Спосіб ініціалізації фемтоячеек

 

Область техніки, до якої належить винахід

Даний винахід відноситься, в загальному, до мереж радіозв'язку, зокрема до використання мереж радіозв'язку, що включають фемтоячейки, іноді іменовані базовими станціями точок доступу або «домашніми» базовими станціями.

Рівень техніки

Фемтоячейка являє собою комірку з відносно низькою потужністю передач і відносно невеликою дальністю зв'язку, часто сполучені з мережею провайдера за допомогою широкосмугового з'єднання, такого як цифрова абонентська лінія (DSL) або кабель. Така комірка може бути організована користувачем мобільної станції в мережі оператора. Одним з переваг фемтоячейки є розширення зони охоплення послуг радіозв'язку в приміщенні.

Хоча фемтоточки доступу можуть бути ініціалізується клієнтом, в загальному випадку неможливо ініціалізувати такі точки доступу до мережі оператора, такий як мережа WiMAX.

Короткий опис креслень

Фіг.1 конфігурацію системи в одному з варіантів.

Фіг.2 представляє опис послідовності операції при ініціалізації фемтоячейки в одному з варіантів.

Фіг.3 являє логічну схему для одного з варіантів.

Фіг.4 пре�яких варіантах фемтоячейка може бути ініціалізований в мережі оператора радіозв'язку, такий як мережа WiMAX (стандарт IEEE Std. 802.16-2004, Стандарт IEEE для місцевих та міських мереж зв'язку, частина 16: Інтерфейс для сполучення зі стаціонарними мережами широкосмугового радіодоступу, (IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks, Part 16: Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems, IEEE New York, New York 10016)) або мережу WiFi (стандарт IEEE Std. 802.11 (1999-07-015) Специфікації рівня управління доступом до середовища (MAC) та фізичний рівень в локальних мережах зв'язку (Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer Specifications)). Це дозволяє мобільної станції працювати в фемтоячейке таким чином, щоб провайдер радіозв'язку міг розпізнавати точку доступу фемтоячейки.

Фемтоячейка може бути заздалегідь забезпечена деякими паролями, щоб точка доступу фемтоячейки могла автентифікувати себе в мережі оператора та встановити з'єднання з цією мережею. Сукупність таких попередньо наданих параметрів може включати неспецифічні для оператора параметри, такі як спеціальні паролі для конкретного протоколу радіозв'язку, наприклад протоколу WiMAX. Ця сукупність може також включати специфічні для оператора паролі, що містять повне уточнене ім'я домену (fully qualified domain name (FQDN)) сервера ініціалізації у мережевого провайдера (network service provider (NSP)) фемтоячейки.

Точка �вання з мережею оператора. Якщо доменне ім'я FQDN сервера ініціалізації задано заздалегідь, тоді адресу сервера ініціалізації може бути легко знайдений шляхом перегляду системи доменних імен (domain name system (DNS)). Однак, якщо доменне ім'я FQDN сервера ініціалізації заздалегідь не задано, тоді IP-адресу сервера ініціалізації може бути виявлений з використанням варіантів протоколу динамічного вибору конфігурації хост-машини (dynamic host configuration protocol (DHCP)).

Як показано на Фіг.1, система 10 радіозв'язку згідно з одним із варіантів може включати мережу 12 зв'язку загального користування, має DHCP-сервер 24 і DNS-сервер 26. Мережа 14 доступу для фемтоячеек (ASN) може включати сервер 28 самоорганізуючої мережі (SON), шлюз 40 безпеки (security gateway (SeGW)) і шлюз 42 фемтоячейки або домашній шлюз (femtocell gateway (FeGW)). Провайдер 18 NSP фемтоячеек може мати DNS-сервер 44, систему або сервер 46 управління і сервер 48 аутентифікації, авторизації і обліку (ААА) для фемтоячеек, так само як і сервер 50 ініціалізації. Цей сервер ініціалізації здійснює ініціалізацію фемтоячейки в мережі оператора.

