Спосіб вибуховою відбивання рудних камер

 

Винахід відноситься до галузі гірничої промисловості і може бути використане при відпрацюванні підземним способом рудних камер в умовах підвищеного гірського тиску, обмежених породними і закладочними масивами.

Відомий спосіб руйнування ціликів (патент 2360117, опубл. 27.06.2009 р.), в якому послідовно вибухають свердловинні заряди з утворенням системи протилежних послаблюють порожнин на двох протилежних поверхнях відслонень цілика, остаточне руйнування цілика виконується підриванням камерних зарядів.

Недоліком цього способу є нерівномірне дроблення масиву при формуванні послаблюють порожнин і руйнування цілика камерними зарядами.

Найбільш близьким технічним рішенням є спосіб виїмки ціликів, що включає формування кордонів ціликів з боку затискає середовища та компенсаційної камери, буріння свердловин, їх заряджання ВР і відбій цілика вибухом на зажимающую середовище і компенсаційну камеру (див. авт. свід. 1540434, опубл. 22.10.1989 р.).

Недоліком даного способу є низька ефективність відпрацювання масиву за рахунок нерівномірності його руйнування та підвищення втрат свердловин в умовах високого гірського тиску.

<ривной відбої рудної камери за рахунок недобуривания свердловин до контакту руда-закладка, розташування рядів віял свердловин в плані увігнутої форми, ініціювання зарядів ВР у лавах віял свердловин і створення умов зіткнення шматків і зниження сейсмічної дії вибуху при короткоуповільненому підриванні, запобігання самообрушений рудного масиву за рахунок створення увігнутою стійкої форми оголення компенсаційної щілини.

Єдиний технічний результат досягається тим, що при вибуховою відбої рудної камери в крайовій частині на контакті руда-порода формується компенсаційна щілину, має увігнуту форму оголення рудного масиву, у масиві буряться ряди низхідних віял свердловин, свердловини заряджаються зарядами ВР і вибухають на компенсаційну щілину, при цьому межа рудної камери формується увігнутої форми, ряди низхідних віял свердловин увігнутої форми в рудної камері розташовують конгруентно увігнутій поверхні оголення компенсаційної щілини на відстані, рівній лінії найменшого опору, і бурять свердловини з недобуром 1 м до контакту руда-закладка, буріння віял свердловин починають від контакту руда-порода і продовжують у напрямку до компенсаційної щілини, заряджають зарядами ВР зменшеної маси і ініціюють по щаблях уповільнення, починаючи від компенѾда.

Зазначене технічне рішення пояснюється кресленнями, де на фіг.1 представлений план бурового горизонту рудної камери 1, на фіг.2 - поперечний розріз компенсаційної щілини 2, на фіг.3 - поперечний розріз рудної камери 1.

Спосіб вибуховою відбивання рудних камер 1 (див. фіг.1) включає проходку поперечної (2) і поздовжній (3) вироблення для буріння низхідних одиночних свердловин 4, 5, 6 з поперечною вироблення 2 і буріння низхідних свердловин в рядах віял 7, 8, 9 з поздовжньою виробітку 3, в першу чергу у рудному масиві 10 буряться низхідні одиночні свердловини 4, 5, 6, потім віяло низхідних свердловин 7, далі послідовно буряться ряди віял низхідних свердловин 8, ряд віял низхідних свердловин 9 на кордоні з компенсаційною щілиною 11 буряться в останню чергу.

На поперечному розрізі А-А компенсаційної щілини 11 (див. фіг.2) показані поодинокі низхідні свердловини 4, 5, 6, заряджаються зарядом ВВ 12 з недозарядом 13.

Вибухова відбивання одиночних свердловин 4, 5, 6 (див. фіг.1) виконується послідовно: вибухає заряд ВР 12 одиночної свердловини 4 затиску на незаряженную зарядом ВР одиночну свердловину 5, розташовану на відстані, що дорівнює п'яти діаметрів свердловини, потім в затиснутою середовищі вибухають по 1-2 заряду ВР 12 свердловин з 6 �рудної камери 1 показаний один з рядів віял низхідних свердловин 7, 8, 9 (див. фіг.2), які буряться в площинах 14, обмежені лінією 15, буряться до контакту руда-закладка 16 з недобуром 1 м від вибою свердловини 17 до контакту руда-закладка 16, заряджаються зарядами ВР 12 з недозарядом частини свердловин 13.

