміщення. При цьому вибровозбудитель притиснутий безпосередньо до зашумляемому елементу приміщення, противага притиснутий безпосередньо до вибровозбудителю, противага з вибровозбудителем притиснуті пружним притиском до зашумляемому елементу. Другий кінець пружного притиску закріплений на нерухомому або зашумляемом елементі приміщення. Також противагу має обмежувальні виступи для утримання віброзбудників, генератор шумового сигналу конструктивно об'єднаний з противагою, а пристрій забезпечений набором змінних притисків, віброзбудник, противаг та їх кріплень до елементів приміщення. Технічні результати винаходу - спрощення пристрою і його монтажу на об'єкті зашумлення, підвищення його надійності і ефективності. 3 з.п. ф-ли, 5 іл., 1 табл.

Пристрій захисту оптичної мережі від несанкціонованого зондування методами оптичної рефлектометрії

Пристрій захисту призначене для запобігання несанкціонованого зондування захищаються сегментів оптичних кабельних систем і мереж різного призначення. Технічний результат винаходу полягає в підвищенні ефективності захисту інформації методами зашумлення оптичного каналу. Керована нейтралізація зондувальних випромінювань в оптичному кабелі проводиться шляхом підвищення рівня шумів до потужності інформативного сигналу і вище з допомогою волоконно-оптичного генератора шуму. Волоконно-оптичний генератор шуму включається в оптичну мережу (1) по схемі інтерферометра Маха-Цендера (2), який утворений несиметрично з'єднаними між собою двома ответвителями (5, 6). В одне плече інтерферометра включається волоконно-оптичний генератор шуму, утворений волоконно-оптичним модулятором (7) і генератором шуму (8). Харчування (9) і керування роботою пристрою здійснюється за захищається оптичної мережі, через канал (10). Пристрій захисту (2) підключається до оптичної мережі (1) з допомогою рознімних або нероз'ємних з'єднань (3, 4). Пристрій не впливає на світлові потоки в вимкненому стані, а при включенні має оптичної невзаимностью за вносимому шуму

Спосіб виявлення і ліквідації несанкціоновано встановлених електронних пристроїв кабельної лінії зв'язку ваг

Пропоноване винахід відноситься до вимірювальної техніки і розкриває спосіб виявлення і ліквідації несанкціоновано встановлених електронних пристроїв кабельної лінії зв'язку ваг. Для реалізації способу попередньо виміряні показання ваг при заданому фіксованому вазі порівнюють з номінальним значенням заданого фіксованого ваги. У разі розбіжності показань ваг на величину, що перевищує допускається похибка ваг, відключають від кабельної лінії зв'язку ваг датчики ваговимірювальні і вторинну електронну апаратуру. Далі підключають до однієї з жил кабельної лінії зв'язку ваг через додаткову лінію зв'язку послідовно датчик струму і генератор напруги. Напруга, що подається генератором напруги через датчик струму збільшують до появи стрибка струму додаткової лінії зв'язку, потім повторюють ці операції для всіх жив кабельної лінії зв'язку ваг. Технічний результат полягає в можливості одночасного виявлення і ліквідації несанкціоновано встановлених електронних пристроїв кабельної лінії зв'язку ваг. 1 іл.

Спосіб придушення мережі зв'язку

Винахід відноситься до техніки зв'язку і може бути використано, зокрема, для придушення сучасних радіомереж зв'язку з макро - і микросотовой структурою, використовують дуплексний рознос частот налаштування приймача і передавача. Винахід може бути використаний для імітації помехового сигналу при налагодженні роботи мереж зв'язку, перевірці їх функціональної стабільності і виявленні причин отказових ситуацій. Технічним результатом винаходу є підвищення ефективності придушення мережі зв'язку за рахунок придушення абонентів, які є технічними засобами зв'язку пунктів управління, засобами сполучення з зовнішніми мережами або ретранслирования сигналу. Спосіб придушення мережі зв'язку полягає в прийомі сигналу джерела випромінювання на частоті загального каналу сигналізації fокс, виявленні в кожному циклі прийому на частоті загального каналу сигналізації fокс номерів всіх абонентів, які беруть участь у встановленні поточних сеансів зв'язку, за наявності спряжених частот прийому і передачі абонентів, визначення за отриманими номерами і частотам кількості встановлених зв'язків кожним виявленим абонентів мережі і придушенні каналів зв'язку шляхом формування завадових сигналів у вигляді льше або дорівнює двом. 1 іл.

