Пристрій і спосіб отримання імпульсів передачі даних в бурильній колоні

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНІКИ

[1] Дана заявка відноситься, в загальному, до способів і пристрою для гидроимпульсной свердловинної телеметрії; і конкретніше, відноситься до компонування телеметрії, що містить зсувний клапан із зворотно-поступальним рухом для отримання імпульсів передачі даних в буровому розчині; і також відноситься до механізму сприяння зворотно-поступальний руху зсувного клапана.

ПЕРЕДУМОВИ ВИНАХОДУ

[2] Системи гидроимпульсной свердловинної телеметрії, звичайно іменовані системами з гідроімпульсним каналом зв'язку, служать для передачі інформації з забійній зони стовбура свердловини на поверхню під час операцій буріння. Для цього опису всі текучі середовища, які можна використовувати у свердловині під час виконання операції буріння іменуються "буровим розчином". Фактично, дані будь-якого виду, які можна збирати в свердловині, можна передавати на поверхню з використанням систем гидроимпульсной свердловинної телеметрії, у тому числі інформацію щодо операцій або умов буріння, а також дані каротажу, що відносяться до пластів, оточуючим свердловину. Інформація за операціями або умовам буріння може включати в себе, наприклад, тиск, температуру, напребя, в якості неповного переліку прикладів, щільність по акустичного каротажу, пористість, градієнти індукції і тиску пласта. Передача цієї інформації є важливою для управління та моніторингу операцій буріння, а також для технічної діагностики.

[3] Імпульси передачі даних можна отримувати за допомогою клапанного пристрою поперемінно блокуючого і відкриває трубопровід проходу потоку бурового розчину, утворений бурильної колоною. Механізми, що застосовуються для приведення в дію таких клапанних пристроїв піддаються значному зносу, при цьому швидкість отримання імпульсів передачі даних, і таким чином, ширина смуги пропускання, може обмежувати можливістю прикладання сили виконавчим механізмом, що приводить в дію клапанне пристрій.

КОРОТКИЙ ОПИС КРЕСЛЕНЬ

[4] Деякі варіанти здійснення показано як приклад і не є обмежувальними, на доданих кресленнях показано наступне.

[5] На Фіг. 1 схематично показана бурова установка, яка включає в себе бурильну колону, що має в складі компонування телеметрії для отримання імпульсів передачі даних в буровому розчині, згідно наприклад варіанти осущесѸ низу бурильної колони, показаної на Фіг. 1, причому компонування телеметрії включає в себе є прикладом зсувний клапан і механізм зворотно-поступального переміщення для приведення в дію з кутовим зворотно-поступальним переміщенням зсувного клапана.

[7] На Фіг. 3А-3В показаний ізольований кінець є прикладом зсувного клапана, який може утворювати частина компонування телеметрії, таку як показано на Фіг. 2, причому зсувний клапан показаний у відкритому положенні на Фіг. 3А і в закритому положенні на Фіг. 3В.

[8] На Фіг. 4A-4D показано ізольоване переріз частини механізму зворотно-поступального переміщення для виконання частини компонування телеметрії, такий як показано на Фіг. 2, показані послідовні положення механізму зворотно-поступального переміщення під час одного циклу зворотно-поступального руху.

[9] На Фіг. 5 показано ізольовані кінці є додатковими прикладами зсувних клапанів, які можуть утворювати частина компонування телеметрії, показано переміщення клапана з першого закритого положення в друге закрите положення під час одного ходу зворотно-поступального переміщення.

[10] На Фіг. 6 показаний ізольований трьох�і телеметрії, причому зсувний клапан містить що є прикладом допоміжний пристрій передачі крутного моменту.

[11] На Фіг. 7А-7С показаний ізольований тривимірний вигляд клапана і механізму зворотно-поступального переміщення, які можуть утворювати частина компонування телеметрії, такий як показано на Фіг. 2А-2В.

ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ВИНАХОДУ

[12] Таке докладний опис з доданими кресленнями, що показують різні конструкції прикладів, являє способи практичної реалізації цього винаходу. При розгляді в різних прикладах розв'язання задачі винаходу щонайменше частково виконуються посилання на дані креслення, і в описі варіанти здійснення показані досить докладно для реалізації винаходу фахівцем в даній області техніки. Багато інших варіантів здійснення можна використовувати для практичної реалізації цього винаходу, що відрізняються від ілюстративних прикладів, розглянутих у даному документі, і конструктивні і експлуатаційні зміни і доповнення варіантів, розглянутих в даному документі, можна виконувати без відходу від обсягу цього винаходу.

[13] В даному описі вказівки на "один вату здійснення або прикладу; разом з тим, такі варіанти здійснення не є взаємовиключними, якщо інше спеціально не зазначено або не є очевидним для фахівця в даній області техніки, застосовує даний винахід. Таким чином, різні комбінації та/або об'єднання варіантів здійснення і прикладів, описані в цьому документі, а також додаткові варіанти здійснення і приклади, визначені об'ємом формули винаходу, а також всі дійсні еквіваленти формули винаходу можна включати до складу винаходу.

[14] На Фіг. 1 схематично показаний приклад варіанту здійснення системи 102 отримання імпульсів передачі даних в буровому розчині. Бурова установка 100 включає в себе підземний стовбур 104 свердловини, в якому розташована бурильна колона 108. Бурильна колона 108 містить секції бурильної труби, підвішені на бурильної платформі 112, закріпленої на обладнанні устя свердловини. Свердловинне промивання компонування або компонування низу бурильної колони (КНБК) на нижньому кінці бурильної колони 108 включає в себе бурове долото 116. Контрольно-вимірювальний блок 120 включений до складу бурильної колони 108 і в свою чергу включає в себе прилади для вимірювання параметрів стовбура свления компонування 124 телеметрії, включену до складу обладнання бурильної колони 108 для отримання імпульсів передачі даних в буровому розчині в бурильній колоні 108. Компонування 124 телеметрії містить клапанне пристрій з виконавчим механізмом для селективного отримання імпульсів передачі даних в буровому розчині, як описано більш докладно нижче і показано на Фіг. 2-4.

[15] Буровий розчин (наприклад "бурової промивний розчин" або інші текучі середовища, які можуть перебувати в свердловині), проходить циркуляцію з ємності 132 бурового розчину, наприклад, наземної ємності зберігання бурового розчину, з'єднаної з обладнанням гирла свердловини, зазначено в загальному позицією 130, з допомогою насоса (не показано), продавливающего бурової промивний розчин у трубу подачі 128 бурового розчину створену усередині бурильної колони 108, так, що буровий розчин виходить під високим тиском через бурове долото 116. Після виходу з бурильної колони 108, буровий розчин займає кільцеве простір 134 стовбура свердловини, утворене між бурильною колоною 108 і стінкою стовбура 104 свердловини. Буровий розчин потім забирає вибурену породу з вибою ствола 104 свердловини на обладнання гирла свердловини, де вибурену породу видаляють �язь з циркуляційною системою бурового розчину для вимірювання імпульсів передачі даних в буровому розчині, таким чином, беручи дані сигналів, вироблюваних компонуванням 124 телеметрії.

