Поручень для рухомого тротуару

 

Винахід відноситься до балюстраді для рухомого тротуару або ескалатора, що містить рухомий поручень і направляючу для рухомого поручня, за якою з допомогою приводу від електродвигуна, пересувається рухомий поручень уздовж своєї поздовжньої осі.

Відомі рухомі тротуари і ескалатори, які проходять не тільки за прямим ділянкам, але також можуть рухатися в горизонтальній площині з поворотами. Можливо також, що рухомі тротуари розташовані не тільки в горизонтальних площинах, а також у висхідних або падаючих площинах, можливо також з вигнутими переходами між висхідними або падаючими площинами і горизонтальними площинами. Також в ескалаторах відбувається перехід між висхідною або падаючої площиною транспортування і горизонтальною площиною транспортування. Згодом, коли мова йде про площині транспортування, то розуміються як горизонтальні площини, так і висхідні або падаючі площині, а також їх переходи в горизонтальні площині. Крім того, коли в подальшому мова йде про рухомому тротуарі, то це відноситься також до ескалаторах, якщо вони на якій-небудь ділянці свого шляху транспортування мають вигин або кривЂо рухомий поручень, як правило, має в площині, паралельній площині транспортування, істотно більш високу жорсткість, ніж у вертикальній площині, оскільки рухомі поручні в кінці балюстради зазвичай відхиляється по дузі вниз і тим самим легко піддаються згинанню в цьому напрямку, в той час як у площині, паралельній площині транспортування, вони на підставі своєї геометричної форми і своїй конструкції можуть згинатися лише насилу або взагалі не можуть згинатися. Тому в основу винаходу покладено завдання створення балюстради з рухомим поручнем для рухомого тротуару, яка проходить у площині, паралельній площині транспортування, на шляху руху рухомого тротуару або ескалатора за що має форму дуги ділянці.

Ця задача вирішена в балюстраді зазначеного на початку виду тим, що рухомий поручень проходить по направляючій вздовж дугового ділянки направляючої у поверненому навколо своєї поздовжньої осі положенні.

Оскільки рухомий поручень повернутий навколо своєї поздовжньої осі, коли балюстрада проходить по шляху проходження рухомого тротуару в площині, паралельній площині транспортування, то його жорсткість у площині, паралельній площині тт простіше слідувати дугового ділянці напрямної, відповідно, немає потреби у витратних заходи, з метою зменшення жорсткості рухомого поручня в площині, паралельній площині транспортування, настільки, що він може проходити по дугового ділянці направляючої.

Згідно винаходу переважно, коли рухомий поручень проходить по напрямній у поверненому на кут щонайменше 45°, переважно на кут 75°, 80°, 85° або, зокрема, 90° навколо своєї поздовжньої осі положенні. За рахунок цього рухомий поручень, зокрема, при куті повороту 90°, вигинається на дуговому ділянці напрямної в тій же площині, в якій він зазвичай згинається в кінці балюстради, коли рухомий поручень направляється по дузі вниз, так що можна застосовувати звичайний рухомий поручень.

Згідно винаходу переважно, якщо рухомий поручень на прямій ділянці направляючої проходить по верхній стороні балюстради, а на дуговому ділянці направляючої проходить по направляючій на тій стороні балюстради, яка протилежна стороні, в яку зігнутий дугового ділянку направляючої. У цьому випадку рухомий поручень в повороті рухомого тротуару розташований на зовнішній стороні, тобто на зверненої від центру кривизни повороту сйся поручень на прямій ділянці направляючої проходить по верхній стороні балюстради, а на дуговому ділянці направляючої проходить на стороні балюстради, в яку зігнутий дугового ділянку направляючої. Таким чином, рухомий поручень розташований у повороті рухомого тротуару на внутрішній стороні, тобто на зверненій до центру кривизни повороту стороні балюстради.

