9-арил-6,8,20-триокса-13-азапентацикло [11.8.0.01, 10.02, 7.014,19]генэйкоза-9,14,16,18-тетраен-11,12,21-тритони і спосіб їх отримання

 

Винахід відноситься до галузі органічної хімії, а саме до нових індивідуальних сполук класу 6,8,20-триокса-13-азапентацикло[11.8.0.01,10.02,7.014,19]генэйкозана і до способу їх отримання, які можуть бути використані в якості вихідних продуктів для синтезу нових гетероциклічних систем.

Відомий структурний аналог заявлених сполук - етил 19-(триметилсилокси)-17-метокси-14,15-діоксо-5,7-диокса-13-азапентацикло-[11.7.0.1,16.02,10.04,8]эйкоза-2,4(8),9,18-тетраен-16-карбоксилат, що отримується при взаємодії етил 2,3-діоксо-2,3,5,6-тетрагидроазоло[1,2-α]-[1,3]диоксоло[4',5':4,5] бензо[з]азін-1-карбоксилата з 1-метокси-3-(триметилсилокси)-1,3-бутадієном, проводиться шляхом витримування реагентів при температурі 130°C протягом 3 годин (T. Sano, J. Toda, N. Kashiwaba et al., Heterocycles, 1981, v. 16, №7, p.1151-1156).

До недоліків даного способу відноситься неможливість отримання 9-арил-6,8,20-триокса-13-азапентацикло[11.8.0.01,10.02,7.014,19]генэйкоза-9,14,16,18-тетраен-11,12,21-трионов.

Завданням винаходу є розробка простого способу синтезу неописаних в літературі 9-арил-6,8,20-триокса-13-азапентацикло[11.8.0.01,10.02,7.014,19]генэйкоза-9,14,16,18-тетрае�2,4-трионов (Ia-р) з 3,4-дигідро-2H-пираном в середовищі інертних апротонних розчинників за наступною схемою:

Процес ведуть при температурі 110°C, а в якості розчинника використовують абсолютний толуол.

З патентної та технічної літератури не були виявлені способи отримання 9-арил-6,8,20-триокса-13-азапентацикло [11.8.0.01,10.02,7.014,19]-генэйкоза-9,14,16,18-тетраен-11,12,21-трионов, які мають схожі ознаки з заявленим способом, а саме не використовувалися вихідні продукти, розчинник, в якому проходить реакція, на підставі чого можна зробити висновок про відповідність заявленого технічного рішення критеріями «новизна» і «винахідницький рівень».

Винахід ілюструється такими прикладами.

Приклад 1. 9-Феніл-6,8,20-триокса-13-азапентацикло-[11.8.0.01,10.02,7.014,19]генэйкоза-9,14,16,18-тетраен-11,12,21-тріон(ІІа).

До розчину 3.0 ммоль 3-бензоїл-1H-пирроло[2,1-с][1,4]бензоксазин-1,2,4-триона (Іа) в 20 мл абсолютного толуолу додавали розчин 4.5 ммоль 3,4-дигідро-2H-пірана в 5 мл абсолютного толуолу, кип'ятили 30 хв, охолоджували, що випав осад відфільтровували. Вихід 32%, т. пл. 299-300°C (різн., толуол). З'єднання (ІІа) C23H17NO6.

Знайдено, %: C 68.58; H 4.24; N 3.56.

Обчислено, %: C 68.48; H 4.25; N 3.47.

З'єднання (ІІа) - блідо-жовта кристалічна речовин�ойчиво при зберіганні в звичайних умовах.

В ІЧ спектрі сполуки (ІІа), знятого у вигляді пасти в вазеліновому маслі, присутні смуги валентних коливань лактонной карбонільної групи C21=O в області 1785 см-1, лактамной карбонільної групи C12=O в області 1736 см-1, кетонной карбонільної групи C11=O в області 1714 см-1.

В спектрі ПМР сполуки (ІІа), знятому в розчині ДМСО-d6крім сигналів протонів аліфатичних заступників, ароматичних кілець і пов'язаних з ними груп, присутні дублет метанової групи C7H при 5.74 м. д., мультиплет метанової групи З2Н при 2.30 м. д.

