Компенсована система електропостачання віддалених споживачів електричної енергії

 

Винахід відноситься до систем електропостачання на основі силової перетворювальної техніки і може бути використаний для живлення віддалених споживачів змінного струму, наприклад, в якості систем електропостачання бурових установок нафтогазовидобувного комплексу.

Відома некомпенсована система електропостачання бурових установок нафтогазовидобувного комплексу (Абрамов Б. В., Коган А. В., Бреслава Б. М. та ін Частотно-регульований електропривод бурових установок БУ-4200/250 // Електротехніка. - №1, 2009, с. 8-13, рис.2). У цій системі використаний частотно-регульований електропривод головних механізмів бурових установок. Система містить живильну мережу у вигляді джерела трифазного змінного напруги (знижувальну підстанцію) і повітряної лінії електропередачі (ЛЕП) довжиною не більше трьох кілометрів, двенадцатифазний діодний некомпенсований випрямляч, розподільний пристрій постійного струму, від якого за допомогою автономних інверторів напруги здійснюється живлення двигунів бурових насосів, роторного стовбура бурової лебідки, цементировочних насосів та ін В зазначеній системі електропостачання використовуються прості асинхронні електродвигуни ѿотребление з мережі реактивної потужності і різко знижуються показники якості електричної енергії, як в мережі, так і у споживача при зростанні довжини ЛЕП. Це не дозволяє здійснювати електропостачання віддалених від джерела живлення споживачів електричної енергії.

Відома компенсована система електропостачання споживачів електричної енергії (UA 2400917, МПК H02M 7/68, опубл. 27.09.2010, Бюл. №27 "Компенсована система електропостачання різночастотних споживачів електричної енергії", Ю. І. Хохлов, М. Ю. Федорова, С. А. Чупіна). Ця система побудована на основі двенадцатифазного діодного компенсованого випрямляча з включеним до його складу компенсуючим пристроєм, що здійснюють випереджальну штучну комутацію вентилів з допомогою конденсаторів, що перезаряджаються струмами п'ятої та сьомої гармонік. Споживачі електричної енергії в даній системі виконані у вигляді автономних інверторів і трифазних електричних двигунів змінного струму.

Дана система, обрана в якості найближчого аналога, має малу встановлену потужність обладнання, високу ефективність використання компенсуючого пристрою за рахунок його роботи на частотах 250 і 350 Гц, забезпечує компенсацію споживаної з мережі випрямлячем реактивної потужності і обладго напруги на вхідних висновках автономних інверторів, а отже, і на їх вихідних висновках, тобто на споживачах електричної енергії при широкому діапазоні зміни струму навантаження. В результаті збільшується можливу відстань від джерела трифазного змінного напруги (понижувальної підстанції) до споживачів при допустимому рівні зниження напруги. При харчуванні бурових установок по повітряних ЛЕП це відстань може становити 4-5 км. Однак при наявних на практиці ще більших довжинах повітряних ЛЕП (в нафтогазовидобувному комплексі довжини ЛЕП можуть становити 10 і більше кілометрів) ступінь компенсації реактивної потужності в системі виявляється недостатньою з-за малої ступеня компенсації реактивного опору лінії. При великій довжині ЛЕП значно зростає падіння напруги на її активному опорі. В результаті до неприпустимих меж знижується рівень напруги в кінці ЛЕП і, відповідно, на споживачах електричної енергії, підвищується несинусоїдальність напруги, що значно знижує якість електричної енергії в системі електропостачання. Крім того, дана система не застосовна для поки ще широко використовуються в експлуатації бурових установок із споживачами електричної енер�етение вирішує задачу створення можливості ефективного електропостачання по ЛЕП змінного струму з великими величинами активного та індуктивного опорів споживачів електричної енергії як у вигляді автономних інверторів і трифазних електричних двигунів змінного струму, так і у вигляді електричних двигунів постійного струму, розташованих на великій відстані від джерела трифазного змінного напруги промислової частоти (віддалених споживачів) з одночасним підвищенням енергетичних показників якості електричної енергії в системі електропостачання.