Однак згідно винаходу можливо також, що рухається поручень на прямій ділянці направляючої проходить по верхній стороні балюстради, а на дугових ділянках направляючої, які зігнуті в протилежні сторони, проходить по направляючій на відповідних протилежних сторонах. Таким чином, рухомий поручень розташований за потреби один раз на внутрішній стороні і один раз на зовнішній стороні, відповідно, верхній стороні балюстради.

Згідно винаходу рухомий поручень, як це відомо з рівня техніки, в кінці балюстради може проходити у лежачому на верхній стороні положенні по направляючої вниз по дузі окружності. Однак він може також наприкінці балюстради, як зазначалося вище, згинатися на 180° в площині, паралельній площині транспортування, і направлятися, наприклад, до перемещающемуся в протилежному напрямку рухомого тротуару.

Інші призназобретения з посиланнями на що додаються креслення, на яких зображено:

фіг. 1 - рухомий тротуар з балюстрадою згідно винаходу, у першому варіанті виконання;

фіг. 2 - рухомий тротуар з балюстрадою згідно винаходу, у другому варіанті виконання;

фіг. 3 - рухомий поручень в першому положенні;

фіг. 4 - рухомий поручень у другому положенні;

фіг. 5 - рухомий поручень в третьому положенні.

На фіг. 1 показаний рухомий тротуар 1, який проходить у наведеному варіанті виконання в горизонтальній площині 2 транспортування через кілька поворотів 3, 4, 5, 6, між якими знаходяться прямі ділянки 7, 8, 9, 10 транспортування. Рухомий тротуар 1 складається, як саме по собі відомо, з безлічі приблизно серповидних пластин, які з'єднані один з одним так, що вони можуть проходити через повороти 3, 4, 5, 6, так і вздовж прямих ділянок 7, 8, 9, 10 транспортування.

Уздовж рухомого тротуару 1 розташована балюстрада 11 з рухомим поручнем 12, який слід проходження рухомого тротуару 1, при цьому люди під час їх транспортування на рухомому тротуарі можуть триматися за рухомий поручень 12, який переміщається з тією ж швидкістю, що і рухомий тротуар 1.

Рухомий поручень 12 має, як пок13 і загнутими один до одного плечовими кінцями 14. На середній перемичці 13 розташоване проходить в поздовжньому напрямку рухається поручня 12 ребро 15, яке спрямоване усередину З-образного поперечного перерізу. У цьому прикладі виконання рухомий поручень направляється приблизно Y-подібної напрямної 16 з розташованої між плечима 17 канавкою 18, в якій проходить ребро 15 рухомого поручня 12. Плечі 17 направляючої 16 охоплюються загнутими плечовими кінцями 14 рухомого поручня 12.

Як показано на фіг. 4, напрямна 16 при розташуванні на верхній стороні балюстради 11 може бути звернена вгору, за рахунок чого рухомий поручень 12 розташований на верхній стороні направляючої 16 і тим самим балюстради 11. Це положення рухомого поручня 12 застосовується згідно винаходу переважно для прямолінійних ділянок транспортування, наприклад ділянок 7, 8, 9, 10 транспортування по фіг. 1 і 2.

Оскільки рухомий поручень 12 згинається лише насилу або взагалі не згинається в площині 19, яка лежить паралельно площині 1 транспортування, то утруднюється проходження рухомого поручня 12 в поворотах 3, 4, 5, 6. Тому, згідно винаходу, рухомий поручень 12 повертається уздовж своєї поздовжньої осі, показаному на фіг. 3 пр. і 5 рухомий поручень 12 можна згинати в площині 19, так що рухається поручень 12 може слідувати поворотів 3, 4, 5, 6. Теоретично також можливо, в залежності від форми рухомого поручня 12, повертати рухомий поручень 12 не на 90°, а кут менше 90°, наприклад, лише 45°, 75°, 80° або 85°, оскільки в цьому випадку жорсткість рухомого поручня 12 в напрямку площини 19 вже менше, ніж у показаному на фіг. 4 положенні. Однак, згідно винаходу, кращим є поворот рухомого поручня на кут 90°.