[16] На Фіг. 2 показаний більш детально приклад варіанту здійснення компонування 124 телеметрії. Компонування 124 телеметрії включає в себе подовжений загалом трубчастий корпус 204 включений до складу обладнання бурильної колони 108, так що внутрішнє порожній простір 208 корпусу 204 утворює ділянку трубопроводу 128 текучого середовища, утвореного бурильної колоною 108. Корпус 204 з'єднується з секціями 212 бурильної колони 108 на своїх протилежних кінцях. У прикладі варіанту здійснення Фіг. 2А, корпус 204 показаний сполученим із суміжною трубної секції 212 різьбовий замковій муфтою 214.

[17] Корпус 204 включає в себе корпус 216 муфти, розміщений коаксіально в корпусі 204 на його верхньому кінці, причому корпус 216 муфти утворює клапанний канал 220 в трубі 128 текучого середовища. Обертовий клапан або зсувний клапан 224 встановлюється в клапанному каналі 220 для поперемінного розблокування або блокування клапанного каналу 220, для отримання при цьому імпульсів передачі даних в буровому розчині в трубі 128 текучого середовища. При використанні в даному документі, "блокування" каналу або вікна не означає обов'язкового повного �реди і клапанний канал 220 загалом, циліндричними, з круглим зовні перетином. Разом з тим, труба 128 текучого середовища включає в себе секцію 228 розтруба поступово звужується поступово до клапанного каналу 220 в напрямку вниз по потоку (вказано стрілкою 232).

[18] Зсувний клапан 224 містить статор 236, розташований в клапанному каналі 220 і жорстко з'єднаний з корпусом 204, в даному прикладі з'єднаний з корпусом 216 муфти. Зсувний клапан 224 додатково містить ротор або клапанний елемент 240 встановлений суміжно зі статором 236 для коливального або зворотно-поступального руху для поперемінного розблокування і блокування клапанного каналу 220. Конфігурація статора 236 і клапанного елемента 240 приклад варіанту здійснення Фіг. 2 на Фіг. 3А і 3В показана на аксіальному вигляді з торця клапана 224 з клапанним елементом 240 у відкритому положенні і в закритому положенні, а також на Фіг. 7А та 7В, де показаний тривимірний вигляд клапана 224 в закритому положенні і відкритому положенні відповідно.

[19] Статор 236 утворює проходять по колу периметра ряд клапанних отворів або вікон 304, лежать у площині більш або менш перпендикулярної подовжньому напрямку бурильної колони 108. У прикладі варіанту здійснення� на колі статора. Кожне вікно 304, таким чином проходить від центральної втулки 308 статора, має радіально відкритий кінець і обмежується протилежними радіально проходять бічними кромками. В даному варіанті здійснення вікна 304 рознесені на рівні інтервали, кутовий інтервал між протилежними бічними крайками одного з вікон 304 дорівнює кутовому інтервалу між суміжними бічними крайками сусідніх вікон 304. Статор 236 має шість вікон 304, утворюють відповідні кути в 30°, і рознесені один від одного на рівні інтервали до 30°. Вікна 304 статора 236 таким чином змінюються по колу ідентичними за формою і розміром перегородками або пелюстками 312. Аксіальна торцева поверхня 316 статора 236 є плоскою (як показано) і є перпендикулярною до центральної осі статора, яка утворює вісь 244 клапана (див. Фіг. 2). Конкретна конфігурація описаного клапана 224, показаного на Фіг. 2-5 та 7 може відрізнятися в інших варіантах здійснення без відходу від обсягу винаходу. Наприклад, статор 236 може мати менше або більше шести вікон, і може мати інтервали більше або менше інтервалів 30° прикладу. Протилежні аксіальні торцеві поверхні статора 236 і клапанного елемента 240 можуть � Клапанний елемент 240 є працюючим спільно зі статором 236, утворюючим проходять по периметру кола ряд лопаток або лопатей 320, аналогічних за формою, розміром і відносного просторового розташування вікон 304 статора 236. Клапанний елемент 240 в цьому прикладі тому має шість лопатей 320, що відходять радіальне від центральної втулки 308, причому кожна лопать 320 має постійну кутову ширину 30°, і лопаті 320 рознесені на рівні інтервали 30° один від одного. Лопаті 320 мають радіальну довжину рівну радіальної довжині вікон 304. Клапанний елемент 240 має плоску аксіальну торцеву поверхню 324 (див. Фіг. 2), аксіально віднесену на невелику відстань від торцевої поверхні 316 статора 236 так, що статор 236 і клапанний елемент 240 розташовані торець до торця з аксіальним робочим зазором між ними, причому клапанний елемент 240 є коаксіальним зі статором 236 і виконаний обертальний або смещающимся на деякий кут навколо осі 244 клапана.

[21] Коли клапанний елемент 240 займає відкрите положення (Фіг. 3А, 7В) лопаті 320 не поєднані з відповідними вікнами 304, кожна лопать 320 поєднана з відповідною лапою 312 статора так, що вікна 304 повністю деблокированни для забезпечення проходу бурового розчину через них. Коли клапанний 304 для повного, закриття вікон 304 і блокування проходу бурового розчину через них.

[22] На Фіг. 2 також показано, що компонування 124 телеметрії додатково містить механізм 248 зворотно-поступального переміщення (див. Фіг. 7А-7С), який функціонально з'єднується з клапанним елементом 240 для повідомлення кутового зворотно-поступального переміщення або обертання клапанного елемента 240 навколо осі 244 клапана. Механізм 248 зворотно-поступального переміщення створюється нижче по потоку від зсувного клапана 224, і містить коленчатое пристрій 252 для прикладу у формі кривошипного колеса 256, яке встановлено в корпусі 204 для обертання навколо осі 260 кривошипа, яка паралельна осі 244 клапана і віднесена вбік від неї. Механізм 248 зворотно-поступального переміщення додатково містить приводний пристрій у вигляді двигуна 264, коаксіально встановленого в корпусі 204 (як показано), розташованого нижче по потоку від кривошипного колеса 256. Двигун 264 може включати в себе турбіну (не показано) для отримання електроенергії під дією потоку бурового розчину, що проходить через корпус 204.

