Спосіб скорочення втрат продукції молодняку великої рогатої худоби при його транспортуванні і предубойном зміст

 

Винахід відноситься до сільськогосподарського виробництва, зокрема тваринництва, і може бути використане для скорочення втрат м'ясної продукції та підвищення її якісних показників у молодняку великої рогатої худоби при впливі стрес-факторів, викликаних транспортуванням і передзабійним утриманням тварин. Відомо, що такий стрес у тварин є одним з найбільш сильних, що тягне за собою втрати живої маси до 10% і зниження якісних показників продукції до 15% [1].

З метою зниження стресового впливу на організм тварини застосовують різні фармакологічні засоби - транквілізатори: тіреостатичні препарати, антиоксиданти, антибіотики, кремнійорганічні сполуки та ін[2, 3, 4, 5, 6, 7].

Відомі застосування в якості засобів для профілактики стресів у тварин такі кремнійорганічні біологічно активні регулятори росту, як міва, що містить тільки біологічно активний кремній; міва-Агро, до складу якого крім мивала в заданих пропорціях входить крезацін, що володіє високою здатністю ауксинової[5, 7, 8, 9, 10].

До групи тиреостатичних речовин відноситься хлорнокислий амоній, що володіє переважною действиоплати корму на 10,4%, що призводить до збільшення інтенсивності нарощування живої маси тварин[2, 3, 4].

Сутність пропонованого винаходу полягає в тому, що вперше для скорочення втрат продукції молодняку великої рогатої худоби при його транспортуванні і предубойном утриманні за 5 діб до транспортування згодовують суміш хлорнокислого амонію (ХКА) і міва-Агро з підібраним співвідношенням в суміші 1:8 в дозі 30, 40 і 50 мг на 1 кг живої маси, що підвищує стійкість тварин до стресів.

З метою визначення найбільш оптимального співвідношення препаратів нами на бичках чорно-рябої породи був проведений досвід у ТОВ ім. Токарликова Альметьєвського району Республіки Татарстан. Було сформовано 6 груп, дослідні тварини отримували в основному раціоні в суміші з концентратами антистресові добавки за 5 діб до транспортування у відповідності зі схемою досліду (табл. 1). Жива маса бичків у середньому по групах 442-445 кг. Відстань перевезення тварин - 110 км.

Результати досліджень показали, що при транспортуванні у тварин виникає стресовий стан, що проявляється у вигляді занепокоєння, м'язової тремтіння, підвищення температури тіла, частоти пульсу і дихання (табл. 2).

У бичків контрольної групи за п�% (P < 0,001).

При згодовуванні бичкам антистресових препаратів за 5 діб до транспортування ці зміни в клінічних показниках відзначалися меншою мірою, особливо в IV і V дослідних групах. Зокрема, температура тіла підвищувалася всього на 0,1°C, частота пульсу - на 6,9-7,4%, дихання - на 13,9-17,2%.

Транспортування піддослідних бичків вплинула на морфологічний і біохімічний склад крові в бік підвищення показників білкового, вуглеводного та ліпідного обміну в організмі, що свідчить про їх стресовому стані (табл. 3). Різкі зміни у гематологічних показниках відзначалися у бичків контрольної групи, менш помітні - у однолітків I і II груп, які отримували хлорнокислий амоній (ХКА) і міва-Агро, особливо перевагою володіли бички IV і V груп, які отримували суміш ХКА + міва-Агро при співвідношенні компонентів 1:8 в дозах відповідно 40 і 50 мг/кг живої маси. Так після транспортування в порівнянні з вихідним рівнем у крові бичків контрольної групи збільшувалася кількість еритроцитів на 18,8% (P < 0,001), гемоглобіну - на 6,2% (P < 0,001), загального білка - на 12,3% (P < 0,05), ліпідів - на 17,5% (P < 0,001), цукру - на 33,2% (P < 0,001), I дослідній - відповідно 15,4; 4,4; 8,8; 10,7 і 31,1%, II дослідній - на 8,6; 2,7; 7,3; 9,8 і 25,1%, IV дослідній - них 1:8 до 40-50 мг/кг живої маси (групи IV і V) гематологічні показники за значенням наближалися до рівня до транспортування. При цьому вплив дозування 30 мг/кг (III група) незначно відрізнялося від гематологічних показників тварин I і II дослідних груп.

