Спосіб виробництва безшовних гарячедеформованих механічно оброблених труб розміром 630×16 мм підвищеної точності зі сталі марки 08х18н10т для об'єктів атомної енергетики

 

Винахід відноситься до трубопрокатному і металургійного виробництв, а саме до способу виробництва безшовних гарячедеформованих механічно оброблених труб розміром 630×16 мм підвищеної точності зі сталі марки 08Х18Н10Т для об'єктів атомної енергетики, і способу виливки порожнистих зливків на установках електрошлакового переплаву, механічної обробки - розточування та обточування їх в злитки-заготовки і може бути використане при виробництві зливків спосіб електрошлакового переплаву, механічної обробки - розточування та обточування їх в злитки-заготовки, нагрівання злитків, заготовок в методичних печах до температури пластичності, прокатки зливків-заготовок на пилигримовом стані в передельние труби розміром 650×36×6200-6500 мм для подальшого переділу механічною обробкою - розточенням і обточуванням в товарні труби розміром 630×16×6200-6500 мм з допуском по діаметру ±0,8% і стінці ±10,0%.

У трубній промисловості відомий спосіб виробництва безшовних гарячедеформованих механічно оброблених труб діаметром 530-550 мм з корозійно-стійких труднодеформіруємих марок сталі і сплавів на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами, що включає виливок злитків ЕШП розміром 610×1725±25 мм, механическу�рального отвори діаметром 100±5,0 мм, розточення злитків, заготовок на розмір 590±5,0×вн.220±5,0×1750±25 мм, нагрівання злитків, заготовок до температури пластичності, прошивку в стані поперечно-гвинтової прокатки в гільзи-заготовки розміром 620×вн.65×1950-2000 мм на оправці діаметром 350 мм з підйомом по діаметру δ=4,0-6,0%, нагрів гільз-заготовок з холодного або гарячого посаду до температури пластичності, прошивку - лід в стані поперечно-гвинтової прокатки в гільзи розміром 660×505-515×2950-3100 мм на оправці діаметром 490-500 мм з підйомом по діаметру δ=5,5-6,5%, прокатку гільз на ТПУ 8-16" з пилигримовими станами в передельние труби діаметром 530-550 мм з відношенням D/S=13,5-15,0 з припуском по товщині стінки під механічну обробку - розточування і обточування, визначення значень товщин знімаються шарів металу при обточуванні і розточці з виразів: Δ=D/S*K, Δ1=D/S*K1, де Δ - товщина шару металу, що знімається при обточуванні гарячекатаних труб по зовнішній поверхні, мм; Δ1- товщина шару металу, що знімається при розточці гарячекатаних труб по внутрішній поверхні, мм; D - зовнішній діаметр гарячекатаних труб, мм; S - товщина стінки гарячекатаних труб, мм; K=0,5-0,7 - коефіцієнт для визначення товщини шару, що знімається металу при обточуванні труб, великі значення якого �лоя металу при розточці труб, великі значення відносяться до труб з більш товстими стінками (Патент №2387501, опубліковано 27.07.2010 р., бюл. №12).

Недоліком даного способу є те, що він вирішує загальні питання виробництва передільних безшовних гарячедеформованих труб з корозійностійких труднодеформіруємих марок сталі і сплавів з відношенням D/S=13,5-15,0 для подальшої механічної обробки - розточування та обточування їх у товарні труби діаметром 530-550 мм з товщиною стінки понад 20 мм, довжиною не більше 4700 мм і не вирішує технологічні питання виробництва граничних і механічно оброблених труб розміром 630×16 мм з сталі марки 08Х18Н10Т підвищеної точності по діаметру і стінки для об'єктів атомної енергетики.

У світовій практиці на трубопрокатних установках з пилигримовими станами труби розміром 630×16 мм підвищеної точності зі сталі марки 08Х18Н10Т не проводилися і не виробляються.

