Електромагнітний пристрій для стабілізації смуги, виготовленої з феромагнітного матеріалу, і зменшення деформації зазначеної смуги і відповідний спосіб

 

Область техніки, до якої належить винахід

Винахід відноситься до області техніки, пов'язаної зі способами нанесення покриттів і пристроями для нанесення покриттів на плоскі тіла, виготовлені з феромагнітного матеріалу, такі як сталева смуга. Зокрема, винахід відноситься до пристрою для стабілізації металевої смуги з феромагнітного матеріалу в процесі нанесення покриття з розплаву металу (наприклад, в процесі гальванізації). Справжній винахід також відноситься до пристрою для нанесення покриття з розплаву металу на металеву смугу, що містить зазначене електромагнітне пристрій. У кінцевому рахунку, даний винахід відноситься до способу стабілізації смуги з феромагнітного матеріалу, наприклад, металевої смуги, та/або корекції деформації зазначеної смуги.

Рівень техніки

Як відомо, на поверхню смуг з феромагнітного матеріалу, наприклад, на поверхню металевих смуг, наносять покриття, застосовуючи відповідні способи нанесення покриттів. На фіг.1 схематично показано традиційне пристрій для нанесення покриття у процесі проходження металевої смуги 4 через тигель 111, вміщає ванну 7 ранаружи з певним нахилом і виводиться з тигля у вертикальному напрямку за допомогою роликів 2, 3, які встановлені всередині тигля 111. Зокрема, ролик 2, іменований «занурювальним роликом», призначений забезпечувати траєкторію переміщення металевої смуги 4, а додаткові коригувальні ролики 3 призначені частково коригувати деформацію металевої смуги 4, так звану «поперечну» деформацію, а також частково стабілізувати металеву смугу.

Нижче по ходу тигля 111, тобто на виході з ванни 7 розплавленого металу, встановлений блок для видалення з поверхні металевої смуги надлишків покриття за допомогою повітряних ножів (за допомогою повітря або інертних газів) або магнітних ножів 5, счищающих надлишки розплавленого металу з поверхні металевої смуги і направляючих зазначені надлишки розплавленого металу назад у ванну 7.

Після видалення надлишків покриття металева смуга 4 піддається охолодженню допомогою струминного охолоджувального пристрою 5', вертикально розміщеного вздовж напрямку переміщення смуги. Після охолодження за допомогою зазначеного охолоджувального пристрою 5' металева смуга 4 досягає верхнього ролика 6, при цьому необхідно забезпечити умови, при яких не буде поставлено під загрозу якість покриѽого способу нанесення покриття металева смуга 4, розташовується вертикально, обов'язково повинна підтримуватися в натягнутому положенні між двома пунктами, відстань між якими становить зазвичай від 30 до 50 м.

Останнім часом замість способів нанесення покриттів з використанням великогабаритних тиглів, вміщуючих розплавлений метал (аж до 400 т), були розроблені способи нанесення покриттів з використанням відносно невеликих тиглів 111', в яких розплав металу утримується за допомогою магнітного поля (див. фіг.2). У зазначених тиглях 111' відсутні рухомі механічні деталі, і коли металева смуга 4 проходить у вертикальному напрямку через тигель, ванна розплавленого металу утримується в тиглі допомогою електромагнітного пристрою 8. Конкретніше, в тигель 111', вміщає ванну розплавленого металу, що утримується магнітним полем, металева смуга 4 надходить через вхідний отвір 9, розташоване на дні зазначеного тигля, і виходить через вихідний отвір, яке розташоване навпроти вхідного отвору.

При здійсненні способів нанесення покриття з допомогою пристроїв, описаних і схематично показані на фіг.1 і 2, металева смуга 4 піддається вібрації, яку викликають, глмощью пристрою, представленого на фіг.1, вібрація металевої смуги пояснюється наявністю зазорів між використовуваними механічними напрямними елементами, зокрема, роликами 2, 3, а при здійсненні способу нанесення покриття з допомогою пристрою, представленого на фіг.2, вібрація металевої смуги викликається дією електромагнітного пристрою 8, що забезпечує левітацію розплавленого металу 7. Як вже зазначалося вище, при здійсненні способу нанесення покриття з допомогою пристрою, представленого на фіг.1, металева смуга також зазнає статичну деформацію (поперечну), пов'язану з локальної пластичної деформацією металевої смуги поблизу заглибних роликів 2, 3. Зазначене явище також істотно порушує стабільність подачі металевої смуги 4. Крім того, при здійсненні способу нанесення покриття з допомогою пристрою, представленого на фіг.2, вібрація металевої смуги 4 може призвести до порушення нижньої вільної поверхні металевої ванни 7 і, отже, до викидів бризок розплавленого металу з поверхні ванни.

Зазначені недоліки можуть стати причиною зміни товщини покриття по довжині металевої смуги 4, т. е. м�ах встановлюється мінімальний поріг товщини покриття, перевищення якого неприпустимо. Фактично, в результаті вібрації і статичної деформації металевої смуги 4, покриття розподіляється нерівномірно, крім того, знижується ефективність дії газових і/або електромагнітних ножів, оскільки відстань від ножів до металевої смуги повинна бути збільшена, щоб не виник випадковий контакт ножів з металевою смугою. У зв'язку з цим, зазвичай передбачається таке перевищення товщини покриття, щоб був гарантований мінімальний поріг товщини покриття на 95% поверхні металевої смуги 4. При нанесенні покриття зменшують швидкість подачі металевої смуги, що призводить до небажаного зниження продуктивності.

Слід зазначити, що викид бризок рідкого металу через вхідний отвір 9 тигля 111', що відбувається при здійсненні способу нанесення покриття з допомогою пристрою, представленого на фіг.2, чинить негативний вплив на якість покриття. Фактично, зазначені бризки розплавленого металу налипають на активовану поверхню металевої смуги 4 і миттєво взаємодіють з смугою до її надходження в ванну 7 розплавленого металу. В результаті зазначеного явища на повества металевої смуги 4.

У зв'язку з вищесказаним, при нанесенні покриття зазначеним способом необхідно в пристрої для нанесення покриття мінімізувати вібрацію і деформацію металевої смуги 4, зокрема, на ділянці вище по ходу і/або нижче по ходу тигля, що вміщує розплавлений метал. Щоб у процесі нанесення покриття поліпшити стабільність металевої смуги, в минулому було розроблено електромагнітний пристрій, який встановлювали в області, де повинна бути мінімізована вібрація (наприклад, поблизу газових ножів).

На фіг.3 показано електромагнітне пристрій, що використовується в даний час для локальної стабілізації металевої смуги 4 в процесі нанесення покриття. Представлене на фіг.3 пристрій містить кілька пар електромагнітних виконавчих елементів 10, 10', 10", 10"', кожен з яких сформована з двох електромагнітів, звернених один до одного. Кожен з електромагнітних виконавчих елементів вирівняний, щонайменше, з одним суміжних електромагнітним виконавчим елементом в напрямку 100', яке ортогонально напрямом 100 переміщення металевої смуги 4. Харчування струмом кожного електромагніту електромагнітних виконавчих елементів �гнав, встановлює силу струму, що подається до електромагнітних виконавчих елементів, утвореним парою електромагнітів, створюється на підставі робочої інформації, наприклад, про фактичний стан металевої смуги 4 щодо теоретичної лінії проходження, товщині і однорідність покриття, товщині і/або ширині металевої смуги 4, або лінійної швидкості. Зокрема, у пристрої, показаному в якості прикладу на фіг.3, сигнал виходить з датчиків положення 11, 11', 11", 11"', призначених визначати положення металевої смуги 4 щодо теоретичної лінії проходження. Точніше, згідно сигналу, що йде від кожного датчика, активуються звернені один до одного електромагніти електромагнітного виконавчого елемента. Управління відповідною парою електромагнітних виконавчих елементів 10, 10', 10", 10"' забезпечується на основі сигналів, що надходять від датчиків положення 11, 11', 11", 11"'. Таким чином, кількість датчиків 11, 11', 11", 11"' обов'язково має відповідати кількості електромагнітних виконавчих елементів 10, 10', 10", 10"', містять пару електромагнітів.

