Подвійний шарнір рами сільськогосподарського робочого обладнання

 

Область техніки, до якої належить винахід

Даний винахід відноситься до почвообрабативающему і посівного обладнання, конкретніше до шарніру для багатосекційного сільськогосподарського робочого обладнання.

Рівень техніки

Багатосекційні ґрунтообробне та посівне обладнання, що застосовується в даний час, оснащене шарнірами. Шарніри дозволяють суміжних секціях обладнання складатися відносно один одного для транспортування обладнання по дорогах і для постановки на зберігання. Завдяки шарнірам суміжні секції рами можуть прогинатися при проведенні польових робіт. Секції рами повинні прогинатися відносно один одного при проведенні польових робіт, у зв'язку з тим, що оброблювана грунт має горби й нерівності. Однак при транспортуванні обладнання по дорогах і постановці на зберігання прогин суміжних секцій рами є небажаним.

У деяких конструкціях певні секції можуть складатися у вертикальному напрямі або в горизонтальному напрямку щодо стаціонарної суміжній секції рами. Проте в конкретних ситуаціях обидві суміжні секції рами повинні складатися відносно один одного. У такому разі жела�ся для проведення польових робіт і прогинатися відносно один одного.

При проведенні польових робіт на контактують з землею пристрою впливають бічні сили, що викликає поздовжній вигин рами. Крім того, оскільки між суміжними поворотними секціями встановлений шарнір, під впливом зазначених бічних сил змінюється інтервал між дисковими ножами на суміжних секціях рами, що є небажаним. Велике значення має розташування центру обертання шарніра, від якого залежить зменшення поздовжнього вигину і підтримання інтервалу між контактуючими з землею пристроями, суміжних секцій рами.

Таким чином, для пари суміжних секцій складної рами необхідний шарнір з декількома осями повороту, що дозволяє секціях компактно складатися, а також дозволяє суміжних секціях рами прогинатися відносно один одного при проведенні польових робіт, щоб контактують з землею пристрої, наприклад дискові ножі, підтримувалися на належному відстані.

Короткий опис креслень

Фіг.1 - перспективне зображення зліва багатосекційні рами сільськогосподарського робочого обладнання, в основі конструкції якого лежать принципи цього винаходу.

Фіг.2 - вигляд ззаду і зверху багатосекційного сільськогос�цього винаходу.

Фіг.3 - перспективне зображення знизу подвійного шарніра відповідно до одного з варіантів здійснення цього винаходу при розкладеному положенні секцій представленого на фіг.1 обладнання.

Фіг.4 - перспективне зображення ззаду подвійного шарніра відповідно до одного з варіантів здійснення цього винаходу при складеному положенні секцій представленого на фіг.1 обладнання.

Фіг.5 - перспективне зображення знизу подвійного шарніра відповідно до одного з варіантів здійснення цього винаходу при розкладеному положенні секцій, причому кінцевий ділянку секції крила не показаний.

Фіг.6 - перспективне зображення ззаду кінцевого ділянки внутрішньої секції рами, з яким з'єднується подвійний шарнір відповідно до одного з варіантів здійснення цього винаходу.

Фіг.7 - перспективне зображення ззаду кінцевого ділянки зовнішньої секції рами, з яким з'єднується подвійний шарнір відповідно до одного з варіантів здійснення цього винаходу.

Фіг.8 - перспективне зображення ззаду подвійного шарніра відповідно до одного з варіантів здійснення цього винаходу.

Фіг.9 - зображення в розібраному вигляді шарніра, представленого на фіг.8внутренней і зовнішньої секцій рами.

Фіг.11 і 12 положення осей повороту подвійного шарніра, відповідно, при розкладеному і складеному положенні секцій рами.

Фіг.13 - вид збоку подвійного шарніра, сполученого з зовнішньої секцією крила, яка відповідно до одного з варіантів здійснення цього винаходу прогинається нижче горизонтальної лінії відповідної внутрішньої секції крила (кінцевий ділянку зовнішньої секції не показаний).

