Живильне середовище для вирощування консорціуму азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів

 

Винахід відноситься до галузі створення біопрепаратів на основі індивідуальних мікроорганізмів і їх поєднань (консорціумів) і може бути використано в мікробіології і сільському господарстві.

Відома живильне середовище для вирощування консорціуму азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів, що містить дигідрофосфат калію, гідрофосфат калію, сульфат магнію, хлорид натрію, карбонат кальцію, сахарозу і воду [1]. Недоліком даної живильного середовища є низька швидкість росту на ній азотфіксуючих мікроорганізмів, а також практична відсутність на ній зростання фосфатмобилизующих мікроорганізмів, що робить її малопридатною для вирощування їх консорціуму.

Відома живильне середовище для вирощування консорціуму азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів, що містить глюкозу, аспарагін, сульфат калію, кукурудзяний екстракт, хлорид кальцію, фосфат натрію і воду [2]. Недоліком даної живильного середовища є низька швидкість росту фосфатмобилизующих мікроорганізмів, а також практична відсутність на ній зростання азотфіксуючих мікроорганізмів, що робить її малопридатною для вирощування їх консорціуму.

Відома також поживна средфат калію, гідрофосфат калію, сульфат магнію, хлорид натрію, сульфат кальцію, модібдат натрію, сульфат заліза(II), сахарозу і воду [3]. Недоліком даної живильного середовища, яка у зв'язку з зазначеною обставиною обрана нами в якості об'єкта-прототипу, також є порівняно низька швидкість росту як азотфіксуючих, так і фосфатмобилизующих мікроорганізмів.

Найбільш близьким до заявляється нами об'єкту за сукупністю ознак і досягається технічного ефекту є живильне середовище для вирощування консорціуму азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів, що містить дигідрофосфат калію, гідрофосфат калію, сульфат магнію, хлорид натрію, сульфат кальцію, модібдат натрію, сульфат заліза(II), сахарозу, мінеральну добавку - цеоліт і воду [4]. Недоліком даної живильного середовища, яка у зв'язку з зазначеною обставиною обрана нами в якості об'єкта-прототипу, також є порівняно низька швидкість росту як азотфіксуючих, так і фосфатмобилизующих мікроорганізмів.

Метою цього винаходу є збільшення швидкості росту як азотфіксуючих, так і фосфатмобилизующих мікроорганізмів у процесі вирощування їх кон�датків і фосфатмобилизующих мікроорганізмів, містить дигідрофосфат калію, гідрофосфат калію, сульфат магнію, хлорид натрію, сульфат кальцію, модібдат натрію, сульфат заліза(II), сахарозу, мінеральну добавку і воду, в якості мінеральної добавки містить наноцеолит при наступному співвідношенні інгредієнтів, г/л:

Дигідрофосфат калію0.60-0.70
Гідрофосфат калію0.12-0.20
Сульфат магнію гептагідрат0.15-0.25
Хлорид натрію0.15-0.25
Сульфат кальцію дигідрат0.02-0.06
Модібдат натрію0.0005-0.0007
Сульфат заліза(II)0.002-0.004
Сахароза18.0-22.0
Наноцеолит0.7-1.5
Вода дистильованадо 1 л

В результаті використання даної поживної суміші ск0 рази порівняно з такими для живильного середовища-прототипу [4].

На даний момент часу в літературі не описана живильне середовище для вирощування консорціуму азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів, що містить вищевказану сукупність компонентів взагалі і наноцеолит зокрема. Ця обставина дозволяє нам стверджувати, що заявляється нами об'єкт підпадає під перший критеріальний ознака винаходу, встановлений патентним законодавством РФ, а саме новизна. Зіставлення відомих ознак живильного середовища-прототипу [4] і відмітних ознак, що характеризують заявляється нами об'єкт (а саме - використання наноцеолита в якості мінеральної добавки), не дозволяє передбачити апріорі виникнення у нього нових порівняно з прототипом властивостей, а саме зазначеного вище різкого збільшення швидкості росту як азотфіксуючих, так і фосфатмобилизующих мікроорганізмів, що складають вищевказаний консорціум. Ця обставина дає підставу зробити висновок, що заявляється нами об'єкт явно не випливає з відомого в даній галузі техніки рівня і відповідає другому встановленим законодавством РФ критериальному ознакою винаходу - винахідницький рівень. Заявлювана нами на предмет изоо-небудь істотних труднощів і її застосування для вирощування консорціуму азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів, а отже підпадає і під третій критеріальний ознака винаходу РФ - промислова придатність.

Заявляється нами об'єкт ілюструється нижченаведеними прикладами.