Показане на фіг. 3 положення рухомий поручень 12 може займати, наприклад, в зоні поворотів 4 і 6 відповідно фіг. 1, за рахунок чого рухомий поручень розташований, у деякій мірі, на зовнішній стороні балюстради 11, тобто на зверненої від центру кривизни повороту 4, 6 стороні, і показане на фіг. 5 положення - у зоні поворотів 3 і 5 по фіг. 1, при цьому рухомий поручень в повороті 5 розташований, у деякій мірі, на внутрішній стороні балюстради 11, тобто зверненої до центру кривизни повороту 5 стороні, а в повороті 3 розташований знову на зовнішній стороні балюстради. Рухомий поручень 12 переважно щонайменше в одному повороті 3, 4, 5, 6, розташований на зовнішній стороні, пос ременя і електродвигуна.

На фіг. 2 рухомий поручень 12 в кінці балюстради 11 (в зоні поворотів 4 і 6), як це само по собі відомо з рівня техніки, направляється по направляючої 16 по дузі вниз, так що він по суті зберігає своє положення на своїй направляючої 16 на балюстраді 11, показане на фіг. 4, коли він приходить від прямої ділянки 7, 8, 9, 10 транспортування, на якому він, як зазначалося вище, переважно також займає показане на фіг. 4 положення, відповідно, коли він переходить на цю ділянку. Порівняно з варіантом виконання, показаному на фіг. 1, що рухається поручень 12 в цьому випадку може займати, наприклад, лише показані на фіг. 4 і 5 положення, але не показане на фіг. 3 положення.

Коли рухомий тротуар 1 проходить не як в показаних на фіг. 1 і 2 прикладах виконання в горизонтальній площині 2, а переходить з горизонтальної площини в похилу площину, і в цій перехідній зоні також є поворот, то в цій перехідній зоні або зоні повороту переважно, коли рухомий поручень 12 повертається навколо його подовжньої осі на 90°, а кут менше 90°, тобто середня зона 13 рухомого поручня 12 повертається на кут між 0° і 90°, оскільки в цьому випадку можна погоджувати оптправляющей 16.

1. Балюстрада для рухомого тротуару (1) або ескалатора, що містить рухомий поручень (12) і спрямовуючу (16) для рухомого поручня (12), за якою з допомогою приводу від електродвигуна переміщається уздовж своєї поздовжньої осі рухомий поручень (12), відрізняється тим, що рухомий поручень (12) на прямій ділянці направляючої (16) проходить по верхній стороні балюстради (11), а на дуговому ділянці направляючої (16) проходить по стороні балюстради (11) у поверненому на 90° навколо своєї поздовжньої осі положенні, причому рухомий поручень (12) завжди розташований на стороні балюстради (11), зверненої від рухомого тротуару (1).

2. Балюстрада з п. 1, яка відрізняється тим, що рухомий поручень (12) на прямій ділянці направляючої (16) проходить по верхній стороні балюстради (11), а на дугових ділянках направляючої (16), які зігнуті в протилежні сторони, проходить по направляючої (16) відповідно на протилежних сторонах.

3. Балюстрада з п. 1, яка відрізняється тим, що рухомий поручень (12) в кінці балюстради (11) проходить по направляючої (16) у лежачому на верхній стороні балюстради (11) положенні вниз по дузі кола.

4. Балюстрада з п. 1, яка відрізняється тим, що рухомий поручень (12) має С-о�перцевого перерізу є прямою.

6. Балюстрада з п. 4 або 5, що відрізняється тим, що на середній перемичці (13) З-образного поперечного перерізу з внутрішньої сторони розташоване проходить в поздовжньому напрямку рухається поручня (12) ребро (15), яке проходить по направляючої (16) в канавці (18). 

