Спосіб активного контролю лінійних розмірів в процесі обробки виробу і пристрій для його реалізації

 

Винахід відноситься до машинобудування, верстато - і приладобудування і призначене для автоматичного контролю лінійних розмірів циліндричної та конічної форми виробів (золотників, плунжерів, шестерень, шліцьових та гладких валів, свердел, фрез, зенкеров, розгорток, мітчиків, калібрів, кінцевих мір довжини, протяжек та інших деталей з мінімальними допусками 2...4 мкм і будь-яким числом виступів, починаючи з одного, і з мінімальною їх шириною 0,05 мм) на операціях шліфування на кругло-, плоско-, бесцентрово-, різьбо-, шліці-, зубошліфувальних верстатах та інших в індивідуальному і дрібносерійному виробництвах.

Особливість активного контролю лінійних розмірів виробів на металообробних верстатах полягає в особливо важких умовах вимірів, обумовлених потоком непрозорою мастильно-охолоджувальної рідини, її випарами, потоками стружки і гарячих іскор. У зв'язку з цим використання безконтактних, в т. ч. і оптичних, засобів вимірювань розмірів допустимо в основному лише для післяопераційного контролю (після припинення обробки), а для активного контролю практично не представляється можливим. Тому сучасні прилади активного контролю (ПАК) лінійних розмірів виробів і раніше явл�бовано спільне використання керованих регуляторів швидкості руху вимірювального наконечника для забезпечення постійного контакту з оброблюваною деталлю і прецизійними засобами вимірювання поточної координати наконечника.

Сучасні керовані регулятори швидкості в ПАК створюються на основі гідро-, п'єзо - і електроприводів і дозволяють управляти швидкістю

переміщення наконечника в широких межах, як мінімум, в діапазоні від 5 мкм/с до 0,5 мм/с.

Вимір поточної координати наконечника раніше найчастіше здійснювалося за допомогою індуктивних перетворювачів (як правило, на основі нерухомого магнітопровода з котушками індуктивності та рухомого сердечника) з точністю на рівні 1-5 мкм, а в даний час все частіше більш точними растровими датчиками.

Одноконтактние ПАК володіють більшою наочністю, тому в подальшому описі для кращої демонстрації запропонованих способу і пристроїв будуть представлені саме вони.

Відомий спосіб активного контролю лінійних розмірів виробів з переривчастими поверхнями (спосіб-аналог), реалізований на основі пристрої для лінійних вимірювань [Авторське свідоцтво СРСР №1328157, МПК B23Q 15/00. Пристрій для лінійних вимірювань / Леун в. І., Долганев Ю. Р., Леун Е. В., опубл. у Бюлл.№4, 10.02.2008], в якому використовують рухомий вимірювальний стрижень із закріпленим на ньому наконечником, фіксують вимірювальний стрижень від його поворотів навколо своєї осі, �рительним стрижнем, за допомогою цього пьезопривода керують напрямком і швидкістю лінійного руху наконечника, задають швидкість руху наконечника в напрямку нормалі до обертової (або переміщається) поверхні виробу, що складається з виступів і западин, забезпечують механічний контакт між виробом і наконечником, за допомогою нерухомого магнітопровода з котушками індуктивності та рухомого сердечника, встановленого на вимірювальному стержні, перетворюють поточну координату наконечника в електричний сигнал, за значенням якого судять про лінійному розмірі вироби, индицируют лінійний розмір виробу.

Пристрій (пристрій-аналог), що реалізує цей спосіб, містить вузол відліку і контактний індуктивний перетворювач, який включає встановлений на напрямних поступального переміщення з герметизуючою мембраною корпус, в якому розташовані вимірювальний стрижень з наконечником, нерухомий магнітопровід з котушками індуктивності і рухомий сердечник, встановлений на вимірювальному стержні, індуктивний перетворювач забезпечений керованим пьезоприводом, виконаним у вигляді набору п'єзокерамічних шайб, стислих гвинтом через пружну прокладку і співвісно установлЀамические шайби з'єднані з введеним в пристрій джерелом пилкоподібної напруги.

Недоліками даних способу і пристрою - аналогів є: - складна схема як самого пристрою при його складанні, настоянці і юстирування, так і схеми управління високовольтного (напруга сигналу управління - 1000-2000 В) пьезопривода, малий діапазон переміщення вимірювального стрижня з наконечником,

обмеження точності вимірювань, зумовлені великою похибкою, властивої нерухомому магнітопроводу з котушками індуктивності та рухомого сердечника, а також викликаної впливом наведень і перешкод від високовольтного високочастотного сигналу управління пьезопривода, який формується для управління рухом вимірювального стрижня з наконечником, на вихідний вимірювальний сигнал магнітопровода.

Відомий спосіб активного контролю лінійних розмірів виробів (спосіб-аналог), реалізований на основі пристрою для активного контролю лінійних розмірів виробів [Патент РФ №2316420, МПК B24B 49/00. Пристрій для активного контролю лінійних розмірів виробів/ Леун в. І., Миколаєва Е. В., Тигнибидин А. В., опубл. у Бюлл.№4, 10.02.2008], який полягає в тому, що використовують тригранний рухливий вимірювальний стрижень з наскрізним отвором із закріпленим на ньому рухомим сердечником, а на е�округ своєї осі, використовують керований регулятор швидкості на основі електромагнітного виконавчого механізму, пов'язаного через фрикційну зв'язок з вимірювальним стрижнем, за допомогою електромагнітного виконавчого механізму керують напрямком і швидкістю лінійного руху наконечника, задають швидкість руху наконечника в напрямку нормалі до переміщається поверхні виробу, що складається з виступів і западин, забезпечують механічний контакт між виробом і наконечником, за допомогою рухомого сердечника магнітопроводу з котушками перетворять поточну координату наконечника в електричний сигнал, за значенням якого судять про лінійному розмірі вироби, индицируют лінійний розмір виробу.

Пристрій для активного контролю лінійних розмірів виробів з переривчастими поверхнями (пристрій-аналог), що реалізує цей спосіб, містить вузол відліку і контактний індуктивний перетворювач, який має вимірювальний стрижень, магнітопровід з котушками і виконавчий механізм. Вимірювальний стрижень виконаний тригранним з внутрішнім отвором, з наконечником і рухомим сердечником і встановлений на напрямній поступального переміщення у вигляді роликової беззаз�з котушками індуктивності і виконавчий механізм розташовані в загальному корпусі. Усередині отвору вимірювального стрижня закріплена плоска пружина з накладкою з фрикційного матеріалу.