У трубній промисловості відомий спосіб виробництва безшовних гарячедеформованих механічно оброблених труб діаметром 273-750 мм з вуглецевої сталі 20 і легованих сталей марок 15ГС, 15ГС-Ш, 16ГС, 16ГС-Ш, 12Х1МФ і 15X1 М1Ф для виготовлення деталей і елементів трубопроводів ТЕС і АЕС методом трепанації цилиндрическ179-2007 «Труби безшовні гарячодеформовані механічно оброблені з вуглецевих і легованих марок сталі для трубопроводів ТЕС і АЕС»).

Недоліками даного способу є великий витратний коефіцієнт металу (≈ від 5,0 і більше), значення якого збільшується зі зменшенням товщини стінки товарних труб і збільшенням діаметра, підвищена трудомісткість і енергоємність, пов'язана з нагріванням і ковкою зливків масою понад 10 т в циліндричні поковки довжиною до 5,0 м, обрубанням кінцевої обрізі, торцюванням і обточуванням поковок на заданий зовнішній діаметр, трепанацією поковок-заготовок на унікальному обладнанні з наступною розточенням з чистотою поверхні не нижче Rz40 мкм і, як наслідок, підвищена вартість котельних труб.

Найбільш близьким технічним рішенням (прототипом) є спосіб виробництва безшовних гарячедеформованих довгомірних труб діаметром 500 мм і більше на трубопрокатних установках з пилигримовими станами для парових котлів, паропроводів і колекторів установок з високими і сверхкритическими параметрами пари (Патент UA №2322315, кл. B21B 19/04, 27.11.2007 р.), що включає форму порожнистих зливків електрошлаковим переплавом з відношенням діаметра до товщини стінки D/S=K1, H=K2D і H1=K3D, де D=680 - зовнішній діаметр порожнистого зливка електрошлакового переплаву, мм; S - товщина стінки полог� порожнистих зливків з меншою товщиною стінки; H=(3000-3500) - висота порожнистого зливка електрошлакового переплаву для прокатки труб з відношенням D/S≤20, мм; K2=(4,4-5,2) - значення коефіцієнтів для прокатки труб з відношенням D/S≤20; H1=(2000-2100) - висота порожнистого зливка електрошлакового переплаву для прокатки труб з відношенням D/S≤20, мм; K3=(2,9-3,1) - значення коефіцієнтів для прокатки труб з відношенням D/S≥20 мм, порожнисті злитки електрошлакового переплаву для прокатки котельних труб з відношенням D/S≥20, відливають з внутрішнім діаметром Dвн.=Dд±5,0, де Dд- діаметр дорна, мм, злитки електрошлакового переплаву для прокатки котельних труб обточують і розточують в порожнисті злитки-заготовки зі зніманням металу товщиною 8±2,0 мм для видалення зварювального шлаку і дефектів ливарного походження, порожнисті злитки-заготовки електрошлакового переплаву нагрівають до температури пластичності і прокочують на пилигримовом стані в труби з відношенням D/S≥20 з допуском по діаметру ±1,0% і товщиною стінки +15,0/-10,0%, порожнисті злитки електрошлакового переплаву для прокатки котельних труб з відношенням D/S≤20 відливають з внутрішнім діаметром 300±10 мм, які обточують і розточують в порожнисті злитки-заготовки зі зніманням металу товщиною 8±2,0 мм для видалення сварочногЂемператури пластичності, прошивають - розкочують в стані поперечно-гвинтової прокатки в гільзи на оправці діаметром більше діаметра дорна на 15-20 мм і прокочують на пилигримовом стані в труби з відношенням D/S≤20 з допуском по діаметру ±1,0% і товщиною стінки +15,0/-10,0%.

Одним з основних недоліків даного способу є те, що він спрямований на виробництво котельних труб і не вирішує технологічні питання виробництва труб розміром 630×16 мм з сталі марки 08Х18Н10Т для об'єктів атомної енергетики.

