Торфоцеолитовое добриво пролонгованої дії, модифіковане иодидом калію

 

Винахід відноситься до галузі сільського господарства, до агрохімії, зокрема до органоминеральним добрив з мікроелементами. Добриво містить низинний торф і природний цеоліт, модифікований иодидом калію, у співвідношенні 2.3:1-3.4:2 і відрізняється тим, що природний цеоліт, подрібнений до розмірів зерен 0.5-0.7 мм, насичують з 0.02-0.04% розчину иодида калію протягом 14-16 годин при співвідношенні маси природного цеоліту та розчину иодида калію 1:7-1:13. Використання добрива під сінокісні і пасовищні культури на криаридних і мерзлотних малогумусних сухостепних грунтах Забайкалля сприяє підвищенню продуктивності сіножатей і пасовищ, поліпшення якісного складу травостою і прискоренню дозрівання трав. У Забайкаллі у зв'язку з глибоким промерзанням ґрунту і повільним їх відтаванням, коротким і посушливим вегетаційним періодом досягти збільшення продуктивності сільськогосподарських культур неможливе без застосування добрив. Бідність асортименту промислових добрив, високі ціни на промислові туки і низька платоспроможність сільгоспвиробників скорочують обсяги застосування добрив. Актуальним завданням є створення нових видів добрив на основі місцевого�го добрива пролонгованої дії, модифікованого иодидом калію, на криаридних і мерзлотних малогумусних сухостепних грунтах Забайкалля, характеризуються жорстким водним і термічним режимами, сприяє інтенсифікації біохімічних процесів за рахунок збільшення чисельності та активності микробоценоза, а також активізації обміну речовин.

Біогеохімічні провінції Забайкалля є иододефицитними, в яких спостерігається гострий брак йоду в ґрунтах, рослинах, гідросфері. Зміст йоду в ґрунтах Забайкалля варьирут в межах 0.24-6.2 мг/кг ґрунту, в рослинах 0.08-0.19 мг/кг сухої маси. Встановлено, що при валовому вмісті йоду в ґрунтах менше 0.2-0.5 мг/кг грунту в рослинах він накопичується у недостатній кількості для нормального росту і розвитку тварин. Критичним вважається наявність йоду в кормах менш 0.005-0.012 мг/кг сухої маси. На території Забайкалля частіше, ніж в інших регіонах, зустрічаються захворювання з розладами, викликаними иододефицитом, що призводять до порушення загального обміну речовин в організмі і захворювання зобом. Для тварин і людини йод - абсолютно незамінний елемент. Йод входить до складу гормонів, що регулюють швидкості біохімічних реакцій у всіх клітинах і тканинах, метаб�е всіх систем організму. Дефіцит йоду веде до необоротного пошкодження мембран клітин з їх подальшою деградацією і втрати функцій.

В числі першочергових проблем у галузі сільського господарства Забайкалля є проблема стабілізації ґрунтової родючості земель, яку неможливо вирішити без застосування органічних і мінеральних добрив. Потреба ґрунтів в добривах задовольняється менш ніж на 5-7%.

Сприятливим фактором є висока забезпеченість Забайкалля і, зокрема, Республіки Бурятія торфами (запаси понад 120 млн тонн) і природними цеолітами (запаси понад 500 млн тонн).

Торф широко використовується в якості добрив внаслідок високого вмісту азоту (2.6-3.8%) і гумінових кислот (29-47%). Торф покращує родючість сільськогосподарських ґрунтів, що характеризуються легким гранулометричним складом, низьким вмістом гумусу, азоту та інших поживних речовин і гостро потребують в органічних і мінеральних добривах. Несприятливим фактором для торфів є низький вміст калію (0.11-0.14%), йоду (8.4·10-4-1.3·10-3%). Необхідно проводити модифікування торфів иодидом калію, застосовуючи сорбційну технологію, а в якості сорбенту иодида калію використовувати природ�середовища від забруднення хімічними добривами. Найбільш перспективний напрямок використання торфів в аграрному секторі - створення торфомінеральних удобрювальних сумішей на основі природних цеолітів та інших агромелиорантов (Васильєв Ст. А., Полунін С. Ф. Ефективність торфу в чистому вигляді і у складі ТМАД // Науково-технічний бюлетень ВИУА. - М., 1977. №33. С. 116-122).