Недоліками даних способу і пристрою - аналогів є:

- невеликий (у межах±0,3 мм) діапазон вимірювання при використанні його для визначення розміру виробу за методом безпосередньої оцінки;

- наявність механізму для точної (±0,5 мкм) перенастроювання перетворювача на інший розмір виробу, усложняющего конструкцію приладу активного контролю;

- значна (3...5 хвилин) час переналагодження пристрою на інший розмір виробу;

- неможливість контролю конічних поверхонь виробів (конічних хвостовиків стрижневого інструмента, шліцьових протяжек та ін) при значній (1....3 мм і більше) різниці їх діаметрів;

- збільшення вимірювального зусилля в пристрої за рахунок зменшення зазору між якорем і полюсом електромагнітного виконавчого механізму в процесі обробки виробу і вимірювання його розміру.

Відомий спосіб активного контролю лінійних розмірів виробів (спосіб-прототип), реалізований на основі пристрою для активного контролю лінійних розмірів виробів [Патент РФ №2447984 МПК B24B 49/00, G01B 7/12. Пристрій для активного контролю линейнихользуют рухливий вимірювальний стрижень з наскрізним отвором із закріпленим на його торці наконечником, фіксують вимірювальний стрижень від його поворотів навколо своєї осі, використовують наконечник з передній, бічної і тильної поверхонь, до останньої з яких кріплять вимірювальний стрижень, використовують привід, пов'язаний через фрикційну зв'язок з вимірювальним стрижнем, за допомогою першого керують напрямком і швидкістю лінійного руху наконечника, задають швидкість руху кінцівки у напрямку до переміщається поверхні виробу, що складається з виступів і западин, забезпечують механічний контакт між виробом і лицьовою поверхнею наконечника і утворюють по площі механічного контакту на лицьовій поверхні наконечника робочу зону, формують електричний сигнал, пов'язаний з поточною координатою наконечника, використовують цей сигнал для розрахунку лінійного розміру виробу, индицируют значення лінійного розміру виробу.

Найбільш близьким за кількістю спільних ознак та за технічною сутністю до пропонованого винаходу є пристрій для активного контролю лінійних розмірів виробів (пристрій-прототип), що містить вузол відліку, з електричними входом і виходом, контактний перетворювач, який має вимірювальний стрижень з наконечником, що має ззазорной направляючої кочення, фрикційне і герметизуючий елементи і виконавчий механізм, розташовані в загальному корпусі, при цьому виконавчий механізм пов'язаний з виходом вузла відліку, вимірювальний стрижень контактного перетворювача виконаний з внутрішнім наскрізним отвором, встановлений на напрямній поступального переміщення з закритими підшипниками кочення, заповненими в'язкої мастилом, і фрикционно з'єднаний з виконавчим механізмом, перетворювач з електричним виходом, що вимірює поточну координату наконечника, підключений до входу вузла відліку.

Недоліками цих способу і пристрою - прототипів є низька точність вимірювань з наступних причин:

- поточна координата точки контакту наконечника з виробом не збігається з фактичною вимірюваної координатою засоби вимірювань, що призводить до появи додаткових передавальних елементів і, як наслідок, появи додаткових механічних складових похибки від люфтів, зсувів, гистерезисов, зносу наконечника та ін,

- наявність температурних складових похибки від теплового розширення вимірювального стрижня, наконечника і відсутність можливості її вимірювання та внесення коректив у результаочности контролю лінійних розмірів виробів.

Згідно винаходу зазначена завдання забезпечується тим, що спосіб активного контролю лінійних розмірів в процесі обробки виробу, виконаного з западинами і виступами на поверхні, що включає використання пов'язаного фрикционно з приводом і зафіксованого від поворотів рухомого вимірювального стрижня з наскрізним отвором і наконечником, закріпленим на його торці своєю тильною стороною, лінійне переміщення наконечника із заданою швидкістю в напрямку до поверхні виробу до виникнення механічного контакту між виробом і лицьовою поверхнею наконечника з утворенням робочої зони, формування електричного сигналу, що характеризує поточну координату наконечника, і використання цього сигналу для розрахунку лінійного розміру вироби з індикацією його значення, використовує наконечник з оптично прозорого матеріалу з захисним покриттям, нанесеним на його зовнішньої лицьовій поверхні з утворенням отвору, відповідного зоні контакту наконечника з виробом, за допомогою лазерного випромінювання створюють вхідний світловий потік, який направляють через наскрізний отвір вимірювального стрижня, і освітлюють їм під заданим кутом падіння вн�відбитий світловий потік і тепловий потік, інтенсивність якого пов'язана з температурою наконечника, направляють згадані потоки через згадане отвір вимірювального стрижня для вимірювання їх параметрів, відокремлюють відбитий світловий потік від теплового, перетворюють вимірюваний параметр відбитого світлового потоку в електричний сигнал для розрахунку поточної координати наконечника, вимірюють інтенсивність теплового потоку і формують другий електричний сигнал, пов'язаний з поточною температурою наконечника, з урахуванням якого коригують значення лінійного розміру оброблюваного виробу.

Відмінністю способу є те, що вхідний світловий потік радіально зміщують від осі вимірювального стрижня, на внутрішній стороні бічній поверхні наконечника виділяють дві протилежні робочі майданчики з заданими кутами нахилу і використовують їх у якості першої і другої зон відображення, висвітлюють вхідним світловим потоком першу зону відображення, передають вхідний світловий потік всередині наконечника до другої зони відображення для створення відбитого світлового потоку.

Іншою відмінністю є те, що число зон відображення встановлюють більше двох і включають в це число зон робочу зону відображення.

Ще одним відміну тильною поверхнею наконечника встановлюють оптичну систему, з допомогою якою відхиляють поширюється вхідний світловий потік для освітлення робочої зони відображення в наконечнику і формують відбитий світловий потік, що відхиляється оптичною системою.

Крім того, відмінністю є те, що задають значення кута падіння вхідного світлового потоку на робочу зону відображення в наконечнику.

Відмінністю способу також є те, що в якості вимірюваного параметра відбитого світлового потоку використовують фазовий набіг.