Здійснення винаходу

Існує багато різних варіантів здійснення цього винаходу. Слід зазначити, що для розкриття винаходу використовуються певні бажані варіанти його здійснення, які описуються виключно в якості прикладу, і додаються креслення є ілюстративними. Конкретні описані варіанти здійснення винаходу не призначені обмежувати істота і обсяг цього винаходу. Слід зазначити, що використовуються далі визначення, пов'язані з напрямом, такі як «передні», «задній», «лівий» і «правий», характеризують відносне розташування деталей при розгляді обладнання за напрямком від задньої частини до передньої частини.

На фіг.1 представлено ґрунтообробне робоче обладна�В ілюстративному варіанті здійснення винаходу робоче обладнання 10 являє собою пятисекционное складається робоче обладнання, містить центральну секцію 12, дві внутрішні секції 14 і 16 крила, шарнірно з'єднані з центральною секцією 12 з протилежних сторін, і дві зовнішні секції 18 і 20 крила, шарнірно сполучені з відповідними зовнішніми кінцевими ділянками внутрішніх секцій 14, 16 крила. На фіг.2 показано, що внутрішні секції 14, 16 в складеному положенні підняті, а зовнішні секції 18, 20 в складеному положенні накладаються на внутрішні секції 14, 16 крила.

Кожна з секцій 12, 14, 16, 18 і 20 крила може нести контактують з землею пристрої, наприклад, ґрунтообробні або посівні інструменти. Наприклад, може бути встановлений комплект дисків 26, обробляють грунт при просуванні робочого обладнання 10 по полю. З центральної секції 12 робочого обладнання 10 виступає спрямована вперед скоба 28, призначена для зчеплення обладнання з буксирующим транспортним засобом. Кожна секція 12, 14, 16, 18 і 20 крила має свою власну раму або шасі для закріплення ґрунтообробних знарядь зазначеної секції. Кожна із зазначених секцій 12, 14, 16, 18 і 20 крила має власну ходову частину, яка служить опорою для шасі під час польових робіт; що стосується ходової частини центральної секції 12, то вона секція 12, 14, 16, 18 і 20 крила також несе колісний вузол, переважно, із звичайної рухомий траверсою.

З'єднання центральної секції 12 з кожної із внутрішніх секцій 14, 16 крила може забезпечуватися за допомогою звичайних шарнірів 32, у такому випадку, при складанні будь-якої з внутрішніх секцій 14, 16 крила кут повороту складає приблизно від 90° до 110°, але не більше. Однак подвійний шарнір 40 згідно варіантів здійснення цього винаходу забезпечує більший кут повороту і компактність при складанні суміжних секцій крила, а також при проведенні польових робіт забезпечує прогин суміжних секцій крила і зміщення на необхідну відстань відносно один одного контактують з землею пристроїв. Таким чином, за допомогою подвійного шарніра 40 може здійснюватися з'єднання внутрішніх секцій 14, 16 крила і зовнішніх секцій 18, 20 крила. Крім того, подвійний шарнір 40 може використовуватися для з'єднання центральної секції 12 з внутрішніми секціями 14, 16 крила, коли при складанні потрібно кут повороту, що перевищує приблизно 110°.

На фіг.2 представлено робоче обладнання 10, складене для транспортування обладнання по дорогах і для постановки на зберігання. При складанні дві зовнішні секції 18, кожна з двох внутрішніх секцій 14, 16 крила повернена, по суті, вертикально відносно центральної секції 12, кут повороту становить від 90° до 110°. Кут повороту зовнішніх секцій 18, 20 крила в складеному положенні складає приблизно від 170° до 180°. Складання двох зовнішніх секцій 18, 20 крила може називатися складанням назовні і складання двох внутрішніх секцій 14, 16 крила може називатися складанням всередину. Тим не менш, при використанні подвійного шарніра 40 можуть бути передбачені інші схеми складання.

