Спосіб отримання 4-гідрокси-5-(r-1h-піразол)-бензол-1,2-дикарбонитрилов

 

Винахід відноситься до способу отримання нових азотовмісних гетероциклічних сполук, а саме 4-гідрокси-5-(R-1H-піразол)-бензол-1,2-дикарбонитрилов, які можуть бути використані в якості прекурсорів для синтезу біологічно активних речовин, фталоцианинов, гексазоцикланов.

Дані сполуки є новими, і з рівня техніки нам не відомі способи одержання таких сполук.

Завданням винаходу є розробка способу одержання 4-гідрокси-5-(R-1H-піразол)-бензол-1,2-дикарбонитрилов:

де R=OH, або CH3, або C6H5або 4-CH3C6H4або 4-OCH3C6H4або

2-тиенил; R1=CH3, або C6H5або 3-пиридил; R2=H або C6H5.

Поставлена задача досягається тим, що в якості субстрату для отримання 4-гідрокси-5-(R-1H-піразол)-бензол-1,2-дикарбонитрилов використовуються заміщені бензофуран-5,6-дикарбонитрили, отримані за патентом RU 2429235 C2, опуб. 20.09.2011, а в якості реагентів - гідразин-гідрат або фенилгидразин.

Вищевказані сполуки отримують наступною реакцією:

Після закінчення реакції отриману реакційну масу охолоджують. Випав кристалічний осад 4-гідрокси-5-(R-1H-піразол)-бензол-1,2-дикарбонитрила відфільтровують і промивають спиртом, сушать на повітрі.

Всі наведені відмітні ознаки є суттєвими, і тільки заявляється сукупність ознак дозволяє досягти технічного результату.

Будову всіх синтезованих сполук визначено на підставі сукупності даних ІЧ-, ЯМР-спектроскопий і мас-спектрометрії.

Винахід ілюструється такими прикладами.

Приклад 1. 4-гідрокси-5-(3,5-диметил-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрил.

До розчину 0.002 моль 3-ацетил-2-метил-1-бензофуран-5,6-дикарбонитрила в 5 мл спирту додають 0.004 моль гідразингідрату, перемішують при температурі 30°C протягом 0.5 год, потім реакційну масу охолоджують, що випав кристалічний осад відфільтровують і промивають спиртом. Сушать на повітрі. Отримують 0.29 р (61% від теорії) 4-гідрокси-5-(3,5-диметил-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрила - кристалічний осад білого кольору, Tпл.>300°С (з розкладанням). ІК (v/cm-1): 3392 (OH), 2221 (C≡N), 1586 (Ar). Мас-спектр (т/р, %): 238 (M+, 100)-6), 7.83 (s, 1H, H-3), 12.44 (s, 1H, OH). Знайдено (%): C 65.94, H 4.17, N 23.45. C13H10N4O. Обчислено (%): C 65.54, H 4.23, N 23.52.

Приклад 2. 4-гідрокси-5-(5-метил-3-феніл-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрил.

До розчину 0.002 моль 3-бензоїл-2-метил-1-бензофуран-5,6-дикарбонитрила в 5 мл спирту додають 0.004 моль гідразингідрату, перемішують при температурі 40°с протягом 1 год, потім реакційну масу охолоджують, що випав кристалічний осад відфільтровують і промивають спиртом. Сушать на повітрі. Отримують 0.34 р (56% від теорії) 4-гідрокси-5-(5-метил-3-феніл-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрила - кристалічний осад білого кольору, Tпл=294-296°C. Мас-спектр (т/z, %): 300 (M+, 100), 283 (M+-OH, 15), 231(6), 215(6). ЯМР1H (ДМСО-d6δ, м. д., J/Гц): 2.08 (s, 3H, CH3), 7.00 (s, 1H, H-3), 7.22 (t, 1H, J=7.0, H-4'), 7.28 (t, 2H, J=7.0, H-3', H-5'), 7.34 (d, 2H, 1=7.0, H-2', H-6'), 7.49 (s, 1H, H-6), 12.91 (br. s, 1H, OH). Знайдено (%): C 71.74, H 4.01, N 18.45. C18H12N4O. Обчислено (%): C 71.99, H 4.03, N 18.66.

Приклад 3. 4-гідрокси-5-(5-метил-3-метилбензил-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрил.

До розчину 0.002 моль 3-(4-метилбензоил)-2-метил-1-бензофуран-5,6-дикарбонитрила в 5 мл спирту додають 0.004 моль гідразингідрату, перемішують при температурі 40°с протягом 1 год, потім реакційну масу охолоджують, випавш�гідрокси-5-(5-метил-3-метилбензил-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрила - кристалічний осад білого кольору, Tпл=271-272°C (з розкладанням). ІК (v/cm-1): 3307 (OH), 2229 (C≡N), 1612 (Ar). ЯМР1H (ДМСО-d6δ, м. д., J/Гц): 2.09 (s, 3H, 5-CH3), 2.26 (s, 3H, 4-CH3), 7.09 (d, 2H, J=8.0, H-3', H-5'), 7.18 (d, 2H, J=8.0, H-2', H-6'), 7.32 (s, 1H, H-3), 7.70 (s, 1H, H-6), 12.43 (br. s, 1H, OH), 12.80 (br. s, 1H, NH). Знайдено (%): C 72.44, H 4.37, N 17.75. C19H14N4O. Обчислено (%): C 72.60, H 4.49, N 17.82.

Приклад 4. 4-гідрокси-5-(5-метил-3-метоксибензил-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрил.