Пристрій приховування інформації

Винахід відноситься до галузі електрозв'язку, а саме до способу стеганографічного перетворення даних, і може бути використане в зв'язкових, обчислювальних і інформаційних системах для стеганографічного приховування інформації при обміні даними урядовими, правоохоронними, оборонними, банківськими і промисловими установами, коли виникає необхідність зберігання та передачі конфіденційної інформації. Технічний результат - збільшення скритності і точності відновлення приховуваного сигналу. Пристрій приховування інформації містить: блок ослаблення сигналу, два блоки пам'яті ключів, блок формування маскуючого сигналу, блок віднімання, шість блоків підсумовування, чотири блоки множення, блок пристрою передачі інформації, блок формування коефіцієнтів, блок розподілу. 8 іл

Спосіб прихованої передачі інформації

Винахід відноситься до комп'ютерної техніки, а саме до способу стеганографічного перетворення даних. Технічний результат - збільшення скритності і точності відновлення приховуваного сигналу. Спосіб прихованої передачі інформації, заснований на складанні приховуваного сигналу і сигналу, що є функцією приховуваного сигналу і маскуючого сигналу, який відрізняється тим, що, з метою збільшення скритності і точності відновлення приховуваного сигналу, формується стегоконтейнер, що містить дві компоненти, для цього виділяється перший сигнал, рівний половині приховуваного сигналу, і другий сигнал, рівний різниці значення першого ключа і першого сигналу, перша компонента контейнера визначається першим сигналом, до якого додається твір маскуючого сигналу на суму значення другого ключа і першого сигналу, друга компонента контейнера визначається другим сигналом, до якого додається твір маскуючого сигналу на суму значення третього ключа і другого сигналу, для відновлення прихованого сигналу визначаються чотири коефіцієнта, перший коефіцієнт дорівнює подвоєній сумі значень першого і третього ключів, другий коефіцієнт дорівнює подвоєному �четвертий коефіцієнт дорівнює сумі значень другого і третього ключів, відліки прихованого сигналу знаходять, складаючи третій коефіцієнт з твором першої компоненти контейнера на перший коефіцієнт і віднімаючи твір другий компоненти контейнера на другий коефіцієнт, отриманий результат ділять на суму першої та другої компоненти контейнера і четвертого коефіцієнта. 11 іл.

Спосіб і пристрій для створення навмисних перешкод

Винаходу відносяться до області радіотехніки і може бути використане для створення навмисних перешкод в заданому районі глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС). Технічним результатом є тривале приховане спотворення навігаційних параметрів радионавигаторам групи користувачів, що знаходяться в просторово обмеженому, але відомому районі. Спосіб створення навмисних перешкод полягає в тому, що вимірюють координати власного місця розташування, визначають склад орбітальної угруповання глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС), використовуваної в заданому районі, і номери працездатних в ньому супутників, одночасно приймають сигнали навігаційних повідомлень від працездатних супутників для всіх користувачів ГНСС в заданому районі, запам'ятовують прийняті повідомлення, спотворюють у них навігаційні повідомлення шляхом їх затримки на різні часові інтервали, після чого формують сумарний помеховий сигнал з перекрученими навігаційними повідомленнями, синхронізують сумарний помеховий сигнал з сигналами навігаційних повідомлень супутників ГНСС, випромінюють сумарний помеховий сигнал з потужністю, перевищує потужність легітимних сигна�я, при цьому для формування помехового сигналу попередньо визначають класи користувачів ГНСС, точково задають координати помилкових маршрутів і швидкість руху по них для кожного класу користувачів ГНСС, а в процесі роботи визначають клас користувачів ГНСС, що знаходяться в заданому районі, для кожного поточного моменту часу ti і відповідної йому j-ї точки призначеного помилкового маршруту руху з інтервалом T, T=ti-ti-1, розраховують необхідні затримки навігаційних повідомлень для кожного працездатного супутника ГНСС. 2 н. і 1 з.п. ф-ли, 10 іл.

