Розробка модульного комплексу технологічного обладнання для зберігання небезпечних відходів

 

Область техніки, до якої належить винахід

Даний винахід відноситься взагалі до комплексам, способів і контейнерів для зберігання небезпечних відходів і, зокрема, до комплексам, способів і контейнерів для зберігання ядерних (радіоактивних) відходів. Незважаючи на досить велику кількість існуючих комплексів для транспортування і зберігання небезпечних відходів, відомі в рівні техніки комплекси все ще не здатні ефективно локалізувати і контролювати надмірне поширення забруднення небезпечними відходами в зони, що знаходяться на відстані від пунктів вивантаження небезпечних відходів. Отже, існує нагальна потреба в комплексах обробки/зберігання небезпечних відходів, які ефективно мінімізують та/або усувають небажані забруднення небезпечних матеріалів.

Сутність винаходу

Розробка модульного комплексу технологічного обладнання у відповідності з цим винаходом може бути здійснена різними шляхами, включаючи спосіб, обладнання, комплекс і їх поєднання. Згідно з прикладом здійснення комплексу у відповідності з винаходом забезпечується модульний комплекс для обробки, зберігання та/або захоронення шкідливих отхЅ небезпечних відходів, причому кожен відсік містить, щонайменше, одну відповідний майданчик для маніпулювання контейнером з небезпечними відходами, при цьому кожен відсік ізольований від всіх інших відсіків, і кожен відсік по відношенню до всіх інших відсіках підтримується за попередньо заданому негативному тиску (розрідженні) або в інтервалі негативних тисків. Зазначений модульний комплекс може бути налаштований численними шляхами в залежності від обраної просторової компонування взаємного розташування великої кількості відсіків. Зазначене велике число відсіків може бути розташоване різним чином, включаючи один ряд з прилеглих один одному відсіків або у вигляді деякої кількості рядів прилеглих один одному відсіків.

Відповідно, в одному втіленні модульний комплекс для зберігання небезпечних відходів містить (а) контейнер, виконаний з можливістю герметичного зберігання небезпечних відходів; (b) перший відсік, який містить першу майданчик для маніпулювання контейнером; і (с) другий відсік, який містить другу майданчик для маніпулювання контейнером, при цьому другий відсік ізольований від першого відсіку, перший відсік підтримується при першому д�авление Р2. В одному втіленні системи для обробки і/або зберігання небезпечних відходів в першому відсіку є пост завантаження. В іншому втіленні пост завантаження містить (i) змішувач, сконфігурований для змішування небезпечних відходів з добавками; (ii) бункер, з'єднаний із змішувачем; і (iii) завантажувальний сопло, поєднане з бункером і сконфігуроване для подачі суміші, що містить небезпечні відходи і добавки, в контейнер.

В одному прикладі втілення комплексу для обробки та/або зберігання небезпечних відходів у відповідності з цим винаходом перший відсік не обмінюється повітрям з другим відсіком, в той час як, щонайменше, один контейнер заповнюється за допомогою пункту завантаження. В іншому втіленні пункт завантаження містить підсистему для видалення газу, що виділяється, має всмоктувальний сопло, виконане з можливістю з'єднання з контейнером. Згідно ще одному втілення другий відсік містить пост теплової обробки і герметизації. В іншому втіленні зазначений пост теплової обробки і герметизації налаштований для герметизації завантажувального патрубка контейнера. У наступному втіленні зазначений пост теплової обробки і герметизації містить пристрій дл� нагрівальну піч та систему видалення газу, що виділяється, містить всмоктувальний сопло, виконане для з'єднання з контейнером.

В іншому прикладі втілення модульний комплекс для обробки, зберігання та/або захоронення небезпечних відходів містить (а) перший відсік, який містить першу майданчик для маніпулювання контейнером; (b) другий відсік, який містить другу майданчик для маніпулювання контейнером, при цьому другий відсік ізольований від першого відсіку, перший відсік підтримується при першому тиску P1, а другий відсік підтримується при другому тиску Р2, причому перше тиск Р1 менше, ніж друге тиск Р2; і (с) третій відсік, який ізольований від першого відсіку і другого відсіку, при цьому другий відсік і третій відсік виконані так, щоб забезпечити переміщення контейнера з другого відсіку в третій відсік. В одному втіленні перший відсік підтримують при першому негативному тиску Р1, другий відсік підтримують при другому негативному тиску Р2, а третій відсік підтримують при третьому негативному тиску Р3, при цьому перше негативне тиск Р1 більше, ніж друге негативний тиск Р2 і третє негативний тиск P3, а друге негативний тиск Р2 більше, ніж третє негативний тиск P3. В іншому під�ощения модульний комплекс для обробки, зберігання та/або захоронення небезпечних відходів містить (а) перший відсік, який містить першу майданчик для маніпулювання контейнером; і (b) другий відсік, який містить другу майданчик для маніпулювання контейнером, при цьому другий відсік ізольований від першого відсіку, перший відсік підтримується при першому тиску Р1, а другий відсік підтримується при другому тиску Р2, причому перше тиск Р1 менше, ніж друге тиск Р2; і (с) третій відсік, який ізольований від першого відсіку і другого відсіку, причому другий відсік і третій відсік виконані так, щоб забезпечити переміщення контейнера з другого відсіку в третій відсік; і (d) четвертий відсік, ізольований від першого відсіку, другого відсіку і третього відсіку, при цьому третій відсік і четвертий відсік виконані так, щоб забезпечити переміщення контейнера з третього відсіку в четвертий відсік. В одному втіленні перший відсік підтримують при першому негативному тиску Р1, другий відсік підтримують при другому негативному тиску Р2, третій відсік підтримують при третьому негативному тиску P3, а четвертий відсік підтримують при четвертому негативному тиску Р4, при цьому перше негативне тиск Р1 більше, ніж друге е негативний тиск Р2 більше, чим третє негативний тиск P3 і четверте негативний тиск Р4, а третє негативний тиск P3 більше, ніж четверте негативний тиск Р4. В іншому втіленні четвертий відсік містить пост охолодження та упаковки.

У наступному прикладі втілення модульний комплекс для обробки, зберігання та/або захоронення небезпечних відходів у відповідності з цим винаходом додатково містить шлюзову камеру, яка з'єднує перший відсік з другим відсіком і налаштована так, що забезпечує переміщення контейнера з першого відсіку в другий відсік, і в той же час зберігає, щонайменше, одне ущільнення між першим відсіком і другим відсіком. В одному втіленні зазначена шлюзова камера містить засоби очищення від забруднень (засоби дезактивації). Згідно ще одному прикладу втілення модульного комплексу він додатково містить лінію рециркуляції, зконфігуровану для введення в контейнер небезпечних вторинних відходів. В іншому втіленні вторинні небезпечні відходи містять ртуть, віддалену з попередніх контейнерів. Згідно ще одному втілення небезпечні вторинні відходи включають фільтр відкачування, що використовується в процесі відкачування виділяється газахоронения небезпечних відходів у відповідності з цим винаходом деяке число відсіків може мати відповідне взаємне просторове розташування, включає бічне розташування відсіків, вертикальне розташування відсіків або комбінацію відсіків, розташованих в бічному і вертикальному напрямках. В одному втіленні модульний комплекс містить деяку кількість відсіків, розташованих у просторовому відношенні в один ряд суміжних відсіків, при цьому кожен відсік ізольований від сусіднього суміжного відсіку. В іншому втіленні деяке число відсіків може бути розташоване в просторі в один ряд суміжних відсіків, при цьому кожен відсік ізольований від сусіднього відсіку, щонайменше, з допомогою однієї загальної бічної стінки. В іншому втіленні деяке число відсіків може бути розташоване в просторовому відношенні по вертикалі з утворенням однієї колонки суміжних відсіків. Згідно ще одному втілення деяку кількість відсіків може бути розташоване в просторовому відношенні з утворенням певної кількості рядів із суміжних відсіків.

В одному втіленні модульний комплекс для обробки, зберігання та/або захоронення небезпечних відходів у відповідності з цим винаходом містить перший відсік, другий відсік і третій відсік, при цьому перший відсік є сусіднім з другим відсіком і суміжних з ним, другий Еположени просторово в один ряд відсіків.

Модульний комплекс згідно з цим винаходом може бути використаний для обробки рідких або твердих небезпечних відходів. Небезпечними відходами можуть бути радіоактивні відходи. Рідкі радіоактивні відходи можуть представляти собою стічні води, отримані в процесі роботи системи проведення першого циклу екстракції розчинником та/або концентровані відходи з наступних циклів екстракції в обладнанні, призначеному для регенерації опроміненого палива ядерних реакторів. Ці відходи можуть містити по суті всі нелеткі продукти ділення і/або піддаються виявленню концентрації урану і плутонію, джерелом яких є відпрацьоване ядерне паливо, та/або все актиниди, утворені в результаті ядерного перетворення урану і плутонію, зазвичай вироблені в ядерному реакторі. В одному втіленні небезпечні відходи являють собою кальцинований матеріал.

Короткий опис креслень

Викладена вище суть винаходу, а також нижченаведене докладний опис втілень комплексів, засобів і контейнерів для зберігання небезпечних відходів, будуть більш зрозумілими при їх прочитанні разом з доданими кресленнями, що ілюструють приклади втілений технічними засобами.

Фіг.1А - відомий контейнер, показаний до здійснення процесу гарячого ізостатичного пресування (HIP - процесу), вид в перспективі.

Фіг.1B - контейнер згідно фіг.1А, показаний після здійснення HIP-процесу, вид в перспективі.

Фіг.2 - принципова технологічна схема процесу закладання на зберігання небезпечних відходів у відповідності з прикладом втілення цього винаходу.

Фіг.3 - модульний комплекс у відповідності з прикладом втілення цього винаходу, частковий вид у вертикальному розрізі.

Фіг.4 - модульний комплекс згідно фіг.3, показаний частково віддаленим верхи, вид у плані зверху.

Фіг.5А - контейнер, що містить завантажувальний і патрубки випускної у відповідності з прикладом втілення цього винаходу, вид в перспективі.

Фіг.5B - контейнер, що містить єдиний патрубок у відповідності з прикладом втілення цього винаходу, вид в перспективі.

Фіг.6А - верхня частина контейнера, показаного на фіг.5A, вид збоку в розрізі.

Фіг.6В - верхня частина контейнера, показаного на фіг.5B, вид збоку в розрізі.

Фіг.7 - перший відсік прикладу виконання модульного комплексу згідно фіг.3 і 4, вигляд у перспективі спереду.

Фіг.8 - систонтейнером, мають єдиний патрубок згідно фіг.5B, частковий вид у розрізі.

Фіг.9 - система завантаження, призначена для використання в першому відсіку, іллюстріруемих фіг.7, показана з контейнером, що містить два патрубки згідно фіг.5А, частковий вид у розрізі.

Фіг.10 - завантажувальний клапан у відповідності з прикладом втілення цього винаходу, частковий вид у розрізі.

Фіг.11 - схематичне зображення системи завантаження під дією сил тяжіння у відповідності з прикладом втілення цього винаходу.

Фіг.12 - перший і другий відсік згідно фіг.3, частковий схематичний вигляд у перспективі збоку.

Фіг.13 - всмоктувальний сопло для створення розрідження, поєднане з контейнером, показаним на фіг.5В частковий вид збоку в розрізі.

Фіг.14 - орбітальне зварювальне обладнання при використанні разом з контейнером, показаним на фіг.5B, вид в перспективі.

Фіг.15 - другий відсік для прикладу виконання модульного комплексу згідно фіг.3 і 4 з частково вилученими верхній і бічний стінками, вигляд у перспективі зверху.

Фіг.16 - третій відсік для прикладу виконання модульного комплексу згідно фіг.3 і 4 з частково вилученими верхній і бічний стінками, вигляд у перспективі саленними верхній і бічний стінками, вигляд у перспективі збоку.

Детальний опис винаходу

Далі будуть описані різні втілення цього винаходу, приклади яких ілюструються на супроводжуючих кресленнях фіг.2-17. Скрізь, де це можливо, на кресленнях будуть використані однакові посилальні номери позицій для позначення однакових або схожих елементів конструкції.

Радіоактивні відходи, такі як радіоактивний кальцинований матеріал, можуть бути укладені у контейнер, що дозволяє безпечно транспортувати відходи на проведення процесу, відомого як гаряче изостатическое пресування (HIP). Взагалі, HIP процес включає об'єднання відходів у вигляді твердих частинок або порошкоподібної формі з певними мінералами і обробку суміші дією високої температури і високого тиску, що призводить до ущільнення матеріалу. В деяких випадках в результаті проведення HIP процесу отримують відходи в склокерамічною формі, яка містить різні природні мінерали, які в сукупності включають у свої кристалічні структури майже всі елементи, присутні в HLW-кальцинированном матеріалі (включає високоактивні радіоактивні відходи). Основні мінерали у зазначеній стеклскит (CaTiO3). Цирконолит і перовскит є головними носіями довгоіснуючих актинідів, таких як плутоній, хоча перовскит пов'язує, головним чином, стронцій і барій, поряд з калій, рубідій і барієм.

Обробка радіоактивного кальцинованого матеріалу за допомогою HIP процесу включає, наприклад, завантаження контейнера кальцинированними матеріалом і мінералами. З заповненого контейнера відкачують газ, після чого контейнер герметизують і потім розміщують у піч HIP процесу, таку як ізольована піч опору, оточена камерою під тиском. Камеру закривають, нагрівають і створюють в ній тиск. Тиск прикладають изостатически, наприклад, за допомогою газу аргону, який, перебуваючи під тиском, також є ефективним провідником тепла. Комбінований ефект теплоти і тиску ущільнює і иммобилизует (радіоактивні) відходи з утворенням щільної монолітної склокераміки, герметизованою всередині контейнера.

На фіг.1А і фіг.1B представлений приклад виконання контейнера, позначеного, в цілому, позицією 100, до і після HIP обробки відповідно. Контейнер 100 містить корпус 110, утворює внутрішній об'єм для розміщення відходів. Корпус 110 містить ділянки 1�ий діаметр. Крім того, контейнер містить 100 кришку 120, розміщену на верхньому кінці корпусу 110, і трубку 140, що проходить від кришки 120, яка сполучається з внутрішнім об'ємом корпусу 110. Внутрішній об'єм корпусу 110 заповнюють відходами через зазначену трубку 140.

Після здійснення гарячого ізостатичного пресування об'єм корпусу значною мірою зменшується, як показано на фіг.1B, і потім контейнер герметизують. Зазвичай трубку 140 перетискають, обрізають і заварюють з допомогою лінійної зварювання. Один недолік такого процесу полягає в тому, що обрізання трубки 140 може призвести до утворення вторинних відходів, оскільки віддалена частина трубки 140 може містити певні кількості залишкових небезпечних відходів, які потім необхідно належним чином видалити. Крім того, інструменти, використовувані для обрізання трубки 140, можуть бути піддані впливу залишкових відходів та/або вимагають регулярного технічного обслуговування або заміни внаслідок зносу. Крім цього, для описаного комплексу необхідно, щоб у гарячому відсіку (з радіоактивним середовищем) поблизу підлягає герметизації оболонки знаходилися складні механічні або гідравлічні системи, що скорочує термін слуем відсіку додатковий простір. Отже, бажано мати комплекси, способи, заправний обладнання і контейнери для зберігання небезпечних відходів, які здатні усунути один або більше із зазначених вище недоліків.

На фіг.2 схематично представлений приклад технологічного ланцюжка 200, використовуваної для розміщення ядерних відходів, таких як кальцинований матеріал у відповідності з цим винаходом. Технологічний процес 200 може бути здійснено з використанням модульного комплексу 400, приклади втілення якого ілюструються на наступних фігурах, при цьому небезпечні відходи обробляють або транспортують в системі ізольованих відсіків. Модульний комплекс 400 може бути розглянутий як містить «гарячий відсік» або «гарячі відсіки». У деяких втіленнях кожен відсік ізольований від зовнішнього навколишнього середовища та від інших відсіків, так що будь-які втрати небезпечних відходів можуть бути укладені всередині відсіку, в якому ці втрати мають місце.

