Тракторний агрегат з системою обмеження доступу до його управління

 

Винахід відноситься до промислових і сільськогосподарських тракторів і агрегатів на їх базі, зокрема до бульдозерів.

Відома машина з електронною системою обмеження доступу оператора до запуску двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ), що містить стартер, джерело енергії, замок запалювання, тягове реле, керований ключ, мікроконтролер з вбудованим компаратором напруги, до якого підключені датчик частоти обертання колінчастого вала ДВЗ і джерело опорної напруги [1].

Недоліком цієї машини є обмежені функціональні можливості по обмеженню доступу оператора до її управління, оскільки в ній не реалізований захист від несанкціонованого доступу до управління трансмісією і робочим обладнанням машини. Крім того, обмеження доступу оператора до запуску ДВЗ за допомогою ключа запалювання не в повній мірі виключає несанкціонований доступ до запуску ДВС, оскільки ключ може скористатися іншу особу, якщо цей ключ загублений або навмисне переданий цій особі.

Найбільш близьким до запропонованого є тракторний агрегат з системою обмеження доступу до його управління (обмеження недозволеного використання), що містить ДВС, электроп�йство, сполучене з ним. Для управління кодовим пристроєм використовується провідний або бездротової ключ [2].

Його недоліком також є обмежені можливості щодо запобігання несанкціонованого оператора до управління тракторним агрегатом, оскільки в ньому не реалізований захист від несанкціонованого доступу до управління трансмісією і робочим обладнанням, а також не передбачена можливість блокування доступу до цього управління після запуску ДВС.

Технічним результатом, на досягнення якого спрямовано винахід, є підвищення ефективності запобігання несанкціонованого допуску оператора до управління тракторним агрегатом перед початком і в процесі його роботи, в тому числі забезпечення блокування цього управління та зупинки тракторного агрегату при виникненні підстав для припинення цього допуску, зумовлених змінами умов і режимів роботи тракторного агрегату.

Додатковим технічним результатом є підвищення безпеки роботи тракторного агрегату за рахунок скорочення випадків порушень керівництва по експлуатації тракторного агрегату шляхом виключення доступу некваліфікованого персоналу до його в�і трансмісією, ходову систему, що складається з колісного або гусеничного рушія і підвіски, що з'єднує рушій з остовом, кабіну з робочим місцем оператора, іменованого також машиністом, трактористом і т. п., робоче устаткування, органи і приводи керування ДВЗ, трансмісією і/або робочим обладнанням, панель оператора і контролер, з'єднаний з органами і приводами управління і формує сигнали дозволу/блокування дій оператора по запуску ДВЗ, управління ДВС, трансмісією і/або робочим обладнанням, або формує сигнал зупинки ДВС та/або руху тракторного агрегату, зазначені технічні результати досягаються за рахунок того, що контролер формує зазначені сигнали дозволу/блокування дій оператора, або примусової зупинки ДВС та/або тракторного агрегату, в залежності від результатів реалізовується цим контролером перевірки виконання принаймні однієї з наступних умов:

- наявності допуску оператора до управління даними тракторним агрегатом, тракторним агрегатом даного типу або тягового класу, допуску до виконання технологічних операцій, для здійснення яких пристосований даний тракторний агрегат, або тієї технологічної опе до управління тракторним агрегатом в експлуатаційних даних та/або природно-кліматичних умовах;

- наявності активності оператора з управління робочим обладнанням та/або трансмісією;

- відповідності часу реакції оператора на зміни тягового зусилля, буксування рушія та/або положення робочого органу або остова трактора, контрольовані за допомогою датчиків параметрів роботи тракторного агрегату, сполучених з контролером, типового часу реакції оператора, заданого у вигляді інтервалу часу, межі якого попередньо записані в енергонезалежній пам'яті контролера, або збільшення зазначеного часу реакції оператора під час роботи тракторного агрегату не більше ніж на заздалегідь встановлену величину або у встановлене число разів;

- адекватності дій оператора на органи управління тракторним агрегатом і тих змін тягового зусилля, буксування рушія та/або положення робочого органу або остова трактора, що виявляються датчиками параметрів роботи тракторного агрегату, на компенсацію яких направлені ці дії;

- відповідності часу безперервної роботи оператора на тракторному агрегаті, контрольованого контролером з використанням годинника реального часу, його максимально допустимої тривалості, під сумнівом�ого агрегату;

- відсутність алкогольного або наркотичного сп'яніння оператора, виявленої з допомогою відповідного датчика, підключеного до контролера.

Крім того, для досягнення зазначених технічних результатів, в тракторному агрегаті з системою обмеження доступу до його управління за допомогою контролера і, при необхідності, додатково встановлені і підключені до контролера датчиків, можуть бути додатково реалізовані, зокрема:

- перевірка активності оператора шляхом виявлення наявності протягом встановленого інтервалу часу його впливів на органи управління, зокрема, зі зменшенням/подовженням цього інтервалу часу при збільшенні/зменшенні швидкості руху і/або тягового зусилля тракторного агрегату;

- зміну (коригування) типового часу реакції оператора на зміни тягового зусилля, буксування рушія та/або положення робочого органу або остова трактора в залежності від добового циклу активності і приватних особливостей оператора;

- перевірка адекватності кожного керуючого впливу оператора реальної зміни тягового зусилля, буксування рушія та/або положення робочого органу або остова трактора, на компенсацію до�ения у встановлене число раз, з подальшою статистичною обробкою (усередненням) окремих результатів цієї перевірки;

- введення з панелі оператора індивідуального коду пароля і подальша ідентифікація оператора шляхом порівняння цього коду-пароля з даними, заздалегідь записаними в енергонезалежну пам'ять контролера та/або отриманими з віддаленого терміналу з дротової або бездротової лінії зв'язку;

- зчитування ідентифікаційних даних про оператора і його подальша ідентифікація шляхом порівняння лічених даних з даними, заздалегідь записаними в енергонезалежну пам'ять контролера та/або отриманими з віддаленого терміналу з дротової або бездротової лінії зв'язку, а також перевірка наявності допуску оператора до запуску ДВЗ, управління ДВС, трансмісією і/або робочим устаткуванням залежно від результатів цієї ідентифікації. Зокрема, зчитування біометричних даних оператора за допомогою датчика відбитків пальців, відеокамери або мікрофона та обробка цих біометричних даних або контактне або безконтактне зчитування ідентифікаційних даних про оператора з пристрою енергонезалежній пам'яті, розміщеного у смарт-карті, чіп-картки, посвідчення оператора, паспортеке або іншому пристрої, знаходиться у оператора;