Підвищення показника гематокриту за період транспортування піддослідних тварин свідчить, що при стресових навантаженнях відбувається дегидротация тканин тіла тварин і цей процес меншою мірою проявляється при згодовуванні препаратів у IV і V дослідних групах.

Згодовування бичкам випробовуваних препаратів знижувало сприйняття їх до впливу стрес-факторів і забезпечило зниження втрат живої маси (табл. 4).

Найбільші втрати живої маси при транспортуванні відзначалися у контрольних тварин і склали 22,4 кг або 5,95% від знімною живої маси. У тварин I і II дослідних груп, які отримували відповідно ХКА і міва-Агро, вони рівнялися і 18,6 20,2 кг або 4,54 і 4,20% від знімною живої маси у тварин III, IV і V дослідних груп, які отримували суміш ХКА і міва-Агро при співвідношенні 1:8 в дозі 30, 40 і 50 мг/кг живої маси втрати склали 19,0; 17,2 і 17,0 кг або 4,29; 3,87 і 3,82%. Порівняно з контрольними однолітками вони скоротилися у бичків I групи на 2,2 кг (P < 0,01), ІІ - на 3,8 кг (P < 0,01), ІІІ - на 3,4 кг (P < 0,01), IV - на 5,2 кг (P < 0,01) і V - на 5,4 кг (P < 0,01).

Відмінності за величиною втрат при транспор�про 3,0 кг, що свідчить про більш високої фізіологічної активності синергічно підібраних компонентів ХКА і міва-Агро з співвідношенням в суміші 1:8 при згодовуванні в дозі 40-50 мг/кг живої маси, ніж застосуванням їх окремо.

Утримання бичків на предубойной базі вплинуло на подальші загальні втрати їх живої маси, які склали від 27,4 кг (V група) до 34,4 кг (контрольна група) або від 6,15 до 7,76%.

Найменшими втратами відрізнявся молодняк V дослідної групи. Контрольні бички втрачали масу тіла більше, ніж досвідчені I, II, III, IV і V груп відповідно на 3,2 кг (0,75%; P < 0,01), 4,6 кг (1,03%; P < 0,01), 4,4 кг (0,99%; P < 0,01), 6,8 кг (1,55%; P < 0,01) і 7,0 кг (1,61%; P < 0,01).

Використання комплексної антистресової добавки суміші хлорнокислого амонію (ХКА) і міва-Агро з підібраним співвідношенням 1:8 при згодовуванні з концентратами по 40-50 мг на 1 кг живої маси з експозицією 7 діб до транспортування сприяє скороченню втрат живої маси в середньому на 6,9 кг (1,58%).

За рахунок скорочення втрат продукції при згодовуванні бичкам антистресових препаратів отримані туші були важче в I, II, III, IV і V дослідних групах відповідно на 3,2; 3,4; 3,0; 6,0 і 6,8 кг, а забійний вихід підвищувався на 0,1-0,46% (табл. 5). Перевага за IV та V групами жиЕсових препаратів при транспортуванні і предубойной витримці бичків економічно вигідно (табл. 6), отримано додаткового прибутку в розрахунку на 1 голову при вартості реалізації 70 руб. за 1 кг живої маси - 265,1-418,8 руб. Перевищення вартості додаткової продукції від бичків III, IV і V дослідних груп по відношенню до I та II досвідченим групам склало 1,6-1,9 рази.