Модульний комплекс 400 згідно з цим винаходом може бути використаний для обробки рідких або твердих небезпечних відходів. Небезпечні відходи можуть бути радіоактивними відходами. Рідкі радіоактивні відходи можуть представлярованние відходи наступних циклів екстракції, проводяться в обладнанні для регенерації опроміненого палива ядерних реакторів.

Ці відходи можуть містити по суті всі нелеткі продукти ділення і/або виявляються концентрації урану і плутонію, джерелом яких є відпрацьоване ядерне паливо, та/або все актиниди, утворені в результаті ядерного перетворення урану і плутонію, зазвичай вироблені в ядерному реакторі. В одному втіленні небезпечні відходи являють собою кальцинований матеріал.

Модульний комплекс може бути розділений на два або більше число відсіків. В одному втіленні модульний комплекс 400 містить, щонайменше, чотири окремих відсіку. В одному втіленні модульний комплекс 400 містить чотири окремих відсіку. В одному такому втіленні ряд відсіків включає перший відсік 217, яким може бути відсік завантаження, другий відсік 218, яким може бути відсік теплової обробки і вакуум-герметизації, третій відсік 232, яким може бути відсік обробки, і четвертий відсік 230, яким може бути відсік охолодження і упаковки. Кожен із зазначених вище відсіків нижче буде розглянуто більш докладно.

В одному втіленні перший відсік 217 містить живить змішувач 212, сконфігурований для смешиваниян з системою завантаження, служить для подачі суміші, що містить небезпечні відходи і добавки, контейнер 216. У деяких втіленнях кальцинований матеріал транспортують з витратного резервуара 205 в бункер 207 прийому кальцинованого матеріалу, сконфігурований для подачі матеріалу у живить змішувач 212. У деяких втіленнях добавки подають у живить змішувач 212 з бункера 210. У деяких втіленнях добавки транспортують в бункер 210 з резервуара 201.

Після заповнення контейнер 216 видаляють з першого відсіку 217 і переміщують у другий відсік 218, в якому здійснюють стадії теплової обробки і вакуум-герметизації. У деяких втіленнях процес теплової обробки включає нагрівання контейнера 216 в печі 290 для видалення зайвої води, наприклад, при температурі від приблизно 400°C до 500°C. У деяких втіленнях з контейнера 216 відводять газ, що виділяється в процес теплової обробки, і транспортують через трубопровідну лінію 206, на якій можуть бути встановлені один або більшу кількість фільтрів 204 або пасток 219 для відділення від газу твердих частинок або інших матеріалів. В інших втіленнях при проведенні теплової обробки в контейнері 216 встановлюють розрідження, і конѿроведения стадій теплової обробки і герметизації контейнер 216 передають у третій відсік 232, де контейнер 216 піддається гарячому изостатическому пресуванню або HIP процесу, наприклад, при підвищеній температурі 1000°C-1250°C і підвищеному тиску аргону, що підводиться від компресора 234 і джерела 236 аргону. У деяких втіленнях гаряче изостатическое пресування призводить до ущільнення контейнера 216 і що містяться в ньому відходів. Після гарячого ізостатичного пресування згідно з деякими втіленнями контейнер 216 переміщують в четвертий відсік 230 для охолодження та/або упаковки з метою подальшого укладання 203 для транспортування і поховання.

Модульний комплекс 400 може бути виконаний різним чином залежно від просторового розташування наявного деякої кількості відсіків. В одному втіленні деяку кількість відсіків може мати будь-яке підходяще просторове розташування, включаючи розміщення відсіків у бічному напрямку, розташування відсіків по вертикалі або комбінацію розташування відсіків у бічному напрямку і по вертикалі. В одному втіленні модульний комплекс 400 містить деяку кількість відсіків, просторово розташованих в один ряд суміжних відсіків, при цьому кожен відсік ізольований від сусіднього отс�вих відсіків, при цьому кожен відсік може бути ізольований від сусіднього відсіку допомогою, щонайменше, однієї загальної бічної стінки. В іншому втіленні деяку кількість відсіків може бути розташоване в просторі по вертикалі з утворенням єдиної колонки з суміжних комірок, при цьому кожен відсік ізольований від сусіднього відсіку за допомогою щонайменше однієї загальної стінки. Згідно ще одному втілення деяку кількість відсіків може бути розташоване в просторі з утворенням певної кількості рядів суміжних відсіків.

В одному втіленні модульний комплекс містить перший відсік 217, другий відсік 218 і третій відсік 232, при цьому перший відсік 217 є сусіднім з другим відсіком 218 та суміжних з ним, третій відсік 232 є сусіднім з другим відсіком 218 та суміжних з ним, причому перший відсік 217, другий відсік 218 і третій відсік 232 просторово розташовані в один ряд відсіків.

Модульний комплекс 400 може містити одну або більша кількість ліній транспортування, які переміщують контейнери 216 послідовно через модульний комплекс 400. Як показано на фіг.2-4, приклад виконання модульного комплексу 400 для обробки та/або зберігання та/або захоронення небезпечних відходів соді�я контейнером 216.

У деяких втіленнях, охарактеризованих вище, деяка кількість відсіків для маніпулювання контейнером 216 включає перший відсік 217, другий відсік 218, третій відсік 232 і четвертий відсік 230. В інших втіленнях може бути використане будь-яку кількість відсіків.

У деяких втіленнях відсіки можуть підтримуватися при різних тисках в сусідніх відсіках для контролю і запобігання поширення забруднень між відсіками. Наприклад, тиск в кожному наступному відсіку може бути більш високим у порівнянні з попереднім відсіком так, що будь потік повітря, існуючий між осередками, протікає в напрямку початку технологічного процесу. У деяких втіленнях перший відсік 217 підтримують при першому тиску Р1, а другий відсік 218 підтримують при другому тиску Р2. В одному втіленні перше тиск Р1 менше, ніж друге тиск Р2. У таких втіленнях повітрообмін між першим відсіком 217 і другим відсіком 218 не відбувається, щонайменше, в той час, коли проводяться маніпуляції з контейнером 216 у першому відсіку 217. В іншому такому втіленні повітряна шлюзова камера 241 (див. фіг.12), більш докладно описана нижче, з'єднує перший відсік 217 з другим відсіком 218 ьшей міру, одного ущільнення між першим відсіком 217 і другим відсіком 218. В іншому втіленні перший відсік 217 підтримують при першому тиску Р1, другий відсік 218 підтримують при другому тиску Р2, а третій відсік 232 підтримують при третьому тиску P3, причому третє тиск P3 більше, ніж друге тиск Р2, яке більше першого тиску Р1. У таких втіленнях третій відсік 232 ізольований від першого відсіку 217 і другого відсіку 218, при цьому другий відсік 218 і третій відсік 232 виконані так, що забезпечують переміщення контейнера 216 з другого відсіку 218 в третій відсік 232. Згідно ще одному втілення перший відсік 217 підтримують при першому тиску Р1, другий відсік 218 підтримують при другому тиску Р2, третій відсік 232 підтримують при третьому тиску P3 і четвертий відсік 230 підтримують при четвертому тиску Р4, причому четверте тиск Р4 більше, ніж третє тиск P3, третє тиск P3 більше, ніж друге тиск Р2, яке більше першого тиску Р1. У таких втіленнях четвертий відсік ізольований від першого відсіку 217, другого відсіку 218 і третього відсіку 232, при цьому третій відсік 232 і четвертий відсік 230 виконані так, що забезпечують переміщення контейнера 216 з третього відсіку 232 в четвертий відсік 230. В од�го тиску. У деяких втіленнях різниця тисків між першим відсіком 217 і другим відсіком 218 складає приблизно від 10 КПа до приблизно 20 КПа. У деяких втіленнях різниця тисків між другим відсіком 218 і третім відсіком 232 складає приблизно від 10 КПа до приблизно 20 КПа. У деяких втіленнях різниця тисків між третім відсіком 232 і четвертим відсіком 230 складає приблизно від 10 КПа до приблизно 20 КПа.

I. Перший відсік

Приклади втілення першого відсіку 217 ілюструються на фіг.3, 4 і 7. В одному втілення перший відсік є відсіком завантаження, який забезпечує завантаження контейнера 216 небезпечними відходами з мінімальним забрудненням зовнішньої поверхні контейнера 216. В одному втіленні в модульний комплекс 400 спочатку вводять порожні контейнери 216. В одному втіленні порожні контейнери 216 розміщують у першому відсіку 217, і перший відсік 217 герметизують перед переміщенням в його межах будь-яких небезпечних відходів. В одному втіленні після того, як перший відсік 217 герметизований і містить один або більшу кількість порожніх контейнерів 216, у першому відсіку 217 встановлюють тиск Р1.

Контейнер спосіб завантаження контейнера

Різні конструк�ематически зображений контейнер 216, яким може бути оболонка, що використовується при гарячому изостатическом пресуванні, показаний на фіг.2, 3, 4, 7, 13, 15, 16 і 17. Контейнер 216 може мати будь-яку конфігурацію, відому в рівні техніки для використання в HIP процесі. У деяких втіленнях контейнер 216 виконаний з одним патрубком. В інших втіленнях контейнер 216 виконаний з деякою кількістю патрубків. Деякі конкретні конфігурації контейнерів 216, які можуть бути використані у відповідності з різними втіленнями цього винаходу, показані на фіг.5А, 5B, 6А і 6B, що ілюструють приклади контейнерів, виконаних з можливістю герметичного змісту небезпечних відходів у відповідності з цим винаходом.

На фіг.5А і 5B представлено одне втілення контейнера, зазначеного в цілому позицією 500, для розміщення і зберігання ядерних відходів або іншого бажаного вмісту у відповідності з прикладом втілення цього винаходу. Контейнер 500 в деяких втіленнях є особливо корисним при обробці відходів методом гарячого ізостатичного пресування. Слід, однак, розуміти, що контейнер 500 може бути використаний для утримання та зберігання інших відходів, включаючи неядерні і завантажувальний патрубок 540 і випускний патрубок 560 (для відведення газів). У деяких втіленнях контейнер 500, крім того, містить пробку 550 завантажувального патрубка, виконану з можливістю контактного зчеплення з завантажувальним патрубком 540. В інших втіленнях контейнер 500, крім того, містить пробку 570 випускного патрубка, виконану з можливістю контактного зчеплення з випускним патрубком 540. Згідно наступним іншим втіленням контейнер 500 забезпечений елементом 530 для підйому контейнера.

Корпус 510 має центральну поздовжню вісь 511 і утворює внутрішній об'єм 516 для розміщення ядерних відходів або інших відходів відповідно з конкретними втіленнями винаходу. У деяких втіленнях у внутрішньому обсязі 516 може бути створено розрідження. У деяких втіленнях корпус 510 має циліндричну або в цілому циліндричну форму і закритий нижній торець 515. У деяких втіленнях корпус 510 виконаний по суті радіально-симетричним відносно центральної подовжньої осі 511. У деяких втіленнях корпус 510 може мати форму будь-якого з контейнерів, описаних у патентному документі US 5248453, який повністю включений в даний опис допомогою посилання. У деяких втіленнях корпус 510 має конфігурацію, подібну з корпусом 110 контейнери більше число ділянок 512, мають перший діаметр, які чергуються вздовж центральної подовжньої осі 511 з одним або більшим числом ділянок 514, що мають другий діаметр меншої величини. Корпус 510 може мати будь-які відповідні розміри. У деяких втіленнях діаметр корпусу 510 знаходиться в інтервалі від приблизно 60 мм до 600 мм, В деяких втіленнях корпус 510 має висоту в інтервалі приблизно від 120 мм до приблизно 1200 мм. В деяких втіленнях корпус 510 має товщину стінки в інтервалі від приблизно 1 мм до 5 мм

Корпус 510 може бути виготовлений з будь-якого відповідного матеріалу, відомого в рівні техніки, що використовується в процесі гарячого ізостатичного пресування ядерних відходів. У деяких втіленнях корпус 510 виготовлений з матеріалу, здатного зберігати всередині корпусу 500 розрідження. У деяких втіленнях корпус 510 виготовлений із корозійно-стійкого матеріалу. У деяких втіленнях корпус 510 виготовлений з металу або металевого сплаву, наприклад з нержавіючої сталі, міді, алюмінію, нікелю, титану та їх сплавів.

У деяких втіленнях контейнер 500 з протилежного боку від закритого торця 515 містить кришку 520. Кришка 520 в деяких воп і прикріплена до нього, наприклад, з допомогою зварювання, паяння м'яким припоєм, паяння твердим припоєм, сплавлення та інших відомих в рівні техніки методів, використовуваних для утворення герметичного ущільнення по периметру кола кришки 520. У деяких втіленнях кришку 520 міцно прикріплюють до корпуса 510 без можливості видалення. Кришка 520, иллюстрируемая на фіг.6А, має внутрішню поверхню 524, звернену до внутрішнього об'єму 516, і зовнішню поверхню 526 з протилежного боку від внутрішньої поверхні 524. У деяких втіленнях центральна поздовжня вісь 511 проходить по суті перпендикулярно внутрішньої поверхні 524 і зовнішньої поверхні 526. У деяких втіленнях центральна поздовжня вісь 511 проходить через центральну точку внутрішньої поверхні 524 і зовнішньої поверхні 526. У деяких втіленнях контейнер 500 додатково містить фланець 522, що охоплює зовні зовнішню поверхню 526.

У деяких втіленнях контейнер 500 додатково містить завантажувальний патрубок, що має зовнішню поверхню 547, внутрішню поверхню 548, утворить проточний канал, сполучені з внутрішнім об'ємом 516, і сконфігурований для з'єднання з відповідним завантажувальним клапаном. У деяких втіленнях ством завантажувального клапана. У деяких втіленнях завантажувальний патрубок 540 сконфігурований, щонайменше, для часткового розміщення в ньому завантажувального клапана. У деяких втіленнях внутрішня поверхня 548 завантажувального патрубка 540 налаштована для освіти герметичного ущільнення з завантажувального клапаном з тим, щоб запобігти витоку ядерних відходів з внутрішнього обсягу 516 між внутрішньою поверхнею 548 завантажувального патрубка і завантажувального клапана під час заповнення контейнера 500.

Завантажувальний патрубок 540 може виступати з кришки 520, як показано в прикладі втілення на фіг.5А і 6А. У деяких втіленнях завантажувальний патрубок 540 може бути виконаний заодно ціле з кришкою 520. В інших втіленнях завантажувальний патрубок 540 виконаний окремо від кришки 520 і приєднаний до неї, наприклад, з допомогою зварювання. У деяких втіленнях завантажувальний патрубок 540 виготовлений з металу або металевого сплаву і може бути виконаний з такого ж матеріалу, що і корпус 510 та/або кришка 520.

На фіг.6А, зокрема, показано, що завантажувальний патрубок 540 має циліндричну трубчасту конфігурацію з внутрішньою поверхнею 548, що проходить від кінця першого 542 в напрямку другого кінця 543. Відповідно�ьно центральної подовжньої осі 511. У деяких втіленнях внутрішня поверхня 548 розташована радіально навколо осі 541. У деяких втіленнях перший кінець 542 завантажувального патрубка 540 утворює отвір в кришці 520 і має внутрішній діаметр Df1. У деяких втіленнях другий кінець 543 завантажувального патрубка 540 має внутрішній діаметр Df2, який може відрізнятися від діаметра Df1. У деяких втіленнях діаметр Df2 більше, ніж діаметр Df1. У деяких втіленнях, наприклад, величина Df1 становить приблизно 33 мм, а Df2 приблизно 38 мм. В деяких втіленнях на зовнішній поверхні завантажувального патрубка 540 є ступінчастий ділянку 549. У деяких втіленнях ступінчастий ділянка може бути використана для розміщення пристрою для орбітального зварювання (наприклад, орбітального зварювального апарату 242, описаного нижче).

Контейнер 500 в деяких втіленнях додатково містить пробку 550 завантажувального патрубка, виконану з можливістю з'єднання з завантажувальним патрубком 540. У деяких втіленнях пробка 550 завантажувального патрубка 540 виконана таким чином і має такі розміри, що вона, щонайменше, частково може бути розміщена в завантажувальному патрубку, показаному на фіг.6А. У деяких втіленнях пробка 550 �ряжена з завантажувальним патрубком 540. У деяких втіленнях пробка 550 завантажувального патрубка налаштована для закриття і ущільнення завантажувального патрубка 540, щоб запобігти витоку відходів з внутрішнього обсягу 516 через завантажувальний патрубок 540.

