Спосіб отримання ізобутилена скелетної изомеризацией н-бутиленов та спосіб отримання каталізатора для нього

 

Винахід відноситься до нафтохімічної промисловості, зокрема до отримання ізобутилена - мономеру для синтетичного каучуку і компонента у виробництві метилтретбутилового ефіру, що є високооктанової добавкою до моторного палива. Винахід стосується також отримання каталізатора для отримання ізобутилена.

Відомі багато каталізатори скелетної ізомеризації н-бутиленов, серед яких оксид алюмінію (патент США №4436949, Olefin conversion process МПК C07C 5/27, C07C 6/04, опубліковано 13.03.84; патент РФ №2188812, Спосіб отримання ізобутилена скелетної изомеризацией н-бутиленов, МПК C07C 5/27, опубліковано 10.09.02), галогенированний оксид алюмінію (патенти США №4654463, Skeletal isomerization of olefins over bromided aluminas, МПК B01J 27/125; B01J 37/22; C07C 5/27, опубліковано 31.03.87; №4731490, Process for methyl, tertiary butyl ether production, МПК C07C 41/06, опубліковано 15.03.88; і №4778943, Skeletal isomerization of olefins over halogen-containing alkaline earth oxide catalysts, МПК B01J 23/02, B01J 37/22, C07C 5/27, опубліковано 18.10.88; європейські патенти №54855, Process for the preparation of i-alkenes, catalyst useful therefor and process for the production thereof, МПК B01J 27/06, B01J 27/32, C07C 5/27, опубліковано 30.06.82; і №71198, Isomerization, МПК B01J 21/04, B01J 23/00, B01J 27/00, B01J 31/00, опубліковано 09.02.83; німецький патент №3048693, Verfahren zur herstellung von i-buten, hierzu geeigneter katalysator und verfahren zu dessen herstellung, МПК B01J 27/06, B01J 27/32, C07C 5/27, опу�ор для його здійснення і спосіб приготування каталізатора для нього (варіанти), МПК C07C 5/27, С07С 11/09, B01J 21/12, B01J 27/12, B01J 37/00, опубліковано 27.08.99), силикатированний оксид алюмінію (європейський патент №66485, Process for the isomerisation of olefins, МПК С07С 11/09, C07C 5/27, опубліковано 08.12.82, французький патент №2657605, Process for the isomerisation of olefins, МПК C07C 5/27, опубліковано 02.08.91; німецькі патенти №3340958 Al2O3alkene isomerization process and catalyst, МПК B01J 21/00, опубліковано 17.05.84; і №3227676, Process for the structural isomerisation of n-alkenes, catalysts for carrying out this process and process for preparing this catalyst, МПК B01J 21/04, B01J 21/12, C07C 5/27, опубліковано 26.01.84; №4013589, Process for the preparation of materials having improved mechanical properties and materials obtained thereby, МПК B01J 21/04, B01J 21/12, B01J 23/04, B01J 37/10, C01B 13/14, C01B 33/12, C01F 7/02, C04B 41/49, опубліковано 22.03.77; і №4038337, Process for isomerizing alkenes, МПК С07С 5/22, опубліковано 26.07.77), оксид алюмінію, промотированний оксидом бору (патент США №2422884 Isomerizing olefins using boric oxide on alumina as catalyst, МПК B01J 21/02, B01J 21/20, С07С 5/22, C07C 5/27, опубліковано 24.06.47; патент РФ №2133638, Спосіб скелетної ізомеризації нормальних олефінів, МПК B01J 21/02, C07C 5/27, опубліковано 27.07.99).

Відомі способи перетворення нормальних олефінів у розгалужені олефіни на цеолітних каталізаторах з розміром пор 4,2 Å, що мають систему пересічних 8 - і 10-членних каналів, вибраних з групи ZSM-5: феррьерит, дакиардит, эпистильбит, гейландит, стильбит. При цьому використовую�tylene on zeolites, МПК C07C 5/27, опубліковано 13.02.96; №5510560, Skeletal isomerization of n-olefins to iso-olefins on binded ferrierite zeolites, МПК C07C 5/27, опубліковано 23.04.96, US 6136289, Preparation process for ferriemte zeolite and its uses as an isomerization catalyst of linear olefin in isoolefin or as a hydrocracking and hydroisomerization paraffin catalyst, МПК B01J 29/70, C01B 39/44, C07C 4/06, C07C 5/27, опубліковано 24.10.00).

Відомий спосіб ізомеризації н-бутиленов в ізобутилен контактированием сировини, що містить н-бутилен, з каталізатором, що містить цеолитоподобние молекулярні сита з групи SAPO, FAPO, CoAPSO, MnAPSO, MgAPSO при введенні в реакційну суміш від 0,1 до 5% мас. води (патент США №5146035, Butene isomerization process, МПК С07С 5/25, C07C 5/27, опубліковано 08.09.92.