На фіг.3-5 представлений подвійний шарнір 40, з'єднує кінцевий ділянку 52 першої секції, в даному випадку внутрішньої секції 16 крила, і кінцевий ділянку 54 другої секції, в даному випадку зовнішньої секції 20 крила. Як правило, кінці суміжних секцій з'єднані разом шарнірами. Слід зазначити, що для спрощення розуміння принципів цього винаходу на кресленнях в якості основного прикладу показаний тільки один кінець кожної суміжної секції. На фіг.3 представлені секції 16, 20 крила в розкладеному положенні для проведення польових робіт, а фіг.4, представлені секції 16, 20 крила в складеному положенні для транспортування робочого обладнання по дорогах і для постановки на зберігання. На фіг.5 представлений подвійний шарнирток 54 секції 20 крила не показаний.

Як показано на фіг.6, кінцевий ділянку 52 внутрішньої секції 16 крила містить дві паралельні, що розташовуються на відстані і триваючі назовні пластини 62 і 64, причому подвійний шарнір 40 встановлений між пластинами 62, 64. У кожній з пластин 62, 64 виконано отвір 66, причому зазначені отвори розташовані співвісно один з одним. Також на фіг.8 показано, що подвійний шарнір 40 містить першу пару отворів 68, які розташовані співвісно один з одним. Подвійний шарнір 40 встановлений на кінцевій ділянці 52 між пластинами 62 і 64 таким чином, щоб отвори 68 подвійного шарніра 40 і отвори 66 кінцевого ділянки 52 були вирівняні і узгоджені між собою, при цьому подвійний шарнір 40 і кінцевий ділянку 52 можуть повертатися одна відносно одної навколо загальної осі або осі обертання.

Як показано на фіг.7, кінцевий ділянку 54 зовнішньої секції 20 містить дві паралельні, що розташовуються на відстані і триваючі назовні пластини 72, 74. На фіг.8 і 9 показано, що подвійний шарнір 40 містить другу пару отворів 78, які також розташовані співвісно один з одним. У кожній з пластин 72, 74 виконано отвір 76, причому зазначені отвори розташовані співвісно один з одним. Подвійний шарнір 40 встановлений на конѲого ділянки 54 були вирівняні і узгоджені між собою, при цьому подвійний шарнір 40 і кінцевий ділянку 54 можуть повертатися одна відносно одної навколо загальної осі або осі обертання.

Як показано на фіг.8 і 9, подвійний шарнір 40 являє собою вузол, що містить паралельні і розташовуються на відстані один від одного бічні пластини 82 і 84. Між суміжними бічними пластинами 82, 84 передбачений один або кілька елементів жорсткості, наприклад, поперечки 86, 88. В отворах 76 бічних пластин 82, 84 встановлюється поворотна втулка 92 шарніра, а в отворах 86 бічних пластин 82, 84 встановлюється поворотна втулка 94 шарніра. На фіг.9 показано, що поворотна втулка 92 шарніра містить наполеглива виступ 96.

У кожній з бічних пластин 82, 84 подвійного шарніра 40 виконано довгасте щілинний отвір 110. Щілинні отвори 110, виконані в пластинах, відповідають один одному, і містять перша ділянка 112 і друга ділянка 114, при цьому ширина ділянки 112 більше ширини ділянки 114, як показано на фіг.8 і 9. Переважно, кожен з перших ділянок 112 має форму трикутника, при цьому вершина трикутника стикується з кінцем відповідного другої ділянки 114, має, як правило, форму прямокутника із закругленими краями. Перший і другий ділянки 112, 1�помічена посилююча накладка 116, розташована зовні бічних пластин 82 і 84. У кожній підсилює накладці 116 виконано отвір, форма якого відповідає формі виконаного у кожній бічній пластині щілинного отвору 110, таким чином, посилюючі накладки 116, по суті, охоплюють периферію кожного щілинного отвору 110.