Пробка 550 завантажувального патрубка в деяких втіленнях налаштована так, що при з'єднанні з завантажувальним патрубком 540 вона примикає до внутрішньої поверхні 548. У деяких втіленнях пробка 550 заправного патрубка містить ділянку, що має діаметр, по суті рівний внутрішньому діаметру завантажувального патрубка 540. У деяких втіленнях пробка 550 завантажувального патрубка містить перший ділянку 552, має діаметр по суті рівний Df1. У деяких втіленнях пробка 550 завантажувального патрубка в якості альтернативи або додатково містить друга ділянка 553, має діаметр по суті рівний Df2. У деяких втіленнях другий ділянку 553 виконаний так, що він примикає до поверхні 544 при з'єднанні пробки 550 з завантажувальним патрубком 540. У деяких втіленнях пробка 550 завантажувального патрубка при її поєднанні з завантажувальним патрубком 540 примикає, крім того, до торцевої поверхні 545.

У деяких втіленнях пробка 550 завантажувального патрубка при сполуками спо�бкой 550 завантажувального патрубка і торцевою поверхнею 545 другого кінця 543 завантажувального патрубка 540. У деяких втіленнях стик 546 утворений між зовнішньою поверхнею 551 пробки 550 завантажувального патрубка і зовнішньою поверхнею 547 завантажувального патрубка 540. У деяких втіленнях зовнішня поверхня 551 пробки 550 завантажувального патрубка по суті проходить урівень із зовнішньою поверхнею 547 завантажувального патрубка 540 поблизу стику 546. Лінія стику 546 згідно з деякими втіленнями проходить по периметру кола навколо пробки 550 завантажувального патрубка.

Завантажувальний патрубок 540 і пробка 550 завантажувального патрубка згідно з деякими втіленнями можуть бути можуть бути з'єднані один з одним будь-яким підходящим способом, відомим у рівні техніки. У деяких втіленнях пробка 550 завантажувального патрубка з'єднана з пробкою 550 завантажувального патрубка з допомогою різьбового з'єднання. Згідно з деякими з цих втілень, щонайменше, ділянка внутрішньої поверхні 548 виконаний з різьбою, яка налаштована для контактного зчеплення з зовнішньою різьбою, наявною, щонайменше, на ділянці пробки 550 завантажувального патрубка, так, щоб, наприклад, пробка 550 завантажувального патрубка могла бути додана в завантажувальний патрубок 540. У деяких втіленнях один або більш�ешней різьбленням на внутрішній поверхні 548 завантажувального патрубка 540. В інших втіленнях завантажувальний патрубок 540 і пробка 550 завантажувального патрубка можуть бути з'єднані за допомогою посадки з натягом або фрикційної посадки. У деяких втіленнях контейнер 500 містить ущільнювальну прокладку (не показана), розміщену всередині завантажувального патрубка 540 для ущільнення завантажувального патрубка 540 щодо пробки 550 завантажувального патрубка. У деяких втіленнях ущільнювальна прокладка розміщена між пробкою 550 завантажувального патрубка і поверхнею 544.

У деяких втіленнях завантажувальний патрубок 540 і пробка 550 завантажувального патрубка можуть бути міцно з'єднані один з одним, без можливості роз'єднання, після заповнення контейнера відходами ядерного палива або іншим бажаним вмістом. У деяких втіленнях завантажувальний патрубок 540 і пробка 550 завантажувального патрубка можуть бути механічно поєднані один з одним. У деяких втіленнях завантажувальний патрубок 540 може бути сплавлен з пробкою 550 завантажувального патрубка. У деяких втіленнях завантажувальний патрубок 540 і пробка 550 завантажувального патрубка можуть бути з'єднані за допомогою пайки м'яким або твердим припоєм. У деяких втіленнях завантажувальний патрубок 540 і пробка 550 завантажувального паик 546 можуть бути введені адгезив або цемент для ущільнення завантажувального патрубка 540 щодо пробки 550 завантажувального патрубка. У деяких втіленнях контейнер 500 містить випускний патрубок 560, має зовнішню поверхню 567 і внутрішню поверхню 568, утворить канал, сполучені з внутрішнім об'ємом 516. У деяких втіленнях випускний патрубок 560 виконаний з можливістю видалення повітря або іншого газу з внутрішнього обсягу 516. У деяких втіленнях випускний патрубок 560 налаштований для з'єднання з всмоктувальним соплом, більш детально описаним нижче, службовцям для видалення повітря або іншого газу з внутрішнього обсягу 516. У деяких втіленнях всмоктувальний сопло з'єднані з системою витяжної вентиляції або вакуумною системою, здатною витягати повітря або інший газ з внутрішнього обсягу 516 через випускний патрубок 560.

Випускний патрубок 560 може проходити від кришки 520, як це показано в прикладах втілення на фіг.5А і 6А. У деяких втіленнях випускний патрубок 560 може бути виконаний заодно з кришкою 520. В інших втіленнях випускний патрубок 560 виконаний окремо від кришки 520 і приєднаний до неї, наприклад, з допомогою зварювання, паяння м'яким припоєм, паяння твердим припоєм або подібними способами. У деяких втіленнях випускний патрубок 560 виготовлений з металу або металевого спл�ак показано, зокрема, на фіг.6А, має циліндричну форму, при цьому внутрішня поверхня 568 проходить від кінця першого 562 в напрямку другого кінця 563. Згідно з деякими втіленнями випускний патрубок 560 проходить від кришки 520 вздовж осі 561 по суті паралельно центральної подовжньої осі 511. У деяких втіленнях вісь 561 лежить в одній площині з центральною поздовжньою віссю 511 і віссю 541 завантажувального патрубка 540. У деяких втіленнях внутрішня поверхня 568 розташована радіально навколо осі 561. У деяких втіленнях перший кінець 562 випускного патрубка 560 утворює отвір в кришці 520 і має внутрішній діаметр De1. У деяких втіленнях другий кінець 563 випускного патрубка 560 має внутрішній діаметр De2, який може відрізнятися від діаметра De1. У деяких втіленнях діаметр De2перевищує діаметр De1. У деяких втіленнях випускний патрубок 560 може додатково містити один або більше число ділянок, розташованих між першим кінцем 562 і другим кінцем 563, утворюють внутрішні діаметри, що відрізняються від діаметрів De1і De2. У прикладі втілення, представленому на фіг.6А, випускний патрубок 560 містить проміжні у�>3<De4<De2. У деяких втіленнях випускний патрубок 560 має такий же внутрішній діаметр, що й завантажувальний патрубок 540. У деяких втіленнях на зовнішній поверхні випускного патрубка 560 утворений ступінчастий ділянку 569. У деяких втіленнях ступінчастий ділянку 569 поверхні може бути використаний для розміщення пристрою для орбітального зварювання (наприклад, орбітального зварювального пристрою 242, описаного нижче). У деяких втіленнях ступінчастий ділянку 569 може бути використаний для розміщення всмоктувального сопла.

Згідно з деякими втіленнями винаходу випускний патрубок 560 забезпечений фільтром 590. У деяких втіленнях фільтр 590 перекриває поперечний переріз каналу, утвореного випускним патрубком 560. У деяких втіленнях фільтр 590 розміщений всередині випускного патрубка 560 на першому кінці 562 або поблизу нього і має діаметр по суті рівний De1. У деяких втіленнях фільтр 590 ущільнений щодо внутрішньої поверхні 568 випускного патрубка 560. У деяких втіленнях фільтр 590 прикріплений до внутрішньої поверхні випускного патрубка 560, наприклад, з допомогою зварювання, паяння м'яким припоєм або паяння твердим припоєм або подоб�. � деяких втіленнях фільтр 590 виконаний у вигляді одного шару фільтруючого матеріалу. У деяких втіленнях фільтр 590 виконаний з багатошарового матеріалу. У деяких втіленнях фільтр 590 виготовлений з металу або металевого сплаву, наприклад, із нержавіючої сталі, міді, алюмінію, заліза, титану, танталу, нікелю та їх сплавів. У деяких втіленнях фільтр 590 виготовлений з кераміки, наприклад, з оксиду алюмінію (Al2O3) та оксиду цирконію (ZrO3). У деяких втіленнях фільтр 590 містить вуглець або з'єднання вуглецю, наприклад, графіт. У деяких втіленнях матеріал фільтра вибирають так, щоб при нагріванні відбувалося ущільнення матеріалу фільтра з отриманням суцільного і непористі матеріалу. У деяких втіленнях матеріал фільтра 590 вибирають так, що при першій температурі фільтр 590 є проникним для повітря і/або газу, але затримує тверді частинки, а при другій температурі відбувається ущільнення матеріалу фільтра з отриманням суцільного і непроникного матеріалу, при цьому друга температура більше першої температури.

У деяких втіленнях фільтр 590 виконаний так, що він запобігає проходження твердих частинок, що мають попередньо з� деяких втіленнях фільтр 590 виконаний для запобігання проходження через випускний патрубок 560 твердих частинок розміром більше 100 мкм. У деяких втіленнях фільтр 590 виконаний для запобігання проходження через випускний патрубок 560 твердих частинок розміром понад 75 мкм. У деяких втіленнях фільтр 590 виконаний для запобігання проходження через випускний патрубок 560 твердих частинок розміром більше 50 мкм. У деяких втіленнях фільтр 590 виконаний для запобігання проходження через випускний патрубок 560 твердих часток розміром більш 25 мкм. У деяких втіленнях фільтр 590 виконаний для запобігання проходження через випускний патрубок 560 твердих частинок розміром більше 20 мкм. У деяких втіленнях фільтр 590 виконаний для запобігання проходження через випускний патрубок 560 твердих частинок розміром більше 15 мкм. У деяких втіленнях фільтр 590 виконаний для запобігання проходження через випускний патрубок 560 твердих частинок розміром більше 12 мкм. У деяких втіленнях фільтр 590 виконаний для запобігання проходження через випускний патрубок 560 твердих частинок розміром понад 10 мкм. У деяких втіленнях фільтр 590 виконаний для запобігання проходження через випускний патрубок 560 твердих частинок розміром понад 8 мкм. У деяких втіленнях фільтр 590 виконаний для запобігання проходження через вивращения проходження через випускний патрубок 560 твердих частинок розміром більше 1 мкм. У деяких втіленнях фільтр 590 виконаний для запобігання проходження через випускний патрубок 560 твердих частинок розміром більше 0,5 мкм. У деяких втіленнях фільтр 590 виконаний для запобігання проходження через випускний патрубок 560 твердих частинок розміром понад 0,3 мкм.

Контейнер 500 в деяких втіленнях, крім того, містить пробку 570 випускного патрубка, виконану з можливістю з'єднання з випускним патрубком 560. У деяких втіленнях конфігурація і розміри пробки 570 випускного патрубка, дозволяють, принаймні, частково розміщувати пробку у випускному патрубку 560, як в загальних рисах показано на фіг.6А. У деяких втіленнях пробка 570 випускного патрубка розташована радіально відносно осі 561 при з'єднанні з випускним патрубком 560. У деяких втіленнях пробка 570 випускного патрубка виконана з можливістю проходження повітря і/або іншого газу через випускний патрубок 560 в положенні завантаження, і з можливістю закриття випускного патрубка 560 в положенні закриття, щоб запобігти вихід повітря і/або іншого газу через випускний патрубок 560.

У деяких втіленнях пробка 570 випускного патрубка містить ділянку, що має діаметр, по суті ра�ускного патрубка містить перший ділянку 572, має діаметр, по суті рівний або трохи менший, ніж діаметр De1. У деяких втіленнях пробка 570 випускного патрубка в якості альтернативи або додатково містить друга ділянка 573 діаметром, по суті рівним De2. У деяких втіленнях пробка 570 випускного патрубка в якості альтернативи або додатково містить проміжні ділянки 574 і 575, що мають діаметри по суті рівні або трохи менші, ніж De3і De4.

У деяких втіленнях пробка 570 випускного патрубка при її поєднанні з випускним патрубком 550 утворює стик 566. У деяких втіленнях стик 566 утворюється на ділянці контакту між пробкою 570 і другим кінцем 563 випускного патрубка 560. У деяких втіленнях стик 566 знаходиться між зовнішньою поверхнею 571 пробки 570 випускного патрубка і зовнішньою поверхнею 567 випускного патрубка 560. У деяких втіленнях зовнішня поверхня 571 пробки 570 випускного патрубка розташована по суті урівень із зовнішньою поверхнею 567 випускного патрубка 560, яка знаходиться безпосередньо за стиком 566. Стик 566 згідно з деякими втіленнями проходить по периметру кола навколо певної ділянки пробки 570 випускного патрубка.

ю, щонайменше, часткового розміщення всередині випускного патрубка 560 в положенні завантаження контейнера так, щоб повітрю та/або іншому газу була надана можливість виходу з внутрішнього обсягу 516 контейнера 500 через фільтр 590 і через випускний патрубок 560 між внутрішньою поверхнею 568 випускного патрубка 560 і пробкою 570 випускного патрубка 560. У деяких втіленнях пробка 570 випускного патрубка і випускний патрубок 560 в положенні завантаження з'єднані так, що між пробкою 570 випускного патрубка і випускним патрубком 560 зберігається зазор 582 достатнього розміру для створення проходу через нього повітря і/або іншого газу для випуску повітря і/або іншого газу з внутрішнього обсягу 516. У деяких втіленнях зазор 582 проходить по периметру кола навколо, щонайменше, однієї ділянки пробки 570 випускного патрубка. У деяких втілення у положенні заповнення контейнера через зазначений проміжок 582 і через стик 566 забезпечується проходження повітря і/або іншого газу. У деяких втіленнях пробка 570 випускного патрубка і випускний патрубок 560 в положенні заповнення з'єднані так, що між пробкою 570 випускного патрубка і фільтром 590 зберігається зазор 581. При наявності зазору 58�ходіння через фільтр 590 повітря і/або іншого газу.

У деяких втіленнях контейнер 500, крім того, виконаний з можливістю переходу від положення завантаження до закритого стану, в якому пробка 570 випускного патрубка з'єднана з випускним патрубком так, що повітря та/або інший газ не можуть проходити через випускний патрубок 560. У деяких втіленнях випускний патрубок 560 в закритому положенні герметично ущільнений за допомогою пробки 570 випускного патрубка. У деяких втіленнях закрите положення дозволяє зберігати у внутрішньому обсязі 516 розрідження. У деяких втіленнях в закритому положенні пробка 570 випускного патрубка, принаймні, частково розміщена всередині випускного патрубка 560, щоб закрити і ущільнити канал, утворений випускним патрубком 560, для запобігання проходження через нього якого-небудь речовини.

У деяких втіленнях між випускним патрубком 560 і пробкою 570 випускного патрубка розміщена ущільнювальна прокладка 580. У деяких втіленнях ущільнювальна прокладка 580 сприяє ущільненню випускного патрубка при з'єднанні з пробкою 570 в закритому положенні контейнера. Ущільнювальна прокладка 580 в деяких втіленнях охоплює щонайменше ділянку пробки 570 випускного патрубка. У вскного патрубка, при цьому зазначена прокладка розміщена між другим ділянкою 573 пробки 570 випускного патрубка і проміжним ділянкою 565 випускного патрубка 560 і контактує з ними. У деяких втіленнях ущільнювальна прокладка 580 може бути виготовлена з металу або металевого сплаву, наприклад, із нержавіючої сталі, міді, алюмінію, заліза, титану, нікелю та їх сплавів. У деяких втіленнях ущільнювальна прокладка 580 виготовлена з керамічного матеріалу, наприклад, з оксиду алюмінію (Al2O3) та оксиду цирконію (ZrO2). У деяких втіленнях ущільнювальна прокладка 580 містить вуглець або з'єднання вуглецю, наприклад графіт.