Для вирішення цієї задачі в системі електропостачання, що містить живильну мережу у вигляді джерела трифазного змінного напруги промислової частоти і трифазну ЛЕП з підключеними в кінці лінії p-фазними випрямлячами (в окремому випадку з одним p-фазним випрямлячем), до вихідних виводів яких підключені споживачі електричної енергії, на вході p трифазних випрямлячів додатково включений паралельний пасивний фільтр канонічних гармонік. Трифазна ЛЕП розсічена або на початку, або в проміжній точці, або в кінці, або на початку й кінці лінії і в розтини включені додатково введені трифазні трансформаторні коригувальні пристрої (ТТКУ), що містять виконані на самостійних магнітопроводах регулювальний і компенсаційний трифазні трансформатори. Первинна трифазна обмотка регулювального трансформатора, містить в кожній фазі осн які складаються з послідовно з'єднаних первинних фазних обмоток компенсаційного трансформатора і фазних конденсаторних батарей і кінцями підключених до однієї з відпаювань регулювальної частини фазної обмотки первинної трифазної обмотки регулювального трансформатора. Початку фазних обмоток первинної трифазної обмотки регулювального трансформатора підключені до ЛЕП пофазно до її розтини, а включені пофазно послідовно трифазні вторинні обмотки регулювального і компенсаційного трансформаторів підключені до ЛЕП пофазно після її розтини. Трифазні трансформаторні коригувальні пристрої включені або на початку, або в проміжній точці, або в кінці, або на початку і в кінці трифазній ЛЕП. Випрямлячі виконані або на діодах, або на тиристорах. Споживачі електричної енергії при діодному виконання випрямлячів виконані у вигляді автономних інверторів і трифазних електричних двигунів змінного струму, а при тиристорним виконання випрямлячів - у вигляді електричних двигунів постійного струму.

З метою зниження рівня p-1 гармоніки напруги на вході p трифазних випрямлячів включений паралельний пасивний фільтр p-1 гармоніки. З метою зниження рівня p-1 p+1 гармонік напруги на вході p трифазних випрямлячів включений паралельний пасивний фільтр p-1 p+1 гармонік.

Принципові схеми одного з варіантів пропонованої компенсованій системи електропостачання віддалених споживачів електричної енергії з одним дческих двигунів змінного струму в однолінійному зображенні наведені на фіг.1-4. Трифазне трансформаторне коригуючий пристрій на фіг.1 включено на початку трифазній ЛЕП, на фіг.2 - в проміжній точці трифазній ЛЕП, на фіг.3 - в кінці трифазній ЛЕП, на фіг.4 - на початку і в кінці трифазній ЛЕП. Система електропостачання містить джерело трифазного змінного напруги (знижувальну підстанцію) 1, трифазну ЛЕП 2, p-фазний випрямляч 3, розподільний пристрій постійного струму 4, n споживачів електричної енергії, виконаних у вигляді автономних інверторів 5 і асинхронних двигунів змінного струму 6, додатково введені пасивний фільтр 7 і трифазні трансформаторні коригувальні пристрої 8. Схема додатково введеного трансформаторного коригуючого пристрою (ТТКУ) представлена на фіг.5. ТТКУ 8 містить трифазний регулювальний трансформатор 9, трифазний компенсаційний трансформатор 10 і трифазну конденсаторну батарею 11. Трифазний регулювальний трансформатор має трифазну первинну обмотку з основною 12 і регулювальної 13 частинами, а також трифазну вторинну обмотку 14. Трифазний компенсаційний трансформатор має трифазні первинну 15 і вторинну 16 обмотки. Трифазна конденсаторна батарея 11 містить фазно�s моделювання електромагнітних процесів в цьому її варіанті з двенадцатифазним (p=12) випрямлячем, відповідно при відсутності ТТКУ і фільтра (фіг.6), а також при включенні ТТКУ на початку ЛЕП і фільтра одинадцятої (p-1) гармоніки на вході випрямляча. Моделювання виконано стосовно до умов нафтогазовидобувного комплексу при довжині повітряної ЛЕП 18 км.