- додаткова перевірка наявності допуску оператора, після його ідентифікації, до управління даними тракторним агрегатом, або тракторним агрегатом даного типу або тягового класу, або до виконання технологічних операцій, для здійснення яких пристосований даний тракторний агрегат або тієї технологічною операцією яку повинен виконувати тракторний агрегат, або до управління тракторним агрегатом в експлуатаційних даних та/або природно-кліматичних умовах, шляхом зчитування або прийому даних про наявність такого допуску з того ж джерела, з якого отримані ідентифікаційні дані про оператора, з енергонезалежної пам'яті контролера або від віддаленого терміналу;

- обмеження максимальних значень тягового зусилля і/або швидкості руху тракторного агрегату індивідуально для кожного оператора шляхом формування, у разі їх перевищення, застережливого сигналу для оператора або сигналу примусової зупинки ДВС та/або тракторного агрегату:

- обмеження максимальних значень тягового зусилля і/або швидкості руху тракторного агрегату, а також встановлення складу та/або виду параметрів, які відображаються на панелі опера�исимой пам'яті контролера, залежно від професії або функції, виконуваної даним оператором, інформація щодо якої отримана з того ж джерела, з якого отримані ідентифікаційні дані про оператора, з енергонезалежної пам'яті контролера або від віддаленого терміналу;

- формування і передача на панель оператора, після його ідентифікації, інформаційних і/або попереджуючих повідомлень у текстовому та/або мовленнєвої формі з використанням мови найбільш зручного для даного оператора;

- облік тривалості часу роботи і відпочинку кожного оператора, після їх ідентифікації, наприклад, шляхом контролю їх присутності в кріслі за допомогою датчика зусилля, вбудованого в сидіння крісла, датчика вертикального переміщення подрессоренного сидіння крісла або ємнісного датчика присутності оператора в кріслі, запис цього часу в енергонезалежну пам'ять контролера для зберігання з можливістю зчитування в разі необхідності, а також виявлення порушень встановленого режиму праці і відпочинку кожного оператора, інформація про який попередньо записана в енергонезалежну пам'ять контролера або отримана від віддаленого терміналу, формування і передача на панель оператора предупреждающ�слі управління тракторним агрегатом здійснює оператор, який допустив таке порушення.

- перевірка наявності в оператора допуску до управління тракторним агрегатом на грунтах з низькою несучою здатністю та/або поблизу обривів;

- обмеження доступу оператора до управління тракторним агрегатом в залежності від отриманого, наприклад, від віддаленого терміналу по радіоканалу та/або мережі Інтернет, інформації про експлуатаційних або природно-кліматичних умовах роботи тракторного агрегату та інформації про допуск даного оператора до роботи в цих умовах, обліковується контролером при формуванні сигналів дозволу/блокування дій оператора по запуску ДВЗ, управління ДВС, управління трансмісією та/або робочим обладнанням, причому до інформації про експлуатаційних умовах роботи тракторного агрегату віднесена інформація про його проведеному або майбутній технічному обслуговуванні (ТО) та/або планово-попереджувальному ремонту (ППР), а до інформації про природно-кліматичних умовах - інформація про ухилі ґрунтової поверхні, зв'язності або несучої здатності грунту або грунту, наявності дощу та/або туману, рівні зовнішньої освітленості зони роботи тракторного агрегату, температурі навколишнього повітря і/або його запиленості, з вико�акторного агрегату, встановлених на тракторному агрегаті і підключених до контролера;

- обмеження допустимої зони роботи тракторного агрегату, обладнаного приймачем системи глобального супутникового позиціонування (GPS, ГЛОНАСС, Галілео), підключеним до контролера, в енергонезалежній пам'яті якого попередньо записана інформація про межах цієї допустимої зони, введена з панелі оператора, записана з мобільного носія інформації або отримана від віддаленого терміналу, шляхом порівняння з допомогою контролера поточного місцезнаходження тракторного агрегату з допустимою зоною його роботи і формування, в залежності від результатів цього порівняння, попереджувальних інформаційних сигналів, що передаються на панель оператора, та/або сигналів управління ДВС та/або трансмісією, причому допустима зона роботи встановлюється, зокрема, індивідуально для кожного оператора;

- об'єднання між собою контролера, панелі оператора, органів і приводів керування ДВЗ, трансмісією і/або робочим обладнанням, а також датчиків параметрів роботи тракторного агрегату і/або пристрої зчитування даних про оператора, послідовною шиною цифрової передачі даних, виконаної з фізичних осіб�om або J193 9.

Реалізація зазначених відмінних ознак винаходу дозволяє створити тракторний агрегат, в якому обмеження допуску оператора до його управління (заборона управління) здійснюється не тільки до початку роботи тракторного агрегату (до запуску ДВЗ), але і безпосередньо в процесі роботи, якщо виникли обставини, які дають підстави для припинення допуску оператора до цього управління.

До таких обставин, у відповідності з різними альтернативними ознаками винаходу, відносяться, зокрема, зміна експлуатаційних або природно-кліматичних умов і режимів роботи агрегату, переміщення тракторного агрегату за межі дозволеної зони роботи для даного оператора, перевищення максимально допустимого часу безперервної роботи оператора, а також низька активність, неадекватність або сповільненість дій оператора по управлінню тракторним агрегатом, обумовлена погіршенням технічного стану тракторного агрегату або функціонального стану людини-оператора.

Реалізація цих ознак не відомо з рівня техніки, що забезпечує підвищення ефективності запобігання несанкціонованого допуску оператора до управлениого агрегату при виникненні підстав для припинення цього допуску.

До цього ж результату приводить реалізація інших альтернативних ознак винаходу, не відомих з рівня техніки, згідно з яким встановлюються додаткові умови для допуску оператора до управління тракторним агрегатом, а саме наявність у оператора допуску до керування даними тракторним агрегатом, тракторним агрегатом даного типу або тягового класу, допуску до виконання технологічних операцій, для здійснення яких пристосований даний тракторний агрегат або тієї технологічною операцією, яку повинен виконувати тракторний агрегат після початку його роботи, допуску до управління в експлуатаційних даних та/або природно-кліматичних умовах, знаходження оператора в кріслі, відсутність алкогольного або наркотичного сп'яніння оператора і т. д.

Одночасно досягається підвищення безпеки роботи тракторного агрегату за рахунок скорочення випадків порушення вимог керівництва по його експлуатації шляхом винятком допуску до управління некваліфікованого персоналу.

Відповідно, реалізація як одного із зазначених ознак винаходу, так і одночасно кількох відмінних ознак в їх будь-якому поєднанні, приво�венної зв'язку.

