Осушувальна система

 

Винахід відноситься до гідротехнічної меліорації і може знайти застосування як при зрошенні, так і осушення сільськогосподарських угідь.

Відомий регулятор рівня ґрунтових вод, що містить встановлений на оголовку дрени, розміщений в колодязі запірний орган з поплавковим приводом, він забезпечений трубчастим фільтром і розташованої в колодязі камерою, а привід запірного органу виконаний у вигляді двох шарнірно пов'язаних з можливістю незалежного переміщення поплавців, один з яких розміщений в камері, повідомленої через трубчастий фільтр з грунтовими водами вище регулятора (Авторське свідоцтво SU №763519, кл. E02B 11/00, 1980).

Однак у відомому регуляторі наявність датчика трубчастого фільтра може призводити до заохриванию та виключення попадання води через нього всередину трубки і не може працювати по довжині регулювання дренажних вод в залежності від коливання рівня води в дренажній системі. Крім того, при певній позначці розташування поплавця відбувається скидання води з системи незалежно від гідрологічного режиму зрошуваної території, що призводить до підвищеного надходження мінералізованих дренажних вод у вододжерела і переосушению кореневмісного шару грунту, і віднесення�тим затвором, з'єднаних між собою з можливістю переміщення відносно один одного в зварному корпусі, складна в експлуатації і призводить до необхідності створення значних зусиль для подолання гідростатичного тиску в зварному корпусі, чинного на всю площу затвора при його відкритті. Ці зусилля знижують надійність спрацьовування пристрою, а отже, і надійність його експлуатації. На вертикальному штоку з-за стійки тертя відсутня можливість управління системою для повного урівноваження важільного пристрою в двох взаємно протилежних напрямках, що тягне за собою випадковість вибору його положення.

Найбільш близькою до винаходу є осушувальна система, що включає дрени, колектор, герметичну накопичувальну ємність з повітряним сифоном, розташовану в гирлі дрени (Авторське свідоцтво SU №1523632, кл. E02B 11/00, 1989).

Недоліком цієї системи є скидання води з системи незалежно від гідрологічного режиму осушуваної території, що призводить до підвищеного надходження мінералізованих дренажних вод у вододжерела і переосушению кореневмісного шару грунту. Крім того, воно не забезпечує потреби рослин у воді і повітрі у різних�і економія водних ресурсів, а також створення оптимального режиму зволоження та аерації грунту.

Технічний результат досягається тим, що осушувальна система, що включає дрени і колектор, в гирлі якого в дренажному колодязі розташована накопичувальна ємність, накопичувальна ємність пов'язана з відвідним колектором через колодязь, забезпечений пристроєм для скидання води, виконаним у вигляді сифона, спадна гілка якого виведена на рівень оголовка відвідного колектора, при цьому коліно сифона встановлено на позначці, що відповідає розміщенню поплавця поплавкового приводу з клапаном, а поплавок розміщується на відповідній критичній глибині залягання грунтових вод для грунтово-кліматичних і гідрологічних умов району, в якому розташована осушувальна система, при цьому в стінці ємності виконано отвір, сполучене допомогою трубопроводу з дренірующіе водоприемниками-накопичувачами.

Крім того, водоприймачів-накопичувачі з'єднані з отворами секційних ділянок підвідного колектора в місцях розташування дрен, причому при установці фільтруючих водоприймачів-накопичувачів використовують засипку з непромокальних матеріалів, зокрема, піску, гравію, шлаку або синтетиче�их недоліків за рахунок конструкції розташування поплавця поплавкового приводу з клапаном, відповідно, і розташування коліна сифона на відповідному критичного стану рівні грунтових вод, який дозволяє підтримувати рівень ґрунтових вод, для забезпечення спрацювання системи тільки при перевищенні критичного рівня ґрунтових вод на осушуваної території та відведення саме надлишкової вологи, що викликає перезволоження та засолення ґрунту, що дозволяє значно знизити скиди, а отже, і мінералізацію дренажних вод у вододжерела і зменшити небезпеку їх забруднення.

Система дозволяє повністю автоматизувати процес підтримання рівня ґрунтових вод на позначці, що відповідає критичній, забезпечує надходження певної кількості води з грунтових вод в коренезаселеному шар грунту, що збільшує резерв вологи для врожаю і дає можливість дещо знизити поливні норми, що забезпечує економію водних ресурсів. Крім того, забезпечити необхідний режим зволоження та аерації грунту в результаті створення оптимального рівня ґрунтових вод у різні фази вегетації рослин, знизити експлуатаційні витрати шляхом виключення витрат ручної праці на осушуваної території.