На фіг.4 показаний вигляд зверху пристрою, представленого на фа 4 знаходиться під дією сил, прикладених парою електромагнітів електромагнітних елементів 10, 10', 10", 10"', причому результуючі сили 14, 14', 14" діють на смугу строго вибірково, проте крапки додатка зазначених результуючих сил не відповідають теоретичним точкам 15 додатки результуючих сил для забезпечення стабільності металевої смуги (тобто забезпечення розташування смуги в теоретичній площині 50), а саме для запобігання коливань смуги і компенсації статичної деформації смуги.

З вищесказаного можна зробити висновок, що обмежена кількість електромагнітів не може забезпечити коригування всіляких змін конфігурації металевої смуги 4. Також слід зазначити, що при обмеженій кількості електромагнітів виникають додаткові проблеми, пов'язані з додатком сил до крайових ділянок 4' металевої смуги 4. Фактично, результуюча сила, що створюється кожною парою електромагнітів, залежить від протяжності ділянки металевої смуги 4, зверненого до зазначених электромагнитам, і, отже, змінюється при зміні поперечного розміру (ширина 4") смуги (див. фіг.7).

На фіг.5 і 7 показана металева смуга 4 і сили, створювані чеѸ шириною 4" металевої смуги 4. Слід зазначити, що сили, створювані зазначеними чотирма електромагнітами 13, прикладаються локально і не надають ефективної дії на крайові ділянки 4' металевої смуги 4. Отже, необхідно збільшити силу струму, що подається на електромагніти 13, щоб забезпечити необхідну компенсацію деформації. Однак це призводить до швидкого насичення електромагнітів 13 і до виникнення проблем, пов'язаних з перевантаженням.

Технічне рішення, представлене на фіг.5, може бути покращено за рахунок збільшення кількості електромагнітів 13, розміщених в поперечному напрямку 100' і максимально наближених один до одного, як показано на фіг.6. Однак при реалізації зазначеного технічного рішення може відбутися, по суті, «круглі» розподіл сил, діючих на металеву смугу 4, крім того, необхідно істотне збільшення кількості блоків живлення і кабелів для приведення в дію різних електромагнітів 13, отже, ускладнюється як пристрій, так і його управління і, відповідно, зростають витрати.

У патентній заявці WO 2006/101446 описується інше електромагнітне пристрій для стабілізації металевої смуги 4, в якому для вирішення птва електромагнітів, а саме трьох електромагнітів, усувають три основні форми мод коливань смуги. Згідно патентній заявці ЄР 1784520 в пристрої для локальної стабілізації металевої смуги передбачені бічні магніти, які встановлені рухливі, завдяки чому, можна змінити їх розташування у відповідності з шириною металевої смуги, тобто коли потрібно, можна сконцентрувати силу, щонайменше, на крайових ділянках смуги. Очевидно, що наведені вище технічні рішення не можна вважати задовільними, оскільки вони ефективні лише для вирішення певних форм мод коливань, тобто ефективні при певній і чітко вираженої смуги нестабільності.

Розкриття винаходу

Отже, основне завдання цього винаходу полягає в тому, щоб запропонувати електромагнітне пристрій для стабілізації смуги, виготовленої з феромагнітного матеріалу, наприклад, металевої смуги, і зменшення деформації зазначеної смуги в процесі нанесення покриття. Таким чином, одне із завдань цього винаходу полягає в тому, щоб запропонувати електромагнітне пристрій, здатний ефективно зменшити вібрацію смуги, виготовленої з ферромагнитногбретения полягає в тому, щоб запропонувати пристрій, який в рамках процесу, заснованого на електромагнітної левітації рідкого металу, здатне усунути витік рідкого металу, викликану дією магнітного поля, що забезпечує левітацію розплавленого металу. Також завдання цього винаходу полягає в тому, щоб запропонувати пристрій, яке буде надійним в експлуатації, легко виготовляти і конкурентоспроможним щодо витрат.

Таким чином, даний винахід відноситься до електромагнітного пристрою, що містить перші електромагніти, вирівняні в напрямку, паралельному першої теоретичної лінії проходження зазначеної металевої смуги і ортогональному напрямку переміщення смуги, яке, в свою чергу, паралельно зазначеної теоретичній площині. Електромагнітне пристрій також містить другі електромагніти в дзеркальному розташуванні із зазначеними першими електромагнітами щодо зазначеної теоретичної лінії проходження металевої смуги. Кожен з електромагнітів має сердечник, що містить, принаймні, один полюс, і одну питаемую струмом котушку, навиту навколо зазначеного полюса.

Електромагнітне пристрій згідно изй з'єднаний, щонайменше з одним зазначеним полюсом кожного з перших електромагнітів, і містить другий з'єднувальний елемент, виготовлений з феромагнітного матеріалу, який з'єднаний щонайменше з одним зазначеним полюсом кожного з других електромагнітів. Другий з'єднувальний елемент розташований, по суті, дзеркально з зазначеним першим з'єднувальним елементом щодо зазначеної теоретичної лінії проходження зазначеної металевої смуги.

Наступний аспект цього винаходу відноситься до пристрою для нанесення покриття на смугу, виготовлену з феромагнітного матеріалу, містить електромагнітне пристрій згідно з цим винаходу.

Згідно додаткового аспекту винаходу, для вирішення поставленої задачі пропонується спосіб стабілізації подається смуги, виготовленої з феромагнітного матеріалу, та/або корекції деформації зазначеної смуги, здійснюваний з допомогою вищезгаданого пристрою, причому зазначений спосіб, включає наступні етапи:

- генерування перших незалежних магнітних полів і генерування друге незалежних магнітних полів в дзеркальному розташуванні із зазначеними першими незалежними магнитнизанних перших магнітних полів за допомогою першого засоби для передачі і розподілу магнітних полів з метою створення першого безперервного магнітного поля, розподіляється в поперечному напрямку, паралельному зазначеній смузі;

- передача і розподіл зазначених друге магнітних полів за допомогою другого засоби для передачі і розподілу магнітних полів з метою створення другого безперервного магнітного поля, що розподіляється у зазначеному поперечному напрямку дзеркально з зазначеним першим безперервним магнітним полем, створеним за допомогою зазначеного першого засоби для передачі і розподілу магнітних полів.

Короткий опис креслень

Додаткові ознаки і переваги винаходи будуть більш очевидні з докладного опису кращих, але не виняткових варіантів здійснення електромагнітного пристрою згідно з цим винаходу, розкритого допомогою неогранічітельного прикладу з посиланням на додані креслення.

Фіг.1 і 2 - схематичний вигляд першого пристрої для нанесення покриття на металеву смугу і вид другого пристрої для нанесення покриття на металеву смугу.

Фіг.3 і 4 - вигляд у перспективі і вид зверху електромагнітного пристрою згідно відомого рівня техніки.

Фіг.5, 6 і 7 - види зверху різних електромагнітних пристроїв, згідно з відомим рівнем �ю.

Фіг.9 і 10 - різні типи деформації смуги, кориговані за допомогою електромагнітного пристрою, представленого на фіг.8.

Фіг.11 - вигляд у перспективі електромагнітного пристрою, представленого на фіг.8.

Фіг.12, 13, 14 і 15 - різне розподіл діючих на смугу сил, створюваних електромагнітним пристроєм, представленим на фіг.8 і 9.

