Спосіб виготовлення прохідного вакуумного ізолятора високої напруги

 

Винахід відноситься до електротехніки, а саме до електричних ізоляторів, призначеним для використання в конструкціях генераторів високої напруги, в прискорювачах заряджених частинок і в інших вакуумних високовольтних установках.

Відомо, що пробивна напруженість поверхні діелектрика в вакуумі зростає зі зменшенням товщини випробуваного на електричну міцність зразка. Зазначене положення знаходить своє відображення у способах виготовлення високовольтних прохідних ізоляторів, застосовуваних у високовольтних трансформаторах, прискорювальної техніки і т. д.

Відомі способи виготовлення високовольтних прохідних ізоляторів, у яких для забезпечення рівномірного розподілу потенціалу по поверхні ізолятора його виконують у вигляді секцій, що складаються з ізоляційних і електропровідних градієнтних шарів, що чергуються між собою по висоті ізолятора, скріплення елементів секцій між собою виконують холодної запресовуванням ізоляційних шарів у металеві пружні кільця електродів, покритих тонким шаром пластичного металу, або шляхом склеювання ізоляційних і електропровідних шарів, або за допомогою пайки металевих прокладок з керамичет повного напруги і здійснюється обмеження шляхи розповсюдження часткових розрядів.

Конструкції ізоляторів такого виконання є нерозбірними, і тому вони неремонтопригодни. При втраті працездатності однієї або декількох секцій ізолятора їх неможливо замінити на справні секції і вийшов з ладу ізолятор доводиться замінювати новим ізолятором.

Відомий спосіб виготовлення прохідних вакуумних ізоляторів високої напруги, що полягає в тому, що ізолятор збирають у вигляді розташованих між кришкою ізолятора і фланцем ізолятора чергуються один з одним однакових за формою і розмірами діелектричних кілець з однаковими за конструкцією і формою провідними градієнтними прокладками і встановленими між ними ущільнювальними манжетами з еластичного матеріалу, скріплення згаданих елементів ізолятора в єдину герметичну конструкцію здійснюють за рахунок діелектричних шпильок, на кінцях яких виконують різьблення, за допомогою якої один кінець кожної шпильки закріплюють до кришки ізолятора, а інший кінець кожної шпильки прикріплюють до фланця ізолятора [2].

До недоліків зазначеної конструкції слід віднести нерівномірний розподіл потенціалу по ізоляційним верствам, що знижує електричну міцність ізолятора.

Відомий �е розташованих між кришкою ізолятора і фланцем ізолятора і однакових по конструкції і геометричними розмірами кільцеподібних діелектричних секцій з чергуються з ними ідентичними між собою електропровідними градієнтними прокладками і встановленими між згаданими діелектричними секціями та електропровідними прокладками ущільнювальних манжет з еластичного матеріалу, а напруга між згаданими секціями рівномірно розподіляють за допомогою подільника напруги, який розміщують в тілі ізолятора, шляхом створення в ізоляційних шарах наскрізних порожнин, паралельних осі ізолятора, які заповнюють електропровідний рідиною, при цьому скріплення згаданих елементів ізолятора в єдину герметичну конструкцію здійснюють за рахунок діелектричних шпильок, на кінцях яких виконують різьблення, за допомогою якої один кінець кожної шпильки закріплюють до кришки ізолятора, а інший кінець кожної шпильки закріплюють до фланця ізолятора [3].

Недоліками зазначеного способу є складність реалізації, пов'язана з тим, що наскрізні порожнини дільника, наповнені електропровідний рідиною, необхідно герметизувати шляхом введення додаткових герметизуючих манжет, щоб запобігти витоку рідини на зовнішню і внутрішню поверхню порожнини ізолятора, необхідно також підтримувати незмінним опір у кожної порожнини дільника.

Найбільш близьким за технічною сутністю до пропонованого винаходу є спосіб виготовлення прохідних вакуумних ізоляторів високої напруги, за яким ізолятор збирають у вигляді розташування�образних діелектричних секцій і чергуються з ними ідентичних між собою електропровідних градієнтними кілець, які виконують з еластичного матеріалу, а напруга між згаданими секціями рівномірно розподіляють за допомогою подільника напруги, який виконують у вигляді розподільних опорів, які розміщують із зовнішнього боку діелектричних секцій і електрично приєднують до електропровідним градієнтним кілець, при цьому скріплення згаданих елементів ізолятора в єдину герметичну конструкцію здійснюють за рахунок діелектричних шпильок, на кінцях яких виконують різьблення, за допомогою якої один кінець кожної шпильки закріплюють до кришки ізолятора, а інший кінець кожної шпильки закріплюють до фланця ізолятора, при цьому електропровідні прокладки, виконані з еластичного матеріалу [4].

Перевагою способу-прототипу є те, що конструкція ізолятора розбірна, що дозволяє замінювати вийшли з ладу при експлуатації секції, а також змінювати при необхідності (зменшувати або збільшувати) габарити ізолятора, пристосовуючи його до того чи іншого рівня робочого напруги високовольтної установки, в якій він використовується. Ще однією перевагою перед попереднім аналогом у способу-прототипу є те, що рідинної дільник напруги, указаннс іншого боку, виконання дільника напруги у вигляді сукупності омічних опорів, призводить до того, що після кожної чергової перебирання ізолятора необхідно від'єднувати, а потім знову приєднувати все опору до градієнтним кілець. Ця додаткова операція також ускладнює спосіб-прототип.