Приклад 2. 9-(4-Бромфенил)-6,8,20-триокса-13-азапентацикло-[11.8.0.01,10.02,7.014,19]генэйкоза-9,14,16,18-тетраен-11,12,21-тріон (ІІб).

До розчину 3.0 ммоль 3-(4-бромбензоил)-1H-пирроло[2,1-с]-[1,4]бензоксазин-1,2,4-триона (Іб) в 20 мл абсолютного толуолу додавали розчин 4.5 ммоль 3,4-дигідро-2H-пірана в 5 мл абсолютного толуолу, кип'ятили 10 хв, охолоджували, що випав осад відфільтровували. Вихід 20%, т. пл. 274-275°C (різн., толуол). З'єднання (ІІб) C23H16BrNO6.

Знайдено, %: C 57.36; H 3.35; N 2.95; Br 16.69.

Обчислено, %: C 57.28; H 3.34; N 2.90; Br 16.57.

З'єднання (ІІб) - блідо-жовта кристалічна речовина, важкорозчинні у ДМСО, ДМФА і про�.

В ІЧ спектрі сполуки (ІІб), знятого у вигляді пасти в вазеліновому маслі, присутні смуги валентних коливань лактонной карбонільної групи З21=O в області 1782 см-1, лактамной карбонільної групи З12=O в області 1738 см-1, кетонной карбонільної групи C11=O в області 1705 см-1.

В спектрі ПМР сполуки (ІІб), знятому в розчині ДМСО-d6крім сигналів протонів аліфатичних заступників, ароматичних кілець і пов'язаних з ними груп присутні дублет метанової групи З7Н при 5.74 м. д., мультиплет метанової групи З2Н при 2.47 м. д.

Приклад 3. 9-(4-Метоксифенил)-6,8,20-триокса-13-азапентацикло-[11.8.0.01,10.02,7.014,19]генэйкоза-9,14,16,18-тетраен-11,12,21-тріон (ІІв).

До розчину 3.0 ммоль 3-(4-метоксибензоил)-1H-пирроло[2,1-с]-[1,4]бензоксазин-1,2,4-триона (Ів) в 20 мл абсолютного толуолу додавали розчин 4.5 ммоль 3,4-дигідро-2H-пірана в 5 мл абсолютного толуолу, кип'ятили 30 хв, охолоджували, що випав осад відфільтровували. Вихід 25%, т. пл. 272-274°C (різн., толуол). З'єднання (ІІв) C24H19NO7.

Знайдено, %: C 66.59; H 4.47; N 3.30.

Обчислено, %: C 66.51; H 4.42; N 3.23.

З'єднання (ІІв) - блідо-жовта кристалічна речовина, важко розчинна у ДМСО, ДМФА і зви�

В ІЧ спектрі сполуки (ІІв), знятого у вигляді пасти в вазеліновому маслі, присутні смуги валентних коливань лактонной карбонільної групи З21=O в області 1780 см-1, лактамной карбонільної групи З12=O в області 1737 см-1, кетонной карбонільної групи З11=O в області 1699 см-1.

В спектрі ПМР сполуки (ІІв), знятому в розчині ДМСО-d6крім сигналів протонів аліфатичних заступників, ароматичних кілець і пов'язаних з ними груп присутні дублет метанової групи З7Н при 5.71 м. д., мультиплет метанової групи З2Н при 2.44 м. д.

Приклад 4. 9-Феніл-16-хлор-6,8,20-триокса-13-азапентацикло-[11.8.0.01,10.02,7.014,19]генэйкоза-9,14,16,18-тетраен-11,12,21-тріон (ІІг).

До розчину 3.0 ммоль 3-бензоїл-8-хлор-1H-пирроло[2,1-с]-[1,4]бензоксазин-1,2,4-триона (1 г) в 20 мл абсолютного толуолу додавали розчин 4.5 ммоль 3,4-дигідро-2H-пірана в 5 мл абсолютного толуолу, кип'ятили 15 хв, охолоджували, що випав осад відфільтровували. Вихід 24%, т. пл. 277-278°C(розд., толуол). З'єднання (ІІг) З23Н16ClO6.