До розчину 0.002 моль 3-(4-метоксибензоил)-2-метил-1-бензофуран-5,6-дикарбонитрила в 5 мл спирту додають 0.004 моль гідразингідрату, перемішують при температурі 40°с протягом 1 год, потім реакційну масу охолоджують, що випав кристалічний осад відфільтровують і промивають спиртом. Сушать на повітрі. Отримують 0.50 г (76% від теорії) 4-гідрокси-5-(5-метил-3-метоксибензил-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрила - кристалічний осад білого кольору, Tпл=258-259°C. ІЧ (v/cm-1): 3313 (OH), 2215 (C≡N), 1580 (Ar). Мас-спектр (m/z, %): 330 (M+, 100), 329 (M+-H, 17). ЯМР1H (ДМСО-d6δ, м. д., J/Гц): 2.09 (s, 3H, CH3), 3.72 (s, 3H, OCH3), 6.87 (d, 2H, J=8.6, H-3', H-5'), 7.22 (d, 2H, J=8.6, H-2', H-6'), 7.39 (s, 1H, H-3), 7.75 (s, 1H, H-6), 11.50 (br. S, 1H, OH), 12.85 (br. s, 1H, NH). Знайдено (%): C 68.99, H 4.24, N 16.92. C19H14N4O2. Вичислентвору 0.002 моль 2-метил-3-(2-тиенилкарбонил)-1-бензофуран-5,6-дикарбонитрила в 5 мл спирту додають 0.004 моль гідразингідрату, перемішують при температурі 45°C протягом 1.5 год, потім реакційну масу охолоджують, що випав кристалічний осад відфільтровують і промивають спиртом. Сушать на повітрі. Отримують 0.33 г (54% від теорії) 4-гідрокси-5-(5-метил-3-(2-тиенил)-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрила - кристалічний осад світло-жовтого кольору, Tпл=276-277°C. ЯМР1H (ДМСО-d6δ, м. д., J/Гц): 2.07 (s, 3H, CH3), 6.87 (d, 1H, J=4.2, H-3'), 6.94 (d.d, 1H, J=4.2, J=4.9, H-4'), 7.09 (s, 1H, H-3), 7.34 (d, 1H, J=4.9, H-5'), 7.63 (s, 1H, H-6), 12.76 (s, 1H, OH). Знайдено (%): C 62.69, H 3.24, N 18.24. C16H10N4OS. Обчислено (%): C 62.73, H 3.29, N 18.29.

Приклад 6. 4-гідрокси-5-(3-гідрокси-5-метил-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрил.

До розчину 0.002 моль етилового ефіру 5,6-дициано-2-метил-1-бензофуран-3-карбонової кислоти в 5 мл спирту додають 0.004 моль гідразингідрату, перемішують при температурі 40°с протягом 1 год, потім реакційну масу охолоджують, що випав кристалічний осад відфільтровують і промивають спиртом. Сушать на повітрі. Отримують 0.42 м (87% від теорії) 4-гідрокси-5-(3-гідрокси-5-метил-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрила - кристалічний осад білого кольору, Tпл=279-280°C (з розкладанням). ІК (v/cm-1): 3214 (OH), 2233 (C≡N), 1590 (Ar). Мас-спектр (m/z, %): 240 (M+, 100), 226 (M+-N) (16), 209 (52), 183 (2 3.32, N 23.28. C12H8N4O2. Обчислено (%): C 60.00, H 3.36, N 23.32.

Приклад 7. 4-гідрокси-5-(3-гідрокси-5-феніл-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрил.

До розчину 0.002 моль етилового ефіру 5,6-дициано-2-феніл-3-іл-1-бензофуран-3-карбонової кислоти в 5 мл спирту додають 0.004 моль гідразингідрату, перемішують при температурі 55°C протягом 2 год, потім реакційну масу охолоджують, що випав кристалічний осад відфільтровують і промивають спиртом. Сушать на повітрі. Отримують 0.44 м (73% від теорії) 4-гідрокси-5-(3-гідрокси-5-феніл-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрила - кристалічний осад білого кольору, Tпл=279-280°C. Мас-спектр (m/z, %): 302 (M+, 100), 246 (16), 236 (27), 159 (68), 69 (54). ЯМР1H (ДМСО-d6δ, м. д, J/Гц): 6.84 (s, 1H, H-3), 6.89 (s, 1H, H-6), 7.05 (br. s, 2H, H-2', H-6'), 7.34 (t, 2H, J=7.6, H-3', H-5'), 7.39 (t, 1H, J=7.6, H-4'), 11.45 (br. s, 1H, 4-OH). 16.95 (br. s, 1H, NH). Знайдено (%): C 67.49, H 3.31, N 18.49. C17H10N4O2. Обчислено (%): C 67.55, H 3.33, N 18.53.

Приклад 8. 4-гідрокси-5-(3-гідрокси-5-піридин-3-іл-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрил.

До розчину 0.002 моль етилового ефіру 5,6-дициано-2-піридин-3-іл-1-бензофуран-3-карбонової кислоти в 5 мл спирту додають 0.004 моль гідразингідрату, перемішують при температурі 40°C протягом 1.5 год, потім реакційну масу про� р (79% від теорії) 4-гідрокси-5-(3-гідрокси-5-піридин-3-іл-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрила - кристалічний осад білого кольору, Tпл=283-284°C (з розкладанням). Мас-спектр (m/z, %): 303 (M+, 100). ЯМР1H (ДМСО-d6δ, м. д., J/Гц): 6.86 (s, 1H, H-3), 6.90 (s, 1H, H-6), 7.41 (d.d., 1H, J=7.8, J=4.8, H-5'), 7.71 (d.t, 1H, J=7.89, J=1.9, J=1.7, H-4'), 8.54 (d.d., 1H, J=4.8, J=1.7, H-6'), 8.55 (d, 1H, J=1.9, H-2'), 11.63 (br. s, 1H, O-H). 16.89 (br. s, 1H, O-H). Знайдено (%): C 63.29, H 2.97, N 23.04. C16H9N5O2. Обчислено (%): C 63.37, H 2.99, N 23.09.