Основним недоліками способу-прототипу є те, що товщину діелектричних секцій вибирають не оптимально, базуючись лише на деяких прагматичних засадах, що не дозволяє оптимізувати габарити ізолятора в цілому при проектуванні його на будь-який заданий напруга. Додатковим недоліком способу-прототипу є те, що всі електропровідні прокладки ізолятора мають кінцеву товщину, іноді співмірну з товщиною діелектричних секцій, і вони встановлені між торцями згаданих секцій, що призводить до невиправданого збільшення габаритів (висоти) ізолятора.

Технічна задача, що стоїть в рамках цього винаходу полягає в обґрунтуванні вибору оптимального розміру (товщини) діелектричної секції і в спрощенні способу виготовлення і конструкції прохідних вакуумних ізоляторів високої напруги.

Поставлена задача вирішується тим, що спос� у вигляді розташованих між кришкою ізолятора і фланцем ізолятора з однакових по конструкції і геометричними розмірами кільцеподібних діелектричних секцій, чергуються з ними ідентичних між собою електропровідних градієнтних кілець ущільнювальних еластичних манжет і рівномірно розподіляють напруга між згаданими секціями за допомогою дільника напруги, попередньо визначають оптимальну товщину діелектричної секції, для чого виготовляють дослідний зразок з матеріалу діелектрика проектованого ізолятора, що імітує робочі умови секції в реальному ізоляторі, для чого виконують його у вигляді циліндричного кільця, в одному торці якого виконують проточку під ущільнювальну манжету, а на його бічній стороні нарізають різьблення, за допомогою якої приєднують з однієї торцевої частини металеву кришку, забезпечену металевим трубоподібних катододержателем, приєднаним до центру кришки, а з іншого торцевій частині зразка на різьбу нагвинчують металевий кільцеподібний фланець, на внутрішній утворюючої поверхні якого нарізана відповідна різьблення, а на його торцевій частині по колу симетрично один одному просвердлені наскрізні отвори під кріпильні деталі, якими через відповідну ущільнювальну манжету, вставлену в проточку на фланці вакуумної камери, прикріплюють зразок до фланѲ трансформаторне масло, створюють у вакуумній камері відповідне розрідження, підключають до зовнішньої сторони кришки негативний вихід джерела високої напруги і знімають залежність пробивної напруги поверхні вакуумної боку зразка від товщини зразка, для чого від пробою до пробою переміщують уздовж вакуумний поверхні зразка електропровідний еластичний електрод, будують графік знятої залежності і потім по побудованому графіку залежності визначають точку зміни нахилу кривої у цій точці вибирають оптимальну товщину виготовляється діелектричної секції ізолятора такою, щоб вона не перевищувала товщини зразка, при якому знята залежність змінює свій нахил, потім виготовляють секції ізолятора, товщина яких дорівнює оптимальної, а конструкція повністю аналогічна конструкції дослідного зразка, виготовляють градієнтні кільця, для чого наносять на торці кожної секції електропровідний шар, і виконують збірку ізолятора, в процесі якої всі кільця розміщують у циліндричний чохол, який виконаний з еластичного полупроводящего матеріалу, і стягують всю конструкцію діелектричними шпильками, розташованими між кришкою і фланцем ізолятора.

На фіг.1 изобракууме від відстані між електродами d. На фіг.2 представлена залежність пробивної напруги вакуумною поверхні зразка, виконаного з поліетилену. На фіг.3 наведена конструкція високовольтного ізолятора, виконаного за заявляється способу.

На фіг.1 введені наступні позначення: 1 - дослідний зразок; 2 - проточка; 3 - кришка; 4 - катододержатель; 5 - кільцеподібний фланець; 6 - наскрізні отвори; 7 - кріпильні деталі; 8 - ущільнювальна манжета; 9 і 10 - фланці вакуумної камери; 11 - вакуумна камера; 12 - пристрій переміщення електрода; 13 - фланець із різьбою; 14 - шпильки; 15 - домкратний болт; 16 - шарикопідшипник; 17 - шток; 18 - тримач; 19 - електропровідний еластичний електрод; Вильсоновское ущільнення; 22 - кріпильні деталі.

Пристрій, приведений на фіг.1, імітує сайт реальної високовольтної установки, зокрема гармату імпульсного прискорювача заряджених електронів, і служить для зняття залежності пробивної напруги на поверхні діелектричного зразка, поміщеного в вакуум, від товщини згаданого зразка. У згаданому імпульсному прискорювачі прохідний ізолятор є корпусом електронної гармати і служить для передачі на катод гармати імпульсу високої напруги трансформаторного масла або іншої рідкої середовищ�мує значно більшу напругу, чим поверхню аналогічного зразка діелектрика, поміщеного в вакуум, і набагато більше пробивної напруги поверхні аналогічного зразка у повітрі. Тому розміщення зовнішньої сторони прохідного ізолятора в трансформаторне масло або будь-яку іншу діелектричну рідину призводить до значного скорочення габаритів прискорювача в цілому, в порівнянні з габаритами деякого гіпотетичного прискорювача, розрахованого на ту ж величину прискорюючої напруги, але ізолятор якого розміщений в атмосферному повітрі. Оскільки електрична міцність поверхні діелектриків, поміщених в трансформаторне масло, вище, ніж електрична міцність поверхні тих же діелектриків, поміщених у вакуум, то габарити прохідного ізолятора в імпульсних прискорювачах лімітуються вакуумної стороною прохідного ізолятора.