Також згідно винаходу зазначена завдання забезпечується тим, що пристрій для активного контролю лінійних розмірів в процесі обробки виробу, виконаного з западинами і виступами на поверхні, що містить вузол відліку, контактний перетворювач, який включає вимірювальний стрижень з наконечником, що має передню, бічну і зовнішню поверхні, фрикційне і герметизуючий елементи і виконавчий механізм, розташовані спільно з вимірювальним стрижнем в загальному корпусі, при цьому виконавчий механізм пов'язаний з виходом вузла відліку, вимірювальний стрижень контактного перетворювача виконаний з наскрізним отвором і встановлений на напрямній поступального переміщення з закритими подшипндвумя оптичними фільтрами, светоделителем, першим перетворювачем, реалізованим на основі оптичної вимірювальної системи, і другим перетворювачем, реалізованому на основі пірометра, при цьому наконечник виконаний з оптично прозорого матеріалу з захисним покриттям на його зовнішній стороні лицьової поверхні, нанесеним з утворенням отвору, при цьому наконечник виконаний з можливістю відображення світлового потоку і оптично зв'язаний через наскрізний отвір вимірювального стрижня з першим перетворювачем, причому між першим перетворювачем і наскрізним отвором вимірювального стрижня послідовно встановлені оптично пов'язані перший оптичний фільтр і светоделитель з двома оптичними виходами, другий вихід якого через другий оптичний фільтр оптично зв'язаний з другим перетворювачем, причому перший і другий перетворювачі своїми електричними виходами з'єднані з входами вузла відліку.

Відмінністю пристрою є те, що перший перетворювач виконаний з другим електричним виходом, а вузол відліку - з третім електричним входом, до якого підключений другий електричний вихід першого перетворювача.

Іншою відмінністю пристрою є те, що воно сн�тва є те, що в якості оптичної схеми використана фокусуються лінзова система.

Крім того, відзнакою пристрою є те, що оптична схема складається з двох призм, розташованих перед і після наконечника.

Також відмінністю пристрою є те, що оптична схема складається з двох пар послідовно розташованих по ходу вхідного і відбитого світлових потоків дифракційної решітки і діафрагми.

Крім цього, відмінністю пристрою є те, що оптична схема містить волоконно-оптичний розгалужувач, що складається із підвідного, відвідного і загального плечей, виконаних на основі оптичних волокон.

Отримане нове якість від даної сукупності ознак раніше не було відомо і досягається тільки в цьому винаході.

Робота способу пояснюється малюнками із зображенням пристроїв, що реалізують запропонований спосіб.

Фіг.1а,б являє пристрій (фіг.1а) активного контролю (надалі за текстом - пристрій) №1, з фронтальним (або під малими кутами відносно осі вимірювального стрижня 2.1) освітленням внутрішнього боку лицьової поверхні наконечника 2.5 (фіг.1б).

На фіг.2а,б зображено пристрій №2 (фіг.2а) з боковим освітленням світла внут�.3 зображені варіанти наконечників 2.5 для різних варіантів пристроїв:

фіг.3а - при використанні двох робочих майданчиків із заданими кутами нахилу на внутрішній стороні бічних поверхонь наконечника 2.5 без освітлення робочої зони,

фіг.3б - при використанні двох робочих майданчиків із заданими кутами нахилу на внутрішній стороні бічних поверхонь наконечника 2.5 з освітленням робочої зони,

На фіг.3в - з відхиленням вхідного 9 і відбитого 10.1 потоків оптичною системою 2.7 на основі дифракційної решітки і діафрагми,

фіг.3г - з відхиленням вхідного 9 і відбитого 10.1 потоків оптичною системою 2.7 на основі оптичних призм,

На фіг.3д - з направленням вхідного 9 і відбитого 10.1 потоків оптичною системою 2.7 на основі волоконно-оптичного розгалужувача.

Пропонований спосіб реалізується на основі двох груп пристроїв. У першій групі вхідний потік 9 слід по осі вимірювального стрижня 2.1 (вздовж неї або під малими кутами до неї), як показано на фіг.1. При цьому формується єдина точка освітлення внутрішнього боку лицьової поверхні наконечника 2.5.

У другої групи цей оптичний потік радіально зміщений від осі до стінки вимірювального стрижня 2.1 (фіг.2).

Пристрій №1 (фіг.1а,б) включає наступні блоки: вузол відліку 1, состояшипников кочення 2.2, регулювальних гвинтів 2.3, еластичною гофрованої трубки 2.4, наконечника 2.5 із захисним покриттям 2.6, повний привід 3, що складається з виконавчого механізму 3.1, фрикційної муфти 3.2, регулювального гвинта 3.3 і фрикційного елемента 3.4, оптичну схему 4 з двома виходами, що складається з першого перетворювача 4.1 з одним виходом, другого перетворювача 4.2 з одним виходом, светоделителя 4.3, оптичних фільтрів 4.4 і 4.5, корпус 5.

Пристрій №2 (фіг.2а,б), на відміну від пристрою №1, додатково введена оптична система 2.7, розташована всередині вимірювального стрижня 2.1 перед наконечником 2.5 (по ходу вхідного оптичного потоку 9), яка може бути реалізована на основі кільцеподібної призми (оптичне кільце з призмою по перерізу). Крім того, у першого перетворювача 4.1 створений ще один вихід.

Вимірювальний стрижень 2.1 виконаний з наскрізним внутрішнім отвором і встановлений на щільне направляючої кочення поступального переміщення, утвореної закритими підшипниками кочення 2.2, заповненими в'язкої мастилом. Для вибору зазору і створення натягу (3...5 мкм) передбачено два регулювальних гвинти 2.3. Вихід вимірювального стрижня 2.1 прикріплений до наконечника 2.5 і герметизований эластичполнена, наприклад, у формі шестикутника або представляти собою трубку з прикріпленою різними способами (наклеєною, припаяної або привареною) зверху пластиною. Така форма вимірювального стрижня 2.1 фіксує його від повороту навколо осі при мінімальній масі і високою поперечної жорсткості.

У пристрої є виконавчий механізм 3.1 у формі електроприводу, з'єднаного через фрикційну муфту 3.2. Весь привід 3 (наприклад, на основі крокового або вентильного двигуна) працює за сигналом з виходу вузла звіту 1, яким керують напрямком і швидкістю лінійного руху вимірювального стрижня 2.1 і наконечника 2.5. Створення потрібного натягу здійснюється через регулювальний гвинт 3.3 і фрикційний елемент 3.4. Останній фіксує положення вимірювального стрижня 2.1 в момент відсутності керуючого сигналу на виконавчий механізм 3.1. Всі ці елементи кріпляться на корпусі 5, що встановлюється поблизу місця обробки.

Вузол відліку 1 має два виходи і два входи. Вхід індикатора 1.1 з'єднаний з першим виходом процесора 1.2, другий вихід якого є першим виходом вузла відліку 1 і підключений до входу виконавчого механізму 3.1. Третій вихід вузла відліку 1 є виходом для �а 1.2, з'єднані з виходами оптичної схеми 4, тобто з виходами першого 4.1 і другого 4.2 перетворювача.

Наконечник 2.5 виконаний з високоміцного оптично прозорого матеріалу, такого як, наприклад, алмаз, рубін, сапфір, карбід кремнію або представників корундових кристалів, і умовно має лицьову (спереду), бічну (збоку) і тильну (ззаду) поверхні.

