Спосіб консервування панцирьсодержащего сировини з антарктичного криля в суднових умовах

 

Винахід відноситься до харчової і рибопереробної галузей промисловості, а саме до способів консервування із застосуванням хімічних консервантів, і може бути використане для збереження панцирьсодержащего сировини, наприклад, з криля, а також дрібних ракоподібних: дрібної креветки, гаммаруса; відходів переробки крабів та інших, у т. ч. в суднових умовах, для подальшого отримання хітину і хітозану, широко використовуються в різних галузях промисловості і медицині.

При цьому, пропоноване винахід в першу чергу може бути використано для переробки антарктичного криля (як найбільш великого) в суднових умовах, наприклад, на суднах типу «Великий морозильний траулер-завод для видобутку і переробки антарктичного криля», призначених для тривалої експлуатації на промислі в антарктичній частини Світового океану.

Відомий спосіб консервування панцирьсодержащего сировини (ПСЗ), наприклад, відходів переробки крабів кухонною сіллю (Семенова Н.К., Кім Р. Н., Сафронова Т. М., Ігнатюк Л. Н. Консервування сирих крабових панцирів кухонною сіллю // Нові перспективи в дослідженні хітину і хітозану / П'ята всерос. конф. - М: Изд-во ВНІРО, 1999. - С. 66-68 або Семенова �енной сіллю // Наукові праці Дальрибвтуза. - 1998. - Вип.11. - С. 129-134), при якому цілі панцирі карапакса і черевця пересипали сіллю безпосередньо в тарі, а подрібнені - перемішували з консервантом, а потім фасували. Концентрація кухонної солі при цьому становила 24%. Для заповнення порожнеч і ізоляції від стикання з киснем повітря матеріал заливали ізотонічним розчином консерванту в співвідношенні для цілих ПСЗ - 1:2,0-1:2,5, подрібнених - 1,20-1:1,25.

Недоліком цього способу є неможливість його використання в суднових (морських) умовах у зв'язку зі значною витратою прісної води для промивки панцирьсодержащего сировини (ПСС) при видаленні консерванту, а також необхідність акумулювання на судні великих кількостей кухонної солі для приготування електролітів і обмеження строків зберігання ПРС у зв'язку із зростанням вмісту іонів натрію в хитозане по мірі збільшення тривалості зберігання ПРС.

Відомий також спосіб консервування ПСС, наприклад, відходів переробки дрібних ракоподібних, за яким ПСЗ спочатку перемішують з 10% розчином соляної кислоти (HCl), фасують у тару і доливають 2,5%-ним розчином HCl до співвідношення ПСС: консервант ≤0,20-0,25 (Гаврильченко М. М., Сафронова Т. М., Семенова Н.До. Хімічне консеѫНаходка»: Тез. докл. / Перша межвуз. навч. конф. - Знахідка: ІТ і Б, 1997. - С. 128-129 або Семенова Н.До. Розробка технології консервування хитинсодержащих відходів переробки ракоподібних: Автореф. дис... канд. техн. наук. - Владивосток, 1999. - 31 с.).

Недоліком цього способу є незадовільні якісні показники хітину, одержуваного з ППС, обумовлені гідролітичної деструкцією хітину і зниженням його молекулярної маси при зберіганні ПСС.

Крім того, відомий спосіб консервування ПСС, при якому ПСЗ спочатку перемішують з 10% розчином гідроксиду натрію (NaOH), фасують у тару і доливають 2,5%-вим розчином NaOH до співвідношення ПСС: консервант ≤0,20-0,25 (Гаврильченко М. М., Сафронова Т. М., Семенова Н.До. Хімічне консервування як спосіб збереження панцирьсодержащих відходів // Студенти вузів - вільної економічної зони «Знахідка»: Тез. докл. / Перша межвуз. навч. конф. - Знахідка: ІТ і Б, 1997. - С. 128-129 або Семенова Н.До. Розробка технології консервування хитинсодержащих відходів переробки ракоподібних: Автореф. дис... канд. техн. наук. - Владивосток, 1999. - 31 с.).

