Редуктор з підковоподібним силовим елементом

 

Винахід відноситься до галузі механічних передач з високими передаточними відношеннями підвищеної навантажувальної здатності з мінімальним вільним ходом.

Відомий редуктор (дивись рис.126 стор 242, [1]), складений з простої передачі і планетарної 2К-Н. Проста передача складається з вхідного вала-шестерні і зубчастого колеса, а планетарна: водило, на ексцентрикової частини якого обертається з ексцентриситетом (е) відносно нерухомої основної осі здвоєне зубчасте колесо зовнішнього зачеплення. Здвоєне зубчасте колесо одночасно обкатується своїми зубами по зубах нерухомого центрального колеса внутрішнього зачеплення, жорстко пов'язаного з нерухомим корпусом, і по зубах рухомого центрального колеса внутрішнього зачеплення, жорстко пов'язаного з вихідним валом, вісь якого збігається з основною віссю. Водило планетарної передачі і зубчасте колесо простої передачі жорстко пов'язані між собою. Недоліками передачі є: великі питомі маса і об'єм передачі (відношення маси, обсягу передачі до переданої потужності); складність врівноваження відцентрових сил, невелику кількість зубів здвоєного колеса одночасно перебуває в зачепленні з зубцями й навантажувальної здатності.

Мета винаходу - зменшення питомих маси та обсягу передачі, оптимальне рішення проблем, пов'язаних з урівноваженням відцентрових сил, збільшення кількості зубів здвоєного колеса, що одночасно знаходяться в зачепленні з зубцями нерухомого та рухомого центральних коліс, до максимуму, зменшуючи тим самим вільний хід передачі і підвищуючи її навантажувальну здатність.

Мета досягається наступним чином: з здвоєного зубчастого колеса видаляється водило. На внутрішньому циліндричному отворі здвоєного зубчастого колеса нарізаються зуби таким чином, щоб на вершинах зубів залишилася частина циліндричної поверхні отвори, яка буде грати роль підшипника ковзання. У отвір вставляється підковоподібна втулка з можливістю її обертання. Втулка має два наскрізних незамкнутих отвори, вісь одного з них збігається з основною віссю, а вісь другого отвору радіально зміщена і рівновіддалена від циліндричних поверхонь підковоподібної втулки і вище зазначеного незамкнутого отвори. В отвір, вісь якого збігається з основною віссю, вставляється вхідний вал-шестерня, а в радіально зміщене отвір вставляється зубчасте колесо - сателіт, зуби коѸни зубів вала-шестерні і сателіта мають циліндричні поверхні діаметрами, рівними відповідно діаметрам незамкнутих отворів у втулці, і грають роль підшипників ковзання. Обертання здвоєного зубчастого колеса, підковоподібної втулки і сателіта навколо основної осі викликає дію відцентрових сил, так як центри мас вище зазначених деталей не збігаються з основною віссю. Для врівноваження відцентрових сил в підковоподібної втулці свердлять балансувальні отвори, прорізають балансувальний поперечний паз, який одночасно є і розвантажувальним, так як через нього перетікає рідке мастило із зони високого тиску в зону низького тиску, тим самим зменшується момент опору обертанню. Зуби нерухомого, рухомого центральних коліс, здвоєного колеса виконані таким чином, що всі вони знаходяться в зачепленні (мають лінію контакту з найближчим зубом на всьому протязі роботи передачі. Тим самим навантаження більш рівномірно розподіляється по зубах, а радіальні складові сил діючих в зоні контакту зубів взаємно врівноважуються, збільшуючи навантажувальну здатність і зменшуючи: радіальну навантаження на вал-шестерню, вільний хід (люфт) редуктора.

На рис.1 зображений пропонований редуктор з розрізами, на рис.2 і на рис.3�а рис.5 зображена половина здвоєного зубчастого колеса.