Пристрій, зображене на фіг.1, працює наступним чином. Дослідний зразок з матеріалу діелектрика 1 з'єднують з кришкою 3 і фланцем 5 за допомогою різьбового з'єднання. У реальних високовольтних установках, зокрема в імпульсних прискорювачах, на кришку 2 ізолятора зазвичай подають імпульсний негативний потенціал, а катод кріплять на катододержателе 4. Корпус ва�системоутворюючою манжету 2. Кільцеподібний фланець 5 нагвинчують на різьбу, виконану на зовнішній бічній стороні досвідченого зразка 1. На кольцеобразном фланці 5 по колу симетрично один одному просвердлені наскрізні отвори 6, в яких розміщують кріпильні деталі 7. За допомогою кріпильних деталей 7 кільцеподібний фланець 5 прикріплюють до фланця 9 вакуумної камери. Зовнішню сторону досвідченого зразка 1 поміщають в трансформаторне масло, а всередині вакуумної камери створюють розрідження, зазвичай не гірше близько 10-6Торр. Зміна товщини зразка імітують зміною відстані між поверхнею кришки 3 і електропровідним еластичним електродом 19, виконаним з електропровідної гуми. Зміна відстань між згаданими електродами здійснюють за допомогою пристрою переміщення 12, що включає в себе фланець із різьбою 13, який закріплений шпильками 14 до корпусу вакуумної камери, домкратний болт 15, шарикопідшипник 16, шток 17, тримач 17, в якому закріплений електропровідний еластичний електрод 19. Герметичність при роботі пристрою переміщення забезпечується Вильсоновским ущільненням 20 з фланцем 21. Закручуючи або викручуючи домкратний болт 15 в різьбу фланця 13, можна переміщати електропровідний еластичний �зца знімалася наступним чином. З допомогою пристрою переміщення 12 встановлюють деякий відстань між кришкою 3 і еластичним електропровідним електродом 19 і вимірюють вказану відстань. До кришки 3 підключають джерело імпульсного високої напруги, наприклад, генератор Аркадьєва-Маркса, на виході якого виділяється імпульс стандартної форми 1,5/40 мкс. На дослідний зразок 1 подають імпульси напруги, послідовно збільшуючи їх амплітуду. При виникненні пробою реєструють рівень пробивної напруги. Потім еластичний електропровідний електрод 19 переміщують на іншу відстань від кришки 3, вимірюють відстань і знову аналогічної зазначеної вище процедурою влаштовують пробій по поверхні дослідного зразка. Повторюючи кілька разів зазначену процедуру, будують залежність пробивної напруги поверхні діелектрика в вакуумі від його товщини.

Приклад конкретного виконання

На фіг.2 наведена залежність пробивної напруги поверхні діелектрика в вакуумі від його товщини, знята для досвідченого зразка, виконаного з поліетилену.

З знятої залежності випливає, що кут нахилу кривої змінюється після збільшення товщини діелектрика за значення 21 мм. Виходячи з отриманої зав�роходного ізолятора товщину кожній його секції вибирати рівній 21 мм. Конструкція прохідного ізолятора, виконаного за заявляється способу, наведена на фіг.3. Ізолятор фіг.1 був розрахований на імпульсна напруга 1 MB і збирався з поліетиленових кілець з обраної за заявляється способу оптимальною товщиною секції 23. Секції 23 були виконані з поліетилену у вигляді порожнистого циліндрового тіла із зовнішнім діаметром 300 мм Внутрішній діаметр кілець дорівнював 250 мм. В одному з торців кожного кільця секції була виконана проточка під ущільнювальну манжету 27. Ущільнювальні манжети були виконані з вакуумної гуми. Проводять градієнтні кільця 26 були виконані у вигляді провідного шару. Електропровідні шари 26 виготовляли шляхом нанесення на торцеві поверхні шару електропровідної фарби, яка після висихання створювала плівкове покриття з високою механічною міцністю і низьким значенням питомого об'ємного опору від 10-3до 10-4Ом·див

Електропровідна фарба, включала в себе епоксидне сполучна, углесодержащий наповнювач, затверджувач і органічний розчинник, містила як вуглецевмісної наповнювача суміш графіту з сажею при масовому співвідношенні графіту до сажі 0,1-1,0. Фарба готувалася при наступному�ердитель - 0,5-1,5

Органічний розчинник - інше

Технологія отримання електропровідного лакофарбового складу (фарби) здійснювалася наступним чином.

Всі компоненти (тобто плівкоутворювальна сполучна, дрібнодисперсний електропровідний наповнювач і органічний розчинник) у відповідному рецептурному співвідношенні завантажували в диспергуючу пристрій і проводили диспергування у відповідності з технологічно заданого регламенту. Потім вміст розвантажували і безпосередньо перед нанесенням на діелектричну секцію ізолятора в отриману композицію вводили розчин затверджувача в кількості від 0,5% до 1,5% від маси плівкоутворювальної сполучного композиції (фарби).