На кресленні представлена спрощена схема тракторного агрегату з системою обмеження доступу до його управління.

Він містить остов, на якому встановлені ДВС 1 і трансмісія 2, ходову систему, що складається з колісного або гусеничного рушія 3 і підвіски, що з'єднує рушій з остовом, кабіну 4 з робочим місцем оператора, робоче обладнання 5, а також систему управління, поєднану з системою обмеження доступу, до складу якої входять, щонайменше, органи 6 і приводи 7 управління ДВС 1, трансмісією 2 та/або робочим устаткуванням 5, панель оператора 8 і контролер 9.

Трансмісія 2 базового трактора може бути механічною, гідромеханічної, гідростатичної або електричної.

Органи управління 6, в залежності від виконання приводів управління 7 ДВС, трансмісією і робочим устаткуванням 5, можуть бути виконані у вигляді електричних джойстиків, гідравлічних апаратів керування або механічних важелів, перемикачів тощо

Для управління роботою ДВС 1, трансмісією 2 та/або робочим устаткуванням 5 від контролера 9, в тому числі для блокування їх роботи (примусової зупинки ДВС та тракторного агрегату), приводи 7 можуть мати додаткові електричні �, �ри зняття напруги з якого здійснюється блокування руху керованого ним механізму.

Контролер 9, переважно електронний мікропроцесорний, може називатися також блоком управління, керуючим контролером, мікропроцесорним контролером і т. д., що не має принципового значення.

До складу контролера входить 9 енергонезалежне запам'ятовуючий пристрій (блок пам'яті) 10, годинник реального часу 11, цифровий обчислювач 12 і пристрій введення/виведення інформації 13, виконує функції дротового або бездротового інтерфейсу при обміні інформацією з зовнішнім (що не входять до складу тракторного агрегату) пристроєм зчитування або терміналом 14.

Основні функціональні блоки контролера 9 можуть бути реалізовані на основі мікроконтролера. Зокрема, у вигляді єдиної мікросхеми можуть бути реалізовані енергонезалежне запам'ятовуючий пристрій 10, годинник реального часу 11, цифровий обчислювач 12 і сигнальна частина пристрої введення/виведення інформації 13.

Зовнішнє пристрій 14, використовується для передачі в контролер 9 ідентифікаційної інформації про оператора та інформації про наявність та умов його допуску до управління тракторним агрегатом або для контактапример мікросхеми з відповідним дротовим або бездротовим інтерфейсом. Це пристрій може бути розміщено у смарт-карті, чіп-картки, посвідчення або паспорті оператора, флеш-накопичувачі USB, SD-карті, пристрої мобільного стільникового зв'язку (стільниковому телефоні, смартфоні тощо), транспондері, RFID-мітки або іншому пристрої, що знаходиться у оператора. Запис інформації в це пристрій здійснюється, переважно, у стаціонарних умовах за допомогою персонального комп'ютера і програматора.

Зовнішнє пристрій 14 може бути виконане також у вигляді віддаленого комп'ютерного терміналу, що забезпечує дротову або бездротову зв'язок контролера 9 тракторного агрегату з зовнішнім комп'ютером через мережу Інтернет, радіоканали зв'язку, мережа стільникового зв'язку GSM/GPRS, CDMA або систему супутникового рухомого зв'язку.

Датчики 15 робочих параметрів роботи тракторного агрегату, а також експлуатаційних та природно-кліматичних умов його роботи можуть бути дискретними (пороговими, релейними), так і аналоговими (пропорційними).

До датчиків робочих параметрів тракторного агрегату 15 відносяться, зокрема, датчики теоретичної швидкості лівого і правого борту (датчики кутової швидкості бортових редукторів або ведучих коліс), тягового зусилля трактора, кутової швидкості ДВС�ения в системі змащення ДВС та трансмісії, буксування рушія трактора і т. д.

До складу датчиків 15 може входити навігаційне або инерциальное вимірювальний пристрій, виконане, в загальному випадку, на основі 3-осьового гіроскопа, 3-осьового акселерометра і/або приймача глобальної навігаційної супутникової системи ГЛО-HACC/GPS, що дозволяє визначити (виміряти) утли поздовжнього і поперечного нахилу трактора (нахилу грунтовій поверхні), дійсну швидкість його руху, буксування рушія і місце розташування тракторного агрегату.

До датчиків 15 природно-кліматичних умов роботи тракторного агрегату відносяться датчики, які забезпечують можливість прямого або непрямого вимірювання ухилу грунтовій поверхні (креномер або зазначене навігаційне або инерциальное вимірювальний пристрій), зв'язності або несучої здатності грунту або грунту (оцінювані, наприклад, по глибині занурення рушіїв на грунт або по співвідношенню тягове зусилля/буксування рушіїв), наявності дощу, туману, температури і запиленості навколишнього повітря, рівня зовнішньої освітленості зони роботи тракторного агрегату і т. д.

Експлуатаційні умови роботи тракторного агрегату в загальному випадку визначаються технічними, органионних, технічних і технологічних заходів при використанні всього парку тракторних агрегатів або даного тракторного агрегату. Інформація про цих умовах передається на тракторний агрегат, переважно з віддаленого терміналу 14. Окремі експлуатаційні умови, наприклад, що належать до технічних умов, що безпосередньо впливають на стан вузлів і систем тракторного агрегату, та передбачають виконання робіт, спрямованих на підтримання їх працездатності, наприклад своєчасність або повнота проведеного технічного обслуговування (ТО), можуть бути виміряні за допомогою датчиків 15.

До датчиків 15 відноситься також датчик присутності оператора в кріслі в кабіні тракторного агрегату, виконаний у вигляді датчика зусилля, вбудованого в сидіння цього крісла, датчика вертикального переміщення подрессоренного сидіння крісла (наприклад, кінцевого вимикача) або ємнісного датчика присутності оператора.

Склад датчиків 15 в загальному випадку визначається при розробці тракторного агрегату в залежності від його конструкції та необхідного рівня надійності запобігання несанкціонованого допуску різних осіб до його управління.

На тракторному агрегаті може бути у�у пальців, відеокамери або мікрофона. У цьому випадку цифровий обчислювач 12 контролера 9, що працює за програмою, що записана в енергонезалежній пам'яті 10, виявляє особливості відбитків пальців, чорт особи або речі оператора і далі здійснює його ідентифікацію. Можлива також програмна обробка біометричної інформації і відповідне виявлення її особливостей, що дозволяють ідентифікувати конкретного оператора, безпосередньо в пристрої зчитування 16.