Недоліком каталізаторів оксиду алюмінію, галогенированного, силикатированного і промотированного бором оксиду алюмінію є їх низька активність в скелетної ізомеризації н-бутиленов, обумовлена недостатньою силою їх кислотних центрів.

Недоліками вищеперелічених каталізаторів у вигляді цеолітів і нецеолитних молекулярних сит є низькі виходи з изобутилену з-за низької селективності по изобутилену, причиною якої є, як правило, надмірна кількість кислотних центрів, а також швидка дезактивація цих каталізаторів, яка може бути обумовлена або диффузионн� згідно з тим же призначенням і кількістю співпадаючих ознак обраний спосіб отримання ізобутилена шляхом контактування суміші, містить н-бутилен і інертний газовий розчинник (парафіни, азот N2, водяна пара та ін.) у кількості до 80% мас. від потоку з каталізатором в нерухомому шарі при температурі 300-650°С і тиску від 0,1 до 10 атмосфер (патент США №5523510, Treated bound ferrierite zeolites for skeletal isomerization of n-olefins to iso-olefins, МПК B01J 29/65, B01J 37/10, C07C 5/27, опубліковано 04.06.96). Часовий масовий витрата складає 0,1-40 год-1. В якості каталізатора використовують модифікований цеоліт типу феррьерит, заформованний зі зв'язуючим, в якості якого може виступати бемит, глина або ін. матеріали з вмістом оксиду/гідроксиду алюмінію. Зміст сполучного зазвичай складає 15-50% мас. від каталізатора. Модифікування цеолітів феррьерит полягає в його обробці в атмосфері пари (3-100%) протягом 1-3 годин при температурі 500-700°С. Потім слід відмивання кислотою концентрацією 1-10% при температурі 60-70°С протягом 15-120 хвилин. У ролі кислоти можуть виступати соляна, азотна і інші сильні кислоти. Недоліком цього способу є низька стабільність каталізатора, яка виражається в поступовому зниженні його експлуатації як конверсії, так і виходу цільового продукту в ході процесу ізомеризації. Це пояснюється тим, що при парів при цьому збільшується відношення Si/Al решітці, що призводить до збільшення селективності каталізатора. Однак кислотна відмивка в процесі отримання каталізатора видаляє алюміній тільки з зовнішньої поверхні кристалів, а в каналах цеоліту залишається внерешеточний алюміній у вигляді точкових дефектів, що є джерелом сильної льюисовской кислотності, яка сприяє протіканню побічних процесів крекінгу і олігомеризації, а також створює дифузійні бар'єри для молекул бутенов. Все це сприяє прискореної дезактивації каталізатора при експлуатації в результаті протікання побічних процесів.

Завданням винаходу є підвищення стабільності каталізатора при збереженні високого ступеня конверсії, підвищення селективності по изобутилену і стабільного підвищення виходу цільового продукту в процесі ізомеризації н-бутиленов.

Технічним результатом є зниження кількості дефектів у вигляді внерешеточного алюмінію в каналах цеоліту, зняття дифузійних бар'єрів для проходження молекул бутенов в каналах каталізатора.

Завдання вирішується в способі отримання каталізатора для процесу отримання ізобутилена скелетної изомеризацией, згідно з яким в якості вихідного продукту для ката� використовують глину, псевдобемит, бемит або інші оксиди/гідроксиди алюмінію, з вмістом сполучної 15-50% мас. від каталізатора. Модифікування цеолітів феррьерит проводять деалюминированием з відмиванням його водним розчином кислоти і сушкою. У ролі кислоти використовують соляну, азотну і інші сильні кислоти.

Умови деалюминирования відрізняються від прототипу тим, що обробку феррьерита проводять в автоклаві в присутності твердого безводного гексафторсиликата амонію (ГФСА) хімічної формули (NH4)2SiF6при температурі 220-400°С протягом 0,5-10 годин замість пари. Масове співвідношення феррьерит/ГФСА становить 7÷70. Після цього цеоліт промивають розчином кислоти (1-50%) протягом 15-400 хвилин при температурі 20-100°С і сушать. В якості вихідного продукту для каталізатора беруть феррьерит як в амонієвої, так і в До-, Na-, Li-формі.

В автоклаві відбуваються послідовні реакції між цеолітом і ГФСА:

В процесі цих реакцій відбувається видалення алюмінію з решітки (деалюминирование) по всьому об'єму, як з її поверхні, так і з комірок, з утворенням розчинних у середовищі відмивання сполук (NH4A10xF4-2x), при подальшій відмиванню кислотою вони удаляютс� ізомеризації н-бутиленов збільшується, так як при такому способі деалюминирования виключається утворення внерешеточного алюмінію і, відповідно, сильних льюисовских кислотних центрів (ЛКЦ) і бар'єрів для дифузії молекул бутенов. Якщо деалюминирование проводити не в автоклаві, з'єднання 2NH4SiOxF5-2xпереганяється і реакція між ним і алюмінієм з решітки цеоліту не піде, з'єднання оксофторсиликат випаровується, не прореагувавши.