Приклад 1

Природний цеоліт з Татарсько-Шатрашанского родовища (Дрожжановский район Республіки Татарстан) подрібнюють на борошно і змішують з дистильованою або деіонізованою (знесоленою) водою з розрахунку 20 г цеоліту на 100 мл води. Отриману суміш обробляють ультразвуком в ультразвуковому диспергатори УЗУ-0,25 потужністю 80 Вт при частоті 18.5 кГц з амплітудою коливань ультразвукового хвилеводу 5 мкм (5-20) хв при кімнатній температурі, в результаті чого виходить водно-цеолитная суспензія з розмірами частинок цеоліту від 5 до 100 нм. Приготовлену таким чином суспензію наноцеолита далі використовують в якості одного з компонентів живильного середовища для культивування консорціуму азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів.

Приклад 2

Готують живильне середовище для вирощування консорціуму азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів складу, г/л:

Дигідрофосфат калію0.="0">Сульфат магнію гептагідрат0.15
Хлорид натрію0.15
Сульфат кальцію дигідрат0.02
Модібдат натрію0.0005
Сульфат заліза(II)0.002
Сахароза18.0
Наноцеолит0.7
Вода дистильованадо 1 л

Складають консорціум азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів на основі колекційних (депонованих) штамів пойменованих мікроорганізмів (Pseudomonas brassicacearum, Реєстраційний номер в ВКПМ В-10388) і (Sphingobacterium multivorum, Реєстраційний номер в ВКПМ В-10385) відповідно, для чого попередньо вирощують азотофіксуючі мікроорганізми на агаризованому середовищі Ешбі, а фосфатмобилизующие - на агаризованому середовищі Муромцева. Після цього обидві ці культури мікроорганізмів висіваються на живильне середовище зазначеного вище складу. Вирощування ведуть протягом того періоду вр�еделения чисельності мікроорганізмів відразу ж проводять посів утворився консорціуму на агаризованние поживні середовища (середовище Ешбі у разі азотфіксуючих і середовище Муромцева - у разі фосфатмобилизующих мікроорганізмів) і визначають середню швидкість їх зростання (млн·р-1·сут-1) як частка від ділення числа мікроорганізмів (у мільйонах одиниць) на масу живильного середовища (в г) і час вирощування (на добу). Підсумкові результати з визначення середньої швидкості росту азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів для вищевказаної живильного середовища надані в Таблиці 1.

Приклад 3

Виконують за загальною технологічною схемою Приклада 2, але для вирощування консорціуму азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів беруть живильне середовище складу, г/л:

Дигідрофосфат калію0.64
Гідрофосфат калію0.16
Сульфат магнію гептагідрат0.20
Хлорид натрію0.20
Сульфат кальцію дигідрат0.05
Модібдат натрію0.0006
Сульфат заліза(II)1.0
Вода дистильованадо 1 л

Дані по швидкості росту мікроорганізмів для цього випадку наведено в Таблиці 1.

Приклад 4

Здійснюють, як і Приклад 2, але для вирощування консорціуму азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів використовують живильне середовище складу, г/л:

Дигідрофосфат калію0.70
Гідрофосфат калію0.20
Сульфат магнію гептагідрат0.25
Хлорид натрію0.25
Сульфат кальцію дигідрат0.06
Модібдат натрію0.0007
Сульфат заліза(II)0.004
Сахароза22.0
Наноцеолит1.5
Вода дистильована

Приклад 5 (порівняльний)

Виконують таким же чином, що і Приклад 2, але для вирощування консорціуму азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів готують живильне середовище складу, г/л:

Дигідрофосфат калію0.64
Гідрофосфат калію0.16
Сульфат магнію гептагідрат0.20
Хлорид натрію0.20
Сульфат кальцію дигідрат0.05
Модібдат натрію0.0005
Сульфат заліза(II)0.003
Сахароза20.0
Наноцеолит0.5
Вода дистильованадо 1 л

Результати за визначенням швидкості росту пойменованих вище мікроорганізмів для даного випадку наведено в Таблиці 1.

ПримеѸзующих мікроорганізмів використовують живильне середовище складу, г/л:

Дигідрофосфат калію0.64
Гідрофосфат калію0.16
Сульфат магнію гептагідрат0.20
Хлорид натрію0.20
Сульфат кальцію дигідрат0.05
Модібдат натрію0.0005
Сульфат заліза(II)0.003
Сахароза20.0
Наноцеолит2.0
Вода дистильованадо 1 л

Значення швидкості росту мікроорганізмів для такого випадку наведені в Таблиці 1.