[23] Двигун 264 з'єднується приводний трансмісією з кривошипним колесом 256 для передачі обертання і Ђся з кривошипним колесом 256 зубчастою передачею, містить ведену основну шестерню 268 має зубчасте зачеплення з кривошипним колесом 256, причому кривошипное колесо 256 є зубчастим колесом, коаксіальним з віссю 244 клапана (як показано).

[24] Жорсткий ковзний елемент у прикладі у вигляді змінного стрижня або штанги 272 з'єднується з кривошипним колесом 256 поворотним шарніром з віссю 276 обертання, паралельної осі 260 кривошипа і осі 244 клапана, і віднесеної вбік від них. При цьому, палець 280 шарніра виступає аксіально з кривошипного колеса 256 на місці, радіально віднесено від осі 260 кривошипа, так що вісь 276 обертання переміщується по орбіті навколо осі 260 кривошипа при обертанні кривошипного колеса 256. Палець 280 шарніра розміщується у втулці/гнізді стикующейся з ним порожнини ковзної штанги 272 на шарнірному кінці штанги 272 тобто радіально дальньому кінці ковзної штанги 272 відносно осі 244 клапана. Шарнірне з'єднання ковзної штанги 272 з кривошипним колесом 256, таким чином забезпечує поворотне або кутове зміщення ковзної штанги 272 відносно осі 260 кривошипа з закріпленням радіально далекого кінця ковзної штанги 272 на осі обертання 260 для обертання з пальцем 280 шарніра навколо осі 260 кривошипа.

[25] Змінна штамів каналі або отворі 288, утвореному балансиром у прикладі у вигляді елемента 292 у вигляді карданної вилки. Елемент 292 у вигляді карданної вилки прикріплюється до приводного валу 296 тобто, з'єднується як елемент трансмісії з клапанним елементом 240, для передачі обертання і/або крутного моменту на клапанний елемент 240. Отвір 288 проходить радіально через елемент 292 у вигляді карданної вилки, перетинаючи вісь 244 клапана (див. Фіг. 4A-4D). Отвір 288 має циліндричну форму (як показано), з постійним перетином, і є комплементарним в перерізі з хвостовиком 284, при цьому хвостовик 284 встановлений з посадкою ковзання в отворі 288. Хвостовик 284 таким чином скріплюється з елементом 292 у вигляді карданної вилки для поворотного або кутового зміщення навколо осі 244 клапана, із забезпеченням радіального ковзання хвостовика 284 в отворі 288. Оскільки змінна штанга 272 утримується захопленої комплементарним стикующимся з нею отвором 288 так, що перетинає вісь 244 клапана незалежно від положення осі 276 обертання, обертання кривошипного колеса 256 від приводу дає в результаті обертальний або кутове зворотно-поступальне переміщення хвостовика 284 і ковзної штанги 272 навколо осі 244 клапана, як наслідок, обеспечивнга 272 скріплена для обертання навколо осі 244 клапана, описаного більш докладно нижче. Кутове зворотно-поступальне переміщення елемента 292 у вигляді карданної вилки передається на клапанний елемент 240 з допомогою приводного валу 296.

[26] Механізм 248 зворотно-поступального переміщення додатково включає в себе крутний елемент у формі торсіонного валу 298, жорстко з'єднаного з елементом 292 у вигляді карданної вилки (Фіг. 2А) і проходить коаксіально від свого з'єднання з елементом 292 у вигляді карданної вилки до нерухомо закріпленого з'єднанню на своєму іншому кінці (Фіг. 2В). Розташований вище по потоку кінець торсіонного валу 298 скріплений для обертання з елементом 292 у вигляді карданної вилки забезпечує його кутове зміщення з елементом 292 у вигляді карданної вилки навколо осі 244 клапана, тоді як розташований нижче по потоку кінець 286 (Фіг. 2В) торсіонного валу 298 закріплений щодо корпусу 204 з виключенням обертання навколо осі 244 клапана. Як показано на Фіг. 2В, торсіонний вал 298 проходить коаксіально вздовж трубчастого корпусу або труби приводу і розміщується в закрепляющем елементі 290, який встановлений в корпусі 204 з виключенням обертання.

[27] Закріплює елемент 290 фіксує розташований нижче по потоку кінець 286 торсіонного валу 298 у води 282 електричного контролера для прийому сигналів управління з контрольно-вимірювального блоку 120 і для передачі сигналів управління на двигун 264. В даному прикладі сигнали управління передаються по електричних проводах 285, які проходять уздовж порожнини всередині труби 278. В інших варіантах здійснення труба 278 може бути кабелированной трубою і передавати електричні сигнали керування. Торсіонний вал 298 виконаний з еластичного матеріалу, в даному прикладі з відповідної сталі, так що торсіонний вал 298 є пружним при роботі на кручення, передаючи крутний момент на елемент 292 у вигляді карданної виделки з опором кутового зміщення розташованої вище по потоку кінця торсіонного валу 298 з ненавантаженого стану. Торсіонний вал 298 виконаний так, що його ненагруженное положення розташоване посередині між протилежними кутовими крайніми точками кутового зворотно-поступального переміщення елемента у вигляді карданної вилки. Торсіонний вал 298 таким чином служить в якості торсіонної пружини, поджимающей елемент 292 у вигляді карданної вилки (і отже клапанний елемент 240, до якого прикріплений) до кутового положення посередині між протилежними кутовими крайніми точками кутового зворотно-поступального переміщення під дією приводу (відповідає положенням, показаним на Фіг. 4А і 4D відповідно�словиям роботи.

[28] Торсіонний вал 298 є коаксіальним з віссю 244 клапана і проходить по центру через двигун 264 (Фіг. 2А). При цьому двигун 264 утворює подовжений круглий циліндричний канал 270 коаксіальний з віссю 244 клапана, причому торсіонний вал 298 проходить коаксіально через канал з кільцевим робочим зазором.

[29] Компонування 124 телеметрії також включає в себе електронну схему 266 управління двигуном, підтримує зв'язок з двигуном 264 та з контрольно-вимірювальним блоком 120 по електричних проводах 285 (не показано на Фіг. 2А, для ясності), для зміни швидкості обертання кривошипного колеса 256 за сигналами управління з контрольно-вимірювального блоку 120, для передачі даних на обладнання гирла свердловини за допомогою модулювання імпульсів передачі даних, одержуваних за допомогою почергового відкриття і закриття зсувного клапана 224.