Прототипом винаходу є торфоцеолитовое добриво пролонгованої дії, модифіковане фосфат калію, яке включає низинний торф і природний цеоліт, модифікований фосфат калію К3РВ4у співвідношенні 2.7:1-3.2:2. Природний цеоліт подрібнюють до розмірів зерен 0.8:1.1 мм, насичують з 0.4-0.6% розчину фосфату калію K3PO4протягом 10-12 год при співвідношенні маси природного цеоліту та розчину фосфату калію 1:8-1:12 (UA 25022713 С1, МПК C05D 9/00 (2006.01), C05G 1/00 (2006/01), 27.12.2013, Бюл. №36), застосування якого підвищує врожайність овочевих і кормових культур, прискорює терміни їх дозрівання. Зважаючи на відсутність у складі добрива рухомих форм йоду, який є найважливішим елементом родючості в иододефицитних біогеохімічних провінціях Забайкалля, за ефективністю дії на криаридних (сухих, холодних) і мерзлотних грунтах, інтенсифікації ферментативних про�анному иодидом калію, дозволяє збільшити продуктивність системи грунт-рослина.

Технічним результатом винаходу є підвищення біопродуктивності малородючих криаридних і мерзлотних грунтів і врожайності сільськогосподарських культур, поліпшення їх якісного складу за рахунок внесення торфоцеолитового добрива пролонгованої дії, модифікованого иодидом калію, містить підвищену кількість доступного рослинам калію, гумінових кислот, мікроелементу йоду (0.016-0.024 мг I-/г цеоліту) в матриці природного цеоліту.

Технічний результат досягається тим, що торфоцеолитовое добриво пролонгованої дії, модифіковане иодидом калію, отримують шляхом змішування низинного торфу та природного цеоліту, модифікованого иодидом калію, що містить (0.016-0.024 мг I-/г цеоліту), у співвідношенні 2.3:1-3.4:2.

Співвідношення мас торфу та модифікованого иодидом калію цеоліту обумовлено динамікою біохімічної і ферментативної активності ґрунтових процесів при внесенні торфоцеолитового добрива пролонгованої дії, модифікованого иодидом калію, що забезпечує оптимальне надходження в грунт біофільних елементів, інтенсифікацію фізико-химения пролонгованої дії, модифікованого иодидом калію, використовують низинний торф Кабанского району (Республіка Бурятія) і природний цеоліт Мухор-Талинского родовища (Республіка Бурятія) з розмірами частинок 0.5-0.7 мм

Винахід ілюструється такими прикладами на культурі кукурудзи.

Приклад 1. 3.4 р торфу змішують з 2 г подрібненої до розміру зерен 0.5 мм цеоліту, насиченого з 0.03% розчину иодида калію KI протягом 16 год, при співвідношенні маси природного цеоліту та иодида калію у співвідношенні 1:7, вносили в дерново-глеевую мерзлотную грунт під пасовищний травостій з розрахунку на 1 кг. Підвищення врожайності зеленої маси пасовищного травостою (в перерахунку на суху масу) склало 21.7%. Вміст сирого протеїну в зеленій масі відповідало 18,6%. Строки збирання врожаю зеленої маси травостою скоротилися на 10 днів.

Приклад 2. 5.0 г торфу змішують з 2,5 г подрібненої до розміру зерен 0.6 мм цеоліту, насиченого з 0.035% розчину иодида калію KI протягом 15 год, при співвідношенні маси природного цеоліту та иодида калію у співвідношенні 1:10, вносили в дерново-глеевую мерзлотную грунт під пасовищний травостій з розрахунку на 1 кг. Підвищення врожайності зеленої маси пасовищного травостою (в перерахунку на суху масу) сои травостою скоротилися на 12 днів.