Недоліком такого способу є складність процесу консервування, обумовлена використанням агресивного хімічного реаг�ї лугу у великих кількостях на судах та берегових підприємствах і в значній мірі підвищує небезпека виробництва і погіршує його екологію. Крім того, луг не забезпечує ефективного консервування (тривалого зберігання) ПСС, що знаходився на повітрі перед початком процесу консервування при 0±2°С не більше 4-х діб, а при нормальних умовах - більше 1-х діб.

Найбільш близьким технічним рішенням до заявляється, прийнятим за найближчий аналог - прототип, є «Спосіб консервування панцирьсодержащего сировини» (див. опис винаходу до патенту №2429727, кл. A23L 1/33, опубл. 27.09.2011 р.), що включає його (сировина) диспергування, змішування з консервантом, фасування отриманої суміші в тару з подальшим її укупориванием, при цьому як консервант використовують католіт, попередньо отриманий в катодній камері діафрагмового електролізера шляхом обробки водного розчину електроліту з початковою концентрацією 0,6-1,2% до досягнення нею рН 12,6-12,8 і окислювально-відновного потенціалу мінус 800 - мінус 1000 мВ щодо хлорсеребряного електрода порівняння, при цьому початкову концентрацію електроліту в анодній камері вибирають в діапазоні 2-10%, а в якості електроліту використовують солі лужних металів: хлорид натрію, або сульфат натрію, або гідроксид натрію, причому консервування панцирьсодержащего сировини осущества є відносна складність та неефективність його використання в суднових умовах у зв'язку з необхідністю виділення на судні додаткових площ для розміщення значної кількості реактивів для приготування електроліту, а також додаткових обсягів прісної води або установок для отримання прісної води. Крім того, до недоліків прототипу слід віднести додаткові трудовитрати і спеціальне обладнання, необхідні для приготування розчинів заданої концентрації електролітів.

Метою винаходу є підвищення ефективності та спрощення процесу (технології) консервування панцирьсодержащего сировини (ПСЗ) з антарктичного криля в суднових умовах масової при видобутку кріля в антарктичній частині океану для подальшого отримання з нього (кріля) більш якісного та екологічно чистого хітину та/або хітозану.

При цьому вирішена задача створення більш ефективною, простою і більш екологічно безпечної технології консервування ПСС з антарктичного криля, що дозволяє значною мірою підвищити рентабельність масової переробки кріля в суднових умовах.

Це досягається тим, що в пропонованому способі консервування панцирьсодержащего сировини з антарктичного криля в суднових умовах, включає його диспергування, змішування з консервантом, фасування отриманої суміші в тару з подальшим її укупориванием, при цьому як консервант використовують Ў електроліту в анодній камері вищевказаного електролізера вибирають в діапазоні 2-10%, на відміну від прототипу, отримання католіта здійснюють шляхом обробки морської води в катодній камері згаданого електролізера до досягнення нею (морською водою) рН 12,6-12,8 і окислювально-відновного потенціалу мінус 800 - мінус 1000 мВ щодо хлорсеребряного електрода порівняння.

У пропонованому способі, в суднових умовах, на відміну від відомих, католіт, який використовують як консервант, отримують не з попередньо приготованого розчину електроліту, а безпосередньо з морської води в катодній камері двокамерного діафрагмового електролізера з катіонообмінної мембраною, при цьому в якості морської води використовують забортну морську воду, наприклад, за допомогою з'єднання катодної камери діафрагмового електролізера з суднової системою забортної води. При цьому морську воду беруть безпосередньо в місці лову антарктичного криля.

У загальному випадку консервування ПСС з кріля католітом здійснюють при співвідношенні твердої фази - сировини і рідкої фази - католіта в діапазоні 1:0,5-1:2.

Подрібнене ПСЗ поміщають в окрему ємність, наприклад реактор, забезпечений мішалкою. Потім до нього додають попередньо отриманий католіт і перемішують теченобработке морської води в катодній камері електролізера анодну камеру заповнюють 2-10%-ним водним розчином електроліту (нехлорсодержащего), наприклад, сульфату натрію.