[30] При роботі кривошипное колесо 256 приводиться в дію двигуном 264, забезпечуючи переміщення осі 276 обертання і при цьому шарнірного кінця ковзної штанги 272 по орбіті навколо осі 260 кривошипа. Оскільки змінна штанга 272 укладена в отвір 288 елемента 292 у вигляді карданної вилки так, що поздовжній напрямок або поздовжня вісь ковзної штанги 272 �ательное кутове або поворотне переміщення ковзної штанги 272 навколо осі 244 клапана одночасно з ковзанням ковзної штанги 272 в поздовжньому напрямку в отворі 288. Один повний оборот кривошипного колеса 256 показано на Фіг. 4A-4D. Поперечний рознос між віссю 276 обертання і віссю 260 кривошипа, і поперечний рознос між віссю 244 клапана і віссю 260 кривошипа вибираються такими, що діапазон кутового зворотно-поступального переміщення ковзної штанги 272 і значить клапанного елемента 240, становить 30° для даного випадку. Кутове зміщення ковзної штанги 272 навколо осі 244 клапана для чверті обороту кривошипного колеса 256 (наприклад, різниця кутової орієнтації ковзної штанги 272 між Фіг. 4А і Фіг. 4В) становить 15° для даного випадку. Діапазон руху механізму 248 зворотно-поступального переміщення, і число лопатей 320 клапанного елемента 236 можуть в інших варіантах здійснення відрізнятися від описаного вище і показаного на Фіг. 2-4 прикладу варіант здійснення.

[31] Клапанний елемент 240 функціонально з'єднується з механізмом 248 зворотно-поступального переміщення, так що зсувний клапан 224 закривається, коли змінна штанга 272 і елемент 2 92 у вигляді карданної вилки розташовані на однієї крайньої точки свого кутового переміщення, і відкривається, коли змінна штанга 272 і клапанний елемент 240 розташовані на інший крайній точці свого кутового�м закритому положенні (див. Фіг. 3В) коли елемент 292 у вигляді карданної вилки має максимальне позитивне кутове зміщення (див. Фіг. 4А, 7А), і може перебувати у своєму відкритому положенні (див. Фіг. 3А), коли елемент 292 у вигляді карданної вилки має максимальне негативне кутове зміщення (див. Фіг. 4В, 7В). Один хід кривошипного колеса 256 таким чином створює переміщення клапанного елемента 240 з повністю відкритого положення (Фіг. 3А, 7В) в повністю закрите положення (Фіг. 3В, 7А) і назад повністю відкрите положення (Фіг. 3А, 7В). Частота зворотно-поступального переміщення або коливань клапанного елемента 240, як описано вище, може бути такою, що кожен хід або цикл може становити близько 10 мс.

[32] У цьому прикладі варіанту здійснення торсіонний вал 298 виконаний так, що перебуває в ненавантаженому стані, коли елемент 2 92 у вигляді карданної вилки знаходиться посередині між крайніми точками свого кутового зворотно-поступального переміщення (див. Фіг. 4В і 4D). Крутний момент, переданий торсіонним стрижнем 298 на елемент 2 92 у вигляді карданної вилки, таким чином досягає максимуму в крайніх точках зворотно-поступального кутового переміщення елемента у вигляді карданної вилки. Така пружна клапанний елемент 240, повідомляє прискорення клапанного елементу 24 0 при виході з положень з миттєвою нульовою швидкістю на протилежних кінцях його переміщення, тобто з його повністю відкритого положення (Фіг. 3А) і його повністю закритого положення (Фіг. 3В). В інших варіантах здійснення можна використовувати відрізняються розташування навантаження кутового положення для торсіонного валу 298.

[33] Компонування 124 телеметрії може включати в себе муфту зчеплення (не показано) між елементом 292 у вигляді карданної вилки і клапанним елементом 240 для забезпечення автоматичного розчеплення між елементом 292 у вигляді карданної вилки і клапанним елементом 240 в разі засмічення клапана 224 під час закриття та автоматичного повторного з'єднання на зворотному ходу після засмічення. Коли клапанний елемент 240, наприклад, блокується заважає закриття матеріалом, захопленим між клапанним елементом 240 і статором 236, може виникати ситуація надмірного зростання крутного моменту, що обумовлює автоматичне відключення муфти зчеплення для зупинки подальшого переміщення клапанного елемента 240 в його закрите положення. При цьому елемент 292 у вигляді карданної вилки продовжує зворотно-поступальний рух, муфта �итое положення. Робота муфти зчеплення таким чином сприяє очищенню клапанного каналу 220.

[34] Компонування 124 може додатково включати в себе систему модифікації амплітуди для динамічної зміни амплітуди імпульсів передачі даних, що виробляються клапаном 224. Наприклад, можна створити аксіально виконавче пристрій для приведення в дію клапанного елемента 240 аксіальним зміщенням відносно статора 236, таким чином змінюючи аксіальний зазор між клапанним елементом 240 і статором 236. Аксіальний інтервал між статором 236 і клапанним елементом 240 можна додатково автоматично регулювати, коригуючи амплітуду імпульсу для зміни параметрів бурового розчину, наприклад, витрати, щільності бурового розчину і в'язкості, глибини буріння і т. д. Приклад аксіального виконавчого пристрою показано на Фіг. 2В, як створюючий частина компонування 124 телеметрії, описано більш докладно нижче. В деяких варіантах здійснення, разом з тим, аксіально виконавче пристрій клапана 224 можна виключити, при цьому модуляцією імпульсу сигналу передачі даних керують виключно регулюючи кутове переміщення клапанного елемента 224.

[35] Аксіально виконавче устся трансмісією з регулюючим двигуном, 289, розміщеним в захисній трубі 278 вище по потоку від ходового гвинта 287 щодо направлення 232 потоку текучого середовища. Закріплений корпус 291 встановлений нижче по потоку від захисної труби 278, і телескопічно з'єднується із захисною трубою 278. При цьому закріплений корпус 291 має трубчасту ниппельную конструкцію 293 на своєму розташованому вище по потоку кінці, трубчаста ниппельная конструкція розміщується з можливістю ковзання в з'єднанні у вигляді ніпеля/муфта у відкритому розташованому нижче по потоку кінці захисної труби 278. Захисна труба 278 (і з нею торсіонний вал 298, механізм 248 зворотно-поступального переміщення, і клапанний елемент 240) є аксіально ковзної щодо закріпленого корпусу 291, причому закріплений корпус 291 має фіксоване аксіально положення щодо корпусу 204 бурильної колони 108. Ходовий гвинт 287 з'єднується різьбленням з внутрішньою різьбою в трубчастій ниппельной конструкції 293 для здійснення аксіального зміщення захисної труби 278 та інших компонентів, з'єднаних з нею, щодо закріпленого корпусу 291 у відповідь на приведення в обертання ходового гвинта 287 регулює двигуном 289.

