Просторовий четирехзвенний кривошипно-ползунний механізм

 

Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при створенні просторових четирехзвенних механізмів для відтворення просторових кривих або забезпечення руху різних інструментів.

Відомий шарнірний механізм з чотирма обертальними кінематичними парами (p5) [1, стор 88, рис.156]. У цьому механізмі всього три рухомих ланки: кривошип, повзун і шатун, але цей механізм не може ставитися до просторових, всі його ланки здійснюють руху в одній площині.

Найбільш близьким до пропонованого механізму є просторовий стрижневий механізм [2, с. 94, рис.30]. Однак у цьому механізмі використовуються дві кінематичні пари п'ятого класу, які утворюються між вхідною ланкою і стійкою, а також між вихідним ланкою і стійкою, інші дві виконані кінематичною парою третього класу - сферичної, і кінематичною парою четвертого класу - сферичної з пальцем. Недоліком такого механізму є складність реального виконання сферичної з пальцем кінематичної пари.

Завданням винаходу є створення такої схеми просторового чегирехзвенного механізму, в якій буде використовуватися більш проста в вигото�ся просторовий четирехзвенний кривошипно-ползунний механізм, включає кривошип, шатун і повзун, при цьому кривошип, утворює обертальну кінематичну пару зі стійкою, забезпечений наскрізним криволінійним пазом, а шатун, що входить в сферичну кінематичну пару з повзуном, забезпечений еліптичним циліндром, при цьому наскрізний криволінійний паз і еліптичний циліндр утворюють між собою двухподвижную кінематичну пару.

Схема пропонованого механізму показана на кресленні.

Механізм складається з нерухомого ланки - стійки 1, щодо якої розглядається рух, і трьох рухомих ланок: кривошипа 2, шатуна 3, і повзуна 4. Кривошип 2, утворює зі стійкою 1 обертальну кінематичну пару п'ятого класу (p5), забезпечений наскрізним криволінійним пазом 5, а шатун 3, що входить в сферичну кінематичну пару (p3) з повзуном 4, забезпечений еліптичним циліндром 6, при цьому наскрізний криволінійний паз 5 і еліптичний циліндр 6 утворюють між собою двухподвижную кінематичну пару (p4). Повзун 4, у свою чергу, входить зі стійкою 1 в одноподвижную поступальну кінематичну пару п'ятого класу (p5).

Відомо, що рухливість просторових механізмів визначається формулою Малишева А. П. [1, стор 67, формула (2.8.)], маю�одвижних ланок,

р5р4р3р2p1- числа КП п'ятого, четвертого, третього, другого і першого класів відповідно.

У пропонованому четирехзвеннике, де три рухомих ланки (n=3), дві пари п'ятого класу (p5=2), одна пара четвертого класу (p4=1) і одна пара третього класу (р3=1), отримуємо

W=6·3-5·2-4·1-3·1=1,

таким чином, якщо задати рух кривошипа 1, всі інші ланки будуть рухатися цілком виразно.

Працює механізм наступним чином: при дії на кривошип 2 він почне обертатися в певній площині. При обертанні кривошип 2, переміщуючись по колу, впливає наскрізним криволінійним пазом 5 на еліптичний циліндр 6, приводячи в рух шатун 3, який, у свою чергу, починає впливати через сферичну кінематичну пару (p3) на повзун 4, змушуючи його рухатися поступально по прямій. Всі точки шатуна 3 описують складні просторові криві, які можуть бути використані для різних цілей, наприклад для відтворення просторових кривих або забезпечення руху різних інструментів.

Використані джерела

1. Артоболевський В. І. Теорія механізмів. Изд-во «Наука», 1965.

2. Левитсний механізм, включає кривошип, шатун і повзун, який відрізняється тим, що кривошип, утворює обертальну кінематичну пару зі стійкою, забезпечений наскрізним криволінійним пазом, а шатун, що входить в сферичну кінематичну пару з повзуном, забезпечений еліптичним циліндром, при цьому наскрізний криволінійний паз і еліптичний циліндр утворюють між собою двухподвижную кінематичну пару. 

Схожі патенти:

Просторовий механізм четирехзвенний

Винахід відноситься до механізмів, що застосовуються в техніці для отримання заданого руху веденої ланки. Запропоновано просторовий четирехзвенний механізм, що включає провідне ланка, шатун, коромисло і стійку, відрізняється тим, що на стійці жорстко встановлений гідроциліндр зворотно-поступальної дії, що входить з провідним ланкою в поступальну пару, а кінематичні пари, що з'єднують шатун з провідною ланкою і коромислом, виконані обертальними, при цьому пара, що з'єднує коромисло зі стійкою, виконана двухподвижной. Запропоноване винахід забезпечує створення просторового чотириланкового механізму, який має одну ступінь свободи. 1 іл.

Просторовий шарнірний четирехзвенник

Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при створенні просторових механізмів четирехзвенних

Просторовий шарнірний напрямний механізм

Винахід відноситься до області машинобудування, а саме до напрямних механізмів для відтворення декількох кривих певного виду

Шестизвенний шарнірний механізм

Винахід відноситься до області машинобудування, а саме до шестизвенним шарнірним механізмів, що здійснюють в машинних агрегатах перетворення обертального руху ведучого ланки в прямолінійний рух веденої чертящей точки

Багаторазовий шарнірний паралелограм

Винахід відноситься до машинобудування, а саме до напрямних механізмів для відтворення декількох кривих певного виду, і може використовуватися в якості приводу декількох інструментів при обробці поверхонь і як скелетної основи для об'єктів типу машущего крила, змінюють свою форму при русі

Перетворювач коливального руху в обертальний двуполупериодное

Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема до перетворювачів коливального руху в обертальний двуполупериодное

Просторовий регульований механізм важільний

Винахід відноситься до просторових важільним регульованим механізмів і може бути використане в машинобудуванні, роботах та маніпуляторах

Механізм для перетворення обертального руху в складне

Винахід відноситься до області машинобудування та приладобудування

Механізм для перетворення обертального руху в складне

Винахід відноситься до машинобудування і приладобудування і може бути використане в різних системах і пристроях

Просторовий механізм з чотирма ступенями свободи

Винахід відноситься до машинобудування і може бути використано в роботах та маніпуляторах
Up!