Таким чином, для зниження втрат продукції при впливі технологічних стрес-факторів поряд антистресовими препаратами в дослідних групах I і II великим економічним перевагою володіє застосування хлорнокислого амонію (ХКА) і міва-Агро у співвідношенні 1:8 в дозі 40-50 мг/кг живої маси з експозицією 7 діб до транспортування (IV група тварин).

Література

1. Фомічов Ю. П., Левантин Д. Л. Предубойние стреси і якість яловичини. - М.: Россельхозиздат, 1981. - 166 с.

2. Лебедєв П. Т., Перегудова В. Ф. Використання хлорнокислого амонію при вирощуванні молодняку. Буклет.- 1987. - 2 с.

3. Чорних Р. Н., Пепедина Ст. А. Використання тиреостатичних препаратів та солей для нормалізації фізіологічного стану і підвищення продуктивності молодняку при стресах // Реф. журнал. - 1988. - №2. - С. 11.

4. Сизов Ф. М., Левахин в. І. Корекція стресів у молодняку великої рогатої худоби. - Оренбург: Видавничий центр ОДАУ, 1999. - 244 с.

5. Фомічов Юриали II Міжнародної науково-практичної конференції «Біоелементи». - Оренбург, 2007. - С. 156-160.

6. Левахин в. І. та ін Стреси і способи їх корекції у сільськогосподарських тварин: Монографія. - Москва, 2008. - 161 с.

7. Левахин в. І., Сало А. В., Сиразетдинов Ф. Х., Бєляєв А. І. Підвищення адаптаційних здібностей і м'ясної продуктивності молодняку при промисловій технології виробництва яловичини. Монографії. - М.: «Вісник РАСГН», 2010. - 406 с.

8. Патент №2396948 РФ, Бюл. №23, опубліковано 20.08.2010. - 4 с.

9. Денисов Д. А. Використання кремнійорганічного препарату «Энергосил» в раціонах молодиць і курей-несучок. Автореф. дисс. на соиск. наукового степ. канд. с. х. наук. - Саранськ, 2013. - 24 с.

10. Заявка на винахід №2014107199; дата надходження 25.02.2014. - 11 с.

Спосіб скорочення втрат продукції молодняку великої рогатої худоби при його транспортуванні і предубойном змісті, який відрізняється тим, що тваринам за 5 діб до транспортування згодовують суміш хлорнокислого амонію і міва-Агро у дозі 40-50 мг на 1 кг живої маси при їх співвідношенні 1:8. 

Схожі патенти:

Спосіб визначення життєздатності новонароджених поросят

Винахід відноситься до галузі ветеринарії і призначене для визначення життєздатності новонароджених тварин, зокрема поросят, в ранній неонатальний період. Спосіб передбачає визначення показників температури і маси тіла за перші 24 години життя. Температуру тіла вимірюють після народження (То.р) і через 1, 2, 4, 6, 12, 24 години (.), а масу тіла після народження (Мо.р) і через 24 години (Мо.). Потім обчислюють: середнє значення температури тіла кожної тварини у тимчасовому аспекті, через 1-24 години після народження середнє значення температури тіла по групі тварин при народженні і через 1, 2, 4, 6, 12, 24 години після народження Аналогічно обчислюють середні значення маси тіла по групі тварин при народженні і через 24 години після народження За результатами середніх значень температури і маси тіла розраховують індекс життєздатності (ІЖ). При значенні ІЖ>2 новонароджених поросят відносять до життєздатним, а при ІЖ<2 - відносять до тварин зі зниженою життєздатністю. Використання даного способу дозволяє скоротити час і підвищити рівень достовірності результатів досліджень. 1 іл., 5 табл., 3 пр.
Винахід відноситься до молочного скотарства, зокрема до способів формування племінного стада корів голштинської породи в умовах мусонного клімату. Щорічно в племінному стаді корів, які народилися влітку, парують в терміни, що не дозволяють проводити їх отелення у літні місяці, а корів-рекордисток осіменяють у строки, що дозволяють їх отелення проводити восени, причому перший отелення отриманих від них телиць проводять також восени. Даний спосіб дає можливість уникнути негативного впливу літніх мусонів на життєздатність і довічну продуктивність корів голштинської породи і формувати племінне стадо в господарствах з різним рівнем продуктивності. 1 табл., 1 пр.