Робота пропонованої компенсованій системи електропостачання віддалених споживачів електричної енергії здійснюється наступним чином. Після підключення системи до джерела напруги 1 змінне трифазна напруга подається на ЛЕП 2, а також на основну 12 і регулювальну 13 частини первинної трифазної обмотки регулювального трансформатора 9 трифазного коригуючого пристрою 8. З регулюючої частини обмотки 13 напруга подається на конденсаторну батарею 17 і первинну обмотку 15 компенсаційного трансформатора 10. Це напруга трансформується у вторинну обмотку 16 компенсаційного трансформатора. Напруга на обмотці 16 сумується з напругою на вторинній обмотці регулювального трансформатора 14 і подається на трифазну ЛЕП 2 і, відповідно, на p-фазний випрямляч 3. На розподільчому пристрої постійного струму 4 створюється постійна напруга, яка подається на споживачі е двигунів змінного струму 6. З допомогою автономних інверторів 5 з використанням синусоїдальної широтно-імпульсної модуляції постійна напруга перетвориться в трифазну змінну напругу, що приводить в рух виконавчі трифазні електричні двигуни бурової установки 6. Робота p-фазного випрямляча супроводжується появою на його вході вищих гармонік струму. Найбільшими по амплітуді є p-1 p+1 гармоніки. Наявність вищих гармонік спотворює форми струмів і напруг в системі електропостачання і особливо напруги на виході лінії електропередачі 2 (див. діаграму напруги на виході ЛЕП на фіг.6). Поліпшення форм струмів і напруг досягається включенням на вхід випрямляча 3 додаткового паралельного пасивного фільтра 7 канонічних p-1 або p-1 p+1 гармонік. Причому в пропонованій системі електропостачання фільтр вибирається особливим чином, а саме, по мінімуму встановленої потужності, коли на нього покладається завдання по зниженню гармонійного впливу випрямлячів 3 на систему електропостачання, тобто коли фільтр практично звільняється від функції компенсації реактивної потужності. Включення фільтра 7 виправляє форми струмів і напруг до допустимих меж (див. діаграм� на вході ЛЕП, компенсуючи споживану з джерела змінної напруги 1 реактивну потужність (див. діаграми напруги і струму на вході ЛЕП на фіг.6 і 7). Одночасно підвищується до необхідної величини напруга на виході випрямляча 3 (див. діаграми випрямлених напруги і струму на фіг.6 і 7), а отже, і на споживачах електричної енергії 5 і 6. Необхідний рівень напруги на споживачах 5 і 6 забезпечується вибором регулювальним пристроєм відповідної отпайки обмотки 13 трифазного трансформаторного коригуючого пристрою 8. При відносно невеликій довжині лінії електропередачі ТТКУ включається або на початку ЛЕП, або в проміжній її точці (фіг.1 і 2). При цьому з метою зниження струму в ЛЕП і, відповідно, зменшення втрат електричної енергії при її передачі в ТТКУ використовується регулювальний трансформатор, що підвищує напругу. При великій довжині лінії електропередачі підвищення напруги на початку ЛЕП забезпечується або силовим трансформатором 1 (фіг.3), або ТТКУ з підвищувальним напруга регулювальним трансформатором (фіг.4). При цьому в ТТКУ, що включаються в кінці лінії (фіг.3 і 4) з метою зниження струму в лінії і підвищення струму в навантаженні, а також з метою ограничениющие напруга. Аналогічний результат досягається і при тиристорним виконання випрямлячів 3 із споживачами електричної енергії у вигляді електричних двигунів постійного струму.

В результаті застосування винаходу створюються умови для нормальної роботи віддалених споживачів електричної енергії з одночасним підвищенням енергетичних показників якості електричної енергії в системі електропостачання.