Фемтоячейка 16 може включати точку 52 доступу, а також одну або кілька мобільних станцій 54. Фемтоячейка 16 може бути частиною макроячейки 20, включає базову станцію 22. В одному з вар�і доступу. На етапі 32 точка доступу отримує зовнішній адреса Інтернет-протоколу (IP-адреса) від транзитної мережі зв'язку загального користування, такий як мережа стандарту DSL (цифрова абонентська лінія) або кабельна мережа, за протоколом DHCP. Якщо точка доступу не має заздалегідь визначеного доменного імені FQDN сервера ініціалізації, IP-адресу сервера ініціалізації може бути отримано в якості опції за протоколом DHCP.

Потім, на етапі 33 в альтернативному варіанті точці доступу повідомляють доменне ім'я FQDN сервера 50 ініціалізації. Точка доступу може зробити DNS-запит на отримання IP-адреси сервера ініціалізації у провайдера NSP фемтоячеек. На етапі 34, коли точка доступу вже визначила IP-адресу сервера ініціалізації на етапі 32 чи 33, ця точка доступу може встановити захищене з'єднання з сервером ініціалізації. В одному з варіантів це захищене з'єднання може бути ініціалізований з використанням попередньо заданих паролів.

На етапі 35 точка доступу встановлює з'єднання з сервером ініціалізації і запитує інформацію початкової конфігурації. Точка доступу передає інформацію про своє місцезнаходження, наприклад, інформацію глобальної системи визначення місця знаходження (GPS) або поштовий (шлюзу 40 SeGW безпеки. Точка доступу завантажує адресу шлюзу SeGW від сервера 50 ініціалізації. Ця точка доступу отримує також доменне ім'я FQDN 46 системи управління.

На етапі 36 точка доступу може встановити захищений «тунель» по IP-протоколу (IPsec) зі шлюзом SeGW безпеки, а на етапі 36b здійснюється автентифікація точки доступу в одному з варіантів. Шлюз SeGW безпеки ретранслює повідомлення розширюваного протоколу аутентифікації (ЄР) ААА-сервера фемтоячеек для аутентифікації точки доступу. Шлюз SeGW безпеки за промовчанням призначає точці доступу також внутрішній IP-адресу.

На етапі 37 точка доступу робить DNS-запит для отримання IP-адреси сервера управління у відповідності з доменним ім'ям FQDN, отриманими на етапі 35. На етапі 38 точка доступу встановлює зв'язок з системою управління. Точка доступу передає в систему управління інформацію про себе, включаючи IP-адреса точки доступу, серійний номер обладнання, версію програмного забезпечення, номер місцезнаходження і т. п. Система 46 управління на основі інформації, наданої точкою доступу, передає параметри конфігурації більш високого рівня цій точці доступу. В одному з варіантів разом з цими параметрами точки доступу можуть бути повернений�сервера SON, на етапі 39 виконують DNS-запит для отримання IP-адреси сервера SON. Цей етап можна не виконувати, якщо IP-адреса сервера SON був безпосередньо повернуто на етапі 38.

На етапі 40 точка доступу встановлює зв'язок з сервером SON і передає інформацію про себе цього сервера SON. Ця інформація може включати, наприклад, частоту і преамбулу. Сервер SON авторизує місцезнаходження точки доступу. На основі інформації, наданої точкою доступу, сервер SON передає цій точці доступу параметри конфігурації фізичного рівня і МАС-рівня, а також авторизує точку доступу, щоб вона могла почати радіопередачі.

На етапі 41 точка доступу встановлює канал передачі даних типу R6-F зі шлюзом 42 фемтоячейки.

На Фіг.3 показана послідовність операцій, яка може бути реалізована програмних, апаратних або програмно-апаратним способом в точці 52 доступу. У програмному варіанті відповідне програмне забезпечення може бути побудована у вигляді послідовності команд, які виконуються процесором або контролером. Команди можуть бути записані на комп'ютерному носії запису, такому як оптична, магнітна або напівпровідникова пам'ять.