Приклад 7 (порівняльний)

Здійснюють таким же чином, як і Приклад 2, але для вирощування консорціуму азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів беруть живильне середовище складу, г/л:

0.09
Сульфат магнію гептагідрат0.10
Хлорид натрію0.15
Сульфат кальцію дигідрат0.015
Модібдат натрію0.0003
Сульфат заліза(II)0.001
Сахароза14.0
Наноцеолит1.2
Вода дистильованадо 1 л

Відомості про швидкості росту мікроорганізмів для цього випадку наведено в Таблиці 1.

Приклад 8 (порівняльний)

Виконують, як і Приклад 2, але вирощування консорціуму вищевказаних мікроорганізмів здійснюють на живильному середовищі складу, г/л:

Дигідрофосфат калію0.90
Гідрофосфат калію0.30
Сульфат магнію гептагідратСульфат кальцію дигідрат0.09
Модібдат натрію0.0010
Сульфат заліза(II)0.006
Сахароза28.0
Наноцеолит1.2
Вода дистильованадо 1 л

Значення швидкостей зростання зазначених мікроорганізмів для розглянутого випадку див. у Таблиці 1.

Приклад 9 (порівняльний)

Здійснюють, як і Приклад 2, але для вирощування консорціуму мікроорганізмів використовують живильне середовище складу, г/л:

Дигідрофосфат калію0.50
Гідрофосфат калію0.09
Сульфат магнію гептагідрат0.10
Хлорид натрію0.15
Сульфат кальцію дигідрат0.015
Модібдат натри1
Сахароза14.0
Наноцеолит2.0
Вода дистильованадо 1 л

Дані про швидкості росту мікроорганізмів для цього випадку наведено в Таблиці 1.

Приклад 10 (порівняльний)

Виконують таким же чином, як і Приклад 2, але вирощування консорціуму азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів проводять на живильному середовищі складу, г/л:

Дигідрофосфат калію0.90
Гідрофосфат калію0.30
Сульфат магнію гептагідрат0.30
Хлорид натрію0.35
Сульфат кальцію дигідрат0.09
Модібдат натрію0.0010
Сульфат заліза(II)0.006
Сахароза28.0до 1 л

Дані швидкості росту мікроорганізмів для цього випадку наведено в Таблиці 1.

Приклад 11 (по прототипу [4])

Виконують за тією ж технологічною схемою, що і в Прикладі 2, але для вирощування консорціуму азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів використовують живильне середовище складу, г/л:

Дигідрофосфат калію0.64
Гідрофосфат калію0.16
Сульфат магнію гептагідрат0.20
Хлорид натрію0.20
Сульфат кальцію дигідрат0.05
Модібдат натрію0.0006
Сульфат заліза(II)0.003
Сахароза20.0
Цеоліт1.5
Вода дистильованадо 1 л

Відомості про скотой ж технологічною схемою, що і в Прикладі 2, але для вирощування консорціуму азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів використовують живильне середовище складу, г/л:

Дигідрофосфат калію0.70
Гідрофосфат калію0.20
Сульфат магнію гептагідрат0.25
Хлорид натрію0.25
Сульфат кальцію дигідрат0.06
Модібдат натрію0.0007
Сульфат заліза(II)0.004
Сахароза22.0
Цеоліт2.0
Вода дистильованадо 1 л

Результати за визначенням швидкості росту мікроорганізмів для цього випадку представлені в Таблиці 1.

Приклад 13 (по аналогу [3])

Виконують з використанням тієї ж загальної схеми, що і в Прикладі 2, але для вира�ава, г/л:

Дигідрофосфат калію0.64
Гідрофосфат калію0.16
Сульфат магнію гептагідрат0.20
Хлорид натрію0.20
Сульфат кальцію дигідрат0.05
Модібдат натрію0.0005
Сульфат заліза(II)0.003
Сахароза20.0
Вода дистильованадо 1 л

Відомості про швидкості росту мікроорганізмів для розглянутого випадку наведені в Таблиці 1.

Приклад 14 (по аналогу [1])

Виконують з використанням тієї ж технологічної схеми, що і Приклад 2, але для вирощування консорціуму азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів використовують живильне середовище складу, г/л:

Дигідрофосфат кал�0
Сульфат магнію гептагідрат0.20
Хлорид натрію0.20
Карбонат кальцію5.00
Сахароза20.0
Вода дистильованадо 1 л

Показники швидкості росту мікроорганізмів для даного випадку наведено в Таблиці 1.