Ініціювання зарядів ВР 12 рядів віял свердловин 7, 8, 9 (див. фіг.1) виконується по щаблях уповільнення 18, починаючи від ряду віял свердловин 9, потім короткозамедленно вибухають ряди віял свердловин 8, в останню ступінь уповільнення 18 вибухає ряд віял свердловин 7.

Оформлення кордонів компенсаційних щілин увігнутої форми з боку основного масиву пов'язано з тим, що така форма поперечного перерізу оголення найбільш стійка при горизонтальних тектонічних напруг в умовах підвищеного гірського тиску, оскільки при цьому знижується концентрація напружень в привибійному просторі. В умовах підвищених горизонтальних напруг відносно вертикальних увігнуту форму забою можна порівняти зі зведенням природної рівноваги, що дає можливість зберігати стійку форму відслонень у процесі буропідривних робіт і запобігти самообрушение рудного масиву і втрати вибухових свердловин.

Порядок буріння рядів віял низхідних свердловин, що починається� компенсаційної щілиною, прийнято з розрахунку зменшення часу існування пробуреної свердловини до заряджання її ВВ і вибуху, можливого деформування і втрат свердловин.

Недобуривание свердловин до контакту руда-закладка знижує дію вибуху на закладні масиви.

Пропонований спосіб вибуховою відбивання рудних камер забезпечує стійку форму оголення компенсаційної щілини при проведенні буропідривних робіт.

Винахід дозволяє підвищити безпеку і ефективність ведення підривних робіт за рахунок запобігання самообрушений у вироблений простір рудних камер і знизити витрата ВР на вибухову відбій за рахунок недобуривания свердловин до контакту руда-закладка і формування в масиві рудної камери умов, що сприяють зіткненню рудних шматків і їх вибухового руйнування.

Пропонований спосіб вибуховою відбивання рудної камери закладений в проект підготовки рудних камер на бурових горизонтах -60 м у поверсі -70÷-140 м (блоки 01, 02, 03) Східного ділянки Таштагольского родовища ВАТ «Євразруда».

Розрахунок відстані від вибою свердловини до закладного масиву

При бурінні віял свердловин перпендикулярно (або під деяким кутом до площини контакту руда-закладка рекомендується буритий ділянку свердловини необхідно тампонувати.

Відбудова фактичної поверхні руда-закладка дає можливість недобуривать свердловину до контакту руди з закладних масивом.

Довжина «недобуривания» свердловини до контакту (L) розраховується за формулою:

де Rрозр- відстань від вибою свердловини до контакту руда-закладка, м;

α - азимут буріння, кут (в плані) між перпендикулярним напрямком до контакту руда-закладка і фактичним напрямком буріння, град;

β - кут забурювання свердловини, град.

Розрахункова відстань від вибою вибухових свердловин до контакту з закладкою (Rрозр) розраховується виходячи з необхідної умови завдання плоского фронту сейсмічної хвилі в «рудної кірці» одночасно підривається віяла свердловин при короткоуповільненому підриванні рудних камер. Rрозрвизначається за формулою:

На Таштагольском філії при віяловому способі вибуховою відбивання лінія найменшого опору W=2 м.

Величина загасання інтенсивності напружень (v) з видаленням від заряду ВР в умовах гірського тиску на підставі експериментальних даних [1] приймається рівною (ν=3,0). Емпіричний коефіцієнт k=0,75.

Розрахункова відстань Rї відбивання рудної камери, включає формування компенсаційної щілини, буріння в масиві рядів низхідних віял свердловин, заряджання свердловин зарядами ВР і підривання на компенсаційну щілину, відрізняється тим, що компенсаційна щілину формується на контакті руда-закладка увігнутої форми оголення з боку рудного масиву, ряди віял свердловин увігнутої форми в рудної камері розташовують конгруентно оголення компенсаційної щілини на відстані, рівній лінії найменшого опору, останній ряд віял свердловин розташовують по лінії контакту руда-порода, віяла свердловин бурять з недобуром 1 м до контакту руда-закладка, в останню чергу буряться ряди віял свердловин на кордоні з компенсаційною щілиною, свердловини заряджають зарядами ВР зменшеної маси і ініціюють по щаблях уповільнення, починаючи від компенсаційної щілини, при цьому останньою сходинкою уповільнення ініціюють заряди останнього ряду віял свердловин на контакті руда-порода. 