Приклад 9. 4-(3,5-диметил-1-феніл-1H-піразол-4-іл)-5-гідрокси-бензол-1,2-дикарбонитрил.

До розчину 0.002 моль 3-ацетил-2-метил-1-бензофуран-5,6-дикарбонитрила в 5 мл спирту додають 0.004 моль фенилгидразина гідразингідрату, перемішують при температурі 60°C протягом 2.5 год, потім реакційну масу охолоджують, що випав кристалічний осад відфільтровують і промивають спиртом. Сушать на повітрі. Отримують 0.52 м (82% від теорії) 4-(3,5-диметил-1-феніл-1H-піразол-4-іл)-5-гідрокси-бензол-1,2-дикарбонитрила - кристалічний осад білого кольору, Tпл=223-224°C. ПК (v/cm-1): 3300 (OH), 2234 (C≡N) 1593 (Ar). Мас-спектр (m/z, %): 314 (M+, 100), 297 (M+-17, 27), 282(6), 272(6), 181 (9), 118 (10), 91 (22), 77 (60). ЯМР1H (ДМСО-d6δ, м. д, J/Гц): 2.13 (s, 3H, 5-CH3), 2.18 (s, 3H, 2-CH3), 7.43 (1, 1H, J=7.4, H-4'), 7.49 (s, 1H, H-3), 7.53...7.55 (m., 4H), 7.94 (s, 1H, H-6), 11.45 (s, 1H, OH). Знайдено (%): C 72.54, H 4.47, N 17.75. C19H14N4O. Обчис�розчину 0.002 моль 3-бензоїл-2-метил-1-бензофуран-5,6-дикарбонитрила в 5 мл спирту додають 0.004 моль фенилгидразина гідразингідрату, перемішують при температурі 65°C протягом 2.5 год, потім реакційну масу охолоджують, що випав кристалічний осад відфільтровують і промивають спиртом. Сушать на повітрі. Отримують 0.58 р (74% від теорії) 4-гідрокси-5-(5-метил-1,3-дифеніл-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрила - кристалічний осад білого кольору, Tпл=286-287°C. Мас-спектр (m/z, %): 376 (M+, 100). ЯМР1H (ДМСО-d6δ, м. д, J/Гц): 2.17 (s, 3H, 5-CH3), 7.04 (d, J=7.6, 2H), 7.20 (d, J=7.8, 2H), 7.24...7.39 (m, 7H), 7.74 (s, 1H, H-6), 11.51 (s, 1H, OH). Знайдено (%): C 76.51, H 4.24, N 14.80. C24H16N4O. Обчислено (%): C 76.58, H 4.28, N 14.88.

Приклад 11. 4-гідрокси-5-(5-метил-3-(4-метилфенил)-1-феніл-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрил.

До розчину 0.002 моль 3-(4-метилбензоил)-2-метил-1-бензофуран-5,6-дикарбонитрила в 5 мл спирту додають 0.004 моль фенилгидразина гідразингідрату, перемішують при температурі 70°с протягом 3 год, потім реакційну масу охолоджують, що випав кристалічний осад відфільтровують і промивають спиртом. Сушать на повітрі. Отримують 0.47 г (60% від теорії) 4-гідрокси-5-(5-метил-3-(4-метилфенил)-1-феніл-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрила - кристалічний осад білого кольору, Tпл=292-293°C. Мас-спектр (m/z, %): 390 (M+, 100), 373 (M+-17, 4.5). ЯМР1H (ДМСО-d6δ, м. д, J/ГцН, H-4') 7.32...7.39 (m, 3H, H-2', H-6', H-3) 7.75 (s, 1H, H-6), 11.45 (s, 1H, OH). Знайдено (%): C 76.87, H 4.62, N 14.30. C25H18N4O. Обчислено (%): C 76.91, H 4.65, N 14.35.

Приклад 12. 4-гідрокси-5-(3-(4-метоксифенил)-5-метил-1-феніл-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрил.

До розчину 0.002 моль 3-(4-метоксибензоил)-2-метил-1-бензофуран-5,6-дикарбонитрила в 5 мл спирту додають 0.004 моль фенилгидразина гідразингідрату, перемішують при температурі 70°с протягом 3 год, потім реакційну масу охолоджують, що випав кристалічний осад відфільтровують і промивають спиртом. Сушать на повітрі. Отримують 0.73 м (90% від теорії) 4-гідрокси-5-(3-(4-метоксифенил)-5-метил-1-феніл-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрила - кристалічний осад білого кольору, Tпл=288-290°C. ІЧ (v/cm-1): 3473 (OH), 2224 (C≡N), 1607 (Ar). Мас-спектр (m/z, %): 406 (M+, 100), 391 (3.5), 389 (M+-17, 27). ЯМР1H (ДМСО-d6δ, м. д., J/Гц): 2.15 (s, 3H, 5-CH3), 2.70 (s, 3H, 4-OCH3), 6.83 (d, 2H, J=8.8, H-3', H-5'), 6.96 (d, 2H, J=8.8, H-2' H-6'), 7.21 (d, 2H, J=7.4, H-2", H-6"), 7.30 (t, 1H, J=7.4, H-4"), 7.37 (d, 2H, J=7.4, H-3" H-5"), 7.38 (s, 1H, H-6), 7.75 (s, 1H, H-3), 11.45 (br. s, 1H, OH). Знайдено (%): C 73.80, H 4.43, N 13.75. C25H18N4O2. Обчислено (%): C 73.88, H 4.46, N 13.78. NMR/23297506.