Фіг.16 і 17 - вигляд зверху, вигляд у перспективі другого варіанту електромагнітного пристрою відповідно до цього винаходу.

Фіг.18 і 19 - види збоку різних варіантів електромагніту електромагнітного пристрою, представленого на фіг.8-11.

Фіг.20 і 21 - види збоку різних варіантів електромагніту електромагнітного пристрою, представленого на фіг.16-17.

Фіг.22 - вигляд у перспективі третього варіанту пристрою відповідно до цього винаходу.

На кресленнях однакові елементи й компоненти позначені однаковими ссилочними позиціями.

Детальний опис винаходу

Електромагнітне пристрій 1 згідно з цим винаходу може бути застосоване для стабілізації смуги з феромагнітного матеріалу (званої надалі просто «смугою 4») і мінімізації деформації (поперечної) зазначеної смуги, предпочтиточтительно застосовувати для стабілізації смуги 4, зокрема, в пристроях для нанесення покриття, приклади яких схематично показані на фіг.1 або на фіг.2. З подальшого опису стане очевидно, що електромагнітне пристрій згідно винаходу можна застосовувати не тільки для того, щоб скоригувати будь-яку деформацію смуги, виготовленої з феромагнітного матеріалу, але також і для того, щоб навмисне деформувати смугу.

На фіг.8-22 представлені можливі варіанти електромагнітного пристрою 1 згідно з цим винаходу. Електромагнітне пристрій 1 згідно винаходу містить перші електромагніти 15, 15', 15", 15"' і другі електромагніти 16, 16', 16", 16"'. Перші електромагніти 15, 15', 15", 15"' вирівняні в поперечному напрямку 100', по суті, паралельному теоретичної лінії 50 проходження смуги 4 і ортогональному напрямку 100 переміщення, яке паралельно зазначеної теоретичній площині. Аналогічно, другі електромагніти 16, 16', 16", 16"' вирівняні в напрямку, який також паралельно теоретичної лінії 50 проходження смуги 4 і ортогонально вказаним напрямом переміщення 100. Конкретніше, щодо зазначеної теоретичної площини 50, перші електромагніти 15, 15', 15", 15"' �овосочетание "теоретична лінія 50 проходження" має відношення до теоретичної площини, уздовж якої смуга 4 повинна переміщатися при ідеальних умовах, тобто без будь-яких коливань та відхилень.

Згідно з цим винаходу, кожен з електромагнітів, а саме перше і друге електромагнітів 15, 15', 15", 15"', 16, 16', 16", 16"', має сердечник, що містить, принаймні, один полюс, і, щонайменше, одну котушку, намотану навколо зазначеного полюса і питаемую струмом, при цьому сила, переважно, є регульованою.

У кращому варіанті пристрої, показаному на кресленнях, сердечник має, по суті, "Е"-образну конструкцію, тобто містить три полюси 18, 18', 18" і ярмо 19, яка з'єднує один з одним зазначені полюса 18, 18', 18". Зазначені полюса 18, 18', 18" і зазначене ярмо 19, можуть бути виготовлені з феромагнітного матеріалу, який може бути як шаруватим, так і неслоїстим. Конкретніше, сердечник містить перший полюс 18, другий полюс 18', розташований над зазначеним першим полюсом 18, і середній полюс 18", розташований між зазначеним першим полюсом 18 і зазначеним другим полюсом 18'. Кожен із зазначених електромагнітів 15, 15', 15", 15"', 16, 16', 16", 16"' також містить, щонайменше, одну питаемую струмом котушку, навиту навколо одного із зазначених � 15, 15', 15", 15"', 16, 16', 16", 16"' містить тільки два полюси, причому, щонайменше, навколо одного з полюсів навита котушка. Отже, серцевина кожного з електромагнітів 15, 15', 15", 15"', 16, 16', 16", 16"' має, по суті, "C"-образну конструкцію, а не "E"-образну конструкцію, описану вище.

При подачі живлення на котушку або котушки перших електромагнітів генеруються перші магнітні поля з першої сторони зазначеної смуги 4. Отже, генерування і регулювання зазначених перше магнітних полів здійснюється незалежно. Інакше кажучи, кожне магнітне поле відрізняється по напруженості від інших магнітних полів, оскільки на котушку або котушки подається струм різної сили. Аналогічно, при подачі живлення на котушки друге електромагнітів 16, 16', 16", 16"' генеруються другі магнітні поля, теж незалежні, кожне з яких знаходиться у дзеркальному розташуванні з одним з перших магнітних полів.

Згідно з цим винаходу електромагнітне пристрій 1 містить перший з'єднувальний елемент 26, виготовлений з феромагнітного матеріалу, і другий з'єднувальний елемент 26', виготовлений з феромагнітного матеріалу. Перший соединител�національний елемент 26' з'єднує один з одним сердечники друге електромагнітів 16, 16', 16", 16"'. Перший з'єднувальний елемент 26 і другий з'єднувальний елемент 26' розташовані дзеркально щодо теоретичної площини 50 подачі. Зокрема, у варіантах, представлених на кресленнях, перший з'єднувальний елемент 26 з'єднує один з одним середні полюса 18" перше електромагнітів 15, 15', 15", 15"', а другий з'єднувальний елемент 26' з'єднує один з одним середні полюса 18" друге електромагнітів 16, 16', 16", 16"'.

На фіг.8 представлений схематичний вигляд першого варіанту пристрою 1 згідно з цим винаходу. Перший з'єднувальний елемент 26 і другий з'єднувальний елемент 26', переважно, являють собою стрижні прямокутного перерізу, виготовлені з феромагнітного матеріалу, який може бути як шаруватим, так і неслоїстим. Відповідно до вищесказаного, два з'єднувальних елемента 26, 26' знаходяться в дзеркальному розташуванні щодо теоретичної площини 50, при цьому їх поздовжня вісь паралельна поперечному напрямку 100' вирівнювання електромагнітів 15, 15', 15", 15"', 16, 16', 16", 16"', тобто ортогональна напрямом 100 переміщення смуги 4. Зокрема, в кращому варіанті пристрою 1 протяжність кожного з двох соединительпоперечном напрямку.

Перший з'єднувальний елемент 26 передає і розподіляє перші магнітні поля, що генеруються першими електромагнітами 15, 15', 15", 15"', з метою створення першого безперервного магнітного поля, що розподіляється в поперечному напрямку 100'. По суті, перше безперервне магнітне поле створюється першим з'єднувальним елементом 26, визначальним «перший джерело магнітного поля», що розподіляється в просторі таким чином, що всі точки профілю смуги 4 знаходяться під дією магнітних сил. Аналогічно, другий з'єднувальний елемент передає і розподіляє другі магнітні поля, що генеруються другими електромагнітами 16, 16', 16", 16"', з метою створення другого безперервного магнітного поля, що розподіляється в поперечному напрямку 100' і знаходиться в дзеркальному розташуванні з першим безперервним магнітним полем, створеним першим з'єднувальним елементом 26. Другий з'єднувальний елемент 26', по суті, визначає "другий джерело магнітного поля", розподіляється у просторі, при цьому зазначений другий джерело знаходиться в дзеркальному розташуванні з першим джерелом, визначеним першим з'єднувальним елементом 26.

Завдяки харчуванню різних котушок електромагнітів �визначення сил в просторі вздовж всього профілю смуги 4, незалежно від її ширини. У зв'язку з цим, слід зазначити, що під час однієї і тієї ж операції нанесення покриття можна обробляти 4 смуги різної ширини. За допомогою пристрою згідно винаходу, переважно, здійснюється заплановане розподіл сил незалежно від ширини смуги. Також слід зазначити, що оскільки постійно створюються змінні сили, безперервно діючі по всій ширині смуги 4, у пристрої 1 згідно винаходу, на відміну від пристроїв відомого рівня техніки, відпадає необхідність в рухомих деталях, що забезпечують переміщення джерела сили з метою прикладання сили до крайових ділянках смуги.