Порівняльний аналіз заявляється технічного р�я нової, отже, заявляється рішення відповідає критерію «новизна».

На кресленні зображена осушувальна система, розріз по осі колектора.

Осушувальна система включає дрени 1, підвідний колектор 2 і відвідний колектор 3, між якими розміщена накопичувальна ємність 4 з сифоном 5, спадна гілка 6 якого виведена в дренажний колодязь 7 на рівень відвідного колектора 3. Поплавок 8 з горизонтальною пластиною 9, підвішений на утримує гнучкої тязі 10 поплавкового приводу з клапаном 11, розміщений, відповідно, на рівні коліна сифона 5. В стінці 12 4 ємності зроблено отвір 13 для впускний труби 14, за допомогою якої вона з'єднана з фільтруючими водоприемниками-накопичувачами 15, в які фільтрується ґрунтова вода з отворів 16 між секціями підвідного колектора 2 в період відведення грунтових вод через шар непромокальних матеріалів 17, зокрема піску, гравію, шлаку або синтетичних відходів легкої промисловості. Дно ємності 4 і дно колодязя 7 виконані в закругленій формі.

Осушувальна система працює наступним чином.

При рівні грунтових вод вище норми вода, що надходить з грунту в дрени 1, рухається до колектора 2 і далі через отвори в секціях кол�их матеріалів 17 (наприклад, піску) в останніх, розташованих нижче колектора 2, вода надходить у трубопровід 14 і потім через отвір 13 в ємність 4.

Із збільшенням наповнення води в ємності 4 до розрахункового рівня розташування поплавця 7, встановленого на позначці, відповідно, коліна сифона 5, клапан 11 піднімається і впускає весь потік води з підвідного колектора 2 в ємність 4. Рівень води в ній різко зростає, досягаючи критичного, забезпечує тим самим роботу сифона 5 повним перетином на скидання води з ємності 4 в колодязь 7. В результаті цього, при наявності закругленого дна в колодязі 7, скидання води разом з виваженими наносами буде постійно промивати наноси в колектор 3, що дозволяє забезпечити надійність роботи системи. Після скидання води в ємності 4 відбувається опускання поплавця 8 вниз до його первісного положення. У результаті зниження рівня в ємності 4 і поплавця 8 з пластиною 9, клапан 11 автоматично закриє оголовок колектора 2. Таким чином, при критичній глибині залягання грунтових вод розуміється таке його положення, при якому не відбувається засолення почвогрунтов в зоні аерації і забезпечується надходження певної кількості ґрунтових вод у корнеобитаемую зону (див. Харченко С. гропромиздат, 1989, с. 14).

Осушувальна система дозволяє повністю автоматизувати процес скидання дренажних вод при експлуатації меліоративних систем і дозволяє знизити надходження мінералізованих колекторно-дренажних вод в вододжерела, що поліпшить екологічну обстановку, і використовувати деяку частину грунтових вод для збільшення вологозабезпеченості сільськогосподарських культур, що дає дещо знизити витрати поливної води, тобто забезпечити необхідний режим зволоження та аерації грунту в результаті створення оптимальних періодів в різній фазі вегетації рослин, знизити експлуатаційні витрати шляхом виключення витрат ручної праці при проведенні скидання дренажних вод і економію поливної води, а також дозволить підтримувати правильний баланс вологості у ґрунті. Крім того, це дозволяє провести очищення від зважених наносів дренажного колодязя, що підвищує надійність його роботи у взаємній зв'язку з сифоном, так як в кінці низхідної гілки 6 скидної потік струменем розмиває наноси при наявності закругленого дна в сторону відвідного колектора 3. Таким чином, будівництво дренажних осушувальних систем з пропонованого винаходу дозволить досягти необхідного тих�ривода з клапаном, та отвору в стінці ємності, відповідно, сполученого з трубопроводом, який пов'язаний з фільтруючими водоприемниками-накопичувачами, коли водопроникність їх засипки достатньо забезпечена.

1. Осушувальна система, що включає дрени і колектор, в гирлі якого в дренажному колодязі розташована накопичувальна ємність, яка відрізняється тим, що накопичувальна ємність пов'язана з відвідним колектором через колодязь, забезпечений пристроєм для скидання води, виконаним у вигляді сифона, спадна гілка якого виведена на рівень оголовка відвідного колектора, при цьому коліно сифона встановлено на позначці, що відповідає розміщенню поплавця поплавкового приводу з клапаном, а поплавок розміщується на відповідній критичній глибині залягання грунтових вод для грунтово-кліматичних і гідрологічних умов району, в якому розташована осушувальна система, при цьому в стінці ємності виконано отвір, сполучене допомогою трубопроводу з дренірующіе водоприемниками-накопичувачами.

