Штам гриба aspergillus oryzae - продуцент комплексу протеїназ і пептидаз, нуклеаз, хітинази, бета-глюканазу, маннанази та альфа-амілази

 

Винахід відноситься до галузі біотехнології і може бути використане в мікробіологічної та харчової промисловості для одержання комплексних препаратів протеїназ і пептидаз, нуклеаз, хітинази, β-глюканазу, маннанази і α-амілази з метою подальшого їх застосування для глибокого гідролізу рослинного, тваринного і мікробного сировини при отриманні биокорректоров їжі та кормів, білково-амінокислотних добавок кормового та харчового призначення, біологічно активних добавок з функціональними властивостями. Штам гриба Aspergillus oryzae 12-84 продукує комплекс гідролітичних ферментів та депонований у колекції корисних мікроорганізмів сільськогосподарського призначення ГНУ ВНИИСХМ під номером RCAM 01134.

Винахід стосується створення нового мутантного штаму гриба Aspergillus oryzae 12-84, використовуваного для одержання комплексу протеїназ і пептидаз, нуклеаз, хітинази, β-глюканазу, маннанази і α-амілази.

Штам отриманий на основі відомого промислового штаму Aspergillus oryzae РОМ-156 (ВКПМ F-981) - продуцента протеаз шляхом багатоступінчастого селекції з використанням ефективних методів мутагенезу.

Винахід забезпечує отримання високоактивних комплексних ферментних препаратів протеолитическоя нового мутантного штаму на зернових ферментаційних середовищах.

Відмінною особливістю синтезованого комплексу ферментів є широка субстратна специфічність і здатність гідролізувати високомолекулярні полімери не тільки рослинного і тваринного сировини, але і здійснювати глибокий гідроліз мікробного сировини, в тому числі білкових речовин, нуклеїнових кислот і полісахаридів. Внаслідок цього штами мікроорганізмів, що продукують комплекс гідролаз, і отримувані на його основі комплексні ферментні препарати, що каталізують глибокий гідроліз полімерів рослинного, тваринного і мікробного походження, мають широкі перспективи застосування в багатьох галузях біотехнології та харчової промисловості [1-3]. Застосування ферментного препарату, отриманого з використанням заявленого штаму, дозволяє здійснювати більш глибокий гідроліз сільськогосподарської сировини, збільшити вихід і якість цільових продуктів, поліпшити екологічний стан переробних виробництв.

Найбільш характерне практичне застосування комплексних препаратів протеолітичного, нуклеазного, хитиназного, β-глюканазного і маннаназного дії пов'язане з підвищенням ефективності біотехнологічних процесів переробки високомолекѰльной біомаси - відходу ферментної та мікробіологічної промисловості. Наявність в комплексі пептидаз, протеїназ, нуклеаз, хітинази, β-глюканазу і маннанази дозволяє використовувати ферментні препарати для глибокого гідролізу мікробного сировини з метою отримання біологічно активних харчових і кормових добавок з різними структурно-функціональними властивостями.

Відомі штами мікроорганізмів - продуценти грибних протеаз з роду Aspergillus oryzae 251-90, 387 та 107 [4-6], при глибинному культивуванні яких синтезуються кислі і слабокислі протеази, ксиланази і α-амілаза. Недоліками цих продуцентів є низька продуктивність, вузький комплекс синтезованих ферментів, відсутність у складі комплексу нуклеаз, хітинази, β-глюканазу і маннанази.

Найбільш близьким до заявляється об'єкту є штам Aspergillus oryzae РОМ-156, реєстраційний номер МКПМ F-981 [7], один з найбільш активних продуцентів протеаз і комплексу інших гідролітичних ферментів. У глибинній культурі відомого штаму Aspergillus oryzae РОМ-156 протеолітична активність досягає 28,0-39,0 од. ПС/см3β-глюканазу 4,1-4,8 од. β-Дкз/см3.

Недоліком цього штаму є низький рівень активності нуклеаз, хитиназ, β-глюканаз і маннаназ вдающего високою здатністю до утворення комплексу протеїназ і пептидаз, нуклеаз, хітинази, β-глюканазу і маннанази.

Технічний результат, що отримується від використання нового штаму Aspergillus oryzae 12-84, полягає в отриманні комплексного ферментного препарату протеїназ і пептидаз, нуклеаз, β-глюканазу, маннанази, рівень активності яких при глибинному і твердофазній культивуванні перевищує аналог: за нуклеазам - 24-45 раз, за хитиназе - 3,0-5,0 разів, по β-глюканазе - в 1,7-4,5 рази, по маннаназе - в 1,4-7,5 рази.