[36] Аксіальний інтервал 295 між заплечиком закрное додаткове аксіально зміщення захисної труби 278 (і, отже, клапанного елемента 240) в напрямі (232) вниз по потоку до закріпленому корпусу 291. Закріплений корпус 291 може додатково включати в себе підпружинений поршень 297 підживлення маслом в комбінації з масляною ємністю 299 закріпленого всередині корпусу 291. Олійна ємність 299 гідравлічно повідомляється з простором усередині захисного екрана 278, так що підпружинений поршень 297 підживлення маслом автоматично компенсує зміни в обсязі об'єднаних внутрішніх просторах захисної труби 278 і закріпленого корпусу 291 внаслідок телескопічного зміщення даних елементів щодо один одного.

[37] Захисна труба 278 центрується центратором 265, містить безліч спиць 267 (в даному прикладі три рознесені на рівні інтервали спиці) проходять від центральної осі муфти 269, в якій захисна труба 278 встановлена з можливістю ковзання. Далекі кінці спиць 267 закріплені на внутрішній поверхні корпусу 204. Суміжні спиці 267 утворюють аксіально проходять між ними отвори для наскрізного проходу бурового розчину.

[38] При використанні регулює двигун 289 управляється системою управління по електричних проводах 285 для динамічної зміни аксіально�дачі даних, вироблюваних клапаном 224. Обертання приводом ходового гвинта 287 створює аксіально зміщення захисної труби 278, і отже клапанного елемента 240, внаслідок взаємодії різьблення ходового гвинта 287 з гвинтовою різьбою ниппельной конструкції 293 закріпленого корпусу 291. Перевага компонування 12 4 телеметрії полягає в тому, що механізм 248 зворотно-поступального переміщення забезпечує додаток збільшеного крутного моменту до клапанного елементу 240. Більш високу частоту зворотно-поступального переміщення і, отже, більш високі швидкості передачі даних телеметрії з гідроімпульсним каналом зв'язку можна таким чином отримувати при використанні механізму 248 зворотно-поступального переміщення. Ковзний контакт між ковзної штангою 272 і елементом 292 у вигляді карданної вилки додатково підвищує довговічність механізму зворотно-поступального переміщення, особливо в порівнянні з механізмом аналогічного призначення, який, наприклад, включає в себе кулачковое пристрій, що використовує точковий контакт або лінійний контакт.

[39] На Фіг. 5А-5С показано вибрані аспекти іншого прикладу варіанту здійснення внутрішньої компонування 500 телеме�ьшой мірою є аналогічною за конструкції і компонуванні пристрою 12 4 телеметрії, описаній вище і показаної на Фіг. 2-4, однакові компоненти вказані аналогічними позиціями, з одного боку, Фіг. 2-4, і, з іншого боку, Фіг. 5. Компонування 500 може мати статор 236 і клапанний елемент 240, які ідентичні описаним вище і показаним на Фіг. 3А-3В. Механізм зворотно-поступального переміщення (не показаний), компонування 500, разом з тим, виконаний з можливістю створювати таке обертальний зворотно-поступальний рух, що кожна лопать 320 клапанного елемента 240 закриває два вікна 304 статора 236 в одному своєму циклі обертального зворотно-поступального переміщення. У прикладі варіанту здійснення Фіг. 5А-5В клапанний елемент виконаний з можливістю зміщення на +30° (Фіг. 5А) і на -30° (Фіг. 5С) близько нульового положення (Фіг. 5) в якому лопаті 320 деблокируют відповідні вікна 304. Клапанний елемент 240 таким чином має діапазон кутового зсуву, що дорівнює 60°, переміщаючись в одному циклі з першого закритого положення (Фіг. 5А) в якому, наприклад, конкретна лопать 504 поєднується з одним з вікон 508, по друге закрите положення (Фіг. 5С), в якому лопать 504 поєднується з вікном 512 сусіднім з першим вікном 508, і назад в перше закрите положення (Фіг. 5А). Даний спосіб двойом лопатей, зазначене є більш практичним внаслідок обмежень геометрії корпусу механізму. Різні пристрої статора і діапазони кутового зміщення можна використовувати для отримання описаного вище подвійної дії, в якому генеруються два імпульсу за цикл. Наприклад, механізм 248 зворотно-поступального переміщення, описаний вище і показаний на Фіг. 2А-В (т. е. має діапазон кутового зміщення 30°) можна використовувати в комбінації з подвійним числом рознесених на рівні інтервали лопатей і вікон.

[40] Механізм 248 зворотно-поступального переміщення, описаний вище і показаний на Фіг. 2-4 можна використовувати в компонуванні 500 телеметрії, зміненої для отримання збільшеного діапазону обертального зворотно-поступального переміщення клапанного елемента 240 з допомогою, наприклад, зменшення поперечного розносу між віссю 244 клапана і віссю 260 кривошипа, або за допомогою збільшення радіального розносу осі 276 обертання відносно осі 260 кривошипа. В деяких варіантах здійснення відрізняється механізм зворотно-поступального переміщення, можна використовувати для приводу, що створює обертальний зворотно-поступальне переміщення клапанного елемента 240, при якому клапказанного на Фіг. 5А-5С, полягає в тому, що більш високу швидкість або частоту імпульсів передачі даних можна отримати з допомогою циклу з двома імпульсами.

[42] На Фіг. 6 показаний додатковий приклад варіанту здійснення клапана 600, який може утворювати частина компонування телеметрії, аналогічної компонуванні 124 телеметрії описаної вище і показаної на Фіг. 2-4. Однаковими позиціями вказані однакові частини на Фіг. 2-4 і на Фіг.6. Клапан 600 на Фіг. 6 містить статор 604 і ротор або клапанний елемент 608, який включає в себе допоміжний пристрій 612 передачі крутного моменту для направлення кінетичної енергії або тиску в буровому розчині на створення крутного моменту на клапанному елементі 608. Допоміжний пристрій 612 передачі крутного моменту включає в себе кілька отворів або пазів 616, 618, які проходять аксіально через статор 604 для направлення бурового розчину на поверхні 620 падіння, створені отворами або каналами 624 (одне з яких видно на Фіг. 6), які проходять аксіально через клапанний елемент 608.

[43] Клапан 600 виконаний з можливістю отримання подвійного імпульсу за хід, аналогічно компонуванні 500 Фіг. 5. Статор 604 утворює дві діаметрально протилежних пари рознесені на 30° один від одного. Клапанний елемент 608 має пристрій прорізів 632 проходу потоку, які є ідентичними за розмірами і рознесення вікон 628, так що лопатка або лопать 636 утворюється між прорізами 632 проходу потоку кожної пари вікон 628. Суцільні перемички 640, 644 проходять по колу між парами вікон 628 і прорізів 632 проходу потоку статора 604 і клапанного елемента 608, відповідно, так що коли одна з лопатей 636 клапанного елемента 608 поєднується з відповідними вікнами 628, потік бурового розчину, що проходить через вікна 628 блокується клапанним елементом 608. Механізм зворотно-поступального переміщення (не показаний) з'єднаний з клапаном 600, виконаний з можливістю управління обертальним зворотно-поступальним переміщенням клапанного елемента навколо осі 244 клапана з діапазоном 30°, по суті збігається з одним ходом клапанного елемента 608, і при використанні переміщує клапанний елемент 608 з першого закритого положення, в якому кожна з лопатей 636 поєднується з одним з вікон 628 відповідної пари вікон 628, по друге закрите положення, в якому кожна лопать 63 6 поєднується з іншим одним з вікон 628 відповідної пари, і назад в перше закрите положення.