Спочатку відбувається завантаження точки дост�. У цьому випадку точка одержує IP-адресу в блоці 66 з використанням системи DNS. В іншому випадку точка використовує протокол DHCP для виявлення сервера ініціалізації в блоці 64. Після встановлення захищеного з'єднання з сервером ініціалізації в блоці 68 завантажують параметри початкової конфігурації в блоці 70. За цим може послідувати аутентифікація спільно зі шлюзом SeGW безпеки в блоці 72.

Далі, відбувається визначення місцезнаходження системи або сервера 46 управління, як показує блок 74. Іншу конфігурацію завантажують в блоці 76.

У блоці 78 визначають місцезнаходження сервера SON і завантажують конфігурацію для здійснення радіозв'язку в блоці 80. Нарешті, в блоці 82 встановлюють канал передачі даних зі шлюзом фемтоячейки.

Як показано на Фіг.4, фемтоячейка 16 може бути організована в будинку користувача. Вона може підтримувати зв'язок з різними об'єктами в цій фемтоячейке, такими як стільниковий телефон 84 або портативний комп'ютер 86 з використанням протоколу радіозв'язку на малої дальності. Вона може також підтримувати зв'язок з домашнім шлюзом або шлюзом 42 фемтоячейки, який може працювати з з'єднанням DSL або кабельним з'єднанням 88. Це з'єднання 88 пов'язує фемтоячоединенний з енергонезалежною пам'яттю 94, такий як флеш-пам'ять. В одному з варіантів енергозалежна пам'ять 95 може представляти собою статичний запам'ятовувальний пристрій з довільною вибіркою (СЗУПВ (SRAM)). Радіо приймач 96 може передавати радіосигнали довколишніх пристроїв. Фізичний рівень 98 Этернет пов'язує контролер 92 зі шлюзом 42 фемтоячеек.

У програмному варіанті реалізації пам'ять 94 може зберігати команди, що виконуються контролером 92. Проте можуть бути застосовані і інші поєднання пам'ять/контролер.

Посилання в цьому описі на «один варіант» або «деякий варіант» означають, що конкретний ознака, структура або характеристика, описаний у зв'язку з цим варіантом, включений щонайменше в одну з реалізації, охоплюваних цим винаходом. Таким чином, поява слів «один варіант» або «в певному варіанті» не обов'язково відноситься до одного і того ж варіанту. Більше того, конкретні ознаки, структури або характеристики можуть бути втілені в інших відповідних формах, відмінних від конкретних описаних тут варіантів, так що всі такі форми можуть бути охоплені об'ємом Формули даного винаходу.

Хоча даний винахід було описано на прикладах обмеженого ч� Передбачається, що додається Формула винаходу повинна охоплювати всі такі модифікації та варіації, відповідні істинного духу і обсягом цього винаходу.

1. Спосіб ініціалізації фемтоячейки, що містить:
надання можливості точці доступу фемтоячейки автоматично встановлювати зв'язок з провайдером мережі зв'язку;
представлення можливості цієї точки доступу автоматично завантажувати початкову конфігурацію сервера ініціалізації, що належить зазначеним провайдера мережі зв'язку та
автоматичне використання сервера системи доменних імен для отримання адреси сервера ініціалізації.

2. Спосіб за п. 1, що включає автоматичне визначення після початкового завантаження, має точка доступу фемтоячейки попередньо задані паролі для аутентифікації цієї фемтоячейки з провайдером мережі зв'язку.

3. Спосіб за п. 2, що включає, якщо точка доступу не має попередньо заданих параметрів для визначення IP-адреси сервера ініціалізації використовується протокол динамічного вибору конфігурації хост-машини.

4. Спосіб за п. 1, включає попереднє завдання точці доступу фемтоячейки паролів для конкретного протоколу радіозв'язку.

5. Спосіб за п. 1�айдера мережі зв'язку для фемтоячейки.

6. Спосіб за п. 1, що включає запит інформації початкової конфігурації сервера ініціалізації у провайдера мережі зв'язку.

7. Спосіб за п. 1, що включає автоматичну передачу провайдера мережі зв'язку інформації про місцезнаходження точки доступу в мережу зв'язку.