В якості диспергуючого пристрою використовували кульову млин. На діелектричну секцію ізолятора складу наносили аерозольним способом.

Для отримання електропровідного лакофарбового складу (фарби) в якості сполучного найбільш переважні двокомпонентні системи, в яких використовуються в якості сполучного епоксидні олігомери діановій групи, з молекулярною масою 400-1000, зокрема марки ЕД-20 (ГОСТ 10587-93). В якості розчинника використовували ацетон (ГОСТ 2768-84). В качі вуглецевмісної наповнювача використовували вуглець (сажа) марки П 268-Е (ТУ 38.41579-83) і графіт. Найбільш переважно використовувати, наприклад, вуглець марки П 268-Е (ТУ 38.41579-83), або вуглець марки П 803 (ГОСТ 7885-86), або графіт малозольний (ГОСТ 18191-78Е), або графіт порошковий особливої чистоти (ГОСТ 23463-79).

Вуглець отримують термоокислювальної деструкцією рідкого вуглеводневої сировини, такого як, наприклад, бензин, толуол, нафталін, при температурі, що дорівнює або більше 1000°С. Допускається заміна рідкого сировини газоподібними вуглеводнями, такими як, наприклад, етилен, пропілен, пропан, метан або окис вуглецю СО. Бажано, щоб вміст чистого вуглецю в електропровідності вуглецевмісну наповнювачі було б не менш як 97 мас.%, а питома адсорбційна поверхня понад 230 м3/р.

Частинки графіту мають розгалужену форму (структуру), їх переважні розміри 0,3-30 нм, що підвищує еластичність плівкового покриття на основі наведеної композиції (фарби).

Шар наносився аерозольним методом. Кришка ізолятора 24 була виконана з листової нержавіючої сталі товщиною 30 мм. З одного боку кришки була зроблена циліндрична проточка діаметром 60 мм. На внутрішній стінці труби на глибину 10 мм з обох торців нарізана різьба. Збірка ізолятора здійснювалася наступним образ�з вакуумної гуми. Після цього секції по черзі розміщували в циліндричний чохол 28, виконаний їх полупроводящей гуми. Товщина стінки чохла дорівнювала 2 мм. Всередині чохла 28 секції розташовували так, щоб торець з ущільнювальною манжетою однієї секції стикувався з торцем без ущільнювальної манжети іншої секції. Така процедура здійснювалася до тих пір, поки всі секції ізолятора не були розміщені в згаданий чохол 28. Потім до кришки ізолятора 24 прикріплювали за допомогою різьби катододержатель 25. Всі секції, вставлені в чохол 28, розміщували між кришкою ізолятора 24 і фланцем 30 і стягували їх в єдину конструкцію діелектричними шпильками 29. Чохол 28 виконував роль дільника, що дозволяло розподілити рівномірно напруження по довжині ізолятора Крім того, оскільки чохол 28 щільно облягав кільця секцій, він додаткового герметизировал ізолятор. Так як електрична міцність поверхні поліетилену в трансформаторному маслі в 1,5-2 рази вище, ніж електрична міцність поверхні поліетилену у вакуумі, то відстані між градієнтними кільцями з зовнішньої сторони ізолятора цілком достатньо для його роботи в гарматі прискорювача, розміщеної зовнішньої стороною в трансформаторне масло або іншу диэлектричес�і загальна висота ізолятора становила 840 мм Якби ізолятор виготовляли за способом-прототипом і вибрали б товщину кожної секції рівною 35 мм, то потрібно було б 34 секції та загальна висота секцій ізолятора без урахування товщини градієнтних проводять прокладок, які вставляли між торцями секцій, була б дорівнює 1190 мм, а з урахуванням товщини градієнтних прокладок, приблизно дорівнює 5 мм, загальна висота такого ізолятора була б дорівнює 1360 мм. Крім того, заявляється спосіб дозволяє істотно спростити процес складання і конструкцію ізолятора, так як заявляється спосіб виключає необхідність застосування омічних опорів.

Таким чином, у порівнянні зі способом-прототипом заявляється спосіб дозволяє знизити габарити ізолятора і істотно спрощує процес складання і конструкцію ізолятора.

Джерела інформації

1. Патент США №2082474, кл. 174-9, 1937.

2. Авторське свідоцтво СРСР №547845, кл. Н01В 17/26, 1975.

3. Авторське свідоцтво СРСР №803017, кл. Н01В 17/26, 1978.

4. Авторське свідоцтво СРСР №636687. Прохідний секционированний ізолятора / Р. М. Касирів, Р. В. Смирнов, Ю. В. Планкін / Кл. Н01В 17/32. Опубл. 05.12.78. Бюл. №45. - Прототип.

