Спосіб визначення чутливості організму до стоматологічних матеріалів

 

Винахід відноситься до галузі медицини, а саме до способів діагностики гіперчутливості тканин організму до контактирующему з ними матеріалу, і може застосовуватися в стоматології, хірургії, ортопедії і суміжних галузях медицини і ветеринарії.

В даний час для діагностики гіперчутливості тканин до матеріалів, використовуваних при протезуванні та лікуванні, використовують різні мікробіологічні, цитологічні, імунологічні дослідження, вивчення слини, крові, сечі, шлункового соку та інших біологічних рідин. Зокрема, найбільш часто використовуваними є:

- шкірні проби (аплікаційні, скарифікаційно-компресорні) з акриловими пластмасами і сплавами металів, в ході яких на внутрішню частину передпліччя встановлюється частину досліджуваного матеріалу (пластмаса, метал) і закривається лейкопластиром і при виникненні через 24 години почервоніння, свербежу та інших змін фіксують наявність алергії;

- експозиційно-провокаційна проба, яка полягає у виведенні знімного протеза з порожнини рота (експозиція в часі) і введення його туди ж (провокація); причому підвищена чутливість фіксується при виникненні травматическо�ї оболонки на контакт зі стоматологічним матеріалом проводять за допомогою спеціального пристрою, забезпечує стійкий контакт досліджуваного матеріалу і слизової оболонки щоки протягом двох годин. В області контакту досліджуваного матеріалу зі слизової оболонкою при позитивній реакції спостерігається гіперемія (локалізована або розлита), набряк, складчастість слизової оболонки. Після цього проводять оцінку мікроциркуляції в тканинах слизової оболонки порожнини рота за допомогою мікроскопа МЛК-1 в комплексі з кольоровою відеокамерою і персональним комп'ютером з глибиною перегляду до 300 мкм. При позитивній реакції на досліджуваний матеріал виявляються структурні зміни і діагностують наявність підвищеної чутливості. (П. Н. Мойсейчик, Р. П. Богдан. Сучасна стоматологія, №3, 2012, с. 35-37; Лабораторні методи обстеження. Рузуддинов Ц. Р., Лобанов Ю. С., Седунов А. А. kon.kz/Document/?doc_id=31036939; Е. Н. Медуницина. Провокаційні тести в алергології. http://www.Lvrach.ru/2004/03/4531129/).

Загальним недоліком використовуваних методів є велика ступінь суб'єктивізму при оцінці чутливості організму до стоматологічному матеріалу, можливість негативних наслідків тестування для хворого (виникнення стоматиту тощо).

Найбільш близьким за технічною сутністю до заявляється винаходу� імунореактивності у хворих з непереносимістю конструкційних стоматологічних матеріалів. Інститут стоматології, С. Петербург, т. 1, №26, 2005, с. 66-68), який полягає в тому, що перед введенням досліджуваного зразка в порожнину рота оцінювався стан мікроциркуляторного русла внутрішньої поверхні щоки. Потім на раніше досліджуваному ділянці фіксувався досліджуваний зразок на 2 години. Після чого досліджуваний зразок виводився з порожнини рота і проводився повторний огляд з оцінкою стану мікроциркуляторного русла у місці контакту із зразком методом контактної біомікроскопії. Отримані результати порівнювалися з первинними показниками, отриманими до постановки проби, і будь-які зміни з боку мікроциркуляторного русла розцінюються як позитивна реакція на досліджуваний матеріал. Відсутність якісних і кількісних змін мікроциркуляції при постановці проби свідчить про негативний результат тесту. Недоліком способу є висока частка суб'єктивізму в оцінці, висока частка ймовірності впливу випадкових факторів і, як результат, недостатня надійність прогнозу.

Завданням, розв'язуваної авторами, було підвищення надійності прогнозу і його об'єктивізація.

Вказана задача вирішувалась шляхом використання для аналізу измЕировать при її використанні.