Схожі патенти:

Спосіб руйнування заморожених ґрунтів за буропідривною проходці гірничих виробок

Винахід відноситься до гірничої справи, а саме до способів руйнування заморожених грунтів, в тому числі при наявності льодопорідного огорожі по контуру гірничої виробки. Спосіб включать операції по створенню льодопорідного огорожі по контуру виробки, розмітку на площині забою врубових шпурів, а також рядів відбійних, передконтурних і контурних шпурів, розташовуються по колах. Центр радіусу кіл знаходиться в центрі площини вибою виробки. Бурять шпури циліндричної форми і шпури з профільними надрізами, заряджають зарядами ВР врубові, відбійні шпури і шпури передконтурного ряду з їх подальшим вибухом. Буріння шпурів з профільними надрізами здійснюють предконтурном ряду, центри шпурів контурного ряду розміщують на радіусі, загалом з центрами шпурів передконтурного ряду. Відстань між цими центрами призначають не більше 2,5-3,0 величини діаметра шпурів контурного ряду. Винахід дозволяє підвищити схоронність льодопорідного огорожі. 2 іл.

Спосіб формування розвантажувальної щілини

Винахід відноситься до галузі гірничодобувної промисловості і може бути використане у вугільних і рудних шахтах при проведенні гірничих виробок в удароопасних породах із застосуванням буропідривних робіт. Технічним результатом є підвищення ефективності використання енергії вибуху зарядів ВР у парносближенних свердловинах для надійного руйнування ділянок породи між компенсаційними свердловинами, які забезпечують високоефективне формування розвантажувальної щілини. Запропоновано спосіб формування розвантажувальної щілини, включає буріння парносближенних свердловин, розташованих в проміжках між трьома компенсаційними свердловинами збільшеного діаметру. При цьому в парносближенних свердловинах створюють поздовжні прорізи-концентратори напруги трикутної форми в напрямку розташування компенсаційних свердловин. 4 іл.

Спосіб вибуховою відбивання руди від масиву із шаруватою текстурою

Винахід відноситься до гірської промисловості, а саме до способів вибуховою відбивання руди від масиву із шаруватою текстурою і розвиненою системою тріщинуватості. Спосіб включає буріння паралельних рядів вертикальних свердловин під кутом χ до лінії внутрішньої бровки уступу, заряджання свердловин зарядами вибухової речовини (ВР), монтаж внутрискважинних і поверхневої вибухових мереж і порядное короткоуповільнене підривання зарядів ВР з утворенням в кожному ряду плоскої вибухової хвилі стиснення. Кут χ визначають із співвідношення: χ = ( - 1 ) n π 2 + θ 1 + θ 2 2 + ( - 1 ) n + 1 γ - arcsin ( c t g α 1 + α 2 2 ⋅ t g ψ ) , град, де π - кут, що дорівнює 180°; n - показник напряму відбивання, n=1 при направленні відбивання зліва направо вигляді на внутрішню бровку уступу і n=0 при направленні відбивання справа наліво при тому ж вигляді; θ1 - кут між лінією простягання тріщин головною тріщинуватості масиву і лінією внутрішньої бровки уступу, град; θ2 - кут між лінією простягання шарів руди і лінією внутрішньої бровки уступу, град; γ - кут між лінією рядів свердловин і лінією перетину площини фронту вибухової хвилі стиснення з горизонтальною площиною, град; α1 - кут падіння тріщин головною тріщинуватості масиву, град; α2 - кут падіння шарів �висить ефективність знеміцнення межзернових зв'язків руди за рахунок розвитку мікротріщин відриву, орієнтованих уздовж як шарів руди, так і площин головною тріщинуватості масиву, та техніко-економічні показники подальшого переділу руди. 1 іл.