Недоліками даного способу є: розміри порожнистих зливків ЕШП, що ускладнює визначення геометричних розмірів порожнистих зливків-заготовок для прокатки труб необхідного розміру; внутрішні діаметри порожнистих зливків-заготовок з урахуванням знімання металу при розточці по 8 мм на сторону мають занижені результати, що при прокатці товстостінних труб призводить до затяжки дорнов; прокатка труб з товщиною стінки більше 30 мм пов'язана з додатковою прошивкою - розкочуванням порожнистих зливків-заготовок в стані поперечно-гвинтової прокатки, що з великою ймовірністю може призвести до підвищеної кривизні і разностенности гільз, при нерівномірному нагріванні злитків, заготовок в методичних печах, а отже, до разностенности труб.

Технічний результат досягається тим, що у відомому способі виробництва безшовних гарячедеформованих механічно оброблених труб розміром 630×16 мм підвищеної точності зі сталі марки 08Х18Н10Т для об'єктів атомної енергетики, що включає форму порожнистих зливків електрошлаковим переплавом розміром 740×вн.490×2650±50 мм, розточування і обточування злитків в злитки-заготовки розміром 720×вн.510×2650±50 мм, нагрівання злитків, заготовок до температури 1260-1270°С, видачу їх на слитковую візок, продування стисненим повітрям або інертним газом і змащення злитків, заготовок всередині з двох кінців сумішшю графіту з кухонною сіллю 50/50 масою 1500-2000 м, подачу порожнистих зливків-заготовок краном на вхідну бік пилигримового стану, прокатку їх на пилигримовом стані в калібрі 660 мм, виконаного у валках з діаметром бочки 1150 мм, у передельние труби розміром 650×36×6200-6500 мм на конусних дорнах діаметром 581/587 мм з коефіцієнтом полірування Kn=6,0-6,5, коефіцієнтом витяжки µn=2,86 і обтисненням по діаметру Δ=9,7%, розточування і обточування передільних труб в товарні безшовні гарячодеформовані труби розміром 630×16×6200-6500 мм з допуском по діаметру�осіб виробництва безшовних гарячедеформованих механічно оброблених труб розміром 630×16 мм підвищеної точності зі сталі марки 08Х18Н10Т для об'єктів атомної енергетики відрізняється від відомого тим, що злитки електрошлаковим переплавом відливають порожнистими розміром 740×вн.490×2650±50 мм, розточують і обточують у злитки-заготовки розміром 720×вн.510×2650±50 мм, злитки-заготовки нагрівають до температури 1260-1270°C, видають їх на слитковую візок, продувають стисненим повітрям або інертним газом, злитки-заготовки змащують з двох кінців сумішшю графіту з кухонною сіллю 50/50 масою 1500-2000 м, порожнисті злитки-заготовки краном подають на вхідну бік пилигримового стану і прокочують на пилигримовом стані в калібрі 660 мм, виконаного у валках з діаметром бочки 1150 мм, у передельние труби розміром 650×36×6200-6500 мм на конусних дорнах діаметром 581/587 мм з коефіцієнтом полірування Kn=6,0-6,5, коефіцієнтом витяжки µn=2,86 і обтисненням по діаметру Δ=9,7%, передельние труби розточують і обточують у товарні безшовні гарячодеформовані труби розміром 630×16×6200-6500 мм з допуском по діаметру ±0,8% і стінці ±10%. Таким чином, ці відмінності дозволяють зробити висновок про відповідність критерію «винахідницький рівень».

Спосіб виробництва безшовних гарячедеформованих механічно оброблених труб розміром 630×16 мм підвищеної точності зі сталі марки 08Х18Н10Т для об'єктів атомної енергетики за існуючою технологний розмір з чистотою не нижче Rz40 мкм на ЗАТ «ЭНЕГРОМАШ - Білгород». У виробництво були задані 3 злитка ЕШП розміром 720×3500 мм загальною масою 33,558 т, які були нагріті до температури 1260-1280°C і перековани в циліндричні поковки розміром 650×4000 мм загальною масою 31,240 т. Кінці поковок були сторцовани, а потім обточени заготівлі розміром 630×4000 мм. Після обточування із заготовок методом трепанації були виготовлені 3 безшовні гарячодеформовані механічно оброблені труби розміром 630×16×4000 мм з чистотою не нижче Rz40 мкм і були прийняті як товарні труби у відповідності з ТУ 1310-030-00212179-2007. Маса прийнятих товарних труб склала 2,924 т. Сумарний витратний коефіцієнт металу від злитків ЕШП до труб розміром 630×16×4000 мм склав 11,477.