8. Спосіб за п. 1, включає надання можливості точки доступу автоматично завантажувати адресу шлюзу безпеки від сервера ініціалізації.

9. Спосіб за п. 1, включає надання можливості точки доступу автоматично реєструватися у провайдера мережі зв'язку.

10. Комп'ютерний носій запису, що зберігає команди, у відповідності з якими точка доступу фемтоячейки:
автоматично встановлює зв'язок з провайдером мережі зв'язку;
автоматично завантажує початкову конфігурацію сервера ініціалізації, що належить до провайдера мережі зв'язку;
автоматичне використання сервера системи доменних імен для отримання адреси сервера ініціалізації.

11. Носій з п. 10, додатково зберігає команди для автоматичного визначення після початкового завантаження, має точка доступу фемтоячейки попередньо задані паролі для аутентифікації цієї фемтоячейки з провайдером мережі сстеми доменних імен для отримання адреси сервера ініціалізації, якщо точка доступу має попередньо задані параметри.

13. Носій з п. 11, додатково зберігає команди для використання протоколу динамічного вибору конфігурації хост-машини для визначення IP-адреси сервера ініціалізації, якщо точка доступу не має попередньо заданих параметрів.

14. Носій з п. 10, додатково зберігає команди для запиту інформації від початкової конфігурації сервера ініціалізації у провайдера мережі зв'язку.

15. Точка доступу фемтоячейки, що містить:
контролер для автоматичного встановлення зв'язку з провайдером мережі зв'язку та автоматичного завантаження початкової конфігурації сервера ініціалізації, що належить до провайдера мережі зв'язку і для автоматичного використання сервера системи доменних імен для отримання адреси сервера ініціалізації;
радіо приймач, з'єднаний з контролером.

16. Точка доступу п. 15, автоматично визначає після початкового завантаження, чи має ця точка доступу фемтоячейки попередньо задані паролі для аутентифікації цієї фемтоячейки з провайдером мережі зв'язку.

17. Точка доступу п. 16, автоматично використовує сервер системи доменних імен для підлоги�онфигурации хост-машини для визначення IP-адреси сервера ініціалізації, якщо точка доступу не має попередньо заданих параметрів.

19. Точка доступу п. 15, що включає пам'ять для збереження паролів для конкретного протоколу радіозв'язку. 

Схожі патенти:

Спосіб і система виявлення преамбули

Винахід відноситься до систем бездротового зв'язку і призначене для підвищення ефективності виявлення преамбули в системі широкосмугового множинного доступу з кодовим поділом каналів і надає спосіб виявлення преамбули. Винахід розкриває зокрема спосіб виявлення преамбули, включає наступні дії: чіпи преамбули поділяються на безліч блоків чіпів, і коррелятивное накопичення виконується на множині блоків чіпів для отримання численних груп часткових творів компонентів сигнатур; компенсація позитивного зсуву частоти виконується на кожній групі множинних груп часткових творів компонентів сигнатур для отримання численних груп результатів компенсації позитивного зсуву частоти, та компенсація негативного зсуву частоти виконується на кожній групі множинних груп часткових творів компонентів сигнатур для отримання численних груп результатів компенсації негативного зсуву частоти; когерентне накопичення, обертання фаз, узгодження сигнатур і обчислення комплексного модуля, і об'єднання подвійний антени виконуються для множинних груп результатів компенса�е комплексного модуля, і об'єднання подвійний антени виконуються на множинних групах результатів компенсації негативного зсуву частоти. 2 н. і 12 з.п. ф-ли, 4 іл.
Винахід відноситься до області бездротового зв'язку (зокрема, радіозв'язку), а саме до систем і способів ідентифікації користувачів пристроїв мобільного зв'язку. Технічним результатом є забезпечення можливості ідентифікації пристроїв з прив'язкою до геолокаціі в локальних зонах. Для цього приймається мережевий пакет, що містить ідентифікатор пристрою, визначається ідентифікатор пристрою і перевіряється, чи міститься ідентифікатор пристрою в базі даних. У випадку, якщо в базі даних не містить ідентифікатора пристрою, запускається встановлене додаток, який за допомогою пристрою передає системі запит про реєстрацію, в ході якої в базу даних вноситься ідентифікатор пристрою і асоційований з ним ідентифікатор програми. У разі якщо ідентифікатор пристрою міститься в базі даних з бази даних витягується ідентифікатор програми, службовець адресою для відсилання push-повідомлень, відповідний цьому пристрою. 2 н. і 5 з.п. ф-ли.