На фіг.8 пунктирною лінією показана можлива деформація металевої смуги 4 (згадується в подальшому описі як «деформація металевої смуги 4»), суцільною лінією показано положення металевої смуги 4, яке забезпечується завдяки пристрою 1 згідно з цим винаходу. Отже, за допомогою зміни сили струму, напруги котушки електромагнітів 15, 15', 15", 15"', 16, 16', 16", 16"' пристрою 1, і завдяки досягненню необхідної орієнтації сил, можна отримати безперервний розподіл сил по всій ширині металличества згідно з цим винаходу, на відміну від традиційних пристроїв, до кожної точки профілю металевої смуги 4 прикладається сила певної величини і певної орієнтації, завдяки чому зменшується відхилення смуги від ідеального положення (теоретичній площині 50).

Наприклад, як показано на фіг.8, перша половина ширини металевої смуги 4 знаходиться під дією сил 45, які орієнтовані в першому напрямку і, таким чином, мінімізують перше відхилення 46 смуги від відповідного теоретичного положення, тобто від теоретичної лінії 50 проходження смуги. У той же самий час, інша половина металевої смуги 4, напрямок відхилення якої від теоретичної площини 50 протилежно відхилення першої половини смуги, знаходиться під дією сил 45', орієнтованих в другому напрямку, протилежному першому напрямку.

На фіг.9 і 10 показані інші типи деформацій металевої смуги 4, які здатна скорегувати електромагнітне пристрій 1 згідно з цим винаходу. Слід зазначити, що деформація, показана, зокрема, на фіг.10, аналогічна деформації, показаної на фіг.4, яку, як описувалося вище, не можуть ефективно скоригувати традиц які звернені до электромагнитам. Два з'єднувальних елемента 26, 26' електромагнітного пристрою 1 згідно винаходу, на відміну від традиційних пристроїв, що забезпечують такий розподіл сил, що весь профіль металевої смуги 4 знаходиться під впливом зазначених сил.

Приклади, представлені на фіг.8, 9 і 10, підтверджують, що пропоноване у винаході електромагнітне пристрій 1 здатне скоригувати будь-яку деформацію металевої смуги 4, тобто металева смуга 4 може утримуватися, по суті, уздовж теоретичній площині 50. Звідси випливає висновок, що електромагнітне пристрій 1 згідно винаходу є надзвичайно універсальним з точки зору функціональності, завдяки чому, вказаний пристрій може застосовуватися в процесі нанесення покриття, як для коригування коливань, що викликаються пристроями для видалення зайвої покриття (газові або магнітні ножі), так і для коригування деформацій, створюваних роликами в процесі нанесення покриття, заснованому на електромагнітної левітації ванни розплавленого металу.

На фіг.12-15 показано інші варіанти розподілу сил, які можна забезпечити за рахунок зміни сили струму (позначено ссилочними позиціями 23, 23', 23�ї показана металева смуга 4, і тільки перші електромагніти 15, 15', 15", 15"'. На фіг.13 показано розподіл сил і, зокрема, положення відповідної результуючої сили 22 при подачі струму 23 першій сили до одного з наявних електромагнітів (який позначений посилальної позицією 15'). Разом з тим, на фіг.14 схематично показано розподіл сил в результаті одночасної активації двох електромагнітів 15' 15", на які подається, відповідно, струм 23" і струм 23"', причому сила струму 23" відрізняється від сили струму 23"'.

Нарешті, на фіг.15 показано розподіл сил в результаті одночасної активації двох суміжних електромагнітів 15', 15", котушки яких подається струм 23' однакової сили. При порівнянні фіг.13, 14 і 15, слід зазначити, що місце розташування точки докладання результуючої сили 22 змінюється в залежності від кількості і розташування активованих електромагнітів, і також в залежності від сили струму, який подається до котушок електромагнітів 15, 15', 15", 15"', 16, 16', 16", 16"'.

На фіг.18 і 19 показаний вид збоку електромагніту (позначеного посилальної позицією 15), який може використовуватися пристрої, раніше поданій на фіг.8-11. Зокрема, на фіг.18 показано переважний варіант ел�чника. У зазначеному технічному рішенні висота котушки, переважно, збільшена.

На фіг.19 представлено альтернативне технічне рішення, в якому передбачено три живляться струмом котушки: середня котушка 17, намотана навколо середнього полюса 18", перша допоміжна котушка 17', намотана навколо першого полюса 18 і друга допоміжна котушка 17", намотана навколо другого полюса 18'. Для зменшення ваги зазначені живляться струмом котушки (середня котушка 17 і допоміжні котушки 17', 17") можуть бути водоохолоджуваними. Полюси 18, 18', 18", переважно, мають призматичну форму і прямокутний перетин.

Ярмо 19 сердечника, також має призматичну форму і прямокутний перетин, з'єднує один з одним кінцеві ділянки 38 зазначених трьох полюсів 18, 18', 18", лежать у площині 51, яка, по суті, паралельна зазначеної теоретичної площини 50. Відповідний з'єднувальний елемент 26 з'єднаний з іншим кінцевим ділянкою 38' середнього полюса 18", протилежним концевому ділянці 38, сполученого з ярмом 19.

Розмір мінімального перерізу кожного з зазначених з'єднувальних елементів 26, 26' пристрою, показаного на фіг.11, повинен становити, щонайменше, одну пя�сті, зазначена довжина 32 виміряна в напрямку, по суті, паралельному зазначеної теоретичної площини 50 переміщення. Якщо перетин кожного з'єднувального елемента більша або дорівнює вказаному мінімального перетину, забезпечується оптимальна рівномірність розподілу сил, діючих на металеву смугу 4, до того ж, запобігає насичення сердечника.

У кращих варіантах електромагнітів, які показані на фіг.18 і 19, як перший полюс 18, так і другий полюс 18' не виступає фронтально за межі відповідного з'єднувального елемента 26, сполученого з середнім полюсом 18" кожного із зазначених електромагнітів 15, 15', 15", 15"', 16, 16', 16", 16"' пристрої 1. Це означає, що в кожному із зазначених електромагнітів 15, 15', 15", 15"', 16, 16', 16", 16"' відстань 35 від відповідного з'єднувального елемента 26, 26' до теоретичної площини 50 менше або дорівнює відстані 35' від першого 18 або другого 18' полюсів до тієї ж самої теоретичної площини 50 (зокрема, див. фіг.18). Слід зазначити, що вказане відстань 35' до теоретичної площини 50 від вказаного першого полюса 18 і від вказаного другого полюса 18' є однаковим.

На фіг.16 і 17 представлений �котельну деталь 27, з'єднує один з одним ярма 19 перших електромагнітів 15, 15', 15", 15"'. Пристрій 1 також містить другу з'єднувальну деталь 27', що з'єднує один з одним ярма 19 друге електромагнітів 16, 16', 16", 16"'. Зокрема, перша сполучна деталь 27 з'єднує один з одним задні ділянки ярем 19 перших електромагнітів 15, 15', 15", 15"'. Словосполучення «задній ділянка» використовується для позначення ділянки ярма, по суті, найбільш віддаленого від теоретичної лінії 50 проходження смуги. Як показано на вигляді зверху, представленому на фіг.16, друга сполучна деталь 27' аналогічним чином з'єднує задні ділянки ярем 19 друге електромагнітів 16, 16', 16", 16"'.

На фіг.20 і 21 показані види збоку різних електромагнітів електромагнітного пристрою, представленого на фіг.16 і 17. Зокрема, на фіг.20 представлено технічне рішення, згідно з яким електромагніт має одну єдину котушку 17, намотану навколо середнього полюса 18", аналогічно электромагниту згідно з технічним рішенням, представленим на фіг.18. Між тим, на фіг.21 представлено технічне рішення, згідно з яким передбачено три котушки 17, 17', 17", аналогічно технічному рішенню, описаному вище іг.18 і 19, справедливо також і для технічних рішень, представлених на фіг.20 і 21.