Спосіб відкритої розробки родовищ корисних копалин

Винахід відноситься до гірничодобувної промисловості і може бути використане при відкритій розробці родовищ корисних копалин. Технічним результатом є підвищення безпеки відкритих гірничих робіт. Спосіб включає розтин родовища і відпрацювання корисних копалин уступами з формуванням похилих поверхонь укосів уступів і бортів кар'єра, буріння свердловин, заряджання свердловин вибуховими речовинами, відбій гірської маси при вибуху вибухових речовин блоками, розосередженими по уступах кар'єру, навантаження і транспортування гірничої маси до місць її складування або подальшої переробки. Визначають місця розташування і розміри породних блоків, зависаючих на укосах уступів. З земної поверхні або вищерозташованих майданчиків уступів на страхувальних канатах опускають робітників та бурове обладнання до верхньої поверхні зависающего породного блоку. В зависає породному блоці пробурюють свердловини з відстанню між свердловинами, не перевищує граничного відстані, рівного подвоєною глибині поширення в масив порід навколо свердловини зони руйнування порід, що виникає при вибуху в свердловині вибухових речовин. Ск�ма укосу уступу приймають рівним глибині поширення в масив порід навколо свердловини зони руйнування порід, виникає при вибуху в свердловині вибухових речовин. 2 іл.

Спосіб підривання подовжених свердловин (варіанти)

Винахід відноситься до гірничої справи, до відбої гірських порід. Спосіб підривання подовжених свердловин включає буріння свердловин, визначення місця розміщення бойовика для прямого і зворотного ініціювання заряду вибухової речовини (ВР) розрахунковим шляхом, формування подовженого заряду ВР, установку бойовика в заряді ВР, що розділяє його на дві частини, заповнення свердловини у верхній її частині ВВ і набійкою, підривання свердловини. Попередньо вимірюють довжину всього заряду ВР, а потім визначають місце розміщення бойовика в заряді ВР від дна свердловини з урахуванням заданої довжини всього заряду ВР і місткості ВВ 1 м свердловини за формулами. Винахід дозволяє поліпшити фокусування ударних хвиль і за рахунок цього збільшити енергію вибуху, збільшити ККД вибуху, зменшити обсяг бурових робіт і питома витрата ВР. 2 н.п. ф-ли, 2 іл.

Спосіб ведення буропідривних робіт

Винахід відноситься до гірської промисловості і може бути використане при відкритій розробці скельних гірських порід. У процесі уточнення районування за допомогою реєстрації зміни енергетичних показників роботи двигунів напору, підйому прив'язують через положення ковша в просторі і в часі операції черпання, наповнення, утримання наповненого ковша в циклі екскавації для реєстрації зміни якості підошви уступу, гранулометричного складу і форми навала відбитій маси при переході від погашеного околоскважинного до погашення межскважинному простору. Характеристику пророблення підошви уступу враховують по зміні енергетичних показників двигуна напору на рівні підошви уступу. Гранулометричний склад гірської маси - по зміні енергетичних показників двигуна підйому при наповненні і стягнення наповненого ковша. Компактність навала - по зміні енергетичних показників двигуна підйому реєстрації висоти черпання при переході від погашеного околоскважинного простору до погашення межскважинному простору. Заявляється рішення дозволяє підвищити ефективність районування порід за вибуховості і поліпшити �а; формування компактного навала гірської маси; якість дроблення масиву гірських порід. 4 іл.

Породоразрушающее виріб

Винахід відноситься до виробу для руйнування гірської породи з використанням вибухової речовини. Породоразрушающее виріб (32) містить герметизированную подовжену гнучку трубу (40), патрон (74) з енергетичним матеріалом, розташований усередині труби (40), клапанне пристрій(50, 54, 56, 64, 66, 68) для забезпечення заповнення труби рідиною і розширення та пристосування (86) для детонації енергетичного матеріалу при зануренні патрона в рідину. Труба (40) має внутрішній канал (42) і протилежні герметизовані перший кінець (44) і другий кінець (48). Патрон (74) встановлений всередині каналу (42), і клапанне пристрій(50, 54, 56, 64, 66, 68) містить впускний з'єднання (64, 66, 68) для введення рідини в канал для створення тиску в каналі і розширення труби, щонайменше, радіальному напрямку і випускний з'єднання (50, 54, 56) для виходу повітря з каналу (42). Впускний з'єднання (64, 66, 68) містить клапан (68) заповнення односторонньої дії, що забезпечує прохід рідини в канал і виключає її вихід з каналу. Випускна з'єднання (50, 54, 56) містить клапан перепуску повітря. Винахід дозволяє забезпечити безпеку і ефективність способу вторинного дроблення породи. 7 з.п. ф-ли, 6 іл.