Для прокатки труб даного розміру по запропонованій технології у виробництво були задані три порожнистих злитка ЕШП розміром 740×вн.490×2650 мм масою 15,16 т, які були расточени і обточени на ВАТ «ЗМЗ» в злитки-заготовки розміром 720×вн.510×2650 мм На ВАТ «ЧТПЗ» злитки-заготовки були нагріті в методичній печі до температури 1260-1270°C. При видачі на слитковую візок злитки-заготовки продувалися стисненим повітрям, всередину злитків, заготовок ставили мастило у вигляді суміші графіту з кухонною сіллю 50/50 масготовки прокатували на пилигримовом стані в калібрі 660 мм, виконаного у валках з діаметром бочки 1150 мм, передельние труби розміром 650×36×6380 мм на конусних дорнах діаметром 581/587 мм з коефіцієнтом полірування Kn=6,0-6,5, коефіцієнтом витяжки µn=2,86 і обтисненням по діаметру Δ=9,7%. Передельние труби були расточени і обточени в товарні безшовні гарячодеформовані труби розміром 630×16×6380 мм з допуском по діаметру ±0,8% і стінці ±10%. Прийнято 19,14 м труб розміром 630×16 мм з допуском по діаметру ±0,8% і товщиною стінки ±10%, загальною масою 4,665 тн. Сумарний витратний коефіцієнт металу від злитків ЕШП розміром 740×вн.490×2650 мм до товарних труб розміром 630×16×6380 мм за пропонованою технологією склав 2,890.

Дані по виробництву безшовних гарячедеформованих механічно оброблених труб розміром 630×16 мм з сталі марки 08Х18Н10Т для об'єктів атомної енергетики за існуючої та запропонованої технологій наведено в таблиці 1.

З таблиці 1 видно, що при виробництві способом трепанації циліндричних поковок з подальшою розточенням і обточуванням їх на заданий розмір з чистотою не нижче Rz40 мкм отримано 12 метрів (2,924 тн) труб розміром 630×16 мм. Сумарний витратний коефіцієнт металу по трубах даної партії склав 11,477. За пропонованою технологииба виробництва безшовних гарячедеформованих механічно оброблених труб розміром 630×16 мм підвищеної точності для об'єктів атомної енергетики з порожнистих зливків ЕШП розміром 740×вн.490×2650±50 мм дозволить знизити енерговитрати за рахунок виключення багаторазового нагрівання зливків масою понад 10 т під ковку і кування злитків, виключити витрати на обточування, трепанацію та розточування гарячедеформованих механічно оброблених труб, знизити витратний коефіцієнт металу більш ніж у 3,9 рази при переділі порожнистий злиток ЕШП розміром 7400×вн.490×2650±50 мм - товарна труба розміром 630×16×6200-6500 мм, а отже, знизити їх вартість.

Спосіб виробництва безшовних гарячедеформованих механічно оброблених труб розміром 630×16 мм підвищеної точності зі сталі марки 08Х18Н10Т для об'єктів атомної енергетики, що включає форму порожнистих зливків електрошлаковим переплавом розміром 740×вн.490×2650±50 мм, розточування і обточування злитків в злитки-заготовки розміром 720×вн.510×2650±50 мм, нагрівання злитків, заготовок до температури 1260-1270°C, видачу їх на слитковую візок, продування стисненим повітрям або інертним газом і змащення злитків, заготовок всередині з двох кінців сумішшю графіту з кухонною сіллю 50/50 масою 1500-2000 м, подачу порожнистих зливків-заготовок краном на вхідну бік пилигримового стану, прокатку їх на пилигримовом стані в калібрі 660 мм, виконаному у валках з діаметром бочки 1150 мм, у передельние труби розміром 650×36×6200-6500 мм на конусних дорнах діаметром 581/587 мм з коефіцієнтом полірування Kn=6,0-6,5, коэффицние гарячодеформовані труби розміром 630×16×6200-6500 мм з допуском по діаметру ±0,8% і стінці ±10%. 