Спосіб виготовлення прохідних вакуумних ізоляторів високої напруги, що полягає в тому, що ізоля� геометричним розмірам кільцеподібних діелектричних секцій, чергуються з ними ідентичних між собою електропровідних градієнтних кілець ущільнювальних еластичних манжет і рівномірно розподіляють напруга між згаданими секціями за допомогою дільника напруги, який відрізняється тим, що попередньо визначають оптимальну товщину діелектричної секції, для чого виготовляють дослідний зразок з матеріалу діелектрика проектованого ізолятора, що імітує робочі умови секції в реальному ізоляторі, для чого виконують його у вигляді циліндричного кільця, в одному торці якого виконують проточку під ущільнювальну манжету, а на його бічній стороні нарізають різьблення, за допомогою якої приєднують з однієї торцевої частини металеву кришку, забезпечену металевим трубоподібних катододержателем, приєднаним до центру кришки, а з іншого торцевій частині зразка на різьбу нагвинчують металевий кільцеподібний фланець, на внутрішній утворюючої поверхні якого нарізана відповідна різьблення, а на його торцевій частині по колу симетрично один одному просвердлені наскрізні отвори під кріпильні деталі, якими через відповідну ущільнювальну манжету, вставлену в проточку на фланці вакуумної камери, прикр�очую середу, наприклад в трансформаторне масло, створюють у вакуумній камері відповідне розрідження, підключають до зовнішньої сторони кришки негативний вихід джерела високої напруги і знімають залежність пробивної напруги поверхні вакуумної боку зразка від товщини зразка, для чого від пробою до пробою переміщують уздовж вакуумний поверхні зразка електропровідний еластичний електрод, будують графік знятої залежності і потім по побудованому графіку залежності визначають точку зміни нахилу кривої у цій точці вибирають оптимальну товщину виготовляється діелектричної секції ізолятора такою, щоб вона не перевищувала товщини зразка, при якому знята залежність змінює свій нахил, потім виготовляють секції ізолятора, товщина яких дорівнює оптимальної, а конструкція повністю аналогічна конструкції дослідного зразка, виготовляють градієнтні кільця, для чого наносять на торці кожної секції електропровідний шар, і виконують збірку ізолятора, в процесі якої всі кільця розміщують у циліндричний чохол, який виконаний з еластичного полупроводящего матеріалу, і стягують всю конструкцію діелектричними шпильками, розташованими між кришкою і ф

 

Схожі патенти:

Спосіб виготовлення прохідного вакуумного ізолятора високої напруги

Винахід відноситься до електротехніки, а саме до електричних ізоляторів, призначеним для використання в конструкціях генераторів високої напруги, в прискорювачах заряджених частинок і в інших вакуумних високовольтних установках. У способі виготовлення прохідних вакуумних ізоляторів високої напруги, що полягає в тому, що ізолятор збирають з однакових по конструкції і геометричними розмірами діелектричних секцій і чергуються з ними ідентичних між собою електропровідних градієнтних кілець, які розташовують між двома електродами, один з яких служить негативно заряджена кришка ізолятора, а іншим електродом служить заземлений фланець, при цьому кришку, згадані секції, що чергуються з ними градієнтні кільця і фланець стягують в єдину конструкцію за допомогою діелектричних стяжок, а напруга між згаданими секціями рівномірно розподіляють за допомогою дільника напруги, забезпечують градієнтні проводять кільця циліндричними електропровідними екранами, внутрішній діаметр яких виконують рівним внутрішньому діаметру градієнтних кілець. Спосіб дозволяє збільшити електричну міцність конструкції при однакових розмірах

Спосіб виготовлення остова високовольтного вводу

Винахід відноситься до області електротехніки, зокрема до області виготовлення багатошарової ізоляції, і може бути використане у виробництві високовольтних вводів трансформаторів. Спосіб виготовлення остова високовольтного введення включає закріплення кістяка в механізм намотування, обертає його навколо поздовжньої осі. На ізоляцію остова безперервно здійснюють багатошарову намотування стрічки, виконану з двостороннім клеючим шаром і посиленням армуючим волокном. На одному з кінців остова встановлюють вузол герметизації, виконаний з можливістю загину всередину і фіксації краю останнього шару намотаною стрічки, утворюючи непроникну оболонку. Всередині зазначеної оболонки допомогою сайту герметизації виробляють просочення і полімеризацію остова. Винахід забезпечує підвищення жорсткості оболонки остова, поліпшення її пластичних властивостей, підвищення якості просочення і полімеризації остова, а також запобігання витоку складу, який просочується з ізоляції остова високовольтного введення. 1 іл.
Винахід відноситься до технології отримання полупроводящей резиностеклоткани в просочувальної машини і полягає у спрощенні процесу її виготовлення. Технічний результат - спрощення процесу виготовлення полупроводящей резиностеклоткани за рахунок розширення діапазону варіювання параметрів температурно-часового режиму вулканізації матеріалу в просочувальної машини, зменшення енергоємності виробництва. Досягається тим, що для вулканізації просочувального складу, що наноситься на полотно склотканини і містить вуглецевий наповнювач, силоксановий каучук, органічний розчинник, використовують каталізатор холодного затвердіння. Процентний вміст каталізатора щодо силоксанового каучуку, необхідне для вулканізації просочувального складу в сушильній камері просочувальної машини, встановлюють в залежності від довжини камери, швидкості руху полотна склотканини і температури в сушильній камері. Поділяють встановлену кількість каталізатора на частину, яку вводять безпосередньо в просочувальний склад, та частина, яку вводять в полотно склотканини перед пропусканням її через ванну просочувальної машини. 1 табл.