На фіг.7 показано пластини 72, 74 кінцевого ділянки 54, у кожній з яких виконано щілинний отвір 120, зазначені щілинні отвори відповідають один одному (на кресленні показано тільки одне щілинний отвір). Бажано, щоб на внутрішній стороні кожної пластини 72, 74 була передбачена посилююча накладка 118 (показана лише одна), форма отвори якої відповідає формі щілинного отвору 120. Кожне щілинний отвір 120, загалом, являє собою прямокутний отвір з округленими кутами і, переважно, відповідає по довжині щілинних отворів 110 подвійного шарніра 40, встановленого на кінцевій ділянці 54. До того ж, другі ділянки 114 щілинних отворів 110 подвійного шарніра, переважно, мають таку ж ширину, що і відповідний кінець щілинних отворів 120, виконаних в бічних пластинах. Однак протилежні кінці щілинних отворів 120, практично, є�ой ділянку щілинних отворів 110 має форму трикутника. Тому щілинні отвори 120 лише частково відповідають щілинних отворів 110.

Складання зовнішньої секції 20 крила здійснюється при висуванні штока 134, сполученого з елементом 132 секції 16 гідравлічного циліндра 130. Шток 134 з'єднаний з важелем 140. У важелі 140 виконані отвори 146, за допомогою яких важіль 140 з'єднується з подвійним шарніром 40. Подвійний шарнір 40 містить ряд відповідних отворів 150 для забезпечення шарнірного з'єднання з важелем 140. Коли шток 134 циліндра 130 висувається і втягується, важіль 140 повертається навколо осі отвору 146, яка проходить між отворами 150 подвійного шарніра 40. Коли при складанні крила зовнішня секція 20 повертається приблизно на 110°, тобто переходить через середнє положення, наполеглива виступ 96 подвійного шарніра 40 впирається в край важеля 140, внаслідок чого, запобігає подальший поворот важеля 140 щодо подвійного шарніра 40, викликається вагою секції 20. При цьому сила стиснення, що діє на шток 134 циліндра 130, змінюється силою розтягування. У складеному стані секції наполеглива виступ залишається в контакті з важелем 140, при цьому кут повороту секції перевищує приблизно 110°. Для полегшення процесу складання секцій може использоками і спрямовуючої всередині каналу.

Коли шток 134 циліндра 130 висунутий, важіль 140 повертається навколо своєї осі повороту і подвійний шарнір 40 повертає навколо осі Р1 повороту, яка визначається отворами 68 подвійного шарніра 40 і відповідними отворами 66 кінцевого ділянки 52. Коли шток 134 повністю висунутий, як показано на фіг.4, подвійний шарнір 40 повертається вгору навколо осі Р1 повороту. Коли шток 134 циліндра 130 втягується, подвійний шарнір 40 повертається вниз навколо осі Р1 повороту. Щоб секція 20 крила складалася і розкладався, шток 134, відповідно, висувається і втягується, при цьому, бажано, щоб подвійний шарнір 40 повертався тільки навколо осі Р1 повороту. Переважно, щоб вісь Р1 повороту завжди була активною, незалежно від положення робочого обладнання 10, тобто як в складеному положенні, так і в розкладеному положенні секцій крила.

Вісь Р2 повороту визначається отворами 76 кінцевого ділянки 54 секції 20 крила і отворами 78 подвійного шарніра 40. Секції 16 і 20 крила повинні вільно прогинатися один відносно одного, коли секції 16, 20 крила розкладаються для польових робіт як показано на фіг.3 і 5. В такому випадку вісь Р2 повороту є активною, щоб забезпечити можливість прогиносительно один одного, щоб предотвращался їх поворот навколо осі Р2 повороту. В такому випадку вісь Р2 повороту є неактивним або заблокованою.