Приклад 15 (по аналогу [2])

Виконують за тією ж технологічною схемою, що і Приклад 2, але для вирощування консорціуму азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів використовують живильне середовище складу, г/л:

� 1 л
Сульфат калію0.20
Хлорид гексагідрат кальцію3.30
Фосфат натрію додекагідрат3.80
Кукурудзяний екстракт0.20
Глюкоза10.0
Аспарагін

Показники, що характеризують ріст мікроорганізмів для випадку, що розглядається, також наведені в Таблиці 1.

Таблиця 1
№ прикладуЗміст наноцеолита живильної суміші, г/лСередня швидкість росту азотфіксуючих мікроорганізмів (Pseudomonas brassicacearum), млн·р-1·сут-1Середня швидкість росту фосфатмобилизующих мікроорганізмів [Sphingobacterium multivorum), млн·р-1·сут-1
20.7158.3358.3
31.0166.7366.7
41.5163.3361.7
5 (порівняльний)0.5133.3290.0
6 (порівняльний)2.0146.td>151.6330.0
8 (порівняльний)1.2153.3320.0
9 (порівняльний)2.0130.0283.3
10 (порівняльний)2.0130.0290.1
11 (по прототипу [4])5.8123.3
12 (по прототипу [4])5.8123.5
13 (по аналогу [3])-6.029.2
14 (по аналогу [1])-9.21.0
15 (по аналогу [2])-2.030.0

Як можна бачити з наведених в Таблицволяет різко збільшити швидкість росту фосфатмобилизующих (Sphingobacterium muttivorum) і ще більшою мірою - швидкість росту азотфіксуючих (Pseudomonas brassicacearum) мікроорганізмів у межах їх консорціуму порівняно з такими для живильного середовища-прототипу [4] і тим більше - для об'єктів-аналогів [1], [2] і [3]. Зазначимо, що заявляються нами кількості наноцеолита живильної суміші є суттєвими: при перевищенні зазначеного верхнього заявляється рівня (2.0 г/л) подальшого приросту швидкості росту як тих, так і інших мікроорганізмів вже не спостерігається (і навіть відбувається деяке її зниження), при зменшенні нижче зазначеного нижнього заявляється рівня (1.0 г/л) має місце зниження швидкостей росту обох типів мікроорганізмів.

Аналогічні результати були отримані нами і на інших культурах азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів (зокрема Azotobacter chroococcum, реєстраційний номер в ВКПМ В-10387 і Achromobacter xylosoxidans, реєстраційний номер в ВКПМ В-10386).

ЛІТЕРАТУРА

[1] Керівництво до практичних занять по мікробіології. 3-е видання перероблене, під ред. Н.С. Єгорова. - М: Видавництво Московського університету. 1995. С. 204.

[2] Основні мікробіологічні та біохімічні методи дослідження грунтів (Методичні рекомендації) / Під ред. Ю. М. Возняковской. - Л.: ВНИИСХМ, 1987. С. 31.

[3] Патен�).

Живильне середовище для вирощування консорціуму азотфіксуючих і фосфатмобилизующих мікроорганізмів, що містить дигідрофосфат калію, гідрофосфат калію, сульфат магнію гептагідрат, хлорид натрію, сульфат кальцію дигідрат, модібдат натрію, сульфат заліза(II), сахарозу, мінеральну добавку і дистильовану воду, відрізняється тим, що в якості мінеральної добавки вона містить наноцеолит при наступному співвідношенні інгредієнтів, г/л:

Дигідрофосфат калію0.60-0.70
Гідрофосфат калію0.12-0.20
Сульфат магнію гептагідрат0.15-0.25
Хлорид натрію0.15-0.25
Сульфат кальцію дигідрат0.02-0.06
Модібдат натрію0.0005-0.0007
Сульфат заліза(II)0.002-0.004
Сахароза18.0-22.0
Наноцеолит

 

Схожі патенти:

Штам escherichia coli bl21(de3)gold/petmin-cypa - продуцент рекомбінантного циклофіліном а людини

Винахід відноситься до галузі біотехнології і стосується штаму Escherichia coli BL21(DE3)Gold/pETmin-CypA - продуцента рекомбінантного циклофіліном А людину. Охарактеризований штам отриманий шляхом трансформації клітин штаму BL21(DE3)Gold плазміди pETmin-CypA. Плазміда має розмір 5865 пар нуклеотидів і містить фрагмент XhoI-NdeI вектора рЕТ-22b(+), що несе ген стійкості до ампіциліну ampR, промотор та термінатор РНК-полімерази фага Т7 і полилинкер. По сайтам XhoI-NdeI клонований фрагмент, отриманий за допомогою ПЛР з використанням олігонуклеотидних праймерів 5'-TTATACATATGGTCAACCCGACCGTGTTCTTC і 5'-TTTCTCGAGTTATTCGAGTTGTCCACAGTCAGC плазміди pCyPAwt/pGEX-2TK з клонованим фрагментом гена рчЦфА розміром 498 п. н. Запропонований штам високопродуктивен, не вимагає складної системи очищення і може бути використаний в протипухлинної терапії. 2 іл.