Спосіб підвищення влагоразрядних властивостей та електричної міцності конструкції електроізоляційної

Винахід відноситься до високовольтної техніки і може бути використано для підсилення поверхневої електричної міцності зовнішньої ізоляції, що працює в умовах забруднення. Спосіб включає очищення зовнішньої поверхні електроізоляційної конструкції від забруднень і нанесення гідрофобного покриття на основі кремнійорганічного компаунда холодного затвердіння, рідкого або пастоподібного у вихідному стані, що містить силіконовий низькомолекулярний каучук, наповнювач, а також затверджувач. Перед очищенням поверхні від забруднень визначають наявність їх зволоження. При наявності зволоження проводять підсушування гидрофобизируемой поверхні разом з забруднень, очищення сухої поверхні тільки від нецементирующихся забруднень, після чого наносять один або кілька шарів гідрофобного покриття. Товщину нанесеного шару вибирають залежно від величини максимально допустимого робочого напруги і від максимальної напруженості електричного поля на ділянці металевої арматури. В якості додаткових умов експлуатації обирають ступінь забруднення атмосфери і величину її відносної вологості w. Технічним результатом є підвищення ефек конструкції в умовах забруднення різного ступеня і зволоження. 8 з.п. ф-ли, 5 іл.

Електроізоляційна конструкція з разнотолщинним гідрофобним покриттям

Винахід відноситься до області електротехніки, зокрема до опорно-стержневим або лінійно-підвісних ізоляторів повітряних ліній електропередачі. Електроізоляційна конструкція ізолятора виконана з разнотолщинним гідрофобним покриттям, рідким або пастоподібним у вихідному стані. Бічні зовнішні поверхні металевої арматури, а також зовнішня поверхня ізоляційної деталі покриті гідрофобним покриттям з різною товщиною. Товщина гідрофобного покриття зовнішній бічній поверхні металевої арматури ізолятора, безпосередньо контактує з джерелом високої напруги, а також ізоляційної деталі ізолятора на ділянці, розташованій від основи металевої арматури, що безпосередньо контактує з джерелом високої напруги, уздовж зовнішньої поверхні ізоляційної деталі і до вершини найближчого ребра, але не далі ніж на 1/3 будівельної висоти електроізоляційної конструкції, становить 200-800 мкм. На решті поверхні електроізоляційної конструкції товщина гідрофобного покриття становить 80-400 мкм. Технічним результатом запропонованого винаходу є забезпечення високих значень розрядних напруг при роботі електро�

Гідрофобний кремнійорганічний компаунд для електроізоляційних конструкцій

Винахід відноситься до гідрофобним кремнійорганічним компаундам, призначеним для нанесення на електроізоляційні конструкції, наприклад високовольтні ізолятори, і може бути використано для посилення влагоразрядного напруги і підвищення електричної міцності зовнішньої ізоляції, що працює в умовах забруднення. Гідрофобний кремнійорганічний компаунд для електроізоляційних конструкцій виконаний на основі кремнійорганічних композицій холодного затвердіння. Компаунд містить силіконовий низькомолекулярний каучук, наповнювач, а також затверджувач або каталізатор. Компаунд в вулканизированном стан характеризується величиною крайового кута змочування, що становить від 60° до 179°, трекингоэрозионной стійкістю при тривалості випробувань, що становить не менше 500 год при робочих напругах 6-750 кВ, а також дугостойкостью, що характеризується значенням струму дуги не менше 100 мА при тривалості впливу не менше 600 с. Технічним результатом заявленого винаходу є підвищення надійності та збільшення терміну служби гідрофобного електроізоляційного покриття на основі компаунда, що забезпечується складом і співвідношенням компонентів компаунда і кк�

Спосіб виготовлення спіральних захисної оболонки композитного ізолятора

Винахід відноситься до області електротехніки, а саме до способу виготовлення спіральних захисної оболонки композитного ізолятора, що включає в себе закріплення остова (1) з армованими по торцях фланцями в механізм намотування, обертає його навколо поздовжньої осі з одночасним переміщенням остова (1) вздовж його осі за допомогою регульованих приводів (2) і (3). На остов (1) послідовно укладають дві профільовані стрічки з кремнеорганической гуми, спочатку стрічку прямокутного перерізу (4) за допомогою екструдера (5) з подальшою закатане її роликом, а потім на її стики укладають стрічку конічного перерізу з утворенням ребер (6) також з подальшою їх закатане. Підвищення електричної міцності композитного ізолятора за рахунок забезпечення щільного прилягання спіральної кремнеорганической оболонки до його остова є технічним результатом винаходу. 2 іл.

Спосіб підвищення влагоразрядного напруги високовольтної ізоляції

Винахід відноситься до високовольтної техніки і може бути використано для посилення захисту від влагоразрядного напруги та електричної міцності зовнішньої ізоляції, що працює в умовах забруднення. В запропонованому способі на очищену й суху поверхню ізолятора наносять гідрофобне покриття на основі кремнійорганічного компаунда холодного затвердіння, який змішують з низькомолекулярної кремнійорганічної рідиною, і отриману суміш розбавляють органічним розчинником, наприклад, сольвентом нафтовим. В компаунд перед змішуванням з низькомолекулярної кремнійорганічної рідиною також додатково вводять твердий наповнювач у вигляді ацетиленової сажі, а в якості затверджувача використовують метилтриацетоксисилан. Запропонований компаунд на 100,0 мас.ч. каучуку містить низькомолекулярну кремнійорганічну рідина в кількості (1,25-2,5) мас.ч., гідрат окису алюмінію в кількості (5-15,0) мас.ч., сажу ацетиленовую в кількості (0,5-2,5) мас.ч., а також затверджувач в кількості (2,5-6,5) мас.ч. Підвищення надійності та збільшення терміну служби гідрофобного електроізоляційного покриття в вулканизированном стані є технічним результатом винаходу. 5 з.п. ф-ли, 2 іл., 2 т