Приклад 13. 4-гідрокси-5-(5-метил-1-феніл-3-(2-тиенил)-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрил.

До розчину 0.002 гідразингідрату, перемішують при температурі 75°с протягом 3 год, потім реакційну масу охолоджують, що випав кристалічний осад відфільтровують і промивають спиртом. Сушать на повітрі. Отримують 0.40 м (52% від теорії) 4-гідрокси-5-(5-метил-1-феніл-3-(2-тиенил)-1H-піразол-4-іл)-бензол-1,2-дикарбонитрила - кристалічний осад світло-жовтого кольору, Tпл=240-242°C. Мас-спектр (m/z, %): 382 (M+, 100), 381 (30), 349 (M+, 14). ЯМР1H (ДМСО-d6δ, м. д., J/Гц): 2.15 (s, 3H, CH3), 6.83 (d.d, 1H, J=1.2, J=3.6, H-3'), 6.97 (1, 1H, J=3.6, J=5.0, H-4'), 7.31 (d, 2H, J=7.4, H-2", H-6"), 7.36 (s, 1H, H-3), 7.38 (t, 1H, J=7.4, H-4"), 7.40 (s, 1H, H-6), 7.43 (t, 2H, J=7.4, H-3", H-5"), 7.56 (d.d, 1H, J=1.2, J=5.0, H-5'), 11.25 (br. s, 1H, OH). Знайдено (%): C 69.04, H 3.67, N 14.59. C22H14N4OS. Обчислено (%): C 69.09, H 3.69, N 14.65.

Технічним результатом винаходу є одержання нових хімічних сполук достатньою мірою чистоти, які можуть бути використані в якості прекурсорів для синтезу біологічно активних речовин, для синтезу фталоцианинов, гексазоцикланов.

Спосіб отримання 4-гідрокси-5-(R-1H-піразол)-бензол-1,2-дикарбонитрилов загальної формули:

де R=OH, або CH3, або C6H5або 4-CH3C6H4або 4-OCH3C6H4або 2-тиенил; R1=CH3, або C<�ензофуран-5,6-дикарбонитрилов з гідразингідратом або фенилгидразином, яке протікає при температурі 30-75°C і мольному співвідношенні реагентів 1:2, відповідно, протягом 0.5-3 год в спиртовому розчині, після закінчення реакції отриману реакційну масу охолоджують, що випав кристалічний осад 4-гідрокси-5-(R-1H-піразол)-бензол-1,2-дикарбонитрила відфільтровують і промивають спиртом, сушать на повітрі. 

Схожі патенти:

5(6)-нітро-1-(тиетанил-3)-2-этоксибензимидазол, інгібуючий перекисне окислення ліпідів

Винахід відноситься до галузі органічної хімії, а саме до нового з'єднанню - 5(6)-нітро-1-(тиетанил-3)-2-этоксибензимидазолу, інгібуючої перекисне окислення ліпідів. Технічний результат: отримано нове з'єднання, що володіє корисними біологічними властивостями. 1 з.п. ф-ли, 1 іл., 2 пр.

Противірусні сполуки та їх застосування

Винахід відноситься до нових сполук загальної формули (I) або їх фармацевтично прийнятним солей, які володіють властивостями інгібітора РНК-полімерази, зокрема інгібітора HCV. З'єднання можуть бути використані для лікування захворювання, яке можна лікувати інгібуванням HCV. Таким захворюванням може бути гепатит С. У формулі (I) обраний із групи, що включає просту зв'язок вуглець-вуглець і подвійну зв'язок вуглець-вуглець; R1 являє собою атом водню; R2 являє собою атом водню; R3 являє собою атом водню; R4 обраний із групи, що включає R5 обраний із групи, що включає атом водню, C1-С6алкил і C1-С6алкилокси; R6 обраний із групи, що включає атом водню, C1-С6алкил і C1-С6алкилокси; R7 обраний із групи, що включає атом водню, феніл, 5-членний гетероциклил, карбоциклил з 2 конденсованими циклами, де 5-членний гетероциклил містить щонайменше 1 гетероатом, обраний із групи, що складається з N, О і S, і де феніл, гетероциклил і карбоциклил з 2 конденсованими циклами необов'язково є заміщеними щонайменше одним із RJ і RK. 5 н. і 16 з.п. ф-ли, 2 табл., 7 пр.

Синтез заміщених похідних пиразолин карбоксамидина

Даний винахід відноситься до способу отримання похідних пиразолин карбоксамидина формули (I). Дані сполуки відомі в якості потужних антагоністів 5-HT6. Суть заявленого способу полягає у взаємодії відповідного заміщеного 4,5-дигідро-(1Н)-піразолу або його ізомеру з изотиоцианатом R6-N=C=S c отриманням аміда замісної 4,5-дигідро-(1Н)-піразол-1-карботиокислоти (IIIa) або таутомерной замісної 4,5-дигідро-(1Н)-піразол-1-карбоксимидотиокислоти (IIIb). Отримані зазначені проміжні сполуки піддають взаємодії з відповідним алкілуючих агентом з отриманням проміжного S-алкилированного з'єднання (IV). Це проміжне з'єднання піддають взаємодії з похідним сульфонаміду R7SO2NH2 і цільове з'єднання формули (I) виділяють з реакційної суміші. Крім того, винахід відноситься до нових проміжним продуктам(IIIa), (IIIb) і (IV). Наведені у формулі символи мають значення, вказані в описі. Технічний результат - розробка альтернативного способу, що дозволяє поліпшити атомну ефективність синтезу цільових сполук з більш високим виходом у порівнянні з відомими шляхами синтезу цих сполук. 2 н. і 6 з.п. ф-ли, 1 табл., 3 пр.