Новим в пропонованому способі є те, що використання електрохімічно активованої морської води замість маломінералізованих водних розчинів електролітів підвищує рентабельність і спрощують процес консервування ПСС з криля в суднових умовах.

Значне підвищення рентабельності промислової технології консервування ПСС з криля в суднових умовах здійснюють за рахунок того, що використання морської забортної води, на відміну від маломінералізованих водних розчинів електролітів, дозволяє істотно скоротити використовувані площі, так як застосування нової технології не вимагає попереднього зберігання з подальшим витратою досить значних запасів реактивів і прісної води, в т. ч. в умовах масового виробництва на траулерах-заводах великого і середнього водотоннажності для видобутку і переробки антарктичного криля.

Обробка католітом передбачає консервування свіжого ПСС з кріля (не більше 4-х діб зберігання при 0±2°С і не більше 1 доби при нормальних умовах), отриманого (виловленого) безпосередньо на суднах із задовільними вихідними мікробіологічними та органолептичними характериссность забруднення повітряного середовища хлорвмісними газоподібними викидами і не вимагає організації спеціальної вентиляційної схеми.

Пропонований спосіб призначений для використання в суднових умовах, в першу чергу на суднах, що працюють в антарктичній частини Світового океану в екологічно чистій морській зоні з середнім значенням солоності морської забортної води - ок. 3,4%, що в залежності від конкретного місця промислу (вилову) в межах вищевказаної зони за багаторічними статистичними даними може змінюватися в діапазоні 3,0-3,6%. При цьому морську забортну воду для заповнення катодної камери суднового електролізера, розміщеного в корпусі судна, що беруть допомогою з'єднання катодної камери трубопроводом з насосною установкою з суднової системою забортної води, яка, в свою чергу, гідравлічно пов'язаних з днищевим кингстонним пристроєм зі спеціальними фільтруючими елементами для безпосереднього забору екологічно чистої морської забортної води. Таким чином, у загальному випадку морську воду для її обробки в катодній камері суднового електролізера беруть з початковою концентрацією солі в діапазоні 3,0-3,6%.

Видобуток антарктичного криля (найбільш великого з усіх видів кріля) здійснюють за допомогою кормового трала відомим чином. Робота з тралом за його спуску, підйому і виливке улову вироб�оследнего з допомогою рибонасоса, а малі улови піднімають по кормовому слипу і виливають звичайним способом.

Запропонований спосіб був реалізований в лабораторних умовах за допомогою двокамерного електролізера, розділеного катіонообмінної діафрагмою на катодне та анодне простір. Матеріал катода - нержавіюча сталь, матеріал анода - платина. В якості морської води використовували імітує її розчин морської солі (ГОСТ Р 51574-2000) в прісній воді.

Сутність заявляється способу пояснюється наступними прикладами і кресленням, де зображена спрощена схема суднової установки для консервування ПСС, що включає реактор 1 з механічною мішалкою (на кресленні не показано) для змішування консервуючого сировини з католітом, з'єднаний з допомогою трубопроводу 2 з катодного 3 камерою діафрагмового електролізера 4, відокремленої катіонообмінної діафрагмою 5 від анодної камери 6, при цьому катодна (3) камера з'єднана трубопроводом 7, обладнаним насосом і запірним клапаном (на кресленні не показано), з суднової системою забортної води (на кресленні не показано), а реактор (1) з'єднаний на вході з трубопроводом 8, обладнаним насосом і запірним клапаном (на кресленні не показано), для подачі (завантаження) подрібненого ПСС, а на виході - тру�міри 1. ППС (кріль) подрібнювали до розміру часток 3-5 мм і змішували в реакторі 1 механічною мішалкою з католітом - розчином, отриманими після обробки в катодній 3 камері діафрагмового електролізера 4 морської води - водного розчину морської солі з концентрацією 0,5% при щільності струму 200 А/м2до досягнення рН 12,6 протягом 60 хв у співвідношенні сировина:католіт 1:1,5. При отриманні католіта анодна 6 камера електролізера була заповнена 6%-ним розчином Na2SO4. Після перемішування з католітом ПСЗ фасували тару і потім її (тару) укупоривали відомим чином.