Спосіб активізації репродуктивної функції свиней

Винахід відноситься до галузі ветеринарії. Спосіб передбачає введення в основний раціон засоби активізації репродуктивної функції свиней, 100 г якого містяться: вітамін А (ретинолу ацетат) - 100 тис. ME; вітамін D3 (холекальциферол) - 10 тис. ME; вітамін Е (α-токоферолу ацетат) - 60 мг; вітамін В1 (тіамін) - 140 мг; вітамін В2 (рибофлавін) - 130 мг; вітамін В3 (нікотинамід) - 400 мг; вітамін В5 (кальцію пантотенат) - 320 мг; вітамін В9 (фолієва кислота) - 120 мг; вітамін B12 (ціанокобаламін) - 400 мкг; вітамін С (аскорбінова кислота) - 400 мг; К2НРО4 - 35 г; NaHSO4 - 5 г; солі НТФ з мікроелементами (Fe - 1600 мг; Cu - 1000 мг; Zn - 3000 мг; Mn - 1700 мг; З - 350 мг); лізин - 20 г; метіонін - 20 г; цистеїн - 10 р. Засіб вводять в дозах: 0,3% до добовій нормі корму в перші 84 доби поросності; 0,4% - з 85-х діб за 114-115-ту добу поросності. Використання даного способу дозволяє підвищити такі репродуктивні показники свиноматок як великоплідність, багатоплідність та масу гнізда. 3 табл., 2 пр.
Винахід відноситься до галузі тваринництва. Спосіб передбачає згодовування бичкам препарату энергосил за 7 діб до транспортування в дозі 30-50 мг/кг живої маси. Використання способу дозволяє знизити втрати продукції при транспортуванні і предубойном зміст. 6 табл.

Спосіб прогнозування молочності первісток різних ліній голштинської породи

Винахід відноситься до галузі сільського господарства, зокрема до молочного скотарства. Спосіб прогнозування молочної продуктивності первісток різних ліній голштинської породи включає відбір первісток шляхом визначення показника продуктивності. При цьому визначають середню кількість удою лінії первісток за 1 лактацію і їх середню живу масу за цей період і в якості показника використовують коефіцієнт молочності, який визначають за формулою: До М = У Ж М × 100 ; де У - удій за 1 лактацію (кг); ЖМ - середня жива маса (кг), при коефіцієнті молочності 600 і менше лінію первісток відносять до низькопродуктивним, з коефіцієнтом 600-1000 - до продуктивним, а при коефіцієнті більше 1000 - до високопродуктивним. 2 табл.