Штам гриба aspergillus oryzae - продуцент комплексу протеїназ і пептидаз, нуклеаз, хітинази, бета-глюканазу, маннанази та альфа-амілази

Винахід відноситься до біотехнології. Штам Aspergillus oryzae 12-84, що володіє високим рівнем синтезу комплексу протеїназ і пептидаз, нуклеаз, хітинази, β-глюканазу, маннанази і α-амілази, депонований у ГНУ ВНИИСХМ РОССІЛЬГОСПАКАДЕМІЇ під реєстраційним номером Aspergillus oryzae RCAM01134. Штам може бути використаний для отримання комплексних ферментних препаратів з подальшим їх використанням для гідролізу сировини при отриманні биокорректоров їжі та кормів, амінокислотних добавок та біологічно активних добавок з функціональними властивостями. Винахід дозволяє підвищити вихід протеолітичною, нуклеазной, хитиназной, β-глюканазной, маннаназной і α-амилазной активностей. 2 табл., 2 пр.

Штам зеленої мікроводорості acutodesmus obliquus, призначений для очищення стічних вод від забруднюючих речовин в комунальному господарстві та целюлозно-паперової промисловості

Винахід відноситься до біотехнології. Штам зеленої мікроводорості Acutodesmus obliquus Syko-A Ch-055-12, що володіє здатністю знижувати вміст забруднюючих речовин в стічній воді, депонований у Колекції Мікроводоростей ІФР РАН (IPPAS) під реєстраційним номером IPPAS S-2016. Штам зеленої мікроводорості Acutodesmus obliquus IPPAS S-2016 може бути використаний для очищення стічних очисних споруд комунального господарства та целюлозно-паперового підприємства від забруднюючих речовин (амонійного азоту, завислих речовин, заліза) при високих температурах. 1 іл., 2 пр. . .

Спосіб диференціації токсигенних генетично змінених штамів vibrio cholerae біовару ель-тор з різним епідемічним потенціалом методом мультиплексного полімеразної ланцюгової реакції та тест-система для його здійснення

Винаходи належать до галузі медичної мікробіології і стосуються способу диференціації токсигенних генетично змінених штамів V. cholerae біовару Ель-Тор і тест-системи. Охарактеризований спосіб включає проведення ПЛР з використанням специфічних праймерів до генам vc0497, vc0502 і vc0514 з острова пандемичности VSP-II. Охарактеризована тест-система містить компоненти для виділення ДНК, компоненти для проведення ПЛР, що включають, зокрема, суміш праймерів VSPIIreg-F - 5'-TGGAAAGAAGAGCGTTACTGC-3', VSPIIreg-R - 5'-CCCTGTTGATGATGTGATTTG-3' ген vc0497, VSPIIpilin-F - 5'-CTGTGATTCGGGCTTTATCGG-3', VSPIIpilin-R - 5'-GCGTAAACTGAGCCAATAAGC-3' ген vc0502, VSPIIchem-F - 5'-CTTGATGGAGCGGAGAAAAC-3', VSPIIchem-R - 5'-CGATGAATAGCCTGTTGAAC-3' ген vc0514, взятих у співвідношенні 1:1:1:1:1:1 відповідно. Винаходи дозволяють швидко і достовірно диференціювати токсигенні генетично змінені штами V. cholerae біовару Ель-Тор на геноварианти з низьким і високим епідемічним потенціалом. 2 н. п. ф-ли, 1 іл., 2 табл.

Штам бактерії bacillus subtilis - високоактивний продуцент пектолитических ферментів, мацерирующих рослинну тканину

Винахід відноситься до мікробіологічної промисловості. Запропоновано штам бактерії Bacillus subtilis ВКПМ B-11964 - високоактивний продуцент пектолитических ферментів, мацерирующих рослинну тканину. Даний штам проявляє високі пектат-лиазную і пектин-лиазную активності по відношенню до пектинам з різних джерел. 2 табл., 5 пр.