[44] Допоміжно�, �оддерживаемого потоком, на клапанний елемент 608 з випередженням повного закриття вікон 628 клапанним елементом 608. Відносні положення по колу, з одного боку, радіально проходять пазів 616, 618 в статорі 604, і, з іншого боку, стикуючих радіально проходять каналів 624 в клапанному елементі 608, є такими, що перший один з каналів 624 поєднується зі своїм відповідним пазом 616, коли клапанний елемент 60 8 є суміжним зі своїм першим закритим положенням, а другий один з каналів 624 поєднується з відповідним пазом 618, коли клапанний елемент 608 є суміжним зі своїм другим закритим положенням. На Фіг. 6 як приклад показано положення, в якому перший канал 624 поєднується з першим пазом 616, а клапанний елемент 608 відстоїть на близько 5° від свого першого закритого положення. Коли перший канал 624, таким чином, відкривається впливу потоку бурового розчину, другий канал 624 не поєднується зі своїм відповідним пазом 618, так що прохід бурового розчину в другий канал 624 блокується перемичкою 640 статора 604. Аналогічно, коли другий канал 624 поєднується зі своїм відповідним пазом 618, і клапанний елемент 608 відстоїть на близько 5° від свого другого закритого пофіг.6), перший канал 624 блокується статором 604. Знову, відносні положення допоміжного пристрою передачі крутного моменту можуть змінюватись для відрізняється геометрії лопатей і кутів відкриття лопатей.

[45] Рознос по колу або кутовий інтервал між каналами 624 може перевищувати різницю між, з одного боку, кутовим інтервалом між каналами 624 і, з іншого боку, діапазоном зворотно-поступального переміщення клапанного елемента 608, для отримання поєднання одного з пазів 616, 618 з відповідним одним з каналів 624 деякою мірою поза фазою з кожним із закритих положень. В іншому прикладі варіанту здійснення, в якому діапазон кутового зворотно-поступального переміщення становить 15° і пази 616, 618 рознесені на 180° один від одного, рознос між каналами 624 може становити 160° для отримання випередження на 5° додатки підтримуваного текучої середовищем крутного моменту перед закриттям. В інших варіантах здійснення кутовий інтервал між пазами 616, 618 може мати величину менше величини кутового інтервалу між каналами 624.

[46] Кожен з пазів 616, 618 нахилений відносно осі 244 клапана (див. Фіг. 6), і обидва проходять аксіально і по колу, для забезпечення�ія бурового розчину на відповідну поверхню 620 падіння в напрямку частково по колу. Кожна поверхня 620 падіння аналогічно може мати похилу орієнтацію на вигляді поверхні падіння в поздовжньому перерізі щодо відповідного паза 616, 618. Кожна поверхня 620 падіння може таким чином мати орієнтацію з проходять по колу компонентом, будучи похилій відносно осі клапана в напрямку протилежному орієнтації відповідного паза 616, 618. Для ясності опису, суміщення паза 616, 618 зі своїм відповідним каналом 624 означає, що клапанний елемент 608 знаходиться в положенні, де паз 616, 618 й канал 624 гідравлічно з'єднані, наприклад, коли випускний отвір паза 616, 618 на розташованій нижче по потоку аксіальної торцевої поверхні статора 604 поєднується з впускним отвором каналу 624 на протилежній розташованої вище по потоку аксіальної торцевої поверхні клапанного елемента 608.

[47] При використанні перший паз 616 поєднується з відповідним каналом 624, коли клапанний елемент 608 наближається до першого закритого положення. Поєднання паза 616 та каналу 624 дає в результаті прохід потоку бурового розчину під тиском через паз 616 на поверхню 620 падіння, який падає на поверхню падіння для передачі крутного моменту на клапкритое положення. Протилежна пара паз/отвір 618, 624 функціонує аналогічним способом для створення підтримуваного потоком крутного моменту на клапанному елементі 608 незадовго перед закриттям клапанного елемента 608 з допомогою переміщення клапанного елемента 608 по друге закрите положення. Для створення крутного моменту в протилежному напрямку для закриття в першому положенні і другому положенні, відповідно, два паза 616, 618 можуть мати нахил в одному напрямку відносно осі 244 клапана. Дві поверхні 620 падіння можу аналогічно мати нахил в одному напрямку кожна відносно осі 244 клапана, з нахилом протилежним щодо пазів 616, 618.

[48] Перевага клапана 600, показаного на Фіг. 6 і 7 полягає в тому, що в ньому використовується буровий розчин під тиском для програми крутного моменту до клапанного елементу, для сприяння закриттю клапанного елемента 608. Заявники виявили, що додаток максимального крутного моменту на клапанному елементі 608 потрібно при закритті або з наближенням до закриття клапанного елемента 608. Синхронізація програми крутного моменту, підтримуваного потоком з допомогою допоміжного пристрою 612 передачі крутного момпочтительно зменшується максимальний крутний момент, необхідний механізмом 248 створює зворотно-поступальний рух, забезпечуючи більш високу частоту зворотно-поступального переміщення та/або зменшуючи знос компонентів механізму зворотно-поступального переміщення.

[49] Таким чином, описані спосіб і система для виконання аналізу технологічного процесу, підтримувані системою технологічного процесу. Хоча даний винахід описано вище і показано у вигляді конкретних прикладів варіантів здійснення, очевидно, що різні модифікації і зміни можна виконувати в даних варіантах здійснення без відходу від сутності та обсягу способу та/або системи. Відповідно, докладний опис і креслення слід вважати ілюстративними, але не обмежувальними.

[50] У викладеному вище докладному описі різні ознаки об'єднані в одному варіанті здійснення для стислості розкриття. Даний спосіб розкриття не слід інтерпретувати, як вказівка, що заявлені варіанти здійснення вимагають більше ознак, що прямо зазначено в кожному пункті формули винаходу. Навпаки, як відображено в наступній формулі винаходу, об'єкт винаходу має всі ознаки одного розкритого варіанти осуществленмули сам по собі відповідає окремому варіанту здійснення.