Блокування та розблокування осі Р2 повороту може здійснюватися за допомогою рухомого або ковзного стопорного штифта 160, який встановлений в щілинних отворах 110 і 120, відповідно, подвійного шарніра 40 і кінцевого ділянки 54 секції 20. Коли стопорний штифт 160, встановлений у наскрізних щілинних отворах 110, 120, переміщується до одного з кінців отворів, як показано на фіг.3 і 5, вісь Р2 повороту розблокується, в результаті чого, подвійний шарнір 40 секція 20 звільняються і секція може прогинатися при проведенні польових робіт. Перші ділянки 112 щілинних отворів 110 є більш широкими, порівняно зі щілинними отворами 120 кінцевого ділянки 54, при цьому стопорний штифт 160 забезпечує величину прогину, яка відповідає ширині перших ділянок 112 щілинних отворів 110, і зовнішня секція 20 крила повертається навколо нижньої осі Р2 повороту. Допустима ступінь прогину визначається розширеними кінцями щілинних отворів 110. Переважно, щоб секція 20 прогиналася вгору і вниз на кут, що становить приблизно 10°. На фіг.13 показано, що при активній �ній секції 16 крила, відповідно до одного з варіантів здійснення цього винаходу.

Як показано на фіг.4, коли стопорний штифт 160 переміщений до протилежного кінця щілинних отворів 110, 120, де ширина друге ділянок щілинного отвору 110 відповідає ширині щілинних отворів 120, блокується поворот подвійного шарніра 40 і секції 20 крила навколо осі Р2 повороту. Стопорний штифт 160 може переміщатися в щілинних отворах 110, 112 допомогою гідравлічного циліндра 170. Циліндр 170 працює у взаємодії з зворотним клапаном 174 для того, щоб приводити в дію або блокувати вісь Р2 повороту. Зворотний клапан 174 запобігає ненавмисному висування штока циліндра 170 і розблокування повороту подвійного шарніра 40 навколо осі Р2, пов'язане з коливанням тиску і реверсуванням в процесі складання і розкладання секцій. Між бічними пластинами 82, 84 подвійного шарніра 40 передбачений тримач 176, який вміщує і підтримує зворотний клапан 174. Плунжер 178 зворотного клапана 174 зчіплюється з зубом 180 важеля 140, коли секція 20 розкладається для проведення польових робіт. При цьому шток 182 циліндра 170 висувається, відтягуючи стопорний штифт 160, який переміщується до кінця щілинних отворів 110, 120, тния, тобто при складанні і розкладанні секцій, шток 182 циліндра 170 втягнутий і блокується поворот подвійного шарніра 40 навколо осі Р2. Плунжер 178 расцепляется з зубом 180 важеля 140 і стопорний штифт 160 переміщується назад до протилежного кінця щілинних отворів 110, 112, де ширина щілинних отворів 110, 120, загалом, є однаковою.

Однак зворотний клапан 174 не є єдиним типом клапанів, з якими може взаємодіяти циліндр 170 для виконання блокування. Також можуть застосовуватися клапани інших типів, наприклад, запобіжні клапани, що забезпечують під'єднання циліндра 170 для виконання блокування відповідної осі перед складанням секції.

Як показано на фіг.11 і 12, коли секція 20 розкладена для проведення польових робіт, вісь Р1 повороту розташована вище, ніж вісь повороту Р2. Однак, коли секція 20 складена відносно секції 16, вісь Р1 повороту розташована нижче, ніж вісь Р2 повороту. Осі повороту Р1 і Р2 досить віддалені один від одного для забезпечення проміжку, необхідного для складання. Однак бажано, щоб вісь Р2 повороту була розташована наскільки це можливо близько до землі, щоб предотвращался поздовжній вигин, і підтримувався достатній інтер� циліндрів можуть використовуватися інші різноманітні пристрої такі як натяжна муфта або виконавчий механізм, подібно, лінійного виконавчого механізму з електроприводом.