Передня і бічна поверхні наконечника 2.5 загалом можуть мати криволінійну опуклу форму, плоску та рівну в області, що безпосередньо прилягає до зони контакту (робочій зоні, діаметром зазвичай не більше 1-3 мм), і в процесі активного контролю контактує з виробом 6. Його тильна поверхня, як правило, робиться плоскою і кріпиться до вимірювального стрижня 2.1.

Захисне покриття 2.6 має отвір і захищає більшу частину зовнішньої поверхні наконечника 2.5 від механічних впливів, налипання стружки, результатів металообробки, залишків СОЖ, перерозподіляє зовнішнє навантаження більш рівномірно по його поверхні.

Для деяких технічних рішень, воно також може використовуватися для створення умов відображення (в т. ч. і повного внутрішнього відбиття) вхідного 9 і відбитого 10.1 потоків при їх русі по тілу оптичта наконечника 2.5 з виробом 6 для забезпечення прямого механічного контакту.

Пристрій №1 (фіг.1а) на круглошлифовальном верстаті працює наступним чином. В процесі обробки обертове виріб 6 з переривчастою поверхнею доводиться до потрібного розміру шляхом знімання зайвого металу (припуску) шліфувальним колом 7 при рясному поливі мастильно-охолоджувальної рідини (МОР) 8. Для забезпечення контакту з поверхнею виробу 6 в процесі роботи за допомогою привода 3 переміщують вимірювальний стрижень 2.1 з наконечником 2.5 до виробу 6. Експериментально показано, що швидкість руху наконечника 2.5 повинна бути на (10...15)% більше швидкості зняття припуску з виробу 6: Vн=(1,10...1,15)·Vз, де Vн- швидкість руху наконечника 2.5; Vз- швидкість знімання припуску для різних етапів обробки: для чорнового шліфування Uчерн=200...500 мкм/с; для чистового шліфування - Uчистий=10...50 мкм/с; для виходжування Uвих=0,5...2,0 мкм/с (Леун в. І. «Підвищення ефективності технології виготовлення та точності вимірювання лінійних розмірів прецизійних деталей приладів, машин і виробів інструментального виробництва засобами автоматичного контролю». Докт. диссерт. С-Петербург, 1994).

Фрикційна муфта 3.2 налаштовується таким чином, щоб забезпечити як перемещевиходе наконечника 2.5 зі западини на виступ вироби 6. Підшипники кочення 2.2 заповнюються в'язкої мастилом для створення додаткової гідравлічної сили тертя і виключення відриву наконечника 2.5 від виступів вироби з переривчастою поверхнею 6.

Першим перетворювачем 4.1 направляється вхідний потік 9, що представляє з себе потік когерентного лазерного випромінювання, уздовж осі (або під малими кутами відносно неї) наскрізного отвору вимірювального стрижня 2.1 на наконечник 2.5. Цей потік проходить через тіло наконечника 2.5 і висвітлює його внутрішню сторону лицьовій поверхні в області робочої зони (тобто місця дотику з виробом 6) фронтально або під малим кутом падіння. Відбившись від внутрішнього боку лицьової поверхні в робочій зоні, частина вхідного потоку 9 слід у зворотному напрямку і формує відбитий потік 10.1 (фіг.1б).

Крім цього наконечник 2.5 випромінює інфрачервоне (ІЧ) тепловий потік (випромінювання) 10.2, інтенсивність якого пропорційна його температурі. Тому від наконечника 2.5 в напрямку оптичної схеми 4 через наскрізний отвір вимірювального стрижня 2.1 випливає два потоку: відбитий потік 10.1 і тепловий потік 10.2.

В ній светоделителем 4.3, оптичними фільтрами 4.4 і 4.5 ці два потоки 10.1 і 10.2 розділяються і �вки 4.4 і 4.5 використовуються для спектрального поділу двох просторово суміщених оптичних потоків 10.1 і 10.2, таких від наконечника 2.5. Оптичний фільтр 4.4 налаштований на довжину хвилі λттеплового потоку 10.2 у стандартному спектральному діапазоні ~3-15 мкм, який зазвичай використовується пирометрами для вимірювання температури. Оптичний фільтр 4.5 може бути налаштований на довжину хвилі λпропершого перетворювача 4.1, яка, як правило, буває з ряду найбільш часто використовуваних 0,63 мкм, 1,06 мкм, 10,6 мкм.

Другий перетворювач 4.2 по суті являє собою один з варіантів широковідомих конструкцій пірометрів, що вимірюють інтенсивність теплового потоку 10.2. Він формує вихідний сигнал N(tн), який слід на перший вхід вузла відліку 1 і містить інформацію про температурі tннаконечника 2.5, яка використовується для коригування результатів вимірювання поточної координати lн.

В якості першого перетворювача 4.1, вимірює поточну координату lннаконечника 2.5, можуть бути використані лазерні інтерферометри переміщень з вимірюванням фазового набігу світлових хвиль Δφ [Коронкевич В. П., Соболєв B. C., Дубнищев Ю. Н. Лазерна інтерферометрія. Наука, Сибірське відділення, Новосибірськ, 1983] або лазерні інтерференційні пристрої на основі ефекту зовнішньої оптическ�актуальність і переміщень/ Соболєв B. C., Щербаченко A. M., Харін A. M., Опубл. 27.06.2010, Бюл.№18].

Вихідний сигнал N(lн) з виходу першого перетворювача 4.1 слід на другий вхід вузла відліку 1 і несе інформацію про поточної координати lннаконечника 2.5. Процесор 1.2, приймає сигнали про поточну координаті lні температурі tн, вводить температурну корекцію при розрахунку розміру виробу 6, передає інформаційний сигнал про скоригованих результати вимірювань для демонстрації індикатором 1.1 і через другий вихід вузла відліку 1 на систему ЧПУ і/або систему управління верстата.

По досягненні потрібного лінійного розміру виробу 6 формується інформаційний сигнал на індикатор 1.1 зупинка процесу обробки і привід 3 для відводу вимірювального стрижня 2.1 і наконечника 2.5 від деталі - процес обробки і вимірювання закінчений.

Істотне гідність пристрою №1, як всієї першої групи пристроїв, полягає в практично повне виключення зносу наконечника 2.5 з результатів вимірювань. Це обумовлено тим, що в пристрої №1 напрямки оптичних потоків 9 і 10.1 збігаються з напрямком зносу наконечника 2.5 і за рахунок використання оптично прозорого матеріалу відбувається вимір поточної координвеньев.