Приклад 2. Реалізацію способу здійснювали аналогічно прикладу 1, за винятком того, що ПСС змішували з католітом, отриманим при обробці катодного 3 камері електролізера 4 морської води з концентрацією в ній морської солі 1,3% при щільності струму 650 А/м2протягом 15 хв, у співвідношенні сировина:католіт 1:0,5.

Приклад 3. Реалізацію способу здійснювали аналогічно прикладу 1, за винятком того, що ПСС змішували з католітом - морською водою з концентрацією морської солі 1,1%, попередньо обробленої катодного 3 камері діафрагмового електролізера 4 при щільності струму 550 А/м2протягом 20 хв, при співвідношенні сировина:католіт 1:1,5 католітом - морською водою з концентрацією морської солі 3,4%, попередньо обробленої катодного 3 камері діафрагмового електролізера 4 при щільності струму 550 А/м2протягом 20 хв, при співвідношенні сировина:католіт 1:0,5.

Приклад 5. Реалізацію способу здійснювали аналогічно прикладу 1, за винятком того, що ПСС змішували з католітом - морською водою з концентрацією морської солі 3,0%, попередньо обробленої катодного 3 камері діафрагмового електролізера 4 при щільності струму 600 А/м2протягом 20 хв, при співвідношенні сировина:католіт 1:0,5.

Проведені дослідження (див. приклад 1) показали, що при використанні морської води з сумарною концентрацією менше 0,6% і струму щільністю менш 300 А/м2значно зростає час досягнення необхідних значень рН, тобто тривалість процесу отримання консерванту.

Приклади 2 і 3 показують, що використання морської води в сумарних концентраціях вище 1,2% і щільності струму більше 600 А/м2забезпечує значно більш швидке отримання католіта з необхідними значеннями рН, але при цьому спостерігається значне руйнування матеріалу електродів і мембрани електролізера.

Приклад 4 показує, що використання морської води з концентѺазивает руйнівного впливу на матеріали електродів і мембрани.

Приклад 5 показує, що використання морської води з концентрацією морської солі 3,0% і щільності струму 600 А/м2забезпечує велику швидкість отримання католіта і не справляє руйнівного впливу на матеріали електродів і мембрани.

Таким чином, пропонований спосіб відрізняється від усіх відомих технічних рішень в даній області, реалізуючи принципово новий підхід до консервації панцирьсодержащего сировини з антарктичного криля, використовуючи безпосередньо на місці промислу - видобутку антарктичного криля морську воду, активовану допомогою обробки електричним струмом в катодній камері діафрагмового електролізера.

Пропонований електрохімічний спосіб консервування ПСС у порівнянні з відомими дозволяє виробляти консервування ПСС з антарктичного криля більш ефективно і без використання попередньо підготовлених розчинів електролітів, а також закладати на зберігання ПСС з кріля, тривалість зберігання якого перед консервуванням при 0±2°С становить більше 4 діб, а при нормальних умовах - більше 1 доби.

Це обумовлено особливостями впливу на ПСЗ, у т. ч. з кріля, лужних середовищ з окисно-восстанудових умовах, включає його диспергування, змішування з консервантом, фасування отриманої суміші в тару з подальшим її укупориванием, при цьому як консервант використовують католіт, попередньо отриманий в катодній камері діафрагмового електролізера, а початкову концентрацію електроліту в анодній камері вищевказаного електролізера вибирають в діапазоні 2-10%, що відрізняється тим, що отримання католіта здійснюють шляхом обробки морської води в катодній камері згаданого електролізера до досягнення рН 12,6-12,8 і окислювально-відновного потенціалу мінус 800 - мінус 1000 мВ щодо хлорсеребряного електрода порівняння.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що консервування панцирьсодержащего сировини здійснюють при співвідношенні твердої фази - сировини і рідкої фази - католіта в діапазоні 1:0,5-1:2.

3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що в якості морської води використовують забортну морську воду, наприклад, за допомогою з'єднання катодної камери діафрагмового електролізера з суднової системою забортної води. 