Схожі патенти:

Модульна ланцюгова стійка зі стандартним підшипником

Винаходу відносяться до вузлів поручня пасажирського конвеєра. Вузол (30) поручня в ескалаторі (10) складається з направляючої (32) стійки, роликового ланцюга (34) та пружини (40), що з'єднує перший кінець роликового ланцюга з направляючої (32) стійки для забезпечення натягу роликового ланцюга (34). Роликовий ланцюг (34) складається з набору послідовно з'єднаних ланок (36). Кожна ланка включає в себе каркас, щонайменше один роликопідшипник і штифт, що з'єднує роликопідшипник з каркасом. Кожна ланка (36) містить петлю і гак, що дозволяє кожна ланка (36) приєднувати до сусіднього ланці (36) для складання роликового ланцюга (34). Винаходи забезпечують спрощення складання і розбирання ланок роликового ланцюга при її ремонті. 4 н. і 9 з.п. ф-ли, 11 іл.

Пристрій для транспортування людей, зокрема, ескалатор або рухомий тротуар з рухомим поручнем або поручень для ескалатора або рухомого тротуару

Рухомий поручень складається з бруса поручня і приганяє гнучкої тяги і має направляючі поверхні, які є додатковими до напрямних поверхонь на верхній стороні балюстради. Для додання стійкості верхня сторона бруса поручня в поздовжньому напрямку має дві канавки (25а, 25b), з якими входять у зачеплення напрямні (26а, 26 b) направляючого ролика. Поручень використовується в ескалаторі або рухомому тротуарі. Винаходи забезпечують підвищення надійності поручня і, відповідно, ескалатора або рухомого тротуару. 2 н. і 12 з.п. ф-ли, 9 іл.

Поручень (варіанти)

Група винаходів відноситься до поручня для використання в ескалаторів, рухомих доріжках та інших транспортуючих пристроїв. Поручень може містити комплект кабелів, що діють як обмежувач розтягування. Конструкція поручнів зменшує вигинання кабелів при впливі сильних згинаючих зусиль. Конфігурація першого і другого термопластичних шарів в бортових частинах поручня може бути обрана забезпечує зменшення зусиль і згинальних напружень і тим самим поліпшує втомні властивості в умовах циклічних навантажень. В якості обмежувача розтягування поручня можуть використовуватися кабелі, що містять більш великі зовнішні пасма і маленькі внутрішні пасма. Винаходи забезпечують зменшення стирання і корозії поручня. 2 н і 13 з.п. ф-ли, 2 табл., 13 іл.

Поручневое пристрій ескалатора або рухомого тротуару

Поручневое пристрій (2) ескалатора або рухомого тротуару складається з поручня (3), тягового засобу (9) і направляючих поверхонь, які є додатковими до напрямних поверхонь на верхній стороні (7) балюстради. Поручень (3) оточений покриттям, причому покриття, щонайменше, частково складається з самогасящегося синтетичного матеріалу. Поручень (3) у своєму поздовжньому напрямку складається з окремих сегментів. Окремі сегменти у своєму поперечному перерізі мають розпірки. При цьому поручень (3) по довжині або ширині поручневого пристрою лежить в діапазоні між 40 і 78 мм, переважно між 70 і 75 мм, а по висоті лежить в діапазоні від 34 до 70 мм, переважно між 35 і 62 мм. Винахід забезпечує поліпшення експлуатаційних характеристик. 18 з.п. ф-ли, 12 іл.

Рухомий поручень для ескалатора та рухомого тротуару

Рухомий поручень (1), зокрема, для ескалаторів або рухомих тротуарів має велику кількість примикають один до одного елементів (2) поручня. При цьому елементи (2) поручня мають відповідно зовнішню оболонку (10), або обкладку (10), або обшивку (10), яка виконана, щонайменше, частково прозорою. Крім того, у внутрішньому просторі (13), обмеженому овальної або еліптичної зовнішньою оболонкою (10), або обкладкою (10), або обшивкою (10), розташоване освітлювальне засіб (20). Є, щонайменше, один віконний елемент (21), яким забезпечено освітлювальне засіб (20). Віконний елемент (21) розташований і/або встановлений збоку на зовнішній оболонці (10), або обкладки (10), або обшивці (10). Винахід забезпечує підвищення зручності експлуатації. 15 з.п. ф-ли, 5 іл.