Технічний результат досягався тим, що в способі діагностики підвищеної чутливості організму до стоматологічних матеріалів за допомогою провокаційного тесту, що включає в себе контакт аналізованого матеріалу зі слизовою оболонкою порожнини рота протягом 2 годин, проведення оцінки стану мікроциркуляторного русла слизової оболонки порожнини рота методом комп'ютерної біомікроскопії, на підставі результатів комп'ютерної біомікроскопії оцінюють такі параметри:

діаметр артериолярной частині капіляра, діаметр венулярной частині капіляра, середній діаметр капіляра, діаметр збиральних венул, щільність функціонуючих капілярів і при зміні не менш одного з розглянутих параметрів на величину, яка принаймні в 1,5 рази перевищує величину похибки зміни параметра, виявляють підвищену чутливість до стоматологічних матеріалів.

В основі запропонованого способу лежить встановлений факт, що позитивна реакція на введення в порожнину рота стоматологічного матеріалу на рівні мікроциркуляторного русла, характеризується змінами кількісних і якісних параметрів мікроциркуляції, порушенням кровотокаичения проникності стінок мікросудин, зернистість кровотоку, можлива агрегація і диапедез еритроцитів. При цьому у всіх випадках підвищеної чутливості спостерігали збільшення діаметра капілярів, що свідчить про значущість даної групи параметрів. Винятком є наявність сильного набряку тканин (що саме по собі є показником наявності підвищеної чутливості), за рахунок збільшення проникності стінок мікросудин не візуалізуються капіляри і підлягають судини, що спостерігається приблизно у 5% зазначених реакцій гіперчутливості.

Середня величина зміни параметрів при наявності і відсутності підвищеної чутливості наведена в таблицях 1 і 2.

Таблиця1

Показники мікроциркуляції у пацієнтів з позитивною реакцією на стоматологічні матеріали при постановці внутриротового эпимукозного тесту (M±m), n=1461

Таким чином, величина зміни показників у разі позитивної реакції більш ніж в 1,5 рази перевищує похибку вимірювання.

Винахід ілюструється наступними кресленнями:

на фіг. 1 показаний знімок капілярів в області щоки до (а) і після (б) внутриротор>на фіг. 2 показаний знімок артеріоли і венули області щоки до (а) і після (б) проведення внутриротового эпимукозного тесту (підвищена чутливість до сплаву металу «Нікель-хромовий сплав») - приклад 1;

На фіг. 3 показаний знімок капілярів в області щоки до (а) і після (б) внутриротового эпимукозного тесту (підвищена чутливість до акриловій пластмасі «Фторакс») - приклад 2;

на фіг.4 показаний знімок артеріоли і венули області щоки до (а) і після (б) проведення внутриротового эпимукозного тесту (підвищена чутливість до акриловій пластмасі «Фторакс») - приклад 2;

на фіг. 5 показаний знімок капілярів в області щоки до (а) і після (б) внутриротового эпимукозного тесту (відсутність підвищеної чутливості до сплаву металу «Кобальтохромовий сплав») - приклад 3;

на фіг. 6 показаний знімок артеріоли і венули області щоки до (а) і після (б) проведення внутриротового эпимукозного тесту (відсутність підвищеної чутливості до сплаву металу «Кобальтохромовий сплав») - приклад 3.

Сутність винаходу ілюструється такими прикладами.

Приклад 1. У пацієнтки Л., 47 років, визначали чутливість до стоматологічним конструкційних матеріалів з метою подальшого раціону�продукти (цитрусові, шоколад), пил, вітаміни групи В, антибіотик Амоксиклав. Раніше пацієнтка не протезировалась. У день визначали чутливість до одного стоматологічному конструкційним матеріалом.

Перед проведенням дослідження у пацієнтки оцінювали стан слизової оболонки порожнини рота візуально на предмет наявності видимих патологічних змін. Далі досліджували мікроциркуляторне русло слизової оболонки щоки методом комп'ютерної біомікроскопії з кількісної і якісної оцінки стану мікроциркуляції.