Знайдено, %: С 63.15; Н 3.61; N 3.22; Cl 8.15.

Обчислено, %: З 63.09; Н 3.68; N 3.20; Cl 8.10.

З'єднання (ІІг) - блідо-жовта кристалічна речовина, важко розчинна у ДМСО, ДМФА і ях.

В ІЧ спектрі сполуки (ІІг), знятого у вигляді пасти в вазеліновому маслі, присутні смуги валентних коливань лактонной карбонільної групи З21=O в області 1785 см-1, лактамной карбонільної групи З12=O в області 1736 см-1, кетонной карбонільної групи З11=O в області 1714 см-1.

В спектрі ПМР сполуки (ІІг), знятому в розчині ДМСО-d6крім сигналів протонів аліфатичних заступників, ароматичних кілець і пов'язаних з ними груп присутні дублет метиновой групи C16Н при 5.73 м. д., мультиплет метиновой групи З17Н2при 2.54 м. д.

Пропонований спосіб простий у здійсненні, одностадиен і дозволяє отримати неописані в літературі 9-арил-6,8,20-триокса-13-азапентацикло[11.8.0.01,10.02,7.014,19]генэйкоза-9,14,16,18-тетраен-11,12,21-тритони (ІІа-р), які знайдуть застосування в якості вихідних продуктів для синтезу гетероциклічних систем та у фармакології як потенційних лікарських засобів.

Приклад 5. Фармакологічне дослідження 9-арил-6,8,20-триокса-13-азапентацикло[11.8.0.01,10.02,7.014,19]генэйкоза-9,14,16,18-тетраен-11,12,21-трионов (ІІа-р) на наявність аналгетичну активність.

Анальгетическую активн�ка» з Едді і Леймбах на безпородних мишах масою 18-22 г (Eddy N. B., Leimbarh D. J.-Pharmacol and Exper. Gher. 1953, 385-393). Статистичну обробку експериментального матеріалу проводили з використанням t критерію Стьюдента (М. Л. Біленький, Елементи кількісної оцінки фармакологічного ефекту. - 2-е вид. - Л., 1963. - 152 с.). Ефект вважали достовірними при p < 0,05.

Проведені дослідження показали (див. таблицю), що з'єднання (ІІа, б, г) мають аналгетичну активність. Дані про фармакологічної активності аналогів заявляються сполук в доступній літературі відсутні.

Таблиця
Аналгетичний активність сполук (ІІа, б, г)
№ з'єднанняДоза, мг/кгЧас оборонного рефлексу через
2 години2,5 години
ІІа50, в/б16,42±2,19
ІІб50, в/б19,84±2,22
Контроль 2% крахм. слиз50, в/б8,95±0,7810,75±1,63
Метамізол натрію93 (ОД50) [2]16,33±3,02

1. Спосіб отримання 9-арил-6,8,20-триокса-13-азапентацикло-[11.8.0.01,10.02,7.014,19]генэйкоза-9,14,16,18-тетраен-11,12,21-трионов (IIa-г), який відрізняється тим, що 3-ароил-1H-пирроло[2,1-b][1,4]бензоксазин-1,2,4-тритони (Ia-р) піддають взаємодії з 3,4-дигідро-2H-пираном в середовищі інертного апротонного розчинника з подальшим виділенням цільових продуктів:

де Ar=Ph (а, г), C6H4Br-4 (б), З6Н4ОМе-4 (в), R=Н (а-в), Cl (р).

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в якості розчинника використовують абсолютний толуол. 