У деяких втіленнях пробка 570 випускного патрубка з'єднана з випускним патрубком 560 з допомогою різьбового з'єднання. Згідно з деякими з цих втілень, щонайменше, внутрішня поверхня 568 виконана з внутрішньою різьбою, яка налаштована для контактного зчеплення з зовнішньою різьбою, виконаною, щонайменше, на ділянці пробки 570 випускного патрубка, за рахунок чого, наприклад, пробка 570 випускного патрубка може бути додана в випускний патрубок 560. У деяких втіленнях один або більше з ділянок 572, 57рхности 568 випускного патрубка 560. У деяких втіленнях положення завантаження включає контактна зчеплення частини зовнішньої різьби пробки 570 випускного патрубка з внутрішнім різьбленням випускного патрубка 560 (наприклад, при частковому вгвинчування пробки 570 випускного патрубка в випускний патрубок 560), а закрите положення включає контактна зчеплення всієї зовнішньої різьби пробки 570 випускного патрубка з внутрішнім різьбленням випускного патрубка 560 (наприклад, вгвинчування всій пробки 570 випускного патрубка в випускний патрубок 560).

У деяких втіленнях пробка 570 випускного патрубка і випускний патрубок 560 можуть бути міцно з'єднані один з одним без можливості роз'єднання. У деяких втіленнях пробка 570 випускного патрубка в випускний патрубок 560 можуть бути з'єднані один з одним механічно. У деяких втіленнях випускний патрубок 560 може бути сплавлен з пробкою 570 випускного патрубка. У деяких втіленнях випускний патрубок 560 може бути з'єднаний з пробкою 570 випускного патрубка з допомогою пайки м'яким або твердим припоєм. У деяких втіленнях випускний патрубок 560 і пробка 570 випускного патрубка можуть бути зварені один з одним уздовж стику 566, наприклад, за допомогою орбітального зварювання. У деяких воплощенительной прокладки 580 так, щоб не було порушено герметичне ущільнення, зберігає газоподібну середу всередині контейнера 500. В інших втіленнях адгезив або цемент можуть бути введені в стик 566 для герметизації з'єднання випускного патрубка 560 і пробки 550 випускного патрубка.

Згідно з фіг.5А і 6А контейнер 500 в деяких втіленнях містить елемент 530 для підйому контейнера, який виконаний з можливістю з'єднання із засобом для підйому та/або транспортування контейнера 500. Елемент 530 для підйому згідно з деякими втіленнями надійно прикріплений до зовнішньої поверхні 526 кришки 520 і проходить від неї вгору. У деяких втіленнях елемент 530 для підйому розміщений центрально на зовнішній поверхні 526 кришки 520. У деяких втіленнях елемент 530 для підйому виконаний заодно з кришкою 520. В інших втіленнях елемент 530 для підйому виконаний окремо від кришки 520 і приєднаний до неї, наприклад, з допомогою зварювання, паяння м'яким припоєм, паяння твердим припоєм або подібним способом. В інших втіленнях елемент 530 для підйому виготовлений з металу або металевого сплаву, і може бути виконаний з такого ж матеріалу, що і корпус 510 та/або кришка 520. У іллюстріруемих прикладі втілення елемент 530 д� поздовжньою віссю 511. У деяких втіленнях елемент 530 для підйому виконаний радіально-симетричним відносно центральної подовжньої осі 511. У деяких втіленнях елемент 530 для підйому розміщений на кришці 520 між завантажувальним патрубком 540 і випускним патрубком 560. У деяких втіленнях елемент 530 для підйому містить канавку 533, яка проходить, принаймні, частково навколо периметра виступу 532. В інших втіленнях елемент 530 для підйому містить фланець 534, частина якого утворює канавку 533.

Фіг.5B і 6B ілюструє інше втілення контейнера, зазначеного в цілому позицією 600, призначеного для розміщення і зберігання в ньому відходів ядерного палива або іншого бажаного вмісту у відповідності з прикладом втілення цього винаходу. Контейнер 600 в деяких втіленнях є корисним, зокрема, при гарячому изостатическом пресування відходів. У деяких втіленнях корпус 610 виготовлений з матеріалу, здатного зберігати всередині цього корпусу 610 розрідження.

Згідно з деякими втіленнями контейнер 600, загалом, містить корпус 610, кришку 620 і завантажувальний патрубок 640. У деяких втіленнях контейнер 600, крім того, містить пробку 650 завантажувального патрубка, виЀодольную вісь 611 і утворює внутрішній об'єм 616 для утримання відходів ядерного палива або інших матеріалів у відповідності з певними втіленнями винаходу. У деяких втіленнях у внутрішньому обсязі 616 може бути створено розрідження. У деяких втіленнях корпус має циліндричну або в цілому циліндричну конфігурацію з закритим нижнім торцем 615. У деяких втіленнях корпус має по суті радіальну симетрію відносно поздовжньої осі 611. У деяких втіленнях корпус 610 може бути налаштований так, що він має форму будь-якого з контейнерів, описаних у патентному документі US 5248453, який включений в даний опис допомогою посилання. У деяких втіленнях конфігурація корпусу 610 подібна корпусу 11 контейнера 100, показаному на фіг.1. Згідно з фіг.5B в деяких втіленнях корпус 610 містить один або більше число ділянок 612, що мають перший діаметр, які чергуються вздовж центральної подовжньої осі 611 з одним або більшим числом ділянок 614, що мають другий менший діаметр. Корпус 610 може мати таку ж конфігурацію і розміри, що й описаний тут корпус 510.

Корпус 610 може бути виготовлений з будь-якого відповідного матеріалу, відомого в рівні техніки, який може бути використаний при гарячому изостатическом пресування відходів ядерного палива. У деяких втіленнях корпус 610 виготовлений з коррозио�приклад з нержавіючої сталі, міді, алюмінію, нікелю, титану та їх сплавів.

У деяких втіленнях контейнер 600 містить кришку з протилежного боку від закритого нижнього торця 615. Кришка 620 в деяких втіленнях виконана заодно ціле з корпусом 610. В інших втіленнях кришка виготовлена окремо від корпусу 610 і прикріплена до нього, наприклад, з допомогою зварювання, паяння м'яким припоєм, паяння твердим припоєм, плавлення або інших відомих в рівні техніки методів, що забезпечують освіту герметичного ущільнення по периметру кола кришки 620. У деяких втіленнях кришка 620 міцно приєднана до кришки 610 без можливості від'єднання. Згідно з фіг.6В кришка 620 містить внутрішню поверхню 624, звернену у внутрішній об'єм 616 та зовнішню поверхню 616, протилежну внутрішньої поверхні 624. У деяких втіленнях центральна поздовжня вісь 611 походить по суті перпендикулярно внутрішньої поверхні 624 і зовнішньої поверхні 626. У деяких втіленнях центральна поздовжня вісь 611 проходить через центральну точку внутрішньої поверхні 624 і зовнішньої поверхні 626. У деяких втіленнях контейнер 600 додатково забезпечений фланцем 622, що охоплює зовні зовнішню поверхню 626.

ть, внутрішню поверхню 647 зі ступінчастим зміною внутрішнього діаметра і нижню внутрішню поверхню 648, утворить прохідний канал, сполучені з внутрішнім об'ємом 616 і виконаний з можливістю з'єднання з завантажувальним соплом. У деяких втіленнях відходи ядерного палива, що підлягають завантаження в контейнер 600, надходять у внутрішній об'єм 616 через завантажувальний патрубок 640 з допомогою завантажувального сопла. У деяких втіленнях завантажувальний патрубок 640 виконаний з можливістю, по меншою мірою, часткового розміщення в ньому завантажувального клапана. У деяких втіленнях ступінчаста внутрішня поверхня 647 та/або нижня внутрішня поверхня 648 завантажувального патрубка 640 сконфігуровані з можливістю створення герметичного ущільнення з завантажувальним клапаном для того, щоб запобігти вихід ядерних відходів з внутрішнього обсягу 616 через зазор між ступінчастою внутрішньою поверхнею 647 і нижній внутрішньою поверхнею завантажувального патрубка 640 і завантажувальним клапаном в процесі заповнення контейнера 600.

Завантажувальний патрубок 640 може проходити вгору від кришки 620, як показано в прикладі втілення на фіг.5B і 6B. У деяких втіленнях завантажувальний патрубок 640 може бути ви�і 620 і приєднаний до неї, наприклад, з допомогою зварювання. У деяких втіленнях завантажувальний патрубок 640 виготовлений з металу або металевого сплаву, і може бути виготовлений з такого ж матеріалу, що і корпус 610 та/або кришки 620.

Як показано, зокрема, на фіг.6В, завантажувальний патрубок 640 має трубчасту ступінчасту конфігурацію зі ступінчастою внутрішньою поверхнею 647 і нижній внутрішньою поверхнею 648, проходить від першого торця 642 в напрямку другого торця 643. Згідно з деякими втіленнями завантажувальний патрубок 640 проходить вгору від кришки 620 вздовж осі 641 по суті співвісно з центральною поздовжньою віссю 611. У деяких втіленнях ступінчаста внутрішня поверхня 647 розташована радіально навколо осі 641. У деяких втіленнях нижня внутрішня поверхня 648 розташована радіально навколо осі 641. У деяких втіленнях перший торець 642 завантажувального патрубка 640 утворює отвір в кришці 620 і має внутрішній діаметр Dg1. У деяких втіленнях другий торець 643 завантажувального патрубка 640 має внутрішній діаметр Dg2, який може відрізнятися від діаметра Dg1. У деяких втіленнях діаметр Dg2більше діаметра Dg1.

У деяких втіленнях завантажувальний их втіленнях кільцевий виступ 634 та канавка 633 проходять по периметру кола завантажувального патрубка 640. У деяких втіленнях кільцевий виступ 634 та канавка 633 мають радіальну симетрію відносно осі 641. У деяких втіленнях кільцевий виступ 634 та/або канавка 633 виконані з можливістю з'єднання з транспортним засобом для піднімання або перевезення контейнера 600.

Контейнер 600 в деяких втіленнях додатково містить пробку 650 завантажувального патрубка, виконану з можливістю з'єднання з завантажувальним патрубком 640. У деяких втіленнях пробка 650 завантажувального патрубка має конфігурацію і розміри, щонайменше, для його часткового розміщення в завантажувальному патрубку 640, як показано на фіг.6В. У деяких втіленнях пробка 650 завантажувального патрубка розташовується радіально відносно осі 641 при її поєднанні з завантажувальним патрубком 640. У деяких втіленнях пробка 650 завантажувального патрубка виконана з можливістю закриття і ущільнення завантажувального патрубка 640 для того, щоб запобігти виходу матеріалу з внутрішнього обсягу 616 через завантажувальний патрубок 640. У деяких втіленнях пробка 650 завантажувального патрубка виконана з можливістю герметичного ущільнення завантажувального патрубка 640.

Пробка 650 завантажувального патрубка в деяких втіленнях вип�рубком 640. У деяких втіленнях пробка 650 завантажувального патрубка містить перший ділянку 673, що має діаметр, по суті дорівнює Dg2. У деяких втіленнях пробка 650 завантажувального патрубка в якості альтернативи або додатково містить друга ділянка 675 діаметром, по суті рівним Dg3. У деяких втіленнях пробка 650 завантажувального патрубка в якості альтернативи або додатково містить третій ділянку 674 діаметром, по суті рівним Dg4. У деяких втіленнях перший ділянку 673 виконаний з можливістю контакту з поверхнею 649 при з'єднанні пробки 650 завантажувального патрубка з завантажувальним патрубком 640.

У деяких втіленнях пробка 650 завантажувального патрубка при її поєднанні з завантажувальним патрубком 640 утворює стик 646. У деяких втіленнях зазначений стик 646 утворений на кордоні між пробкою 650 завантажувального патрубка і поверхнею 645 другого торця 643 завантажувального патрубка 640. У деяких втіленнях зазначений стик 646 знаходиться між зовнішньою поверхнею пробки 650 завантажувального патрубка і зовнішньою поверхнею завантажувального патрубка 640. У деяких втіленнях зовнішня поверхню пробки 650 завантажувального патрубка проходить по суті врівень з зовнішньої поверхоплощениями проходить по периметру кола навколо ділянки пробки 650 завантажувального патрубка.

Згідно з деякими втіленнями завантажувальний патрубок 640 і пробка 650 завантажувального патрубка можуть бути з'єднані один з одним за допомогою будь-якого з відомих в рівні техніки способів. У деяких втіленнях пробка 650 завантажувального патрубка з'єднана з завантажувальним патрубком 640 з допомогою різьбового з'єднання. Згідно з деякими з цих втілень, щонайменше, ділянка внутрішньої поверхні 648 виконаний з зовнішньою різьбою для контактного зчеплення з зовнішньою різьбою, виконаною, принаймні, на частині пробки 650 завантажувального патрубка з тим, щоб, наприклад, пробку 650 завантажувального патрубка можна було угвинчувати в завантажувальний патрубок 640. У деяких втіленнях один або більше число ділянок 652 і 653 можуть бути виконані з зовнішньою різьбою, яка входить в зчеплення з зовнішньою різьбою на внутрішній поверхні 648 завантажувального патрубка 640. В інших втіленнях завантажувальний патрубок 640 і пробка завантажувального патрубка можуть бути з'єднані за допомогою посадки з натягом або фрикційної посадки.

У деяких втіленнях між завантажувальним патрубком 640 і пробкою 650 завантажувального патрубка розміщена ущільнювальна прокладка 680. У деяких втіленнях ущільнювальна проклзакритом положенні контейнера. Ущільнювальна прокладка 680 в деяких втіленнях охоплює щонайменше ділянку пробки 650 завантажувального патрубка. У втіленні, іллюстріруемих на фіг.6В, ущільнювальна прокладка 680 показана охоплює ділянку 675 пробки 650 завантажувального патрубка і розміщена між ділянкою 673 пробки 650 завантажувального патрубка і завантажувального патрубка 640 і налаштована для контакту з ними. У деяких втіленнях ущільнювальна прокладка 680 може бути виготовлена з металу або металевого сплаву, наприклад з нержавіючої сталі, міді, алюмінію, заліза, титану, нікелю та їх сплавів. У деяких втіленнях ущільнювальна прокладка 680 виготовлена з керамічного матеріалу, наприклад з оксиду алюмінію (Al2O3) та оксиду цирконію (ZrO2). У деяких втіленнях ущільнювальна прокладка 680 містить вуглець або з'єднання вуглецю, наприклад графіт.

У деяких втіленнях пробка 650 завантажувального патрубка і завантажувальний патрубок 640 можуть бути міцно з'єднані один з одним без можливості роз'єднання після заповнення контейнера 600 відпрацьованим ядерним паливом або іншим бажаним вмістом. У деяких втіленнях пробка 650 завантажувального патрубка і завантажувальний патрубок 640 мо�влен з пробкою 650 завантажувального патрубка. У деяких втіленнях завантажувальний патрубок 640 може бути з'єднаний з пробкою 650 завантажувального патрубка з допомогою пайки м'яким або твердим припоєм. У деяких втіленнях пробка 650 завантажувального патрубка і завантажувальний патрубок 640 виконані з можливістю герметичного ущільнення. У деяких втіленнях завантажувальний патрубок 640 і пробка 650 завантажувального патрубка можуть бути зварені один з одним уздовж стику 646, наприклад, за допомогою орбітального зварювання. У деяких втіленнях зварний шов знаходиться між завантажувальним патрубком 640 і пробкою 650 випускного патрубка, на видаленні від ущільнювальної прокладки 680 так, щоб не було порушено герметичне ущільнення, зберігає газоподібну атмосферу всередині контейнера 600. В інших втілення у стик 646 можуть бути введені адгезив або цемент для герметизації з'єднання завантажувального патрубка 640 і пробки 650 завантажувального патрубка.

Згідно з деякими втіленнями винаходу пробка 650 завантажувального патрубка 650 забезпечена фільтром 690. У деяких втіленнях фільтр 690 розташований так, що він покриває кругову торцеву поверхню 670 пробки 650 завантажувального патрубка. У деяких втіленнях фільтр 690 щільно приєднаний до кругової торцевій поверхн�рхности 670 пробки 650 завантажувального патрубка, наприклад, з допомогою зварювання, паяння м'яким припоєм або паяння твердим припоєм або подібним способом. У деяких втіленнях фільтр 690 приєднаний до пробці 650 завантажувального патрубка з допомогою кріпильного елемента для механічного кріплення, такого як гвинт, штифт, болт, кріпильна скоба або тому подібний елемент.