2. Осушувальна система п. 1, яка відрізняється тим, що водоприймачів-накопичувачі з'єднані з отворами секцій ділянок підвідного колектора в місцях розташування дрен, причому прости піску, гравію, шлаку або синтетичних відходів легкої промисловості. 

Схожі патенти:

Спосіб будівництва закритих збирачів

Винахід відноситься до меліоративного будівництва і може бути використано при будівництві закритих збирачів в Нечорноземної зоні, призначених для осушення середньо - і важкосуглинистих і глинистих почвогрунтов як атмосферних, так і з намивним типи водного живлення. Спосіб будівництва закритих збирачів, що містять водоприймальний елемент у вигляді єдиного блоку з n-ого кількості (n>2) вертикальних поздовжніх фільтруючих призм, включає риття траншеї екскаватором-дреноукладчиком, укладання в неї дренажної труби, обернутої захисно-фільтруючим матеріалом, і засипання траншеї за допомогою присипателя, що рухається синхронно з дреноукладчиком і обладнаного бункером для фільтруючого матеріалу з спускним лотком. Укладання дренажної труби, обернутої захисно-фільтруючим матеріалом, і засипання траншеї здійснюють одночасно. Дренажну трубу, обгорнуту захисно-фільтруючим матеріалом, присипають по всій ширині траншеї на 15 см над її шелигой з короба, в який по спускному ятки надходить фільтруючий матеріал з бункера. Короб являє собою прямокутний паралелепіпед, що має ширину, рівну ширині траншеї, а висоту, трохи більшу, ніж глибина траншеї. Ні�ї стінкою 7 короб жорстко приєднаний до корпусу 8 екскаватора-дреноукладчика. На задній 9 стінки короба з зовнішньої сторони встановлені (n-1) вертикальні, паралельні між собою і стінками 1 траншеї з можливістю зміни відстані між ними у відповідності з товщиною призм перегородки 10. Висота кожної з перегородок 10 дорівнює висоті короби. Бункер для фільтруючого матеріалу розділений на секції за допомогою перегородок з можливістю зміни відстані між ними і їх кількості таким чином, щоб кількість секцій бункера було на одну більше кількості вертикальних поздовжніх фільтруючих призм закритого збирача. Кожна секція бункера забезпечена своїм спускним лотком, з якого кожну суміжну вертикальну поздовжню призму заповнюють різнорідним фільтруючим матеріалом. Забезпечується можливість виконання фільтруючої засипки траншеї закритого збирача, має в траншеї (n+1) фільтруючу призму, де n≥2, а також поліпшення гідрологічного дії закритих збирачів та підвищення еколого-економічної ефективності дренування слабоводопроницаемих середньо - і важкосуглинистих і глинистих почвогрунтов. 3 з.п. ф-ли, 2 іл.

Пристрій для регулювання рівня ґрунтових вод

Винахід відноситься до пристроїв автоматичного регулювання рівня ґрунтових вод, а також регулювання рівня в рисових чеках, відкритих каналах і водозабірних колодязях осушительно-зволожувальних систем при підгрунтовому зволоженні. Пристрій розташований на осушительно-увлажнительной колекторно-дренажної мережі. Пристрій включає дренажний колодязь 2 з розміщеним у ньому оголовком дрени 1, запірний орган, привід і камеру 10, повідомлену допомогою додаткової камери 28 з порожниною колектора 27. Пристрій забезпечений встановленим саморегулюючим механізмом 3 регулятора в колодязі і складається з регулятора тиску, виконаного у вигляді мембрани 13, забезпеченою знизу захисним обмежувачем 22 сітчастого типу переміщення мембрани 13. Мембрана 13 закріплена зверху до корпусу 4. Надмембранная порожнину 12 повідомлена з атмосферою і пов'язана з клапаном 14 і штоком 16 допомогою двухплечего важеля 17 з випускним клапаном 20, перекриває отвір 21 на дні камери 10. Шток 18 випускного клапана 20 забезпечений поршнем 19 для подачі води в порожнину колектора 27. Випускний клапан 20 розміщений у додатковій камері 28, у бічній стінці якої виконано калібрований отвір 29, пов'язане з колодязем 2. Дно кам�оследнего до виступам-обмежниками 26. Підвищується ефективність пристрою, експлуатаційна надійність і якість регулювання води в дренажній системі. 2 з.п. ф-ли, 1 іл.