Схожі патенти:

Похідні 7h(7r)-трис[1,2,5]оксадиазоло[3,4-b:3',4'-d:3

Винахід відноситься до галузі хімії поліциклічних конденсованих гетероциклічних сполук, більш конкретно до 7R-заміщених похідних трис[1,2,5]оксадиазоло[3,4-b:3',4'-d:3",4"-f]-азепина загальної формули (1), де R - H, NH2 група, алкильний заступник: метил, замещенний алкильний заступник: 2-гідроксіетил, бензил, фурфурил, тетрагидрофурфурил, гомовератрил. З'єднання отримують шляхом взаємодії з 3,4-біс(4-нитрофуразан-3-іл)фуразана з з'єднанням, відповідно вибраним з групи: аміак, гидразин, сполука, що містить первинну аміногрупу: метиламин, 2-гидроксиэтиламин, бензиламінів, фурфуриламин, тетрагидрофурфуриламин, гомовератриламин. Технічний результат - 7R-заміщені похідні трис[1,2,5]оксадиазоло[3,4-b:3',4'-d:3",4"-f]-азепина, придатні в якості компонента вибухових складів, твердих ракетних палив та енергоємних складів різного призначення, що експлуатуються при підвищених температурах. 2 н. п. ф-ли, 1 іл., 9 пр.

Синтез полімерних кон'югатів индолокарбазольних сполук

Винахід відноситься до способу отримання полімерного кон'югату индолокарбазольного з'єднання формули (I), де R1, R2, R3, W1 і W2 являють собою водень, Х являє собою метокси-поліетиленгліколь. Спосіб включає взаємодію полімерного з'єднання формули (II) з индолокарбазольним з'єднанням формули (III), де Y означає метоксигруппу. Винахід відноситься до полімерному конъюгату формули (I), фармацевтичної композиції, що містить в якості активного інгредієнта кон'югат формули (I), і до застосування полімерного кон'югату формули (I). Технічний результат - отримання полімерного кон'югату формули (I) з високим виходом, полімерний кон'югат формули (I) для лікування шкірних патологій і патологій, пов'язаних з HMGB1. 9 н. і 39 з.п. ф-ли, 7 іл., 7 табл., 15 пр.

Кон'югати дисоразолов, фармацевтична композиція на їх основі, названі кон'югати для виготовлення лікарського засобу, набір і спосіб їх отримання

Винахід відноситься до конъюгатам дисоразолов та їх похідних з молекулами, що зв'язують клітини, такими як пептиди і білки, а також до нових дисоразоловим похідним і способів їх одержання

Нові поліморфні форми рифаксимина, способи їх одержання та їх застосування в лікарських препаратах

Винахід відноситься до нових кристалічним поліморфних форм антибіотика рифаксимина (INN), названим рифаксиминомі рифаксимином

Органічні сполуки

Винахід відноситься до нової кристалічній формі II N-бензоилстауроспорина, способу отримання кристалічної форми II N-бензоилстауроспорина, композицій, що містять кристалічну форму II N-бензоилстауроспорина, і до застосування кристалічної форми II N-бензоилстауроспорина в методиках діагностики або медикаментозного лікування теплокровних тварин, переважно - людей

Региоселективний синтез cci-779

Винахід відноситься до региоселективному синтезу отримання складного 42-ефіру рапамицина (CCI-779), який включає: (a) ацилювання 31-силилового ефіру рапамицина з'єднанням формули HOOC.CR7R8R9або його змішаним ангідридом, де: R7являє собою водень, алкіл з 1-6 атомами вуглецю, алкенів з 2-7 атомами вуглецю, алкинил з 2-7 атомами вуглецю, -(CR12R13)fOR10, -CF3, -F або-CO2R10; R10являє собою водень, алкіл з 1-6 атомами вуглецю, алкенів з 2-7 атомами вуглецю, алкинил з 2-7 атомами вуглецю, трифенилметил, бензил, алкоксиметил з 2-7 атомами вуглецю, хлоретил або тетрагидропиранил; R8і R9взяті разом, утворюють X; X являє собою 2-феніл-1,3,2-диоксаборинан-5-іл або 2-феніл-1,3,2-диоксаборинан-4-іл, де феніл може бути необов'язково заміщених; R12і R13кожен, незалежно, являє собою водень, алкіл з 1-6 атомами вуглецю, алкенів з 2-7 атомами вуглецю, алкинил з 2-7 атомами вуглецю, трифторметил або-F; f=0-6; для утворення 42-эфирбороната 31-силилового ефіру рапамицина; (b) селективний гідроліз роботу 42-эфирбороната рапамицина диолом для отримання складного 42-ефіру рапамицина