Контролер 9, панель оператора 8, органи 6 і приводи 7 управління ДВС 1, трансмісією 2 і робочим устаткуванням 5, а також датчики 15 і інші електронні або електромеханічні пристрої, якщо вони є на тракторному агрегаті, з'єднані між собою, переважно, послідовною шиною цифрової передачі даних, виконаної з фізичним рівнем промислової мережі CAN (Controller Area Network), визначеним у стандарті ISO 11898, та протоколу високого рівня CANopen, або DeviceNet, або CAN Kingdom, або J1939. Можливо також застосування інтерфейсу цифрової передачі даних LIN (Local Interconnect Network - інтерфейс для автомобільних систем), J1850 (SAE), CarLink, VAN, A-bus, RS-232C (СОМ - порт), RS-485 (Recommended Standard 485), «струмова петля», MIDI, MicroLAN, Ethernet, USB і т. д.

ДВС 1, переважно дизельний, моили до іншої послідовній шині цифрової передачі даних.

Можливо також застосування паралельних ліній (окремих проводів) для зв'язку між собою окремих електронних пристроїв тракторного агрегату.

Панель оператора 8 виконана, переважно, на основі мікроконтролера і містить графічні (наприклад, кольорові рідкокристалічні), символьні і/або електромеханічні (стрілочні) пристрої відображення інформації про параметри і режими роботи трактора, а також звукові і/або світлові сигналізатори, що попереджають оператора про відхилення цих параметрів за межі допустимих значень або про порушення правил експлуатації тракторного агрегату. На панелі оператора 8 можуть бути встановлені органи управління цією панеллю, що використовуються, наприклад, для перемикання відображуваних параметрів, а також окремі (допоміжні, сервісні, дублюючі) органи управління трактором і його робочим обладнанням, виконані, наприклад, у вигляді безконтактних або квазисенсорних клавіш, кнопок перемикачів.

Тракторний агрегат з системою обмеження доступу до його управління працює таким чином.

При включенні напруги живлення системи управління тракторного агрегату, поєднаної з системою обмеження досттая за програмою, попередньо записаної в енергонезалежній пам'яті 10, через модуль вводу/виводу інформації 13 передає на приводи 7 або органи управління 6 сигнали, що забороняють запуск ДВС 1 і керування трансмісією і робочим органом 5 тракторного агрегату.

Для початку його роботи необхідно перевести систему управління в активний стан, що можливо лише після ідентифікації оператора.

У різних варіантах реалізації запропонованого тракторного агрегату, що характеризуються різними альтернативними ознаками винаходу, дані про оператора, необхідні для його ідентифікації, передаються на цифровий обчислювач 12 контролера 9 з різних джерел.

У варіанті зі зчитуванням біометричних даних використовується пристрій зчитування 16, реєструючий відбитки пальців, голос або риси особи оператора.

В цьому випадку оператор, наприклад, доторкається до кнопки включення системи управління тракторним агрегатом, до кнопки запуску ДВ. У пристрої зчитування 16 реалізується, наприклад, технологія створення відображення пальця за рахунок використання власного тепла це пальця. Потім спеціальне програмне забезпечення, що зберігається в енергонезалежній пам'яті 10 або безпосередній (характерним точкам), або по рельєфу всій поверхні пальця.

Зчитана інформація обробляється згідно з одним із зазначених алгоритмів і зберігається в енергонезалежній пам'яті 10. Завдяки цьому відбитки пальців програмно перетворюються в єдино вірний для даного оператора набір чисел (власний індекс людини-оператора) і записуються в енергонезалежну пам'ять 10, при необхідності, одночасно з часом і датою цього зчитування, одержуваних з годинника реального часу 11.

Аналогічним чином фіксуються і далі перетворюються в єдино вірний для даного оператора набір чисел риси особи (за допомогою фотокамери) або особливості мови (по вихідним сигналам мікрофона).

При цьому оператору не потрібно виконувати додаткові операції. В той же час забезпечується повна ідентифікація оператора, оскільки біометрична характеристика людини-оператора не може бути переглянута, підібрана, викрадена або передана іншій людині, як, наприклад, пароль, код, спеціальний ключ, жетон тощо

В іншому варіанті запропонованого тракторного агрегату, в якому реалізований інший альтернативний ознака винаходу, дані про оператора, необхідні для його іде�оверении, паспорті, флеш-накопичувачі USB, SD-карті, пристрої мобільного стільникового зв'язку (стільниковому телефоні, смартфоні), транспондері, RFID-мітки, або іншому пристрої, що знаходиться у оператора.

Якщо зчитування здійснюється безконтактним способом, то воно здійснюється автоматично з допомогою бездротового інтерфейсу пристрої введення/виведення інформації 13. Оператору при цьому достатньо перебувати в кріслі в кабіні машини. Якщо зчитування контактна, то оператору необхідно підключити відповідний пристрій до електричного роз'єму контролера 9. Далі лічені дані цифровим обчислювачем 12 аналогічним чином записуються в енергонезалежну пам'ять 10 одночасно з часом і датою цього зчитування, одержуваних з годинника реального часу 11, якщо даний варіант реалізації тракторного агрегату передбачає облік часу роботи оператора.

Можливий варіант реалізації тракторного агрегату, в якому наявність зчитаної інформації про оператора є для цифрового обчислювача 12 умовою, достатнім для вирішення запуску ДВЗ і включення тракторного агрегату в роботу. В цьому випадку ефективність запобігання несанкціонованого допуску оператора до управління тракторним агрЕлучае задіяний лише дисциплінує фактор, а саме - у разі аварії тракторного агрегату стає можливим виявити винуватця цієї аварії, що є психологічним бар'єром на шляху несанкціонованої роботи оператора.

Контролеру 9 для формування сигналів дозволу/заборони управління тракторним агрегатом, поряд з ліченими даними про оператора, необхідна інформація про тих операторів, які мають допуск до цього управління.

Ця інформація, при реалізації різних альтернативних ознак винаходу може бути одержана від різних джерел.

В одному з варіантів тракторного агрегату, дана інформація для кожного оператора, допущеного до управління тракторним агрегатом, попередньо вводиться в енергонезалежну пам'ять 10 інженерно-технічним працівником, відповідальним за експлуатацію тракторного агрегату, або іншою особою, з мобільного носія інформації, наприклад, з флеш-накопичувача USB, підключається до пристрою введення/виведення інформації 13 аналогічно підключенню пристрої 14. При цьому одночасно в енергонезалежну пам'ять 10 може бути введена додаткова інформація про функціях, виконуваних даним оператором, про наявність його допуску до керування даними тракторним агрегатом, тра здійснення яких пристосований даний тракторний агрегат, про наявність допуску оператора до управління тракторним агрегатом в експлуатаційних даних та/або природно-кліматичних умовах, про допустимі для даного оператора максимальних значеннях параметрів робочих тракторного агрегату (швидкості руху і тягового зусилля), про допустимій зоні роботи, про дату чергової переатестації оператора, про мову інформаційних повідомлень і т. д.