Штам bacillus sp. для біологічної боротьби з saprolegnia sp. і його застосування

Група винаходів відноситься до галузі біотехнології і мікробіології. Запропоновано штам Bacillus sp. КССМ11143Р, володіє протигрибковою активністю щодо Saprolegnia sp., культуральна рідина, одержаний при культивуванні штаму, пробіотична композиція, кормова добавка, протигрибковий засіб і засіб для поліпшення якості води, що містять штам Bacillus sp. КССМ11143Р або його культуральну рідину. Також запропоновано спосіб культивування риби або ракоподібних, спосіб запобігання сапролегниоза у тварин і спосіб поліпшення якості води з використанням штаму Bacillus sp. КССМ11143Р або його культуральної рідини. Штам Bacillus sp. КССМ11143Р має високий рівень продуктивності сидерофоров з проявом високої здатності захоплення заліза, і таким чином інгібує ріст інших патогенних бактерій і Saprolegnia sp., сприяє збільшенню швидкості споживання їжі рибою і швидкості збільшення ваги, а також зниження рівня екскреції, що призводить до поліпшення якості води. 9 н. і 1 з.п. ф-ли, 4 іл., 11 табл., 15 пр.

Штам microbacterium species для очищення прісноводних водойм та їх донних відкладень від нафти і нафтопродуктів

Винахід відноситься до галузі біотехнології. Запропоновано штам Microbacterium species BKM Ac-2614D для очищення забруднених і хронічно забруднених прісноводних об'єктів в температурному діапазоні від +2ºC до +25ºC. Винахід дозволяє здійснювати очищення води і донних відкладень від нафтових вуглеводнів при низькій концентрації кисню у воді і в умовах високих широт. 3 табл., 2 пр.

Штам мікроводорості desmodesmus sp. для конверсії вуглекислоти з промислових скидних газів в сировину для виробництва біопалива та кормових добавок

Винахід відноситься до фотобиотехнологии. Штам мікроводорості Desmodesmus sp. 3Dp86E-1 володіє високими показниками фіксації CO2 і толерантністю до високих концентрацій CO2 в середовищі культивування, а також високою здатністю до накопичення ліпідів, збагачених поліненасиченими жирними кислотами. Депонований штам в Колекції культур мікроводоростей Інституту фізіології рослин ім К. А. Тімірязєва РАН (IPPAS) під реєстраційним номером Desmodesmus sp. IPPAS S-2014 і може бути використаний для конверсії вуглекислоти з промислових скидних газів в сировину для виробництва біопалива та кормових добавок. Винахід дозволяє підвищити швидкість фіксації CO2 в газоповітряної суміші. 4 іл., 1 табл.

Штам мікроводорості chlorella vulgaris, призначений для очищення стічних вод сільськогосподарських і спиртових виробництв

Винахід відноситься до фотобиотехнологии. Штам мікроводорості Chlorella vulgaris 711-54 володіє високими показниками ступеня очищення стічних вод сільськогосподарських і спиртових виробництв, значною продуктивністю і високим вмістом цінних сполук в біомасі. Депонований штам в Російській Колекції Мікроводоростей при заснування Російської Академії Наук Інституті Фізіології Рослин ім. К. А. Тімірязєва (IPPAS) з присвоєним ідентифікатором Chlorella vulgaris IPPAS C-2015 і може бути використаний для очищення стічних вод сільськогосподарських і спиртових виробництв. Винахід дозволяє підвищити якість очищення вказаних стічних вод. 1 табл., 4 іл.

Олігонуклеотидні праймери і спосіб виявлення днк mycobacterium avium методом полімеразної ланцюгової реакції

Винаходи належать до галузі біотехнології і стосуються олігонуклеотидних праймерів і способи виявлення ДНК Mycobacterium avium з їх використанням. Охарактеризовані олігонуклеотидні праймери комплементарни специфічної області mig-гена Mycobacterium avium і мають наступний нуклеотидний склад: 5'-CGT CAA AAG CGA ACT GCA-3' та 5'-ТАА ТТС GTT GCC CGA СТС-3'. Спосіб виявлення ДНК Mycobacterium avium вимикає виділення ДНК, проведення ампліфікації ДНК з використанням олігонуклеотидних праймерів, перенесення продукту ампліфікації на гель з подальшим детектуванням результатів аналізу на трансиллюминаторе. У разі позитивної реакції синтезується фрагмент, відповідний розміру 157 п. н. Представлені винаходи можуть використовуватися у ветеринарних діагностичних і науково-практичних лабораторіях для виявлення генетичного матеріалу Mycobacterium avium у пробах. 2 н. п. ф-ли, 1 іл., 4 пр.

Штам bifidobacterium longum, придатний для застосування в імуномодуляції, індукції продукції цитокінів, лікуванні аутоімунного захворювання, контролі відносини il - 10:il - 12, і його використання

Група винаходів відноситься до штаму Bifidobacterium longum NCIMB 41675, складу, його містить, і продукту харчування, що містить зазначені штам або склад. Запропонований штам має здатність до індукції продукції цитокінів і контролю відносини IL-10:IL-12 і придатний для застосування у імуномодуляції, лікуванні аутоімунного захворювання. Запропоновані штам, склад і продукт харчування мають пробіотичними властивостями. 3 н. і 22 з.п. ф-ли, 16 іл., 4 табл., 8 пр.