Задача вирішується і технічний результат реалізується також в способі отримання ізобутилена скелетної изомеризацией н-бутиленов шляхом контактування суміші, що містить н-бутилен і інертний газовий розчинник (парафіни, азот N2, водяна пара та ін), з цеолитсодержащим каталізатором на основі модифікованого феррьерита і оксиду/гідроксиду алюмінію в якості сполучного (15-50% мас.) в нерухомому шарі при температурі 350-520°С і тиску 1-1,5 атм. Вагова швидкість подачі суміші н-бутиленов з розчинником становить 0,2-2 год-1. Модифікування цеолітів феррьерит проводять деалюминированием з відмиванням його водним розчином кислоти і сушкою. У ролі кислоти використовують соляну, азотну і інші сильні кислоти.

Спосіб відрізняється від прототипу тим, що модифікування фе� формули (NH4)2SiF6при температурі 220-400°С протягом 0,5-10 годин. Масове співвідношення феррьерит/ГФСА становить 7÷70. Після цього цеоліт промивають розчином кислоти (1-50%) протягом 15-400 хвилин при температурі 20-100°С і сушать. В якості вихідного продукту беруть феррьерит як в амонієвої, так і в До-, Na-, Li-формі.

Заявляється спосіб отримання каталізатора для процесу отримання ізобутилена скелетної изомеризацией н-бутиленов здійснюють наступним чином.

В якості вихідного продукту використовують цеоліт типу феррьерит в амонієвої або інших формах, в До-, Na-, Li-формі, змішують з твердим безводним гексафторсиликатом амонію (ГФСА) хімічної формули (NH4)2SiF6у масовому співвідношенні феррьерит/ГФСА 7÷70 і поміщають в автоклав. Автоклав загвинчують, нагрівають до 220-400°С, витримують при цій температурі 0,5-10 год і охолоджують до кімнатної температури. Після цього промивають 1-50%-ним водним розчином кислоти протягом 15-400 хвилин при температурі 20-100°С і сушать. Як кислоти використовують соляну, азотну і інші сильні кислоти.

Потім модифікований феррьерит замішують зі сполучною (15-50% мас. від каталізатора). В якості сполучного використовують матеріали, що містять оксі� протягом 2 год при температурі 120°С і прожарюють протягом 3 год при температурі 550°С. Отримують гранули діаметром 1,5-2 мм, довжиною 3-5 мм.

Заявляється спосіб отримання ізобутилена скелетної изомеризацией н-бутиленов здійснюють наступним чином.

Готують каталізатор згідно з технологією, викладеної вище.

Процес ізомеризації проводять в кварцовому трубчастому реакторі (діаметр 20 мм, довжина 500 мм) проточного типу. В ізотермічну зону реактора завантажують 20 см3отриманого каталізатора. Процес ізомеризації ведуть у нерухомому шарі каталізатора при температурі 350-520°С і тиску 1-1,5 атм шляхом контактування суміші, що містить воду (до 80% мол.) і н-бутилен, з каталізатором, з масовою швидкістю подачі сировини 0,2-2 год-1протягом 48 годин.

В якості матеріалів використовували:

Цеоліт марки СР-914 компанії «Zeolist international», США;

Гексафторсиликат амонію ТУ 6-09-1927-77;

Кислота азотна ГОСТ 4461-77;

Бемит марки Pural SB, компанії Sasol, Germany;

Н-бутилен;

Вода дистильована.

Обробку феррьерита проводили в автоклаві з нержавіючої сталі (12Х18Н10Т) внутрішнім об'ємом 150 см3,

Екструзія проводили на ручному лабораторному екструдері.

Ізомеризацію проводили в кварцовому проточному реакторі з внутрішнім діаметром 20 мм, довжиною 500 м�и в таблиці і на графіку. На графіку криві для прикладів 2-8, виконаних згідно з винаходом, дуже близькі один до одного і накладаються один на одного.

Приклад 1 (прототип).

В якості вихідного використовується цеоліт типу феррьерит з Si/Al=28 в аміачній формі.

Попередньо феррьерит обробляють потоком пари при атмосферному тиску, масовій витраті 2 год-1протягом 3 год при температурі 650°С, відмивають 10% азотною кислотою протягом 60 хвилин при температурі 70°С, сушать.