Спосіб ведення буровибухових робіт на кар'єрах

Винахід відноситься до способів ведення буровибухових робіт на кар'єрах. Спосіб включає буріння паралельних рядів свердловин, їх заряджання зарядів вибухової речовини і короткоуповільнене підривання зарядів. Короткоуповільнене підривання радіально розташованих зарядів в мембранних шарах здійснюють наступним чином, підривають перший ряд свердловин, що розташовується 3 за рахунком від бровки уступу, другим підривають 1 ряд свердловин з уповільненням 25 мс, останнім підривають 2 ряд свердловин з уповільненням 50 мс. Для встановлення місця розташування мембранних шарів фотографують породний масив і визначають радіус кривизни укосу виїмкового блоку уступу по залежності, з урахуванням акустичної жорсткості скельного масиву; середньозваженого пошарового кількості системних тріщин, що припадають на ширину заходки Шз виїмкового блоку; середньозваженого інтервалу між двома суміжними тріщинами системи; ступеня дроблення; лінії опору по підошві уступу; суми потужностей шарів породи; коефіцієнта фортеці (за шкалою М.М. Протод'яконова); швидкості навантаження порід, коефіцієнта затиску; потенційної енергії ВВ і к.к.д. вибуху. Спосіб дозволяє досягти максимальної опрацювання масиву скельних з., 1 табл.

Спосіб підривання гірських порід з твердими включеннями

Винахід відноситься до гірської промисловості і будівництва, а саме до способів підривання разнопрочних масивів гірських порід на відкритих гірничих роботах. Спосіб включає буріння основних і додаткових свердловин в масиві з вміщуючих порід і твердих включень. Вибір параметрів для зарядів в основних свердловинах здійснюють виходячи з властивостей вміщуючих порід, а вибір параметрів для твердих включень - з умови рівності діаметрів ЗРД у вміщуючих породах і твердих частках. При цьому вибір параметрів для заряду додаткових свердловинах виробляють по швидкості детонації D01 і діаметра d01 співвідношення з урахуванням меж міцності при розтягуванні σ р а з в до л і σ р а з в м , коефіцієнтів Пуассона vвкл і vвм, модулів Юнга Евкл і Евм, пористостей Пвк і Пвр, твердих включень і вміщуючих порід відповідно, показника изоэнтропи продуктів детонації γ2, параметра адіабати ζ і тиску продуктів детонації в точці Жуге Р0 застосовуваного основного типу ПВВ. Досягається при цьому технічний результат полягає в підвищенні ефективності і рівномірності дроблення разнопрочних масивів за рахунок забезпечення рівності діаметрів зон регульованого дроблення у вміщуючих породах і твердих мого ПВВ. 2 іл.

Буровзривомеханический спосіб швидкісного проведення підземних виробок по міцним породам

Винахід відноситься до гірничої справи, а саме до способів проведення гірничих виробок з міцним породам буропідривним і взривомеханическим способами, і може бути використане при швидкісному проведенні підземних гірничих виробок, штолень, тунелів по міцним породам. Технічним результатом винаходу є підвищення швидкості проведення вироблення, скорочення часу оббурювання забою, часу буропідривних робіт, збільшення частоти і стійкості технологічного процесу. Технічний результат досягається за рахунок одночасного буріння шпурів з підвищеними швидкостями подачі і обертання коронок та інтенсивної промивки шпурів спочатку в 2-х вертикальних секторах, потім, після повороту бурової планшайби на 90 градусів, у 2-х горизонтальних секторах. Після відведення бурової планшайби від забою проводиться подача зарядної планшайби зі шприцами-штоками і подальша автоматизована заряджання шпурів вибуховий речовиною та ініціювання вибуху. 3 іл.