Макрогетероциклические з'єднання

Винахід відноситься до деяких нових макрогетероциклическим сполук, які можуть виступати як селективні інгібітори кінази або подвійний кінази

Похідні до-252а

Винахід відноситься до нових похідних До-252а (похідним индолокарбазола), які представлені загальною формулою 1, а також до способу поліпшення функціонування та/або підвищення виживання холинэргического нейрона і способу підвищення виживання клітини при ризику загибелі, оскільки сполуки формули 1 інгібують продукцію інтерлейкіну-2 і мають імуносупресивної активністю

Диметиловий ефір 2-[(2-метилфенил) іміно]-9-оксо-7-феніл-8-(3-феніл-2-хиноксалинил)-1,6-диоксаспиро[4.4]-нон-3,7-дієн-3,4-дикарбоновой кислоти, що виявляє антиноцицептивную активність, та спосіб його одержання

Винахід відноситься до нового з'єднання, а саме диметиловому ефіру 2-[(2-метилфенил)іміно]-9-оксо-7-феніл-8-(3-феніл-2-хиноксалинил)-1,6-диоксаспиро[4.4]нон-3,7-дієн-3,4-дикарбоновой кислоти формули (1), володіє антиноцицептивної активністю, і способу його одержання, полягає в трикомпонентному синтезі 4-(3-фенилхиноксалин-2-іл)-5-фенилфуран-2,3-діон, диметилового ефіру ацетилендикарбоновой кислоти і o-метилфенилизонитрила. 2 н. п. ф-ли, 1 табл., 4 пр.

Похідне індолу і його фармацевтичне застосування

Винахід відноситься до з'єднання, представленому наступною формулою [I], або його фармацевтично прийнятною солі. У зазначеній формулі кожен символ має значення, визначені у формулі винаходу. Об'єктами винаходу є також варіанти з'єднання формули [I] і конкретні з'єднання. Запропоновані з'єднання інгібують индуцируемую Т-клітинну кіназу (ITK). Крім того, винахід відноситься до фармацевтичної композиції, ингибитору ITK і засобів для лікування або профілактики запальних захворювань, алергічних захворювань, аутоімунних захворювань, відторгнення трансплантата та інших захворювань і способів лікування цих захворювань. 24 н. і 8 з.п. ф-ли, 86 табл., 6 посилальних пр. і пр. 381

Похідні 2н-хромена як анальгезуючих засобів

Винахід стосується фармакології і медицини. Запропоновано застосування сполуки загальної формули 1 або його просторових ізомерів як анальгезуючих засобів. Технічний результат: з'єднання володіють високою активністю, низькою токсичністю, можуть бути використані в медицині. 4 табл., 8 пр.

Феноксизамещенние пиримидини для використання в якості модуляторів опіоїдних рецепторів

