Посадкова машина і спосіб посадки маточників цибулі ріпки

 

Винахід відноситься до сільського господарства і сільськогосподарського машинобудування, а саме до розробки машини для посадки маточників цибулі ріпки і до способу посадки маточників цибулі ріпки, наперед заданої форми і глибини з ущільненими вертикальними бічними стінками і дном.

Висаджені маточники повинні спиратися денцем (місцем переростання коренів) на дно лунки і утримуватися стінками лунок в такому положенні протягом всього вегетаційного періоду.

Відомо знаряддя для виготовлення посадкових ям [1] (А. С. 307757, МКИ A01C 5/04, 29.04.70 р.), що включає робоче колесо з радіально встановленими по його периферії лункообразователями на валах приводяться в обертання через редуктор.

Відоме знаряддя утворює лунки з неуплотненними стінками і дном, що спричиняє осипання стінок, в результаті висаджування маточники цибулі ріпки виявляються не тільки на різній глибині від денної поверхні ґрунту, але й у положенні на боці, коли маточник не спирається на дінці, що призводить до нерівномірним сходам і до різних термінів дозрівання суцвіть і, як наслідок, до втрат насіння з-за їх осипання до моменту масового збирання суцвіть.

Відомий спосіб підготовки посадочних ям і робочий орган для егри обертанні робочого органу, процес формування ямок тривалий через повторів обертання робочого органу.

Відомий спосіб формування ямок не забезпечує стабільної глибини садіння маточників і не виключає знаходження маточників в положенні на боці з-за пухкості стінок, в сукупності ці недоліки знижують дружність сходів, виключають одночасність дозрівання суцвіть, що призводить до втрат насіння через осипання їх до моменту масового збирання суцвіть.

В якості прототипу - пристрій для здійснення способу нами взято найбільш близьке технічне рішення розкрите в описі до А. С. 1061722, A01C 5/04, 23.12.83 р. [3], що включає кулачок у вигляді диска з вирізами по його окружності і лункообразователь у вигляді двоплечого важеля, на одному плечі якого закріплений копач, а на іншому - ролик, який взаємодіє з вирізами диска.

У відомому пристрої процес утворення лунки здійснюється входженням копача в грунт під дією потенційної енергії накопичується при піднятті копача на висоту h у відповідності з формулою потенційної енергії

En=mgh

де: m - маса копача;

g - прискорення, 9,81 м/с2;

h - висота підйому копача.

З наведеної формули видно, що чим менше висота под�мих лунок є істотним недоліком відомого пристрою до того ж відоме пристрій при витяганні копача з ґрунту робить лунку витягнутої по довжині, тим самим порушуючи форму лунки, в результаті висаджені цибулини виявляються лежать на боці, а повинні бути стоять денцем вниз.

Зазначені недоліки призводять до неодновременному дозріванню суцвіть, до осипання насіння, до моменту масового збирання суцвіть.

Відомий пристрій здійснює утворення лунок як спосіб забезпечення формування лунок заданої форми, глибини і кроку непридатне в силу вищезазначених недоліків, особливо на кам'янистих і сипучих ґрунтах.

Технічною задачею патентованого винаходу було створення механізму приводу кожного лункообразователя виконаного у вигляді двухплечевого важеля, встановленого на внутрішній поверхні обода опорно-приводного колеса і здійснює коливання у площині перпендикулярної до площини опорно-приводного колеса, нерухомою скоби для вдавлювання лункообразователя в грунт і стиснутої пружини, що спирається на одне плече двухплечевого важеля, на іншому плечі якого закріплений лункообразователь.

Технічним результатом при здійсненні винаходу машини для посадки маточників цибулі ріпки стало формування ущільнених стінок і дна лунок за рахунок швидкого вдавлювання кожного лункообразовате�для посадки маточників цибулі - це досягається тим, що на відміну від прототипу воно забезпечене лункообразователями розташованими паралельно площині опорно-приводних коліс з заданим кроком і вдавлюються в грунт на задану глибину під дією сумарної ваги посадкової секції, бункера з посадковим матеріалом і робочого сажальщика. Крок задається кількістю лункообразователей.

Лункообразователь витягується з грунту дією кручений пружини встановлюється з попереднім натягом при складанні посадкової машини, жорсткість пружини зростає по мірі вдавлювання лункообразователя в грунт. При припиненні вдавлювання луекообразователя в грунт пружина розправляючись моментально висмикує лункообразователь з грунту долаючи силу тертя між лункообразователем і грунтом, без руйнування наданої форми лунки.