Спосіб механізованого нанесення гідрофобного покриття на конструкцію електроізоляційну

Винахід відноситься до високовольтної техніки, а саме до способу механізованого нанесення гідрофобного покриття, яке наносять на очищену зовнішню поверхню шляхом розпилення з використанням джерела стисненого повітря. Покриття готують на основі одно - або двухупаковочного кремнійорганічного компаунда холодного отвердження на основі силіконового низькомолекулярного каучуку, наповнювача, а також затверджувача або вулканизатора. При наявності зволоження проводять підсушування і очищення сухої гидрофобизируемой поверхні тільки від нецементирующихся забруднень. Очищення виробляють аэрогазодинамическим методом шляхом використання джерела стиснутого повітря, що забезпечує тиск не менше 0,4 МПа. Для нанесення шару гідрофобного покриття на очищену поверхню електроізоляційної конструкції використовують джерело стисненого повітря, що забезпечує витрата не менше 15 м3/год і тиск не менше 0,15 МПа, після чого виробляють розпилення при відстані від зрізу сопла розпилювача до поверхні в межах від 100 мм до 600 мм, при швидкості переміщення сопла діаметром 1,6-2,7 мм уздовж гидрофобизируемой поверхні електроізоляційної конструкції, що становить не менш ного покриття. 8 з.п. ф-ли, 2 іл., 2 табл.

Електроізоляційна конструкція з равнотолщинним гідрофобним покриттям

Пропонований винахід відноситься до електроізоляційним конструкцій у вигляді опорно-стрижневих або лінійно-підвісних ізоляторів повітряних ліній електропередачі з електроізоляційним гідрофобним покриттям, рідким або пастоподібним у вихідному стані. Електроізоляційна конструкція складається як мінімум з одного ізолятора, що містить ізоляційну деталь, що складається з ствола з ребрами або без ребер на бічній поверхні. Ізоляційна деталь з'єднана з обох кінців з металевою арматурою, виконаного, наприклад, у вигляді фланця, з допомогою затверділої цементно-піщаної зв'язки. Бічні зовнішні поверхні металевої арматури, а також зовнішня поверхня ізоляційної деталі покриті гідрофобним покриттям з рівною товщиною на різних ділянках її зовнішній поверхні, складовою 80-800 мкм. Гідрофобне покриття в вулканизированном стан характеризується величиною крайового кута змочування від 60° до 179°, трекингоэрозионной стійкістю не менше 500 год при робочих напругах 6-750 кВ, а також величиною дугостойкости не менше 100 мА при тривалості впливу не менше 600 с, що забезпечує надійну роботу конструкції при високих значеннях розрядних напруг в умовах

Спосіб виготовлення прохідного вакуумного ізолятора високої напруги

Винахід відноситься до електротехніки, а саме до електричних ізоляторів, призначеним для використання в конструкціях генераторів високої напруги, в прискорювачах заряджених частинок і в інших вакуумних високовольтних установках. У способі виготовлення прохідних вакуумних ізоляторів високої напруги, що полягає в тому, що ізолятор збирають з однакових по конструкції і геометричними розмірами діелектричних секцій і чергуються з ними ідентичних між собою електропровідних градієнтних кілець, які розташовують між двома електродами, один з яких служить негативно заряджена кришка ізолятора, а іншим електродом служить заземлений фланець, при цьому кришку, згадані секції, що чергуються з ними градієнтні кільця і фланець стягують в єдину конструкцію за допомогою діелектричних стяжок, а напруга між згаданими секціями рівномірно розподіляють за допомогою дільника напруги, забезпечують градієнтні проводять кільця циліндричними електропровідними екранами, внутрішній діаметр яких виконують рівним внутрішньому діаметру градієнтних кілець. Спосіб дозволяє збільшити електричну міцність конструкції при однакових розмірах

Гермоввод

Гермоввод // 2538093
Винахід відноситься до галузі виготовлення мініатюрних гермовводами і може бути використане у всіх виробах електровакуумного приладобудування. Гермоввод складається із зовнішнього корпуса, в якому встановлено не менше одного неметаллизированного ізолятора, всередині якого розміщено один або кілька токовводов, при цьому між кожним токовводом і кожним ізолятором, кожним ізолятором і зовнішнім корпусом утворені проміжки, заповнені шляхом капілярного течії активним мідно-титанових припоєм, за допомогою якого з'єднані всі елементи герметичні введення. Токоввод виконаний у вигляді порожнистої трубки з розміщеним і герметично сполучених з нею центральним контактом, при цьому з протилежного боку надходження припою в зовнішньому корпусі і ізоляторі виконані кільцеві проточки, діаметр яких більше внутрішніх діаметрів зовнішнього корпусу і ізолятора, виконаних з матеріалів, температурні коефіцієнти лінійного розширення яких близькі до температурного коефіцієнту лінійного розширення припою. Винахід забезпечує можливість отримання надійного паяного з'єднання, спрощення конструкції герметичні введення з спрощенням технологічного процесу виготовлення. 1 іл.