Система і спосіб для встановлення зв'язку для підключених до мережі пристроїв

Винахід відноситься до системи бездротового зв'язку для встановлення прямого зв'язку серед безлічі підключених до мережі пристроїв, які не обізнані про мережі та сервісних адреси. Прямий зв'язок полегшується за допомогою підключеного до мережі серверного пристрою, що забезпечує загальну платформу для безлічі запитувачів пристроїв, щоб запитувати безліч цільових пристроїв будь-якими засобами ініціації по безлічі сервісних атрибутів. Підключений до мережі серверне пристрій має допоміжну функцію - зробити систему сумісною з усіма засобами ініціації, але в якій вона відсутня при зв'язку сервісного рівня в пристроях. 2 н. і 17 з.п. ф-ли, 2 іл.

Термінальне пристрій та спосіб зв'язку

Винахід відноситься до системи мобільного зв'язку і дозволяє термінального пристрою запобігти погіршення якості прийому керуючої інформації навіть у разі застосування системи передачі SU-MIMO. Термінал (200), який використовує безліч різних рівнів для передачі двох кодових слів, в яких розміщується керуюча інформація, містить: блок (204) визначення величини ресурсу, який на основі більш низької швидкості швидкостей кодування цих двох кодових слів або на основі середнього значення зворотних величин швидкостей кодування цих двох кодових слів визначає величини ресурсів керуючої інформації на відповідних рівнях з безлічі рівнів; і блок (205) формування транспортного сигналу, який розміщує в цих двох кодових словах керуючу інформацію, модулированную з використанням величин ресурсів, за допомогою цього формуючи транспортний сигнал. 4 н. і 8 з.п. ф-ли, 10 іл.

Базова станція, термінальне пристрій, спосіб призначення каналу управління і спосіб визначення розміру зони

Винахід відноситься до галузі радіозв'язку. Технічним результатом є покращення ефективності використання частот системи в цілому. Зазначений технічний результат досягається тим, що базова станція здійснює радіообмін даними з термінальними пристроями шляхом використання безлічі діапазонів, з яких у кожного є зона каналу даних, на яку призначений канал даних, і зона каналу управління, на яку призначений канал управління. Базова станція включає в себе пристрій призначення каналу управління, яка призначає канал керування для термінального пристрою в розташування в зоні каналу управління будь-якого діапазону з безлічі діапазонів, відповідному діапазону, до якого належить канал даних, призначений термінального пристрою, пристрій передачі каналу управління, яке здійснює передачу каналу керування в термінальне пристрій місцезнаходження, призначеному пристроєм призначення каналу управління. 2 н. п. ф-ли, 21 іл.

Спосіб мобільного зв'язку, вузол керування мобільністю і сервер управління абонентами

Винахід відноситься до мобільного зв'язку. Технічний результат полягає в забезпеченні можливості здійснювати управління таким чином, щоб команда здійснювати MDT (минимизирование виїзних тестів) не передавалася в мобільну станцію UE, що знаходиться в роумінгу. Спосіб мобільного зв'язку включає крок визначення вузлом ММО управління мобільністю, є мобільна станція UE мобільною станцією UE, що знаходиться в роумінгу, виконуваного в операції приєднання мобільної станції UE або в операції переходу в активний стан; і крок передачі вузлом ММО керування мобільністю в базову станцію eNB вказівки дозволу користувача, що вказує, чи дала мобільна станція дозвіл на здійснення MDT, якщо визначено, що мобільна станція UE знаходиться в роумінгу. 4 н. і 2 з.п. ф-ли, 6 іл.