Редуктор містить: нерухомий циліндричний корпус 1, передню торцеву кришку 2 з нерухомим центральним зубчастим колесом 2.1, задню торцеву кришку 3, у центральному отворі якої обертається вихідний вал 5 з диском 5.1 і рухомим центральним зубчастим колесом 5.2. Торцеві кришки кріпляться до корпусу болтами 10. Всередині центральних зубчастих коліс 2.1 і 5.2 розташоване здвоєне зубчасте колесо, яке складається з двох половинок 8 і 9, що відрізняються один від одного лише кількістю зубів зовнішнього зачеплення. Половинки 8 і 9 пов'язані між собою з допомогою кулачків 8.1 і 9.1, які входять у відповідні пази 8.2 і 9.2. Здвоєне зубчасте колесо може бути і монолітним (єдиним). Всередині здвоєного зубчастого колеса обертається підковоподібна втулка 6 з двома незамкнутими отворами, з двома стендами отворами 6.1 та балансувальним розвантажувальним пазом 6.2. Вісь здвоєного зубчастого колеса і вісь підковоподібної втулки 0.2 зміщена від основної осі 0.1 на ексцентриситет (е). В отворах передньої торцевої кришки і підковоподібної втулки, вісь яких збігається з основною віссю, обертається вхідний вал-шестерня 4. З метою зменшення моменту опору обертанню зуби вала-шестерні мають поперечну�шестерня має хвостовик 4.1, який обертається в глухому отворі 5.3 вихідного валу 5. У радіально зміщеному незамкнутому отворі підковоподібної втулки обертається зубчасте колесо - сателіт 7, який також має поперечний розвантажувальний кільцевий паз з аналогічною метою, що і для вала-шестерні. Аналогічні поперечні розвантажувальні кільцеві пази мають здвоєне зубчасте колесо (8, 9) і рухоме 5.2 і нерухоме 2.1 центральні зубчасті колеса.

Працює редуктор наступним чином: обертання від валу-шестерні через зуби передається сателіту, який, відштовхуючись своїми зубами від внутрішніх зубів здвоєного зубчастого колеса, яке в той же час своїми зовнішніми зубцями впирається в зуби нерухомого центрального колеса, що обертається навколо власної осі і рухається по колу навколо основної осі. Сателіт тисне циліндричними вершинами своїх зубів на циліндричну поверхню радіально зміщеного незамкнутого отвори підковоподібної втулки й переміщує її теж по колу навколо основної осі. Сателіт і підковоподібна втулка вдавлюють здвоєне зубчасте колесо (зуби здвоєного зубчастого колеса), (здвоєне зубчасте колесо виконує функцію своєрідного фігурного обертового ально зубчасте колесо діє крутний момент сил, обертаючий рухоме центральне зубчасте колесо і жорстко зв'язаний з ним вихідний вал з кутовою швидкістю, меншою порівняно з кутовою швидкістю вхідного вала-шестерні.

Список літератури

1. В. Н. Кудрявцев «Планетарні передачі», Видавництво «Машинобудування», Москва 1966 р. Ленінград.

1. Редуктор типу 2К-Н, з двома внутрішніми зацеплениями для передачі і трансформації обертального моменту механічних сил обертального руху, що містить циліндричний корпус, задню торцеву кришку, передню торцеву кришку з нерухомим центральним зубчастим колесом внутрішнього зачеплення, вихідний вал з рухомим центральним зубчастим колесом внутрішнього зачеплення, здвоєне зубчасте колесо зовнішнього зачеплення з отвором, який відрізняється тим, що з метою поліпшення експлуатаційних характеристик редуктора в отворі здвоєного зубчастого колеса нарізаються зуби внутрішнього зачеплення, в які вставляється циліндрична підковоподібна втулка з двома незамкнутими циліндричними отворами, в одне з них - центральне, вісь якого на всьому протязі роботи редуктора збігається з віссю центральних зубчастих коліс, вставляється вал-шестерня, в інше - радіально зміщене оѵплением - сателіт, зуби вала-шестерні знаходяться в зачепленні з зубцями сателіта, а зуби сателіта знаходяться в зачепленні з нарізаними зубами внутрішнього зачеплення здвоєного зубчастого колеса, зубці внутрішнього зачеплення здвоєного зубчастого колеса, зубці валу-шестерні і сателіта додатково з допомогою циліндричних вершин головок зубців виконують функцію обойм підшипників ковзання, хвильовий профіль зубів центральних коліс і зовнішніх зубів здвоєного зубчастого колеса виконаний таким чином, що дозволяє здвоєному зубчастому колесу, під час роботи редуктора, обертатися навколо власної осі і навколо осі центральних зубчастих коліс з заданим постійним ексцентриситетом, при цьому зуби знаходяться в зачепленні між собою мають пляма контакту з сусідніми зубами, і не втрачають пляма контакту на всьому протязі роботи редуктора, внаслідок чого радіальні зусилля, що виникають в місцях/в плямах контакту зубів, взаємно компенсуються і не надають радіального тиску на вал-шестерню.

2. Редуктор з п. 1, який відрізняється тим, що підковоподібна втулка має балансувальні отвори і паз.