В одному втіленні фільтр 690 являє собою високоефективний повітряний фільтр НЕРА фільтр). У деяких втіленнях фільтр 690 виконаний у вигляді одного шару фільтруючого матеріалу. У деяких втіленнях фільтр 690 виконаний з багатошарового матеріалу. У деяких втіленнях фільтр 690 виконаний з спеченого матеріалу. У деяких втіленнях фільтр 690 виготовлений з металу або металевого сплаву, наприклад з нержавіючої сталі, міді, алюмінію, заліза, титану, танталу, нікелю та їх сплавів. У деяких втіленнях фільтр 690 виготовлений з кераміки, наприклад з оксиду алюмінію (Al2O3), алюмосилікатів (наприклад, Al2SiO5) та оксиду цирконію (ZrO2). У деяких втіленнях фільтр 690 містить вуглець або з'єднання вуглецю, наприклад графіт. У деяких втіленнях матеріал фільтра вибирають так, щоб при нагріванні відбувалося ущільнення матеріалу філ�териал, який при першій температурі фільтра 690 є проникним для повітря і/або газу, але затримує тверді частинки, а при другій температурі відбувається ущільнення матеріалу фільтра з отриманням твердого та непористі матеріалу, при цьому друга температура більше першої температури.

У деяких втіленнях фільтр 690 виконаний можливістю запобігання проходження через завантажувальний патрубок 640 твердих частинок попередньо заданого розміру, в той же час повітря і інший газ можуть проходити через фільтр, коли пробка 650 завантажувального патрубка з'єднана з завантажувальним патрубком 640. У деяких втіленнях фільтр 690 виконаний для запобігання проходження через завантажувальний патрубок 640 твердих частинок розміром більше 50 мкм. У деяких втіленнях фільтр 690 виконаний для запобігання проходження через завантажувальний патрубок 640 твердих часток розміром більш 25 мкм. У деяких втіленнях фільтр 690 виконаний для запобігання проходження через завантажувальний патрубок 640 твердих частинок розміром більше 20 мкм. У деяких втіленнях фільтр 690 виконаний для запобігання проходження через завантажувальний патрубок 640 твердих частинок розміром більше 15 мкм. У деяких втіленнях фільтр 690 ви�яких втіленнях фільтр 690 виконаний для запобігання проходження через завантажувальний патрубок 640 твердих частинок розміром понад 10 мкм. У деяких втіленнях фільтр 690 виконаний для запобігання проходження через завантажувальний патрубок 640 твердих частинок розміром понад 8 мкм. У деяких втіленнях фільтр 690 виконаний для запобігання проходження через завантажувальний патрубок 640 твердих частинок розміром більше 5 мкм. У деяких втіленнях фільтр 690 виконаний для запобігання проходження через завантажувальний патрубок 640 твердих частинок розміром більше 1 мкм. У деяких втіленнях фільтр 690 виконаний для запобігання проходження через завантажувальний патрубок 640 твердих частинок розміром більше 0,5 мкм. У деяких втіленнях фільтр 690 виконаний для запобігання проходження через завантажувальний патрубок 640 твердих частинок розміром понад 0,3 мкм.

Згідно з деякими втіленнями винаходу пробка 650 завантажувального патрубка виконана з можливістю, по меншою мірою, часткового розміщення всередині завантажувального патрубка 640, який перебуває в положенні завантаження, так що повітря та/або інші гази можуть виходити з внутрішнього обсягу 616 контейнера 600 через фільтр 690 і між ступінчастою внутрішньою поверхнею 647 завантажувального патрубка 640 і пробкою 650 завантажувального патрубка. У деяких втілень винаходу пробку 650 завантажувально�) достатнього розміру для формування каналу для випуску з внутрішнього обсягу 616 контейнера повітря і/або іншого газу. У деяких втіленнях зазор проходить по периметру кола, щонайменше, частини пробки 650 завантажувального патрубка. У деяких втілення у положенні для завантаження повітря і/або інший газ може проходити через зазначений проміжок і через стик 646.

При функціонуванні комплексу внутрішній об'єм контейнера 216 заповнюють матеріалом (відходами) за рахунок з'єднання завантажувального патрубка 540 з завантажувальним соплом 260, при цьому контейнер перед заповненням вже знаходиться під розрідженням, або ж згідно з деякими втіленнями в контейнері 216 створюють розрідження одночасно із здійсненням процесу завантаження. У деяких втіленнях завантажувальний патрубок 540 виконаний з можливістю введення в нього завантажувального сопла 260 по щільній посадці, щоб запобігти виходу матеріалу з контейнера 216 між завантажувальним патрубком 540 і завантажувальним соплом 260. У деяких втіленнях завантаження контейнера 216 продовжується до тих пір, поки контейнер не буде завантажено бажану кількість матеріалу. У деяких втіленнях в контейнер 216 завантажують попередньо задану кількість матеріалу. У деяких втіленнях в контейнер 216 завантажують попередньо задану масу матеріалу.

У деяких воп внутрішній об'єм 516 контейнера 500, відповідний фіг.6А, з допомогою завантажувального сопла 260, сполученого з завантажувальним патрубком 540. У деяких втіленнях завантажувальний патрубок 540 виконаний з можливістю розміщення в ньому завантажувального сопла 260 по щільній посадці, щоб запобігти виходу матеріалу з контейнера 500 через нещільності між завантажувальним патрубком 540 і завантажувальним соплом 260. У деяких втіленнях при заповненні контейнера 516 повітря і/або інший газ випускають з контейнера 500 через випускний патрубок 560, з фільтром 590. У деяких втіленнях фільтр 590 запобігає вихід всіх або, принаймні, більшій частині негазообразних матеріалів з контейнера 500 через випускний патрубок 560, в той час як повітря і/або інший газ може виходити з внутрішнього обсягу 516. У деяких втіленнях фільтр 590 виконаний з можливістю запобігання виходу з внутрішнього обсягу 516 через випускний патрубок 560 твердих частинок діаметром щонайменше, рівним 10 мкм в процесі завантаження відходів і випуску повітря і/або газів. Випуск повітря і/або іншого газу в деяких втіленнях може бути полегшений за рахунок з'єднання випускного патрубка 560 з всмоктувальним соплом 300. Всмоктувальний сопло 300 може бути з'єднаний з лінією іл�х розрідження в контейнері приблизно від 25 до приблизно 500 миллитор.

Після завантаження контейнера 500 бажаним кількістю матеріалу завантажувальний сопло 260 замінюють пробкою 550 завантажувального патрубка для закриття і ущільнення завантажувального патрубка 540. У деяких втіленнях завантажувальний патрубок герметично ущільнюється за допомогою пробки 550 завантажувального патрубка. У деяких втіленнях пробку 550 завантажувального патрубка приварюють до завантажувальному патрубку 540. У деяких втіленнях для зварювання пробки 550 завантажувального патрубка з завантажувальним патрубком 540 використовують пристрій 242 для орбітального зварювання.

У деяких втіленнях випускний патрубок 560 може бути забезпечений пробкою 570 випускного патрубка. Як було зазначено вище, в першому відкритому положенні пробка 570 випускного патрубка може бути з'єднана з випускним патрубком 560 з допомогою різьбового з'єднання так, щоб надати можливість виходу повітря і/або іншого газу через фільтр 590 і між пробкою 570 випускного патрубка і випускним патрубком 560, а в другому закритому положенні - герметично ущільнити і закрити випускний патрубок 560. У деяких втіленнях після завершення завантаження матеріалу випускний патрубок 560 закривають пробкою 570. У деяких втіленнях випускний патрубок 560 закривають, когд0 здійснюють шляхом з'єднання завантажувального патрубка 640 з лінією або системою відкачування (наприклад, з джерелом розрідження). Потім у внутрішній об'єм 616 контейнера 600 подають матеріал через завантажувальний сопло 260, поєднане з завантажувальним патрубком 640. У деяких втіленнях завантажувальний патрубок 640 виконаний з можливістю з'єднання з завантажувальним клапаном 260 по щільній посадці, щоб запобігти виходу матеріалу з контейнера 600 між завантажувальним патрубком 640 і завантажувальним клапаном 260. У деяких втіленнях перед заповненням контейнер 600 відкачують до тиску в інтервалі від приблизно 750 миллитор до приблизно 1000 миллитор.

Після заповнення контейнера 600 бажаним кількістю матеріалу завантажувальний клапан замінюють пробкою 650 завантажувального патрубка для закриття і ущільнення завантажувального патрубка 640 згідно з деякими втіленнями. У деяких втілення у контейнері 600 після його заповнення відновлюють тиск навколишнього середовища (наприклад, тиск, підтримуваний в першому відсіку 217).

На фіг.8-11 представлений приклад виконання системи 299 завантаження, призначеної для транспортування небезпечних відходів в контейнер 216 у відповідності з різними втіленнями цього винаходу. Система завантаження 299 у відповідності з різними втіленнями настояще�нера і виключити утворення вторинних відходів.

У цьому зв'язку конструктивні особливості включають, але не як обмеження, конструкцію контейнера, яка дозволяє заповнювати контейнер під розрідженням, систему контролю ваги і/або систему контролю обсягу і конструкцію завантажувального сопла.

Згідно з фіг.8-10 до деяких втіленнях система 299 транспортування небезпечних відходів виконаний з можливістю герметизації контейнер 216 містить завантажувальний клапан 260, щонайменше, один бункер 214, пневмоциліндр 285, ущільнення 284, вібратор 281, підьомний механізм 282, амортизатор 283, перші ваги 277, другі ваги 278 і процесор 280.

Система, представлена на фіг.8-11, може бути використана разом з контейнером, що містить один патрубок, таким як контейнер 600, або з контейнером, що містить два патрубки, таким як контейнер 500, описаними тут вище. Фіг.8 ілюструє завантажувальний клапан 260 у зв'язку з наведеними як приклад контейнером 216, містить два патрубки, завантажувальний патрубок 292 і випускний патрубок 293. У деяких втіленнях завантажувальний патрубок 292 і випускний патрубок 293 можуть мати конфігурацію завантажувального патрубка 540 і випускного патрубка 560 контейнера 500, іллюстріруемих на фіг.5А і фіг.6А. В одному втіленні �твердих частинок небезпечних відходів. Приклади матеріалів фільтра наведені у цьому описі вище. У деяких втіленнях фільтр 350 має конфігурацію фільтра 590, описану вище. У деяких втіленнях транспортування небезпечних відходів здійснюється так, щоб запобігти створення в контейнері 216 підвищеного тиску. У деяких втіленнях контейнер 216, щонайменше, перед початком подачі в нього небезпечних відходів спочатку знаходиться під негативним тиском (розрідженням). У деяких втіленнях контейнер 216 знаходиться під розрідженням одночасно з подачею в нього небезпечних відходів. В інших наступних втіленнях контейнер 216 спочатку, до початку процесу завантаження відходів, знаходиться під розрідженням, і потім знаходиться під розрідженням періодично, при транспортуванні небезпечних відходів. В іншому втіленні завантажувальний патрубок 292 контейнера 216 виконаний з можливістю герметичного закриття після від'єднання корпусу 261 завантажувального клапана від завантажувального патрубка 292.

У деяких втіленнях контейнер 216 завантажують при температурі від приблизно 25°C до 35°C. В інших втіленнях контейнер 216 завантажують при температурі до 100°C.

Згідно з фіг.2 і 11 в одному воплощениЂво добавки вимірюють, використовуючи шнековий живильник добавки (не показаний). Живить змішувач 212 задіяний для змішування кальцинованого матеріалу з добавкою. В одному втіленні живить змішувач 212 являє собою механічний лопатевий змішувач з зовнішніми, по відношенню до відсіку, електроприводом. В одному втіленні у відповідності з фіг.8 поворотний повітряний шлюз або кульовий клапан 298, розміщений між годує змішувачем 212 і бункером 214, передає перемішаний кальцинований матеріал в живильний бункер 214. В іншому втіленні для регулювання переміщення матеріалу між годує бункером 214 і контейнером 216 встановлений поворотний повітряний затвор або кульовий клапан 298.

У деяких втіленнях згідно фіг.7 фіксований обсяг перемішаного кальцинованого матеріалу транспортують з живильного бункера 214 в контейнер 216, який розміщений в першому відсіку 217. В одному втіленні контейнер 216 містить два патрубки, завантажувальний патрубок і випускний патрубок, описані вище. В іншому втіленні контейнер 216 виконаний з описаним вище єдиним патрубком. Завантажувальний патрубок 540, 640, прикріплений до верхнього торця контейнера 216, пристикований до завантажувального клапана, описаному тут нижче, кон поверхню контейнера 216. В одному втіленні завантажувальний клапан 260 і завантажувальний патрубок 540, 640 виконані з можливістю запобігання забруднення відходами ущільнення, утвореного між пробкою 550 завантажувального патрубка і внутрішньою поверхнею завантажувального патрубка 540, 640.

В одному втіленні кількість небезпечного матеріалу, що завантажується у контейнер, суворо контролюється з тим, щоб контейнер по суті був цілком заповнений, і при цьому було виключено переповнення контейнера 216. У деяких втіленнях завантаження у бункер належної кількості матеріалу забезпечує система контролю ваги, поєднана з бункером 214 і контейнером 216. У деяких втіленнях рівні об'єми бункера і контейнера разом з системою контролю ваги, з'єднаної з бункером 214 і контейнером 216, забезпечують подачу в контейнер належної кількості матеріалу. У деяких втіленнях система контролю ваги включає процесор 280 і ряд ваг 277. У деяких втіленнях перші ваги 277 з'єднані з бункером 214 і виконані з можливістю визначення вихідного ваги бункера; другі ваги 278 з'єднані з контейнером 216 і виконані з можливістю визначення ваги завантаження контейнера; процесор 280 з'єднаний з першими вагами 277 і другими вагами щеннях вихідним вагою бункера є вага, укладений між фланцем 294 і фланцем 295 разом з бункером 214. У деяких втіленнях вихідний вага бункера являє собою вага небезпечного матеріалу, що знаходиться в бункері перед заповненням контейнера 216. У деяких втіленнях вага завантаження контейнера являє собою вага небезпечного матеріалу, що знаходиться в контейнері 216 під час процесу заповнення та/або наприкінці процесу заповнення контейнера. В одному втіленні об'єм бункера 214 по суті, дорівнює об'єму контейнера 216.

У деяких втіленнях один або більше елементів системи 299 завантаження забезпечені одним або більшим числом вібраторів 281, які сприяють транспортуванню всього матеріалу з бункера 214 в контейнер 216. У деяких втіленнях один або більшу кількість вібраторів 281 виконані з можливістю додатка зусилля вібрації до одного або більшої кількості елементів системи 299 для того, щоб полегшити транспортування матеріалу в контейнер 216. У деяких втіленнях вібратори 281 виконані з можливістю додатка зусилля, щонайменше, у вертикальному напрямку. У деяких втіленнях вібратори 281 виконані з можливістю додатка зусилля, щонайменше, у бічному напрямку. У деяких втіленнях, онтейнер 216. У деяких втіленнях, щонайменше, один вібратор 281 приєднаний до днища контейнера 216. У деяких втіленнях вібратор 281, приєднаний до днища контейнера 216, виконаний з можливістю додатки до контейнера 216 вібраційних коливань, щонайменше, у вертикальному напрямку. У деяких втіленнях, щонайменше, один вібратор 281 приєднаний до бічної стінки контейнера 216. У деяких втіленнях вібратор 281, приєднаний до бічної стінки контейнера 216, виконаний з можливістю додатки до контейнера 216 вібраційних коливань, щонайменше, у бічному напрямку. Один або більшу кількість вібраторів 281 у деяких втіленнях підключені до процесора, пристосованому для управління приведенням в дію та/або роботою вібраторів 281 (наприклад, керуванням частотою коливань). У деяких втіленнях процесор 280 підключений до одному або більшій кількості вібраторів 281. У деяких втіленнях один або більшу кількість вібраторів 281 активують в тому випадку, якщо встановлено, що контейнер 216 завантажений не повністю, наприклад, коли підлягає транспортуванню матеріал затримується в межах системи. В одному втіленні один або більшу кількість вібраторів 281 активують в тому случплощении завантажувальний клапан 260 містить корпус 261 клапана, головку (конус) 265 і шток 267 клапана. Корпус 261 клапана містить дальній кінець 262 і зовнішню поверхню 263, при цьому корпус 261 клапана містить сідло 264 клапана безпосередньо на дальньому кінці 262, зовнішню поверхню 263 безпосередньо на дальньому кінці 262, сконфігурованом для герметичного і з можливістю знімання з'єднання корпусу 261 клапана з завантажувальним патрубком 272 контейнера 216. У певних втіленнях корпус клапана 261 містить ділянку 270 першої гілки, сконфігурований для з'єднання з бункером 214. В одному втіленні ділянку 269 другої гілки клапана містить дальній кінець 262 завантажувального клапана 260 і містить близький кінець 288. В одному втіленні дальній кінець 288 з'єднаний з приводним механізмом 289, виконаному з можливістю переміщення штока 267 клапана. В одному втіленні головка 265 клапана містить бічну поверхню 266, зконфігуровану для освіти ущільнення з сідлом 264 клапана в закритому положенні. В одному втіленні головка клапана 265 налаштована так, щоб у відкритому положенні забезпечити повідомлення з текучої середовищі корпусу 261 клапана з контейнером 216. У конкретних втіленнях у відкритому положенні головка 265 клапана віддалена від корпусу 261 клапана і проходить в конток корпусу 261 клапана. В іншому втіленні шток 267 клапана проходить через близький кінець 288 ділянки 269 другої гілки, при цьому близький кінець 288 забезпечений ущільненням 284, приєднаним до ділянки штока 267 клапана.