Спосіб осушення середньосуглинистих почвогрунтов з високою родючістю ґрунту закритій регулюючою мережею

Винахід відноситься до сільського господарства і комплексної меліорації агроландшафтів і може бути застосовано в Нечорноземної зоні як при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та експлуатації дренажних систем, так і при використанні осушених середньосуглинистих почвогрунтов з високою родючістю і атмосферних водним харчуванням грунту. Спосіб включає пристрій дренажної траншеї з покладеної на її дно дренажної трубою з захисно-фільтруючим матеріалом, фільтруючі елементи у вигляді призм з грунту гумусового горизонту, влаштовані в траншеї до орного шару, і остаточну засипку траншеї грунтом гумусового горизонту. Кожна дренажна траншея виконана глибиною не менше 1,1 м і шириною не менше 50 см поперек напрямку стоку поверхневих вод під кутом не більше 30 градусів до горизонталі. Дренажна труба з захисно-фільтруючим матеріалом присипана землею гумусового горизонту, зрізаної з верхніх країв траншеї, не менш ніж на 15 см над шелигой труби. Фільтруючі елементи виконані у вигляді єдиного блоку, складеного з n-го непарної кількості (n≥3) вертикальних паралельних стінок траншеї правильних призм, в якому призма з грунту гумусового горизонту чергується з �ви гумусового горизонту, а ширина траншеї та ширина кожної непарної призми з грунту гумусового горизонту bн пов'язані між собою співвідношенням bн=2В/(3n-1). Технічний результат від вирішення поставленого завдання полягає в поліпшенні гідрологічного дії закритої регулювальної мережі, так і в підвищенні ефективності використання родючого шару ґрунту та еколого-економічної ефективності дренування середньосуглинистих почвогрунтов. 1 з.п. ф-ли, 5 іл.

Спосіб посилення осушительного дії закритих збирачів

Винахід відноситься до технологій осушення сільськогосподарських земель закритими збирачами і технологій використання цих земель при реалізації точного землеробства. Спосіб посилення осушительного дії закритих збирачів полягає у доповненні їх глибоким розпушуванням почвогрунта, що включає періодичне глибоке розпушування під кутом до напрямку водовідвідних труб. Кожне наступне періодичне глибоке розпушування проводять у напрямку, протилежному попередньому. Суцільне глибоке розпушування почвогрунта щоразу проводять розпушувачем з робочим органом V-подібної форми обов'язково в двох напрямках: перший напрямок - під кутом 90° до напрямку водовідвідної труби збирача, другий напрямок - під кутом 150° до першого. Технічний результат полягає в прискоренні відводу поверхневих вод і верховодки з орного шару, в отриманні землекористувачем довговічного і надійного в дії закритого збирача, забезпечує проектні інтенсивність осушення почвогрунта і його режим вологості, необхідні вирощуваними рослинами, як мінімум протягом нормативного терміну служби дренажної системи.

Система диференційованого регулювання рівня ґрунтових вод

Винахід призначений для регулювання водного режиму на гідромеліоративних системах, що дозволяють диференційовано керувати рівнем грунтових вод на осушительно-зволожувальних меліоративних масивах. Система включає підводять дрени 1, колектор 2, накопичувальний колодязь 3, в якому змонтований сифон 7. Система забезпечена встановленим в колодязі 3 саморегулюючим механізмом 4 рівня ґрунтових вод, що складається з поплавкової камери 6, жорстко закріпленої у верхньому положенні вище гребеня сифона 7 і з'єднаної за допомогою жорсткого поплавкового приводу через клапан 8 з глухим ділянкою труби 13 на низхідній гілці сифона 7. Спадна гілка сифона 7 з'єднана з відвідної трубою 14. Поплавкова камера 6 з'єднана гідравлічним каналом 12 з колодязем 3. Колодязь 3 в нижній частині виконаний герметичним, а вище відвідної труби 14 має випускний отвір 15 з патрубком 17, перекривається регулятором рівня допомогою додаткового поплавкового приводу для управління затвором 16. Поплавковий клапан 16 має Г-подібний важіль 19 з полицею 20, на якій закріплений поплавок 18 і горизонтальна пластина 23. Патрубок 17 приєднаний до накопичувального криниці 3 нижче гребеня сифона 7 на величину Δh, забезпечивши�h обчислюють за формулою Δh=h1-h2. Саморегулюючий механізм з'єднаний з гідравлічним каналом 12 і колодязем 3 за принципом сполучених посудин. При досягненні рівня гребеня сифона 7 спрацьовує зарядний пристрій і відбувається скидання води через сифон 7 в напірному режимі до рівня вхідного отвору його висхідної гілки. Регулятор рівня в колодязі 3 спрацьовує при досягненні максимального рівня води до закріпленого кронштейна-обмежувача 21, і відбувається відкриття отвори 15 затвором 16. Використання винаходу дозволить автоматизувати процес регулювання рівня ґрунтових вод і підтримувати правильний баланс вологості в грунті, відбувається промивання колодязя напірним потоком води автоматично. 1 з.п. ф-ли, 1 іл.