Спосіб ізомеризації н-бутиленов в ізобутилен здійснюють на каталізаторі, що складається з цеоліту феррьерит (50% мас.) і гамма-оксиді алюмінію (50% мас.); феррьерит вводять на стадії замісу при формуванні беміту, екструдують, сушать (120°С, 2 год) і прожарюють (550°З, 3 год). Виходять гранули діаметром 1,5-2 мм, довжиною 3-5 мм. Ізомеризацію проводять в кварцовому трубчастому реакторі (діаметр 20 мм, довжина 500 мм) проточного типу. В ізотермічну зону реактора завантажують 20 см3каталізатора. Процес ізомеризації ведуть при 450°С шляхом контактування паросирьевой суміші, що містить воду (70% мол.) і н-бутилен, з масовою швидкістю подачі сировини 1 год-1протягом 48 годин. Результати представлені в таблиці і на графіку для прикладу 1.

Приклад 2.

В ка�оклаве в присутності твердого безводного гексафторсиликата амонію (ГФСА) (NF4)2SiF6при температурі 300°С протягом 3 годин. Масове співвідношення феррьерит/ГФСА становить 30,4. Після цього цеоліт промивають 10% азотною кислотою протягом 60 хвилин при температурі 70°С, сушать.

Спосіб ізомеризації н-бутиленов в ізобутилен здійснюють на каталізаторі, що складається з цеоліту феррьерит (50% мас.) і гамма-оксиді алюмінію (50% мас.): феррьерит вводять на стадії замісу при формуванні беміту, екструдують, сушать (120°С, 2 год) і прожарюють (550°З, 3 год). Виходять гранули діаметром 1,5-2 мм, довжиною 3-5 мм. Процес ізомеризації проводять в присутності цього каталізатора так само, як у Прикладі 1. Результати представлені в таблиці і на графіку для прикладу 2.

Приклад 3.

Аналогічно прикладу 2, але попередньо феррьерит обробляють в автоклаві в присутності твердого безводного гексафторсиликата амонію (ГФСА, (NH4)2SiF6) при температурі 300°С протягом 0,5 години. Масове співвідношення феррьерит/ГФСА становить 7. Після цього цеоліт промивають 10% азотною кислотою протягом 60 хвилин при температурі 70°С, сушать.

Приклад 4.

В якості вихідного використовується цеоліт типу феррьерит з Si/Al=41.

Аналогічно прикладу 2, але попередньо феррьерит обробляють в автоклаатуре 220°С протягом 6 годин. Масове співвідношення феррьерит/ГФСА становить 7. Після цього цеоліт промивають 50% азотною кислотою протягом 15 хвилин при температурі 100°С, сушать.

Приклад 5.

В якості вихідного використовується цеоліт типу феррьерит з Si/Al=43.

Аналогічно прикладу 2, але попередньо феррьерит обробляють в автоклаві в присутності твердого безводного гексафторсиликата амонію (ГФСА, (NH4)2SiF6) при температурі 400°С протягом 10 годин. Масове співвідношення феррьерит/ГФСА становить 70. Після цього цеоліт промивають 1% азотною кислотою протягом 400 хвилин при температурі 70°С, сушать.

Приклади 6-8.

Аналогічно прикладу 2, але в якості вихідного цеоліту використовується феррьерит в натрієвої (6), калієвої (7) і літієвої (8) формі; в прикладі 7 використовується феррьерит з Si/Al=43.

Як видно з графіка, криві прикладів 2-8 мають більш пологу форму порівняно з кривою 1, що свідчить про більшої стабільності каталізатора, модифікованого згідно з винаходом, порівняно з прототипом. При проведенні випробувань протягом 48 годин для каталізатора з прикладу 1 (прототип) спостерігається його експрес-дезактивація, а каталізатор за прикладами 2-8 (винахід) більш стабільний.

З таблиці вивании цього каталізатора в скелетної ізомеризації н-бутиленов вище, ніж у прототипі, а рівень конверсії процесу близький до конверсії прототипу.

1. Спосіб отримання каталізатора для процесу отримання ізобутилена скелетної изомеризацией, згідно з яким в якості вихідного продукту для каталізатора використовують модифікований цеоліт феррьерит, заформованний зі зв'язуючим, в якості якого використовують оксиди/гідроксиди алюмінію, з вмістом сполучної 15-50 мас.% від каталізатора, модифікування цеолітів проводять деалюминированием з відмиванням його водним розчином кислоти і сушкою, відрізняється тим, що деалюминирование цеоліту проводять в автоклаві в присутності твердого безводного гексафторсиликата амонію хімічної формули (NH4)2SiF6при температурі 220-400°С протягом 0,5-10 годин, масове співвідношення цеоліт/безводний гексафторсиликат амонію становить 7÷70, промивку цеоліту проводять розчином кислоти 1-50% протягом 15-400 хвилин при температурі 20-100°С.