2,3,5-тризамещенние пирроли, фармацевтична композиція і лікарський засіб на їх основі, спосіб отримання сполук (варіанти)

Винахід відноситься до галузі органічної хімії, а саме до сполук формули (I), в якій R1 і R2 являють собою незалежно один від одного C6-C10 арил, необов'язково замещенний-ВІН, галогеном, -ОС1-С3 алкилом, -NO2, -CF3 або С1-С3 алкилом, або 5 - або 6-членний гетероарил, що містить один гетероатом, вибраний з N, S і O; A і M являють собою незалежно один від одного метиленовим групу або одинарну зв'язок, причому сусідній ароматичний цикл приєднаний безпосередньо до амідній групі; група Y=Z являє собою спільно і непостійно атом кисню (-О-), цис-винилиденовую групу (-СН=СН-), иминогруппу (-N=CH - або-CH=N-) або метиновую групу з sp2-гибридизованним атомом вуглецю (=СН-); X непостійно являє собою метиновую групу (=СН-), цис-винилиденовую групу (-СН=СН-) або атом азоту (=N-), і W являє собою гідроксильну групу (-ОН), C1-C6 алкіл, необов'язково замещенний-SH, 5 - або 6-членний гетероарил, що містить від 1 до 2 гетероатомів азоту, або C6-C10 арил, необов'язково замещенний-SH, -NH2, і їх фармацевтично прийнятним солей. Також описуються способи їх отримання, їх застосування в якості лікарського засобу для лікування раку і фармацевтична композиція на їх основі. 7 н. і 7 з.п. ф-ли, 6 табл.

Хинолоновое з'єднання і фармацевтична композиція

Винахід відноситься до галузі органічної хімії, а саме до нових похідних хинолин-4-вона формули (1) або до його фармацевтично прийнятною солі, де R1 являє собою: (1) водень, (2) С1-С6 алкіл, (35) карбамоил-С1-С6 алкіл, необов'язково містить морфолинил-С1-С6 алкіл, або (36) фосфонокси-С1-С6 алкіл, необов'язково містить одну або дві С1-С6 алкільні групи на фосфоноокси групі; R2 являє собою: (1) водень або (2) С1-С6 алкіл; R3 являє собою феніл, тиенил або фурил, де фенільного кільця, представлене R3, може бути заміщено однієї С1-С6 алкоксигруппой; R4 і R5 пов'язані з утворенням групи, представленої будь-який з наступних формул:,,,,,, або групи, представленої наступною формулою: групи, необов'язково містить один або більше заступників, вибраних з групи, що складається з С1-С6 алкільних груп і оксогрупп; R6 являє собою водень; і R7 являє собою С1-С6 алкоксигруппу. Винахід відноситься до фармацевтичної композиції на основі сполуки формули (1), профілактичного та/або терапевтичного засобу на основі сполуки формули (1), застосування сполуки формули (1), способу отримання сполуки формули (1b), а також до конкретних сполук. Технічний резулваний, викликаних неврологічної дисфункцією, або захворювань, викликаних порушенням функції мітохондрій. 12 н. і 6 з.п. ф-ли, 1 табл., 257 пр. ,

(4-бромфенил)этилиденгидразид 2-[6-метил-1-(тиетан-3-іл)урацил-3-іл]оцтової кислоти, що виявляє гіпотензивну активність

Винахід відноситься до органічної хімії, а саме до суміші E - і Z-ізомерів (4-бромфенил)этилиденгидразида 2-[6-метил-1-(тиетан-3-іл)урацил-3-іл]оцтової кислоти в мольному співвідношенні 3,5:1 загальної формули: . Технічний результат: отримана нова суміш ізомерів, які проявляють гіпотензивну активність. 1 з.п. ф-ли, 4 табл., 4 пр.

Похідні 2-бром-1-(тиетанил-3)імідазол-4,5-дикарбоновой кислоти, які проявляють активність антидепрессивную

Винахід відноситься до органічної хімії, а саме до похідних 2-бром-1-(тиетанил-3)імідазол-4,5-дикарбоновой кислоти формул Ia, b, де R являє собою СООК (Ia) або Технічний результат: одержано нові гетероциклічні сполуки, що володіють антидепресивний активністю. 3 з.п. ф-ли, 1 табл., 5 пр.

Спосіб одержання хіральних гетероциклічних лігандів на основі 1,2-диаминоциклогексана

Винахід відноситься до способу одержання хіральних гетероциклічних лігандів на основі 1,2-диаминоциклогексана, що містять гетероциклічні фрагменти: тиенил-2-, тиенил-3-, фурил-2-, 5-метилфурил-2-, (2,2'-битиофен)-5-іл-, 5-(4'-метилциклогекс-1'-ен-1'-іл)тиофен-2-, які можуть входити в структуру комплексів для проведення энантиоселективних реакцій і асиметричного каталізу, а також володіти люмінесцентними властивостями. Спрощення технологічного процесу досягається за рахунок використання доступних реагентів, використання прийнятного мольного співвідношення реагентів, значного скорочення загального часу проведення реакції, зменшення вартості виробництва досягається за рахунок спрощення схеми реактора і часу проведення реакції. 2 пр.

Протималярійні з'єднання

Винахід відноситься до сполук формул I, II, III, IV, V, VIII або фармацевтично прийнятним солей: (I) (III) (VIII) (II) (IV)(V) де: Z являє собою , або феніл; D являє собою або ; X являє собою N(R9), O, S, S(=O) або S(O)2; кожен Y незалежно являє собою O або S; G являє собою або ; інші значення радикалів описані у формулі винаходу. Винахід відноситься до фармацевтичних композицій на основі зазначених сполук. Технічний результат: отримані нові з'єднання і композиції на їх основі, які можуть знайти застосування для лікування малярії або знищення або інгібування росту видів Plasmodium. 25 н. і 5 з.п. ф-ли, 3 табл., 23 пр.