Кількісна оцінка показала наступні значення основних параметрів мікроциркуляторного русла: діаметр артериолярной частині капіляра склав 5,0±0,1 мкм, діаметр венулярной частині капіляра - 9,05±0,15 мкм, середній діаметр капіляра - 7,1±0,12 мкм, діаметр збиральних венул - 22,1±0,3 мкм, щільність капілярів на одиницю площі слизової оболонки - 68,0±0,8/мм2. При якісній оцінці мікроциркуляторного русла відзначена прозорість биомикроскопического фону, в капілярах безперервний кровотік, у венулах - суцільний гомогенний.

Далі в порожнину рота вводився зразок сплаву металу («Нікель-хромовий сплав») і раніше фіксувався на досліджуваному ділянці з помощ�ка.

Тривалість аплікації становить 2 години. Після видалення зразка «Нікель-хромовий сплав» знову провели огляд слизової оболонки порожнини рота і не виявили видимих патологічних змін слизової оболонки щоки в місці контакту з чином.

Далі була проведена комп'ютерна біомікроскопія з кількісної і якісної оцінки стану мікроциркуляторного русла слизової оболонки щоки. Кількісна оцінка: діаметр артериолярной частині капіляра склав 7,0±0,2 мкм, діаметр венулярной частині капіляра - 12,2±0,2 мкм, середній діаметр капіляра - 9,1±0,1 мкм, діаметр збиральних венул - 26,9±0,23 мкм, щільність капілярів на одиницю площі слизової оболонки - 58,0±0,1/мм2. При якісній оцінці мікроциркуляторного русла виявлено каламутність биомикроскопического фону, в капілярах безперервний кровотік, у венулах - суцільний гомогенний.

Таким чином, після проведення внутриротового эпимукозного тесту в зоні контакту з досліджуваним зразком «Нікель-хромовий сплав» спостерігали каламутність капилляроскопического фону за рахунок збільшення проникності стінок мікросудин, збільшення діаметра артериолярной частини капілярів на 40%, венулярной частини капілярів - на 34,8%, середнього д одиницю площі - на 14,7%.

Був зроблений висновок про підвищеної чутливості пацієнтки до даного зразку сплаву металу «Нікель-хромовий сплав» і відсутності можливості його використання для ортопедичного стоматологічного лікування.

На фіг. 1-2 представлено стан мікроциркуляторного русла до і після постановки внутриротового эпимукозного тесту у пацієнтки Л.

Приклад 2. Пацієнтка З., 61 рік, звернулася до лікаря-стоматолога з приводу печіння, почервоніння і набряку слизової оболонки твердого неба під базисом часткового знімного протеза. При зборі анамнезу встановлено, що 3 дні тому було закінчено протезування пацієнтки з виготовленням часткового знімного протеза в області верхньої щелепи. Раніше пацієнтка протезировалась з виготовленням незнімних ортопедичних конструкцій (коронок, мостоподібних протезів). У пацієнтки виявлена алергічна реакція на синтетичні миючі засоби, пилок рослин.

Припустили, що у пацієнтки є непереносимість матеріалу, використаного для виготовлення часткового знімного протеза (акрилової пластмаси «Фторакс»),

Перед проведенням внутриротового эпимукозного тесту рекомендували пацієнтці 7 днів не користуватися частковим відстібний к�зміни слизової оболонки порожнини рота. Далі досліджували мікроциркуляторне русло слизової оболонки щоки методом комп'ютерної біомікроскопії з кількісної і якісної оцінки стану мікроциркуляції.

Кількісна оцінка мікроциркуляторного русла щоки: діаметр артериолярной частині капіляра склав 5,5±0,15 мкм, діаметр венулярной частині капіляра - 9,3±0,25 мкм, середній діаметр капіляра - 7,4±0,22 мкм, діаметр збиральних венул - 23,6±0,2 мкм, щільність капілярів на одиницю площі слизової оболонки - 69,0±0,7/мм2. При якісній оцінці мікроциркуляторного русла відзначена прозорість биомикроскопического фону, в капілярах безперервний кровотік, у венулах - суцільний гомогенний.