Схожі патенти:

Спосіб виробництва шестигранних труб-заготовок розміром

Винахід відноситься до способів прокатки шестигранних труб. Спосіб включає виливок електрошлаковим переплавом порожнистих зливків з низкопластичной стали, розточування і обточування їх в порожнисті злитки-заготовки. Зниження витратного коефіцієнта металу, маси шестигранних труб, їх вартості забезпечується за рахунок того, що порожнисті злитки-заготовки кладуть в один ряд на колосники печі партіями по 10-12 штук, нагрівають до температури 1030-1040°C зі швидкістю 2,6-2,8°C в хвилину з рівномірною кантовкой, витримують з рівномірною кантовкой, а після видачі з печі прокочують на пилигримовом стані в передельние труби-батоги регламентованих розмірів, після чого труби-батоги розрізають пилою гарячого різання на кратні труби і залишок, що правлять, кратні труби розрізають на дві заготовки-крата завдовжки не менше 5000 мм, розточують і обточують у труби-заготовки і профілюють в шестигранні труби заданого розміру. 2 з.п. ф-ли, 1 табл.

Спосіб виробництва шестигранних труб-заготовок розміром

Винахід відноситься до трубному виробництва, зокрема до способу виробництва шестигранних труб-заготовок. Спосіб включає прокатку на пилигримовом стані відлитих електрошлаковим переплавом порожнистих біметалічних по висоті злитків з донною та усадочної частинами з пластичних вуглецевих марок сталі, висота яких становить відповідно 0,06 - 0,07 і 0,08 - 0,10 від загальної висоти злитків, що утворюють при прокатці передільних труб, відповідно, затравочние кінці і пилигримовие головки. Зниження металоємності і собівартості виробів забезпечується за рахунок того, що виробляють точіння та розточування злитків з боку донної частини в порожнисті злитки-заготовки регламентованих розмірів, нагрівання і прокатку в передельние труби-батоги регламентованих розмірів на дорнах з витяжкою µ від 10,13 до 10,86 і обтисненням по діаметру Δ від 36,2 до 37,6%, видалення пилигримових головок і затравочного решт із збереженням ділянок труб зі сталі пластичних вуглецевих марок довжиною 500-700 мм, після чого труби-батоги розрізають пилою гарячого різання на передельние кратні труби, обточують у труби-заготовки розміром, які профілюють в шестигранні труби-заготовки заданого розміру. 2 з.п. ф-ли, 1 табл.

Спосіб підготовки кінців труб нафтового сортаменту під нарізку різьби

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва та може бути використано при підготовці кінців труб нафтового сортаменту під нарізку різьби. Спосіб включає деформацію на пресі. Равнопроходность внутрішньої поверхні труби і муфти в різьбовому з'єднанні забезпечується за рахунок того, що при деформації кінця труби на довжині 10-35 мм від торця в напрямку тіла труби надають форму усіченого конуса з діаметром малого підстави на 2-10 мм менше зовнішнього діаметра труби діаметром великого підстави, рівним зовнішньому діаметру труби, зі збереженням вихідної товщини стінки. Використання способу можливо після проведення попередньої термообробки, так і без її проведення. Отримана конфігурація кінця труби забезпечує можливість нарізування різьби з ущільнювальними і стабілізуючими поверхнями та розточування труби по внутрішньому діаметру, отримання різьби заданих параметрів, зниження трудомісткості процесу. 1 іл.