Рухомий поручень для ескалатора або рухомого тротуару

Винахід відноситься до рухомого поручня, зокрема, рухається поручня для ескалаторів або рухомих тротуарів

Поручень

Поручень // 1579452

Поручневое пристрій ескалатора

Винахід відноситься до машин безперервного транспорту, зокрема до поручневим пристроїв ескалаторів

Пристрій для контролю відстані між двома лінійними профілями

Винахід відноситься до контрольно-вимірювальних пристроїв

Фартух балюстради ескалатора

Винахід відноситься до області підйомно-траспортного машинобудування, а саме до конструкції фартухів балюстради ескалаторів, і призначене для убезпечення пасажирів від механізмів і металоконструкції ескалатора та запобігання випадків затягування взуття і довгополою одягу пасажирів. Фартух балюстради ескалатора містить набір стикованих сталевих панелей, зовнішня сторона яких містить шар антифрикційного покриття, а до внутрішньої сторони яких жорстко прикріплені два низки профільних балок, з'єднаних через тяги з металоконструкцією ескалатора. Між зовнішньою поверхнею сталевої панелі і шаром антифрикційного покриття розміщений шар алкідно-уретанового емалевого покриття, при цьому в якості антифрикційного покриття використано фторопластове покриття. Винахід забезпечує збільшення терміну служби антифрикційного покриття. 10 з. п. ф-ли, 1 іл.

Ескалатор або рухомий тротуар з освітленням світлодіодами

Ескалатор або рухомий тротуар містить цоколь (5) балюстради, освітлювальний профіль (16), розташований в цоколі (5), і прозоре огородження. При цьому передбачена стрічка (30) із засобами освітлення з великою кількістю світлодіодних коштів (31) освітлення, яка вставлена в освітлювальний профіль (16). При цьому на освітлювальному профілі (16) передбачена поверхня, що відбиває, (35), яка орієнтована таким чином, що, принаймні, частина світу, випроміненого світлодіодними засобами (31) освітлення, відбивається у напрямі огорожі (10). Стрічка (30) із засобами освітлення має безліч засобів (31) освітлення, які базуються на світлодіодної технології. Освітлювальний профіль (16) містить опорні елементи (32, 33), між якими позиціонована стрічка (30) із засобами освітлення. Завдяки цьому можливо рівномірне освітлення сходового полотна. 8 з. п. ф-ли, 3 іл.

Балюстрада

Винахід відноситься до балюстрада для засобів пересування людей, а конкретно до пристрою регулювання висоти балюстради

Балюстрада ескалатора

Винахід відноситься до подъемнотранспортному обладнанню Мета винаходу - підвищення безпеки пасажирів

Балюстрада ескалатора

Винахід відноситься до підйомно-транспортного машинобудування, зокрема до балюстрада ескалатора

Фартух балюстради ескалатора

Винахід відноситься до підйомно-транспортного машинобудування

Балюстрада ескалатора

Винахід відноситься до підйомно-транспортного обладнання ,зокрема, до машин безперервного пасажирського транспорту, і може бути використане в балюстраді ескалатора або пасажирського конвеєра

Ескалатор гвинтовий обертовий

Винахід відноситься до підйомним пристроїв, зокрема до безперервного пасажирському транспорту, і може бути використане в спіральних і лінійних ескалаторах для багатоповерхових будівель і споруд

Гвинтовий ескалатор

Винахід відноситься до підйомним пристроїв, зокрема до безперервного пасажирському транспорту, і може бути використане в гвинтових ескалаторах для багатоповерхових будівель і споруд громадського призначення
Up!