Далі в порожнину рота вводився зразок акрилової пластмаси («Фторакс») і раніше фіксувався на досліджуваному ділянці з допомогою внутриротового аллергопробника.

Тривалість аплікації становить 2 години. Вже через 1,5 години пацієнтка зазначила поява печіння в місці контакту слизової оболонки щоки зі зразком. При візуальному огляді слизової оболонки порожнини рота була виявлена гіперемія в місці контакту із зразком акрилової пластмаси «Фторакс».

Далі була проведена комп'ютерна біомікроскопія з кількісної і киаметр артериолярной частині капіляра склав 7,6±0,2 мкм, діаметр венулярной частині капіляра - 13,2±0,3 мкм, середній діаметр капіляра - 9,9±0,2 мкм, діаметр збиральних венул - 26,8±0,3 мкм, щільність капілярів на одиницю площі слизової оболонки - 59,0±0,2/мм2. При якісній оцінці мікроциркуляторного русла виявлено каламутність биомикроскопического фону, в капілярах безперервний кровотік, у венулах - суцільний зернистий.

Отже, після проведення внутриротового эпимукозного тесту в зоні контакту з досліджуваним зразком акрилової пластмаси «Фторакс» спостерігали каламутність капилляроскопического фону за рахунок збільшення проникності стінок мікросудин, зернистість кровотоку, збільшення діаметра артериолярной частини капілярів на 38,18%, венулярной частини капілярів - на 41,93%, середнього діаметру капілярів - на 33,78%), збиральних венул - на 13,55%, зменшення щільності функціонуючих капілярів на одиницю площі - на 14,49%.

Був зроблений висновок про підвищеної чутливості пацієнтки до даного зразком акрилової пластмаси «Фторакс» і неможливості його використання для ортопедичного стоматологічного лікування.

На фіг. 3-4 представлено стан мікроциркуляторного русла до і після постановки внутриротового эпимукозного тесту у�им матеріалів з метою подальшого раціонального ортопедичного стоматологічного лікування. Раніше пацієнт не протезировался. У день визначали чутливість до одного стоматологічному конструкційним матеріалом.

Перед проведенням дослідження у пацієнта візуально не виявлено видимі патологічні зміни слизової оболонки порожнини рота. Кількісну та якісну оцінку стану мікроциркуляторного русла слизової оболонки щоки здійснювали за допомогою методу комп'ютерної біомікроскопії.

Кількісна оцінка мікроциркуляторного русла щоки: діаметр артериолярной частині капіляра склав 5,2±0,2 мкм, діаметр венулярной частині капіляра - 8,9±0,14 мкм, середній діаметр капіляра - 7,0±0,12 мкм, діаметр збиральних венул - 23,4±0,3 мкм, щільність капілярів на одиницю площі слизової оболонки - 70,1±0,8/мм2. При якісній оцінці мікроциркуляторного русла відзначена прозорість биомикроскопического фону, в капілярах безперервний кровотік, у венулах - суцільний гомогенний.

Далі в порожнину рота вводився зразок сплаву металу («Кобальтохромовий сплав») і раніше фіксувався на досліджуваному ділянці з допомогою внутриротового аллергопробника.

Тривалість аплікації становить 2 години. Після видалення зразка «Кобальтохромовий сплав» знову провели про�ки в місці контакту з чином.

Далі для кількісної і якісної оцінки стану мікроциркуляції слизової оболонки щоки була знову проведена комп'ютерна біомікроскопія. Результати кількісної оцінки: діаметр артериолярной частині капіляра склав 5,18±0,2 мкм, діаметр венулярной частині капіляра - 8,8±0,12 мкм, середній діаметр капіляра - 7,0±0,1 мкм, діаметр збиральних венул - 23,0±0,25 мкм, щільність капілярів на одиницю площі слизової оболонки - 69,8±0,7/мм2. При якісній оцінці мікроциркуляторного русла відзначена прозорість биомикроскопического фону, в капілярах безперервний кровотік, у венулах - суцільний гомогенний.