Система бездротового зв'язку і бездротове термінальне пристрій

Винахід відноситься до технології налаштування частоти в бездротового зв'язку. Технічний результат винаходу полягає в спрощенні налаштування лінії зв'язку по категорії терміналу, у підвищенні швидкодії налаштування частоти. Інформація про можливості терміналу, що відноситься до можливості бездротового термінального пристрою, у якої щонайменше одна з першої смуги пропускання частот для використання в висхідної лінії зв'язку і другої смуги пропускання частот для використання в низхідній лінії зв'язку є змінною, завчасно асоціативно пов'язується з категорією терміналу. Коли інформація про можливості терміналу приймається з бездротового термінального пристрою, категорія терміналу призначається за інформацією про можливості терміналу, налаштовується лінія зв'язку на бездротове термінальне пристрій, і передається сигнал управління, відповідний налаштування лінії зв'язку. 7 н. п. ф-ли, 19 іл.

Спосіб і відповідний пристрій спільного використання трафіку при груповій передачі

Винахід відноситься до галузі технологій передачі даних і, зокрема, до способу і відповідного пристрою спільного використання трафіку при груповій передачі. Технічний результат полягає в зниженні вимог до можливості передачі трафіку одним маршрутизатором. Спосіб спільного використання трафіку при груповій передачі містить етапи, на яких отримують за допомогою маршрутизатора одного сегмента мережі IP-адреса кожного маршрутизатора того ж сегменту мережі та інформацію про діапазоні групових адрес, за який відповідає кожен маршрутизатор, отримують маску, яка надається кожним маршрутизатором і використовується для алгоритму хешування, і вибирають маску в якості маски алгоритму хешування з отриманого безлічі масок; у відповідності з груповою адресою, яка запитує обладнання користувача при приєднанні, і діапазоном групових адрес, за який відповідає кожен маршрутизатор, визначають маршрутизатор, діапазон групових адрес якого включає в себе цей груповий адресу; причому коли певний маршрутизатор являє безліч маршрутизаторів, використовують кожен з IP-адрес цього певного маршрутизатора воответствующему кожному вхідному значенню, маршрутизатор, який відповідає за пересилання пакета багатоадресної передачі з груповою адресою. 2 н. і 7 з.п. ф-ли, 6 іл.

Спосіб звернення до групи периферійних пристроїв у мережі зв'язку, апаратура і кінцевий пристрій у мережі зв'язку

Винахід відноситься до області пейджингового виклику кінцевих пристроїв у мережі зв'язку. Технічний результат полягає в усуненні перевантаження мережі. Для цього, з метою звернення до групи кінцевих пристроїв, кожному з кінцевих пристроїв у цій групі виділяється загальний ідентифікатор групи. Після цього створюється пейджинговое повідомлення, що включає в себе цей загальний ідентифікатор групи. Пейджинговое повідомлення потім передається всім крайовим пристроїв згаданої групи шляхом одиночної пейджингового операції. 4 н. і 9 з.п. ф-ли, 8 іл.

Спосіб, пристрій та система передачі даних

Винахід відноситься до галузі технологій зв'язку. Технічний результат винаходу полягає в збільшенні ступеня використання ресурсів радіозв'язку. Спосіб включає етапи, на яких: приймають з допомогою пристрою медійної обробки запит на отримання послуг, переданий пристроєм користувача, при цьому пристрій медійної обробки розташоване в мережі радіодоступу, де розташоване пристрій користувача; отримують за допомогою пристрою медійної обробки дані послуги, відповідні запиту на отримання послуг; отримують за допомогою пристрою медійної обробки інформацію про ресурси зв'язку радіоінтерфейсу в соте, де розташоване пристрій користувача, та інформацію про ресурси передачі; виконують за допомогою пристрою медійної обробки адаптацію вмісту і вибір швидкості передачі даних послуги згідно з отриманою інформацією про ресурси зв'язку радіоінтерфейсу та інформації про ресурси передачі. 3 н. і 12 з.п. ф-ли, 11 іл.
Up!