У деяких втіленнях завантажувальний клапан 260 ущільнений щодо завантажувального патрубка 272 контейнера 216 для запобігання виходу небезпечних відходів матеріалу з контейнера 216. В одному втіленні завантажувальний клапан 260 вставлений всередину завантажувального патрубка 272 так, щоб запобігти небажану взаємодію відходів з ущільненням, що знаходяться між пробкою завантажувального патрубка (наприклад, пробкою 650) і завантажувальним патрубком 272, після видалення завантажувального клапана 260. У деяких втіленнях зовнішня поверхня 263 далекого кінця 262 містить, щонайменше, один ущільнювальний елемент 273 для освіти ущільнення з завантажувальним патрубком 272.

В іншому втіленні, щонайменше, один ущільнювальний елемент 273 являє собою, щонайменше, одне кільце з О-подібним перерізом. В одному втіленні, щонайменше, один ущільнювальний елемент 273 містить, щонайменше, два ущільнювальних кільця з О-подібним перерізом. У деяких втіленнях зовнішня поверхня 263 забезпечена ениях завантажувальний патрубок 272 має конфігурацію завантажувального патрубка 640 контейнера 600, і, щонайменше, один з ущільнювальних елементів 273 і 275 знаходиться в контактному зчепленні з нижньої внутрішньої поверхнею 648 завантажувального патрубка для освіти з нею ущільнення. У деяких втіленнях, щонайменше, один з ущільнювальних елементів 273 і 275 контактує з нижньої внутрішньої поверхнею 648 завантажувального патрубка в точці між першим торцем 642 і ділянкою поверхні, на якій фільтр 690 контактує з завантажувальним патрубком 640, показаним на фіг.6В. У деяких втіленнях, щонайменше, один з ущільнювальних елементів 273 і 275 знаходиться в контактному зчепленні зі ступінчастою внутрішньою поверхнею 647 у точці між першим торцем 642 і прокладкою 680.

В одному втіленні завантажувальний клапан 260 додатково забезпечений датчиком 274, встановленого в головці 265 клапана. В одному втіленні датчик 274 виконаний з можливістю визначення рівня небезпечних матеріалів у контейнері 216. В одному втіленні датчик 274 знаходиться на відстані від корпусу 261 клапана. В іншому втіленні датчик 274 приєднаний до дроту 268, яка протягнута через шток 267 клапана. В одному втіленні датчик 274 приєднаний до проводу 268, який пройде через шток 267 клапана. Відповідні датчики можуть являє�ль зусилля. У таких втіленнях перетворювач переміщення визначає висоту завантаження порошкоподібного матеріалу. У таких втіленнях перетворювач зусилля містить тензодатчик на тонкій мембрані, яка деформується під дією фронту завантаження порошкоподібного матеріалу. Відповідними датчиками можуть бути також датчики неконтактного типу, включаючи звуковий, ультразвукової та мікрохвильовою. В одному втіленні приводний механізм 289 приводить в дію шток 267 клапана. В одному втіленні приводний механізм 289 містить пневматичний циліндр 285. У деяких втіленнях підьомний механізм 282 налаштований для підйому контейнера 216 в напрямку завантажувального клапана 262. У деяких втіленнях підьомний механізм 282 містить, щонайменше, один амортизатор 283.

В одному втіленні система для транспортування небезпечних відходів в герметизируемий контейнер додатково містить всмоктувальний сопло 271, встановлений з можливістю повідомлення з текучої середовищі з контейнером 216. В одному втіленні всмоктувальний сопло 271 походить через дальній кінець 288 корпусу 261 клапана. В іншому втіленні всмоктувальний сопло 271 забезпечений фільтром, встановленим поблизу далекого кінця 262 корпусу 261 клапана. В�її сопло 271, яке може бути з'єднане з випускним патрубком 292 герметично і з можливістю видалення, при цьому в положенні завантаження всмоктувальний сопло 271 повідомляється з текучої середовищі з корпусом 261 клапана і ущільнено щодо нього.

В одному втіленні повітрообмін між першим відсіком 217 і наступними відсіками не відбувається, в той же час, щонайменше, контейнер 216 завантажується за допомогою системи 299 завантаження. В одному втіленні першого відсіку 217, представленого на фіг.7, перший відсік забезпечений підсистемою 206 видалення газу, що виділяється, з'єднаної з системою 299 завантаження, при цьому зазначена підсистема 206 видалення газу, що виділяється містить всмоктувальний сопло, виконане з можливістю з'єднання з контейнером.

В іншому втіленні у відповідності з фіг.12 перший відсік 217 з'єднаний з другим, наступним за ним, відсіком 218 з допомогою однієї або більшого числа ущільнюються дверцят 240. В одному втіленні другий, наступний відсік 218 є відсіком для теплової обробки і вакуум-герметизації. В одному втіленні перший відсік 217 з'єднаний з другим відсіком 218 допомогою повітряної шлюзової камери 241. В одному втіленні зазначена повітряна шлюзова камера 241 налаштована для переміщення контейнерящих до його складу певних компонент представлені на фіг.2, 3, 4, 12, 13, 14 і 16. В одному втіленні другий відсік 218 являє собою відсік теплової обробки і вакуум-герметизації, який забезпечує нагрівання і відкачування контейнера 216, після чого проводиться герметизація контейнера 216. В одному втіленні перший відсік 217 підтримують при першому тиску Р1, а другий відсік 218 підтримують при другому тиску Р2, при цьому перше тиск Р1 менше, ніж друге тиск Р2. Згідно з деякими втіленнями перший відсік 217 і другий відсік 218 з'єднані між собою за допомогою ущільнюваного дверцята 240.

В одному втіленні другий відсік містить пост 243 теплової обробки і герметизації. У конкретних втіленнях другий відсік 218 додатково містить зварювальний пост. В одному втіленні у відповідності з фіг.2 другий відсік 218 містить нагрівальну піч 290, систему 206 видалення газу, що містить всмоктувальний сопло, виконане з можливістю з'єднання з контейнером 216. У деяких втіленнях, як показано на фіг.16, другий відсік додатково містить пристрій для 242 орбітального зварювання, встановлений з можливістю застосування зварного шва для контейнера 216.

В одному втіленні, відповідному фіг.3 і фіг.12, другий відсік 218 містить повітряну шлюзовуюемещение контейнера 216 з першого відсіку 217 в другий відсік 218, зберігаючи в той же час, щонайменше, одне ущільнення між першим відсіком 217 і другим відсіком 218. В одному втіленні шлюзова камера 241 містить засоби дезактивації. В іншому втіленні перший відсік 217 і шлюзова камера 241 можуть бути з'єднані з можливістю сполучення між собою за допомогою ущільнюваного дверцята 240, що дозволяє переміщати контейнер 216 з першого відсіку в шлюзову камеру 241. В іншому втіленні перший відсік 217 і другий відсік 218 містять роликовий транспортер 246, виконаний з можливістю завантаження на нього контейнерів 216 і їх транспортування в межах кожного відсіку та/або між відсіками.

Відповідно до знову зазначеної фіг.2 у деяких втіленнях другий відсік 218 містить піч 290 для нагрівання контейнера 216 в процесі теплової обробки. У деяких втіленнях процес теплової обробки включає нагрівання контейнера 216 в печі 290 для видалення зайвої води та/або інших матеріалів, наприклад, при температурі від приблизно 400°C до 500°C протягом кількох годин. У деяких втіленнях під час зазначеного процесу теплової обробки в контейнері 216 встановлюють розрідження, і з контейнера видаляють будь-який газ, що виділяється.

Виділяється га�. У деяких втіленнях виділяється газ, що відводиться з контейнера 216, транспортують через трубопровідну лінію 206, яка може виходити з другої секції 218 і може бути приєднана до подальшої вентиляційній системі. Трубопровідна лінія 206 у деяких втіленнях забезпечена одним або більшим числом фільтрів 204 для уловлювання твердих частинок, буря з газом, що виділяється. Згідно з деякими втіленнями фільтри 204 можуть представляти собою НЕРА фільтри. У деяких втіленнях трубопровідна лінія 206 містить одну або більше пасток 219 для вилучення із потоку таких матеріалів як ртуть, випуск в атмосферу якої може бути небажаним. Наприклад, пастка 219 в одному втіленні може представляти собою пастку з насиченою сірої вугільної завантаження, призначеної для уловлювання ртуті, що міститься в виделяющемся газі, який відводиться з контейнера 216. В інших втілення у процесі теплової обробки в контейнері 216 встановлюють розрідження, і потім контейнер 216 може бути герметизований для збереження цього розрідження.

Відкачування повітря і/або іншого газу з контейнера 216 у деяких втіленнях досягається шляхом з'єднання контейнера 216 з системою від�етствии з втіленнями винаходи і яка показана приєднаної до пробці 640 завантажувального патрубка контейнера 600, описаного вище. Слід розуміти, що система відкачування, зображена на фіг.13, в інших втіленнях може бути приєднана до контейнерів, які мають іншу конфігурацію. Наприклад, система відкачування може бути приєднана до випускного патрубка 560 контейнера 500, показаному на фіг.5А і 6А.

Система відкачування, представлена на фіг.13, містить всмоктувальний сопло 300, яке може бути з'єднаний з лінією відкачування або іншим джерелом розрідження. У деяких втіленнях всмоктувальний сопло 300, крім того, з'єднане з вакуумним манометричним датчиком 301 для вимірювання рівня розрідження в контейнері 600. У деяких втіленнях всмоктувальний сопло 300 з'єднано з клапаном 302. У деяких втіленнях конфігурація клапана 302 забезпечує ізоляцію контейнера від джерела розрідження, що, в свою чергу, дозволяє виявити витоки в контейнері 600 чи газ, який виділяється з внутрішнього обсягу 616 контейнера. Детектування може бути здійснено, наприклад, шляхом реєстрації зміни тиску (наприклад, використовуючи вакуумний манометричний датчик 301) по часу. Підвищення тиску (або зниження вакууму) в контейнері 600 з плином часу може відображати, наприклад, можливі витоку про фільтром для запобігання проходження через нього твердих частинок речовини.

Як показано, усмоктувальний сопло 300 в деяких втіленнях з'єднане з пробкою 650 завантажувального патрубка і/або завантажувальним патрубком 640 контейнера 600. У деяких втіленнях всмоктувальний сопло 300 щільно прилягає по периметру кола до пробці 650 завантажувального патрубка і завантажувальному патрубку 640. У деяких втіленнях всмоктувальний сопло 300 налаштовано так, що воно, принаймні, частково охоплює пробку 650 завантажувального патрубка і завантажувальний патрубок 640, коли пробка 650 завантажувального патрубка з'єднана з завантажувальним патрубком 640. У деяких втіленнях всмоктувальний сопло 300 при з'єднанні з завантажувальним патрубком 640 утворює з ним кільцеве ущільнення. У деяких втіленнях всмоктувальний сопло 300 щільно прилягає до фланця 634. У деяких втіленнях всмоктувальний сопло 300 забезпечено прокладкою, яка знаходиться в контактному зчепленні з зовнішньою поверхнею завантажувального патрубка 640 для освіти з її допомогою герметичного ущільнення при з'єднанні всмоктувального сопла із завантажувальним патрубком 640.

У деяких втіленнях пробка 650 завантажувального патрубка може бути з'єднана з завантажувальним патрубком з допомогою різьбового з'єднання в першому відкритому положенні, щоб забезпе�чним патрубком 640, і в другому закритому положенні - для герметичного ущільнення і закриття завантажувального патрубка 640. У деяких втіленнях допускається проходження повітря і/або іншого газу між пробкою 650 завантажувального патрубка і завантажувальним патрубком 640 і через стик 646.

У деяких втіленнях всмоктувальний сопло 300 виконано з можливістю відводу (відсмоктування) повітря і/або іншого газу з внутрішнього обсягу 616 контейнера 600, коли пробка 650 завантажувального патрубка і завантажувальний патрубок 640 перебувають у першому відкритому положенні контейнера. У деяких втіленнях після відводу повітря і/або іншого газу з внутрішнього обсягу 616 контейнера у внутрішньому обсязі 616 створюється розрідження, і пробку 650 завантажувального патрубка використовують для герметичного ущільнення завантажувального патрубка в закритому положенні так, щоб у контейнері зберігалося розрідження.

У деяких втіленнях всмоктувальний сопло 300 встановлюють разом з торсіонні (обертає парою) 304, що має шток 303. У деяких втіленнях шток 303 має дальній кінець і близький кінець, при цьому зазначений дальній кінець виконаний з можливістю сполучення з виїмкою, виконаної в пробці 650 завантажувального патрубка, а близький кінець з'єднаний з рукояткою. Не�го патрубка в завантажувальний патрубок 640 з утворенням в результаті герметичного ущільнення між пробкою 650 завантажувального патрубка і завантажувальним патрубком 640. У деяких втіленнях торсіонні 304 керують з допомогою приводного валу.

У деяких втіленнях після завершення процесу теплової обробки підтримується розрідження в контейнері 600 за допомогою системи відкачування. У деяких втіленнях при досягненні заданого розрідження величину розрідження контролюють, наприклад, з допомогою згаданого вище вакуумного манометричного датчика 301, і завантажувальний патрубок 640 закривають (наприклад, герметично ущільнюють за допомогою пробки 650 завантажувального патрубка, після чого систему відкачування від'єднують. У деяких втіленнях пробку 650 завантажувального патрубка потім приварюють до завантажувальному патрубку 640. У деяких втіленнях пробку 650 завантажувального патрубка потім приварюють до завантажувальному патрубку 640 з допомогою пристрою 242 для орбітального зварювання, який може бути встановлений на зварювальному посту у другій секції 218. Втілення поста орбітального зварювання представлено на фіг.14, яка відображає пристрій 242 орбітального зварювання, призначене для зварювання пробки 650 завантажувального патрубка з завантажувальним патрубком 640 контейнера уздовж стику 646. У деяких втіленнях пристрій 242 для орбітального зварювання працює з дистанційним управлеи, піддають візуальному контролю.