Загальний процес вимірювання складається з декількох операцій:

1) наближення наконечника 2.5 до вращаемому (плаваючого) оброблюваного виробу 6 від початково обраної опорної координати (перед процесом контролю),

2) контактування наконечника 2.5 з виступами вироби 6: зовнішнє середовище - металева поверхня виступу вироби 6 (в процесі контролю),

3) знаходження наконечника 2.5 над западиною між виступами вироби 6: відсутність контакту з поверхнею виробу 6, зовнішнє середовище - повітря або МОР (в процесі контролю).

Під час другого періоду, коли є контакт наконечника 2.5 з виступами вироби 6 (робоча зона контактує з металом вироби 6), зовнішнім середовищем є металева поверхня виступу вироби 6, а це означає, що для вхідного потоку 9 створюються умови майже дзеркального відображення.

Під час першого і третього періоду наконечник 2.5 контактує з зовнішнім середовищем і найгіршим варіантом для цього є повітря (nв≈1,0), коли створюються умови для слабкого відбиття потоку 10.1 від кордону наконечник 2.5-повітря. З цього для забезпечення стійкої роботи першого перетворювача 4.1 підбирається потрібне поєднання параметрів цього блоку і наконечника 2.5, наприменапример, коефіцієнти віддзеркалення і поглинання, діапазон довжин хвиль вікна прозорості та ін), чутливість першого перетворювача 4.1, кут падіння світла на внутрішню сторону лицьовій поверхні наконечника 2.5 і т. п.

Подібне поєднання цілком досяжно, наприклад, при використанні першого перетворювача 4.1 на основі лазерного інтерференційного пристрої на основі ефекту зовнішньої оптичної зворотного зв'язку в напівпровідниковому инжекционном лазері [Патент РФ №2102705 МПК G01B 21/00. Пристрій для вимірювання переміщень на основі напівпровідникового інжекційного лазера з зовнішньої оптичної зворотним зв'язком/ Котова С. П., Чернишов А. К., Якуткин Ст. Ст., опубл. 20.01.1998]. Це пристрій застосовується для вимірювання переміщень об'єктів саме з різними типами поверхні: слабоотражающей, дзеркальної або дифузною. Використання подібних пристроїв дозволить зробити безперервним весь цикл вимірювання незалежно від того, стосується наконечник 2.5 поверхні виробу 6 чи ні.

Збільшення кута падіння світла на внутрішню сторону лицьовій поверхні наконечника 2.5 призводить до зростання інтенсивності відбитого оптичного потоку 10.1, але також і до появи нескомпенсированной похибки lізнвід� виходячи з всіх вимог, пред'являються до всього пристрою №1.

Можливий варіант, коли виходячи з вимог до точності приладу задають максимальну оцінку lізнна рівні, наприклад, lізн≈Δlзаг/3 (щоб їй взагалі знехтувати за умови геометричного додавання з іншими незалежними складовими похибки), де Δlзаг- загальна похибка вимірювань пристрою. Далі значення lізнрозраховується максимальний кут падіння світла на внутрішню сторону лицьовій поверхні наконечника 2.5.

Відмінності другої групи пристроїв, що реалізують запропонований спосіб, від першої полягає в радіальному зсув вхідного оптичного потоку 9 і відповідно відбитого оптичного потоку 10.1 від осі до стінки вимірювального стрижня 2.1.

В даному описі друга група представлена описом пристрою №2 (фіг.2а), хоча її можна реалізувати декількома пристроями, в першу чергу, за рахунок використання різних конструкцій оптичних систем 2.7. Деякі варіанти останньої зображені на фіг.3. Зокрема на фіг.3в представлена оптична система на основі дифракційної решітки 2.7.1 і діафрагми 2.7.2. Найбільш просто використовувати фокусирующую лінзову систему (не показана).

Кон�еобразной призми - фіг.2б), розташованої усередині вимірювального стрижня 2.1 перед наконечником 2.5 (по ходу вхідного оптичного потоку 9), яка може бути реалізована на основі кільцеподібної призми (оптичне кільце з призмою по перерізу).

Також в перший перетворювач 4.1 додано схема (повністю не показано на фіг.2), вимірювала ортогональні зміщення lyвідбитого потоку 10.1, що виникають із-за зносу наконечника 2.5. У зв'язку з цим у першого перетворювача 4.1 створений ще один вихід, що формує сигнал N(ly), на наступний створений третій вхід вузла звіту 1 і відповідно третій вхід процесора 1.2. На основі цього сигналу в процесорі 1.2 відбувається додатковий розрахунок величини зносу наконечника 2.5 і відповідне коригування при розрахунку розміру виробу 6.

Причини близькості конструкцій пристроїв №1 і №2 вони працюють подібно. Відмінності полягають у тому, що за рахунок радіально зміщеного оптичного потоку 9 всередині наконечника 2.5 формується траєкторія руху з кутовим освітленням робочої зони наконечника 2.5. При цьому залежно від підбору оптичних параметрів може відбуватися як часткове відображення оптичного потоку 9 (частина світла йде поза), так і повне внутрішнє�лишнього.

Для даного технічного рішення компенсація зносу наконечника 2.5 здійснюється за рахунок вимірювання N(ly). Це можна зробити за рахунок використання пристроїв для контролю зсувів лазерних потоків ортогональних (або під кутом до напрямку їх поширення. Як варіант можуть використовуватися т. н. тріангуляційні пристрої, що вимірюють просторове положення відбитого оптичного потоку Δly[Лисенко О. Тріангуляційні датчики відстані. «Електронні компоненти» №11, 2005, с. 1-5, http://www.sick-automation.ru/images/File/pdf/rasstoyanie.pdf].

Для другої групи можна створити і інші пристрої, в першу чергу, за рахунок використання інших конструкцій наконечників. Деякі варіанти конструкцій наконечників для цих пристроїв зображені на фіг.3.

Особливість наконечника 2.5 на фіг.3а полягає у створенні умов для як мінімум дворазового зміни розповсюдження ходу вхідного 9 і відбитого 10.1 потоків за рахунок відбиттів. При цьому на внутрішній стороні бічній поверхні наконечника виділяють дві протилежні робочі майданчики з заданими кутами нахилу і використовують їх у якості першої і другої зон відображення.

Число таких зон відображення можна збільшити таким обие конструктивних і оптичних параметрів наконечника 2.5, щоб серед зон відбиттів одна з точок відповідала робочій зоні відбиттів, місцем контакту його з виробом 6.

Зони відбиттів можуть бути і не зовсім плоскими, але їх відхилення від площинності не повинно давати викривлення хвильового фронту, що порушує сталу роботу першого перетворювача 4.1 і збільшення похибки вимірювань більше допустимого. Інакше ефект від використання запропонованих способу і пристрою знеціниться.