2. Спосіб отримання ізобутилена скелетної изомеризацией н-бутиленов шляхом контактування суміші, що містить н-бутилен і інертний газовий розчинник, з цеолитсодержащим каталізатором на основі цеоліту модифікованого феррьер�турі 350-520°С і тиску 1-1,5 атм, з ваговою швидкістю подачі суміші н-бутиленов з розчинником 0,2-2 год-1, відрізняється тим, що модифікування цеолітів проводять деалюминированием з відмиванням його водним розчином кислоти і сушкою, відрізняється тим, що деалюминирование цеоліту проводять в автоклаві в присутності твердого безводного гексафторсиликата амонію хімічної формули (NH4)2SiF6при температурі 220-400°С протягом 0,5-10 годин при масовому співвідношенні цеоліт/безводний гексафторсиликат амонію 7÷70, промивку цеоліту проводять розчином кислоти 1-50% протягом 15-400 хвилин при температурі 20-100°С. 

Схожі патенти:

Інтегрований реактор гідрування/дегідрування в конфігурації способу каталітичного риформінгу для поліпшеного отримання ароматичних сполук

Винахід відноситься до способу отримання ароматичних сполук з потоку вуглеводневої вихідної сировини. Спосіб включає: перепускание потоку вуглеводневої вихідної сировини в систему реактора гідрування/дегідрування для генерування тим самим першого потоку; перепускание першого потоку в установку фракціонування для генерування верхнього потоку, що містить С7 і більш легкі парафіни, і нижнього потоку, що містить більш важкі парафіни; і перепускание зазначеного вище верхнього потоку в систему реактора високотемпературного риформінгу для генерування тим самим потоку продуктів риформінгу, де система реактора високотемпературного риформінгу функціонує при температурі в діапазоні від 540°С до 580°С. Використання способу дозволяє знизити енергетичні потреби на отримання ароматичних сполук. 9 з.п. ф-ли, 1 іл.

Спосіб отримання ізобутилена скелетної изомеризацией н-бутиленов та спосіб отримання каталізатора для нього

Винахід відноситься до способу отримання алюмооксидного каталізатора. У даному способі оксид алюмінію обробляють в гідротермальних умовах. Гідротермальних обробку проводять при температурі 120-300°C протягом 0,5-10 год в автоклаві після заливки каталізатора водою, з масовим співвідношенням оксид алюмінію/вода 0,5-50, утворився продукт охолоджують до кімнатної температури і сушать при температурі 110-200°C, а потім проводять прокалку каталізатора при 550-600°C. Винахід відноситься до способу отримання ізобутилена скелетної изомеризацией н-бутиленов з використанням каталізатора, отриманого таким способом. Отримання алюмооксидного каталізатора запропонованим способом дозволяє збільшити вміст активних центрів скелетної ізомеризації н-бутиленов. 2 н. і 1 з.п. ф-ли, 1 табл., 10 пр.

Спосіб ізомеризації потоку сировини, що містить один або більше вуглеводнів с4-с6

Винахід відноситься до способу ізомеризації потоку сировини, що містить один або більше парафінів С4-С6, який включає: A) контактування потоку сировини в реакційній зоні ізомеризації з каталізатором ізомеризації в умовах ізомеризації, щоб отримати потік, що випливає із зони ізомеризації; B) пропускання щонайменше частини потоку, що витікає із зони ізомеризації, в зону стабілізатора, і витяг стабілізованого верхнього потоку, який містить один або більше С5 - вуглеводнів, нижнього потоку, який містить щонайменше 85 мас.% одного або більше С6+ вуглеводнів, і потоку сировини отпарной колони, що містить щонайменше 10 мас.% одного або більше С5+ вуглеводнів; C) пропускання потоку сировини отпарной колони в отпарной зону і поділ потоку сировини отпарной колони на верхній потік отпарной колони, що містить щонайменше 5 мас.% одного або більше С4 - вуглеводнів, і нижній потік отпарной колони, що містить щонайменше 90 мас.% одного або більше С5+ вуглеводнів; і (D) подачу щонайменше частині нижнього потоку отпарной колони в зону видалення изопентана, яка містить колону видалення изопентана, і подачу нижнього потоку з колони видалення изопентана в реакѸл.

Спосіб і установка ізомеризації з5-з6вуглеводнів з подачею очищеного циркулюючого потоку водню

Винахід відноситься до способу ізомеризації C5-C6 вуглеводнів з подачею циркулюючого водню, що включає завантаження водню і сировини, що містить C5-C6 вуглеводні, в зону ізомеризації, продукти якої направляють у сепаратор, з низу сепаратора відводять на поділ в блок фракціонування, що складається принаймні з однієї ректифікаційної колони, потік продукту, що містить C4 і більш важкі вуглеводні, а з верху сепаратора відводять газовий потік, що складається з водню і легких вуглеводнів, який піддають рециркуляції з використанням рециркулюючого компресора для об'єднання з сировиною, куди при необхідності вводять додаткову кількість водню. При цьому здійснюють очищення циркулюючого потоку водню від вуглеводнів C5 і C6, є кінцевими продуктами процесу ізомеризації, до величини, що не перевищує їх присутності в вихідному сировину, а також від компонентів, що википають вище температури кипіння изопентана, а блок фракціонування складається з стабілізатора, першої та другої ректифікаційних колон. Також даний винахід відноситься до установки для здійснення цього способу. Застосування даного способу дозволяє отримувати продукт з