Вище були докладно описані деякі характерні аспекти та ознаки цього винаходу. Вони є лише ілюстративними і використовуються для пояснення конструктивних особливостей і застосувань винаходу. На підставі поданої інформації можуть бути запропоновані інші способи або змінені варіанти здійснення винаходу. Само собою зрозуміло, що докладний опис ілюстративних варіантів здійснення винаходу, супроводжуваних кресленнями, може використовуватися в якості посилання для всіляких модифікацій і змін у межах обсягу винаходу, визначеного формулою винаходу.

1. Шарнір для багатосекційного сільськогосподарського робочого обладнання, що містить першу і другу осі повороту, при цьому зазначена перша вісь є віссю повороту з'єднання першої секції багатосекційного сільськогосподарського робочого обладнання з зазначеним шарніром, а зазначена друга вісь є віссю повороту з'єднання другої секції багатосекційного сільськогосподарського робочого обладнання з зазначеним шарніром, причому у ш�ода зазначений шарнір з'єднаний з зазначеної другою секцією, зазначене перше щілинний отвір частково співпадає з другим щілинним отвором, утвореним зазначеної другої секції, при цьому зазначене перше щілинний отвір містить:
перший ділянку ширший, ніж відповідний перший ділянку зазначеного другого щілинного отвору зазначеної другої секції;
другий ділянку, яка співпадає з шириною з відповідним другою ділянкою зазначеного другого щілинного отвору зазначеної другої секції,
в якому при розкладеному положенні зазначеної другої секції зазначений рухомий штифт розташований у зазначеному широкому першому ділянці зазначеного першого щілинного отвору і, відповідно, у зазначеному першому ділянці зазначеного другого щілинного отвору зазначеної другої секції, завдяки чому, зазначена друга секція може повертатися навколо зазначеної другої осі повороту, і зазначений рухомий штифт переміщається зазначених у першому і другому щілинних отворах, відповідно до зазначених другим дільниць, щоб перешкодити повороту зазначеної другої секції навколо зазначеної другої осі повороту, коли зазначена друга секція складається щодо зазначеної першої секції таким чином, що при складиванико навколо зазначеної першої осі повороту зазначеного шарніра, а при розкладанні зазначеної другої секції щодо зазначеної першої секції зазначена перша секція повертається навколо зазначеної першої осі повороту зазначеного шарніра і зазначена друга секція повертається навколо зазначеної другої осі повороту зазначеного шарніра.

2. Шарнір за п. 1, в якому вказана перша вісь повороту розташована вище зазначеної другої осі повороту, коли зазначена друга секція розкладена.

3. Шарнір за п. 1, в якому вказана перша вісь повороту розташована нижче зазначеної другої осі повороту, коли зазначена друга секція складена.

4. Шарнір за п. 1, в якому зазначена друга вісь повороту розташована нижче зазначеної першої секції, коли зазначена друга секція розкладена для проведення польових робіт.

5. Складається сільськогосподарське обладнання, яке містить:
щонайменше, один шарнір;
першу секцію, з'єднану з зазначеним шарніром допомогою першої осі повороту, і
другу секцію, з'єднану з зазначеним шарніром допомогою другої осі повороту, причому зазначена перша вісь повороту є активною, забезпечуючи можливість повороту зазначеного шарніра і зазначеної першої секції, коли зазначена друга секція розклади�другої секції щодо зазначеної першої секції; зазначена друга вісь повороту є активною, коли зазначена друга секція розташована щодо зазначеної першої секції для проведення польових робіт, однак блокується при складанні зазначеної другої секції щодо зазначеної першої секції, в якому зазначена друга вісь повороту переміщується між нижнім положенням і верхнім положення щодо зазначеної першої осі повороту при перекладі зазначеної другої секції з розкладеного положення складене положення.

6. Обладнання по п. 5, в якому зазначена друга вісь повороту переміщається з нижнього положення у верхнє положення щодо зазначеної першої секції, коли зазначена друга секція переходить, відповідно, з розкладеного положення складене положення.

7. Обладнання по п. 5, в якому зазначений шарнір містить перше щілинний отвір і зазначена друга секція містить друге щілинний отвір, причому, коли зазначений шарнір з'єднаний з зазначеної другою секцією, зазначені перше і друге щілинні отвори збігаються один з одним частково.