Також можливе застосування в якості оптичної схеми 2.7 дифракційної решітки 2.7.1 і діафрагми 2.7.2 (на фіг.3в). Для кутового відхилення вхідного потоку 9 і освітлення робочої зони наконечника 2.5 використовується властивість дифракції світла на дифракційній решітці 2.7.1 з подальшим виділенням потрібного порядку дифракції діафрагмою 2.7.2. Відбитий потік 10.1 повторно аналогічно дифрагує, виділяється з набору дифракційних порядків і направляється в оптичну схему 4.

При використанні +1 дифракційного порядку кут дифракції визначається як φm=argcin(λ0/lін), lін- крок дифракційної решітки, φm- кут дифракції m-го порядку, λ0- довжина хвилі вхідного потоку 9. Для довжини хвилі λ0=0,63 мкм наконечника з алмазу з кутом поеализуем в сучасних умовах і, наприклад, відповідає кроку між сусідніми треками на сучасних компакт-дисках.

На фіг.3д і 3е представлені наконечники для роботи з радіально зміщеними вхідним 9 і відбитим 10.1 потоками і фронтальним (або під малими кутами падіння) освітлення робочої зони. Перший варіант реалізовано на основі призм, в т. ч. і з напівпрозорої светоделительной гранню, які можуть представляти єдиний елемент. Другий варіант реалізовано на основі волоконно-оптичного розгалужувача (перетворювача), наприклад, з підвідним (прийомних), відвідних (вихідним) і загальним плечима, що складається з одномодових оптичних волокон і засобів введення-виведення вхідного 9 і відбитого 10.1 потоків (не показано). Сучасні досягнення в області виготовлення оптичних і волоконно-оптичних елементів дозволяють без значних труднощів реалізувати обидва варіанти.

Сутність запропонованого способу і роботи пристроїв полягає в наступному.

Для забезпечення функціонування даного винаходу пропонується наступне.

1. У зв'язку з використанням полого оптично прозорого вимірювального стрижня 2.1 у цьому винаході пропонується ввести контроль температури за рівнем інфрачервоного діапазону спекѽаконечника 2.5 tндозволяє вводити температурну компенсацію в результат вимірювання та підвищити точність лінійних розмірів виробу.

2. Підвищення точності вимірювань запропонованих способу і пристроїв також досягається за рахунок визначення координати lнлицьовій поверхні наконечника 2.5 безпосередньо, без застосування додаткових передавальних ланок. Це досягається при виготовленні наконечника 2.5 з матеріалів, що володіють як оптичною прозорістю, так і високою міцністю. У списку таких матеріалів знаходяться алмаз, сапфір, карбід кремнію, корундові та інші кристали.

Використання оптично прозорого наконечника 2.5 і вимір поточної координати lнзовнішньої межі наконечника 2.5 різними пристроями (з фронтальним і бічним освітленням, з частковим або повним внутрішнім віддзеркаленням) дозволяє виключити, мінімізувати та/або скоректувати вплив зносу на результат вимірювань розмірів виробу 6.

Таким чином, в даному винаході реалізований зовні повністю закритий оптичний канал, що виключає попадання потоку непрозорою СОЖ, її випаровування від нагріваються шліфувального круга і вироби, стружки і потік іскор в схему вимірювань. Підвищується точність измеренийх температурних лінійних деформацій шляхом безконтактного вимірювання поточної координати наконечника lн. Також вплив зносу наконечника 2.5 може бути повністю виключено, мінімізовано і/або враховано шляхом внесення коректив при розрахунках розмірів виробу 6.

Крім цього, з'являється нова функціональна можливість вимірювання температури наконечника tні введення корекції в результат вимірювань.

Очікувана точність вимірювань за переміщенням для різних пристроїв, що реалізують запропонований спосіб: від 0,01 до 0,5 мкм, температури - від 0,5°C до 2°C.

Реалізація пропонованого винаходу підтверджується реализуемостью окремих його блоків. Вузол відліку 1 може бути виконаний подібно електронних блоків управління, що використовувалися раніше для автоматичного контролю [Соболєв М. П., Этингоф М. І. «Автоматичний контроль на металорізальних верстатах», с. 90], з додаванням сучасного потужного процесора 1.2.

Реалізованість механічної частини пристрою була підтверджена макетним виконанням, згаданим ще в прототипі [Патент РФ №2447984 МПК B24B 49/00, G01B 7/12. Пристрій для активного контролю лінійних розмірів виробів/Леун в. І., Леун А. В., Ковальчук А. С., опубл. у Бюлл.№11, 20.04.2007]. Діапазон переміщення вимірювального стрижня був до 100 мм і більше. Перевірка працездатності проводилася на�ступа 0,05 мм, число оборотів вироби змінювали від n=150...до 500 об/хв. Маса вимірювального стрижня 3 з приєднаними масами інших елементів знаходилася в межах 30...35 грам.

Оптичні високоточні вимірювання температури за допомогою ІЧ пірометрів і переміщень (положення) виробів лазерними интерферометрами та/або далекомірами є до теперішнього часу високо технологічно проробленими напрямками.

У зв'язку з вищевикладеним, практична реалізованість різних варіантів пропонованого винаходу не повинна викликати сумнівів.

1. Спосіб активного контролю лінійних розмірів в процесі обробки виробу, виконаного з западинами і виступами на поверхні, що включає використання пов'язаного фрикционно з приводом і зафіксованого від поворотів рухомого вимірювального стрижня з наскрізним отвором і наконечником, закріпленим на його торці своєю тильною стороною, лінійне переміщення наконечника із заданою швидкістю в напрямку до поверхні виробу до виникнення механічного контакту між виробом і лицьовою поверхнею наконечника з утворенням робочої зони, формування електричного сигналу, що характеризує поточну координату наконечника, і іс� що використовують наконечник з оптично прозорого матеріалу з захисним покриттям, нанесеним на його зовнішньої лицьовій поверхні з утворенням отвору, відповідного зоні контакту наконечника з виробом, за допомогою лазерного випромінювання створюють вхідний світловий потік, який направляють через наскрізний отвір вимірювального стрижня і освітлюють їм під заданим кутом падіння внутрішню сторону лицьовій поверхні наконечника, при цьому в зоні контакту наконечника з виробом формують відбитий світловий потік і тепловий потік, інтенсивність якого пов'язана з температурою наконечника, направляють згадані потоки через згадане отвір вимірювального стрижня для вимірювання їх параметрів, відокремлюють відбитий світловий потік від теплового, перетворюють вимірюваний параметр відбитого світлового потоку в електричний сигнал для розрахунку поточної координати наконечника, вимірюють інтенсивність теплового потоку і формують другий електричний сигнал, пов'язаний з поточною температурою наконечника, з урахуванням якого коригують значення лінійного розміру оброблюваного виробу.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вхідний світловий потік радіально зміщують від осі вимірювального стрижня, на внутрішній стороні бічній поверхні наконечника вѲторой зон відображення, висвітлюють вхідним світловим потоком першу зону відображення, передають вхідний світловий потік всередині наконечника до другої зони відображення для створення відбитого світлового потоку.