Приклад 3. 6.9 р торфу змішують з 3 г подрібнених до розмірів зерен 0.7 мм цеоліту, насиченого з 0.04% розчину KI протягом 14 год при співвідношенні маси природного цеоліту та иодида калію у співвідношенні 1:13, вносили в дерново-глеевую мерзлотную грунт під пасовищний травостій з розрахунку на 1 кг. Підвищення врожайності зеленої маси пасовищного травостою (в перерахунку на суху масу) склало 24.9%. Вміст сирого протеїну в зеленій масі відповідало 20.4%. Строки збирання врожаю зеленої маси травостою скоротилися на 14 днів.

Зменшення концентрації розчину KI до 0.025% призводить до зниження врожайності зеленої маси пасовищного травостою до 18.7%. Зменшення співвідношення мас торфу і цеоліту до 3.3:2 також сприяло зниженню врожаю зеленої маси до 15.9%. Збільшення співвідношення понад 2.3:1 не призводило до зростання урожайності і становило 15.5%, що значно нижче заявляється інтервалу співвідношення мас торфу і цеоліту. Збільшення співвідношення мас цеоліту та розчину KI понад 1:13 збільшувало час насичення до 22-23 годин, що виходить за рамки заявляється часу насичення.

Використання даного винаходу на практиці дозволить збільшити врожайність зеленої маси пасовищного травостою на 21.7-24.9%), чт�підвищити ефективність торфоцеолитового добрива пролонгованої дії, модифікованого иодидом калію, за рахунок зменшення вмісту мікроелементу йоду в матриці цеоліту до 0.016-0.024 мг/г цеоліту та вирішити питання охорони навколишнього середовища від забруднення хімічними добривами.

Робота по оцінці ефективності дії торфоцеолитового добрива пролонгованої дії, модифікованого иодидом калію, на мерзлотних грунтах кріолітозони Забайкалля виконана при фінансовій підтримці ДФФД, грант №12-05-00020а.

Торфоцеолитовое добриво пролонгованої дії, модифіковане иодидом калію, що включає низинний торф і природний цеоліт, модифікований иодидом калію KI, у співвідношенні 2.3:1-3.4:2 і відрізняється тим, що природний цеоліт, подрібнений до розмірів зерен 0.5-0.7 мм, насичують з 0.02-0.04% розчину иодида калію протягом 14-16 год при співвідношенні маси природного цеоліту та розчину иодида калію 1:7-1:13. 

Схожі патенти:
Винахід відноситься до сільського господарства. Спосіб отримання комплексного добрива включає нейтралізацію суміші, що містить P2O5 і CaSO4, гранулювання і сушіння готового продукту, причому співвідношення P2O5 і CaSO4 в перерахунку на СаО беруть рівним 1:(0,25-0,65) відповідно, суміш подають на нейтралізацію у кількості, що забезпечує вміст сірки в готовому продукті 3-8%, нейтралізацію ведуть карбонатом кальцію до рН, що дорівнює 2,8-3,1, і в процес вводять азот - і калийсодержащие компоненти. Винахід дозволяє розширити номенклатуру марок добрив, які містять не тільки азот, фосфор і калій, але і такі важливі елементи, як сірка і кальцій, а також застосовувати добрива на будь-яких землях і під різні види культур. 5 з.п. ф-ли, 6 пр.

Препарат для рекультивації земель, забруднених миш'яком, і склад препарату для рекультивації земель, забруднених миш'яком (варіанти)