У варіанті реалізації тракторного агрегату, при якому здійснюється зчитування ідентифікаційних даних про оператора з пристрою 14 енергонезалежній пам'яті, розміщеного у смарт-карті, чіп-картки, посвідчення або паспорті оператора, флеш-накопичувачі USB, SD-карті, пристрої мобільного стільникового зв'язку, транспондері, RFID-мітки або іншому пристрої, що знаходиться у оператора, додаткова інформація про оператора може зчитуватися з цього пристрою.

У наступному варіанті реалізації тракторного агрегату зазначена додаткова інформація про оператора передається на контролер 9 і далі в його блок енергонезалежної пам'яті 10 з віддаленого комп'ютерного терміналу 14 через мережу Інтернет, радіоканали зв'язку, мережа стільникового зв'язку GSM/GPRS, CDMA або систему супутникового рухомого зв'язку.

При наявності в блоці энергонезит їх порівняння і, у разі їх збігу, завершує процес ідентифікації оператора.

Можливий варіант реалізації тракторного агрегату, в якому ідентифікація оператора є для цифрового обчислювача 12 умовою, необхідною достатнім для вирішення запуску ДВС та допуску оператора до управління тракторним агрегатом без будь-яких обмежень.

Проте в загальному випадку, у відповідності з іншими альтернативними ознаками винаходу, цифровий обчислювач 12 перевіряє додаткову інформацію про оператора і в відповідності з нею надає даному оператору лише обмежений допуск до керування тракторним агрегатом.

Якщо, наприклад, на підставі додаткової інформації про оператора цифровий обчислювач 12 ідентифікував його як працівника, що здійснює технічне обслуговування (ТО) або ремонт тракторного агрегату, то йому може бути дозволено допуск до інформації, записаної з енергонезалежної пам'яті 10, виведення на панель оператора 8 діагностичної інформації, дозволено запуск ДВС та управління трансмісією (рухом тракторного агрегату) тільки на зниженій швидкості і з малим тяговим зусиллям (наприклад, для перегону тракторного агрегату) і т. д.

Аналогічним чином цифрленних індивідуально для кожного оператора, і реалізує їх програмно, формуючи відповідні сигнали на приводи 7 управління ДВС, трансмісією або робочим устаткуванням. При цьому на панель оператора передаються інформаційні та попереджувальні повідомлення для їх відображення або звукового відтворення мовою, найбільш зручному для даного оператора.

Умови допуску оператора до управління тракторним агрегатом можуть змінитися безпосередньо в процесі роботи внаслідок зміни технічного стану тракторного агрегату або фізіологічного стану оператора, або у відповідності з інформаційними сигналами (командами), які надходять від віддаленого терміналу 14.

У цьому випадку цифровий обчислювач 12 здійснює відповідні зміни умов допуску оператора до управління агрегатом і, в разі необхідності, формує і передає на панель оператора 8 попереджувальні сигнали та/або формує сигнали зупинки ДВС та тракторного агрегату в цілому. Наприклад, відключає бортові фрикциони і включає гальма трактора.

Зокрема, цифровий обчислювач 12 зіставляє час дозволеної роботи даного оператора (часу до дати чергової переатестації) або час до проведення найближчого технічного�ующие попереджувальні сигнали панель оператора 8 і далі, у разі ігнорування цих попереджень, формує сигнали зупинки ДВС та тракторного агрегату в цілому, або обмежує швидкість його пересування і тягове зусилля.

Для оператора з невисокою кваліфікацією може бути заборонена робота в темний час доби або під час дощу або снігопаду, робота на ухилах. Для нього можуть бути встановлені знижені допустимі значення робочих параметрів тракторного агрегату в частині його навантаження або швидкості пересування, введено заборону на виконання окремих технологічних операцій або робота в окремих умовах. Наприклад, оператору бульдозерно-рихлительного агрегату може бути дозволено копання ґрунту та заборонено його розпушування, може бути заборонена робота поблизу обривів (на краях котлованів), на грунтах з низькою несучою здатністю (в зонах, межі яких попередньо занесені в енергонезалежну пам'ять 10 і контролюються за допомогою приймача GPS/ГЛОНАСС) і т. д.

На безпеку роботи тракторного агрегату істотно впливає втому оператора. Тому в запропонованому технічному рішенні може здійснюватися автоматичний облік часу роботи і відпочинку кожного оператора, наприклад, у відповідності з регламентованим режЂи, з формуванням сигналів зупинки ДВС та тракторного агрегату в цілому.

Для більш точного контролю тривалості роботи оператора можливий облік (зокрема, шляхом віднімання) тривалості перерв в роботі оператора. Для цього цифровий обчислювач 12 додатково контролює присутність оператора на робочому місці з допомогою відповідного датчика 15. За сигналом цього датчика може бути також заблоковано управління тракторним агрегатом.

У наступних варіантах тракторного агрегату цифровий обчислювач 12 додатково контролює адекватність (відповідність) переміщень або зусиль впливу оператора на органи управління 6 робочим устаткуванням 5 і/або трансмісією 2 і тих змін тягового зусилля, буксування рушія та/або положення робочого органу або остова трактора, що виявляються контролером 9 з допомогою датчиків параметрів роботи тракторного агрегату 15, контролює втрату оператором активності або відповідність часу його реакції на ці зміни типового часу, встановленого з урахуванням індивідуальних особливостей кожного оператора і його можливого збільшення під час роботи тракторного агрегату внаслідок накопичення втоми операткторним агрегатом.

На зазначені контрольовані параметри впливають як зміна технічного стану тракторного агрегату, так і втрата працездатності оператора. Тому обмеження допуску оператора до управління тракторним агрегатом з урахуванням цих параметрів також призводить до підвищення як ефективності запобігання несанкціонованого допуску оператора до управління тракторним агрегатом, так і безпеку його роботи.

У тракторному агрегаті з системою обмеження доступу до його управління може бути реалізований як один з альтернативних ознак винаходу, так і одночасно декілька ознак у будь-якому їх поєднанні. При цьому досягнутий рівень підвищення ефективності запобігання несанкціонованого допуску оператора до управління тракторним агрегатом перед початком і в процесі його роботи, так і безпеки роботи тракторного агрегату визначається повнотою реалізації цих ознак.