Суть винаходу - новий мутантний штам Aspergillus oryzae 12-84 - продуцент комплексу високоактивних гідролаз: протеїназ і пептидаз, нуклеази, хітинази, β-глюканазу, маннанази і α-амілази.

Завдання вирішується створенням нового штаму - продуцента комплексу гідролаз шляхом селекції і мутагенезу з відомого штаму Aspergillus oryzae POM-156 [7], здатного до зростання на рідких або твердих простих за складом поживних середовищах та активного синтезу комплексу протеаз, нуклеаз, хітинази, β-глюканазу, маннанази і α-амілази.

В результаті мутагенезу після неодноразового відбору та розсіву варіантів отриманий штам Aspergillus oryzae 12-84 - продуцент комплексу протеїназ і пептидаз, α-амілази з підвищеною біосинтетичною здатністю по відношенню до нуклеазам, хитиназе, β-глюканазе і маннанаамма Aspergillus oryzae РОМ-156 при їх глибинному і твердофазній культивуванні шляхом вирощування на рідкої і твердої поживних середовищах. Загальну протеолітичну активність визначали за ГОСТ Р 53974-2010, використовуючи у якості субстрату бичачий гемоглобін при оптимальних умовах дії протеаз, нуклеазную активність визначали спектрофотометричним методом гідролізу денатуруючої ДНК протягом 10 хв при 40°С, β-глюканазную активність - по ГОСТ Р 53973-2010, маннаназную активність - за методом Шомоді-Нельсона, амилолитическую активність - за ГОСТ 54330-2011. Порівняльні показники рівнів ферментативних активностей у культурі гриба Aspergillus oryzae 12-84 з прототипом представлені в табл.1 і 2.

Таким чином, в результаті селекції і мутагенезу отримано новий штам Aspergillus oryzae 12-84, що володіє високим рівнем синтезу комплексу протеїназ і пептидаз, нуклеаз, хітинази, β-глюканазу і маннанази, що дозволяє підвищити ефективність процесу отримання комплексу ферментів при використанні штаму Aspergillus oryzae 12-84.

Штам зберігається у вигляді ліофільно висушеного культури і на одвірках з сусло-агаром у відділі біосинтетичних і біокаталітичний нанотехнологій ферментів, дріжджів, органічних кислот і біологічно активних речовин Державної наукової установи ВНДІ харчової біотехнології Россільгоспакадемії р. Москви.

Штам Aspergiет 37×40 мм, зворотна сторона гладка, профіль колонії плоский, пухнасті колонії, округлої форми, краї рівні; колір колонії - зелений, по краю колонії білий пухнастий міцелій. На 6 добу росту діаметр колонії 80×82 мм.

При зростанні на агаризованому середовищі Чапека розмір колонії через 6 діб 46×47 мм, колір колонії коричнево-зелений, форма колоній округла, краї рівні, білі, зазначається радіальна складчастість.

На всіх середовищах спостерігається рясне спороутворення, пігменти в середу не виділяються, ексудата немає, слабкий запах цвілі.

Морфологія штаму. Вегетативний міцелій септированний, добре розгалужений зі здуттям, товщина гіф 5-10 мкм; конідії формуються екзогенно, поверхню конідії гладка, форма округла, діаметр спір 4-5 мкм; утворює конидиальние головки з одноярусними стеригмами. Конидиеносци булавидной форми, на них розташовуються паралельно один до одного кеглеобразние стеригми, на яких розташовані конідії.

Фізіолого-біохімічна характеристика. Тип катаболізму - дихання. Відношення до кисню - аэроб. Оптимальна температура росту 30-32°С, максимальна 50°С, мінімальна 18°С. Оптимальне значення рН середовища для росту гриба і біосинтезу ферментів 5,4; зростання продуцента має місце в зоозу, маніт, гліцерин, галактозу. Продуцент асимілює нітрати, амонійний і амінні азот, білки.

Штам непатогенних.

Штам Aspergillus oryzae 12-84 призначений для отримання комплексу протеаз, нуклеаз, хитиназ, β-глюканаз, маннанази і α-амілази.