Хоча вищенаведене опис системи відкачування та пристрої для 242 орбітального зварювання наведено у взаємозв'язку з контейнером 600, слід розуміти, що ці кошти подібним чином можуть бути використані для інших конфігурацій контейнера 216. Наприклад, в інших втіленнях ці кошти можуть бути подібним чином використані для відкачування, герметизації і зварювання, вироблених на випускному патрубку контейнера 500. У цих втіленнях, в яких контейнер 500 додатково містить окремий завантажувальний патрубок 540, цей патрубок може бути подібним чином закритий (наприклад, пробкою 550 завантажувального патрубка) і герметизований шляхом зварювання за допомогою пристрою 242 для орбітального зварювання перед проведенням процесу теплової обробки. Відповідно до розглянутої раніше фіг.2 у деяких втіленнях після проведення процесу теплової обробки контейнер 216 після його вилучення з печі 290 розміщують у камері 231. У деяких втіленнях камера 231 забезпечує додатковий контроль забруднень у разі витоків або руйнування контейнера 216. У деяких втіленнях камера 231 може бути попередньо розміщена на роликовому транспортері д�єка представлені на фіг.2, 3 і 15. В одному втіленні третій відсік 232 являє собою відсік для проведення гарячого ізостатичного пресування (HIP процесу), який забезпечує гаряче изостатическое пресування контейнера 216. В одному втіленні третій відсік 232 містить пост гарячого ізостатичного пресування. В одному втіленні перший відсік 217 підтримують при першому тиску Р1, другий відсік 218 підтримують при другому тиску Р2, а третій відсік 232 підтримують при третьому тиску P3. В одному втіленні перше тиск Р1 менше другого тиску Р2, яке менше, ніж третє тиск P3.

Згідно з фіг.3, 4 і 16 в одному втіленні модульна система 400 згідно з цим винаходу містить третій відсік, який ізольований від першого відсіку 217 і другого відсіку 218, при цьому другий відсік 218 і третій відсік 232 виконані з можливістю переміщення контейнера 216 з другого відсіку 218 в третій відсік 232. У деяких втіленнях контейнер 216 транспортують з другого відсіку 218 в третій відсік 232 в камері 231. У деяких втіленнях контейнер 216 піддають гарячому изостатическому пресуванню у третій секції 232. У деяких втіленнях контейнер 216 піддають гарячому изостатическому пресуванню при його розміще�ня. В одному втіленні ділянку 249 гарячого ізостатичного пресування містить опорну раму 245 для HIP процесу, резервуар 251 для гарячого ізостатичного пресування, прикріплений в опорній рамі 245 і встановлене на платформі підйомно-транспортний пристрій (механічну руку-маніпулятор) 252, прикріплене до опорної рами 245, при цьому механічна рука-маніпулятор 252 налаштована для маніпулювання в межах ділянки 249 гарячого ізостатичного пресування. В одному втіленні механічна рука-маніпулятор 252 виконана з можливістю підйому і переміщення контейнера 216 від роликового транспортера 246 в резервуар 251 для проведення зазначеного ізостатичного процесу. В іншому втіленні третя секція 232 містить уплотняемую дверцята 240. В одному втіленні уплотняемая дверцята 240 з'єднує третю секцію 232 і другу секцію 218 і налаштована так, щоб забезпечити можливість переміщення контейнера 216 з другої секції 218 в третю секцію 232. В іншому втіленні друга секція 218 і третя секція 232 кожна обладнані роликовим транспортером 246, виконаним з можливістю завантаження на нього контейнера 216 і транспортування контейнера в межах другої секції і третьої секції і/або між вт�иями включає розміщення ємності 231, вміщує контейнер 216, резервуар 251 для гарячого ізостатичного пресування. У деяких втіленнях камеру 231 переміщують за допомогою механічної руки-маніпулятора 252. У деяких втіленнях резервуар 251 для гарячого ізостатичного пресування заповнений атмосферою аргону (створеної, наприклад, з допомогою джерела 236 аргону і за допомогою трубопровідної лінії 202 аргону), який може бути нагрітий і стиснутий. У деяких втіленнях, наприклад, процес гарячого ізостатичного пресування здійснюється шляхом нагрівання камери 231, в якій контейнер підтримується при температурі в інтервалі від приблизно 1000°C до приблизно 1250°C в резервуарі 251 для гарячого ізостатичного пресування протягом приблизно від 2 до приблизно 6 годин. У деяких втіленнях тиск всередині резервуара 251 для гарячого ізостатичного пресування регулюють так, щоб в процесі гарячого ізостатичного пресування воно знаходилося в межах від приблизно 4300 psi (292 атм) до приблизно 15000 psi (1020 атм). У деяких втіленнях для контролю атмосфери аргону в резервуарі 251 гарячого ізостатичного пресування використовують компресори (наприклад, 234), захищені проточною фільтрацією. Не�лируют так, щоб зберегти і аргон і тиск. Згідно з фіг.2 у деяких втіленнях аргон направляють на рециркуляцію в джерело 236 аргону з допомогою нагнітача 238. Рециркуляційний аргон в деяких втіленнях проходить через фільтр 233.

Для втілень контейнера, иллюстрируемих на фіг.5А, 5B, 6АЮ і 6В матеріал фільтра 590 і/або 690 вибирають так, щоб при нагріванні в процесі гарячого ізостатичного пресування відбувалося ущільнення фільтра з формуванням суцільного і непористі матеріалу, що утворює зварний шов з контейнером, всмоктувальним патрубком контейнера та/або завантажувальним патрубком контейнера. У деяких втіленнях для фільтра 590 і/або 690 матеріал вибирають так, що при температурі завантаження фільтр 590 і/або 690 залишається проникним для повітря і/або газу, але в процесі гарячого ізостатичного пресування ущільнюється з перетворенням в непроникний матеріал.

У деяких втіленнях після завершення гарячого ізостатичного пресування камеру 231 і контейнер 216 охолоджують в резервуарі 251 для гарячого ізостатичного пресування до температури, достатньої для їх вилучення (наприклад, приблизно 600 ЄС). У деяких втіленнях резервуар 251 для гарячого изостатическог� деяких втіленнях в охолоджуючий кожух подають охолоджуючу воду з витратою від приблизно 80 галон/хв (302 л/хв) до приблизно 100 галон/хв (378 л/хв).

У деяких втіленнях камеру 231, вміщає контейнер 216, витягують з резервуара 251 для гарячого ізостатичного пресування і переміщують в охолоджувальну камеру для охолодження. У деяких втіленнях в охолоджуючий кожух подають охолоджуючу рідину з витратою, приблизно рівним 10 галон/хв (38 л/хв). У деяких втіленнях камеру 231 і контейнер 216 охолоджують в охолоджувальному кожусі протягом приблизно 12 галон/хв (45 л/хв). Після охолодження в охолоджувальній камері камеру 231, вміщає контейнер 216, розміщують на роликовий транспортер 246 для транспортування в четвертий відсік 230.

IV. Четверта секція

Приклади втілення четвертої секції 230 представлені на фіг.3, 4 і 17. В одному втіленні четверта секція 230 являє собою секцію охолодження, яка забезпечує додаткове охолодження контейнера 216 після проведення процесу гарячого ізостатичного пресування (HIP процесу). У деяких втіленнях контейнер 216 у четвертій секції ущільнюють для подальшого зберігання.

В інших втіленнях, відповідних фіг.3, 4 і 17, модульна система 400 згідно з цим винаходом містить четверту секцію 230, яка може бути секцією охолодження. В одному воплощеи третя секція 232 і четверта секція 230 виконані з можливістю переміщення контейнера 216 з третьої секції 232 в четверту секцію 230. В одному втіленні першу секцію 217 підтримують при першому тиску Р1, другу секцію 218, секцію теплової обробки, підтримують при другому тиску Р2, третю секцію 232 підтримують при третьому тиску P3, а четверту - при четвертому тиску Р4. В одному втіленні перше тиск Р1 менше другого тиску Р2, яке менше, ніж третє тиск P3, а третє тиск P3 менше четвертого тиску Р4.

В іншому втіленні четверта секція 230 містить рухливу екрановану ізолюючу дверку 240. В одному втіленні уплотняемая дверцята 240 з'єднана з четвертої секцією 230 і третьої секцією 232, і її виконання дозволяє переміщати контейнер 216 з третьої секцією 232 в четверту секцію 230. В іншому втіленні кожна з третьої секції 232 і четвертої секції 230 обладнана роликовим транспортером 246, сконфігурованим для навантаження на нього і транспортування контейнера 216 в межах третьої секції 232 і четвертої секції 230 та/або між цими секціями. Згідно ще одному втілення у четвертій секції розміщено пристрій 255 для орбітального зварювання.

У деяких втіленнях після переміщення в четверту секцію 230 камеру 231 відкривають і контейнер перевіряють з метою отримання інформації про пошкоджений�торими втіленнями контейнер 216 і камеру 231 переміщують у межах четвертої секції 230 на очищення від забруднень, очищають від забруднень і повертають у другу секцію 218 для можливої утилізації. Якщо пошкодження контейнера 216 не виявлено, згідно з деякими втіленнями контейнер 216 витягують з камери 231 і направляють на пост 250 охолодження та упаковки у четвертій секції 230. В іншому втіленні пост 250 охолодження і упаковки складається з, щонайменше, одного або більшого числа постів. В одному втіленні, щонайменше, один або більшу кількість постів 253 охолодження сконфігуровані для прийому та утримання обробленого контейнера 216 для кінцевого охолодження. У деяких втіленнях контейнер 216 охолоджують на посаді охолодження 253 шляхом пасивного охолодження. У деяких втіленнях контейнер 216 охолоджують на посаді охолодження 253 з використанням активного охолодження.

У деяких втіленнях після кінцевого охолодження контейнер 216 піддають у четвертій секції 230 упаковці для транспортування і зберігання. У деяких втіленнях один або більшу кількість контейнерів 216 розміщують в одній ємності. У деяких втіленнях ємність, що містить один або більшу кількість контейнерів 216, потім ізолюють з допомогою зварювання, наприклад, з використанням пристрою 255 для орбітального зварювання. У некотоетствии з фіг.2 будь-яка одна з секцій модульного комплексу 400 може бути обладнаний будь-яким відповідним числом вакуумних трубопровідних ліній, і вакуумна лінія може взагалі бути відсутнім. Як показано на фіг.2, перша секція 217, друга секція 218, третя секція 232 і четверта секція 230 можуть, кожна, містити систему з одного або більшого числа вакуумних трубопровідних ліній. Крім того, як показано на фіг.2, 3, 4. 5 і 10, перша секція 217, друга секція 218, третя секція 232 і четверта секція 230 можуть бути кожна обладнана, щонайменше, одним або більшим числом верхніх мостових кранів 239, які працюють з дистанційним управлінням. В одному втіленні в додаток до функції з навантаження, розвантаження і транспортування матеріалу кожен їх цих верхніх мостових кранів 239, які працюють з дистанційним управлінням, повинен бути здатним для використання при дистанційному або ручному технічному обслуговуванні обладнання в межах різних секцій. В іншому втіленні кожен з вбудованих в секцію кранів може бути виконаний з можливістю його видалення, з допомогою дистанційного управління, з секції з використанням більш потужного крана, призначеного для технічного обслуговування.

У деяких втіленнях вторинні відходи, отримані в модульному комплексі 400 згідно з цим винаходу, можуть бути зібрані і транспортовані оцесса. У деяких втіленнях вторинні відходи, наприклад, додають у живить змішувач 212, змішують з кальцинированними матеріалами та/або добавками і направляють в контейнер 216 з допомогою завантажувального клапана для подальшого гарячого ізостатичного пресування. Вторинні відходи, використовувані тут у відповідності з певними втіленнями, відносяться до небезпечних відходів, які видаляють з контейнера 216, та/або до матеріалів, які забруднені небезпечними відходами при проведенні стадій способу згідно з цим винаходу. У деяких втіленнях вторинних відходів шляхом обробки надають форму, придатну для транспортування через завантажувальний клапан перед введенням вторинних відходів в контейнер 216.

У деяких втіленнях вторинні відходи являють собою матеріали, фильтруемости або вловлюються з газів виділяються, які потім відкачують з контейнера 216. В одному такому втіленні вторинні відходи, що містять ртуть, уловлювану з газів виділяються, яку відкачують з контейнера 216 в процесі обробки, наприклад, за допомогою однієї або більшого числа пасток 219, описаних вище. Ртуть може бути перетворена в амальгаму шляхом її змішування з одним або більшим числом інших розглянутого втілення.

У деяких втіленнях вторинні відходи, крім того, містять компоненти, які могли бути забруднені при безпосередньому контакті з небезпечними відходами. Забруднені компоненти перед подачею в контейнер 216 можуть бути спалені, подрібнені, розпорошені та/або оброблені іншим способом. В одному такому прикладі вторинними відходами є використана секція або використаний фільтр відвідного трубопроводу (наприклад, фільтр 204), які можуть містити небезпечні відходи. В одному такому прикладі використаний фільтр може бути спалений і отриману золу направляють в контейнер 216 для подальшої обробки.

В деяких прикладах, для обробки відбирають щонайменше 50 мас.% вторинних відходів, вироблених в модульній системі 400. В деяких прикладах відбирають для обробки, щонайменше, 70 мас.% вторинних відходів, вироблених в модульній системі 400. В деяких прикладах відбирають для обробки, щонайменше, 80 мас.% вторинних відходів, вироблених в модульній системі 400. В деяких прикладах для обробки відбирають щонайменше 90 мас.% вторинних відходів, вироблених в модульній системі 400. В деяких прикладах відбирають для обробки, щонайменше, 95 мас.% вторинних відходів, Ђоричних відходів, вироблених в модульній системі 400.

Спосіб обробки небезпечних відходів з використанням модульного комплексу

B деяких втіленнях розглянуті тут комплекси, спосіб та компоненти (елементи конструкції) забезпечують спосіб зберігання небезпечних відходів, що включає ряд стадій і здійснюється в модульному комплексі. У деяких втіленнях одна або більше число описаних тут стадій можуть бути здійснені автоматично. У першій секції небезпечні відходи вводять в контейнер через завантажувальний клапан, приєднаний до завантажувальному патрубку контейнера. У цьому описі розглянуті різні втілення такого завантажувального клапана. Контейнер налаштований для герметичного змісту небезпечних відходів. В одному втіленні контейнер додатково містить випускний патрубок. В одному втіленні контейнер відкачують перед введенням небезпечних відходів шляхом з'єднання завантажувального сопла, забезпеченого з'єднувальним елементом, сполученим з системою створення розрідження, для створення за рахунок неї в контейнері негативного тиску. В іншому втіленні контейнер відкачують в процесі введення небезпечних відходів через всмоктувальний сопло, поєднане з випускним патрубком контейнервоплощениях кількість небезпечних відходів, вводяться в контейнер, контролюють шляхом вимірювання ваги контейнера після його заповнення. У цьому описі розкриті різні втілення систем контролю ваги. У деяких втіленнях кількість небезпечних відходів, що вводяться в контейнер, контролюють шляхом порівняння ваги контейнера після завантаження з вагою небезпечних відходів до завантаження (або шляхом зміни ваги). В одному втіленні після введення в контейнер небезпечних відходів у завантажувальний патрубок для його закриття вставляють пробку завантажувального патрубка, і контейнер стає закритою пробкою. В іншому втіленні у завантажувальний патрубок втіленні вводять пробку завантажувального патрубка, а випускний патрубок вводять пробку випускного патрубка для ущільнення випускного патрубка, після чого контейнер стає закритим пробками. Закритий пробками контейнер потім транспортують з першої секції в другу секцію через рухливу екрановану ізолюючу дверцята. В одному втіленні закритий пробками контейнер через рухливу екрановану ізолюючу дверцята транспортують з першої секції в другу секцію і потім в шлюзову камеру, що містить обладнання для видалення забруднень.

У другій секції закритий пробками контейнер зѕ втіленнях контейнер нагрівають в нагрівальній печі для видалення зайвої води та/або інших речовин. У деяких втіленнях виділяється газ, який представляє собою повітря і/або інший газ, відводять з контейнера в процесі нагрівання, наприклад, за рахунок використання всмоктувального сопла. В одному втіленні всмоктувальний сопло з'єднане з випускним патрубком контейнера. У такому втіленні пробка випускного патрубка закрита, і в той же час всмоктувальний сопло приєднано до всмоктуючому патрубку. В одному такому втіленні випускний патрубок забезпечений пробкою випускного патрубка, яка з'єднана з випускним патрубком з допомогою різьбового з'єднання. Пробка випускного патрубка при нагріванні дозволяє повітрю і/або газу проходити через фільтр, розміщений у випускному патрубку, і між пробкою випускного патрубка і випускним патрубком. Перед нагріванням контейнера випускний патрубок, щонайменше, частково відкривають. Після цього контейнер нагрівають. Після проведення стадії нагрівання в одній конфігурації випускний патрубок переводять в закрите положення і герметизують. В одному такому втіленні перед герметизацією в контейнері підтримують розрідження протягом деякого періоду часу після стадії нагрівання. На розсуд, збереження в контейнері стану розрідження контного патрубка до випускного патрубка, що забезпечує герметизацію цього патрубка. У такому втіленні зварювання здійснюють з використанням пристрою для орбітального зварювання.