Згідно з варіантом, докладно показаному на фіг.20 і 21, перша сполучна деталь 27 і друга сполучна деталь 27' являють собою пластини, виготовлені з феромагнітного матеріалу, який може бути як шаруватим, так і неслоїстим. Зокрема, висота 37 перетину кожної із зазначених сполучних пластин, виміряна в напрямку, паралельному теоретичної лінії 50 проходження смуги, більше або дорівнює висоті кожного з ярем 19, які з'єднані зазначеної сполучної пластиною. Крім того, товщина кожної із зазначених з'єднувальних деталей 27, 27' у вигляді пластин, виміряна в напрямку, ортогональному зазначеної теоретичної лінії 50 проходження смуги, складає, щонайменше, 1 мм.

Слід зазначити, що рівномірність розподілу діючих на смугу сил 4 поліпшується, якщо електромагніти містять дві з'єднувальні деталі 27, 27'. Таким чином, як показано на фіг.16 розподіл сил 45, 45' для компенсації деформації смуги відрізняється від розподілу зазначених сил, забезпечуваного пристроєм, представленим на фіг.8. Слід зазначити, що технічне рішення, представлене на фіг.16і, отже, ще більш ефективну коригування смуги 4. Також слід зазначити, що при наявності двох з'єднувальних деталей 27, 27', переважно, зменшується насичення сердечників електромагнітів 15, 15', 15", 15"', 16, 16', 16", 16"" і, відповідно, підвищуються експлуатаційні характеристики пристрою 1.

На фіг.22 представлений додатковий варіант електромагнітного пристрою 1 згідно винаходу, в якому ярма 19 сердечників перших електромагнітів 15, 15', 15", 15"' складають єдине ціле, тобто виготовлені як єдине тіло 28. Аналогічно, ярма 19 сердечників друге електромагнітів 16, 16', 16", 16"' виготовлені як єдине тіло (не показано на кресленнях).

Завдяки технічним рішенням, представленим на фіг.22, можна значно підвищити ефективність електромагнітного пристрою 1, і додатково обмежити проблеми, пов'язані з насиченням електромагнітів. Також слід зазначити, що згідно із зазначеним технічним рішенням підвищується жорсткість конструкції електромагнітного пристрою 1, оскільки ярма виготовлені як «єдине тіло» 28, якому можна надати, переважно, таку конфігурацію, щоб воно служило металевої опорною конструкцією пристрою точного кондицію�встановлення електромагнітного пристрою пристрої для нанесення покриття на смугу 4, які схематично показані на фіг.1 і 2.

У будь-якому з вищенаведених варіантів електромагнітне пристрій 1 згідно винаходу містить безліч датчиків положення, здатних визначати положення попередньо заданих точок смуги 4 щодо теоретичної лінії 50 проходження смуги. Згідно типом датчиків положення, вони можуть бути встановлені більш або менш близько до області простору, яку з одного боку обмежує зазначений перший з'єднувальний елемент 26, а з іншого боку, протилежного першій стороні, обмежує зазначений другий з'єднувальний елемент 26'.

У будь-якому з вищенаведених варіантів пристрою 1 активація електромагнітів 15, 15', 15", 15"', 16, 16', 16", 16"' (тобто подача живлення до котушок електромагнітів) регулюється згідно інформації, що надходить від вищезазначених датчиків. Встановлено, що застосування вихретокових датчиків є найбільш кращим. Однак, без сумніву, можуть використовуватися датчики іншого типу, наприклад, датчики ємнісного типу або лазерні датчики.

У кращому варіанті пристрою згідно винаходу кількість вихретокових датчиків, переважно, менше ніж кількість электромагн�ь в заздалегідь заданій точці положення смуги 4, тобто визначити відхилення смуги від базової площини, яка може бути, наприклад, теоретичної площиною 50. Сигнали, що подаються зазначеними датчиками, що надходять в процесорний блок, який їх обробляє, щоб реконструювати справжню форму смуги (деформацію). Зокрема, процесорний блок реалізує интерполяционную функцію, яка з відомих точках, реконструює справжню форму смуги 4. Виходячи з дійсної форми смуги 4, процесорний блок визначає розподіл сил, які необхідно прикласти до смузі, щоб мінімізувати відхилення смуги від теоретичної лінії 50 проходження. Відповідно до зазначеного розподілу, блок управління електромагнітами (можливо поєднаний з процесорним блоком) регулює подачу живлення до котушок 17, 17', 17" електромагнітів 15, 15', 15", 15"', 16, 16', 16", 16"', щоб забезпечити достатню силу струму для створення необхідних сил.

Слід зазначити, що, на відміну від традиційних електромеханічних пристроїв, сигнали датчиків використовуються, переважно, для одночасного регулювання живлення всіх електромагнітів електромагнітного пристрою. Без сумніву, в цьому випадку можна виконати більш точну і рівномірну коррельно, дозволяє скоротити кількість застосовуваних датчиків і, таким чином, обмежити загальні витрати.

У кращому варіанті пристрою згідно винаходу вихорострумовий датчики, утворюють пару, розміщені з обох сторін смуги 4, симетрично щодо теоретичної лінії 50 проходження смуги. Слід зазначити, що вказане спеціальне розташування датчиків дозволяє автоматично калібрувати систему вимірювання на підставі даних про відстані між зверненими один до одного датчиками, оскільки вказану відстань відомо. Зазначене спеціальне розташування датчиків також дозволяє зменшити накладається на сигнал одного з датчиків шум, виникнення якого пов'язане з близькістю магнітних полів, що генеруються електромагнітами 15, 15', 15", 15"', 16, 16', 16", 16"'.

Електромагнітне пристрій згідно винаходу здатне виконувати поставлені завдання. Зокрема, пристрій забезпечує мінімізацію коливань і деформацій смуги. Застосування пристрою згідно винаходу дозволяє, переважно, зменшити надлишок покриття, необхідний для забезпечення мінімального порогу товщини покриття. Поліпшення стабільності смуги дозволяє збільшити швидкість виконання�, застосування пристрою дозволяє підвищити якість поверхні покриття. Пристрій згідно винаходу може бути ефективно пристосоване до металевих смуг різної ширини, що підтверджує його універсальність з точки зору експлуатації.

Справжній винахід також відноситься до пристрою для нанесення покриття на металеву смужку 4, що містить, щонайменше, одне описане вище електромагнітне пристрій 1 для стабілізації металевої смуги 4 під час її подачі. Першим варіантом пристрої для нанесення покриття згідно винаходу може бути пристрій, подібне схематично зображений на фіг.1, альтернативним варіантом пристрої для нанесення покриття згідно винаходу може бути пристрій, подібне схематично зображений на фіг.2. У кожному варіанті пристрої для нанесення покриття є блок для видалення надлишків покриття. Зазначений блок містить газові ножі і/або електромагнітні ножі.

Допускається монтаж пристрою 1 згідно винаходу на опорній конструкції, яка також несе, зазначений блок для видалення надлишків покриття. Електромагнітне пристрій 1, встановлене в зазначене робоче положення, може за допомогою дат�итних ножів блоку для видалення надлишків покриття. Отже, ножі можна наблизити/віддалити згідно з дійсним положенням смуги, завдяки чому досягається економія газу при використанні газових ножів або електроенергії при використанні електромагнітних ножів.

Якщо використовується пристрій для нанесення покриття, подібне показаному на фіг.2, електромагнітне пристрій 1 згідно винаходу може бути розміщена під тиглем 111', в якому ванна 7 розплавленого металу утримується за рахунок магнітної левітації. Завдяки вказаним розміщення можна зменшити вібрацію металевої смуги 4, викликану дією інтенсивних магнітних полів, необхідних для левітації ванни 7 розплавленого металу.