При глибинному культивуванні штаму Aspergillus oryzae 12-84 протеолітична активність становить 30,7 од. ПС/см3, нуклеазная - 4,8·10-3од. НС/см3, хитиназная - 0,21 од. ХС/см3β-глюканазная - 6,8 од. β-Дкз/см3, маннаназная - 0,82 од. МС/см3, амилолитическая - 12,0 од. АС/см3(табл.1).

При вирощуванні штаму Aspergillus oryzae 12-84 на пшеничних висівках з вологістю 54% рівень протеолітичної активності становить 158,7 од. ПС/р, нуклеазной - 36,0·10-3од. НС/м, хитиназной - 1,74 од. ХС/р, β-глюканазной - 46,4 од. β-Дкз/р, маннаназной - 12,7 од. МС/р, амилолитической - 123,0 од. АС/г (табл.2).

Винахід характеризується наступними прикладами.

Приклад 1. Штам Aspergillus oryzae 12-84 і штам Aspergillus oryzae РОМ-156 культивують на живильному середовищі наступного складу, %: ячмінне борошно - 3,0; пшеничні висівки - 3,0; KH2PO4- 1,5; інше - водопровідна вода, рН - природний. Ферментаційних живильне середовище засівають вегетативним посівним матеріалом кожної � в колбах Эрленмейера об'ємом 750 см3, що містять 50 см3живильного середовища, на круговій качалці (220-240 об/хв) при температурі 30-32°С протягом 48 год Максимальний рівень нуклеазной, хитиназной, β-глюканазной і маннаназной активності ферментів спостерігався у заявляється штаму Aspergillus oryzae 12-84 і склав: 4,8·10-3од. НС/см3, 0,21 од. ХС/см3, 6,08 од. β-Дкз/см3і 0,82 од. МС/см3відповідно (табл.1).

Приклад 2. Штам Aspergillus oryzae 12-84 і штам Aspergillus oryzae РОМ-156 культивують на твердому живильному середовищі наступного складу, %: висівки пшеничні з вологістю 54%. Ферментаційних живильне середовище засівають водною суспензією спор кожної культури гриба в кількості 4%. Твердофазное культивування гриба здійснюють в конічних колбах об'ємом 250 см3, що містять 50 г живильного середовища, в стаціонарних умовах при температурі 30-32°С протягом 3 діб. Максимальний рівень протеолітичної, нуклеазной, хитиназной, β-глюканазной і маннаназной активності ферментів спостерігався у заявляється штаму Aspergillus oryzae 12-84 і склав 158,7 од. ПС/см3, 36,0·10-3од. НС/см3, 0,21 од. ХС/см3, 1,74 од. β-Дкз/см3і 12,7 од. МС/см3відповідно (табл.2).

Джерела информацнове мікробної біомаси / Ст. Л. Римарева, Е. І. Курбатова, Е. Н. Соколова, Н.А., Фурсова, А. В. Макарова // Зберігання та переробка сільгоспсировини. - 2011. - №2. - С. 45-47.

2. Римарева Ст. Л. Використання біомаси гриба Aspergillus oryzae як джерело біологічно активних речовин / Л. В. Римарева, Е. М. Серба, М. Б. Оверченко, К. В. Рачків, Е. В. Орлова, В. М. Абрамова // Зберігання та переробка сільгоспсировини. - 2012. - №9. - С. 46-50.

3. Римарева Ст. Л. Ефективний ферментний препарат протеолітичної і гемицеллюлазного дії для переробних галузей АПК/ Л. В. Римарева, М. Б. Оверченко, Е. М. Серба, К. Л. Агашичева // Виробництво спирту та лікеро-горілчаних виробів. 2010. - №4. - С. 14-16.

4. Зуєва Р. В. Фізіолого-біохімічні дослідження експериментально отриманого мутанта Aspergillus oryzae - активного продуцента кислої протеїнази. Автореферат канд. дисертації. - М.: 1971.

5. Патент РФ 2070921, кл. C12N 1/14, 1993.

6. Патент РФ 2315098, кл. C12N 1/14, 2006.

7. Патент РФ 2315096, кл. C12N 1/14, 2006.

Штам гриба Aspergillus oryzae RCAM01134 - продуцент комплексу протеїназ і пептидаз, нуклеаз, хітинази, β-глюканазу, маннанази, α-амілази. 