Винахід відноситься до нових сполук формули I, володіє властивостями зв'язування з дельта опіоїдними рецепторами. З'єднання можуть бути використані при лікуванні болю, викликаного захворюваннями або станами, такими як остеоартрит, ревматоїдний артрит, мігрень, опік, фіброміалгія, цистит, ренит, невропатичний біль, ідіопатична невралгія, зубний біль та ін. У формулі I R1 обраний із групи, що складається з фенила, пиридинила і тиазолила; причому R1 необов'язково заміщений одним або двома заступниками, незалежно вибраними з групи, що складається з С1-4алкокси, атома фтору, атома хлору, атом брому і цианогруппи; крім цього, R1 необов'язково заміщений ді(С 1-4алкил)аминокарбонилом; Υ являє собою О, S, ΝΗ, вініл, этинил або S(Про); R2 являє собою заступник, обраний із групи, що складається з водню, С1-4алкила, С1-4алкокси, С1-4алкилтио, атома фтору, атома хлору, атома брому та гідрокси; Ra являє собою водень або метил; R3 обраний із групи, що складається з піролідин-2-илметила, піролідин-3-илметила, пиперидин-2-илметила, пиперидин-3-илметила, пиперидин-4-илметила, пиперидин-2-илэтила, пиперидин-3-илэтила, пиперидин-4-илэтила, піридин-4-іл-(С1-2)алкила, азетидин-3-илметила, морфолин-2-илметила, моикло[3.2.1]октанила, 1-азабіцикло[2.2.2]октанила, гуанидинилэтила, 4-(імідазол-1-іл)фенилметила, 2-(метиламино)етилу, 2-диэтиламиноэтила, 4-диэтиламинобут-2-мулу, пиперидин-3-мулу, пиперидин-4-мулу і піролідин-3-мулу; і при цьому пиперидин-3-іл необов'язково заміщений на атомі вуглецю фенилом; і при цьому піролідин-2-іл в піролідин-2-іл-метиле, піролідин-3-іл, пиперидин-3-іл і пиперидин-4-іл необов'язково заміщені на атомі азоту метилом, фенилметилом, фенэтилом або метилкарбонилом. 8 н. і 16 з.п. ф-ли, 3 табл., 19 пр.

Композиції, що містять протизапальну суміш

Група винаходів відноситься до фармацевтичної промисловості, а саме до композиції для лікування старіння шкіри. Композиція для лікування ознак старіння шкіри, підвищення секреції цитокіну IL-1α, що містить: інгібітор NF-kB, обраний із групи, що складається з заміщених резорцинолов, (Е)-3-(4-метилфенилсульфонил)-2-пропеннитрила, тетрагидрокуркиминоидов, екстрактів деревини павловнии повстяної, а також їх комбінацій; і протизапальну з'єднання, яке не є інгібітором NF-kB. Композиція для лікування ознак старіння шкіри, підвищення секреції цитокіну IL-1α, що містить: інгібітор NF-kB, обраний із групи, що складається з заміщених резорцинолов, і протизапальну з'єднання (варіанти). Вищеописані композиції ефективні для лікування ознак старіння шкіри. 4 н. п. ф-ли, 9 табл., 9 пр.

Композиції перорально розпадаються таблеток, що містять комбінації високо - і низькодозових лікарських засобів

Даний винахід спрямовано на фармацевтичні композиції, що містять безліч мікрочастинок з замаскованих смаком, містять високодозовие/низькодозові лікарські засоби, лікарські форми, що містять такі фармацевтичні композиції (такі як перорально розпадаються таблетки), і на способи виготовлення фармацевтичних композицій і лікарських форм. Лікарські форми, що містять фармацевтичні композиції по справжньому винаходу, представляють собою розширені однорідні суміші високодозових і низькодозових лікарських засобів, які забезпечують можливість контролювання швидкості вивільнення лікарського засобу з частинок різними шляхами, а також гнучкість коригування доз при введенні комбінацій лікарських засобів, наприклад, при лікуванні болю. 4 н. і 27 з.п. ф-ли, 4 іл., 12 табл., 8 пр.

Похідні тетрагидропирана проти неврологічних захворювань

Винахід відноситься до з'єднання загальної формули I, де R1/R2 незалежно один від одного являють собою водень, (CR2)про-C3-7 циклоалкіл, можливо замещенний нижчим алкилом або гідрокси, або являють собою нижчий алкіл або тетрагидропиранил, і про являє собою 0 або 1; і R можуть бути однаковими або різнитися і являють собою водень або нижчий алкіл; або R1 і R2 можуть утворювати разом з атомом N, до якого вони приєднані, гетероциклоалкильную групу, обрану з групи, що складається з пирролидинила, пиперидинила, 3-аза-біцикло[3.1.0]гекс-3-мулу або 2-аза-біцикло[3.1.0]гекс-2-мулу, які можливо заміщені гідрокси; R3 являє собою S-нижчий алкіл, нижчий алкіл, нижчий алкокси або С3-7 циклоалкіл; R3' являє собою водень, нижчий алкіл, замещенний галогеном, нижчий алкіл або нижчий алкокси; R4 являє собою нижчий алкіл, замещенний галогеном; X являє собою-Про - або-СН2-; X' являє собою-Про - або-СН2-; за умови, що один з X або X' завжди являє собою-Про - і інший-СН2-; або фармацевтично прийнятна кислотно-адитивна сіль, рацемическая суміш, або відповідний енантіомер та/або оптичний ізомер. З'єднання загальної формули (I) є хорорении, психозу й інших неврологічних станів, включаючи біль. 4 н. і 9 з.п. ф-ли, 1 табл., 63 пр.

