Спосіб клонального мікророзмноження та оздоровлення підщеп яблуні in vitro з використанням антибіотика гризеофульвін

 

Винахід відноситься до сільськогосподарської біотехнології, зокрема до клонального мікророзмноження сільськогосподарських культур.

Відомий спосіб клонального мікророзмноження плодових культур, при якому на етапі введення в культуру експланти стерилізують 0,1% розчином сулеми (ртуті двуйодистой HgI2) протягом 60 секунд і висаджують на середовище Мурасіге-Скуга без додавання антибіотиків [Методичні рекомендації щодо використання біотехнологічних методів у роботі з плодовими, ягідними та декоративними культурами/ під ред. Е. Н. Джигадло - Орел: ГНУ ВНИИСПК - 2005. - 51 с].

Недоліками способу є токсичність препарату для людини при недотриманні техніки безпеки.

Відомий інший спосіб, при якому на етапі введення рослин в культуру in vitro в середу додається антибіотик ністатин в концентрації 20-100 мг/л - прототип [заявка на винахід №94043416/13 від 08.12.1994. Автори: Бабоша А. В., Шнейдер А. Ю., Фирсукова С. В.].

Недоліком способу є недостатня ступінь оздоровлення експлантів і середовища від грибний і дрожжевидной контамінації.

Технічним результатом винаходу є підвищення виходу оздоровлених підщеп яблуні, отриманих меристемним � задача вирішується за рахунок того, що при висадці простерилізованих апексів термінальних ділянок однорічних пагонів (експланти) підщеп яблуні ММ 106, СК 3, СК 4, СК 7 на поживні середовища сануючих агента додається антибіотик гризеофульвін, діюча речовина якого пригнічує розвиток сторонньої мікрофлори, що сприяє нормальному розвитку експлантів.

Гризеофульвін - фармацевтичний антибіотик, що володіє фунгистатическим дію, ефективний відносно грибів роду Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton [Антибактеріальні лікарські засоби. Методи стандартизації препаратів. - М.: ВАТ Видавництво Медицина, 2004. - 944 с.]. Активність препарату щодо збудників мікозів рослин невідома.

Переваги способу:

- достатня ступінь оздоровлення експлантів і середовища від грибний і дрожжевидной контамінації;

- підвищення виходу оздоровленого посадкового матеріалу.

Приклади конкретного виконання.

Приклад 1 (контроль №1). Спосіб полягає в тому, що живильне середовище готують за прописом Мурасіге-Скуга (Склад середовища, мг/л: NH4NO3- 1650, KNO3- 1900, CaCl2, 2H2O - 440, MgSO4·7H2O - 370, KH2PO4- 170, H3BO3- 6,2, MnSO4·4H2<, I - 0,83, FeSO4·7H2O - 27,8, Тіамін хлорид - 0,5, Піридоксин хлорид - 0,5, Нікотинова кислота - 0,5, Мезоинозит - 100, Агар - 8000, вода до 1 л), в середу додають регулятори росту 6-бензіламінопурін (БАП) у концентрації 0,4 мг/л, pH розчину доводять до 5,6. Приготовлений розчин нагрівають до 95°C, розливають по судинах і автоклавують при тиску 1 атм, 120°C протягом 15-20 хвилин. Після цього в ламинар-боксі висаджують на живильне середовище простерилізовані апекси термінальних ділянок однорічних пагонів (верхівок) або пазушних бруньок підщепах ММ 106, СК 3, СК 4, СК 7, ізольованих з відрізком стебла.

Приклад 2 (прототип). Аналогічно прикладу 1. Використання середовища Мурасіге-Скуга з додаванням антибіотика ністатин в концентрації 100 мг/л

Приклад 3. Аналогічно прикладу 1. Використання середовища Мурасіге-Скуга з додаванням в якості сануючих агента антибіотика аугментин в концентрації 250 мг/125 мг/л.

Приклад 4. Аналогічно прикладу 1. Використання середовища Мурасіге-Скуга з додаванням в якості сануючих агента антибіотик гризеофульвін в концентрації 500 мг/л

Приклад 5. Аналогічно прикладу 1. Використання середовища Мурасіге-Скуга з додаванням в якості сануючих агента антибіотика ксенаквин в концентрації 4�ного агента антибіотика макропен в концентрації 400 мг/л.

Приклад 7. Аналогічно прикладу 1. Використання середовища Мурасіге-Скуга з додаванням в якості сануючих агента антибіотика цефепім у концентрації 500 мг/л

З таблиці видно, що гризеофульвін в концентрації 500 мг/л (приклад №4) надає стабільну високу сануючих вплив на живильне середовище й експланти (приживлюваність у середньому 89,3%).