Спосіб отримання пробіотичного препарату для годівлі великої рогатої худоби м'ясних порід

Винахід відноситься до галузі біотехнології. Запропоновано спосіб отримання пробіотичного препарату іммобілізованих біфідобактерій для годівлі великої рогатої худоби м'ясних порід. Біфідобактерії штаму Bifidobacterium longum вирощують на живильному середовищі до отримання биотитра 108-109 КУО/мл Живильне середовище отримують з використанням электроактивированной катодного води з pH 8-9 і редокс-потенціалом -400...-500 мВ і з додаванням стабілізатора - серину в кількості не менше 0,01 мас.%. Потім біфідобактерії спільно з компонентами живильного середовища мобілізують на энтеросорбенте поліфепан. Перевагою способу є поліпшення апетиту великої рогатої худоби, перетравності поживних речовин раціону, збільшення середньодобових приростів, стимулювання рубцевого травлення, нормалізація всіх видів обміну речовин, прискорення заселення шлунково-кишкового тракту нормальною мікрофлорою, зменшення виділення з фекаліями патогенних і умовно-патогенних бактерій. 4 табл., 2 пр.

Спосіб отримання аргініну з використанням corynebacterium glutamicum атсс 21831 або corynebacterium glutamicum атсс 21493 в ферментаційної середовищі, що містить в якості джерела вуглецю жом маніока або насіння джекфрута

Група винаходів відноситься до біотехнології. Запропоновані варіанти способу отримання аргініну за допомогою ферментації агропромислових відходів, у тому числі крохмаловмісних, з отриманням ферментованої рідини, що містить аргінін, і виділення аргініну з ферментованої рідини. Перед ферментацією може бути здійснено ферментативний гідроліз агропромислових відходів для перетворення відходів у відновлюючі цукри. Ферментацію здійснюють в аеробних умовах при pH 5,5-7,5, при температурі 27-36°C протягом від 1 до 10 днів у присутності Corynebacterium glutamicum ATCC 21831 або Corynebacterium glutamicum ATCC 21493. Як агропромислових відходів використовують жом, порошок насіння, жому маніоки і/або порошок насіння джекфрута. Група винаходів дозволяє отримати більш високий вихід аргініну. 2 н. і 18 з.п. ф-ли, 6 табл., 4 пр.

Живі вакцини аттенуйовані

Винаходи належать до галузі біотехнології і стосуються способу запобігання або лікування захворювання у суб'єкта, зумовленого патогенним організмом шляхом введення вакцини композиції, вакцини композиції та її застосування. Охарактеризована вакцинна композиція містить бактерії, аттенуйовані мутацією в гені, що кодує АВС-пептидний транспортерні білок ОppD, які можуть персистувати в суб'єкті. Зазначена мутація робить кодований АВС-пептидний транспортерні білок нефункціональним. Представлені винаходу можуть бути застосовні в імунології для отримання і застосування вакцин. 3 м. і 16 з.п. ф-ли, 10 іл., 21 табл., 5 пр.

Lactobacillus johnsonii la1 nсс533 (cncm 1-1225) та імунні порушення

Винахід відноситься до композиції для лікування або запобігання порушень, пов'язаних із зниженим рівнем дефензинов. Композиція містить від 0,005 до 1000 мг Lactobacillus johnsonii Lal (NCC533, № CNCM 1-1225) на щоденну дозу. Причому при температурі 110-140 протягом 5-30 з щонайменше 90% L. johnsonii Lal (NCC533, № CNCM 1-1225) переведені в стан, при якому вони стають нереплицирующимися. Винахід забезпечує посилення експресії мРНК дефензина hBD1. 4 з.п. ф-ли, 2 іл.