3. Редуктор з п. 1, який відрізняється тим, що всі зубчасті деталі мають поперечні ко�

 

Схожі патенти:

Редуктор і електричний привід, що включає в себе такий редуктор

Винахід відноситься до електричного приводу з редуктором. Редуктор електричного приводу містить знижувальну щабель, що має сонячну шестерню (42), що входить в зачеплення з однієї планетарної передачі (46), обертається навколо відповідного валу (47), розташований в барабані (45). Планетарна передача входить в зачеплення з нерухомим колесом (48), щоб приводити в обертання барабан навколо осі обертання (Х4). Редуктор додатково містить перше направляюче засіб (43), що служить для приведення в обертання сонячної шестерні (42), і для приведення в обертання барабана(45) навколо осі обертання (Х4). Досягається зменшення шуму і підвищення надійності пристрою. 2 н. і 8 з.п. ф-ли, 4 іл.

Плунжерний редуктор з напрямними кочення

Винахід відноситься до області машинобудування і може бути використане в редукторах механізмів. Плунжерний редуктор з напрямними кочення містить генератор хвиль, нерухоме жорстке зубчасте колесо, що взаємодіє з ним колесо, виконане у вигляді кільця-сепаратора, в пазах якого розміщені з можливістю радіального переміщення призматичні плунжери, а в кільці-сепараторі, паралельно його осі і тангенціально напрямних поверхонь його пазів, виготовлені отвори, в які встановлені тіла кочення. Досягається підвищення ККД. 2 іл.

Хвильова передача із зміненою формою контакту між кулачковим генератором хвиль і гнучким колесом

Пристрої відносяться до галузі машинобудування, зокрема до хвильових зубчастих передач з кулачковим генератором хвиль. Хвильова передача містить кулачок, гнучкий підшипник, гнучке і жорстке колеса. На внутрішній поверхні гнучкого колеса по першому варіанту над тілами кочення виконано поглиблення. У передачі за другим варіантом поглиблення виконано на зовнішній поверхні зовнішнього кільця гнучкого підшипника. Висота поглиблення вибирається з умови відсутності контакту між зовнішнім кільцем гнучкого підшипника і гнучким колесом у зазначеному поглибленні в роботі при деформації ланок. Форма поглиблення може бути різною. Досягається підвищення довговічності конструкції. 2 н. п. ф-ли, 2 іл.

Привід руховий малогабаритний

Винахід відноситься до пристроїв для вмикання та вимикання живлення окремих ділянок колії. Привід руховий малогабаритний містить корпус, в якому розміщені мотор-редуктор, підключений до вихідного валу двигуна своїм вхідним валом, а вихідним валом - до приводного елементу роз'єднувача контактних мереж, і перемикач напрямку обертання приводу. Мотор-редуктор виконаний у вигляді червячно-циліндричної передачі, вал колеса якої є вихідним валом приводу, а вал черв'яка розташований паралельно вихідному валу двигуна і пов'язаний з ним двоступінчасту зубчасту передачу. Вал проміжного колеса зубчастої передачі паралельний валів черв'яка та двигуна і розташований в просторі між ними. Технічний результат винаходу полягає в підвищенні надійності роботи, а також спрощення налаштування і зручність конструкції. 3 з.п. ф-ли, 4 іл.

Спосіб виготовлення і зборки/розбирання хвильовий герметичній передачі та пристрій для їх здійснення

Винахід відноситься до хвильової герметичній передачі вакуумного технологічного обладнання. Спосіб виготовлення і зборки/розбирання хвильовий герметичній передачі полягає в установці гнучкого підшипника на гнучке герметичне ланка недеформированним. При монтажі підшипник примусово деформують на еліптичну форму профілю. Зовнішня герметична ортогонально-ступінчаста або гладка оболонка виконує функцію забезпечення герметичності. Внутрішня негерметична гладка оболонка виконує функцію передачі силового навантаження. Оболонки мають концентрично і пов'язують з відносною рухливістю. Пристрій для здійснення способу виготовлення і зборки/розбирання хвильовий герметичній передачі виконано у вигляді труби. Труба надіта на кільцевій поясок внутрішньої негерметичній оболонки з відносною рухливістю і виконана з одним зубчастим вінцем. Жорстке зубчасте колесо вихідної ланки виконано здвоєним. Забезпечуються менша амплітуда вібрації ланок, підвищення їх вибропрочности і герметичності. 2 н. і 4 з.п. ф-ли, 3 іл.

Хвильова герметична передача абрамова ст. а.