В іншому втіленні всмоктувальний сопло з'єднане з завантажувальним патрубком контейнера. У такому втіленні пробка завантажувального патрубка закрита, в той же час всмоктувальний сопло приєднано до всмоктуючому патрубку.

В одному такому втіленні завантажувальний патрубок забезпечений пробкою завантажувального патрубка, яка з'єднана з завантажувальним патрубком з допомогою різьбового з'єднання. Пробка завантажувального патрубка при нагріванні дозволяє повітрю і/або газу проходити через фільтр, розміщений в завантажувальному патрубку, і між пробкою завантажувального патрубка і завантажувальним патрубком. Перед нагріванням контейнера завантажувальний патрубок, щонайменше, частково відкривають. Після цього відкачаний контейнер нагрівають. Після проведення стадії нагрівання завантажувальний патрубок переводять в закрите положення і герметизують. В одному такому втіленні перед герметизацією в контейнері підтримують розрідження протягом деякого періоду часу після стадії нагрівання. На розсуд, збереження в контейнері стану розрідження контролюють. В одному такому зочному патрубку, забезпечує герметизацію цього патрубка. У такому втіленні зварювання здійснює з використанням пристрою для орбітального зварювання.

Після проведення стадії герметизації герметизований контейнер переміщують з другої секції в третю секцію через другу рухому екрановану ізолюючу дверцята. У деяких втіленнях герметизований контейнер переміщують з другої секції в третю секцію розміщеним усередині камери. Герметизований контейнер потім піддають процесу гарячого ізостатичного пресування. У деяких втіленнях герметизований контейнер піддають гарячому изостатическому пресуванню при його знаходженні в камері. У деяких втіленнях гаряче изостатическое пресування включає вплив на герметичний контейнер високої температури і високого тиску в атмосфері аргону. У деяких втіленнях після гарячого ізостатичного пресування герметичний контейнер спочатку охолоджують у камері охолодження. Після проведення гарячого ізостатичного пресування контейнер транспортують з третьої секції в четверту секцію через третю рухому екрановану ізолюючу дверцята. У четвертій секції згідно з деякими воплЂную ємність для транспортування і зберігання.

Фахівцям в даній області техніки буде зрозуміло, що в иллюстрируемих і розглянутих вище прикладах втілення можуть бути зроблені зміни без виходу за рамки основної ідеї винаходу. Також буде зрозуміло, що винахід не обмежується розглянутими і иллюстрируемими прикладами втілення, а передбачає включення модифікацій в межах сутності та обсягу цього винаходу, визначених пунктами формули винаходу. Наприклад, певні характерні особливості прикладів втілення можуть або не можуть бути частиною охарактеризованого у формулі винаходу, і особливості описаних втілень можуть бути скомбіновані. Якщо тут явно не вказано інше, то використовувані терміни з артиклями "a", "an" і "the" не обмежені одним елементом, і замість цього їх слід читати як «щонайменше».

Слід розуміти, що, принаймні, деякі з фігур і частин опису винаходу спрощені, щоб сконцентрувати увагу на тих елементах, які необхідні для ясного розуміння винаходу. У той же час в цілях ясності виключені інші елементи, які, як зрозуміло середнього фахівця, також можуть являти собою частину винаходу. Однак, оскільки �нашого розуміння винаходу, опис таких елементів тут не наводиться.

Крім того, в тому обсязі, в якому пропонований спосіб не заснований на певному порядку проведення стадій, розглянутих в даному описі, конкретний наведений порядок проведення цих стадій не слід тлумачити як обмеження пунктів формули винаходу. При цьому пункти формули винаходу, що відносяться до способу відповідно до цього винаходу, не повинні бути обмежені характеристиками цих стадій в зазначеному в описі порядку, і фахівець в даній області техніки легко може зрозуміти, що ці стадії можуть бути змінені і, тим не менш, все ще залишаються в межах сутності та обсягу цього винаходу.

1. Комплекс для зберігання небезпечних відходів, що містить
контейнер, виконаний з можливістю герметичного змісту небезпечних відходів,
першу секцію, що містить перший пост для проведення маніпуляцій з контейнером та
другу секцію, що містить другий пост для проведення маніпуляцій з контейнером, і ізольовану від першої секції,
при цьому тиск у першій секції менше, ніж тиск у другій секції.

2. Комплекс по п. 1, який відрізняється тим, що перша секція містить пост завантаження.

3. Комплекс по п. 2, відрізняються�з добавками,
бункер, з'єднаний з зазначеним змішувачем, і
завантажувальний клапан, поєднаний з бункером і виконаний з можливістю подачі суміші, що містить небезпечні відходи і добавки, в контейнер.

4. Комплекс по п. 1, який відрізняється тим, що небезпечні відходи являють собою кальциновані матеріали.

5. Комплекс по п. 2, який відрізняється тим, що відсутня повітрообмін між першою секцією і другою секцією, коли, щонайменше, вказаний контейнер заповнюють на посаді завантаження.

6. Комплекс по п. 2, який відрізняється тим, що пост завантаження містить
підсистему для газу, що виділяється, містить всмоктувальний сопло, виконане з можливістю з'єднання з контейнером.

7. Комплекс по п. 1, який відрізняється тим, що друга секція містить пост теплової обробки і герметизації.

8. Комплекс по п. 7, який відрізняється тим, що пост теплової обробки і герметизації призначений для герметизації завантажувального патрубка контейнера.

9. Комплекс по п. 7, який відрізняється тим, що пост теплової обробки і герметизації містить пристрій для орбітального зварювання.

10. Комплекс по п. 7, який відрізняється тим, що пост теплової обробки і герметизації містить зварювальний пост, нагрівальну піч, а система для видалення�мплекс за п. 1, відрізняється тим, що містить
третій відсік, який ізольований від першої секції та другої секції, при цьому зазначені перша секція і друга секція виконані з можливістю забезпечення переміщення контейнера з першої секції в другу секцію.

12. Комплекс по п. 11, відрізняється тим, що третя секція містить пост гарячого ізостатичного пресування.

13. Комплекс по п. 11, відрізняється тим, що третю секцію підтримують при третьому тиску, яке більше, ніж друге тиск.

14. Комплекс по п. 1, який відрізняється тим, що містить
четверту секцію, яка ізольована від першої секції, другий секції і третьої секції, при цьому зазначені третя і четверта секція секція виконані з можливістю забезпечення переміщення контейнера з третьої секції в четверту секцію.

15. Комплекс по п. 14, відрізняється тим, що четверта секція містить пост охолодження та упаковки.

16. Комплекс по п. 14, відрізняється тим, що четверту секцію підтримують при четвертому тиску, яке більше, ніж третє тиск.

17. Комплекс по п. 1, який відрізняється тим, що містить шлюзову камеру, яка з'єднує першу секцію з другою секцією і виконана так, що дозволяє переміщати контейнер з першо�отнение.

18. Комплекс по п. 17, відрізняється тим, що шлюзова камера містить обладнання для очищення від забруднень.

19. Комплекс по п. 1, який відрізняється тим, що містить рециркуляційний трубопровід, призначений для введення в контейнер небезпечних вторинних відходів, при цьому вторинними небезпечними відходами є фільтр системи відкачування, використаний в процесі відкачування інших контейнерів.

20. Комплекс по п. 19, відрізняється тим, що небезпечні вторинні відходи, що містять ртуть, відведену з попередніх контейнерів. 

Схожі патенти:

Спосіб розміщення та зберігання радіоактивних речовин в рідкому середовищі

Винахід відноситься до технології розміщення та зберігання відпрацьованого ядерного палива і може бути використане в сховищах радіоактивних речовин. В заявленому способі передбачено розміщення радіоактивних речовин (1) у заповненій рідиною ємності (3), при цьому внутрішню порожнину ємності (2), обмежену зверху кришкою (7), з'єднують з навколишнього ємність рідкої середовищем (10) компенсаційним каналом (5) і газовідвідної трубкою (8). Обсяг компенсаційного каналу виконують перевищує збільшення обсягу рідини в ємності за рахунок теплового розширення, а довжину компенсаційного каналу з вихідним отвором (6) вибирають з умови перевищення часу виходу за рахунок дифузії через компенсаційний канал розчинених в рідині радіоактивних речовин над часом зберігання. Газовідвідну трубку виконують у формі, що забезпечує газовий затвор (9) в ній при зануренні в рідку середу. При цьому компенсаційний канал і газовідвідну трубку герметично з'єднують з внутрішньою порожниною ємності, що містить рідину (4). Технічним результатом є виключення потрапляння радіоактивної рідини з ємності в навколишнє її рідку середу басейну, можливість здійснення відводу газів, що утворюються і створення спеціальних систем. 6 з.п. ф-ли, 4 іл.

Автоматичний пресовий комплекс для брикетування радіоактивних відходів

Винахід відноситься до пакування твердих радіоактивних відходів (ТРВ) зі зменшенням їх обсягу

Гідравлічний прес для компактування твердих відходів в бочці і распрессовки заповненої бочки з кришкою в брикет

Винахід відноситься до пресів для компактування і може бути використане для пакування твердих відходів, зокрема радіоактивних, в бочки перед їх утилізацією або похованням

Матеріал титанового сплаву, конструктивний елемент і контейнер для радіоактивних відходів

Винахід відноситься до галузі металургії, зокрема до титанових сплавів, придатним для роботи в середовищі неокисляющейся

Мінеральна композиція для уловлювання водню, спосіб її приготування і застосування мінеральної композиції

Винахід відноситься до композицій, необоротно акумулюючим газоподібний водень, і може бути використана, наприклад, для уловлювання водню, який звільняється при радиолизе в блоках радіоактивних відходів

Спосіб зберігання відпрацьованого ядерного палива

Винахід відноситься до галузі ядерної енергетики, стосується, зокрема, технології зберігання відпрацьованого ядерного палива і може бути використане у сховищах відпрацьованого ядерного палива

Спосіб переробки зольних залишків

Винахід відноситься до техніки переробки твердих радіоактивних відходів, а конкретно до омонолічіваніем зольних залишків в цементні компаунди, переважно на підприємствах, у яких від спалювання ТРО утворюється 0,5-2 м зольних залишків на рік

Прес для ущільнення

Винахід відноситься до галузі утилізації небезпечних речовин

Пристрій для цементування просоченням дрібнодисперсних радіоактивних і токсичних відходів

Винахід відноситься до галузі переробки радіоактивних відходів

Спосіб використання і утилізації соломи злакових культур

Винахід відноситься до сільського господарства. Спосіб включає вилучення корисного продукту, переважно розчинних биоусвояемих цукрів, і подальшу утилізацію лігноцелюлозних відходів. При витягу корисного продукту солому злакових культур піддають глибокій переробці, а саме: диспергуванню і ферментированию. Лігноцелюлозних відходи після вилучення корисного продукту піддають додатковому подрібненню до розміру часток не більше п'яти мікрон. Потім змішують з газоподібним паливом і спалюють в камері згоряння газотурбінної установки для вироблення електричної і теплової енергії. При цьому отриману в процесі спалювання електричну і теплову енергію використовують безпосередньо в процесі глибокої переробки соломи. Корисний продукт у вигляді наноструктурованого вуглеводного порошку використовують в якості сировини для отримання біопалива. Винахід дозволяє безвідходним способом переробляти солому з одержанням цінного наноструктурованого порошку і одночасним виробленням теплової і електричної енергії. 4 з.п. ф-ли, 1 іл.

Спосіб переробки органічних та полімерних відходів

Винахід відноситься до методів термічної деполімеризації природних і вторинних органічних ресурсів, наприклад твердих побутових відходів (ТПВ). Спосіб переробки органічних та полімерних відходів включає завантаження сировини з попередньою сепарацією, подрібнення з підсушила, відрізняється тим, що підсушування здійснюють спільно з каталізатором і низькокалорійним природним паливом, потім готують пасту з подрібненого матеріалу і розчинника - дистиляту, одержуваного при дистиляції рідких продуктів, при цьому передбачають подальшу ступеневу деполімеризацію реакційної маси з температурою 200-400°C при нормальному атмосферному тиску, здійснювану в каскаді з двох пар послідовно з'єднаних реакторів, в яких температура деполімеризації досягає в 1-й парі 200°C, і в 2-й парі - більше 200°C і не перевищує 310°C, об'єднуються один з одним рециркулирующими потоками: газоподібним, що формує в реакційній системі відновне середовище у вигляді синтез-газу (CO і H2), що утворюється шляхом парової каталітичної конверсії вуглеводневих газів, що виходять з реакторів деполімеризації, що переміщається за допомогою газового насоса через підігрівач відновлювальних гиметилового ефіру або бензину; рідку ж вуглеводневу фазу відокремлюють від твердих непрореагіровавшіх компонентів з виходом останніх до 40% від загальної вихідної маси твердих побутових відходів (ТПВ), які виводять із системи з допомогою циркуляційних насосів і направляють для виробництва нафтових брикетів та/або горючих капсул, причому рідку реакційну вуглеводневу суміш, після відділення від неї твердого залишку, направляють на гарячу сепарацію, охолодження і дистиляцію, крім того, меншу частину дистиляту повертають у мішалку для приготування пасти на стадію приготування пасти, а більшу частину поділяють на цільові фракції: першу з температурою кипіння до 200°C і другу з температурою кипіння вище 200°C, але не більше 310°C. Технічним результатом є досягнення екологічної чистоти, безвідходності та самоокупності виробництва але заявляється способу за рахунок переробки майже всіх, за винятком металів і великогабаритних компонентів ТПВ з отриманням трьох видів комерційних продуктів: рідкої фракції нафтопродуктів з температурою кипіння до і після 200°C; твердих нефтебрикетов та/або горючих капсул і синтез-газу, що направляється у виробництво моторних палив, а також зниження рівня впливу отрицательО. 1 іл., 2 табл., 2 пр.

Комплексна, безвідходна переробка токсичних відходів

Винахід відноситься до комплексної безвідходної переробки токсичних відходів, що включає процеси: сортування і брикетування відходів з отриманням твердопаливних брикетів та відокремлених металевих домішок, які подаються на ділянку переробки металів в електрошлаковий переплав, сушіння брикетів з подальшим їх спрямуванням на ділянку піролізу при температурі 900-1600°З

Спосіб підземного поховання бурових відходів в породах багаторічномерзлих

Винахід відноситься до гірського справі і може бути використане при експлуатації підземних резервуарів-сховищ, що створюються в непроникних породах для захоронення відходів буріння, зокрема в багаторічномерзлих породах

Пристрій первинної сортування побутового сміття

Винахід відноситься до галузі утилізації та переробки побутового сміття з вилученням цінних утильних компонентів і може бути використане на діючих сміттєспалювальних та сміттєсортувальних заводах та інших виробництвах, що переробляють вторинну сировину

Спосіб і пристрій економічною транспортування, збору, сортування та утилізації побутових відходів

Винахід відноситься до галузі комунального господарства, до технологій збору, транспортування, сортування та утилізації побутових відходів

Агрегатно-сировинної спосіб утилізації виробів

Винахід відноситься до галузі утилізації об'єктів техніки

Спосіб деструктуризації та попередньої утилізації озброєння і військової техніки

Винахід відноситься до способів деструктуризації та попередньої утилізації озброєння і військової техніки (ОВТ)
Винахід відноситься до технології переробки конденсованих шкідливих речовин та промислових відходів, а саме до способів іммобілізації і безпечного зберігання непридатних для подальшого використання порошкоподібних, гранульованих або рідких небезпечних і токсичних речовин, що є відходами хімічних виробництв, у тому числі пестицидів, отрутохімікатів, дефоліантів, небезпечних сполук важких металів, бойових отруйних речовин та ін
Винахід відноситься до способів ізоляції і нейтралізації поховань отруйних речовин на дні водних басейнів
Up!