Таким чином, після проведення внутриротового эпимукозного тесту в зоні контакту з досліджуваним зразком сплаву металу «Кобальтохромовий сплав» якісних і кількісних змін мікроциркуляторного русла не спостерігалося. Був зроблений висновок про відсутність підвищеної чутливості пацієнта до даного зразку сплаву металу «Кобальтохромовий сплав» та про можливість його використання для ортопедичного стоматологічного лікування у пацієнта К.

Пацієнт К. успішно пройшов ортопедичне лікування у лікаря-стоматолога ортопеда з застосуванням даного сплаву металановки внутриротового эпимукозного тесту у пацієнта К.

Наведені дані свідчать про підвищеної надійності та об'єктивності запропонованого способу діагностики, що робить його перспективним для використання в практичній медицині.

Спосіб діагностики підвищеної чутливості організму до стоматологічних матеріалів за допомогою провокаційного тесту, що включає в себе контакт аналізованого матеріалу зі слизовою оболонкою порожнини рота протягом 2 годин, проведення оцінки стану мікроциркуляторного русла слизової оболонки порожнини рота методом комп'ютерної біомікроскопії, відрізняється тим, що на підставі результатів комп'ютерної біомікроскопії оцінюють такі параметри: діаметр артериолярной частині капіляра, діаметр венулярной частині капіляра, середній діаметр капіляра, діаметр збиральних венул, щільність функціонуючих капілярів, і при зміні не менш одного з розглянутих параметрів на величину, яка принаймні в 1,5 рази перевищує величину похибки зміни параметра, виявляють підвищену чутливість до стоматологічних матеріалів. 

Схожі патенти:

Спосіб оцінки рівня комплаєнса хворих гіпертонічною хворобою i-ii стадії, 1-3 ступеня артеріальної гіпертензії

Винахід відноситься до медицини, зокрема до кардіології. Метою винаходу є оцінка рівня комплаєнса з об'єктивізацією результатів у балах у хворих гіпертонічною хворобою I-II стадії, 1-3 ступеня артеріальної гіпертензії за допомогою спеціально розробленої шкали оцінки комплаєнса пацієнтів з гіпертонічною хворобою. Спосіб включає визначення рівня комплаєнса з допомогою 20 тестових питань шкали оцінки комплаєнса пацієнтів з гіпертонічною хворобою, кожен з яких має три варіанти відповіді кодуються в балах від «1» до «3», шляхом заповнення шкали самим пацієнтом або зачитування питань лікарем і оцінки відповідей тестованого на них. При інтерпретації оцінюється сума балів усіх питань: 51-60 відповідає високому рівню комплаєнса, 41-50 - середньому рівню комплаєнса, 40 балів і менше - низькому рівню комплаєнса. 2 табл., 2 прим.