Пропонований у цьому винаході спосіб стабілізації та/або коригування деформації смуги 4, виготовленої з феромагнітного матеріалу, наприклад, металевої смуги) забезпечує створення перших незалежних магнітних полів, а також створення друге незалежних магнітних полів в дзеркальному розташуванні з першими магнітними полями щодо теоретичної лінії 50 проходження смуги 4. Спосіб згідно винаходу забезпечує передачу й розподіл зазначених перше магнітних полів за допомогою �ого поля, розподіляється в поперечному напрямку 100', паралельному зазначеній смузі 4. Спосіб згідно винаходу також забезпечує передачу й розподіл зазначених друге магнітних полів за допомогою другого засоби для передачі і розподілу магнітних полів з метою створення другого безперервного магнітного поля, що розподіляється у зазначеному поперечному напрямку дзеркально з одним із зазначених магнітних полів щодо зазначеної теоретичної лінії 50 проходження смуги 4.

Електромагніти містять, щонайменше, один сердечник і одну питаемую струмом котушку, генерують перші магнітні поля і другі магнітні поля. При подачі електричного струму на котушку генерується магнітне поле, яке сконцентровано в сердечнику відповідного електромагніту. По суті, окремі живляться струмом котушки є джерелами незалежних магнітних полів, що діють в локальній області простору. За допомогою першого засоби і другого засоби для передачі і розподілу магнітних полів перші і другі магнітні поля, по суті, перерозподіляються в просторі, створюючи, таким чином, перший джерело сил, які розподіляються в просторі (тобто перше ніпр�е поле).

Подається смуга 4 розташовується між двома безперервними магнітними полями, створеними таким чином, щоб будь-яка точка її профілю була намагнічена в результаті дії сил, створених безперервними магнітними полями. По суті, намагнічування смуги 4 свідчить про наявність першого і другого магнітних полів, які створені першим і другим засобами передачі та розподілу, відповідно. Розподіл сил, діючих на кожну точку смуги 4, залежить від інтенсивності та напрямку безперервних магнітних полів, створених за допомогою засобів передачі та розподілу перше і друге магнітних полів, генерованих електромагнітами.

Безсумнівно, електромагнітне пристрій 1, варіанти якого описані вище і представлені на кресленнях, дозволяє здійснити спосіб згідно винаходу. Слід зазначити, що в електромагнітному пристрої 1, зокрема, перші електромагніти 15, 15', 15", 15"' генерують перші магнітні поля, в той час як другі електромагніти 16, 16', 16", 16"' генерують другі магнітні поля. Перший з'єднувальний елемент 26 являє собою перший засіб передачі і розподілу магнітних полів. Другий з'єднувальний елемент 26', розташоване�ня магнітних полів.

Слід зазначити, що спосіб згідно винаходу може бути застосований для стабілізації металевої смуги та мінімізації деформації металевої смуги під час її подачі у виробничому процесі, а також може застосовуватися для умисного деформування смуги (хоча необов'язково), для зменшення та усунення деформації смуги, виготовленої з феромагнітного матеріалу.

1. Електромагнітне пристрій (1) для стабілізації положення смуги (4) з феромагнітного матеріалу в процесі нанесення покриття, що містить:
- перші електромагніти(15, 15', 15", 15"'), вирівняні в поперечному напрямку (100'), паралельному теоретичної лінії (50) проходження смуги (4) і ортогональному напрямку переміщення (100) смуги (4);
- другі електромагніти(16, 16', 16", 16"') у дзеркальному розташуванні з першими електромагнітами(15, 15', 15", 15"') щодо теоретичної лінії (50) проходження смуги (4),
причому кожен із зазначених електромагнітів, перших і других електромагнітів(15, 15', 15", 15"', 16, 16', 16", 16"'), містить сердечник, має щонайменше один полюс(18, 18', 18"), і щонайменше одну живить котушку(17, 17', 17"), намотану навколо зазначеного щонайменше одного поз феромагнітного матеріалу, який з'єднує сердечники зазначених перше електромагнітів(15, 15', 15", 15"');
- другий з'єднувальний елемент (26'), виготовлений з феромагнітного матеріалу, який з'єднує сердечники зазначених друге електромагнітів(16, 16', 16", 16"'), при цьому другий з'єднувальний елемент (26') розташований, по суті, дзеркально з першим з'єднувальним елементом (26) щодо теоретичної лінії (50) проходження смуги (4), виготовленої з феромагнітного матеріалу.

2. Електромагнітне пристрій (1) п. 1, в якому кожен із зазначених електромагнітів, перших і других електромагнітів(15, 15', 15", 15"', 16, 16', 16", 16"'), містить:
- перший полюс (18);
- другий полюс (18'), розташований над першим полюсом (18);
- середній полюс (18"), розташований між першим полюсом (18) і другим полюсом (18');
- ярмо (19), яке з'єднує перший полюс (18), другий полюс (18') і середній полюс (18");
причому перший з'єднувальний елемент (26), виготовлений з феромагнітного матеріалу, що з'єднує середні полюса (18") перших електромагнітів(15, 15', 15", 15"'), а другий з'єднувальний елемент (26'), виготовлений з феромагнітного матеріалу, що з'єднує середні полюса (18") друге електромагнітів(16, 16', 16", 16'�, �иполненних з можливістю визначати положення смуги (4) стосовно теоретичної площини (50) переміщення, при цьому до кожної живильної котушці (18, 18', 18") кожного з електромагнітів(15, 15', 15", 15"', 16, 16', 16", 16"') подається харчування у відповідності з положенням смуги (4) стосовно теоретичної площини (50) переміщення.

4. Електромагнітне пристрій (1) п. 3, в якому датчики розташовані з протилежних сторін щодо теоретичної площини (50) переміщення смуги (4) таким чином, щоб утворювати пару в дзеркальному розташуванні щодо теоретичної площини (50).

5. Електромагнітне пристрій (1) п. 1, в якому зазначена щонайменше одна живить котушка (17) намотана навколо середнього полюса (18").

6. Електромагнітне пристрій (1) п. 1, в якому кожен з електромагнітів(15, 15', 15", 15"', 16, 16', 16", 16"') містить:
- середню живить котушку (17), намотану навколо середнього полюса (18");
- першу допоміжну живить котушку (17'), намотану навколо першого полюса (18);
- другу допоміжну живить котушку (17"), намотану навколо другого полюса (18').

7. Електромагнітне пристрій (1) п. 1, в якому довжина першого і втов поперечному напрямку (100').

8. Електромагнітне пристрій (1) п. 1, в якому перший і другий з'єднувальні елементи (26, 26') являють собою стрижень, виготовлений з феромагнітного матеріалу, який є шаруватим або неслоїстим, з прямокутним перерізом, причому стрижень має переріз, розмір якого більше або дорівнює одній п'ятій квадрата довжини (32) кожного середнього полюса (18"), з'єднаного за допомогою зазначеного стрижня.

9. Електромагнітне пристрій (1) п. 1, в якому відстань (35) від одного з з'єднувальних елементів, першого і другого з'єднувальних елементів (26, 26'), до вказаної теоретичної лінії (50) проходження смуги менше або дорівнює відстані (35') від першого полюса (18) і другого полюса (18') до тієї ж самої теоретичної лінії (50) проходження смуги, при цьому вказані відстані (35, 35') вимірюються в напрямку, по суті, ортогональному теоретичної лінії (50) проходження смуги.