Спосіб промивання ставка-накопичувача тваринницьких стоків (варіанти)

Винахід відноситься до сільського господарства і призначений для видалення осаду з ставків-накопичувачів, які використовуються для транспортування мулу в тваринницьких стоках на поля зрошення, у водоохоронних заходах, для розподілу стічних і тваринницьких стоків в системі дощування з розподільних трубопроводів. Спосіб полягає в створенні замкнутої акваторії у вигляді ставка-накопичувача 8 із зоною накопичення мулу з рідких стоків. Ставок-накопичувач 8 являє собою акваторію з огороджувальної дамбою 12, в тілі якої влаштовано вхідна водозабірних отвір, а протилежно - водоприймач 9 водозабірного трубопроводу 22. За першим варіантом способу на дні ставка-накопичувача 8 встановлюють замкнуті воздухонагнетательние пристрої 14, 15 з утворенням у вигляді ряду променів, що розходяться від пристрою горизонтальними перфорованими трубопроводами 16 в напрямку підстави верхового укосу дамби 12. Перфоровані трубопроводи 16 закінчуються тупиковим кінцем. Воздухонагнетательние пристрої 14, 15 пов'язані з центральним підвідним трубопроводом 17, 18, з'єднаним з джерелом стисненого повітря. По мірі підвищення накопичення осаду у вигляді мулу в зонах ставка-накопичувача 8 подачу поѾром 19 по команді реле часу 20 по повітропроводу в забірний трубопровід замкнутого воздухонагнетательного пристрою. Вириваючись через отвори перфорованого трубопроводу 16, стиснене повітря розпушує і взмучивает іл, з одночасним насиченням їм гнойового стоку, і транспортує його в відвідний водозабірний трубопровід 22. По мірі зниження шару мулу в ставку-накопичувачі 8 подачу повітря в воздухонагнетательние пристрої 14, 15 припиняють. За другим варіантом способу в ставку-накопичувачі розміщують плавучу платформу, на якій розташовується компресор, підключений до напірного шланговому повітропроводу. Наконечник напірного шлангового воздуховода виконаний у вигляді металевого стовбура з перфорацією в його кінцевій частині, прикріпленого до штанги з поділками по висоті і в створі накопичення осаду мулу, кінець якої вводять у товщу осаду. Плавучу платформу кріплять по обох берегах дамби з допомогою трособлочной системи в зонах розмиву осадження осаду мулу. Підвищується ефективність транспортуючої здатності взмученного гнойового стоку, що надходить з тваринницького комплексу, і збільшення функціональних можливостей ставка-накопичувача з можливою утилізацією стоків на іригаційних полях меліорації. 2 н. п. ф-ли, 6 іл.
Винахід відноситься до галузі сільського господарства і може бути використане переважно в умовах неполивного землеробства на дерново-підзолистих супіщаних грунтах з близьким заляганням грунтових вод. Спосіб включає обробку грунту з одночасним формуванням ґрунтових гребенів. Після річної глибокої обробки грунту перед посівом трав проводять вирівнювання і коткування в один прохід гладкими водоналивними катками. Посів здійснюють сумішшю травостою, природно росте на дерново-підзолистих супіщаних грунтах, стрічковими смугами. Підсівши високостебельной просапної культури кукурудзи проводять з одночасним формуванням гребенів між стрічками та не проводять міжрядний обробіток. Високостебельную пропашную культуру кукурудзу, що не досягла свого повного дозрівання, залишають під зиму. Прибирання здійснюють у другий рік навесні перед вегетацією трав з подрібненням і вивезенням стебла з листям з поля на сухий корм з подальшою кормовою добавкою. Крім того, підсівши трав між смугами стрічок здійснюють механічно зруйновані гребені і проводять підгодівлю трав, які збирають у період повної вегетації. Відстань між смугами беруть 20-25 м, а міжряддя ку�покрівельного снігового покриву, захищає рослини від вимерзання, і накопиченні вологи у весняний період для розвитку рослин. 1 з.п. ф-ли.