Схожі патенти:

Спосіб отримання байкальської питної води

Винахід відноситься до галузі харчової промисловості і призначене для отримання Байкальської питної води. Спосіб включає забір глибинної води з озера Байкал, її фільтрацію, стерилізацію, розлив у тару і закупорювання. При цьому глибинну воду спочатку стерилізують УФ-опроміненням і вводять в неї воду, що містить озон. Концентрацію озону в змішаній воді доводять до 0.2-0.5 мг/л. Використання заявленого способу дозволяє спростити процес отримання Байкальської води, при підвищенні екологічності за рахунок виключення викидів в атмосферу киснево-озонової суміші при виробництві питної води. 5 з.п. ф-ли, 1 іл.

Спосіб отримання глибинної байкальської питної води

Винахід відноситься до виробництва питної води і може бути використано при підготовці води глибоководних водойм. Спосіб отримання глибинної байкальської питної води включає забір води з озера Байкал допомогою водозабірника, транспортування води до насосної станції по глибинного водоводу, фільтрацію і стерилізацію. В глибинну воду у водопроводі вводять воду з озоном на початку водоводу в районі водозабірника. Винахід дозволяє спростити процес отримання якісно стерилізованої глибинної питної води. 2 іл.

Системи і способи озонування зерна у зернових насипах

Винахід відноситься до технології зберігання зерна. Спосіб обробки зерна, що зберігається в насипу, включає контроль щонайменше одного з температури і запаху в декількох місцях випускних отворів для аерації, розташованих навколо зернового насипу. Коли виявляють коливання температури, що відхиляється від норми, або запах в одному або декількох місцях випускних отворів для аерації, проводять визначення щодо проблемного місця в зернового насипу, де необхідно провести обробку озоном. Далі визначають, як краще ввести озон в проблемне місце. Потім вводять озон в проблемне місце у зерновому насипу для мінімізації проблем, що виникають в зернового насипу у необхідних концентраціях. Пропонований спосіб озонування забезпечує захист та зменшення цвілевих грибків і токсинів. 2 н. і 18 з.п. ф-ли, 6 іл.

Композиція

Винахід відноситься до антиоксидантної композиції. Антиоксидантна композиція включає: (a) екстракт, отриманий з розмарину, (b) екстракт, отриманий з рослин роду Matricaria або роду Chamaemelum. Запропонований продукт харчування, що містить вищевказану композицію. Запропоновано спосіб запобігання та/або інгібування окислення продукту харчування, що включає етап контакту продукту харчування з вищевказаної антиоксидантною композицією. Винахід дозволяє отримати синергетичну комбінацію компонентів для запобігання та/або інгібування окислення в матеріалі, такому як продукт харчування. 5 н. і 18 з.п. ф-ли, 14 табл., 2 іл.

Речовина, що пов'язує мікотоксин

Винахід відноситься до речовини, що зв'язує мікотоксини кормових продуктах. Речовина містить гумінові речовини, що містять 45% або більше гумінової кислоти, об'єднані з адсорбентом, з максимальною розчинністю 20% при pH в межах від 1,5 до 7,0. Адсорбція при біологічному pH шлунка моногастричною тварин становить щонайменше 80% і десорбція при нейтральному рН не більше ніж 10%. Ефективність зв'язування зеараленону in vitro становить щонайменше 80% і переважно 90%. 3 з.п. ф-ли, 5 іл., 37 табл., 9 пр.