Техніко-економічний ефект від застосування пропонованої компенсованій системи електропостачання визначається значним збільшенням допустимої відстані від понижувальної підстанції до споживачів електричної енергії, таких як бурові установки нафтогазовидобувного комплексу. При цьому відпадає необхідність будівництва додаткових понижувальних підстанцій, оскільки кожна живить підстанція може обслужити більше число бурових установок, що призводить до значного зниження капітальних витрат. Крім того, за рахунок повної компенсації реактивної потужності в системі електропостачання і нормалізації якісних показників електричної енергії забезпечується суттєвий як енергозберігаючий, так і технологічний ефект.

1. Компенсироиде джерела трифазного змінного напруги промислової частоти і трифазної лінії електропередачі з підключеними в кінці лінії p-фазними випрямлячами, до вихідних виводів яких підключені споживачі електричної енергії, яка відрізняється тим, що на вході p трифазних випрямлячів додатково включений паралельний пасивний фільтр канонічних гармонік, а трифазна лінія електропередачі розсічена і в розтини включені додатково введені трифазні трансформаторні коригувальні пристрої, кожне з яких містить виконані на самостійних магнітопроводах регулювальний і компенсаційний трифазні трансформатори, первинна трифазна обмотка регулювального трансформатора, містить в кожній фазі основну частину і регулювальну частина з отпайками, кінцями фазних обмоток з'єднана пофазно до початків ланцюжків, складаються з послідовно з'єднаних первинних фазних обмоток компенсаційного трансформатора і фазних конденсаторних батарей і кінцями підключених до однієї з відпаювань регулювальної частини фазної обмотки первинної трифазної обмотки регулювального трансформатора, причому почала фазних обмоток первинної трифазної обмотки регулювального трансформатора підключені до лінії електропередачі пофазно до її розтини, а включені пофазно послідовно трифазні вторинні обмотки регулювання�

2. Система п. 1, яка відрізняється тим, що трифазне трансформаторне коригуючий пристрій включено до початку трифазної лінії електропередачі.

3. Система п. 1, яка відрізняється тим, що трифазне трансформаторне коригуючий пристрій включено в проміжній точці трифазної лінії електропередачі.

4. Система п. 1, яка відрізняється тим, що трифазне трансформаторне коригуючий пристрій включено в кінці трифазної лінії електропередачі.

5. Система п. 1, яка відрізняється тим, що одна трифазна трансформаторне коригуючий пристрій включено на початку, а інша - в кінці трифазної лінії електропередачі.

6. Система п. 2 або 3, яка відрізняється тим, що трифазні трансформаторні коригувальні пристрої виконані з підвищувальним напруга регулювальним трансформатором.

7. Система п. 4, відрізняється тим, що трифазне трансформаторне коригуючий пристрій виконано з понижуючим напруга регулювальним трансформатором.

8. Система п. 5, що відрізняється тим, що трифазне трансформаторне коригуючий пристрій, включене на вході ЛЕП, виконано з підвищувальним напруга регулювальним трансформатором, а трифазне трансформаторне �форматором.

9. Система п. 1, яка відрізняється тим, що p-трифазні випрямлячі виконані на діодах.

10. Система п. 1, яка відрізняється тим, що p-трифазні випрямлячі виконані на тиристорах.

11. Система п. 1, яка відрізняється тим, що споживачі електричної енергії виконані у вигляді автономних інверторів і трифазних електричних двигунів змінного струму.

12. Система п. 1, яка відрізняється тим, що споживачі електричної енергії виконані у вигляді електричних двигунів постійного струму.

13. Система п. 1, яка відрізняється тим, що на вході p трифазних випрямлячів включений паралельний пасивний фільтр p-1 гармоніки.

14. Система п. 1, яка відрізняється тим, що на вході p трифазних випрямлячів включений паралельний пасивний фільтр p-1 p+1 гармонік. 