Спосіб запобігання і контролю неочікуваних зональних викидів вугілля і газу

Винахід відноситься до способу запобігання і контролю неочікуваних зональних викидів вугілля і газу з вугільних пластів. Спосіб запобігання і контролю неочікуваних зональних викидів вугілля і газу, згідно з яким поділяють район виробництва гірських робіт на зони (5) провадження гірничих робіт шляхом розподілу дефектів і складок в родовищі таким чином, що кордони зон (5) виробництва гірських робіт по можливості розташовуються в осьових частинах дефектів або складок. Визначають напрям максимального напруження в ґрунті вздовж горизонтального напряму в зоні (5) виробництва гірських робіт традиційним способом тестування напруги в грунті. При цьому, коли прилеглий кут між виміряним напрямком максимального напруження в ґрунті вздовж горизонтального напрямку і лінією проходу вугільного пласта менше 45°, мають вхідні вентиляційну виробку (4) і вентиляційну виробку (3) для зворотного струменя для зони виробництва гірських робіт уздовж нахилу вугільного пласта. Потім здійснюють проходку штреку і розташовують вхідні вентиляційну виробку (1) і вентиляційну виробку (2) для зворотного струменя для забою уздовж лінії проходу вугільного пласта, а зате�ольного пласта. Коли прилеглий кут між виміряним напрямком максимального напруження в ґрунті вздовж горизонтального напрямку і линів проходу вугільного пласта більше 45°, мають вхідні вентиляційну виробку (4) і вентиляційну виробку (3) для зворотного струменя для зони виробництва гірських робіт уздовж лінії проходу вугільного пласта. Потім здійснюють проходку штреку і розташовують вхідні вентиляційну виробку (1) і вентиляційну виробку (2) для зворотного струменя для забою вздовж нахилу вугільного пласта. А потім здійснюють проходку штреку так, щоб вести гірничі роботи в забої (6), розташованому уздовж нахилу вугільного пласта. Забезпечується спрощення способу, отримання сприятливого ефекту запобігання раптових викидів і зменшення концентрації напруги в забої. 2 іл.

Спосіб транспортування відбитої гірської маси

Винахід відноситься до гірської промисловості. Спосіб транспортування відбитої гірської маси включає відбій гірської маси комбайном, її відвантаження в самохідний вагон, транспортування з оброблюваної виробки до скребкового конвеєра, транспортування до рудоспускной свердловини і розвантаження гірничої маси на магістральний конвеєр. Скребкові конвеєри в виїмкових штреку розташовують паралельно впритул один до одного, при цьому розвантажувальні гілки конвеєрів розміщують над рудоспускними свердловинами, а роботу скребкових і магістрального конвеєрів синхронізують. Кількість паралельно розташованих скребкових конвеєрів забезпечує ширину розвантажувальної поверхні для розміщення відбитої гірської маси без просипу на грунт гірничої виробки. Винахід дозволяє підвищити продуктивність комбайнового комплексу за рахунок виключення простоїв у роботі засобів доставки гірської руди.1 з.п. ф-ли, 2 іл.

Спосіб розробки газоносної світи вугільних пластів

Винахід відноситься до гірського справі і може бути використане для відпрацювання свити газоносних пластів. Технічним результатом є підвищення безпеки і зниження витрат на дегазацію при розробці газоносних пластів. Запропонований спосіб полягає в розробці світи вугільних пластів у висхідному порядку по системі «Довгі стовпи по простяганню» з проведенням розкриваючих виробок, управління гірським тиском шляхом обвалення порід покрівлі у виробленому просторі з подальшою ізоляцією. Причому спочатку здійснюють відпрацювання нижнього пласта в свиті з випереджаючою дегазацією з продовженням відсмоктування газу з нього при відпрацюванні вищерозміщених підроблених пластів, а потім здійснюють відпрацювання верхніх пластів у висхідному порядку. При цьому здійснюють збирання шахтних вод зі всієї свити пластів в нижній точці нижнього пласта при його відпрацюванні з подачею водного розчину антипирогена у вироблений простір. Після відпрацювання нижнього пласта випереджальну пластову дегазацію в ньому припиняють, а у відпрацьованому просторі підтримують атмосферний тиск з випуском флюїдних газів з вогнищ нижче свити. При цьому в подальшому випереджальну дегазацію в вишележащ�нього пласту у вироблений простір кожного з наступних відпрацьованих вугільних пластів по мірі їх відпрацювання. 1 з.п. ф-ли, 2 іл.

