Диметиловий ефір 2-[(2-метилфенил) іміно]-9-оксо-7-феніл-8-(3-феніл-2-хиноксалинил)-1,6-диоксаспиро[4.4]-нон-3,7-дієн-3,4-дикарбоновой кислоти, що виявляє антиноцицептивную активність, та спосіб його одержання

 

Винахід відноситься до галузі органічної хімії, до розробки методу синтезу важкодоступних заміщених диметилових ефірів 9-оксо-1,6-диоксаспиро[4.4]нон-3,7-дієн-3,4-дикарбонових кислот, а саме до диметиловому ефіру 2-[(2-метилфенил)іміно]-9-оксо-7-феніл-8-(3-феніл-2-хиноксалинил)-1,6-диоксаспиро[4.4]нон-3,7-дієн-3,4-дикарбоновой кислоти формули (1)

проявляющему антиноцицептивную активність, який може знайти застосування в медицині в якості лікарського препарату. В якості еталону порівняння біологічної активності був узятий метамізол натрію [М. Д. Машковський. Лікарські засоби. - М.: Нова хвиля, 2010. - С. 164].

Відомий структурний аналог заявляється сполук - диметиловий ефір 5'-(циклогексилимино)-4,6-диметил-3-оксоспиро[бензофуран-2(3H), 2'(5'H)фуран]-3',4,-дикарбоновой кислоти (2), одержуваний трехкомпонентним синтезом 4,6-диметилбензофуран-2,3-діон, циклогексилизоцианида та диметилового ефіру ацетилендикарбоновой кислоти [Esmaeili A. A., Vesalipoor H. Reaction of Isocyanides, Diakyl Acetylenedicarboxylates, and α-KetoLactones: Unexpected Participation of an Esters Carbonyl Group in the Isocyanide-Based Three-Component Reaction / Synthesis, 2009. №10. P. 1635-1638]. Біологічна активність структурного аналога невідома.

Синтез структурного аналога осущотносится неможливість одержання диметилового ефіру 2-[(2-метилфенил)іміно]-9-оксо-7-феніл-8-(3-феніл-2-хиноксалинил)-1,6-диоксаспиро[4.4]нон-3,7-дієн-3,4-дикарбоновой кислоти.

Завданням цього винаходу є розробка методу синтезу неописанного раніше диметилового ефіру 2-[(2-метилфенил)іміно]-9-оксо-7-феніл-8-(3-феніл-2-хиноксалинил)-1,6-диоксаспиро[4.4]нон-3,7-дієн-3,4-дикарбоновой кислоти (1), виявляє антиноцицептивное дію і володіє більш низькою токсичністю, ніж відомі лікарські засоби.

Поставлена задача здійснюється шляхом трикомпонентного синтезу 4-(3-фенилхноксалин-2-іл)-5-фенилфуран-2,3 діона, диметилового ефіру ацетилендикарбоновой кислоти і про-метилфенилизонитрила за схемою

Технічний результат - розширення арсеналу засобів впливу на живий організм.

Винахід ілюструється такими прикладами.

Приклад 1. Отримання сполуки (1). Розчин 1,1 ммоль про-метилфенил ізоціаніда в 10 мл абсолютного 1,2-дихлоретану охолоджували до -10°C, прикапивали розчин 1 ммоль 4-(3-фенилхиноксалин-2-іл)-5-фенилфуран-2,3-діон і 1,1 ммоль диметилового ефіру ацетилендикарбоновой кислоти в 10 мл абсолютного 1,2-дихлоретан, охолоджений до -10°C. Суміш перемішували при кімнатній температурі протягом 2 годин. Розчинник видаляли, залишок затирали етилового спирту, перекристаллизовивали етилового спи1.58; H 4.27; N 6.59. ІЧ спектр (ФСМ 1201, вазелінове масло, ν, см-1): 1752 (CO2Me), 1736 (CO2Me), 1723 (C=O), 1687 (C=N). Спектр ЯМР1H (Varian Mercury 300 (300 MHz), ДМСО-d6, ГМДС, δ, м. д.): 2.13 с (3H, CH3), 3.85 до (3H, CH3O), 3.99 з (3H, CH3O), 7.05-8.22 м (18H, 2C6H4+2C6H5). Мас-спектр, m/z (Iвідн., %): 637 (100) [M]+.

Отримане з'єднання (1) являє собою жовта кристалічна речовина, нерозчинна у воді, гексані, важкорозчинні в етиловому спирті, легкорастворимое в ДМСО і хлороформі.