Ферментаційна середовище та спосіб отримання рекомбінантних білків

Винахід відноситься до біотехнології, а саме до ферментаційної середовищі і способу отримання рекомбінантних білків з використанням даного середовища. Ферментаційна середовище для отримання рекомбінантних білків, вибраних з групи, що включає Г-КСФ, стрептокиназу і ліпазу, з використанням мікроорганізмів, виділених з групи, що включає: E. Coli, Streptomyces sp. і Rhizomucor sp., характеризується підтримуваної концентрацією сечовини або її похідних в інтервалі від 0,5 г/л до 2 г/л. Середовище містить на літр води основні солі в наступних кількостях: ортофосфорну кислоту (85%) від 2,67 до 133,5 мл, сульфат кальцію від 0,093 до 4,65 м, сульфат калію від 1,82 до 91 м, сульфат магнію-7H2O від 1,49 до 74,5 г, гідроксид калію від 0,413 до 20,65 г, гліцерин від 4 до 200 р. Середовище містить на літр води мікроелементи в наступних кількостях: сульфат міді-5H2O від 0,6 до 30 м, йодид натрію від 0,008 до 0,4 г, сульфат марганцю-H2O від 0,3 до 15 м, модібдат натрію-H2O від 0,02 до 1 м, борна кислота від 0,002 до 0,1 г, хлорид кобальту від 0,05 до 2,5 г, хлорид цинку від 2 до 100 м, сульфат заліза двовалентного-7H2O від 6,5 до 325 м, біотин від 0,02 до 1 м, сірчану кислоту від 0,5 до 25 мл Винахід забезпечує підвищений вихід цільових продуктів. 2 н. і 4 з.п. ф-ли, 27 іл., 3 табл., 16 пр.

Штам бактерії bacillus subtilis - високоактивний продуцент пектолитических ферментів, мацерирующих рослинну тканину

Винахід відноситься до мікробіологічної промисловості. Запропоновано штам бактерії Bacillus subtilis ВКПМ B-11964 - високоактивний продуцент пектолитических ферментів, мацерирующих рослинну тканину. Даний штам проявляє високі пектат-лиазную і пектин-лиазную активності по відношенню до пектинам з різних джерел. 2 табл., 5 пр.

Штам bacillus sp. для біологічної боротьби з saprolegnia sp. і його застосування

Група винаходів відноситься до галузі біотехнології і мікробіології. Запропоновано штам Bacillus sp. КССМ11143Р, володіє протигрибковою активністю щодо Saprolegnia sp., культуральна рідина, одержаний при культивуванні штаму, пробіотична композиція, кормова добавка, протигрибковий засіб і засіб для поліпшення якості води, що містять штам Bacillus sp. КССМ11143Р або його культуральну рідину. Також запропоновано спосіб культивування риби або ракоподібних, спосіб запобігання сапролегниоза у тварин і спосіб поліпшення якості води з використанням штаму Bacillus sp. КССМ11143Р або його культуральної рідини. Штам Bacillus sp. КССМ11143Р має високий рівень продуктивності сидерофоров з проявом високої здатності захоплення заліза, і таким чином інгібує ріст інших патогенних бактерій і Saprolegnia sp., сприяє збільшенню швидкості споживання їжі рибою і швидкості збільшення ваги, а також зниження рівня екскреції, що призводить до поліпшення якості води. 9 н. і 1 з.п. ф-ли, 4 іл., 11 табл., 15 пр.

Штам microbacterium species для очищення прісноводних водойм та їх донних відкладень від нафти і нафтопродуктів

Винахід відноситься до галузі біотехнології. Запропоновано штам Microbacterium species BKM Ac-2614D для очищення забруднених і хронічно забруднених прісноводних об'єктів в температурному діапазоні від +2ºC до +25ºC. Винахід дозволяє здійснювати очищення води і донних відкладень від нафтових вуглеводнів при низькій концентрації кисню у воді і в умовах високих широт. 3 табл., 2 пр.
Винахід відноситься до гідролізної промисловості, зокрема до способів очищення гідролізатів лігноцеллюлозного сировини від інгібіторів ацетонобутилового бродіння, і може бути використано при підготовці поживних середовищ для отримання біоетанолу, біобутанолу, ацетону. Спосіб включає обробку гідролізатів групою мікроорганізмів, причому в якості консорціуму мікроорганізмів використовується активний мул каналізаційних очисних споруд, попередньо адаптований до живильного субстрату на основі речовин, які інгібують ацетонобутиловое бродіння. Використовується активний мул міських каналізаційних очисних споруд, бактеріальна компонента якого представлена бактеріями родів Pseudomonas (64%), Bacillus (18%), Zooglea (7%), Micrococcus(5%), Chromobacterium (3%), Acinetobacter (2%), Citrobacter (1%). Також використовується активний мул каналізаційних очисних споруд свинарських підприємств, бактеріальна компонента якого представлена бактеріями родів Nocardia (35%), Rhodococcus (28%), Micrococcus (18%), Pseudomonas (13%), Bacillus (6%). Винахід дозволяє позбутися від інгібуючих факторів у процесі зброджування гідролізатів лігноцеллюлозного сировини, дозволяє уникнути корозії гідролізного обладнання, а також сприяє оптимиз
Up!