Для фахівців в даній області техніки зрозуміло, що крім описаних варіантів тракторного агрегату з системою обмеження доступу до його управління можливі також інші варіанти його реалізації на основі ознак, наведених у формулі винаходу.

1. RU 2364743 С1влению, містить остов з встановленими на ньому двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ) і трансмісією, ходову систему, що складається з колісного або гусеничного рушія і підвіски, що з'єднує рушій з остовом, кабіну з робочим місцем оператора, робоче устаткування, системи управління, поєднану з системою обмеження доступу, до складу якої входять, щонайменше, органи і приводи керування ДВЗ, та/або трансмісією, та/або робочим обладнанням, панель оператора і контролер, виконаний автономним чи убудованим в панель оператора, з'єднаний, щонайменше, з одним із зазначених органів та/або приводів управління, а також пристосований для формування сигналів дозволу або блокування дій оператора по запуску ДВЗ, або з управління ДВС, та/або трансмісією, та/або робочим обладнанням, або для формування сигналу примусової зупинки ДВС та/або руху тракторного агрегату, в залежності від результатів реалізовується цим контролером перевірки виконання принаймні однієї з наступних умов:
а) наявності допуску оператора до управління даними тракторним агрегатом, або тракторним агрегатом даного типу або тягового класу, або допуску оператора до випоЂехнологической операцією яку повинен виконувати тракторний агрегат після перевірки наявності допуску оператора до його управління;
б) наявності допуску оператора до управління тракторним агрегатом в експлуатаційних даних та/або природно-кліматичних умовах;
в) наявності активності оператора з управління робочим обладнанням та/або трансмісією;
г) відповідності часу реакції оператора на зміни тягового зусилля, та/або буксування рушія, та/або положення робочого органу або остова трактора, виявляються контролером за допомогою додатково встановлених датчиків параметрів роботи тракторного агрегату, сполучених з контролером, типового часу реакції оператора, що задано у вигляді інтервалу часу, мінімальна і максимальна величини якого попередньо записані в енергонезалежній пам'яті контролера, та/або збільшення зазначеного часу реакції оператора під час роботи тракторного агрегату не більше ніж на заздалегідь встановлену величину або не більше ніж у встановлене число разів;
д) адекватності величин переміщення або зусиль впливу оператора на органи керування робочим обладнанням та/або трансмісією і тих змін тягового зусилля, та/або буксування рушія, та/або положення робочого органу або остова трактора, що виявляються контролером за допомогою додаткового� яких направлені ці дії оператора;
е) відповідності часу безперервної роботи оператора на тракторному агрегаті його максимально допустимої тривалості, попередньо записаної в енергонезалежну пам'ять контролера, з використанням годинника реального часу, підключених до цього контролера;
ж) перебування оператора в кріслі в кабіні тракторного агрегату;
з) відсутності алкогольного або наркотичного сп'яніння оператора, виявленої з допомогою відповідного датчика, підключеного до контролера.

2. Тракторний агрегат по п. 1, який відрізняється тим, що контролер виконаний з можливістю перевірки активності оператора шляхом виявлення наявності протягом встановленого інтервалу часу впливів оператора на органи керування положенням робочого органу, або напрямком руху, або швидкістю руху тракторного агрегату.

3. Тракторний агрегат по п. 2, який відрізняється тим, що контролер виконаний з можливістю зменшення/збільшення зазначеного інтервалу часу при збільшенні/зменшенні швидкості руху і/або тягового зусилля тракторного агрегату.

4. Тракторний агрегат по п. 1, який відрізняється тим, що контролер виконаний з можливістю зміни типового часу реакції оператора на измененЕуточного циклу активності і приватних особливостей оператора.

5. Тракторний агрегат по п. 1, який відрізняється тим, що контролер виконаний з можливістю виявлення адекватності величини впливу кожного оператора на орган управління робочим обладнанням та/або трансмісією виявленому контролером зміни тягового зусилля, та/або буксування рушія, та/або положення робочого органу або остова трактора, на компенсацію якого спрямовано цей вплив, за критерієм відсутності перерегулювання або зменшення цього зміни у встановлене число разів, а також підсумкової оцінки адекватності шляхом статистичної обробки адекватності окремих керуючих впливів за встановлений інтервал часу.

6. Тракторний агрегат по п. 1, який відрізняється тим, що панель оператора пристосована для введення оператором індивідуального коду пароля, а контролер виконаний з можливістю ідентифікації оператора шляхом порівняння введеного коду пароля з даними щонайменше про одному операторі, попередньо записаними в енергонезалежну пам'ять контролера та/або отриманими з віддаленого терміналу з дротової або бездротової лінії зв'язку.

7. Тракторний агрегат по п. 1, який відрізняється тим, що він додатково оснащений пристроєм счити�ації оператора шляхом порівняння лічених даних з даними щонайменше про одному операторі, попередньо записаними в енергонезалежну пам'ять контролера та/або отриманими з віддаленого терміналу з дротової або бездротової лінії зв'язку, і подальшої перевірки наявності допуску оператора до запуску ДВЗ, або до управління ДВС, та/або трансмісією, та/або робочим устаткуванням, в залежності від результатів цієї ідентифікації.

8. Тракторний агрегат по п. 7, який відрізняється тим, що пристрій зчитування даних про оператора пристосоване для зчитування біометричних даних його і виконано у вигляді датчика відбитків пальців, або відеокамери, або мікрофона, а контролер виконаний з можливістю виявлення особливостей відбитків пальців, або чорт особи, або мовлення оператора.

9. Тракторний агрегат по п. 7, який відрізняється тим, що контролер виконаний з можливістю контактного або безконтактного зчитування ідентифікаційних даних про оператора, попередньо записаних в пристрій енергонезалежній пам'яті, розміщене в смарт-картка, або чіп-картка, або посвідчення, або паспорті, або флеш-накопичувачі USB (англ. Universal Serial Bus), або SD-карті (англ. Secure Digital Memory Card), або пристрої мобільного стільникового зв'язку, або транспондері, або RFID-мітки (англ. Radio Frequency Identification), або іншому пристрої, що знаходиться�новлений для зчитування або прийому ідентифікаційних даних про оператора, виконаний з можливістю зчитування або прийому з цього ж джерела даних, або з енергонезалежної пам'яті контролера, або від віддаленого терміналу, додаткової інформації про наявність допуску даного оператора до управління даними тракторним агрегатом, або тракторним агрегатом даного типу або тягового класу, або допуску оператора до виконання технологічних операцій, для здійснення яких пристосований даний тракторний агрегат або тієї технологічною операцією яку повинен виконувати тракторний агрегат після перевірки наявності допуску оператора до його управління, або допуску оператора до управління тракторним агрегатом в експлуатаційних даних та/або природно-кліматичних умовах, причому контролер пристосований для перевірки наявності допуску оператора до запуску ДВЗ, або до управління ДВС, та/або трансмісією, та/або робочим устаткуванням, в залежності від зазначеної додаткової інформації про даному операторі.