10. Електромагнітне пристрій (1) п. 1, що містить:
- першу з'єднувальну деталь (27), виготовлену з феромагнітного матеріалу, яка з'єднує один з одним окремі ярма (19) перше електромагнітів(15, 15', 15", 15"');
- другу з'єднувальну деталь (27'), виготовлену з феромагнітного �Електромагнітне пристрій (1) п. 10, в якому кожна із з'єднувальних деталей (27, 27') містить пластину, виготовлену з феромагнітного матеріалу з прямокутним перерізом, причому висота (37) перетину кожної із з'єднувальних деталей (27, 27'), виміряна в напрямку, паралельному теоретичної лінії (50) проходження смуги, більше або дорівнює висоті з'єднуються ярем (19).

12. Електромагнітне пристрій (1) п. 2, в якому ярма (19) перше електромагнітів(15, 15', 15", 15"') та/або ярма (19) друге електромагнітів(16, 16', 16", 16"') виготовлені як єдине тіло (28).

13. Система для нанесення покриття з розплаву металу на смугу (4) з феромагнітного матеріалу, що містить пристрій (1) п. 1, яка додатково містить:
- тигель (111), що вміщує ванну (7) розплавленого металу;
- блок (5) для видалення надлишків покриття, розташований нижче по ходу від тигля (111);
- опорну конструкцію для підтримки тигля (111);
причому зазначений пристрій (1) розміщено на зазначеній опорної конструкції.

14. Система п. 13, в якій тигель (111') виконаний з можливістю вміщення ванни розплавленого металу і електромагнітне пристрій (8) виконано з можливістю утримання зазначеної ванни розплавленого металу в межах тигля (111'), ллической смуги, розташоване навпроти вхідного отвору (9), при цьому пристрій (1) функціонально розміщене поблизу вхідного отвору (9).

15. Спосіб стабілізації положення смуги (4) з феромагнітного матеріалу з допомогою пристрою по 1 п. в процесі нанесення покриття, що включає етапи, на яких:
- генерують за допомогою перших електромагнітів перші незалежні магнітні поля і з допомогою других електромагнітів другі незалежні магнітні поля в дзеркальному розташуванні із зазначеними першими незалежними магнітними полями щодо теоретичної лінії (50) проходження смуги (4);
- передають і розподіляють перші магнітні поля за допомогою першого з'єднувального елемента для створення першого безперервного магнітного поля, розподіленого в поперечному напрямку (100'), паралельному смузі;
- передають і розподіляють другі магнітні поля за допомогою другого з'єднувального елемента для створення другого безперервного магнітного поля, розподіленого в поперечному напрямку (100') дзеркально з створеним першим постійним магнітним полем. 

Схожі патенти:

Високоміцний сталевий лист і високоміцний оцинкований сталевий лист з чудовою формуванням, і способи їх отримання

Винахід відноситься до галузі металургії, а саме до отримання високоміцного сталевого листа. Лист виготовлений із сталі, яка містить, мас.%: З: від 0,075 до 0,30, Si: від 0,30 до 2,50, Mn: від 1,30 до 3,50, Р: від 0,001 до 0,030, S: від 0,0001 до 0,010, Al: від 0,005 до 1,50, Cu: від 0,15 до 2,0, N: від 0,0001 до 0,010, Про: від 0,0001 до 0,010, додатково, при необхідності, Ti: від 0,005 до 0,15, Nb: від 0,005 до 0,15, В: від 0,0001 до 0,010, Cr: від 0,01 до 2,0, Ni: від 0,01 до 2,0, Mo: від 0,01 до 1,0, W: від 0,01 до 1,0, V: від 0,005 до 0,15 і один або більше з ра, Се, Mg і REM: в сумі від 0,0001 до 0,5, інше залізо і неминучі домішки. Лист має мікроструктуру, що включає ферритную фазу і мартенситную фазу. Частка частинок Cu, не когерентних з об'ємно-центрованої кубічної гратами (bcc) заліза, становить 15% або більше відносно всіх частинок Cu, щільність частинок Cu в феритної фази становить 1,0×1018/м3 або більше, а середній розмір частинок Cu в феритної фази становить 2,0 нм або більше. Забезпечується висока міцність з максимальним межею міцності на розрив 900 МПа або більше і висока формуемость. 5 н. і 5 з.п. ф-ли, 22 табл.
Винахід відноситься до галузі металургії, а саме до отримання сталевого листа з багатошаровим покриттям, використовуваного для виробництва автомобільних деталей. Покриття складається з щонайменше одного шару на основі цинку, що включає 0,1-20 мас.% магнію, покритого тонким тимчасовим захисним шаром завтовшки 5-100 нм. Тимчасовий захисний шар не легирует шар на основі цинку і складається з оксиду металу або металу, вибраного з групи, що складається з алюмінію, хрому, оксидів алюмінію AlOx, де x знаходиться строго в межах між 0,01-1,5, і оксидів хрому CrOy, де y знаходиться строго в межах між 0,01-1,5. Лист з покриттям володіє високою стійкістю до точкової та поверхневої корозії і високою здатністю до фосфатированию. 3 н. і 11 з.п. ф-ли, 2 табл.

Високоміцна гальванізована листова сталь і спосіб її виготовлення

Винахід відноситься до галузі металургії, а саме до листової гальванізованої сталі з межею міцності на розтягування 770 МПа або більше, вживаній в автомобілебудуванні і будівництві і складається з ділянки листової сталі, шару покриття, утвореного на поверхні ділянки листової сталі, м'якого шару, безпосередньо прилеглого до межі розділу з шаром покриття, і внутрішнього шару, що відрізняється від м'якого шару. Сталь листового ділянки містить, мас.%: З: від 0,05 до 0,50, Si: від 0,005 до 2,5, Mn: від 0,01 до 3,0, Р: не більше ніж 0,03, S: не більше ніж 0,02, N: не більше ніж 0,0060, один або кілька з: Al, Ni, Cu, Cr, Mo, Ti, Nb, V, РЗМ і Са, Fe і неминучі домішки - інше. Шар покриття являє собою шар гальванічного покриття або шар відпаленого гальванічного покриття, причому шар гальванічного покриття містить Al від 0,01% до 1,5% та один або більше елементів, вибраних з Pb, Sb, Si, Sn, Mg, Mn, Ni, Cr, Co, Са, Cu, Li, Ti, Be, Bi і РЗМ, які складають в сумі до 3,5%, і решту становлять Zn і неминучі домішки, а шар відпаленого гальванічного покриття містить Fe від 5% до 15%, Al від 0,01% до 1% та один або більше елементів, вибраних з Pb, Sb, Si, Sn, Mg, Mn, Ni, Cr, Co, Са, Cu, Li, Ti, Be, Bi і РЗМ, які складають в сумі до 3,5%, причому решту становлять Zn і Ѓсталостная довговічність. 3 н. і 3 з.п. ф-ли., 1 іл., 7 табл., 4 пр.

Універсальна лінія для обробки сталевої смуги для виробництва різних видів високоміцної сталі

Винахід відноситься до ліній обробки сталевої смуги для виробництва різних видів високоміцних сталевих виробів. Лінія містить станцію розмотування і промивки, станцію нагріву, станцію витримки, станцію уповільненої охолодження, станцію газоструминного охолодження, станцію водної загартування, станцію кислотної промивки, станцію повторного нагріву, станцію перестаривания, станцію кінцевого охолодження, станцію правки, станцію доведення, мастильну станцію і станцію намотування. Лінія додатково містить гальванічну станцію, яка за допомогою з'єднувальних каналів з'єднана зі станцією розмотування і промивки, станцією кислотної промивки і станцією повторного нагріву, станцію гарячого цинкування зануренням і гальванила, яка з'єднана зі станцією повторного нагрівання за допомогою каналу печі гарячого цинкування, а також зі станцією постгальванического охолодження і станцією кінцевого охолодження за допомогою з'єднувальних каналів, а також станцію пасивування і додаткової обробки, яка окремо з'єднується з гальванічною станцією, станцією правки і станцією доведення за допомогою з'єднувальних каналів. Станція повторного н�льтат полягає в можливості отримання різних видів сталевих виробів високої якості. 6 з.п. ф-ли, 3 табл., 9 пр., 9 іл.