Речовина, що пов'язує мікотоксин

Винахід відноситься до речовини, що зв'язує мікотоксини кормових продуктах. Речовина містить гумінові речовини, що містять 45% або більше гумінової кислоти, об'єднані з адсорбентом, з максимальною розчинністю 20% при pH в межах від 1,5 до 7,0. Адсорбція при біологічному pH шлунка моногастричною тварин становить щонайменше 80% і десорбція при нейтральному рН не більше ніж 10%. Ефективність зв'язування зеараленону in vitro становить щонайменше 80% і переважно 90%. 3 з.п. ф-ли, 5 іл., 37 табл., 9 пр.
Винахід відноситься до продукту, що містить певну кількість композиції для запобігання псування плесенями і дріжджами. Композиція поряд з антигрибковими агентами містить принаймні одне з'єднання органічних кислот і щонайменше одне з'єднання екстрактів. Органічні кислоти обрані з групи, що складається з каприлової, коричної, пропіонової, масляної, молочної, винної, фумарової кислот та їх солей. Екстракти обрані з групи, що складається з рослинних або фруктових екстрактів, їх масляних фаз і моновещества. Моновещество може бути обраний із групи, що складається з коричного альдегіду, ваніліну та функціонального еквівалента їх похідних. Компоненти груп в композиції містяться в певному співвідношенні. Винахід забезпечує запобігання зростання цвілі і дріжджів у харчових або кормових продуктах. 7 з.п. ф-ли, 3 табл.