Пристрій і спосіб ізомеризації бензолсодержащего сировини

Винахід відноситься до способу і пристрою для гідрогенізації і дециклизации бензолу та ізомеризації С5-С6-парафінів сировину, що містить С5-С6-парафіни і, щонайменше, 1 вага.% бензолу. Пристрій включає: (a) сировинний трубопровід, не обладнаний конденсатором або вхідним отвором для водню, сполучається з рідини з осушувачем низького тиску; (b) трубопровід для потоку, що виходить з осушувача, сполучається з рідини з осушувачем низького тиску, а також з першим трубопроводом для висушеної сировини і другим трубопроводом для висушеної сировини; (c) трубопровід для збагаченого воднем газу, що поєднується з першим трубопроводом для висушеної сировини з утворенням трубопроводу для об'єднаного сировини; (d) зону гідрогенізації, що сполучається з рідини з трубопроводом для об'єднаного сировини і трубопроводом для потоку із зони гідрогенізації, причому зона гідрогенізації містить каталізатор гідрогенізації, який містить компонент, обраний із групи, що складається з платини, паладію, німеччина, рутенію, родію, осмію та іридію, олова, кобальту і молібдену або їх суміші, нанесений на вогнетривкий неорганічний оксидний носій; (e) трубопровід для швидко охолодженого �ирья з трубопроводом для потоку із зони гідрогенізації; (f) зону ізомеризації, що сполучається з рідини з трубопроводом для швидко охолодженого потоку із зони гідрогенізації і трубопроводом для потоку із зони ізомеризації, причому зона ізомеризації містить каталізатор ізомеризації, який містить хлоридний платиновий каталізатор на носії з оксиду алюмінію. Використання цього винаходу дозволяє зменшити обсяг і вартість обладнання та зменшити кількість необхідного для процесу обладнання. 2 н. і 8 з.п. ф-ли, 1 табл., 1 іл.

Спосіб ізомеризації ксилолу та етилбензолу з використанням uzm-35

Винахід відноситься до області каталізу. Описаний спосіб ізомеризації ксилолу та етилбензолу, каталізуються сімейством UZM-35 кристалічних алюмосилікатних цеолітних композицій. Технічний результат - збільшення селективності та активності ізомеризації ксилолів та етилбензолу. 9 з.п. ф-ли, 4 іл., 6 табл., 8 пр.

Спосіб отримання 1,3-диметиладамантана

Винахід відноситься до способу отримання 1,3-диметиладамантана формули (1) каталітичної изомеризацией пергидроаценафтена. Спосіб характеризується тим, що в якості каталізатора використовують цеоліт HNaY зі ступенем іонного обміну Na+ на H+ 97%, підданий термообробці при 450°с протягом 3-5 год в атмосфері повітря, взятий в кількості 50-100% в розрахунку на пергидроаценафтен (2), і реакцію проводять в гексані при масовому співвідношенні [пергидроаценафтен]:[гексан]=100:50÷100 при температурі 300-320°C протягом 3-15 годин. Використання цього способу з простим апаратурним і технологічним оформленням дозволяє отримувати 1,3-диметиладамантан з використанням доступного каталізатора з високою селективністю з виключенням проблеми корозії. 1 табл., 12 пр.

Цеолітовий каталізатор з цеолитовой вторинної структурою

Винахід відноситься до цеолитовим структурам. Описані цеолітові вторинні структури, отримані способом, включає отримання цеолитових первинних частинок, нагрівання цеолитових первинних частинок до вище близько 800°С при середній швидкості щонайменше близько 10°С в хвилину під тиском щонайменше 5,0 МПа, з утворенням цеолитовой вторинної структури, що має межу міцності при розтягуванні щонайменше близько 0,40 МПа. Описано застосуванням зазначених вище цеолитових структур в якості каталізаторів ізомеризації вуглеводнів. Технічний результат - збільшення міцності цеолитових структур. 6 н. і 12 з.п. ф-ли, 1 табл., 2 іл., 2 пр.

Спосіб поділу ізопентан-пентан-гексанової фракції

Винахід відноситься до способу поділу ізопентан-пентан-гексанової фракції у процесі ізомеризації, що складається з першої ректифікаційної колони підготовки сировини, з якої дистилятом відводять баластний продукт, що міститься в сировині