Схожі патенти:

Спосіб усунення несправності на лінії постійного струму високої напруги, установка для передачі електричного струму по лінії постійного струму високої напруги і перетворювач змінного струму

Винахід відноситься до області електротехніки і може бути використане в лініях постійного струму високої напруги, до якої через автономний перетворювач підключена мережа змінного струму. Технічний результат - підвищення надійності усунення несправності на лінії постійного струму високої напруги. Для того щоб мати можливість усувати несправність лінії (19) постійного струму високої напруги з мережею (17) змінної напруги, підключеної через автономний перетворювач (1) змінного струму, надійно з порівняно невисокими витратами допомогою управління щонайменше одним Н-мостовим подмодулем(36, 37, 38; 39, 40, 41) у фазних гілках(4, 5, 6; 7, 8, 9) виконаного модульної конструкції перетворювача (1) змінного струму при формуванні протилежної напруги відносно напруги на електричній дузі, струм короткого замикання, що протікає в разі несправності, знижується. Винахід відноситься до установки для передачі електричного струму через лінію постійного струму високої напруги і до перетворювача змінного струму. 3 н.п. та 7 з.п. ф-ли, 2 іл.

Системи, пристрої та способи для керування реактивною потужністю

Винахід відноситься до області електротехніки і може бути використане для керування реактивною потужністю в системах живлення таких пристроїв, як землерийні машини різного типу, що використовуються для видобутку корисних копалин. Технічним результатом є поліпшення масогабаритних показників, підвищення коефіцієнта потужності та якості електроенергії. Визначені приблизні варіанти здійснення можуть забезпечити систему, машину, пристрій, виготовлення, схему та/або користувальницький інтерфейс, пристосовані для, та/або спосіб та/або машиночитаемий носій, що містить машино-реалізуються інструкції для дій, які можуть містити, за допомогою зумовленого інформаційного пристрою, для визначеної землерийної машини, містить безліч активних вхідних каскадів, причому кожен активний вхідний каскад електрично пов'язаний з мережею АС електроживлення згаданої землерийної машини, кожен активний вхідний каскад пристосований, щоб забезпечувати DC потужність в DC шину, згадана DC шина електрично пов'язана з безліччю інверторів, кожен інвертор пристосований для подачі АС потужності на щонайменше один працюючий двигун, незалежним образ

Пристрій компенсації вищих гармонік і корекції коефіцієнта потужності мережі

Винахід відноситься до електротехніки та електроенергетики, а саме до пристроїв придушення і компенсації вищих гармонік в електричних мережах і корекції коефіцієнта потужності. Технічний результат полягає в зниженні коефіцієнта спотворення синусоїдальної форми кривих струму і напруги мережі при наявності нелінійного навантаження, режим якої пов'язаний з динамічним зміною споживаного несинусоїдального струму, підвищення коефіцієнта потужності мережі з основної складової. Для цього заявлене пристрій містить інвертор, накопичувальний конденсатор, вихідний згладжує пасивний фільтр і контролер системи управління, при цьому контролер системи управління забезпечений датчиком струму мережі, датчиком напруги, формувачем імпульсів на основі релейних регуляторів із змінною шириною гістерезису, фазовими перетворювачами струму і напруги, блок фазової синхронізації і регулятором напруги накопичувального конденсатора, драйверами управління силовими ключами інвертора, пристрій забезпечений фазовим перетворювачем мережевих струмів, фазовим перетворювачем опорних струмів і блоком формування напруги. 1 іл.

Керований шунтувальний реактор-трансформатор

Винахід відноситься до електротехніки і може бути використано в якості плавно регульованого статичного компенсатора реактивної потужності для підвищення пропускної спроможності електричних мереж, зниження втрат потужності

Пристрій автоматичного регулювання компенсації реактивної потужності

Винахід відноситься до пристроїв електропостачання залізничного транспорту з електричною тягою на змінному струмі, що забезпечує компенсацію реактивної потужності, споживаної електровозами на частоті 50 Гц, при одночасній фільтрації вищих гармонійних складових струму, що генеруються цими електровозами

Судова електроенергетична установка (варіанти)

Винахід відноситься до суднобудуванню, зокрема до суднових електроенергетичних установок з перетворювачами частоти і гребними електродвигунами

Автономний інвертор агрегати безперебійного живлення з генератором змінного струму

Винахід відноситься до області електротехніки і може бути використане в агрегатах безперебійного живлення, що використовуються, зокрема, у вітроенергетиці