Спосіб отримання напівгідрату 2-(1н-імідазол-1-іл)піридину

Винахід відноситься до галузі органічної хімії, а саме до способу отримання напівгідрату 2-(1Н-імідазол-1-іл)піридину, що полягає у взаємодії эквимолярних кількостей піридину-оксиду і 1,1'-карбонилдиимидазола в киплячому толуолі протягом 10 год, подальшої екстракції продуктів реакції органічними розчинниками. Технічний результат: розроблено спосіб отримання напівгідрату 2-(1Н-імідазол-1-іл)піридину, при цьому процес протікає без утворення побічних речовин, що утрудняють виділення цільового продукту. 1 пр.

Противірусні сполуки та їх застосування

Винахід відноситься до нових сполук загальної формули (I) або їх фармацевтично прийнятним солей, які володіють властивостями інгібітора РНК-полімерази, зокрема інгібітора HCV. З'єднання можуть бути використані для лікування захворювання, яке можна лікувати інгібуванням HCV. Таким захворюванням може бути гепатит С. У формулі (I) обраний із групи, що включає просту зв'язок вуглець-вуглець і подвійну зв'язок вуглець-вуглець; R1 являє собою атом водню; R2 являє собою атом водню; R3 являє собою атом водню; R4 обраний із групи, що включає R5 обраний із групи, що включає атом водню, C1-С6алкил і C1-С6алкилокси; R6 обраний із групи, що включає атом водню, C1-С6алкил і C1-С6алкилокси; R7 обраний із групи, що включає атом водню, феніл, 5-членний гетероциклил, карбоциклил з 2 конденсованими циклами, де 5-членний гетероциклил містить щонайменше 1 гетероатом, обраний із групи, що складається з N, О і S, і де феніл, гетероциклил і карбоциклил з 2 конденсованими циклами необов'язково є заміщеними щонайменше одним із RJ і RK. 5 н. і 16 з.п. ф-ли, 2 табл., 7 пр.

Спосіб отримання метилового ефіру 3-[(4s)-8-бром-1-метил-6-(2-пиридинил)-4н-имидазо[1,2-а][1,4]бензодіазепін-4-іл]пропіонової кислоти або його бензолсульфонатной солі та сполуки, що застосовуються в цьому способі

Даний винахід відноситься до способу отримання метилового ефіру 3-[(4S)-8-бром-1-метил-6-(2-пиридинил)-4H-имидазо[1,2-a][1,4]бензодіазепін-4-іл]пропіонової кислоти (F) і бензолсульфоната метилового ефіру 3-[(4S)-8-бром-1-метил-6-(2-пиридинил)-4H-имидазо[1,2-а][1,4]бензодіазепін-4-іл]пропіонової кислоти, який включає взаємодію метилового ефіру 3-[(S)-7-бром-2-((R і/або S)-2-гидроксипропиламино)-5-піридин-2-іл-3H-бензо[е][1,4]диазепин-3-іл]пропіонової кислоти (EM) з окиснювачем та, необов'язково, обробку продукту реакції в кислих умовах, а також проміжних сполук (С) і (В). Технічний результат - спрощення та здешевлення способу отримання за рахунок зниження числа стадій. 4 н. і 9 з.п. ф-ли, 8 пр.

Похідні 2-пиридона

Винахід відноситься до сполук 2-пиридона, представленим загальною формулою [1], де А являє собою бензольное кільце або піридинових кільце, Х являє собою структуру, представлену загальною формулою [3], V являє собою одинарну або нижчий алкилен, W являє собою одинарну зв'язок, ефірний зв'язок або нижчий алкилен, який може включати ефірний зв'язок, або їх таутомерам або стереоизомерам, їх фармацевтично прийнятним солей, які володіють чудовою активує активність відносно GK і можуть застосовуватися в якості лікарських препаратів. 4 н. і 23 з.п. ф-ли, 23 табл., 371 пр.

Спосіб виробництва похідних замісної 5-метоксиметилпиридин-2, 3-дикарбоновой кислоти

Винахід відноситься до способу одержання 2,3-дизамещенного-5-метоксиметилпиридина формули (I) де Z n означає або галоген; Z1 означає Н, галоген, CN або NO2; Y2 означає ОМ, і М означає лужний метал або лужноземельний метал, який включає стадії: (i) реакція з'єднання формули (II) де Q означає третинний аліфатичний або циклічний, насичений, частково або ненасичений ароматичний амін; Z n означає або галоген; Z1 означає Н, галоген, CN або NO2; Y1 і Y2 кожен незалежно означають OR1, NR1R2, або коли взяті разом Y1Y2 означає-О-, -S - або-NR3-; R1 і R2 кожен незалежно означають Н, C1-C4 алкіл, необов'язково замещенний С1-С4 алкоксигруппой або фенилом, необов'язково заміщених від однієї до трьох C1-C4 алкільних групами, C1-C4 алкоксигруппами або атомами галогену, або феніл, необов'язково замещенний від однієї до трьох C1-C4 алкільних групами, C1-C4 алкоксигруппами або атомами галогену; R3 означає Н або C1-C4 алкіл, в суміші метанол/H2O, що містить щонайменше 20 мас.% H2O (у перерахунку на сумарну кількість води і броміду (II)), з основою, що містить МОСН3 та/або МОН, де М означає лужний метал або лужноземельний метал, під тиском в закритій ємності при температурі від 75 до 110°С. З'єднання формули (I) є прили, 1 табл., 18 пр.