Винаходи належать до сільського господарства. Препарат для рекультивації земель, забруднених миш'яком, містить модифіковану 5%-ним розчином вапняного молока суміш гумінових кислот в співвідношенні суміші гумінових кислот до 5%-ному розчину вапняного молока як 6:4-8:2. Склад препарату для рекультивації земель, забруднених миш'яком, містить органічні компоненти і воду, причому він додатково містить вапно, а в якості органічних компонентів містить суміш гумінових кислот препарату «Гумат 80» з хімічним складом в розрахунку на суху масу, %: водорозчинні гумати натрію і калію - 87%, інші водорозчинні сполуки - 6,3%, нерозчинний залишок - 6,7%. Винаходи дозволяють значно підвищити родючість грунтів, забруднених миш'яком, з одночасним зниженням їх токсичності за рахунок забезпечення зв'язування миш'яку як металевих, так і неметалічних його формах в важкорозчинні сполуки. 2 н. п. ф-ли, 2 іл., 1 табл.
Винахід відноситься до сільського господарства. Спосіб отримання комплексного добрива включає нейтралізацію фосфорної і азотної кислоти аміаком з наступним змішуванням з хлористим калієм, доаммонизацией і гранулюванням в грануляторе-аммонизаторе і сушкою готового продукту, причому нейтралізацію аміаком ведуть суміші азотної і фосфорної кислот при додаванні пульпи магнийсодержащих сполук фосфорної кислоти, а співвідношення H3PO4:HNO3:MgO підтримують 1:(0,5-6):(0,025-0,055) і нейтралізацію ведуть до отримання пульпи з мольна ставленням NH3 до H3PO4, рівним 1,3-1,5, і вологістю 6-8%. Винахід дозволяє створити технологію одержання комплексних добрив (NPK-добрив) широкого асортименту, що володіють кращими фізико-хімічними властивостями (злежуваність, гігроскопічність). 1 з.п. ф-ли, 5 пр.
Винахід відносяться до сільського господарства. Комплексне мікродобриво, яке має у своєму складі борну кислоту, молібденовокислий амоній і метасиликат калію або натрію, причому додатково містить в якості органічної компоненти, що виконує функції комплексоутворювача - фуллеренол, отриманий прямим каталітичним окисленням фулерену C60 лугом, складу C60(OH)n1On2, де nl+n2=12÷34, а також азотнокислий кальцій четирехводний, калій азотнокислий, калій хлористий, калій фосфорнокислий однозаміщений, магній сірчанокислий семиводний. Всі компоненти взяті при певному співвідношенні. Спосіб отримання комплексного мікродобрива включає приготування робочого розчину шляхом розчинення і змішування у водопровідній воді неорганічних солей макро - і мікроелементів в наступній послідовності: азотнокислий кальцій четирехводний, калій азотнокислий, калій хлористий, калій фосфорнокислий однозаміщений, магній сірчанокислий семиводний, метасиликат калію або натрію, борна кислота, молібденовокислий амоній з одержанням розчину макро - і мікроелементів і додаванням до нього водного розчину фуллеренола, складу С60(OH)n1On2, де nl+n2=12÷34, при цьому рн робочого розчину рава�опротекторними та адаптогенні властивості. 2 н. п. ф-ли, 13 табл.
Винахід відноситься до сільського господарства. Спосіб отримання складного азотно-фосфорного добрива включає нейтралізацію аміаком азотної кислоти з добавкою фосфорної кислоти, причому в автоклав подають розчин азотної кислоти та фосфору та потім кисень під тиском 0,5-0,6 МПа, а отриманий розчин нейтралізують аміаком і додають сульфат алюмінію. Винахід дозволяє підвищити економічність процесу отримання складного азотно-фосфорного добрива. 1 пр.

Спосіб визначення складів висококонцентрованих рідких комплексних добрив

Винахід відноситься до сільського господарства. Спосіб отримання складів висококонцентрованих рідких комплексних добрив заснований на отриманні експериментальних даних і побудові (n+1)-вугільної діаграми, вершини якого відповідають компонентам добрива (n) і воді, при цьому підбір компонентів та оптимізацію складів проводять на підставі отриманих експериментальних даних по фазових рівноваг у полікомпонентних системах, що містять вихідні компоненти: неорганічні солі, неорганічні кислоти, карбамід і воду, будують фазові діаграми, задають співвідношення поживних речовин N, P2O5, і K2O та встановлюють по діаграмах співвідношення і максимальну концентрацію компонентів у рідкому комплексного добрива. Винахід дозволяє визначити оптимальний склад ЖКП за заданим співвідношенням N:P2O5:K2O або визначити максимально можливу концентрацію компонентів ЖКП, при цьому гарантується збереження стабільності складу при зберіганні. 6 іл., 1 табл., 3 пр.