Глибока лунка з щільними бічними стінками виключає яке-небудь завалювання маточників цибулі ріпки на бік, як при подальшій підсипання грунту, так з подальшим обтисненням грунту опорними колесами посадкової секції.

Патентується винахід відповідає вимозі єдності оскільки посадкова машина і спосіб направлені на вирішення однієї і тієї ж задачі формування лунок однієї фреванию суцвіть і скороминущої механізованого прибирання виключає втрату насіння з-за їх осипання.

Проведений заявником аналіз рівня техніки, що включає пошук по патентах і науково-технічних джерел інформації і виявлення джерел, що містять відомості про аналоги заявленої посадкової машини і способу посадки маточників цибулі ріпки дозволив встановити, що заявник не виявив аналоги, як для машини, так і для способу характеризуються ознаками, всім істотним ознаками заявленої посадкової машини для формування лунок і способу ущільнення несучих стінок і дна формуються лунок.

Таким чином, патентується винахід відповідає критерію «новизна». Для перевірки відповідності кожного об'єкта патентованого винаходу критерію «винахідницький рівень» заявник провів додатковий пошук відомих рішень по патентних і науково-технічних джерел інформації. Результати пошуку показали, що машина для посадки і спосіб посадки маточників цибулі ріпки за сукупністю ознак не підпадають під відомі технічні рішення і не випливає явно з відомого рівня техніки.

На фіг. 1 зображена машина, вид збоку;

фіг. 2 - та ж машина, вид зверху;

фіг. 3 - розріз опорно-приводного колеса.

Посадкова машина �рно - копіюють коліс виключає прослизання коліс, це забезпечує стабільне відстань між лунками.

Привід від вала відбору потужності (ВВП) трактора до редуктора 2 здійснюється за допомогою карданного вала 4. На брус 1 кріпитися несе кронштейн 5 з повідцями на які спирається бункер 6 для посадкового матеріалу, сидіння 9 для робочого сажальщика. На повідках встановлені загортачи 7 на кінцях повідків встановлені опорно-ущільнюючі колеса 8. Механізми лункообразователей встановлені на внутрішній стороні обода опорно-приводного колеса 11, кожен механізм, а їх кілька містить двуплечий важіль 16, має шарнірну опору 15 усередині обода. Двуплечий важіль коливається в площині перпендикулярній до площини опорно-провідного колеса. На одному плечі важеля 16 кріпитися лункообразователь 12, а на інше плече спирається пружина 13. На повідку встановлена нерухома вдавливающая скоба 14. Лункообразователи змінні, що відрізняються діаметром, а положення скоби задає глибину формованої лунки 10.

Машина для садіння маточників цибулі ріпки працює наступним чином.

При русі машини йде синхронний привід на опорно-приводний колесо, яке перекочуючись вдавлює лункообразователь в грунт при просуванні його обуха по повер�вується з сформованої в лунки за рахунок енергії закрученої пружини спирається на інше плече важеля. При цьому зберігається в повній сформована лунка.

Діаметр лункообразователя і ступінь його заглиблення визначається розміром висаджуються маточників цибулі ріпки.

Така компоновка механізму формування лунок дозволяє забезпечити стабільну глибину занурення маточників цибулі ріпки в грунт, утримувати їх орієнтованість денцем вниз, як при роботі загортачей здійснюють підсипку грунту, так і при подальшому подуплотнении грунту опорними колесами.

Розроблений принцип посадки маточників цибулі ріпки підвищує дружність сходів, а в подальшому і одночасність дозрівання суцвіть до моменту масового збирання суцвіть.

1. Машина для садіння маточників цибулі ріпки, включає брус, на якому встановлені редуктор, кронштейн з повідцями, бункер для посадкового матеріалу, загортачи, опорно-ущільнюючі колеса, сидіння для сажальщика, лункообразователи, механізми приводу лункообразователей, відрізняється тим, що механізм приводу кожного лункообразователя виконаний у вигляді двухплечевого важеля, встановленого на внутрішній поверхні обода опорно-приводного колеса і здійснює коливання у площині, перпендикулярній до площини опорно-приводного колеса, �лечевого важеля, на іншому плечі якого закріплений лункообразователь.