11. Тракторний агрегат з будь-пп.1, 6, 7, 8 або 9, що відрізняється тим, що контролер, пристосований для зчитування або прийому ідентифікаційних даних про оператора, виконаний з можливістю зчитування або прийому з цього ж джерела даних, або з энергонезия і/або швидкості руху тракторного агрегату, які не вправі перевищувати цей оператор, при цьому контролер пристосований для вимірювання тягового зусилля і/або швидкості руху тракторного агрегату за допомогою відповідних датчиків, підключених до контролера, а також формування та передачі на панель оператора попереджувального сигналу про перевищення вказаних максимальних значень і/або формування сигналів керування ДВЗ та/або трансмісією, що забезпечують зупинку ДВС та/або тракторного агрегату.

12. Тракторний агрегат по кожному з пп.1, 6, 7, 8 або 9, що відрізняється тим, що контролер, пристосований для зчитування або прийому ідентифікаційних даних про оператора, виконаний з можливістю зчитування або прийому з цього ж джерела даних, або з енергонезалежної пам'яті контролера, або від віддаленого терміналу, інформації про професії або функціях, виконуваних даним оператором, при цьому контролер виконаний з можливістю, в залежності від інформації про цю професію або функції, встановлювати максимальні значення тягового зусилля і/або швидкості руху тракторного агрегату, які не вправі перевищувати цей оператор, з відповідним формуванням і передачею на панель оператора попереджувального сигналу про превишобеспечивающие зупинку ДВС та/або тракторного агрегату, та/або встановлювати склад і/або вид параметрів, які відображаються на панелі оператора, та/або надавати оператору можливість зчитування та/або зміни даних, що зберігаються в енергонезалежній пам'яті контролера.

13. Тракторний агрегат по кожному з пп.1, 6, 7, 8 або 9, що відрізняється тим, що контролер, пристосований для зчитування або прийому ідентифікаційних даних про оператора, виконаний з можливістю зчитування або прийому з цього ж джерела даних, або з енергонезалежної пам'яті контролера, або від віддаленого терміналу, інформації про найбільш зручному для даного оператора мовою інформаційних і/або попереджувальних повідомлень, а також формування та передачі на панель оператора цих повідомлень у текстовому та/або мовленнєвої формі з використанням цієї мови.

14. Тракторний агрегат по кожному з пп.1, 6, 7, 8 або 9, що відрізняється тим, що контролер, пристосований для зчитування або прийому ідентифікаційних даних про оператора, додатково виконаний з можливістю обліку тривалості часу роботи і відпочинку кожного оператора і запису в енергонезалежну пам'ять контролера для зберігання з можливістю зчитування в разі необхідності.

15. Тракторний агрегат руда і відпочинку кожного оператора, інформація про якому попередньо записана в енергонезалежну пам'ять контролера або отримана від віддаленого терміналу, а також формування та передачі на панель оператора попереджувального сигналу про наявність цього порушення і/або формування сигналів керування ДВЗ та/або трансмісією, що забезпечують зупинку ДВС та/або тракторного агрегату, якщо управління тракторним агрегатом здійснює оператор, який допустив таке порушення.

16. Тракторний агрегат по п. 1 або 15, відрізняється тим, що контролер, пристосований для зчитування або прийому ідентифікаційних даних про оператора, додатково пристосований для обліку часу роботи цього оператора шляхом контролю його присутності в кріслі в кабіні тракторного агрегату, виявленої за допомогою підключеного до контролера датчика зусилля, вбудованого в сидіння крісла, або датчика вертикального переміщення подрессоренного сидіння крісла, або ємнісного датчика присутності оператора в кріслі.

17. Тракторний агрегат по п. 1, який відрізняється тим, що до експлуатаційних умов роботи тракторного агрегату, враховуються контролером при формуванні сигналів дозволу або блокування дій оператора по запуску ДВЗ, або за уп�щем технічному обслуговуванні та/або планово-попереджувальному ремонті тракторного агрегату.

18. Тракторний агрегат по п. 1, який відрізняється тим, що контролер пристосований для перевірки наявності в оператора допуску до управління тракторним агрегатом на грунтах з низькою несучою здатністю та/або поблизу обривів.

19. Тракторний агрегат по п. 1, який відрізняється тим, що до природно-кліматичних умов роботи тракторного агрегату, враховуються контролером при формуванні сигналів дозволу або блокування дій оператора по запуску ДВЗ, або з управління ДВС, та/або трансмісією, та/або робочим обладнанням, віднесені ухил ґрунтової поверхні, та/або вид, зв'язність або несуча здатність грунту або ґрунту, та/або наявність дощу, та/або наявність туману, та/або температура навколишнього повітря, та/або його запиленість, та/або рівень зовнішньої освітленості зони роботи тракторного агрегату.

20. Тракторний агрегат за пп.1, 17, 18 або 19, відрізняється тим, що контролер пристосований для прийому інформації про експлуатаційні та/або природно-кліматичних умовах роботи тракторного агрегату з віддаленого терміналу з використанням радіоканалу зв'язку та/або мережі Інтернет.

21. Тракторний агрегат за пп.1, 17, 18 або 19, відрізняється тим, що він оснащений датчиками величини або інтенсивності параметру.

22. Тракторний агрегат за пп.1, 17, 18 або 19, відрізняється тим, що він оснащений приймачем системи глобального супутникового позиціонування, підключеним до контролера, в енергонезалежній пам'яті якого попередньо записана інформація про допустимій зоні роботи тракторного агрегату, введена з панелі оператора, або записана з мобільного носія інформації, або одержана від віддаленого терміналу з використанням радіоканалу зв'язку та/або мережі Інтернет, причому контролер пристосований для порівняння поточного місцезнаходження тракторного агрегату з допустимою зоною його роботи і формування, в залежності від результатів цього порівняння, попереджувальних інформаційних сигналів, переданих на панель оператора та/або формування сигналів керування ДВЗ та/або трансмісією, що забезпечують зупинку ДВС та/або тракторного агрегату.

23. Тракторний агрегат по п. 22, відрізняється тим, що контролер, пристосований для зчитування або прийому ідентифікаційних даних про оператора, додатково пристосований для встановлення допустимої зони роботи тракторного агрегату індивідуально для даного оператора.