Суміші, акцептирующие кисень

Винахід відноситься до суміші, що акцептує кисень, композиції, що містить полімерну смолу і зазначену суміш, акцептирующую кисень, і застосування зазначеної суміші, що акцептує кисень, в упаковці для харчових продуктів. Суміш, акцептирующая кисень, що містить компоненти (I) нанорозмірний окисляемий металевий компонент, в якому середній розмір частинок металу становить від 1 до 1000 нм і де метал не має підкладки або нанесений на підкладку, (II) електролітичний компонент і (III) неэлектролитический окисний компонент. Винахід дозволяє поліпшити ефективність окислення. 3 н. і 8 з.п. ф-ли, 5 табл., 9 пр.
Винахід відноситься до харчової промисловості та кормів для сільського господарства, зокрема до олія - і жиросовместимому преміксу. Антиоксидантний премікс містить лецитин, синтетичні харчові антиоксиданти, дигідрокверцетин і тригліцериди каприлової і капрінової кислот при наступному зміст компонентів, % мас.: лецитин - 38,0-90,0, дигідрокверцетин - 1,0-10,0, тригліцериди каприлової і капрінової кислот - 5,0-60,0, синтетичні харчові антиоксиданти - 0,5-2,0. Спосіб виробництва антиоксидантної преміксу включає отримання при температурі 60-70°C і інтенсивному перемішуванні суспензії дигидрокверцетина в среднецепочечних триглицеридах, подальше додавання лецитину і розчинення дигидрокверцетина в утворилася суміші при підвищенні температури до 90-115°C і турбоперемешивание до отримання гомогенної напівпрозорої маси, подальше зниження температури до 50-60 С, внесення синтетичного антиоксиданту або суміші антиоксидантів, перемішування до повного розчинення компонентів і охолодження. Використання винаходу дозволить збільшити термін придатності харчового сировини. 2 н. і 5 з.п.ф-ли, 1 табл.
Винахід відноситься до технології виробництва консервованих других обідніх страв. Спосіб містить підготовку рецептурних компонентів, подрібнення на вовчку свинини і шпику, їх змішування з цукром, кухонною сіллю, нітратом натрію, харчовим льодом, білим перцем і мускатним горіхом, витримку, куттерование, формування і обсмажування з отриманням сосисок, різання, пасерування в топленому жирі і подрібнення цибулі, його змішування з борошном, кістковим бульйоном, томатним пюре, цукру, кухонної сіллю і чорним перцем гірким, варіння і додавання оцтової кислоти з отриманням соусу, фасування сосисок і соусу, герметизацію і стерилізацію. При цьому у складі соусу в якості борошна використовують мелений шрот насіння гарбуза, який перед змішуванням заливають кістковим бульйоном і витримують для набухання, а компоненти використовують при наступному співвідношенні витрат, мас.ч.: свинина 72,7-971,8, шпик 160,3, топлений жир 2,2, ріпчаста цибуля 7,97-8,07, шрот насіння гарбуза 8, томатне пюре, в перерахунку на 12%-е вміст сухих речовин 94,3,оцтова кислота, в перерахунку на 80%-ную концентрацію 0,11, харчовий лід 88,2, цукор 4,8, кухонна сіль 20,9, нітрат натрію 0,04, перець білий 0,4, перець чорний гіркий 0,11,мускатний горіх 0,24, кістковий бульЃкта.
Винахід відноситься до виробництва консервованих супів. Спосіб передбачає підготовку рецептурних компонентів, різання і пасерування у вершковому маслі моркви і ріпчастої цибулі, замочування і варіння сушених грибів з їх відокремленням від бульйону і різкою, шатківницю і заморожування свіжої декоративної капусти, різання філе морського гребінця, коріння петрушки і селери, шпинату, цибулі-порею, зелені петрушки і солоних огірків, змішування перерахованих компонентів з сіллю, чорним перцем гірким і лавровим листом, фасування отриманої суміші і грибного бульйону, герметизацію і стерилізацію. Всі компоненти взяті при певному співвідношенні. Винахід дозволяє отримати нові консерви з використанням нетрадиційної рослинної сировини без зміни органолептичних властивостей цільового продукту.
Винахід відноситься до харчової промисловості, а саме до способу зміни смаку харчового продукту. Піддають харчовий продукт впливу тиску від 1000 до 6000 бар разом з твердим складом, містить речовину, і екстрагують речовина з твердого складу одночасно з етапом просочування. Спосіб включає вибір речовини, що підлягає екстракції з твердого складу, визначення тиску, придатного для екстракції обраного речовини, і часткове занурення твердого складу в рідину, обрану для екстракції речовини. 2 н. і 10 з.п. ф-ли, 15 пр.
Винахід відноситься до харчової промисловості, а саме до способу зміни смаку харчового продукту. Піддають харчовий продукт впливу тиску від 1000 до 6000 бар разом з твердим складом, містить речовину, і екстрагують речовина з твердого складу одночасно з етапом просочування. Спосіб включає вибір речовини, що підлягає екстракції з твердого складу, визначення тиску, придатного для екстракції обраного речовини, і часткове занурення твердого складу в рідину, обрану для екстракції речовини. 2 н. і 10 з.п. ф-ли, 15 пр.
Винахід відноситься до технології виробництва консервованих других обідніх страв. Готують рецептурні компоненти, ріжуть і пасерують в топленому маслі ріпчасту цибулю, варять рис до двократного збільшення маси, куттеруют мускул морського гребінця, ріжуть зелень петрушки. Змішують перераховані компоненти з курячими яйцями, частиною солі і частиною перцю чорного гіркого з отриманням фаршу. Свіжу декоративну капусту розбирають на листки, заморожують і дефростируют. Формують фарш в капустяне листя з отриманням голубців. Пасерують в топленому маслі борошно пшеничне, змішують її зі сметаною, рибним бульйоном, томатною пастою, що залишилася частиною солі, що залишилася частиною перцю чорного гіркого і лавровим листом з отриманням соусу. Фасують голубці і соус, герметизують і стерилізують. Спосіб дозволяє отримати нові консерви з використанням нетрадиційної рослинної сировини без зміни органолептичних властивостей цільового продукту.
Винахід відноситься до виробництва консервованих других обідніх страв. Спосіб передбачає підготовку рецептурних компонентів, різання і заморожування свіжої декоративної капусти, різання і пасерування в топленому маслі цибулі, куттерование філе кальмара, свинини і шпику, варіння до двократного збільшення маси рису, різання зелені петрушки, змішування перерахованих компонентів з курячими яйцями, частиною солі і частиною перцю чорного гіркого з отриманням фаршу і його формування в тушки кальмара, пасерування в топленому маслі пшеничного борошна та його змішування зі сметаною, рибним бульйоном, томатною пастою, що залишилася частиною солі, що залишилася частиною перцю чорного гіркого і лавровим листом з отриманням соусу, фасування тушок кальмарів і соусу, герметизацію і стерилізацію. Всі компоненти взяті при певному співвідношенні. Винахід дозволяє отримати нові консерви з використанням нетрадиційної рослинної сировини без зміни органолептичних властивостей цільового продукту.