Спосіб контролю функціонального стану організму пацієнта

Винахід відноситься до медицини, функціональної діагностики і може бути використане для доклінічного, доврачебного обстеження, визначення функціонального стану органів і систем організму, постановки попереднього діагнозу. Спосіб включає вимірювання електропровідності (ЕП) 24 репрезентативних точок 12 симетричних меридіанів, визначення середньоарифметичного (СА) значення цих вимірювань з встановленням коридору допустимих значень для даного пацієнта, за результатами порівняння з яким отриманих показників судять про функціональному стані організму. Використовують показники: відношення суми значень ЕП точок іньських меридіанів до суми значень ЕП точок яньских меридіанів, відношення суми ЕП точок на руках до суми ЕП точок на ногах, відношення суми значень ЕП точок, виміряних на лівій стороні тіла, до суми ЕП точок правого боку. ЕП вимірюють при напрузі 5 В, і/або 9 В, і/або 12 Ст. При вимірах на напрузі 9 В перераховують виміряні значення ЕП точок за формулою: I нов=9/(29/I вимір-0,1)*Коеф, (I), при напрузі 12 В перераховують виміряні значення за формулою: I нов=12/(29/I вимір-0,1)*Коеф, (II), при напрузі 5 В: I нов=1 вимір*Коеф, (III), де (I), (II) і (III) відповідно: враховує неоднорідність провідності по меридіанах. Розраховані значення переводять в наведені за формулою: I привед=I нов/I ср, де: I привед - наведене значення ЕП, I нов - перелічене без приведення значення ЕП, I ср - СА всіх 24 вимірювань. Далі визначають межі індивідуального коридору норми для даного пацієнта в залежності від заданої чутливості Чв діагностики і ширини коридору допустимих значень Шдп ЕП. При цьому Шдп являє собою розкид значень ЕП, виміряних у даного пацієнта, а чутливість Чв діагностики вибирають залежно від вибірки хворих з даним захворюванням. Для визначення значення меж індивідуального коридору норми для даного пацієнта обчислюють проміжні коефіцієнти для нижньої Кн і верхній Кв меж коридору, відповідно: Кн=1-(1-Чв)*Шдп/2,1 і Кв=1+(1-Кн)*1,1. Розраховують нижню Н і верхню межу індивідуального коридору норми: Н=Кн* I ср=Кв* I пор. Потім проводять порівняння I привед з отриманими межами індивідуального коридору норми. Спосіб забезпечує високу точність індивідуальної діагностики. 4 табл., 2 пр.

Спосіб оцінки впливу штучного світла на стан факторів периферичної крові і вродженого імунітету з використанням моделі лабораторних тварин

Винахід відноситься до медицини, зокрема до досліджень функціональної активності факторів периферичної крові при дії штучного світла. Для цього на статевозрілих морських свинок впливають випромінюванням оптичного діапазону, що генеруються світлодіодами або люмінесцентними лампами з колірною температурою 4500 К в діапазоні довжин хвиль 360-460 нм протягом різних часових інтервалів. При цьому оцінку впливу виробляють за показниками функціональної активності нейтрофільних гранулоцитів та кількості мононуклеарних клітин. Використання способу не потребує дорогої апаратури, дефіцитних хімічних реактивів, особливо важливий при оцінці біобезпеки нових, впроваджуваних в цветосветовую середовище штучних джерел світла, розширює інформацію про біологічні ефекти світла оптичного діапазону. 3 табл.
Винахід відноситься до медицини, а саме до області кардіології. Визначають вік пацієнтів в роках, діаметр лівого передсердя в міліметрах, оцінюють проведену антиаритмічну терапію, ступінь недостатності аортального і мітрального клапанів. Отримані дані використовують для розрахунку ризику розвитку (РР) рецидиву фібриляції передсердь до проведення радіочастотної абляції за оригінальною математичною формулою. При отриманому значенні РР більше 0,5 прогнозують розвиток рецидиву фібриляції передсердь після процедури радіочастотної абляції; при значенні РР менше або дорівнює 0,5 розвиток рецидиву фібриляції передсердь після процедури радіочастотної абляції не прогнозують. 2 пр.