3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що число зон відображення встановлюють більше двох і включають в це число зон робочу зону відображення.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вхідний світловий потік радіально зміщують від поздовжньої осі вимірювального стрижня, перед тильною поверхнею наконечника встановлюють оптичну систему, за допомогою якої відхиляють поширюється вхідний світловий потік для освітлення робочої зони відображення в наконечнику і формують відбитий світловий потік, що відхиляється оптичною системою.

5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, відрізняється тим, що задають значення кута падіння вхідного світлового потоку на робочу зону відображення в наконечнику.

6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, відрізняється тим, що в якості вимірюваного параметра відбитого світлового потоку використовують фазовий набіг.

7. Пристрій для активного контролю лінійних розмірів в процесі обробки виробу, виконаного з западинами і виступами на поверхні, що містить вузол відліку, контактний преобразрикционний і герметизуючий елементи і виконавчий механізм, розташовані спільно з вимірювальним стрижнем в загальному корпусі, при цьому виконавчий механізм пов'язаний з виходом вузла відліку, вимірювальний стрижень контактного перетворювача виконаний з наскрізним отвором і встановлений на напрямній поступального переміщення з закритими підшипниками кочення, заповненими в'язкої мастилом, і фрикционно з'єднаний з виконавчим механізмом, що відрізняється тим, що воно забезпечене двома оптичними фільтрами, светоделителем, першим перетворювачем, реалізованим на основі оптичної вимірювальної системи, і другим перетворювачем, реалізованому на основі пірометра, при цьому наконечник виконаний з оптично прозорого матеріалу з захисним покриттям на його зовнішній стороні лицьової поверхні, нанесеним з утворенням отвору, при цьому наконечник виконаний з можливістю відображення світлового потоку і оптично зв'язаний через наскрізний отвір вимірювального стрижня з першим перетворювачем, причому між першим перетворювачем і наскрізним отвором вимірювального стрижня послідовно встановлені оптично пов'язані перший оптичний фільтр і светоделитель з двома оптичними виходами, другий вихід якого через другий �і електричними виходами з'єднані з входами вузла відліку.

8. Пристрій п. 7, відрізняється тим, що перший перетворювач виконаний з другим електричним виходом, а вузол відліку - з третім електричним входом, до якого підключений другий електричний вихід першого перетворювача.

9. Пристрій п. 7, відмінне тим, що воно забезпечене оптичною схемою, встановленою між светоделителем і наконечником.

10. Пристрій п. 9, що відрізняється тим, що в якості оптичної схеми використана фокусуються лінзова система.

11. Пристрій п. 9, що відрізняється тим, що оптична схема складається з двох призм, розташованих перед і після наконечника.

12. Пристрій п. 9, що відрізняється тим, що оптична схема складається з двох пар послідовно розташованих по ходу вхідного і відбитого світлових потоків дифракційної решітки і діафрагми.

13. Пристрій п. 9, що відрізняється тим, що оптична схема містить волоконно-оптичний розгалужувач, що складається із підвідного, відвідного і загального плечей, виконаних на основі оптичних волокон. 

Схожі патенти:

Стрижневий виброгенераторний перетворювач

Винахід відноситься до вимірювальної техніки на основі виброконтактного перетворювача. Сутністю винаходу є те, що пружні елементи стрижневого виброгенераторного перетворювача виконані S-образними у двох або чотирьох напрямках у двох зонах кріплення, а осі збудника коливань, виброгенератора і вимірювального стрижня суміщені. 1 з.п. ф-ли, 1 іл.

Спосіб визначення зовнішнього об'єму циліндричного виробу

Пропоноване технічне рішення відноситься до вимірювальної техніці. Технічним результатом заявляється, є розширення діапазону вимірювання. Технічний результат досягається тим, що в способі визначення зовнішнього об'єму циліндричного виробу, використовують взаємодія електромагнітних хвиль з контрольованим виробом, попередньо виріб поміщають в перше і друге електричні поля, зондують виріб першої та другої ортогонально спрямованими електромагнітними хвилями, приймають першу і другу пари ортогонально поляризованих електромагнітних хвиль, обчислюють кореляційні функції складових прийнятих першої та другої пар поляризованих хвиль, і обсяг вироби V визначають за формулою V = π c 3 t p d 2 ⋅ t p h / 4 n 3 ( Δ n - 1 ) 3 , де c - швидкість поширення електромагнітної хвилі у вільному просторі; n - показник заломлення хвилі; Δn - різниця показників заломлення хвиль; tpd - час розповсюдження поляризованої хвилі по лінії діаметра циліндричного виробу (першої та другої пар поляризованих хвиль), tph - час розповсюдження поляризованої хвилі по лінії висоти циліндричного виробу (першої та другої пар поляризованих хвиль). 1 іл.

Спосіб визначення діаметра діелектричного порожнистого циліндрового вироби

Винахід відноситься до вимірювальної техніки і являє собою спосіб визначення діаметра діелектричного порожнистого циліндрового вироби. При реалізації способу контрольоване виріб попередньо поміщають в електричне поле, опромінюють виріб електромагнітної хвилею, приймають поляризовані хвилі, вимірюють різниця ходу між цими хвилями. Діаметр контрольованого виробу визначають за формулою: де δ - різниця (у градусах або радіанах) ходу хвиль в діелектричному виробі, λ - довжина хвилі (м), r - лінійний електрооптичний коефіцієнт (м/В), n - показник заломлення хвилі в підлогою діелектричному виробі при відсутності зовнішнього електричного поля, Евн - напруженість зовнішнього електричного поля (В/м). Технічним результатом заявляється, є підвищення стабільності вимірювання. 1 іл.