Винахід відноситься до вакуумного технологічного устаткування. Хвильова герметична передача включає в себе з'єднані герметично корпус і виконані як одне ціле інсталяційний фланець, дно і вхідна і вихідна ланки, гнучке герметичне ланка, деформоване зовнішнім еліптичним генератором хвиль примусової деформації, виконаним у вигляді двухвершинного контуру і встановленого в контур гнучкого підшипника, гнучке герметичне ланка, двохвильовий зубчасте зачеплення, утворене вінцями зубців зубчастого колеса. Вихідна, гнучке герметичне і вхідна ланки виконані двухопорними, гнучке герметичне ланка розчленовують і виконують складеним з нерухомих, нанизаних одна на іншу з відносною рухливістю свинченних тонкостінних оболонок, і наділяють їх окремими функціями. Гнучка герметична оболонка виконує функцію забезпечення герметичності, а внутрішня негерметична гнучка оболонка виконує функцію передачі силового навантаження. У винаході описано пристрій і послідовність операцій складання/розбирання герметичній хвильової передачі і області її застосування. Забезпечується зменшення амплітуд вібрації ланок, підвищення їх жорсткості, виброустойчивост

Зубчаста передача з косозубих зачепленням

Винахід відноситься до машинобудування, а саме до зубчастих передач. Зубчаста передача складається з щонайменше двох зчеплених між собою циліндричних зубчастих коліс (1, 2) з косозубими вінцями (3, 4) і шириною зубів (b). Перше циліндричне зубчасте колесо (1) має профіль зубів (3a) при діаметрі окружності вершин (DK1), а друге циліндричне зубчасте колесо (2) - профіль зубів (4a) з діаметром кола западин (DF2). При цьому перше циліндричне зубчасте колесо (1) має на кожному зубі щонайменше один тягнеться частково по ширині зуба виступ (5) профілю (3a) зуба, що виходить за діаметр окружності вершин (DK1), Виступ має щонайменше одну наполегливу поверхню (5a) для сприйняття осьових зусиль. Досягається підвищення надійності зубчастої передачі. 8 з.п. ф-ли, 2 іл.

Арочна циліндрична зубчаста передача

Винахід відноситься до зубчастих передач зовнішнього зачеплення, складається з двох циліндричних коліс з паралельними осями. Зубчаста передача складається з ведучого (1) і веденого (2) циліндричних коліс, зуби яких виконані з арочними поздовжніми лініями і эвольвентними торцевими профілями. Бічні поверхні зубів обох коліс мають робочі боку (3, 4), за рахунок взаємодії яких передається обертальний рух, і неробочі сторони (5, 6). Неробочі торцеві профілі (7, 8), утворені перетинанням неробочих боків з площиною, перпендикулярною до осі Р обертання колеса, мають кути зачеплення αнп1 і αнп2, значення яких більше значення кута зачеплення α робочих торцевих профілів (9, 10). Винахід дозволяє підвищити навантажувальну здатність і довговічність роботи передачі. 4 з.п. ф-ли, 3 іл.

Планетарна передача

Винахід відноситься до планетарних передач, зокрема до високоточним зубчастих передач. Планетарна передача містить ексцентриковий вал (1), два конічних сателіта з зовнішніми зубами (2), нерухоме центральне колесо, виконане у вигляді двох конічних центральних коліс з внутрішніми зубами (3), вихідний вал (4), диски(5), (6), (7), жорстко пов'язані між собою і з вихідним валом стяжками (8), і ролики (10), розташовані вільно в отворах сателітів і дисків. Кути конусів центрального колеса (3) і сателіта (2) підібрані так, щоб при зачепленні їх осі були паралельними. Центральні колеса встановлені в корпусі (18) на кульках (15) і притиснуті до сателітів пружними елементами (17). Між сателітами встановлено завзятий підшипник кочення (14). Досягається спрощення конструкції планетарної передачі та підвищення рівня її технологічності. 2 іл.

Планетарний механізм з декількома ступенями передавальними

Винахід відноситься до планетарних механізмів і може бути використане в транспортному машинобудуванні. Планетарний механізм з кількома передавальними ступенями включає в себе порожнисте колесо. В підлогою колесі розташований щонайменше один має форму круглого кільця вкладний елемент, з зовнішньою і внутрішньою системами зубів, при цьому зовнішня система зубів знаходиться в зачепленні з порожнистим колесом, з яким перебувають у зачепленні планетарні колеса щонайменше однієї передавальної ступені, а внутрішня система зубів знаходиться в зачепленні з планетарними колесами інший передатної ступені. Забезпечується спрощення конструкції, а також зменшення витрат на виготовлення винаходу. 9 з.п. ф-ли, 5 іл.
Up!