Спосіб виробництва безшовних гарячедеформованих механічно оброблених труб розміром 530х16 мм підвищеної точності зі сталі марки 08х18н10т для об'єктів атомної енергетики

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва. Злитки ЕШП 620×1500±25 мм обточують у злитки-заготовки розміром 600±5×1500±25 мм і свердлять з них наскрізне центральне отвір діаметром 100±5 мм Розточують їх на розмір 600±5,0×вн.200±5,0×1500±25 мм і нагрівають до температури 1260-1270°C. Прошивають злитки-заготовки в стані поперечно-гвинтової прокатки на оправці діаметром 350 мм гільзи-заготовки розміром 630×вн.365×1720-1850 мм з підйомом по діаметру δпр. від 4,95 до 5,88% і витяжкою µпр. від 1,167 до 1,212. Гільзи-заготовки нагрівають з гарячого або холодного посаду до температури 1270-1280°C і прошивають в стані поперечно-гвинтової прокатки на оправці діаметром 500 мм в гільзи розміром 650×вн.515×2610-2800 мм з підйомом по діаметру δр=4,76% і витяжкою µр.=1,517. Гільзи прокочують на пилигримовом стані в калібрі 550 мм, врезанном у валки з діаметром бочки 1150 мм, передельние труби розміром 542×30×6100-6500 мм на конусних дорнах діаметром 489/491 мм з коефіцієнтом полірування Кп=7,0-7,5, коефіцієнтом витяжки µп=2,77 і обтисненням по діаметру Δп=17,88%. Забезпечується зниження витратного коефіцієнт металу. 1 табл.

Спосіб виробництва безшовних гарячедеформованих механічно оброблених труб розміром 530х16 мм підвищеної точності зі сталі марки 08х18н10т для об'єктів атомної енергетики

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва. Спосіб включає виливок порожнистих зливків електрошлакового переплаву. Підвищення точності геометричних розмірів труб, якості їх поверхні і механічних властивостей забезпечується за рахунок того, що відливають злитки розміром 680×вн495×2600±100 мм, які розточують і обточують у злитки-заготовки розміром 660×вн510×2600±100 мм, нагрівають до температури 1260-1270°C, продувають стисненим повітрям, всередину злитків, заготовок задають мастило у вигляді суміші графіту з повареною сіллю в співвідношенні 50/50 масою 1000-1500 м і прокочують у передельние труби розміром 542×30×5800-6350 мм на пилигримовом стані в калібрі 550 мм у валках з діаметром бочки 1150 мм, на конусних дорнах діаметром 489/491 мм з коефіцієнтом полірування Кп=7,0-7,5, коефіцієнтом витяжки µп=2,8 і обтисненням по діаметру Δ=17,88%, після чого виробляють розточення-точіння передільних труб в товарні безшовні гарячодеформовані труби з допуском по діаметру ±0,8% і стінці ±10,0%. 2 з.п. ф-ли, 1 табл.

Спосіб виробництва безшовних гарячедеформованих механічно оброблених труб розміром вн.489+3,0/-0×19,5+3,0/-0×4090+40/-0 і вн.489+3,0/-0×19,5+3,0/-0×2500+40/-30 мм з сталі марки 38хн3мфа для виготовлення балонів

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва. Заготівлі розміром 630×100×1360 мм нагрівають до температури пластичності. Прошивають їх у стані поперечно-гвинтової прокатки в гільзи-заготовки розміром 650×вн.340×1660 мм і нагрівають до температури пластичності. Прошивають-розкачують гільзи-заготовки в стані поперечно-гвинтової прокатки в гільзи розміром 660×вн.515×2900 мм на оправці діаметром 500 мм з витяжкою µ2 n=1,75 і підйомом по діаметру δ=1,54%. Прокочують гільзи на пилигримовом стані в калібрі 548 мм, врізаного в валки з діаметром бочки 1150 мм, передельние труби розміром 538×30×7100 мм з коефіцієнтом полірування Кп=7,5, коефіцієнтом витяжки µпр.=2,77 і обтисненням по діаметру Δ=21,2%. Передельние труби ріжуть на труби кратної довжини 4300 і 2800. Розточують і обточують труби в товарні труби-заготовки розміром вн.489+3,0/-0×19,5+3,0/-0×4090+40/-0 і вн.489+3,0/-0×19,5+3,0/-0×2500+40/-30 мм. Забезпечується зниження витрат металу. 1 табл.