N-вмісні гетероарильние похідні в якості інгібіторів jak3 кінази

Винахід відноситься до нових N-вмісних гетероарильним похідним формули I або II або їх фармацевтично прийнятним солей, які мають властивості інгібіторів кінази JAK, зокрема JAK3, і можуть знайти застосування для лікування таких захворювань, як астма і хронічне обструктивне захворювання легенів (COPD). У формулах I або II А являє собою вуглець і являє собою азот або А являє собою азот і являє собою вуглець; W являє собою СН або N; R1 і R2, незалежно, являють собою водень, С1-4алкил, галогенС1-4алкил, -CN; R3 являє собою С1-4алкил, R9-Cl-4алкил, Cy1, де Cy1 необов'язково заміщений одним або декількома заступниками R10; R4 являє собою водень, С1-4алкил, Rl2R7N-С0алкил, де один з R7 і R12 являє собою водень, а інший являє собою С1-4алкил або групу R13, яку вибирають з С1-5алкила, Cy2-С0алкила; R5 являє собою водень; R6 являє собою водень, С1-4алкил, С1-4алкоксиС1-4алкил, гидроксиС1-4алкил, R12R7N-C1-4алкил, R16CO-С0алкил, Cy1; R7 являє собою водень або С1-4алкил; R9 являє собою галоген, -CN, -CONR7R12, -COR13, CO2R12, -OR12, -SO2R13, -SO2NR7R12, -NR7R12, -NR7COR12; R10 являє собою С1-4алкил або R9-С0-4алкил; R11 являє собою С1-4алкил, галоген, -CN, -NR7R14; R12 чи R14R7N-C1-4алкил; де Cy2 необов'язково заміщений одним або декількома заступниками R11; R14 являє собою водень або С1-4алкил; R16 являє собою С1-4алкил, галогенС1-4алкил, C1-4алкоксиС1-4алкил, гидроксиС1-4алкил або цианоС1-4алкил; Cy1 являє собою моноциклическое карбоциклическое ненасичених або насичене кільце, вибране з С3-С6циклоалкила, фенила, або насичене моноциклическое 4-6-членное гетероциклічна кільце, що містить від 1 до 2 гетероатомів, вибраних з N і S, або частково ненасичених 10-членное бициклическое гетероциклічна кільце, містить атом кисню в якості гетероатома, які можуть бути заміщені групою R11, де зазначене кільце пов'язане з іншою частиною молекули через будь-який доступний атом С, і де один або кілька кільцевих атомів С або S необов'язково окислені з утворенням СО або SO2; і Cy2 являє собою моноциклическое карбоциклическое насичене кільце, вибране з С3-С6циклоалкила, або ароматичне моноциклическое 4-6-членное гетероциклічна кільце, що містить від 1 до 2 гетероатомів, вибраних з N і S, або ненасичених 10-членное бициклическое гетероциклічна кільце, що містить атом кисню в якості гетероатома, які можуть бути заміщені гру. �-ли, 41 пр.