Схожі патенти:

Штам зеленої мікроводорості acutodesmus obliquus, призначений для очищення стічних вод від забруднюючих речовин в комунальному господарстві та целюлозно-паперової промисловості

Винахід відноситься до біотехнології. Штам зеленої мікроводорості Acutodesmus obliquus Syko-A Ch-055-12, що володіє здатністю знижувати вміст забруднюючих речовин в стічній воді, депонований у Колекції Мікроводоростей ІФР РАН (IPPAS) під реєстраційним номером IPPAS S-2016. Штам зеленої мікроводорості Acutodesmus obliquus IPPAS S-2016 може бути використаний для очищення стічних очисних споруд комунального господарства та целюлозно-паперового підприємства від забруднюючих речовин (амонійного азоту, завислих речовин, заліза) при високих температурах. 1 іл., 2 пр. . .

Спосіб диференціації токсигенних генетично змінених штамів vibrio cholerae біовару ель-тор з різним епідемічним потенціалом методом мультиплексного полімеразної ланцюгової реакції та тест-система для його здійснення

Винаходи належать до галузі медичної мікробіології і стосуються способу диференціації токсигенних генетично змінених штамів V. cholerae біовару Ель-Тор і тест-системи. Охарактеризований спосіб включає проведення ПЛР з використанням специфічних праймерів до генам vc0497, vc0502 і vc0514 з острова пандемичности VSP-II. Охарактеризована тест-система містить компоненти для виділення ДНК, компоненти для проведення ПЛР, що включають, зокрема, суміш праймерів VSPIIreg-F - 5'-TGGAAAGAAGAGCGTTACTGC-3', VSPIIreg-R - 5'-CCCTGTTGATGATGTGATTTG-3' ген vc0497, VSPIIpilin-F - 5'-CTGTGATTCGGGCTTTATCGG-3', VSPIIpilin-R - 5'-GCGTAAACTGAGCCAATAAGC-3' ген vc0502, VSPIIchem-F - 5'-CTTGATGGAGCGGAGAAAAC-3', VSPIIchem-R - 5'-CGATGAATAGCCTGTTGAAC-3' ген vc0514, взятих у співвідношенні 1:1:1:1:1:1 відповідно. Винаходи дозволяють швидко і достовірно диференціювати токсигенні генетично змінені штами V. cholerae біовару Ель-Тор на геноварианти з низьким і високим епідемічним потенціалом. 2 н. п. ф-ли, 1 іл., 2 табл.

Штам бактерії bacillus subtilis - високоактивний продуцент пектолитических ферментів, мацерирующих рослинну тканину

Винахід відноситься до мікробіологічної промисловості. Запропоновано штам бактерії Bacillus subtilis ВКПМ B-11964 - високоактивний продуцент пектолитических ферментів, мацерирующих рослинну тканину. Даний штам проявляє високі пектат-лиазную і пектин-лиазную активності по відношенню до пектинам з різних джерел. 2 табл., 5 пр.

Штам bacillus sp. для біологічної боротьби з saprolegnia sp. і його застосування

Група винаходів відноситься до галузі біотехнології і мікробіології. Запропоновано штам Bacillus sp. КССМ11143Р, володіє протигрибковою активністю щодо Saprolegnia sp., культуральна рідина, одержаний при культивуванні штаму, пробіотична композиція, кормова добавка, протигрибковий засіб і засіб для поліпшення якості води, що містять штам Bacillus sp. КССМ11143Р або його культуральну рідину. Також запропоновано спосіб культивування риби або ракоподібних, спосіб запобігання сапролегниоза у тварин і спосіб поліпшення якості води з використанням штаму Bacillus sp. КССМ11143Р або його культуральної рідини. Штам Bacillus sp. КССМ11143Р має високий рівень продуктивності сидерофоров з проявом високої здатності захоплення заліза, і таким чином інгібує ріст інших патогенних бактерій і Saprolegnia sp., сприяє збільшенню швидкості споживання їжі рибою і швидкості збільшення ваги, а також зниження рівня екскреції, що призводить до поліпшення якості води. 9 н. і 1 з.п. ф-ли, 4 іл., 11 табл., 15 пр.

Штам microbacterium species для очищення прісноводних водойм та їх донних відкладень від нафти і нафтопродуктів

Винахід відноситься до галузі біотехнології. Запропоновано штам Microbacterium species BKM Ac-2614D для очищення забруднених і хронічно забруднених прісноводних об'єктів в температурному діапазоні від +2ºC до +25ºC. Винахід дозволяє здійснювати очищення води і донних відкладень від нафтових вуглеводнів при низькій концентрації кисню у воді і в умовах високих широт. 3 табл., 2 пр.