Пристрій високої напруги

Винахід відноситься до пристрою високої напруги для забезпечення електричної ізоляції провідника, що проходить через пристрій. Пристрій містить порожнистий ізолятор; провідник, що проходить через порожнистий ізолятор; компонування для зменшення градієнта поля, що включає в себе сердечник конденсатора і екран вирівнювання напруги. Сердечник конденсатора і екран вирівнювання напруги розташовані навколо провідника всередині порожнього ізолятора таким чином, що екран вирівнювання напруги розташований навколо, щонайменше, частині сердечника конденсатора. Винахід забезпечує ефект вирівнювання напруги з можливістю використання меншого сердечника конденсатора завдяки наявності екрану вирівнювання напруги. 3 н. і 9 з.п. ф-ли, 6 іл.

Прохідний ізолятор

Винахід відноситься до електротехніки, зокрема до прохідних ізоляторів, призначеним для введення електричного струму або напруги всередину будівель або корпусів електричних пристроїв. Прохідний ізолятор містить електричний провідник, шар діелектрика і кріпильний вузол. Шар діелектрика виконаний з використанням еластичного діелектричного матеріалу і розташований між електричним провідником і кріпильним вузлом. Кріпильний вузол містить, щонайменше, один стискає шар діелектрика елемент, причому товщина шару діелектрика між стискаючим елементом і електричним провідником менше товщини шару діелектрика в цьому місці, заміряній при найменшій експлуатаційної температурі після видалення стискає елемента. Винахід забезпечує механічну міцність і герметичність при експлуатації в широкому діапазоні робочих температур. 15 з.п. ф-ли, 9 іл.

Електричний провідник сильноточного прохідного ізолятора

Електричний провідник (S) призначений для пропускання номінального струму в сильноточном прохідному ізоляторі трансформатора електростанцій, розташованому в струмового ланцюга між генератором і первинними обмотками трансформатора в переривнику генератора. Провідник містить основний ділянку (30), який проходить уздовж осі (А) і має оболонку з циліндричною поверхнею і два електричних виводу (10, 20), перший (10) з яких має дві паралельні контактні поверхні (11, 11'). Згідно винаходу другий (20) з двох електричних висновків (10, 20) з'єднаний без зчленування з основною ділянкою (30) провідника, а перший електричний висновок (10) виконаний порожнистим, розташований перпендикулярно осі (А) і має овальний профіль з двома поздовжніми лобовими поверхнями, які формують дві контактні поверхні (11, 11'). Між першим електричним висновком (10) і основною ділянкою (30) провідника розташована порожня секція (40) електричного провідника, що з'єднує електричний висновок (10) з основним ділянкою (30) провідника з утворенням гладкого переходу від двох контактних поверхонь (11, 11') першого електричного виводу (10) до поверхні оболонки основного ділянки (30) провідника. Винаходи дозволяють

Герметичний кабельний ввід

Винахід відноситься до герметичним кабельних вводів електричних провідників у електроустаткування глибоководних апаратів. Кабельний ввід містить металевий циліндричний корпус з отворами для електричних провідників, забезпечений струмопровідними контактними стрижнями і фіксують їх гайками, ізолюючими втулками і центрующими втулками. Кожна з центрующих втулок вварена в один з отворів металевого циліндричного корпусу. В отвір кожної центрующей втулки введена ізолююча втулка, в отвір якої введено і запресований струмопровідний контактний стрижень. Вільний простір отвори між кожним струмопровідним і металевим стрижнем циліндричним корпусом заповнено ізолюючим компаундом. Винахід підвищує ефективність герметизації кабельного вводу. 1 іл.

Система з газонепроникним вимірювальним введенням

Винахід відноситься до пристроїв вимірювання високої напруги. Газонепроникний вимірювальний enter має пронизане вимірювальної житловий (8, 8а) в напрямку основної осі (3) ізоляційне тіло (7, 7а). Ізоляційне тіло (7, 7а) оточене рамою. Рама має першу частину (1) рами і другу частину (2) рами. Частини (1, 2) рами притиснуті один до одного при розташуванні між ними ізоляційного тіла (7, 7а) і перекривають ізоляційне тіло (7, 7а) в окружному напрямку щодо основної осі (3). Вимірювальний введення може бути розташований, наприклад, на частині (20) корпусу ізольованого газом розподільного пристрою, так що забезпечується можливість передачі інформації через стінку частини (20) корпусу з внутрішнього простору ізольованого газом розподільного пристрою лежить зовні ізольованого газом розподільного пристрою місце. Винахід забезпечує спрощене виконання газонепроникного переходу. 8 з.п. ф-ли, 3 іл.

Високовольтний ізолятор опорний

Винахід відноситься до електротехнічним виробам, а саме, до ізоляторів високовольтним опорним, призначеним для закріплення провода високої напруги на силових електричних опорах (електрошокових) загороджень

Високовольтне пристрій введення високого тиску

Винахід відноситься до високовольтного пристрою введення високого тиску для підводного, надводного і наземного застосування
Up!