4-заміщені-2-феноксифениламиновие модулятори дельта-опіоїдних рецепторів

Винахід відноситься до нових сполук формули I, що володіє здатністю зв'язування з дельта-опіоїдними рецепторами. З'єднання можуть бути використані при лікуванні болю в діапазоні від помірної до сильної, викликаних захворюваннями або станами, такими як остеоартрит, мігрень, опік, фіброміалгія, цистит, ренит, невропатичний біль, ідіопатична невралгія, зубний біль та ін. У формулі I R1 обраний із групи, що складається з i) фенила, необов'язково заміщеного одним-двома заступниками, незалежно вибраними з групи, що складається з С1-4алкила, С1-4алкокси, С1-4алкилтио, гідрокси, ді(С 1-4алкил)аминокарбонила, хлору і фтору; таким чином, щоб був присутній тільки один ді(С 1-4алкил)аминокарбонил; ii) нафтила; iii) пиридинила, необов'язково заміщеного одним заступником, вибраним з групи, що складається з С1-4алкила, С1-4алкокси, С1-4алкилтио, гідрокси, фтору, хлору і ціано; iv) піримідин-5-мулу; v) фуранила; vi) тиенила; vii) 5-оксо-4,5-дигідро-[1,2,4]оксодиазол-3-мулу; і viii) ді(С 1-2алкил)аминокарбонила; Υ являє собою етил, вініл або зв'язок; або Υ являє собою, коли R1 являє собою необов'язково замещенний феніл, де заступник являє собою С1-4алкокси; R2 являє собою феніл, необязат�сі, фтору, хлору, ціано, трифторметокси та гідрокси; або R2 являє собою феніл, замещенний одним аминокарбонилом, ді(С 1-4алкил)аминокарбонилом, C1-4алкоксикарбонилом або карбоксизаместителем; R3 обраний із групи, що складається з i) 3-аминоциклогексила; ii) 4-аминоциклогексила; iii) пиперидин-3-мулу; iv) пиперидин-4-мулу; v) піролідин-2-іл-метилу, в якому піролідин-2-іл необов'язково заміщений з 3-го або 4-го положення одним або двома фторзаместителями; vi) азетидин-3-іл-метилу; vii) 2-(N-метиламино)етилу; viii) 3-гідрокси-2-аминопропила; ix) пиперидин-3-іл-метилу; x) 1-азабіцикло[2.2.2]октан-3-мулу; xi) 8-азабіцикло[3.2.1]октан-3-мулу; або R3 разом з Ra і атомом азоту, до якої вони обидва приєднані, утворюють піперазиніл, необов'язково замещенний 4-С1-4алкилом; Ra являє собою водень, 2-(N-метиламино)етил або C1-2алкил, необов'язково замещенний азетидин-3-мулом.7 н. і 14 з.п. ф-ли, 4 табл., 26 пр.

Заміщені фенилмочевини і феніламіди в якості лігандів рецепторів ваниллоидних

Винахід відноситься до заміщених фенилмочевинам і фениламидам формули (If), де X означає CR3 або N, де R3 означає Н; C1-10алкил, насичений або ненасичений, розгалужений або нерозгалужене, незамещенний; або CF3; А означає N або CR5b; R1 означає субструктуру (Т1), що має формулу, наведену нижче. Інші радикали і символи мають значення, наведені у формулі винаходу. З'єднання формули (If) володіють активністю щодо ваниллоидного підтипу рецептора I (рецептора VR1/TRPV1). Винахід відноситься до способів одержання сполук формули (If), до фармацевтичних композицій, що містять ці з'єднання, а також до застосування цих сполук для приготування фармацевтичних композицій.6 н. і 1 з.п. ф-ли, 1 табл., 147 пр.
Винахід відноситься до галузі медицини і стосується способу лікування туберкульозу з множинною лікарською стійкістю, що характеризується тим, що призначають комбінацію з шести протитуберкульозних препаратів в інтенсивній фазі хіміотерапії і п'яти - у фазі продовження лікування протягом 20 місяців, де тривалість інтенсивної фази складає мінімум 8 місяців до отримання чотирьох негативних посівів з інтервалом в один місяць при туберкульозі з широкою лікарською стійкістю і до отримання двох негативних посівів у решті випадків туберкульозу з множинною лікарською стійкістю і тривалість фази продовження лікування становить 12 місяців. 1 табл., 9 пр.
Up!