Спосіб забезпечення візуалізації даних давності

Винахід відноситься до медичної техніки, а саме до техніки для відображення фізіологічних даних. Спосіб моніторингу фізіологічних параметрів містить етапи, на яких вимірюють періодично або аперіодично фізіологічні параметри щонайменше одним електронним датчиком, причому кожне виміряне значення фізіологічного параметра має відповідний медичний термін придатності, визначають і безперервно відображають: останнє виміряне значення кожного виміряного фізіологічного параметра і його позначення, медичний термін придатності для кожного виміряного значення фізіологічного параметра, який являє собою попередньо заданий максимальний час, протягом якого відображається фізіологічного значення параметра, визначають залишився медичний термін придатності кожного виміряного значення фізіологічного параметра на найпопулярніший момент часу, для кожного виміряного фізіологічного параметра з ненульовим терміном придатності визначають і відображають на дисплеї останнє виміряне значення фізіологічного параметра, його позначення та індикацію медичного терміну придатності у вигляді указанва часу, поки не буде виведено наступне показання, і видаляють показання з дисплея в реальному часі після закінчення попередньо настроєний медичного терміну придатності, заміщають відсутність зображення символом, що вказує на відсутність поточного свідчення. Спосіб здійснюють з використанням машиночитаемого носія, що містить записану на ньому програму, і пристрої для відображення значень даних і позначень фізіологічних параметрів пацієнта, що містить електронні датчики для періодичного або апериодического вимірювання значень фізіологічних параметрів, процесор, запрограмований для визначення самого останнього вимірювання фізіологічного параметра і управління дисплейним пристроєм. Використання винаходу дозволяє підвищити швидкість визначення давності показань на екрані. 3 н. і 5 з.п. ф-ли, 13 іл.
Винахід відноситься до медицини, а саме до травматології та ортопедії, і призначений для лікування хворих із захворюваннями та травмами кульшового суглоба. Здійснюють розрахунок показника «ортопедичний індекс», який визначається як сума трьох показників. Для визначення першого показника проводять денситометрію та за її результатами присвоюють бали: норма 1 бал, остеопенія 2 бали, остеопороз 3 бали, важкий остеопороз 4 бали. Для визначення другого показника оцінюють індекс коморбідності Charlson, при цьому у шкалі індексу коморбідності Charlson 0-2 бали оцінюються в 1 бал другого показника, 3 бали у шкалі індексу коморбідності Charlson оцінюються як 2 бали другого показника, 4 бали у шкалі індексу коморбідності Charlson оцінюються як 3 бали другого показника, 5 балів і більше у шкалі індексу коморбідності Charlson оцінюються як 4 бали другого показника. Для визначення третього показника оцінюють якість життя за шкалами SF-36, при цьому 0-200 балів за шкалами SF-36 оцінюють як 4 бали третього показника, 201-400 балів за шкалами SF-36 як 3 бали третього показника, 401-600 балів за шкалами SF-36 як 2 бали третього показника, 601-800 за шкалами SF-36 як 1 бал третього показника. Виробляють підступах д�еляют 4 групи за показником «ортопедичний індекс»: I - 1-3 бала, II - 4-6 балів, ІІІ - 7-9 балів, IV - 10-12 балів. Визначають вид лікування: пацієнтам з індексом I проводять ендопротезування ендопротезами з укороченою ніжкою стегнового компонента, великим діаметром головки (36 мм і більше), пацієнтам з індексом II проводять ендопротезування тотальними ендопротезами з безцементні фіксацією, пацієнтам з індексом III проводять тотальне ендопротезування ендопротезами з цементною фіксацією, пацієнтам з індексом IV проводять ендопротезування біполярними ендопротезами з цементною фіксацією. Спосіб, за рахунок проведення оцінки наявних факторів, що роблять вплив на перебіг післяопераційного періоду, фіксацію протеза в його ложі, можливість відторгнення ендопротеза, функціональні результати і можливість загострення супутніх захворювань, дозволяє поліпшити функціональні результати, зменшити ризик розхитування ендопротеза і ризик повторних операцій. 2 пр.

Система і спосіб синхронізації пристрою моніторингу пацієнта з центральним сервером

Винахід відноситься до пристроїв медичного моніторингу. Технічним результатом є забезпечення управління тимчасовим погодженням синхронізації. Спосіб містить етапи, на яких передають пакет (70) даних про пацієнта з пристрою (10) моніторингу пацієнта на центральний сервер (12); отримують на пристрої (10) моніторингу пацієнта повідомлення (72) підтвердження (АСК), передане центральним сервером (12) у відповідь на отримання центральним сервером (10) переданого пакета (70) даних про пацієнта, причому повідомлення з підтвердженням містить позначку часу, забезпечену від годин (46) центрального сервера (12), що вказує час і дату, коли центральний сервер (12) прийняв пакет (70) даних пацієнта; порівнюють позначку часу повідомлення (72) з АСК з поточним часом годин (28) пристрою (10) моніторингу пацієнта; і якщо різниця між поточним часом годин (28) пристрою (10) моніторингу пацієнта і відміткою (74) часу повідомлення (72) з АСК більше, ніж перше попередньо певний час, синхронізують годинник (28) відповідно з часом і датою в оцінці (74) часу в повідомленні (72) з АСК. 4 н. і 9 з.п. ф-ли, 5 іл.