8. Обладнання по п. 7, додатково містить рухливий штифт, який вставлений в зазначені перше і друге щілинні отвори, і при разлож�вказаного першого щілинного отвору і, відповідно, у зазначеному першому ділянці зазначеного другого щілинного отвору зазначеної другої секції, завдяки чому, зазначена друга секція може повертатися навколо зазначеної другої осі повороту.

9. Обладнання по п. 8, в якому зазначений рухомий штифт переміщається зазначених у першому і другому щілинних отворах, відповідно до зазначених другим дільниць, щоб перешкодити повороту зазначеної другої секції навколо зазначеної другої осі повороту, коли зазначена друга секція складається щодо зазначеної першої секції.

10. Обладнання по п. 7, додатково містить рухомий фіксатор, який вставлений в зазначені перше і друге щілинні отвори, і при розкладеному положенні зазначеної другої секції зазначений штифт розташований у зазначеному широкому першому ділянці зазначеного першого щілинного отвору і, відповідно, у зазначеному першому ділянці зазначеного другого щілинного отвору зазначеної другої секції, завдяки чому, зазначена друга секція може повертатися навколо зазначеної другої осі повороту.

11. Обладнання по п. 5, додатково містить перший циліндр, який блокує зазначений шарнір, фіксуючи зазначену другу вісь п�ання з п. 11, в якому зазначений перший циліндр переміщує штифт в щелевому отворі зазначеного шарніра і, відповідно, у щелевом отворі зазначеної другої секції, щоб привести в дію або заблокувати зазначену другу вісь повороту.

13. Обладнання по п. 11, додатково містить зворотний клапан, який не дозволяє вказаною першого циліндру розблокувати вказаний шарнір, тобто привести в дію зазначену другу вісь повороту, коли положення зазначеної другої секції відрізняється від розкладеного положення, необхідного для проведення польових робіт.

14. Обладнання по п. 13, в якому зазначений зворотний клапан зчіплюється з важелем, сполученим з другим циліндром і зазначеним шарніром, коли зазначена друга секція розкладена для проведення польових робіт.

15. Обладнання по п. 14, в якому зазначений зворотний клапан расцепляется з зазначеним важелем, внаслідок чого, зазначений перший циліндр блокує зазначений шарнір і зазначена друга секція не може повертатися навколо зазначеної другої осі повороту, коли положення зазначеної другої секції відрізняється від розкладеного положення, необхідного для проведення польових робіт.

16. Обладнання по п. 14, в якому зазначений обний шарнір і зазначена друга секція може повертатися навколо зазначеної другої осі повороту, коли ця друга секція знаходиться в розкладеному положенні для проведення польових робіт.

17. Спосіб складання багатосекційного сільськогосподарського робочого обладнання, що включає:
поворот першої секції багатосекційного сільськогосподарського робочого устаткування навколо першої осі повороту шарніра і поворот другої секції багатосекційного сільськогосподарського робочого устаткування навколо другої осі повороту зазначеного шарніра, коли зазначені перша і друга секції розкладаються відносно один одного, у якому зазначена друга вісь повороту переміщується між нижнім положенням і верхнім положення щодо зазначеної першої осі повороту при перекладі зазначеної другої секції з розкладеного положення складене положення;
поворот зазначеної другої секції тільки навколо зазначеної першої осі повороту, коли зазначена друга секція складається щодо зазначеної першої секції.

18. Спосіб за п. 17, додатково включає етап блокування зазначеного шарніра щодо зазначеної другої секції, щоб предотвращался поворот зазначеної другої секції навколо зазначеної другої осі повороту.

19. Спосіб за п. 18, додатково включає ця�рвой осі.

20. Спосіб за п. 17, додатково включає етап зчеплення зворотного клапана з важелем, щоб предотвращался ненавмисний поворот зазначеної другої секції навколо зазначеної другої осі повороту, коли положення зазначеної другої секції відрізняється від розкладеного положення, необхідного для виконання польових робіт.