Спосіб холодної періодичної прокатки труб особотонкостенних

Винахід відноситься до області трубопрокатного виробництва, а саме до виготовлення особотонкостенних труб способом холодної періодичної прокатки. Спосіб включає затиск труби-заготовки за хвостову частину патроном подачі і повороту з подальшою подачею труби-заготовки в зону деформації, прокатку труби-заготовки і переміщення прокатаної труби всередині витяжного патрона до досягнення патроном подачі і повороту свого крайнього положення, звільнення хвостовій частині труби-заготовки і затиск прокатаної труби витяжним патроном, розташованим з вихідної сторони стану, докатку хвостовій частині труби-заготовки, при якій витягують трубу на величину подачі витяжним патроном, переміщаючи його по напрямку прокатки, Підвищення якості прокатуваних труб, збільшення виходу придатного і підвищення надійності роботи стана забезпечується за рахунок того, що витяжної патрон переміщають за допомогою сервоприводу, швидкість переміщення витяжного патрона дорівнює швидкості подовження труби при докатці, подачу докативаемой труби здійснюють синхронно з подачею в зону деформації наступній труби-заготовки, поворот докативаемой труби також здійснюють синхронно з поворотом наступній труби-за

Спосіб виробництва передільних гарячекатаних механічно оброблених труб розміром 325×12 мм з підвищеною точністю по діаметру і стінці із сталей марок 12х12м1бфру-ш і 16х12мвсфбр-ш для перекату на станах хпт 450 і хпт 250 в передельние труби-заготовки розміром 202±1,2×3,5+0,3/-0,2 мм, 194±1,2×2,5+0,3/-0,2 мм і подальшого профілювання в шестигранні труби-заготовки розміром

Спосіб виробництва передільних гарячекатаних механічно оброблених труб розміром 325×12 мм з підвищеною точністю по діаметру і стінці із сталей марок 12х12м1бфру-ш і 16х12мвсфбр-ш для перекату на станах хпт 450 і хпт 250 в передельние труби-заготовки розміром 202±1,2×3,5+0,3/-0,2 мм, 194±1,2×2,5+0,3/-0,2 мм і подальшого профілювання в шестигранні труби-заготовки розміром "під ключ" 181,8±0,4×3,5+0,3/-0,2×3750+20/-0 мм і 175±0,4×2,5+0,3/-0,2×2680+20/-0 мм для реакторів нового покоління на швидких нейтронах // 2550045
Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва, а саме до способу виробництва передільних гарячекатаних механічно оброблених труб розміром 325×12 мм з підвищеною точністю по діаметру і стінці із сталей марок 12Х12М1БФРУ-Ш і 16Х12МВСФБР-Ш для перекату їх на станах ХПТ 450 і ХПТ 250 в передельние труби розмірами 202±1,2×3,5+0,3/-0,2 мм і 194±1,2×2,5+0,3/-0,2 мм і подальшого профілювання в шестигранні труби-заготовки розмірами "під ключ" 181,8±0,4×3,5+0,3/-0,2×3750+20/-0 мм і 175±0,4×2,5+0,3/-0,2×2680+20/-0 мм для реакторів нового покоління на швидких нейтронах. Злитки електрошлакового переплаву із сталі марки 12Х12М1БФРУ-Ш відливають розміром 485×1650±25 мм, а зі сталі марки 16Х12МВСФБР-Ш - розміром 485×1600±25 мм, обточують і розточують в злитки-заготовки розмірами 470×100×1650±25 і 470×100×1600±25 мм, нагрівають до температури 1120-1140°С, прошивають в стані поперечно-гвинтової прокатки в гільзи розмірами 480×вн.315×2560±40 і 480×вн.315×2500±40 мм, гільзи прокочують на пилигримових станах в передельние гарячодеформовані труби розмірами 338×28×8500±150 і 338×28×8000±150 мм, труби правлять шестивалковой правильній машині, розрізають на дві труби-заготовки розмірами 338×28×4250±75 і 338×28×4000±75 мм, розточують і обточують у труби-заготовки розмірами 325×12×4250±75 і 325×12×4000±75

Спосіб виробництва передільних гарячекатаних механічно оброблених труб розміром 325×12 мм з підвищеною точністю по діаметру і стінці із сталей марок 12х12м1бфру-ш, 16х12мвсфбр-ш, призначених для перекату на станах хпт 450 і хпт 250 в передельние труби-заготовки розміром 202±1,2×3,5+0,3/-0,2 мм і подальшого профілювання в шестигранні труби-заготовки розміром