Похідні пирролидина для застосування в якості інгібіторів катепсину

Винахід відноситься до нових сполук формули (I), наведеній нижче, або їх фармацевтично прийнятним солей, де R1 означає Н, С1-8алкил морфолинил, галоС1-8алкиламино, С1-8алкилоксадиазолил, гідроксил, галопирролидинил, азетидинил, С1-8алкиламино, аміно, ціано С1-8алкиламино, галофенилС1-8алкиламино або цианоС3-8циклоалкиламино; R2, R3, R4, R5 і R6 незалежно означають Н, С1-8алкил, галоС1-8алкил, гидроксиС1-8алкил, С1-8алкокси, галоС1-8алкилокси, галоген, гідроксил, цианопиразинилокси, пиразолил, С1-8алкилпиразолил, имидазолил, бензимидазолил, 6-оксо-6Н-пиридазинил, С1-8алкил-6-оксо-6Н-пиридазинил, піперазиніл, N-С1-8алкилпиперазинил, пиперидинил, дифторпирролидинил, фенилимидазолил, оксо-пирролидинил, оксо-оксазолидинил, морфолинил, оксо-морфолинил, оксо-пиридинил, 2-оксо-2H-пиразинил, дифторпиперидинил, галоС1-8алкилпиперидинил, пиперидинилС1-8алкокси, оксетанилокси, С1-8алкилпиразолил, галопиридинил, С1-8алкилпиридинил, С3-8циклоалкил, С3-8 циклоалкилС1-8алкил, галофенил, С1-8алкилкарбониламино-С3-8-циклоалкіл-С1-8алкил, галоС1-8алкилпиперазинил, С1-8алкиламино, С1-8алкокси-С1-8алкилпиперазинил, С3-8циклоалкилпиперазинил, гексагидропирроло[1,2-а]пиразинил, 5,6-дигідро-8Н-[1,2,4]триазоло[4,3-а]пиразин-7-іл, С1-8алкилимидазол�8алкилпиперазинил, гексагідро-пирроло[1,2-а]пиразинил, галоазетидинил, пиримидинил і С2-8алкенилокси; А1 означає-CH2-, карбоніл, -С(O)O - або відсутній; А2 означає N, CR7; А3 означає N, CR8; А4 означає N, CR9; R7 означає H, С1-8алкил, галоС1-8алкил, галоген, гідроксил, галоС1-8алкиламинокарбонил; галофенилС1-8алкиламинокарбонил, феніл-3-8-циклоалкиламинокарбонил, галоС1-8алкилфенилС1-8алкиламинокарбонил, галофенилС3-8 циклоалкиламинокарбонил, галофенилС3-8циклоалкилС1-8алкиламинокарбонил; R8 означає H, С1-8алкил, галоС1-8алкил, галоген або гідроксил; або R7 і R8 разом з атомом вуглецю, до якого вони приєднані, утворюють С3-8циклоалкил або замещенний піролідин, де замещенний піролідин являє собою піролідин, N-замещенний галоС1-8алкилом або формилом; R9 означає H, С1-8алкил, галоС1-8алкил, галоген або нітро; або R8 і R9 разом з атомом вуглецю, до якого вони приєднані, утворюють С3-8циклоалкил; або його фармацевтично прийнятна сіль , З'єднання інгібують фермент катепсинів, що дозволяє використовувати їх у фармацевтичних композиціях. 4 н. і 23 з.п. ф-ли, 8 схем, 1 табл., 88 пр.

Азолоазиниевие солі фторхінолонів, що володіють антибактеріальною і противірусною дією

Винахід відноситься до азолоазиниевим солей сполук фторхінолонового ряду формул 4а, 5а, 7а-б та 8-б, володіє антибактеріальною і противірусною властивостями. Заявлені сполуки можуть бути використані для створення лікарського засобу для екстреної профілактики і лікування інфекцій, спричинених патогенами як бактеріальної, так і вірусної природи, в тому числі особливо небезпечних. В загальних формулах 4 і 5 R=СН3, R1=С2Н5; R=Н, R1=С2Н5; R=С2Н5, R1=цикло-С3Н7, у формулах 7 і 8 R=Н (7а, 8а); R=СН3 (7б, 8б). 8 табл., 2 пр.

Хинолоновое з'єднання і фармацевтична композиція

Винахід відноситься до галузі органічної хімії, а саме до нових похідних хинолин-4-вона формули (1) або до його фармацевтично прийнятною солі, де R1 являє собою: (1) водень, (2) С1-С6 алкіл, (35) карбамоил-С1-С6 алкіл, необов'язково містить морфолинил-С1-С6 алкіл, або (36) фосфонокси-С1-С6 алкіл, необов'язково містить одну або дві С1-С6 алкільні групи на фосфоноокси групі; R2 являє собою: (1) водень або (2) С1-С6 алкіл; R3 являє собою феніл, тиенил або фурил, де фенільного кільця, представлене R3, може бути заміщено однієї С1-С6 алкоксигруппой; R4 і R5 пов'язані з утворенням групи, представленої будь-який з наступних формул:,,,,,, або групи, представленої наступною формулою: групи, необов'язково містить один або більше заступників, вибраних з групи, що складається з С1-С6 алкільних груп і оксогрупп; R6 являє собою водень; і R7 являє собою С1-С6 алкоксигруппу. Винахід відноситься до фармацевтичної композиції на основі сполуки формули (1), профілактичного та/або терапевтичного засобу на основі сполуки формули (1), застосування сполуки формули (1), способу отримання сполуки формули (1b), а також до конкретних сполук. Технічний резулваний, викликаних неврологічної дисфункцією, або захворювань, викликаних порушенням функції мітохондрій. 12 н. і 6 з.п. ф-ли, 1 табл., 257 пр. ,