Таким чином, для санації експлантів підщеп СК 3, СК 4, СК 7 і ММ 106 при введенні їх в культуру in vitroнайбільш ефективно добавляти в санітарну середовище для посадки антибіотик гризеофульвін в концентрації 500 мг/л

Спосіб клонального мікророзмноження підщеп яблуні ММ 106, СК 2, СК 3, СК 4, СК 7, який відрізняється тим, що на етапах введення в культуру в середовище Мурасіге-Скуга додається в якості сануючих агента антибіотик гризеофульвін 500 мг/л. 

Схожі патенти:

Спосіб розмноження гвоздики in vitro

Винахід відноситься до галузі садівництва і може бути використане для мікророзмноження рослин гвоздики in vitro. Винахід являє собою спосіб розмноження гвоздики in vitro, включає відділення експлантів, стерилізацію, посадку на живильне середовище Мурасіге-Скуга, доповнену сахарозою 30 г/л і регуляторами росту 1 мг/л 6-бензиламинопурина і 0,2 мг/л нафтилоцтової кислоти, мікророзмноження шляхом відділення пагонів від експлантів, їх укорінення на живильному середовищі Мурасіге-Скуга та подальше вкорінення в ґрунті, який відрізняється тим, що при микроразмножении експланти укорінюють на агаризованому живильне середовище Мурасіге-Скуга, доповнену Риба-Екстра 0,01-0,1 мг/л, і укорінюють в умовах ex vitro в грунті, що складається з суміші дернової землі - 50%, торфу низинного з перегноєм - 30% і піску 20%. Винахід дозволяє спростити процес мікророзмноження. 1 табл.

Спосіб розмноження копійочник чайного (hedysarum theinum krasnob.)

Винахід відноситься до сільськогосподарської біотехнології. Винахід являє собою спосіб розмноження копійочник чайного, де визрілі простерилізовані насіння копійочник чайного (Hedysarum theinum Krasnob.) висаджують на поживні середовища Мурасіге-Скуга для введення в культуру тканини, через 20-30 діб розвинулися паростки пересаджують середовища на розмноження MS, потім утворилися конгломерати мікропагонів ділять і пересаджують на середовища, що містять 1,0 БАП+L-глютамін і аденін сульфат 100 мг/л. Рослини-регенеранти розмножують, укорінюють і адаптують до нестерильним умов. Винахід дозволяє підвищити ефективність процесу, тиражируемости, адаптації в умовах гідропоніки і отримати стандартні саджанці копійочник чайного. 4 іл., 1 табл.
Винахід відноситься до сільськогосподарської біотехнології. Винахід являє собою спосіб клонального мікророзмноження винограду in vitro з деконтаминацией від мікоплазменної інфекції, що включає микрочеренкование пробіркових рослин, висаджування їх на тверде живильне середовище Мурасіге і Скуга без ростових речовин, із зменшеною кількістю макроелементів. При цьому до складу живильного середовища додатково вводиться антибіотик гентаміцин у два етапи: при першому субкультивировании гентаміцин вводиться в концентраціях 0,05-0,3 мл/л; при другому - в концентраціях 0,01-0,04 мл/л одночасно з введенням препарату емістим в розведенні 10-6-10-12 мл/л. Використання заявленого способу дозволяє підвищити ефективність клонального мікророзмноження рослин винограду в культурі in vitro, підвищити життєздатність і вихід оздоровлених від мікоплазм рослин з поліпшеним морфогенезом і якісними характеристиками. 7 табл.