Спосіб і пристрій для дегідрування алканів з вирівнюванням складу продукту

Винахід відноситься до способу дегідрування алканів з вирівнюванням складу продукту. При цьому газоподібний потік речовини, що містить алкани, пропускають у безперервному режимі через шар каталізатора, розташований від двох до 10 з'єднаних послідовно реакторах адіабатичного, аллотерміческого або ізотермічного типу або в їх комбінації, за допомогою чого утворюється газовий потік, який містить олефін, водень і прореагував алкан, при цьому щонайменше один реактор є адіабатичним, в який подають кисень. Причому щонайменше один з параметрів процесу: температуру, тиск або співвідношення пари і вуглеводнів реєструють в одній або більше точках щонайменше на одному з реакторів у формі виміряних значень, щонайменше один з параметрів процесу цілеспрямовано контролюють і піддають впливу, так що склад виробленого газу на виході щонайменше одного з реакторів залишається постійним протягом часу роботи. Винахід відноситься до застосування зазначеного способу для дегідрування конкретних вуглеводнів. Використання цього способу дозволяє отримувати продукт постійного складу на виході з

Спосіб отримання ізобутилена скелетної изомеризацией н-бутиленов та спосіб отримання каталізатора для нього

Винахід відноситься до способу отримання алюмооксидного каталізатора. У даному способі оксид алюмінію обробляють в гідротермальних умовах. Гідротермальних обробку проводять при температурі 120-300°C протягом 0,5-10 год в автоклаві після заливки каталізатора водою, з масовим співвідношенням оксид алюмінію/вода 0,5-50, утворився продукт охолоджують до кімнатної температури і сушать при температурі 110-200°C, а потім проводять прокалку каталізатора при 550-600°C. Винахід відноситься до способу отримання ізобутилена скелетної изомеризацией н-бутиленов з використанням каталізатора, отриманого таким способом. Отримання алюмооксидного каталізатора запропонованим способом дозволяє збільшити вміст активних центрів скелетної ізомеризації н-бутиленов. 2 н. і 1 з.п. ф-ли, 1 табл., 10 пр.

Спосіб отримання дегидрированних вуглеводневих сполук

Винахід відноситься до способу дегідрування вуглеводнів, обираних, щонайменше, одним з пропану, ізобутану і бутану. Спосіб характеризується контактированием газового потоку, що містить, принаймні, один із зазначених вуглеводнів, з каталізатором дегідрування, що містить галій і платину і нанесеним на носій з оксиду алюмінію або з оксиду алюмінію та діоксиду кремнію, при температурі реакції в прямоточному висхідному потоці з масовим відношенням каталізатора до углеводороду від 5 до 100 в реакторі дегідрування, в якому середній час контактування вуглеводню з каталізатором у зоні реактора дегідрування становить від 1 до 4 секунд, а температура і тиск в реакторі дегідрування складають від 570 до 750°С і від 41,4 (6,0) до 308 (44,7) кілопаскалей (psia); і переміщенням вуглеводню і каталізатора з реактора дегідрування в пристрій поділу, в якому середній час контактування вуглеводню з каталізатором при температурі реакції у пристрої розподілу становить менше ніж 5 секунд, і повну середню час контактування між вуглеводнем, каталізатором і утворюються вуглеводнями становить менше ніж 10 секунд; і переміщення каталізатор�потоком і додатковим паливом. Цей спосіб являє собою спосіб з малим часом контакту вуглеводню і каталізатора. 6 з.п. ф-ли, 5 іл.

Спосіб скелетної ізомеризації н-бутенов в ізобутилен

Винахід відноситься до способу скелетної ізомеризації н-бутенов в ізобутилен в газовому середовищі

Спосіб одержання 1-бутена і изобутена або/та його похідних

Винахід відноситься до способу отримання 1-бутена і изобутена або/та його сполуки(ї) зі спиртом(ами), водою, або продуктів ді - і тримеризации изобутена з суміші З4-вуглеводнів, що містить переважно 2-бутени, з використанням скелетної і позиційної ізомеризації 2-бутенов і як мінімум ректифікації, що характеризується тим, що каталізується ізомеризацію 2-бутенов проводять при температурі від 100°С до 500°З в загальній реакційній зоні, де проходять позиційна і скелетна ізомеризація в 1-бутен та ізобутен, або в окремих реакційних зонах, в одній з яких проходить позиційна ізомеризація в 1-бутен та в інший одночасно проходять скелетна і позиційна ізомеризація в ізобутен і 1-бутен, утворюється ізобутен витягають із суміші спочатку у формі алкіл-трет-бутилового(их) ефіру(ів) та/або трет-бутанолу, та/або димерів і тримерів изобутена і при необхідності зазначена(і) з'єднання(я) піддають катализируемому розкладанню з виділенням изобутена, а з потоку(ів), в якому(их) переважають 1-бутен та 2-бутени, з допомогою ректифікації виділяють потік, що містить переважно 1-бутен, і залишок, що містить переважно 2-бутени, як мінімум частково рециркулируют в з�
Винахід відноситься до способу переробки метилгидропирана та/або побічних продуктів синтезу ізопрену з ізобутилена і формальдегіду шляхом термокаталітіческого розкладання їх над алюмосиликатсодержащим каталізатором з попереднім нагріванням (або без нього) вихідної сировини у присутності водяної пари з подальшою конденсацією отриманого контактного газу з утворенням водяного і масляного шарів
Винахід відноситься до способу спільного отримання изобутена і бутадієну дегидрированием С4-вуглеводнів на алюмохромовом каталізаторі при підвищеній температурі з подальшим розподілом отриманих продуктів дегідрування методами абсорбції-десорбції і экстрактивной ректифікації та виділенням товарного изобутена і бутадієну-1,3