Спосіб отримання гідролізату з молюсків

Спосіб отримання гідролізату з молюсків відноситься до галузі біотехнології і призначається для отримання білково-вуглеводного гідролізату з молюсків, який може бути використаний в якості сировини для фармакологічних і косметичних препаратів, а також для отримання харчових домішок лікувально-профілактичної дії. У відповідності зі способом, тканини молюсків, звільнених від межстворчатой рідини, разом зі стулкою витримують при температурі +2÷+5°С протягом 3-4 діб, після чого подрібнюють. З подрібненої маси екстрагують біологічно активні речовини потрійним об'ємом киплячої води, залишився осад гідролізують, потім об'єднують водний екстракт отриманий гідролізат.

Спосіб отримання гідролізату з молюсків

Спосіб отримання гідролізату з молюсків відноситься до галузі біотехнології, а точніше, до способів одержання білково-вуглеводних гідролізатів з молюсків, наприклад мідій, які можуть бути використані як сировина для отримання харчових добавок лікувально-профілактичного дії, а також фармакологічних та косметичних препаратів. У способі нейтралізацію мидийного гідролізату здійснюють оцтовою кислотою до рН 7,0, а потім проводять зброджування гідролізату шляхом введення культури пекарських дріжджів при співвідношенні мас 1:5, при температурі 36°С і постійній аерації розчину протягом 24 годин. Області застосування гідролізату значно розширюються внаслідок поліпшення органолептичних показників, пов'язаних з відсутністю специфічних смаку і запаху, а також зниженого вмісту кухонної солі NaCl.

Спосіб отримання хітин-мінерального комплексу з панцирьсодержащих відходів переробки рачка гаммарус

Спосіб передбачає обробку панцирьсодержащих відходів переробки рачка Гаммарус розчином етилового спирту при впливі ультразвуку з виділенням каратиноидно-ліпідного комплексу. Залишився осад піддають автоферментативному депротеинированию у водному середовищі з додаванням папаїну з виділенням білкового гідролізату. Залишився осад інгібують розчином перекису водню, депротеинируют і знежирюють розчином карбонату натрію при впливі ультразвуку. Отриманий хітин-мінеральний комплекс демінералізують розчином соляної кислоти при нагріванні СВЧ, дезацетилируют розчином карбонату натрію при нагріванні СВЧ, промивають у струмі води до знебарвлення, віджимають на центрифузі і сушать в потоці повітря. 1 з.п. ф-ли, 2 табл., 3 пр.

Спосіб одержання лікувально-профілактичної композиції

Винахід відноситься до галузі біотехнологій, а точніше до засобів отримання з морських молюсків композиції лікувально-профілактичної дії, яка може бути використана в геронтологічної практиці для профілактики початкових форм атеросклерозу у пацієнтів літнього віку. Спосіб одержання композиції полягає в отриманні кислотного гідролізату з м'яса рапани, а лужної - мідії. Отримані лужний і кислотний гідролізати об'єднують в объмном співвідношенні 10:1, при постійному перемішуванні доводять рН до 6,4-6,6 і суміш гідролізатів концентрують упариванием під вакуумом 0,65 кг с/см2 при температурі 95-97°С до 20-25% по сухій речовині. Отримана композиція збалансована по амінокислотах та інших компонентів.

Спосіб комплексної переробки хитинсодержащего сировини відходів рачка гаммаруса (gammarus lacustris)

Спосіб передбачає обробку відходів переробки рачка розчином етилового спирту з одночасним впливом ультразвуку. Потім на центрифузі відокремлюють каратиноидно-ліпідний комплекс. Отриманий твердий осад піддають автоферментативному депротеинированию у водному середовищі з додаванням папаїну. На центрифузі відокремлюють білковий гідролізат. Отриманий твердий хитинсодержащий осад промивають, інгібують, знезаражують, відбілюють, дезодорують, промивають водою, віджимають на центрифузі, виробляють депротеинирование і знежирення з одночасним впливом ультразвуку. Після цього промивають водою до знебарвлення, віджимають на центрифузі, демінералізують розчином соляної кислоти при СВЧ-нагрівання, дезацетилируют розчином карбонату натрію, промивають водою до знебарвлення, віджимають на центрифузі і сушать. Винахід забезпечує використання відходів переробки рачка гаммаруса. 6 з.п. ф-ли, 1 іл., 2 табл., 3 пр.
Up!