Пристрій захисту комп'ютерів та їх компонентів від несанкціонованої діяльності

Винахід відноситься до галузі радіотехніки і електроніки. Технічним результатом є підвищення надійності захисту інформації від несанкціонованого доступу і втрати інформації внаслідок побічних електромагнітних випромінювань і наведень. Пристрій захисту комп'ютерів містить: друковану плату з 14 елементами схеми, контакти електроживлення пристрою захисту комп'ютерів 1 і 2, контакти електроживлення ГШС 3 і 4, контакт виходу 1 ГШС 5, контакт виходу 2 ГШС 6, ГШС 7, підсилювач низьких частот 8, підсилювач середніх частот 9, підсилювач високих частот 10, фільтр верхніх частот (ФВЧ) 11, амплітудний детектор 12, пристрій звукової сигналізації 13, електродинамічний випромінювач звукових сигналів 15, змінні резистори R2, R3, R4, R5, розділові конденсатори C1, С2, С3, контакти встановлюються перемички П1, П2, П3. 2 з.п. ф-ли, 2 іл., 1 табл.

Комплекс радіоелектронного придушення системи радіозв'язку

Винахід відноситься до радіотехніки, а саме до радіоелектронного придушення активними перешкодами радіоелектронних засобів, зокрема засобів радіозв'язку з псевдовипадковою перебудовою робочої частоти, і може бути використано для придушення корабельних і авіаційних засобів радіозв'язку. Технічний результат - підвищення ефективності РЕП і зниження вимог до энергопотенциалу комплексу. Комплекс РЕП системи радіозв'язку містить встановлені на літальному апараті приймальну антену, вхідний СВЧ-підсилювач, СВЧ-розгалужувач, амплітудний детектор, блок аналізу зондувального сигналу, формувач перешкод, СВЧ-комутатор, підсилювач потужності і передавальну антену, вимірювач несучої частоти, визначник наявності фазової маніпуляції, блок пам'яті, формувач сигналу керування комутацією, приймач сигналів супутникових радіонавігаційних систем, визначення координат носіїв передавача і приймача подавляемой системи радіозв'язку та обчислювач. 2 іл.

Спосіб радіоелектронного придушення системи радіозв'язку

Винахід відноситься до радіотехніки і може бути використано для придушення корабельних і авіаційних засобів радіозв'язку. Технічний результат - підвищення ефективності радіоелектронного придушення. Спосіб радіоелектронного придушення системи радіозв'язку заснований на прийомі зондувального інформаційного сигналу подавляемой системи, відтворенні його несучої частоти, формуванні помехового сигналу, його посилення і випромінюванні в напрямку якого душить кошти. У способі безперервно вимірюють координати носіїв передавача і приймача подавляемой системи, в якості носія комплексу РЕП використовують літальний апарат, при цьому утримують цей носій в точці простору на лінії «передавач - приймач» на мінімально можливій відстані від приймача, при виявленні у прийнятому зондирующем інформаційному сигналі передавача інформаційних радіоімпульсів фазоманипулированного сигналу з стрибкоподібно змінюється від імпульсу до імпульсу за випадковим законом несучою частотою вимірюють їх тривалість, період слідування і несучі частоти, у разі відповідності результатів вимірювання каталожним значень параметрів зондувального інформаційного сигналу подавлѾдом прямування і несучою частотою, що і прийняті зондувальні інформаційні імпульси, але затримані щодо прийнятих на час близько 0,2 мікросекунди і без фазової маніпуляції, при цьому кожен з завадових імпульсів формують у вигляді немодулированного радіоімпульсу тієї ж тривалості, що і прийняті зондувальні інформаційні радіоімпульси. 1 іл.
Винахід відноситься до галузі захисту поліграфічної продукції та підтвердження її справжності. Технічний результат полягає в підвищенні надійності захисту за рахунок модифікації кольорового зображення захисного елемента і його розміщення у відповідних за кольором контрастного фону областях. У структурі відтвореного кольорового зображення прихованого захисного елемента, розділеного на фрагменти, закодована інформація про достовірності захищеного об'єкта. Контроль автентичності друкованої продукції здійснюється шляхом виділення структури елемента з основних колірних складових відсканованого відтворювального зображення, об'єднання цих фрагментів захисний елемент і декодування інформації, зашифрованої в ньому.