Штам мікроводорості desmodesmus sp. для конверсії вуглекислоти з промислових скидних газів в сировину для виробництва біопалива та кормових добавок

Винахід відноситься до фотобиотехнологии. Штам мікроводорості Desmodesmus sp. 3Dp86E-1 володіє високими показниками фіксації CO2 і толерантністю до високих концентрацій CO2 в середовищі культивування, а також високою здатністю до накопичення ліпідів, збагачених поліненасиченими жирними кислотами. Депонований штам в Колекції культур мікроводоростей Інституту фізіології рослин ім К. А. Тімірязєва РАН (IPPAS) під реєстраційним номером Desmodesmus sp. IPPAS S-2014 і може бути використаний для конверсії вуглекислоти з промислових скидних газів в сировину для виробництва біопалива та кормових добавок. Винахід дозволяє підвищити швидкість фіксації CO2 в газоповітряної суміші. 4 іл., 1 табл.

Штам мікроводорості chlorella vulgaris, призначений для очищення стічних вод сільськогосподарських і спиртових виробництв

Винахід відноситься до фотобиотехнологии. Штам мікроводорості Chlorella vulgaris 711-54 володіє високими показниками ступеня очищення стічних вод сільськогосподарських і спиртових виробництв, значною продуктивністю і високим вмістом цінних сполук в біомасі. Депонований штам в Російській Колекції Мікроводоростей при заснування Російської Академії Наук Інституті Фізіології Рослин ім. К. А. Тімірязєва (IPPAS) з присвоєним ідентифікатором Chlorella vulgaris IPPAS C-2015 і може бути використаний для очищення стічних вод сільськогосподарських і спиртових виробництв. Винахід дозволяє підвищити якість очищення вказаних стічних вод. 1 табл., 4 іл.

Олігонуклеотидні праймери і спосіб виявлення днк mycobacterium avium методом полімеразної ланцюгової реакції

Винаходи належать до галузі біотехнології і стосуються олігонуклеотидних праймерів і способи виявлення ДНК Mycobacterium avium з їх використанням. Охарактеризовані олігонуклеотидні праймери комплементарни специфічної області mig-гена Mycobacterium avium і мають наступний нуклеотидний склад: 5'-CGT CAA AAG CGA ACT GCA-3' та 5'-ТАА ТТС GTT GCC CGA СТС-3'. Спосіб виявлення ДНК Mycobacterium avium вимикає виділення ДНК, проведення ампліфікації ДНК з використанням олігонуклеотидних праймерів, перенесення продукту ампліфікації на гель з подальшим детектуванням результатів аналізу на трансиллюминаторе. У разі позитивної реакції синтезується фрагмент, відповідний розміру 157 п. н. Представлені винаходи можуть використовуватися у ветеринарних діагностичних і науково-практичних лабораторіях для виявлення генетичного матеріалу Mycobacterium avium у пробах. 2 н. п. ф-ли, 1 іл., 4 пр.

Генетично модифікований бактеріальний штам wsj-ia, продукує изовалерилспирамицин i з високим змістом і високим виходом