Спосіб клонального мікророзмноження винограду in vitro

Винахід відноситься до біотехнології. Винахід являє собою спосіб клонального мікророзмноження винограду in vitro, включає микрочеренкование пробіркових рослин, висаджування їх на поживне середовище в присутності ростових речовин і культивування, де висадку та культивування здійснюють на твердому живильному середовищі Мурасіге і Скуга, що містить в якості росторегулюючої речовини препарат Мелафен в концентрації 10-7-10-11%. Заявляється спосіб дозволяє збільшити вихід рослин за рахунок ефективної приживлюваності микрочеренков, хорошою регенерації, поліпшення якісних показників рослин. 6 табл.
Винахід відноситься до сільськогосподарської біотехнології. Винахід являє собою спосіб розмноження гречки in vitro, включає розмноження гречки з асептичних проростків насіння. Насіння попередньо стерилізують концентрованої сірчаної кислотою і культивують на середовищі Мурасіге і Скуга без фітогормонів. Субкультивируют, використовуючи верхню частину пагона проростка з ниркою, пазухи з отриманням микрорастений на живильному середовищі Мурасіге і Скуга з фітогормонами з вмістом сірчанокислої міді в кількості від 9,2 до 23,0 мг/л, які ділять на живці, культивують, субкультивируют і укорінюють на цій середовищі. Використання заявленого способу дозволяє підвищити ефективність процесу розмноження микрорастений гречки в умовах in vitro за рахунок її спрощення, прискорення, зниження витрат і збільшення виходу пробіркових рослин. 3 табл.
Винахід відноситься до галузі сільського господарства, зокрема до селекції. Винахід являє собою спосіб підвищення коефіцієнта розмноження капусти білоголової в умовах in vitro, включає вирощування експлантів, культирование їх на живильному середовищі Мурасіге-Скуга, внесення регуляторів росту тидиазурон в концентрації 1 мг/л у поєднанні з індол-3-оцтової кислотою - 0,5 мг/л, при використанні цветолож розміром 0,2-0,3 мм, ізольованих з бутонів довжиною 0,5-0,7 мм, де квітколоже використовують за 1-2 дні до розпускання квіток і після вирощування їх на поживних середовищах культивують до утворення нирок протягом 14-21 діб. Спосіб дозволяє отримати велику кількість рослин-регенерантів з ознаками ЦМС і отримати генетично стабільний урожай селекційних зразків. 3 табл.
Спосіб регенерації адвентивних мікропагонів Hyssopus officinalis L. в умовах in vitro включає відділення листьевих дисків від мікропагонів після 4-5 пасажу, отриманих в культурі in vitro, подальше культивування їх на модифікованому живильному середовищі Мурасіге і Скуга з половинною концентрацією макроелементів і доповненої речовиною цитокининового типу дії, а саме тидиазуроном, при цьому культивування проводять при зниженій інтенсивності освітлення. 4 табл.

Спосіб отримання перстачу білої (potentilla alba)

Винахід відноситься до сільськогосподарської біотехнології. Винахід являє собою спосіб розмноження рослин перстачу білої (Potentilla alba) методом культури in vitro, включає відділення вегетативних бруньок від кореневища, стерилізацію, висаджування на поживні середовища, мікророзмноження пагонів, укорінення пагонів, адаптацію рослин-регенерантів до нестерильним умов. Використання заявленого способу дозволяє отримати більш 150 тисяч саджанців на рік від однієї експланта. 5 іл., 1 табл.
(57) Винахід відноситься до галузі біотехнології і генної інженерії. Листові експланти, вичлененние з тридцятиденних асептичних рослин вихідних сортів, вирощених в судинах 1 л, поміщають в чашки Петрі з рідким середовищем певного складу і прединкубируют, кокультивируют і культивують на поживних середовищах певного складу. При появі регенерантів розміром не менше 10 мм, їх зрізають і переносять на середовище певного складу. Проводять перший етап добору форм, стійких до збудників фітофторозу та альтернаріозу, шляхом культивування зрізаних регенерантів на середовищі МС з 50 мл/л канаміцину сульфату протягом 30-45 днів при 22-25°C і освітленості 6000-10000 лк при 16-годинному фотопериоде з подальшим відбором укорінених регенерантів картоплі з зеленим листям і стеблами. Проводять другий етап добору форм, стійких до возбудитялям фітофторозу і альтернаріозу, що включає перевірку укорінених рослин методом ПЛР на наявність цільової ДНК і розмноження регенерантів з підтвердженою ПЛР вставкою цільової ДНК микрочеренкованием. Використання заявленого способу дозволяє отримати стійкі до збудників фітофторозу та альтернаріозу форми картоплі. 5 табл.
Винахід відноситься до галузі біотехнології. Винахід являє собою спосіб розмноження цимбидиума in vitro включає введення стерильних експлантів в культуру in vitro, мікророзмноження шляхом відділення псевдобульб від експланта і посадки на живильне середовище Мурасіге-Скуга, укорінення псевдобульб в грунті, де після введення в культуру in vitro утворилися псевдобульби відокремлюють від експланта і переносять на агаризованому живильне середовище Мурасіге-Скуга,що містить 30 г/л сахарози та розчин препарату эпибрассинолида в концентрації 0,001 мг/л, потім псевдобульби, мають корнепобеги, відокремлюють від експлантів, обробляють розчином індолілоцтової кислоти в концентрації 1,0 мг/л протягом 15 хвилин і укорінюють в умови ex vitro у грунті з додаванням моху і деревної кори. Винахід дозволяє підвищити вихід розмножуваного матеріалу за рахунок збільшення кількості утворюються псевдобульб, при позитивному впливі оптимальних концентрацій регуляторів роста.3 табл.
Up!