Спосіб охорони підготовчих виробок

Винахід відноситься до гірського справі і може бути використане при підземній розробці пластів корисних копалин на великих глибинах при охороні підготовчих виробок. Технічний результат спрямований на підвищення стійкості виробки, зменшення втрат вугілля в ціликах, виключення здимання порід ґрунту та додаткового кріплення вироблення. Спосіб охорони підготовчих виробок, що включає механізоване проведення і кріплення виробки у вугільному масиві, охорону її від виробленого простору суміжного стовпа цілком вугілля. В незайманому масиві виконують компенсаційні порожнини у грунту пласта, відокремлюються один від одного цілком вугілля. Порожнини і цілики вугілля між ними з боку масиву і виробленого простору розташовують відносно один одного в шаховому порядку. Ширина, висота і глибина порожнин визначаються з гірничо-геологічних умов залягання вугільного пласта і технічними можливостями прохідницької машини. Ширина цілика вугілля між компенсаційними порожнинами розраховується з урахуванням емпіричного коефіцієнта, який дорівнює 1,3, - при проведенні виробки в незайманому масиві, рівного 1,6, - при проведенні виробки в зоні впливу опорного тиску від

Флангово-здвоєний спосіб розтину родовища при підземній розробці

Спосіб відноситься до підземної розробки родовищ корисних копалин. Флангово-здвоєний спосіб розтину родовища при підземній розробці включає проходку по краях шахтного поля стовбурів, не менше двох, що мають кожен свою будмайданчик. З кожного стовбура здійснюється розтин родовища підземних горизонтальними та/або похилими виробками. У міру проходки ствола з нього проходяться підземні горизонтальні виробки на відстань не менше 5 діаметрів стовбура. З поверхні і з горизонтальних заходок вертикальні свердловини буряться, і при досягненні нижньою горизонтальною вироблення свердловина разбуривается до проектного діаметра вентиляційного восстающего. Горизонтальні виробки розташовані по вертикалі одна від одної на відстані, що визначається технічними можливостями бурової установки. Верхню частину вентиляційного восстающего проходять з поверхні через четвертинні відклади звичайним способом. На першому етапі кожен фланг родовища провітрюється відособлено, на другому етапі чисте повітря подається по парі здвоєних виробок - стовбура і вентиляційному восстающему, з одного флангу, а що виходить струмінь видається за здвоєним вира�корость проходки, скоротити термін будівництва і введення в експлуатацію шахти або рудника, збільшити надійність провітрювання за рахунок вентиляційних підняттєвих. 3 іл.

Спосіб розробки потужного пологого пласта великими блоками

Винахід відноситься до гірничої справи в області підземної розробки корисних копалин, що залягають потужними пологими пластами. Спосіб включає утворення нижньої підривання пласта стругових агрегатом з переміщенням в неї доставного конвеєра, прорізання в привибійному масиві поздовжніх по довжині лави задній вертикальною і верхній на кордоні з покрівлею щілин, опускання масиву на конвеєр, оброблення копалин на блоки, видачу з лави копалин блоками, їх завантаження у вагонетки і локомотивну відкатку в камеру для дроблення в россипную масу. В який осів на конвеєр масиві прорізають похилі поперечні щілини, розсікають масив на похилі шари, які потім переводять у горизонтальне положення для оброблення копалин на блоки. Прорізання вертикальних поперечних щілин виробляють многобаровой машиною з електроприводом. Технологія забезпечує високу продуктивність очисного вибою, максимальне вилучення запасів викопного з розроблюваного пласта, витяг до 90% метану з добувається копалин, безпеку очисних робіт по газовому фактору і санітарно-гігієнічні умови підземного виробництва за пили.1 з.п. ф-ли, 2 іл.