Пристрій для стабілізації частоти і напруги автономного асинхронного генератора

Винахід відноситься до електротехніки і може бути використане в пристроях, призначених для стабілізації частоти і напруги автономних синхронних генераторів

Спосіб регулювання напруги тягової мережі змінного струму

Використання: в області електроенергетики. Технічний результат - підвищення ефективності регулювання напруги на ділянці тягової мережі з групою тягових підстанцій. Згідно способу вводять регулювання не тільки з порогових (граничних) рівнів напруги, але і в межах всього діапазону зміни напруги шляхом введення додаткових порогів регулювання. Крім того, застосовують централізоване управління напругою групою тягових підстанцій з енергодиспетчерського пункту. При цьому управління здійснюється в залежності від прогнозованих значень втрат потужності в системі електропостачання. Прогнозовані втрати потужності визначаються при прогнозованих значеннях перемикань РПН трансформатора з розрахунком зміни втрат потужності в системі зовнішнього електропостачання (спільно з втратами потужності в тяговому трансформаторі) і в тягової мережі від зрівняльних струмів. 2 іл.

Пристрій для регулювання напруги мережі

Винахід відноситься до області електротехніки і може бути використане в мережах електропостачання. Технічний результат - підвищення надійності. У пристрої для регулювання напруги мережі первинна обмотка трансформатора, з'єднана через реверсивний перемикач полярності з регулювальної обмоткою (вторинною обмоткою) трансформатора та розміщена з нею на одному магнітопроводі, встановлена з можливістю взаємодії з обмоткою вимірювального трансформатора напруги, підключеної до контролера, сполученого з електроприводом. Пристрій містить два додаткових регулятора, однакових з першим. Регулятори включені в мережу трифазного напруги з утворенням схеми підключення у вигляді повного трикутника так, як зазначено в матеріалах заявки. 2 іл.

Спосіб регулювання напруги на тягової підстанції змінного струму

Використання: в області електроенергетики. Технічний результат - підвищення ефективності регулювання напруги. Згідно способу вводять додаткові порогові рівні регулювання напруги Uкmin і Uкmax і розрахунковий блок розрахунку приватних похідних втрат потужності (приростів втрат) в системі тягового (або в системах тягового і зовнішнього) електропостачання до відхилень напруги на ΔU з допомогою РПН та(або) шляхом включення (відключення) чергової сходинки КУ і розрахунковим шляхом визначають, як зміняться втрати потужності в межах додаткових порогових рівнів регулювання напруги, якщо змінити напругу на ΔU. При цьому перевіряють різні сполучення коефіцієнтів трансформації трансформаторів і включення (відключення) ступені КУ. Приймають варіант регулювання напруги при мінімальному значенні втрат потужності. 1 іл., 1 табл.

Блок автоматичного регулювання вставкою постійного струму

Винахід відноситься до електротехніки і може бути використано для автоматичного регулювання вставкою постійного струму на базі двох ведених мережею перетворювачів напруги типу СТАТКОМ, керованих спосіб широтно-імпульсної модуляції (ВПТН). Технічний результат полягає в підвищенні стійкості роботи ВПТН у електропередачі, що з'єднує енергосистеми, які працюють з різними частотами змінного струму, при аварійних ослаблення її електричних зв'язків з енергосистемами шляхом зміни структури системи автоматичного регулювання режиму роботи ВПТН. Заявлене винаходу полягає в заміні індивідуального регулювання режиму роботи перетворювачів напруги, що утворюють вставку в керовану электропередачу, системою зв'язкового регулювання, в якій кожен регулятор управляє одночасно обома перетворювачами, забезпечуючи стійкість роботи ВПТН при аварійних ослаблення електричних зв'язків її з енергосистемами і при некоректному завданні уставки автоматичного регулятора потужності, а також виключення необхідності у швидкодіючому зниженні цієї уставки. 1 іл.