Дренажна система

Винахід відноситься до галузі меліорації і може бути використане при промиванні від наносів у закритих дренажних системах. Дренажна система включає колектор 1, з'єднаний з падаючими у нього дренами 2, вертикальні патрубки 3 і пристрій для промивання від наносів. Пристрій для промивання виконано перфорованими трубками 4 у вигляді воздуховипускних отворів 7, розміщених всередині дрен 2, закріплених на верхній частині труб вище дна. Перфорована трубка 4 за допомогою металевого стовбура 6, розміщеного в патрубку 3, з'єднаний з напірним шлангом 8, вхідний отвір якого підключено до нагнітаючого патрубка 9 з вентилем 10 ресивера 11. Ресивер 11 з'єднаний з компресором 12, виробляють стиснене повітря. Компресор 12 з'єднаний з реле часу. Винахід посилює транспортуючу здатність взмученних наносів та інших сполук в порожнині дрени і прискорює їх відведення у відкритий канал 17. Підвищується ефективність промивки і збільшується термін дренажу шляхом впливу повітря на відкладення. 1 з.п. ф-ли, 2 іл.

Пристрій для регулювання рівня води в закритої дренажної мережі

Винахід відноситься до сільського господарства, зокрема до меліорації, і може бути застосоване для автоматичного регулювання рівня ґрунтових вод на закритих осушительно-зволожувальних системах, а також при регулюванні рівня води у верхніх б'єфах перегороджують споруд на зрошувальних і осушительно-зволожувальних каналах. У дренажному колодязі 1 розміщена камера 11, повідомлена випускними каліброваними отворами 12 і 25, і ємність 13. В камері 11 розташований поплавковий шарнірно-важільний механізм, шток 18 якого пропущено через отвір 12 в ємність 13, в якій розміщений конусний клапан 14 з вантажем 15. Ємність 13 допомогою трубопроводу 16 з'єднана з відвідної дрен 4. Дно камери 11 повідомлено з дренажним колодязем 1 впускним отвором 17 і виконана у вигляді клапана 23 і поплавкового датчика 22, сполучених між собою штоком з можливістю осьового переміщення. Впускний отвір 17 поплавкового датчика 22 виконано з виступами-обмежувачами 24 з вікнами. Корпус 10 запірного органу має заглиблення, в якому розміщений патрубок 26 з пружиною 27 з гвинтом 28. Пружина 27 розміщена в порожнині гнучкого рукава 29, що служить захистом від засмічення сміттям і наносами. Чутливий елемент у вигляді пруж�ки клапана про сідло в корпусі 10. Закриття отвору запірного органу відбувається тільки після спорожнення поплавкової камери. В результаті цього робота поплавкового приводу врівноважується моментами сил від мінімального до максимального рівня води в колодязі 1. Підвищується надійність пристрою, забезпечується підвищення точності регулювання і розширюється арсенал технічних засобів, призначених для регулювання рівня води в закритих дренажних системах. 2 з.п. ф-ли, 1 іл.

Корпус водовідвідної канави

Корпус водовідвідної канави містить два, по суті, ідентичний сформованих поверхневих блоку, а саме: блок-днище і, по суті, ідентичний сформований блок-кришку, що за допомогою розпірних елементів з'єднані один з одним на установчому відстані. Поверхневі блоки пропонується виконати, по суті, з можливістю зачеплення при укладанні в штабелі так, що монтажне відстань поверхневих блоків істотно більше в порівнянні з відстанню в стані укладання в штабель. Розпірні елементи мають, по суті, форму, наприклад у вигляді усіченого конуса або усіченої піраміди, з обмеженою поверхнею поперечного перерізу, що з збільшенням відстані від поверхневих блоків стає меншою. В якості першого альтернативного варіанту може бути передбачено, щоб розпірні елементи були розміщені на поверхневих блоках так, щоб блоки-днища і блоки-кришки були покладені внахлест один на одного за типом перев'язки кам'яної кладки. В якості другого альтернативного варіанту може бути передбачено, щоб блоки-днища і блоки-кришки були з'єднані один з одним внахлестку за типом перев'язки кам'яної кладки. Завдяки цьому досягають високої ста 23 іл.
Up!