Даний винахід відноситься до біотехнології і являє собою генетично модифікований штам бактерії Streptomyces thermotolarences WSJ-IA, продукує изовалерилспирамицин I. Даний винахід також розкриває спосіб отримання зазначеного штаму. Спосіб включає етапи конструювання рекомбінантної плазміди, що містить подвійний ген ist-acyB2, і трансформації зазначеної плазміди в штам WSJ-2, продукує изовалерилспирамицин I. Винахід також розкриває спосіб отримання изовалерилспирамицина I культивуванням штаму Streptomyces thermotolarences WSJ-IA в живильному середовищі. Даний винахід дозволяє підвищити вихід одержуваного изовалерилспирамицина I. 3 н. п. ф-ли, 3 іл., 5 табл., 4 пр.
Винахід відноситься до біотехнології і може бути використане при отриманні ксантану. Спосіб отримання культуральної рідини, що містить ксантан, передбачає культивування культури бактерій Xanthomonas campestris штаму ВКПМ В-2228 на живильному середовищі, що містить джерело вуглецю, в якості якого використовують попередньо гидролизованную низькосортну деревину, джерела азоту, органічні кислоти, а також мінеральні солі. При цьому культивування здійснюють в умовах аерації. Винахід дозволяє підвищити вміст ксантану в культуральній рідині. 6 з.п. ф-ли. .
Винахід відноситься до біотехнології і мікробіології. Запропоновано штам мікроміцета Aspergillus foetidus 379-К-5-1 - продуцент комплексу пектіназ, β-глюканазу, ксиланази, целюлази, хітинази, маннанази і протеази для деструкції полісахаридів рослинного та мікробного сировини. Штам депонований у Відомчій колекції корисних мікроорганізмів сільськогосподарського призначення Россільгоспакадемії (RCAM) ГНУ ВНИИСХМ під реєстраційним номером RCAM 01136. Перевагою нового штаму є одержання більш активного комплексу ферментів, що каталізують гідроліз полісахаридів, а також эндополигалактуронази і пектинэстерази. Штам Aspergillus foetidus RCAM 01136 отримано з використанням ефективних методів селекції та мутагенезу із застосуванням УФ-опромінення і нитрозогуанидина з відомого штаму. Винахід дозволяє розширити асортимент одержуваних ферментів, що використовуються для деструкції полісахаридів. 2 табл.
Винахід відноситься до біотехнології. Спосіб отримання протеїнази - активатора протеїну З плазми крові передбачає твердофазное культивування штаму гриба Aspergillus ochraceus BKM F-4104D на живильному середовищі. При цьому живильне середовище містить при певному співвідношенні наступні компоненти: твердий субстрат або носій, глюкозу, крохмаль, гідролізат рибного борошна, пептон, NaCl, KH2PO4, MgSO4·7H2O, воду. В якості твердого субстрату або носія використовують вермикуліт, пінополіуретан, силікагель або пшеничні висівки. Винахід дозволяє отримати цільовий продукт з підвищеною активністю. Активність протеїнази становить до 300 Е/мл 5 табл., 15 пр.

Поживна добавка для середовища спиртового бродіння

Винахід відноситься до застосування поживної добавки, що використовується на стадії одночасного оцукрювання-ферментації при виробництві етанолу з крохмалистої сировини. Зазначену надбавку отримують з пшеничних висівок, ферментованих пліснявими грибами. Активним початком добавки є щонайменше один фермент і суміш поживних інгредієнтів для дріжджів: ергостерол, N-ацетілглюкозамін, вітаміни, нуклеїнові кислоти і амінокислоти. Зазначену добавку використовують також для активації спиртового бродіння або попередньої ферментації, призначеної для приготування дріжджів, в аеробних умовах. Група винаходів забезпечує скорочення часу стадії одночасного оцукрювання-ферментації в процесі виробництва етанолу, збільшення росту та ефективності дріжджів. 4 н. і 17 з.п. ф-ли, 2 іл., 4 табл., 4 пр.
Винахід відноситься до біотехнології
Винахід відноситься до галузі біотехнології, отримання протеолітичних ферментів - активаторів протеїну З плазми крові людини

Штам aspergillus ochraceus - продуцент протеїнази - активатора протеїну з плазми крові людини

Винахід відноситься до галузі біотехнології, отримання протеолітичних ферментів - активаторів протеїну З плазми крові людини
Винахід відноситься до галузі біотехнології, отримання протеолітичних ферментів - активаторів протеїну З плазми крові людини

Штам aspergillus ochraceus - продуцент протеїнази - активатора протеїну з плазми крові людини

Винахід відноситься до галузі біотехнології, отримання протеолітичних ферментів - активаторів протеїну З плазми крові людини

Харчовий продукт, що містить специфічну до пролину протеазу, спосіб його виробництва та його застосування для розщеплення токсичних або алергенних пептидів глютену

Винахід відноситься до харчових продуктів, що містять специфічну до пролину протеазу, способів їх виробництва і застосування специфічної до пролину протеази при виробництві харчових продуктів
Винахід відноситься до галузі біотехнології. Штам гриба Aspergillus oryzae Аму Т-52-3-21 продукує мальтогенную α-амілазу і депоновано в ВКМ ИБФМ їм. Г.К. Скрябіна РАН під номером F-4476D. Штам створений на основі штаму Aspergillus oryzae ВКМ F-3927D з використанням методів генної інженерії. Винахід забезпечує високий рівень активності мальтогенной α-амілази. Активність α-амілази при 120 год росту штаму становить 600-640 од/мл 1 табл., 2 пр.
Up!