24. Тракторний агрегат по п. 1, який відрізняється тим, що контролер, панель оператров роботи тракторного агрегату і/або пристрій зчитування даних про оператора, об'єднані між собою послідовною шиною цифрової передачі даних, виконаної з фізичним рівнем промислової мережі Controller Area Network, скорочено CAN, визначеним у стандарті ISO 11898, та протоколу високого рівня CANopen, або DeviceNet, або CAN Kingdom, або J1939. 

Схожі патенти:

Система управління

Винахід відноситься до систем управління згинальним пресом і призначене для використання з обладнанням, що має робочий орган, виконаний з можливістю переміщення по відомій траєкторії

Пристрій для захисту направляючих

Винахід відноситься до машинобудування , а саме до пристроїв для захисту направляючих переважно зварювальних верстатів

Пристрій захисту оператора преса

Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до пристроїв захисту оператора преса

Противоразривное захисний пристрій маховика

Винахід відноситься до машинобудування

Пристрій захисту оператора преса

Винахід відноситься до техніки безпеки і може використовуватися для захисту оператора преса

Система радиоидентификации транспортних засобів

У транспортному засобі (ТЗ) встановлені блок ідентифікаційного кодування радіосигналу (4) і радиоприемно-передавальний пристрій (5), сполучені шинами з імобілайзером (2). Кодування ідентифікаційного сигналу здійснюється криптографічним пристроєм. Ідентифікаційним кодом служить ідентифікаційний номер (VIN) ТЗ, вшитий в іммобілайзер. Радиоприемно-передавальний пристрій ТЗ обмінюється через блок кодування секретним додатковим кодовим сигналом з іммобілайзером, який у разі відсутності такого обміну, більше 5 секунд, дає команду в блок керування двигуном (3) на зупинку двигуна. Комплекс управління фоторадарні датчиків (КУФРД) забезпечений додатково радиоприемно-передавальним пристроєм (6) КУФРД для прийому і передачі ідентифікаційного сигналу, декодером (7) для декодування ідентифікаційного сигналу, сполученим шинами з блоками радиоприемно-передавального пристрою КУФРД і блоком управління (8) фоторадарними датчиками. Радіообмін між радиоприемно-передавальними пристроями ТЗ і КУФРД ведеться хоппинг-сигналами. Підвищується точність ідентифікації ТЗ, забезпечується віддалене вплив на ТЗ - порушник правил дорожнього руху. 1 іл.

Електростартер

Винахід відноситься до систем запуску двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), які використовують електромотор, і може бути використане на пересувних та стаціонарних об'єктах, наприклад, на транспортних засобах. Технічний результат полягає в поліпшенні захисту електростартера і ДВС від несанкціонованого включення. Електростартер ДВС містить корпус 1, в якому розміщені електродвигун 2, тягове електромагнітне реле 11 і вузол зчеплення вала електродвигуна з маховиком ДВС. Реле 11 має корпус 16, обмотки 13, 14, якір 21 і нормально розімкнуті силові контакти 26, 27. Контакт 26 кабелем 29 з'єднаний з електродвигуном 2. Контакт 27 призначений для підключення електроживлення. Вузол зчеплення через важіль 8 кінематично пов'язаний з якорем 21. Електростартер оснащений електронним пристроєм дистанційного включення 31 тягового реле 11. Воно розташоване в корпусі 16, який є частиною корпусу 1, і містить електронний керуючий блок з портом прийому керуючого сигналу, нормально розімкнутий керований ключ, з'єднаний з обмотками тягового реле, а також контакт для підключення електроживлення. 18 з.п. ф-ли, 7 іл.

Система забезпечення безпеки транспортного засобу

Група винаходів відноситься до протиугінним систем транспортних засобів. Транспортний засіб містить модуль управління забезпеченням безпеки, який має режим роботи з однократним і постійним забезпеченням безпеки. Під час запуску силової системи, силова система працює в режимі з обмеженнями до тих пір, поки контролер не буде подано правильний код безпеки. Спосіб функціонування транспортного засобу містить етапи, на яких забезпечують модуль управління забезпеченням безпеки транспортного засобу з однократним і постійним забезпеченням безпеки. Конфігурують транспортний засіб у режим роботи з одноразовим забезпеченням безпеки. Обмежують вихідну потужність до рівня, який нижче, ніж при швидкості зачеплення варіатора, до тих пір, поки не буде надано правильний код безпеки. Прийом правильного коду безпеки в режимі роботи з постійним забезпеченням безпеки відключає модуль управління забезпеченням безпеки транспортного засобу тільки для поточного запуску і дозволяє роботу силової системи в звичайному режимі роботи. Рішення спрямоване на підвищення безпеки транспо�

Транспортний засіб

Винахід відноситься до техніки захисту транспортних засобів (ТЗ) від несанкціонованого використання. У ТЗ встановлена система стеження за ТЗ (VTS), яка передає дані про ТЗ в зовнішню систему VTS, зокрема, для стеження за угнанними ТЗ. Встановлена у ТЗ система VTS містить керуючий пристрій (10), яке допускає запуск ТЗ лише за наявності персонального ключа (11) ТЗ. Керуючий пристрій (10), в якому зберігається персональний ідентифікаційний номер ТЗ або який зчитує персональний ідентифікаційний номер ТЗ з іншого керуючого пристрою, передає у зовнішню систему (13) VTS для запам'ятовування персональний ідентифікаційний номер ТЗ разом з персональним ідентифікаційним номером керуючого пристрою (10) і разом з персональним ідентифікаційним номером картки (12) водія, який керуючий пристрій (10) зчитує з картки (12) водія. Винахід забезпечує однозначне розпізнавання володіє правом користування ТЗ і, як наслідок, зменшує небезпеку викрадення ТЗ. 3 з.п. ф-ли, 1 іл.

Протиугінний пристрій автомобіля

Винахід відноситься до протиугінним пристроїв автомобіля

Замикаючий пристрій

Винахід відноситься до автомобільної промисловості, а саме до пристроїв, запобігає несанкціоноване використання автомобілів різних модифікацій

Протиугінний пристрій для автомобілів з інжекторним двигуном

Винахід відноситься до техніки протидії несанкціонованому використанню автомобілів

Протиугінний пристрій для транспортного засобу

Винахід відноситься до техніки запобігання несанкціонованого використання транспортних засобів із застосуванням радіоканалів

Пристрій для блокування функціональних органів автомобіля

Винахід відноситься до техніки захисту транспортних засобів від несанкціонованого використання

Пристрій захисту інформації для систем управління обладнанням автомобіля

Винахід відноситься до автомобільної охоронної техніки
Up!