2. Спосіб посадки маточників цибулі ріпки, що включає утворення лунок, посадку в лунки денцем вниз маточників цибулі ріпки та тривале їх збереження у зазначеному положенні, відрізняється тим, що для формування ущільнених стінок і дна лунок здійснюють швидке вдавлення кожного лункообразователя в грунт і миттєве витяг його з ґрунту за допомогою механізму привода за п. 1. 

Схожі патенти:

Пристрій для утворення лунок в ґрунті під посадку саджанців плодових культур на передгірно-гірській місцевості

Пристрій для утворення лунок в ґрунті під посадку саджанців плодових культур на передгірно-гірській місцевості містить енергетичний засіб, остов для кріплення робочих органів, розміщених на опорних плитах, генератор струму з струмопроводами і пультами управління гідроциліндрами для переміщення робочих органів. Остов розміщений на гідравлічної навісної системи енергетичного засобу і виконаний з нерухомою напіврами і рухомий у подовжньому напрямку напіврами. В поперечній балці рухомий напіврами виконана порожнина, в якій встановлено рухливий поперечний брус. Робочі органи жорстко закріплені на обох кінцях поперечного бруса. Гідроциліндри для переміщення робочих органів пов'язані з рухомою полурамой і рухомим поперечним брусом. Винахід дозволить забезпечити орієнтацію робочих органів у тривимірному просторі, що підвищить якість посадки. 4 іл.

Універсальне ґрунтообробне знаряддя

Винахід відноситься до галузі сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для утворення лунок під посадку лісових культур. Універсальне ґрунтообробне знаряддя містить раму (1) з редуктором (2). По боках вихідного вертикального вала (3) редуктора (2) закріплені робочі органи для обробки грунту. Продовженням валу (3) є шнековий бур (7). Робочі органи виконані у вигляді трьох сферичних дисків (4). Кріплення дисків (4) на вертикальному валу виконано за допомогою обойми (6) і повідків (5). Повідці (5) і обойма (6) забезпечують поворот дисків в положення роботи «всвал» (освіта микроповишений) або «вразвал» (освіта заглибини). Сферичні диски (4) розміщені в повідках (5) на своїх осях (8) з можливістю вільного обертання. Кути між суміжними сферичними дисками (4) дорівнюють 120°. Для переміщення сферичних дисків (4) в радіальному напрямку і їх фіксації у встановленому положенні повідках (5) виконані поздовжні пази. Обойма (6) виконана з можливістю переміщення і фіксації в певному положенні на вертикальному валу (3). Таке конструктивне рішення дозволяє створювати микроповишения заданих розмірів в умовах тимчасово переувлажняемих ґрунтів, а �

Спосіб копання ям у зв'язних ґрунтах

Спосіб характеризується тим, що в грунт або грунт на потрібну глибину закручують пристрій. Пристрій складається з здвоєних порожнистих труб. Зовнішня труба має рівномірно розташовані виступи постійного прямокутного перерізу, жорстко закріплені на бічній циліндричної поверхні по гвинтовій лінії з постійним кроком. Після досягнення пристроєм необхідної глибини внутрішню трубу разом зі зв'язковим грунтом вилучають із зовнішньої труби з утворенням порожнього простору. У порожній простір встановлюють стовп і викручують зовнішню трубу. Закручування пристрою здійснюється за допомогою рукоятки. Спосіб дозволить зменшити фізичні навантаження при копанні ям у зв'язних ґрунтах і підвищити продуктивність. 4 іл.

Спосіб копання ям в сипучих грунтах

Спосіб характеризується тим, що в грунт або грунт на потрібну глибину закручують пристрій. Пристрій складається з здвоєних порожнистих труб. Зовнішня труба має рівномірно розташовані виступи постійного прямокутного перерізу, жорстко закріплені на бічній циліндричної поверхні по гвинтовій лінії з постійним кроком. Після досягнення пристроєм необхідної глибини в порожній простір внутрішньої труби вливають воду. Вода, фільтруючись, зволожує весь грунт, що знаходиться всередині, і змінює його фізико-механічні властивості, після чого внутрішню трубу разом з сипучим грунтом вилучають з утворенням порожнього простору. У порожній простір встановлюють стовп і викручують зовнішню трубу. Закручування пристрою здійснюється за допомогою рукоятки. Спосіб дозволить зменшити фізичні навантаження при копанні ям в сипучих грунтах і підвищити продуктивність. 4 іл.