Спосіб некореневої обробки озимої пшениці

Винахід відноситься до галузі сільського господарства. Спосіб включає некорневую обробку мікродобривами у фазі кущіння для підвищення врожайності в дозі 2,0 кг/га на 250 л води. Обробку проводять на тлі харчування N40P30K20 і ранньовесняного підживлення аміачною селітрою - N40. Для підвищення якості зерна проводять разову некорневую обробку у фазі кущіння в дозі не більше 1,0 кг/га. як мікродобрива використовують комплексне мікродобриво, яке містить янтарну і лимонну кислоти, гідроксид калію, хлорид літію, борну кислоту, солі мікроелементів у вигляді сульфатів, або хлоридів, або нітратів марганцю, цинку, кобальту, міді при наступному співвідношенні компонентів, мас.%: янтарна кислота 8-10, лимонна кислота 15-17, гідроксид калію 17-18, борна кислота 5,5-5,7, хлорид літію 0,19-0,21, вода - решта, при цьому сульфати, або хлориди або нітрати марганцю, цинку, кобальту і міді беруть у перерахунку у цільовому продукті на марганець 1,5-1,7, цинк 1,2-1,4, кобальт 0,2-0,4 і мідь 0,5-0,7. Спосіб дозволяє підвищити врожайність і якість продовольчого зерна озимої пшениці. 1 табл., 2 пр.
Винахід відноситься до сільського господарства. Кремнийсодержащее комплексне добриво включає кремнієвий компонент, в якості якого використовують золу рисових рослинних залишків - лушпиння (лушпиння), що містить 88-99% оксиду кремнію SiO2, азот, калій, фосфор і мікроелементи, що містяться відповідно при наступному співвідношенні компонентів в мас.%: 0,20-0,44; 0,90-2,80; 0,12-0,60 і 0,05-5,0 мас.% мікроелементів - солей цинку, марганцю, заліза, кальцію, магнію, титану, алюмінію. Винахід дозволяє отримати органомінеральне добриво з високим вмістом органічної кремнієвої компонента, що забезпечує високу ступінь засвоюваності рослинами фосфору, забезпечити значне підвищення врожайності подкармливаемих сільськогосподарських культур, знизити екологічне навантаження на ґрунт і природні води.

Використання рідкої мінеральної композиції для поліпшення адаптивної реакції рослин на зміну умов навколишнього середовища

Винахід відноситься до сільського господарства. Застосовують концентровану рідку мінеральну композицію для обприскування листя наступного складу: загальний аміачний азот N (%) 0,08-2%, калій, виражений в K2O (%) 3-6%, магній, виражений в MgO (%) 0,4-0,8%, натрій, виражений в Na2O (%) 1-2%, кальцій, виражений в СаО (%) 0-0,5%, загальні фосфати, виражені в SO3 (%) 3-6%, загальний фосфор, виражений в P2O5 (%) 0%, хлориди Cl (%) 1-2%, бікарбонати (у % НСО 3) 1,2-3,0%, бор (%) 0,1-0,2%, мідь (%) 0,018-0,03%, марганець (%) 0,00005-0,006%, йод (%) 0,02-0,04%, цинк (%) 0,00005-0,006%, залізо 0,0002-0,003, вода до 100%. Процентний вміст виражене в масових відсотках щодо загальної маси композиції. Винахід дозволяє поліпшити адаптивну реакцію рослин на зміну умов навколишнього середовища. 8 з.п. ф-ли, 5 іл., 1 табл., 6 пр.
Винахід відноситься до сільського господарства. Мінерально-органічне комплексне гранульоване добриво містить мінеральну та органічну складові, причому в якості мінеральної складової добриво містить збагачений глауконіт, а в якості органічної складової - мінеральні добрива у водному розчині. Всі компоненти взяті при певному співвідношенні. Винахід дозволяє отримати добриво пролонгованої дії, що володіє здатністю відновлювати грунт за змістом мікроелементів, збільшує врожайність і якість сільськогосподарських культур. 2 н. і 8 з.п. ф-ли, 4 ін.
Up!