Спосіб аналізу художніх полотен та інших творів мистецтва для визначення їх авторства та/або захисту від підробки

Винахід відноситься до області культурно-історичного та художньо-ретроспективного дослідження із застосуванням комп'ютерних технологій, а саме до способу аналізу художніх полотен та інших творів мистецтва для визначення їх авторства і захисту від підробки. Спосіб включає отримання цифрової копії зображення художнього полотна чи іншого твору мистецтва, збереження зазначеного зображення в комп'ютері і його подальшу обробку в графічному редакторі, при цьому обробка зображення складається з послідовності дій, що включає збільшення масштабу зображення до необхідних розмірів, затемнення зображення інструментом "затемнитель" до прояву поглиблень і контурів зображення, освітлення отриманого зображення інструментом "освітлювач", залишаючи недоторканими виявлені поглиблення і контури до більш чіткого прояву рельєфу, обробку зображення за допомогою інструменту "контурна різкість" шляхом налаштування індивідуальних параметрів ефекту різкості, радіуса пікселів і порогу рівнів до отримання максимально чітких контурів зображення. Технічним результатом є отримання детальної інформації, що відображає прихований�ським впливів на об'єкт дослідження. Результати досліджень можуть бути використані для визначення справжності та/або авторства вищевказаних об'єктів мистецтва. 5 іл.

Блок, що використовує операційну систему, і пристрій формування зображення, що використовує його

Винахід відноситься до блоку, що включає в себе вбудований центральний процесор (CPU), і пристрою формування зображень, що використовує вбудований центральний процесор

Спосіб потокової стеганографічної передачі двійкових даних

Винахід відноситься до галузі захисту інформації, а саме до прихованої передачі повідомлень по каналах зв'язку

Спосіб квантового кодування і передачі криптографічних ключів

Винахід відноситься до обчислювальної техніки
Винахід відноситься до галузі поліграфії, до способу виготовлення поліграфічної продукції, що вимагає ідентифікації та автентифікації, наприклад, при виготовленні цінних паперів і документів

Система і спосіб аутентифікації вироби

Винахід відноситься до галузі боротьби з підробками і, зокрема, до способів накладення невоспроизводимого зображення аутентифікації на виріб

Друкована продукція і спосіб її виготовлення (варіанти)

Винахід відноситься до галузі поліграфії і стосується друкованої продукції з прихованим від візуального спостереження зображенням

Програмно-реалізований цифровий спосіб захисту від підробок і пристрій для здійснення способу

Винахід відноситься до способів і пристроїв, заснованим на виконання певних програм у комп'ютерній системі, для формування цифровим методом зашифрованих або кодованих зображень символів в надрукованому вигляді

Спосіб і радіотехнічна система ідентифікації літальних апаратів

Винахід відноситься до радіотехнічним системам вилучення інформації, а саме до радіолокаційних систем з активною відповіддю, і може бути використане для віддаленого ідентифікування літальних апаратів при вирішенні різних завдань, пов'язаних з контролем знаходження літальних апаратів в охоронюваних зонах та/або їх впізнання. Технічний результат - висока захищеність процесу ідентифікації за рахунок інваріантності до перехоплення конфіденційної інформації, а також підвищення завадостійкості системи. Зазначене досягається, головним чином, за рахунок введення інформації про код розпізнавання ідентифікованих об'єктів у відносний часовий зсув шумоподібних сигналів, використовуваних як запитальний і відповідь. Система складається з ідентифікатора, що розміщується на літальному апараті і наземного пристрою розпізнавання. Основними частинами зазначених пристроїв є кореляційні вимірники, службовці для визначення відносних часових зсувів псевдовипадкових сигналів, використовуваних для ідентифікації. 2 н. і 2 з.п. ф-ли, 3 іл.
Up!