Знаряддя для вироби штучних водозборів

Винахід відноситься до сільськогосподарського машинобудування і може бути використано при формуванні лесопастбищ на аридних територіях

Знаряддя для вироби штучних водозборів

Винахід відноситься до сільськогосподарського машинобудування і може бути використано при формуванні лесопастбищ на аридних територіях

Знаряддя для вироби штучних водозборів

Винахід відноситься до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до технічних засобів для вироби штучних водозборів при формуванні лесопастбищ на аридних територіях

Робочий орган для закладення в грунт переривчасто висіяних насіння

Винахід відноситься до сільськогосподарському та лісогосподарському машинобудування і може бути використане для загортання насіння в грунт

Ямкоделательний агрегат и.г.мухина

Винахід відноситься до сільськогосподарського машинобудування і може бути використане при виготовленні ямок, лунок

Лункообразователь

Винахід відноситься до галузі сільськогосподарського машинобудування, зокрема до ручним знаряддям праці для утворення лунок на поверхні підготовленої грунту, призначених для посадки переважно бульб картоплі

Спосіб посадки маточників моркви і пристрій для його здійснення

Спосіб посадки маточників моркви включає формування гребеня з орієнтованим положенням маточного коренеплоду в цьому грунтовому масиві одночасно. Матковий коренеплід утримують у вертикальному положенні в зоні змикання двох грунтових масивів, придвигаемих один до одного односторонніми підгортальниками. У такому положенні розетка коренеплоду знаходиться на рівні денної поверхні формується гребеня. Спосіб здійснюється за допомогою машини для посадки маточників, що містить механічні приводи і касету з рухомої і нерухомої стулками. Касета оснащена виталкивателем з підпружиненою опорою і заплечиками, орієнтувальними і утримують коренеплід в формованому масиві згідно з вищезазначеним способом. Винахід дозволить підвищити врожайність культури за рахунок підвищення якості садіння маточних коренеплодів різного діаметра, довжини і конусності. 2 н. п. ф-ли, 3 іл.

Площадкоделатель

Винахід відноситься до лісогосподарському машинобудування, зокрема до пристроїв для утворення поглиблення - майданчики навколо пнів та їх очищення від грунту в межах глибини майданчика. Площадкоделатель включаюет раму з розміщеними на ній робочими органами, приводом і трансмісію. Рама виконана реверсивно-поворотної на кут ±410°. Робочі органи виконані у вигляді роторів з радіально розташованими розпушувачами-очисниками на горизонтальній осі обертання. Ротори з'єднані з рамою за допомогою шарнірних четирехзвенних підвісок з встановленими між ними двухштоковим гідроциліндром, змінює відстань між роторами в залежності від діаметру пня. Розпушувачі-очисники виконані гнучкими, круглого перетину. Таке конструктивне виконання дозволить знизити динамічні навантаження і підвищити надійність роботи лісосадивних машин за рахунок видалення абразивного середовища і забезпечення пониження пнів нижче рівня поверхні грунту фрезерними машинами без інтенсивного зносу їх робочих органів. 1 з.п. ф-ли, 3 іл.

Электротехнологическая установка

Винахід відноситься до пристроїв для передпосівної обробки насіння, в тому числі мають тверду оболонку, і може бути використане в сільськогосподарському виробництві

Орієнтує пристрій для коренеплодів конічної форми

Винахід відноситься до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для орієнтації коренеплодів конічної форми

Роторне орієнтує пристрій для коренеплодів конічної форми

Винахід відноситься до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для орієнтації коренеплодів конічної форми

Двухроторное лопатеві орієнтує пристрій для коренеплодів конічної форми

Винахід відноситься до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для орієнтації коренеплодів конічної форми

Висадкопосадочная машина для садіння коренеплодів конічної форми

Винахід відноситься до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до машин для садіння коренеплодів конічної форми

Пристрій для визначення положення центру ваги і геометричних характеристик коренеплодів конічної форми

Винахід відноситься до галузі сільгоспмашинобудування, зокрема до пристроїв для визначення положення центру ваги і геометричних характеристик коренеплодів конічної форми (цукрових буряків і моркви)

Лесопосадочная машина для вирубок

Винахід відноситься до лісового господарства, зокрема до лесопосадочним машин для вирубок

Дисковий орієнтує пристрій для коренеплодів конічної форми

Винахід відноситься до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для орієнтації коренеплодів конічної форми
Up!