Спосіб реалізується комп'ютером управління електричним споживанням енергії безлічі споживачів електричної енергії в енергосистемі

Використання: в області електротехніки. Технічний результат - забезпечення децентралізованого управління енергоспоживанням. Згідно способу мережеві вузли (Р1, Р2,..., Р8) оцінюють на основі обміну інформацією з принаймні одним іншим мережевим вузлом (Р1, Р2,..., Р8) загальне споживання (ТІ, ТІ') енергії безлічі мережевих вузлів (Р1, Р2,..., Р8). Відповідний мережевий вузол (Р1, Р2,..., Р8), потреба в енергії якого підвищується на необхідну кількість (Δх) енергії, порівнює оцінене їм загальне споживання (ТІ, ТІ') енергії, включаючи необхідну кількість (Δх) енергії, із заданою загальною потребою (LC) в енергії безлічі мережевих вузлів (Р1, Р2,..., Р8) та ініціює потім отримання необхідної кількості (Δх) енергії від постачальника (ЕР) енергії, якщо його оцінене загальне споживання (ТІ, ТІ') енергії, включаючи необхідну кількість (Δх) енергії, на щонайменше задане порогове значення менше, ніж задана загальна потреба (LC) в енергії. 3 н. і 20 з.п. ф-ли, 2 іл.

Пристрій регулювання напруги мережі

Винахід відноситься до пристроїв регулювання напруги в трифазних електричних мережах. Технічний результат полягає в підвищенні надійності роботи, а також поліпшення умов обслуговування заявленого пристрою. Для цього заявлене пристрій містить регулятор, що містить трансформатор зі ступінчастим регулюванням напруги, вимірювальний трансформатор для реєстрації дійсного значення напруги, що підлягає регулюванню, контролер для порівняння дійсного значення вимірюваної напруги з попередньо встановленим заданим значенням і для формування в залежності від результату порівняння виконавчої команди на приведення в дію електроприводу і тим самим перемикача ступенів обмоток трансформатора. Згідно винаходу первинна обмотка трансформатора, з'єднана через реверсивний перемикач полярності з регулювальної обмотки, встановлена з можливістю взаємодії з обмоткою вимірювального трансформатора напруги, пристрій також містить додатковий регулятор, однаковий з першим, причому обидва регулятора включені в мережу трифазного напруги з утворенням схеми підключення у вигляді неповного

Спосіб автоматичного регулювання напруги на електричній підстанції

Використання: в області електротехніки. Технічний результат - підтримання в нормі напруги і підвищення точності регулювання вихідної напруги. Згідно способу задають співвідношення між напругою у найближчих і найбільш віддалених споживачів, що одержують харчування від відхідних ліній електричної підстанції, на якій здійснюється регулювання напруги, і напругою вторинної обмотки трансформатора електричної підстанції, вимірюють фактичне напруга у найближчих і найбільш віддалених споживачів, вимірюють фактичне напруга вторинної обмотки трансформатора, порівнюють їх з нормативними значеннями, у разі відмінності фактичного напруги у споживачів від нормативних значень визначають фактичне відхилення співвідношення між заданими і фактичними напругами в контрольних точках, отримане відхилення напруги використовують в якості вказаного коригуючого сигналу. 1 іл.

Автоматична система управління підстанцією

Використання: в області електроенергетики. Технічний результат - надійне підтримання напруги системи в допустимому діапазоні. Автоматичне пристрій (18) регулювання потужності активує автоматичне пристрій (19) регулювання напруги, коли перемикач (15) фаз управляється, і активує автоматичне пристрій (18) регулювання потужності, коли перемикач (14) напруги управляється. Автоматичне пристрій (18) регулювання потужності пригнічує корисну потужність на лінії (12) передачі до значення, меншого, ніж запропоноване значення, в той час як автоматичне пристрій (19) регулювання напруги виконають автоматичне керування, таким чином, підтримуючи напругу системи з боку передачі в допустимому діапазоні напруги системи. 4 з.п. ф-ли, 7 іл.
Винахід відноситься до електроенергетиці і може бути використане в електричних мережах будь-якого рівня

Пристрій динамічного керування режимом напруги в електричній мережі з застосуванням fuzzy-логіки

Винахід відноситься до електротехніки та електроенергетики, а саме до пристроїв автоматичного впливу на електричні мережі
Up!