Спосіб оцінки стану судин мікроциркуляторного русла

Винахід відноситься до медицини, кардіології, ревматології, ендокринології, дерматовенерології, серцево-судинній хірургії, і може бути використане для оцінки стану периферичних судин при діагностиці мікроангіопатій. Проводять неінвазивне дослідження судин з допомогою зонда, встановлюваного на поверхню шкіри в проекції судини, методом оптичної когерентної (ОК) томографії, аналізують томограми, отримані без компресійної проби і ОК томограми в умовах компресійної проби шляхом зсуву тканин зондом на 1 мм в напрямку візуалізіруемого судини. На зображеннях оцінюють стисливість судини, тканин і утворень і рівномірність зміни конфігурації судини при компресії. При виявленні нерівномірною та/або неповної стисливості і нерівномірності зміни конфігурації судини визначають микроангиопатию. Спосіб забезпечує високу точність і об'єктивність неінвазивної діагностики стану судин мікроциркуляторного русла, зокрема, наявність внутрішньосудинних утворень (запалення, склероз, тромб, атеросклеротичні накладення, включення кальцію в стінці судини), у тому числі диференціальної діагностики васкулопатий за рахунок виділення

Аналітичне пристрій капілярного дії та його виготовлення

Група винаходів відноситься до гидрофилизации поверхні та іммобілізації антитіл на поверхні сополімеру циклоолефина. Представлений спосіб виготовлення аналітичного пристрою капілярного дії, що включає в себе етапи: а) забезпечення капілярної підкладки, b) зміни гідрофільності поверхні підкладки, з) змішування матриці та іммобілізованої молекули у вигляді розчину для отримання розчину, що включає в себе іммобілізовані молекули, ковалентно пов'язані з матрицею, і d) осадження розчину на чітко окреслену область у цій щонайменше одній зоні для збереження. Також описано аналітичне пристрій капілярного дії, що виготовляється цим способом. Досягається можливість зміни підкладки за допомогою хімічної обробки поверхні і можливості осадження іммобілізованих молекул в оптимальній матриці на заданих областях. При цьому витрачається менше матричного матеріалу, і тим самим на одному чіпі може бути використано кілька різних матричних матеріалів. 2 н. і 31 з.п. ф-ли, 3 іл.

Робочий процес зі зворотним зв'язком

Винахід відноситься до медичного робочого процесу візуалізації. Технічним результатом є підвищення достовірності постановки діагнозу пацієнту. Система містить: блок (114) управління, містить процесор (116); і безліч оброблювальних виконавців (102), пов'язаних з ним, причому процесор (116) здійснює управління реалізацією зі зворотним зв'язком плану робочого процесу медичної візуалізації за допомогою безлічі оброблювальних виконавців (102), причому процесор (116) виконаний з можливістю запитував в одного або більше оброблювальних виконавців (102) електронної медичної інформації, що стосується та/або не стосується візуалізації; формування плану робочого процесу процедури візуалізації за допомогою процедури візуалізації, заснованої на запитаної інформації; планування процедури візуалізації; прийому сигналу, що вказує настання дати запланованої процедури візуалізації; завантаження протоколу візуалізації, відповідного процедури візуалізації, систему візуалізації, що використовується для процедури візуалізації; здійснення сканування за допомогою системи візуалізації; і оновлення плану робочого процесу процедури візуалізації. 2 н і 13 з.п.
Up!