Спосіб одержання ізопрену, ізобутилена та формальдегіду

Винахід відноситься до способу розкладання висококиплячих побічних продуктів виробництва ізопрену з ізобутилена і формальдегіду шляхом змішування висококиплячих побічних продуктів з перегрітою водяною парою і контакту з каталізатором в одно - або двухполочних реакторах при нагріванні з отриманням ізопрену, формальдегіду і ізобутилена, що характеризується тим, що рідкі висококиплячі побічні продукти спочатку випаровують і перегрівають до температури 300-350°спільно з водяною парою у співвідношенні 1:1,0-1,2 в конвекційної частини пароперегревательной печі в системі прямих труб, забезпечених виносним колектором, потім змішують у змішувачі з перегрітою водяною парою до вагового співвідношення 1:3,0-4,0, після чого з температурою 400-450°З подаються в реактор, в надкатализаторной зоні якого розташована отбойно-розподільна решітка з загальним живим перетином 15%, обладнана отворами 20 мм і ковпачками діаметром 100 мм і висотою 80 мм
Винахід відноситься до способу отримання ізобутилена розкладанням метил-третично-бутилового ефіру на гетерогенном каталізаторі при підвищеній температурі, що характеризується тим, що в якості каталізатора використовують кальцій-боро-фосфатний каталізатор і процес проводять при атмосферному тиску, у присутності водяної пари при наступних умовах: температура 200-250°С, об'ємна швидкість подачі МТБЕ 1,0-2,0 год-1

Спосіб отримання изобутена, ізопрену і, можливо, трет-бутанолу

Винахід відноситься до способу отримання изобутена, ізопрену і, можливо, трет-бутанолу з изобутенсодержащей(їх) З4-фракції(й), що включає гідратацію изобутена в З4-фракції(ях), відгін непрореагіровавшіх4-вуглеводнів від трет-бутанолу, дегідратацію трет-бутанолу, контактування изобутенсодержащей4-фракції і можливо трет-бутанолу з водним(і) розчином(ами) формальдегіду і кислоти, відгін як мінімум залишилися З4-вуглеводнів і розкладання напівпродуктів при підвищеній температурі з утворенням і подальшим виділенням ізопрену і изобутена, що характеризується тим, що вихідну(і) изобутенсодержащую(ие) фракцію(і) як мінімум частково піддають гідратації на сульфокатионитном каталізаторі у вузлі гідратації при помірній подачі в нього води в кількості, компенсуючу її витрачання на реакцію з изобутеном і висновок в складі органічного шару, що містить переважно суміш непрореагіровавшіх4-вуглеводнів і утворюється трет-бутанолу при конверсії изобутена від 40 до 80%, як мінімум з частини зазначеного органічного шару виділяють ректифікацією потік, що містить переважно трет-бутанол, і потік непрореагиров�формальдегіду і кислоти і утворюються напівпродукти після відгонки як мінімум залишилися З4-вуглеводнів піддають жидкофазному або газофазному катализируемому розкладанню при підвищеній температурі з утворенням ізопрену, изобутена і побічних продуктів, а зазначений потік, що містить переважно трет-бутанол, як мінімум частково подають в зону розкладання напівпродуктів безпосередньо та/або після контактування як мінімум з водним(і) розчином(ами) формальдегіду і кислоти додаткової реакційній зоні, а іншу частину зазначеного потоку, що містить переважно трет-бутанол, дегидратируют з отриманням изобутена

Платиновий каталізатор одержання аренів з синтетичних вуглеводнів і спосіб його приготування

Винахід відноситься до платинового каталізатора одержання аренів з синтетичних вуглеводнів. Цей каталізатор містить носій з пористого цеоліту KL і сполучного і каталітично активну речовину - платину. При цьому носій додатково містить нанопорошок олова чотирихлористого 5-водного, а в якості сполучного - суміш порошків гіббсіта і рутилу в рівних пропорціях, розмір часток кожного з яких не перевищує 40 мкм. Причому співвідношення інгредієнтів знаходиться в наступних межах, мас.%: платина - 0,3-0,8, суміш гіббсіта і рутилу - 25-70, цеоліт KL - 29,12-74,69, олово четиреххлористое 5-водне - 0,01-0,08. Пропонований каталізатор характеризується високою активністю в реакціях ароматизації синтетичних вуглеводнів. Винахід відноситься до способу отримання такого каталізатора. 2 н. п. ф-ли, 1 табл., 4 пр.
Up!