Пиразини для використання в якості модуляторів дельта-опіоїдних рецепторів

Винахід відноситься до галузі органічної хімії, а саме до похідних пиразина формули I, а також до його энантиомерам, диастереомерам і фармацевтично прийнятним солей, де R1 обраний із групи, що складається з ii) пиридинила, необов'язково має один заступник, обраний із групи, що складається з C1-4алкокси і ціано; та iii) піримідин-5-мулу; або R1 необов'язково являє собою метоксиметил, коли Y являє собою этинил; Y являє собою этинил або зв'язок; R2 являє собою феніл, бензофураніл, 2,3-дигидробензофуранил, бензо[1,3]диоксол-5-іл, індол або пиридинил, замещенний метилом, при цьому феніл має від одного до двох заступників, незалежно вибраних з групи, що складається з C1-4алкила, C1-4алкокси, фтору, хлору, ціано, цианометила, дифторметокси, трифторметокси та гідрокси; або R2 являє собою феніл, має один C1-4алкилкарбониламино або 1Н-імідазол-1-ильний заступник; X являє собою O або CH2; L відсутня, a R3 являє собою 4-аминоциклогексил, або L являє собою метилен, а R3 обраний із групи, що складається з i) піролідин-2-мулу; ii) 1-аминоэт-1-мулу; та iii) 1-аминоциклопент-1-мулу; або R3 об'єднаний в один цикл з L атомом азоту, до якого приєднаний L, з утворенням пиперази�я формули I, способу лікування болю і деяких нейродегенеративних захворювань. Технічний результат: отримано нові похідні пиразина, корисні при лікуванні болю та деяких нейродегенеративних захворювань. 8 н. і 13 з.п. ф-ли, 3 табл., 13 пр.

Біциклічні азотовмісні гетероциклічні сполуки, корисні при лікуванні гепатиту с

Винахід відноситься до галузі органічної хімії, а саме до нових гетероциклическим з'єднань загальної формули (I) або фармацевтично прийнятним солей, де X1 позначає N і X2, X3 і X4 позначають CR5; або X1 і X2 позначають N і X3 і X4 позначають CR5; або X1, X2 і X4 позначають CR5, і X3 позначає N; X1, X2, X3 і X4 позначають CR5; R1 позначає (a) гетероарильний радикал, обраний із групи, що включає пиридинил, 2-оксо-1,2-дигідропіридин-3-іл, 2,4-діоксо-3,4-дигідро-2Н-піримідин-1-іл, зазначений гетероарил необов'язково містить в якості заступників галоген, C1-C6-алкіл, C1-C6-гидроксиалкил, C1-C3-алкокси-C1-C3-алкіл, C1-C6-алкоксигруппу, або (b) гетероциклічний радикал, обраний із групи, що включає 2-оксотетрагидропиримидин-1-іл, 2,6-диоксотетрагидропиримидин-1-іл, 2,4-діоксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-іл і 2,4-диоксотетрагидропиримидин-1-іл; R2 позначає водень або C1-C6-алкоксигруппу; R3 позначає (a) феніл, (b) піридин, де зазначений феніл або зазначений піридин незалежно необов'язково містять 1-3 заступника, вибраних з групи, що включає галоген, (CH2)nNRcRd, або (з) NRaRb, (d) водень, (e) галоген; Ra і Rb разом з атомом азоту, до якого вони приєднані, утворюють циклічний амін, містить від 3 до 5 атомів вуглецю, незалежно замещначают водень, SO2R8, де R8 позначає C1-C6-алкіл; R4 позначає CF3, CH2CF3 або CR4aR4bR4c, де (i) R4a, R4b і R4c незалежно обрані з групи, що включає C1-C3-алкіл, CD3; або (ii) взяті разом R4a і R4b утворюють C2-C4-алкилен і R4c позначає цианогруппу або C1-C2-фторалкил; R5 в кожному випадку незалежно позначає водень, галоген, C1-C6-алкоксигруппу або C1-C6-алкіл; n в кожному випадку незалежно одно 0-3. Винахід відноситься до способу лікування інфікування вірусом гепатиту С, способу інгібування реплікації HCV, застосування формули сполуки (I) та фармацевтичної композиції на його основі. Технічний результат: одержано нові гетероциклічні сполуки формули (I), що володіють корисною біологічною активністю. 6 н. і 18 з.п. ф-ли, 3 табл., 43 пр.

Спосіб одержання 1-(1-адамантил)-3,4-динитро-5-(o-r)-1h-пиразолов

Винахід відноситься до хімії похідних адамантану, а саме до нового способу одержання 1-(1-адамантил)-3,4-динитро-5-(O-R)-1H-пиразолов наведеної нижче загальної формули нуклеофильним заміщенням з фенолами і оксимами. Дані сполуки можуть бути вихідними сполуками для синтезу терапевтично активних речовин. Запропонований спосіб полягає у взаємодії 1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1H-піразолу з відповідним оксимом, вибраного з ряду: оксим ацетону, оксим ацетофенона, або похідних фенолу, вибраного з ряду: 4-бромфенол, 2-нітрофенол, в присутності гідроксиду натрію при мольному співвідношенні 1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1H-піразолу та відповідного оксима або похідного фенолу, гідроксиду натрію, рівному 1:1:1, в середовищі вода:ацетонітрил при об'ємному співвідношенні 1:2 відповідно, при температурі 25°C протягом 1-5 ч. Технічним результатом є розширення спектру одержуваних цільових сполук з досить великим виходом. 4 пр.
Up!