21. Спосіб складання багатосекційного сільськогосподарського робочого обладнання, що включає:
поворот навколо першої осі між шарніром і першою секцією, щоб скласти вказану першу секцію щодо другої секції і дозволити зазначеним першої та другої секцій прогинатися відносно один одного при проведенні польових робіт;
приведення в дію другої осі повороту зазначеного шарніра і зазначеної другої секції для того, щоб зазначені перша і друга секції могли прогинатися відносно один одного при проведенні польових робіт;
фіксація зазначеної другої осі повороту зазначеного шарніра і зазначеної другої секції для складання зазначеної першої секції щодо другої секції, в якому зазначена друга вісь повороту переміщується між нижнім положенням і верхнім положення щодо зазначеної першої осі повороту при перекладі указу

 

Схожі патенти:

Удосконалена складається сівалка

Винахід відноситься до сівалці (1), що містить раму (2) по суті горизонтальній поперечною балкою (3), на якій через рівномірні проміжки встановлені висіваючі елементи (4). Зазначена поперечна балка (3) містить центральну ділянку (5) і два бічних ділянки (6), розташованих з двох сторін від зазначеного центрального ділянки в робочому положенні і по суті піднятих над зазначеним центральним ділянкою (5) у положенні транспортування. Кожен бічний ділянку (6) з'єднаний з зазначеної рамою (2) за допомогою відповідної стійки (7) і виконаний з можливістю поперечного і вертикального переміщення відносно зазначеної рами (2) за допомогою деформується механізму (8), керованого маневровим домкратом (9). Деформирующийся механізм (8) зміщений відносно іншого деформується механізму (8) з урахуванням напрямку руху (А). У робочому положенні бічні ділянки (6) знаходяться на одній лінії і розташовані в продовженні центрального ділянки (5). Винахід дозволить збільшити робочу ширину сівалки без перевищення меж регламентованого дорожнього габариту. 9 з.п. ф-ли, 3 іл.

Навісна комбінована машина

Винахід відноситься до галузі сільськогосподарського машинобудування, зокрема до комбінованих машин. Навісна комбінована машина містить послідовно встановлені шарнірно зв'язані три секції рами з робочими органами. Передня (1) і друга (7) секції з'єднані гідроциліндром (16) для повороту вгору другий (7) секції на пальцях (9) шарнірного сполучення з передньої (1) секцією. Передня (1) і третя (13) секції рами з'єднані тягою (17) за допомогою шарнірно сполучення з пальцями (18) і (19) цих секцій. На передній секції вісь пальця (18) для тяги (17) розміщена попереду і вище осі пальця (10) шарнірного з'єднання першою (1) і другою (7) секцій рами. Палець (19) шарнірного з'єднання тяги (17) з третьої 13 секцією рами розташований на її верхньому кінці перед віссю шарнірного з'єднання другий (7) і третьої (13) секцій рами. Палець (19) містить поперечний отвір для установки тяги і виконаний поворотним щодо своєї осі. При транспортному положенні машини відстань між найбільш віддаленими точками пальців (18) і (19) для установки тяги (17) менше її робочої довжини (S). У робочому положенні ця відстань дорівнює довжині робочої тяги (17), і кут між другою (7) і третьої (13) секціями рами не менше 90°. Такое1 з.п. ф-ли, 3 іл.

Сільськогосподарська машина, що містить вдосконалене зчіпний пристрій

Винахід відноситься до галузі сільськогосподарських машин

Багатосекційна рама сільськогосподарського знаряддя

Винахід відноситься до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до багатосекційним, переважно грунтообробних знарядь

Широкозахватний секційний культиватор

Винахід відноситься до грунтообробних знарядь, зокрема до знарядь для суцільного поверхневого обробітку ґрунту

Широкозахватное сільськогосподарське знаряддя

Винахід відноситься до сільського господарства
Up!