Спосіб виробництва передільних гарячекатаних механічно оброблених труб розміром 325×12 мм з підвищеною точністю по діаметру і стінці із сталей марок 12х12м1бфру-ш, 16х12мвсфбр-ш, призначених для перекату на станах хпт 450 і хпт 250 в передельние труби-заготовки розміром 202±1,2×3,5+0,3/-0,2 мм і подальшого профілювання в шестигранні труби-заготовки розміром "під ключ" 181,8±0,4×3,5+0,3/-0,2×3750+20/-0 мм і 175±0,4×2,5+0,3/-0,2×2680+20/-0 мм для реакторів нового покоління на швидких нейтронах // 2550041
Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва, а саме до способу виробництва передільних гарячекатаних механічно оброблених труб розміром 325×12 мм з підвищеною точністю по діаметру і стінці із сталей марок 12Х12М1БФРУ-Ш, 16Х12МВСФБР-Ш, призначених для перекату на станах ХПТ 450 і ХПТ 250 в передельние труби розмірами 202±1,2×3,5+0,3/-0,2 мм і 194±1,2×2,5+0,3/-0,2 мм і подальшого профілювання в шестигранні труби-заготовки розмірами "під ключ" 181,8±0,4×3,5+0,3/-0,2×3750+20/-0 мм і 175±0,4×2,5+0,3/-0,2×2680+20/-0 мм для реакторів нового покоління на швидких нейтронах. Відливають порожнисті злитки електрошлакового переплаву із сталі марки 12Х12М1БФРУ-Ш розміром 490×вн.290×2850±25 мм, а зі сталі марки 16Х12МВСФБР-Ш розміром 490×вн.290×3000±25 мм, які обточують і розточують в порожнисті злитки-заготовки розмірами 480×вн.300×2850±25 і 480×вн.300×3000±25 мм, нагрівають до температури 1130-1150°C, прокочують на пилигримових станах в передельние гарячодеформовані труби-заготовки розмірами 338×25×11200±100 і 338×25×11850±100 мм, правлять шестивалковой правильній машині, розрізають на дві труби-заготовки розмірами 338×25×5600±50 і 338×25×5925±50 мм, розточують і обточують у труби-заготовки розмірами 325×12×5600±50 і 325×12×5925±50 мм зі зніманням металу з внутрішньої та зовнішньої пове

Спосіб виробництва тришарових порожнистих відцентрово-литих заготовок з труднодеформіруємих марок сталі і сплавів, плакованих пластичними вуглецевими марками сталі і прокатки з них на трубопрокатних установках з пилигримовими станами гарячекатаних механічно оброблених товарних і передільних труб великого й середнього діаметрів

Винахід відноситься до металургійного і трубопрокатному виробництвам. Спосіб включає виливок тришарових порожнистих відцентрово-литих заготовок з труднодеформіруємих марок сталі і сплавів, плакованих пластичними сталями вуглецевих марок. Зниження витрати дорогого металу, підвищення продуктивності ТПУ з пилигримовими станами, а отже, зниження вартості труб забезпечується за рахунок того, що відливають тришарові порожнисті відцентрово-литі заготовки з труднодеформіруємих марок сталі і сплавів, плакованих пластичними сталями вуглецевих марок, розміром 400-650×3200±100 мм з відношенням товщини пластичних шарів, регламентованим математичною залежністю, виробляють їх нагрівання до температури на 10-20°C вище інтервалу температур пластичності труднодеформіруємих марок сталі і сплавів і прокатку на пилигримовом стані з обтисненням по діаметру, величина якого зменшується від 180 до 100 мм зі збільшенням діаметра труб, при цьому затравку на довжині труби, рівній довжині відкату подає апарату, виробляють з подачею заготовки в осередок деформації, дорівнює (0,5-0,7) від величини подачі муст при сталому процесі прокатки, а обкатку пилигримовой головки - з подачею, рівне
Up!