Спосіб виготовлення стрічок з листової сталі

Винахід відноситься до способу виготовлення стрічок з листової сталі, зокрема сталевих стрічок, при якому, по меншою мірою, дві стрічки з листової сталі різного сорту і/або різної товщини листа по поздовжніх сторонах зварюються один з одним

Спосіб термообробки смугової сталі в печі безперервної дії з кислородотопливними пальниками

Винахід відноситься до галузі термічної обробки сталевих виробів, зокрема смуговий і тонколистової сталі
Винахід відноситься до способу гарячого оцинкування і може бути використане для виробництва оцинкованої сталевої смуги, наприклад сталевої стрічки бронекабельной

Спосіб виготовлення пристроїв, несучих щонайменше один активний матеріал, нанесений шляхом осадження легкоплавкого сплаву

Винахід відноситься до виготовлення пристроїв (21, 21') для використання при виготовленні ламп, несучих щонайменше один легкоплавкий сплав

Спосіб нанесення покриття на сталеву смугу і сталева смуга (варіанти)

Винахід відноситься до способу нанесення покриття на сталеву смугу

Спосіб і пристрій для нанесення покриття на металеву смугу зануренням в розплав

Винахід відноситься до області нанесення покриттів зануренням в розплав і дозволяє навіть при неравномерностях в ході процесу підтримувати в установці сприятливий газовий склад

Високоміцний холоднокатаний сталевий лист сталевий лист з покриттям, що володіють чудовою здатністю до термічного зміцнення і формуванням, та спосіб їх виробництва

Винахід відноситься до галузі металургії, а саме до отримання високоміцного холоднокатаного сталевого листа, використовуваного в автомобілебудуванні, будівництві, при виготовленні приладових щитів, побутових електроприладів. Лист виконаний зі сталі, що містить, мас.%: від 0,0010 до 0,0040, 0,05 або менше Si, від 0,1 до 1,0 Mn, 0,10 або менш Р, 0,03 або менше S, від 0,01 до 0,10 Al, 0,0050 або менше N, від 0,005 до 0,025 Nb, Fe і неминучі домішки інше. Ставлення [% Nb]/ [%] становить ≤10, а відношення [% Mn]/ [%] становить ≥100. Лист має міцність при розтягуванні (TS) щонайменше 340 МПа, величину термічного зміцнення (ВН) щонайменше 30 МПа, рівномірне відносне подовження щонайменше 18% і подовження, відповідне межі плинності (YP-EL) після старіння, не більше 1,0%. Забезпечуються висока здатність до термічного зміцнення і формуемость. 4 н. і 14 з.п. ф-ли, 7 іл., 3 табл., 1 пр.

Спосіб виробництва оцинкованої смуги для подальшого нанесення полімерного покриття

Винахід відноситься до галузі металургії, зокрема до виробництва оцинкованого смуги під полімерне покриття, переважно лакофарбове з масою цинкового покриття не більше 300 г/м2. Для збільшення міцності прокату з полімерним покриттям при випробуванні на вигин з 3 Т до 11/2 Т по ГОСТ Р 52146-2003 спосіб включає гарячу прокатку сталевої смуги з маловуглецевої сталі, що містить, мас.%: вуглець 0,02-0,05, кремній не більше 0,04, марганець 0,12-0,25, сірка не більше 0,018, фосфор не більше 0,020, хром не більше 0,05, нікель не більше 0,06, мідь не більше 0,08, алюміній 0,025-0,070, азот не більше 0,007, залізо і неминучі домішки - інше, змотування смуги в рулон, травлення, холодну прокатку, знежирення, безперервний відпал, нанесення цинкового покриття масою не більш як 300 г/м2, охолодження, дресирування і змотування в рулон, при цьому температуру кінця гарячої прокатки і змотування встановлюють 830-900°С і 670-720°С відповідно, безперервний відпал холоднокатаної смуги ведуть при температурі 680-820°С, дресирування ведуть з обтисненням 0,4-1,2% і правку оцинкованої смуги. 1 з.п. ф-ли, 2 табл.

Пристрій для нанесення покриття на протяжне виріб

Винахід відноситься до устаткування для безперервного нанесення покриттів на поверхню протяжних виробів зануренням в розплав. Пристрій містить ванну 2 для розплаву і камеру 1 нанесення покриття, забезпечені засобами для створення всередині них відповідно розрідження і надлишкового тиску. При цьому для забезпечення вертикального проходу протяжного вироби знизу вгору в нижній і верхній частині камери 1 нанесення покриття виконані вертикальні вхідний 4 і вихідний 5 канали відповідно. Камера 1 нанесення покриття також забезпечена похилим забірним каналом 11, зануреним у ванну 2 для розплаву, яка забезпечена каналом-живильником 16 для завантаження через нього розплаву або металу в твердому стані. Причому канал-живильник 16 виконаний у вигляді розширюється догори каналу, що виходить на верхню частину ванни 2 для розплаву. Винахід забезпечує безперервну роботу приладу без зупинок на дозагрузку ванни при зниженні енерговитрат, підвищення продуктивності і якості нанесеного покриття, а також підвищує зручність і безпека при експлуатації пристрою, зокрема при дозавантажити для ванни розплаву, і спрощує технічне обслуговування. 2 з.п. ф-ли, 1 іл.

Пристрій для нанесення покриття на протяжне виріб

Винахід відноситься до технологічного обладнання для безперервного нанесення металевих захисних покриттів на поверхню протяжного вироби зануренням в розплав алюмінію, цинку, їх сплавів, олова, свинцю та ін

Спосіб і пристрій контролю введення декількох металів в порожнину, призначену для плавлення згаданих металів

Винахід відноситься до області нанесення покриттів методом занурення на сталеву смугу

Спосіб і пристрій віджиму рідкого металу покриття на виході бака для нанесення металевого покриття зануренням

Винахід відноситься до обробки рідкого металевого покриття, нанесеного зануренням на сталеву смугу на лінії безперервного цинкування

Спосіб і пристрій рідинного нанесення металевого покриття на волокна

Винахід відноситься до рідинному нанесення металевого покриття на волокна

Пристрій установки донного ролика в ванни для цинкування безперервно рухається сталевої смуги

Винахід відноситься до пристрою, що дозволяє встановлювати на місце, щонайменше, один ролик в рідкій ванні для цинкування безперервно рухається сталевої смуги без втручання людини в навколишнє її середовище

Установка для цинкування зануренням сталевої смуги

Винахід відноситься до установки для цинкування зануренням безперервно рухається сталевої смуги

Приводний валик для плоских стрічок

Винахід відноситься до сільського господарства і може бути використане в прес-підбирачах. Приводний валик для приведення в рух щонайменше однієї плоскої стрічки містить корпус з покриттям, нанесеним на нього на дискретних ділянках. Між дискретними ділянками покриття утворений безперервний периферійний канал, що має перший діаметр відносно осі обертання приводного валика. Покриття має безліч перших канавок на своїй поверхні і щонайменше одну периферійну канавку, що перетинає перші канавки в межах ширини кожного дискретного ділянки покриття. Перші канавки по суті непаралельних напрямку переміщення та включають дві внутрішні стінки, сполучені донним ділянкою, що мають другий діаметр відносно осі обертання приводного валика. Другий діаметр донного ділянки більше першого діаметра периферійного каналу. Використання запропонованого приводного валика для приведення в рух плоских стрічок запобігає скупчуванню сторонньої маси між приводним валом і стрічкою. 8 з.п. ф-ли, 12 іл.
Up!