Гуманізовані fcγr миші

Винахід відноситься до галузі біотехнології, імунології та генної інженерії. Надано генетично модифіковані миші, не відносяться до людини, і способи і композиції для їх одержання та застосування. Генетична модифікація містить делецию локусу ендогенного низкоаффинного FcγR. Генетично модифіковані миші експресують гени низкоаффинного людського FcγR з локусу ендогенного FcγR, де містять функціональну FcRγ-ланцюг. Модифіковані миші експресують аж до п'яти генів низкоаффинного людського FcγR на антигенпрезентирующих клітинах імунної системи господаря. Також описаний спосіб скринінгу засобу, що містить Fc ділянку антитіла людини з допомогою таких мишей. Винахід може бути використано в області медицини. 3 н. і 12 з.п. ф-ли, 11 іл., 6 табл., 8 пр.
Винахід відноситься до галузі ветеринарної медицини. Спосіб передбачає випоювання стимулюючої мінеральної кормової добавки бикам щодня. Водний розчин препарату мицеллат вуглекислого кальцію «Алексанат Зоо» вводять в дозі 300 г на голову протягом трьох місяців, при цьому перед введенням препарат розводять водою у співвідношенні 1:50. Використання способу дозволяє підвищити кількість і якість спермопродукції, одержуваної від племінних биків-виробників для штучного осіменіння корів. 6 табл.
Винахід відноситься до галузі сільського господарства, зокрема до годівлі сільськогосподарських тварин. Спосіб передбачає введення в основний раціон засоби підвищення репродуктивних якостей в дозі 0,3% від маси добової норми корму в перші 84 доби поросності і дозі 0,4% з 85-х діб до 115-ї доби поросності, 100 г якого містяться: Вітамін А (ретинолу ацетат) - 100 тис. ME; Вітамін D3 (холекальциферол) - 10 тис. ME; Вітамін Ε (α-токоферолу ацетат) - 50 мг; Вітамін Β1 (тіамін) - 100 мг; Вітамін В2 (рибофлавін) - 110 мг; Вітамін В3 (нікотинамід) - 420 мг; Вітамін В5 (кальцію пантотенат) - 350 мг; Вітамін В9 (фолієва кислота) - 100 мг; Вітамін В12 (ціанкобаламін) - 450 мкг; Вітамін С (аскорбінова кислота) - 400 мг; КН2РО4 - 50 г, солі оксиетилідендифосфонової кислоти з мікроелементами (Fe - 1600 мг; Cu - 1000 мг; Zn - 3000 мг; Μn - 1700 мг; З - 350 мг), лізин - 20 г, метіонін - 20 р. Використання даного способу дозволяє підвищити такі репродуктивні якості свиноматок, як великоплідність, багатоплідність і маса гнездак. 3 табл., 2 пр.

Спосіб оцінки м'ясо-вовнової продуктивності тонкорунних овець в залежності від ступеня рогатості баранчиків

Винахід відноситься до галузі сільського господарства. Помесное потомство отримують спарюванням вівцематок ставропольської тонкорунної породи вовнового напряму продуктивності з баранами-плідниками волгоградської тонкорунної породи м'ясо-вовнового напряму продуктивності. Баранців отриманого потомства у віці відлучення їх від маток, 4-4,5 місяці, розподіляють за групами в залежності від ступеня розвиненості довжини рогів. Оцінюють баранців (ягнят) за показниками продуктивності, використовуючи в якості маркера показників продуктивності ступінь їх рогатості. На основі проведеної оцінки складають прогноз за показниками продуктивності «жива маса», «настриг вовни» до віком 14-15 місяців. Використання винаходу дозволяє створити групи тварин з прогнозованими особливостями показників продуктивності: для груп з підвищеною живою масою використовують комолих баранців; для груп, що поєднують підвищену живу масу з підвищеним настригом вовни, - полукомолих; для груп з підвищеним настригом вовни - рогатих баранців. 3 табл.

Спосіб оцінки м'ясних корів по молочності

Винахід відноситься до розведення і селекції великої рогатої худоби м'ясного напрямку продуктивності і може бути використане в племінному і товарному м'ясному скотарстві. Спосіб оцінки м'ясних корів по молочності характеризується оцінним показником молочності, рівним величиною живої маси підсисних телят у 3-х місячному віці, отриманої на 100 кг живої маси корів-годувальниць I отелення в цей період, для корів м'ясних скоростиглих порід типу казахської білоголової - до 19,7 кг, корів крупних м'ясних порід типу шаролезької - до 21.5 кг, і вказує на низькі, а показники вище зазначених - на більш високі молочні якості корів м'ясного напряму продуктивності. Спосіб забезпечує спрощену оцінку технологічних якостей корів і надійний відбір корів з оптимальною молочністю, що сприяє збільшенню живої маси отъемних телят. 2 табл.
Up!