Спосіб розробки крутопадаючих рудних тіл з нестійкими рудами

Винахід відноситься до гірської промисловості і може бути використане при розробці підземним способом потужних крутопадаючих рудних тіл з нестійкими і цінними рудами, наприклад кімберлітових трубок. Спосіб включає формування штучного масиву проходкою і закладкою заходок на розрізним і подразрезном шарі, спадну виїмку запасів під штучним масивом і закладку виробленого простору. Під штучним масивом формують перехідний шар-подэтаж шляхом почергової проходки заходок першої черги, висотою рівною висоті шару, і заходок другої черги, висота яких дорівнює висоті шару-подэтажа, при цьому заходкам першої черги надають у вертикальному перерізі форму переверненої трапеції, а заходкам другої черги - неправильного шестикутника, причому ширину верхніх підстав фігур цих заходок і ширину заходок вищерозміщеного (подразрезного) шару приймають рівної величини. Запаси родовища нижче перехідного шару-подэтажа відпрацьовують камерами в шаховому порядку зі зміщенням на подэтаж. Камер в поперечному перерізі надають вигляд шестикутника, витягнутого по вертикалі. Верхню частину камер формують у вигляді трапеції розміром у половину висоти камери, до�одному шарі - подэтаже, а контури бічних верхніх сторін - з контурами нижніх сторін закладених сусідніх заходок другої черги. Нижній частині камери розміром в половину її висоти надають у вертикальному перерізі форму переверненої трапеції. Винахід дозволяє підвищити інтенсивність відпрацювання рудних родовищ, збільшити розмір виймальної одиниці і знизити витрати на закладні роботи. 4 з.п. ф-ли, 2 іл.

Спосіб підземного блокового вилуговування корисних копалин

Винахід відноситься до гірничої справи, а саме до видобутку корисних копалин методом блочного підземного вилуговування. Спосіб підземного блокового вилуговування корисних копалин включає в себе проходку в днище блоку виробок дренажного горизонту для збору продуктивних розчинів, відбій і магазинирование руди із залишенням над виробками дренажного горизонту запобіжного цілика, буріння підняттєвих закачних свердловин з виробок дренажного горизонту через запобіжний цілик, подання за ним витравлюють розчину в замагазинированную руду, збір продуктивних розчинів у виробках дренажного горизонту. Повсталі закачні свердловини з виробок дренажного горизонту через запобіжний цілик бурять до нижньої межі замаганизированной руди, а витравлюють розчин у замагазинированную руду подають за восстающим закачним свердловинам в суміші з повітрям у режимі гідродинамічної кавітації. Винахід дозволяє підвищити ступінь вилучення корисних копалин з руд, скоротити тривалість вилуговування і знизити витрату вилуговуючих реагентів. 2 з.п. ф-ли, 2 іл.

Спосіб розробки корисних копалин

Винахід відноситься до гірської промисловості і може бути використане при розробці корисних копалин з безперервною з доставкою забою камери. Технічним результатом є збільшення експлуатаційної продуктивності комбайнового комплексу. Транспортування відбитого комбайном корисних копалин здійснюють самохідним вагоном до саморушного изгибающегося конвеєра, завантажувальну частину якого розташовують у камері, а розвантажувальну - над рудоспускной свердловиною, по якому транспортують корисну копалину і розвантажують у рудоспускную свердловину, при цьому пересувку конвеєра на наступну свердловину виробляють, коли довжина транспортування корисних копалин самохідним вагоном у камері досягає максимальної довжини, що визначається з математичного виразу. Граничну довжину камери, при якій забезпечують безперервну роботу комбайна, з використанням бункера-перевантажувача, самохідного вагона і саморушного изгибающегося конвеєра розраховують з математичного виразу. 1 з.п. ф-ли, 4 іл.

Спосіб підготовки рудних тіл на місці залягання до вилуговування корисних компонентів

Винахід відноситься до області геотехнології і може бути використане для підземного вилуговування металів з руд, зокрема до підготовки рудних тіл на місці залягання до вилуговування. Спосіб підготовки рудних тіл до вилуговування корисних компонентів на місці залягання включає закладення зарядів у віяла свердловин (11) в центральній частині рудного тіла, підривання згаданих віял свердловин і подальше нагнітання в центральну частину рудного тіла технологічного розчину через перфораційні канали з разветвляющимися тріщинами по периферії каналів, сформовані у верхній частині рудного тіла спрямованими вибухами. Закладання зарядів здійснюють з формуванням водяного кільцевого зазору між зарядом вибухової речовини, дном і стінками свердловини, після формування кільцевого зазору щілину заповнюють водою або тампонують. Винахід дозволяє підвищити розкриття тріщин і рівномірність розподілу витравлюють розчину в обсязі рудного тіла. 1 з.п. ф-ли, 2 іл.
Up!