Визначення товщини перерізу стовбура дерева

Винахід відноситься до способу і пристрою для визначення товщини перерізу стовбура дерева. Визначають взаємне положення коліс механізму подачі до якості величини поперечного розміру перерізу стовбура дерева. Визначають положення сучкорезного ножа щодо протилежного йому опорної поверхні для стовбура дерева в якості величини додаткового поперечного розміру перерізу стовбура дерева. Додатковий поперечний розмір утворює, по суті, прямий кут з першим поперечним розміром. Здійснюють розрахунок товщини перерізу стовбура дерева на основі двох величин поперечних розмірів. Встановлення сучкорезного ножа в положення, навколишній стовбур дерева, здійснюють за допомогою приводу, такого як гідравлічний циліндр. Поворотне положення сучкорезного ножа визначають за допомогою індикатора положення, який вбудований в гідравлічний циліндр. Сигнал індикатора положення передають в обчислювальний пристрій, таке як комп'ютер в електронному блоці управління. Пристрій для визначення товщини перерізу стовбура дерева, що надійшов в лесозаготовочний агрегат, що містить кілька захоплюючих стовбур дерева протилежних коліс механізму подачі і упирається в стовбур суче величини поперечного розміру перерізу стовбура дерева. Пристрій містить індикатор стану, який вбудований у пристрій, такий як гідравлічний циліндр для визначення поворотного положення сучкорезного ножа. Сучкорезний ніж виконаний з можливістю установки його в стан, що оточує стовбур дерева, за допомогою приводу, такого як гідравлічний циліндр. Поворотне положення сучкорезного ножа визначається величиною висипання шток поршня гідравлічного циліндра. Підвищується точність визначення товщини стовбура дерева. 3 н. і 2 з.п. ф-ли, 4 іл.

Пристрій для активного контролю циліндричних поверхонь

Винахід відноситься до вимірювальної техніки і може бути використане в машинобудуванні для активного контролю циліндричних поверхонь в процесі механічної обробки циліндричних поверхонь

Пристрій для активного контролю лінійних розмірів виробів

Винахід відноситься до станкостроению і призначене для автоматичного контролю лінійних розмірів і відхилень форми деталей на операціях шліфування

Пристрій для активного вимірювання діаметрів циліндричних виробів

Винахід відноситься до вимірювальної техніки і може бути використане в машинобудуванні для активного контролю діаметрів циліндричних поверхонь, заснованих на способі обкатки міряльним роликом в процесі механічної обробки, наприклад у процесі механічної обробки виробів

Пристрій для вимірювання активного циліндричних поверхонь

Винахід відноситься до вимірювальної техніки і може бути використане в машинобудуванні для активного контролю циліндричних поверхонь

Електронна лісова мірна вилка

Винахід відноситься до лісового господарства, зокрема до ручних інструментів для вимірювання діаметра дерев

Пристрій для контролю розмірів циліндричних деталей

Винахід відноситься до вимірювальної техніки і призначене для контролю розмірів циліндричних деталей

Пристрій для кріплення заготовки

Винахід дозволяє забезпечити високу надійність і жорсткість всього пристрою при точному регулюванні кутів нахилу і повороту закріпленої на пристрої заготівлі. Пристрій містить корпусні деталь для кріплення заготовки, що має поверхню для кріплення заготовки, а також поворотну корпусні деталь, що має поверхню для регулювання кута нахилу, нахилену відносно осі поворотної корпусної деталі. Корпусні деталь для кріплення заготовки має протилежну поверхні для кріплення заготовки поверхню для регулювання кута нахилу, яка нахилена відносно поверхні для кріплення заготовки, і контактує з призначеної для регулювання кута нахилу поверхнею поворотної корпусної деталі. Пристрій містить також сполучне засіб, який служить для з'єднання з можливістю обертання регульованого корпусної деталі для кріплення заготовки і поворотною корпусної деталі навколо вертикального кругового виступу, виконаного на поверхні контактної взаємодії корпусної деталі для кріплення заготовки або поворотною корпусної деталі для утримання протилежної сторони при повороті. 9 з.п. ф-ли, 15 іл.

Пристрій для кріплення заготовки

Винахід дозволяє забезпечити високу надійність і жорсткість всього пристрою при точному регулюванні кутів нахилу і повороту закріпленої на пристрої заготівлі. Пристрій містить корпусні деталь для кріплення заготовки, що має поверхню для кріплення заготовки, а також поворотну корпусні деталь, що має поверхню для регулювання кута нахилу, нахилену відносно осі поворотної корпусної деталі. Корпусні деталь для кріплення заготовки має протилежну поверхні для кріплення заготовки поверхню для регулювання кута нахилу, яка нахилена відносно поверхні для кріплення заготовки, і контактує з призначеної для регулювання кута нахилу поверхнею поворотної корпусної деталі. Пристрій містить також сполучне засіб, який служить для з'єднання з можливістю обертання регульованого корпусної деталі для кріплення заготовки і поворотною корпусної деталі. Таким чином, поворотна корпусні деталь і корпусні деталь для кріплення заготовки мають можливість відносного повороту вздовж обох поверхонь для регулювання кута нахилу, для виконання регульованого кута нахилу поверхні для

Спосіб шліфування корінних і шатунних підшипників колінчастого вала за допомогою круглого зовнішнього шліфування і пристрій для здійснення способу

Винахід відноситься до шліфування корінних і шатунних підшипників колінчастого вала за допомогою круглого зовнішнього шліфування

Пристрій для активного контролю лінійних розмірів виробів

Винахід відноситься до станкостроению і призначене для автоматичного контролю лінійних розмірів і відхилень форми деталей на операціях шліфування

Пристрій для активного контролю середнього діаметра різьби деталей на верстаті резьбошлифовальном

Винахід відноситься до машинобудування, приладобудування і інструментальним виробництвами та призначене для активного контролю середнього діаметра зовнішньої різьби при резьбошліфованіі деталей типу мітчиків, різьбових калібрів, ходових і мікрометричних гвинтів, прецизійних болтів, гвинтів, шпильок та інших виробів з мінімальними допусками на середній діаметр 24 мкм і будь-яким числом виступів, починаючи з одного

Спосіб керування робочим циклом поперечної подачі при шліфуванні і пристрій для його здійснення

Винахід відноситься до машинобудування і станкостроению і може бути використане при автоматизації шліфувальних верстатів

Пристрій для активного контролю лінійних розмірів виробів

Винахід відноситься до станкостроению і може бути використано для автоматичного контролю лінійних розмірів і відхилень форми деталей, ріжучого і контрольного інструментів з мінімальними допусками 2...4 мкм і будь-якою кількістю виступів з мінімальною їх шириною 0,05 мм на операціях шліфування

Спосіб визначення циклічної кінематичної похибки шпинделя передньої бабки круглошліфувальних верстатів

Винахід відноситься до області машинобудування і може бути використане при контролі кінематичної точності і плавності роботи шпинделя при виготовленні круглошлифовального верстата і його експлуатації

Спосіб оцінки якості металевої заготовки

Винахід відноситься до випробувальної техніки, а саме до способів оцінки якості металевих заготовок, переважно напівпродукту металургійного виробництва, і може бути використане на металургійних підприємствах, що виробляють і використовують у подальшому виробництві металеві заготовки, отримані прокаткою на безперервно-заготовочних стані або безперервним розливанням на машинах безперервного лиття заготовок

Пристосування для виміру малих сил при электроалмазном шліфуванні

Винахід відноситься до силоизмерительной техніці
Up!