1. Компонування для отримання імпульсів передачі даних в буровому розчині в бурильній колоні, що містить:
корпус з внутрішньою порожниною, що з'єднується з бурильною колоною для встановлення гідравлічного зв'язку клапанного каналу, утвореного внутрішньою порожниною корпусу, з трубопроводом з буровим розчином, утвореним бурильної колоною;
зсувний клапан, встановлений в клапанному каналі для отримання імпульсів передачі даних в буровому розчині за допомогою дроселювання клапанного каналу, причому зсувний клапан містить клапанний елемент, що повертається на потрібний кут навколо осі клапана, поєднаної з поздовжньою віссю бурильної колони, для дроселювання клапанного каналу;
механізм зворотно-поступального переміщення, функціонально поєднаний з клапанним елементом для виконання кутового зворотно-поступального переміщення клапанного елемента навколо осі клапана, причому механізм зворотно-поступального переміщення містить:
балансир, що з'єднується трансмісією з клапанним елементом, причому балансир встановлений по суті коаксіально з віссю клапана і повертається навколо осі клапана,
ведений коленчатое пристрій, встановлений з возьзящий елемент, проходить радіально між колінчастим пристроєм і балансиром, причому ковзний елемент з'єднується, створюючи ковзну муфту між колінчастим пристроєм і балансиром, ковзний елемент з'єднується поворотним шарніром з колінчастим пристроєм, ковзний елемент скріплюється з балансиром для кутового зміщення навколо осі клапана, і ковзний елемент з'єднується з можливістю радіального ковзання щодо балансира так, що кутове зворотно-поступальне переміщення змінного елемента навколо осі клапана внаслідок обертання колінчастого пристрою дає в результаті кутове зворотно-поступальне переміщення балансира і отже клапанного елемента.

2. Компонування з п. 1, в якій балансир утворює отвір, що проходить радіально через нього, ковзний елемент містить комплементарний стикующийся хвостовик, який розміщується для ковзання в радіальному отворі, причому хвостовик і отвори мають комплементарні конфігурації по колу в перерізі.

3. Компонування з п. 1, в якій коленчатое пристрій містить кривошипное колесо, встановлене з можливістю обертання навколо осі кривошипа, ковзний елемент, з'єднаний поворотним від неї, причому вісь обертання шарніра обертається по орбіті навколо осі кривошипа при обертанні приводом кривошипного колеса.

4. Компонування з п. 1, додатково містить двигун, функціонально з'єднаний з колінчатим пристроєм для приведення в обертання колінчастого пристрою, причому двигун встановлений усередині корпусу так, що двигун розташований більш або менш по центру в трубі подачі бурового розчину, утвореної частково корпусом, якщо дивитися на корпус в перерізі.

5. Компонування з п. 4, додатково містить торсіонно пружний торсіонний елемент, коаксіальний з балансиром і функціонально поєднаний з балансиром для передачі крутного моменту на нього, причому торсіонний елемент закріплений для виключення обертання на одному своєму кінці, далекому від балансира, для передачі крутного моменту на балансир, реагуючи на кутове зміщення балансира відносно нерухомо закріпленого кінця торсіонного елемента.

6. Компонування з п. 5, в якій торсіонний елемент з'єднується з кінцем балансира далекому від клапанного елемента, причому торсіонний елемент проходить через канал, утворений двигуном.

7. Компонування з п. 1, в якій клапан містить статор, утворює розташ�ї, які працюють спільно з вікнами, так що кутове зміщення клапанного елемента навколо осі клапана зміщує клапанний елемент між відкритим становищем, в якому відповідні лопаті деблокируют відповідні вікна, забезпечуючи прохід потоку бурового розчину через них, і закритим становищем, в якому відповідні лопаті поєднуються з відповідними вікнами, блокуючи прохід потоку бурового розчину через вікна.

8. Компонування з п. 7, в якій лопаті і вікна є, по суті, ідентичні за розміром і формою.

9. Компонування з п. 7, в якій зсувний клапан і механізм зворотно-поступального переміщення розташовані так, що конкретна лопать блокує два або більше з ряду вікон в одному циклі свого кутового зворотно-поступального переміщення.

10. Компонування з п. 9, в якій кутовий рознос лопатей і вікон відповідно, і кут зворотно-поступального переміщення клапанного елемента навколо осі клапана вибрані так, що конкретна лопать поєднується з одним з ряду вікон в однієї крайньої точки свого кутового зворотно-поступального переміщення, і поєднується з іншим одним з ряду вікон до протилежної крайньої точки свого кутового зворотно-мплитуди для динамічної зміни аксіального розносу між статором і клапанним елементом для зміни при цьому амплітуди імпульсів передачі даних, одержуваних в результаті зворотно-поступального руху клапанного елемента.

12. Компонування з п. 7, додатково містить допоміжний пристрій передачі крутного моменту на клапанний елемент з використанням впливу бурового розчину для поджатия клапанного елемента в закрите положення, причому допоміжний пристрій передачі крутного моменту містить поверхню падіння, утворену клапанним елементом, і отвір, що проходить аксіально через статор, для направлення бурового розчину на поверхню падіння, коли поверхня падіння поєднується з отвором в статорі.

13. Компонування з п. 12, в якій отвір і поверхня падіння встановлено, що кутове зміщення клапанного елемента до закритого положення призводить до поєднання кінця отвори з поверхнею падіння до досягнення закритого положення.

14. Клапанний механізм, що містить:
статор, утворює щонайменше одне вікно для потоку текучого середовища, що проходить через нього;
клапанний елемент, встановлений суміжно зі статором і сполучений з можливістю поворотного зміщення навколо осі клапана між закритим становищем, в якій клапанний елемент блокує по меншій мей мірою одне вікно статора для проходу потоку текучого середовища;
балансир, що з'єднується трансмісією з клапанним елементом для передачі крутного моменту і/або поворотного зміщення клапанної осі на клапанний елемент, причому балансир, що зміщується з поворотом навколо осі клапана;
ведений коленчатое пристрій, встановлений з можливістю обертання навколо осі кривошипа, по суті, паралельною і віднесеної убік від осі клапана;
ковзний елемент, який забезпечує ковзне колінчатого з'єднання пристрою з балансиром, причому ковзний елемент з'єднується з колінчастим пристроєм для обертання навколо осі обертання, яка переміщується по орбіті навколо осі кривошипа при обертанні колінчастого пристрою, ковзний елемент розміщується з можливістю ковзання в комплементарної стикующейся конструкції, що утворює частину балансира, так що ковзний елемент перетинає вісь клапана, причому ковзний елемент скріплюється з балансиром для поворотного зміщення навколо осі клапана так, що обертання колінчастого пристрою обумовлює повідомлення зворотно-поступального поворотного зміщення балансира навколо осі клапана.

15. Клапанний механізм з п. 14, в якому комплементарна яка стикуються конструкція балансира містить удрний стикующийся хвостовик, який розміщується з можливістю ковзання в отворі.

16. Клапанний механізм з п. 14, в якому коленчатое пристрій містить кривошипное колесо, встановлене з можливістю обертання навколо осі кривошипа, причому ковзний елемент з'єднується поворотним шарніром з віссю обертання, яка радіально віднесена від осі кривошипа.

17. Клапанний механізм з п. 14, в якому статор утворює розташований по колу ряд вікон проходу потоку текучого середовища, причому клапанний елемент є коаксіальним зі статором і містить розташований по колу ряд з лопатей, що працюють спільно з вікнами, так що поворотне зміщення клапанного елемента навколо осі клапана переміщує клапанний елемент між відкритим становищем, в якому відповідні лопаті деблокируют відповідні вікна, забезпечуючи прохід потоку текучого середовища через них, і закритим становищем, в якому відповідні лопаті поєднуються з відповідними вікнами, блокуючи прохід потоку бурового розчину через вікна.

18. Клапанний механізм з п. 17, в якому коленчатое пристрій і балансир розташовані так, що конкретна лопать блокує два або більше з ряду вікон в одному циклі свого поворотного у�льное пристрій передачі крутного моменту, чинний на клапанний елемент від потоку текучого середовища під тиском, що проходить через статор, і поджимающего клапанний елемент в закрите положення, причому допоміжний пристрій передачі крутного моменту містить поверхню падіння, утворену клапанним елементом, і отвір, що проходить аксіально через статор, для направлення бурового розчину на поверхню падіння, коли поверхня падіння поєднується з отвором в статорі.

20. Спосіб отримання імпульсів передачі даних в буровому розчині, що проходить через бурильну колону, що містить:
встановлення зсувного клапана в клапанному каналі, який утворює частину трубопроводу бурового розчину, створюваного бурильної колоною, причому зсувний клапан містить клапанний елемент, який може зміщуватися на деякий кут навколо осі клапана, поєднаної з поздовжньою віссю бурильної колони, для дроселювання клапанного каналу;
встановлення механізму зворотно-поступального переміщення в бурильній колоні, при цьому механізм зворотно-поступального переміщення з'єднується зі зсувним клапаном, причому механізм зворотно-поступального переміщення містить:
балансир, що з'єднується трансмісією Ѿго елемента, причому встановлено балансир по суті коаксіально з віссю клапана і може повертатися навколо осі клапана,
ведений коленчатое пристрій, встановлений з можливістю обертання навколо осі кривошипа, по суті, паралельною осі клапана і віднесеної вбік від неї; і
ковзний елемент, що забезпечує ковзне з'єднання між колінчастим пристроєм і балансиром, причому ковзний елемент з'єднується з колінчастим пристроєм для обертання навколо осі обертання паралельна осі кривошипа, ковзний елемент розміщується з можливістю ковзання в комплементарно стикующейся з ним конструкції, що утворює частину балансира, так що ковзний елемент перетинає вісь клапана, ковзний елемент скріплюється з балансиром для кутового зміщення навколо осі клапана;
приведення в обертання колінчастого пристрою, при якому вісь обертання переміщується по орбіті навколо осі кривошипа, при цьому приводячи в обертання навколо осі клапана із зворотно-поступальним переміщенням балансир, для отримання імпульсів передачі даних в буровому розчині за допомогою дроселювання клапанного каналу клапанним елементом.

21. Спосіб за п. 20, додатково містить варіювання швидкості враще�му статор утворює розташований по колу ряд вікон проходу потоку текучого середовища, причому клапанний елемент є коаксіальним зі статором і містить розташований по колу ряд лопатей, що працюють спільно з вікнами, так що поворотне зміщення клапанного елемента навколо осі клапана переміщує клапанний елемент між відкритим становищем, в якому відповідні лопаті деблокируют відповідні вікна, забезпечуючи прохід потоку текучого середовища через них, і закритим становищем, в якому відповідні лопаті поєднуються з відповідними вікнами, блокуючи прохід потоку бурового розчину через вікна.

23. Спосіб за п. 22, в якому коленчатое пристрій і балансир розташовані так, що конкретна лопать блокує два або декілька з ряду вікон в одному циклі свого поворотного зворотно-поступального переміщення.

24. Спосіб за п. 22, додатково містить передачу від проходить потоку бурового розчину зусилля, що створює додатковий крутний момент на клапанному елементі для поджатия клапанного елемента в закрите положення.

25. Спосіб за п. 24, в якому передача від проходить потоку бурового розчину зусилля, що створює додатковий крутний момент, містить поєднання поверхні падіння, утвореної клапанним елементом з е в статорі, на поверхню падіння. 

Схожі патенти:

Пристрій і спосіб для створення імпульсів тиску в буровому розчині, пристрій для свердловинних вимірювань при бурінні в буровому розчині і центратори для зазначених пристроїв

Винахід відноситься до нафтовидобувної промисловості і призначене для формування імпульсу тиску в буровому розчині в бурильній колоні для здійснення вимірювань у процесі буріння

Пристрій і способи вимірювання інтервального часу для бурового розчину в свердловині

Винахід відноситься до геофізичним дослідженням в свердловинах, а саме до аналізу й обробки отриманих даних з пристрою акустичного каротажу

Пристрій для передачі інформації при бурінні з вибою свердловини

Винахід відноситься до буріння свердловин і може бути використане при передачі обмірюваної забійній інформації в процесі буріння по гідравлічному каналу зв'язку

Забойная телеметрична система з гідравлічним каналом зв'язку

Винахід відноситься до буріння свердловин і може бути використаний для передачі інформації в процесі буріння

Телеметрична система, що використовує для передачі інформації позитивні імпульси тиску промивальної рідини

Винахід відноситься до буріння свердловин і може бути використане при контролі забійних параметрів в процесі буріння

Пристрій вимірювання та передачі інформації про частоту обертання вибійного двигуна та осьового навантаження на долото

Винахід відноситься до гірської промисловості і призначене для контролю забійних параметрів в процесі буріння глибоких і надглибоких свердловин

Глибинний датчик частоти обертання вибійного двигуна

Винахід відноситься до гірської промисловості і призначене для контролю забійних параметрів процесу буріння нафтових і газових свердловин

Пристрій для передачі забійній інформації по гидроканалу зв'язку

Винахід відноситься до свердловинних пристроїв і може бути використане в телеметричних системах оперативного контролю забійних параметрів при бурінні

Спосіб розпізнавання моменту зустрічі вугільних пластів при бурінні свердловин і пристрій для його здійснення

Винахід відноситься до гірської техніки і може бути використана при проведенні пошуків, розвідки вугільних родовищ
Up!