Приклад 2. Гостра токсичність сполуки (1). Гостру токсичність (ЛД50, мг/мл) з'єднання (1) вивчали на білих мишах (самках) масою 16-18 г при одноразовому внутрішньоочеревинному введенні. За тваринами вели спостереження протягом 10 діб, фіксуючи поведінка, інтенсивність і характер рухової активності, наявність і характер судом, координацію рухів, тонус скелетної мускулатури, реакції на тактильні, звукові і світлові подразники, частоту і глибину дихальних рухів, ритм серцевих скорочень, стан волосяного і шкірного покриву, забарвлення видимих слизових оболонок, споживання води та їжі, зміна маси тіла.

Розраховували гостру токсичність, дотримуючись рекомендації держави[Методичні рекомендації щодо вивчення загальнотоксичної дії фармакологічних засобів. Утв. 25.12.97./ Вестн. фармакоп. комітету. - 1998. - №1. - С. 27-32.].

Для досліджуваного з'єднання (1) ЛД50становить >1500 мг/кг. Згідно з класифікацією токсичності препаратів з'єднання (1) належать до V класу практично нетоксичних препаратів [Измеров Н.Ф., Саноцький В. В., Сидоров К. К. Параметри токсикометрии промислових отрут. - М: Медицина, 1977. - С. 196], тоді як у метамізолу натрію

Приклад 3. Антиноцицептивная активність сполуки (1)

Оцінку антиноцицептивної (аналгетичну) активності сполуки 1 вивчали на безпородних мишах масою 18-22 г методом «оцтові корчі». Досліджувані речовини вводили в дозі 25 мг/кг, в/б у вигляді суспензії в 2% крохмальному слизу за 30 хвилин до в/б введення 0,75% розчину оцтової кислоти (0,1 мл/10 грам маси тіла). Протягом наступних 15 хвилин після ін'єкції підраховували кількість корчів для кожної тварини. Зменшення кількості корчів у тварин порівняно з контрольною групою було показником анальгетичну активність речовин. Антиноцицептивную активність виражали у відсотках зниження числа оцтових корчів у дослідних тварин у порівнянні з контрольними групами. Кожне з'єднання досліджували на 6 тварин.

Статистичну обробку експертами�ой оцінки фармакологічного ефекту. - 2-е вид. - Л., 1963. - С. 152]. Ефект вважали достовірними при p < 0,05.

Приклад 4. Антиноцицептивная активність сполуки (1).

Антиноцицептивную активність сполуки (1) вивчали на безпородних мишах масою 18-22 г з допомогою тесту «гаряча пластинка» [Radell Z. O., Selitto J. J. A method for measurement of analgesic activity on inflamed tissue. // Arch. Intermat. Pharmacodun. Et ther. 1957. - Vol.11. - №4 - S. 409-419].

Досліджуване з'єднання вводили внутрішньоочеревинно у вигляді 2% крохмальному слизу в дозі 50 мг/кг за 0,5 год до приміщення тварин на нагріту до 53,5°C металеву пластинку. Показником больової чутливості служила тривалість перебування тварини на гарячій пластинці до моменту облизування задніх лапок, яка вимірюється в секундах. В якості етанолу порівняння анальгетичну активності взято метамізол натрію [М. Д. Машковський. Лікарські засоби.- М.: Нова хвиля, 2010. - С. 164]. Результати випробувань представлені в таблиці.

Таблиця 1
Антиноцицептивная активність сполуки (1) за методами «гаряча пластинка» і «оцтові корчі»
№ п/пШифр з'єднання«Оцтові корчі»
Час оборонного рефлексу через 120 хв.Кількість корчів% зменшення корчився до контролюАктивність %
1Контроль 2% крахм., слиз5010,10±1,32
2525,20±2,32100
2Метамізол натрію93 (ОД50)16,33±3,02 p<0,1
5510,06±1,3842,657,9
315031,00±3,36 p<0,0511,60±1,5046,0353,97

Як видно з таблиці, що заявляється з'єднання (1) проявляє виражену антиноцицептивную активність, практично не токсичні. Отже, що заявляється з'єднання (1) може знайти застосування в медичній практиці в якості аналгетичної лікарського засобу.

1. Диметиловий ефір 2-[(2-метилфенил)іміно]-9-оксо-7-феніл-8-(3-феніл-2-хиноксалинил)-1,6-диоксаспиро[4.4]нон-3,7-дієн-3,4-дикарбоновой кислоти формули (1)

володіє антиноцицептивної активністю.

2. Спосіб одержання диметилового ефіру 2-[(2-метилфенил)іміно]-9-оксо-7-феніл-8-(3-феніл-2-хиноксалинил)-1,6-диоксаспиро[4.4]нон-3,7-дієн-3,4-дикарбоновой кислоти (1)

характеризущийся тим, що здійснюють трикомпонентний синтез 4-(3-фенилхиноксалин-2-іл)-5-фенилфуран-2,3-діон, диметилового ефіру ацетилендикарбоновой кислоти і про-метилфенилизонитрила. 

Схожі патенти:

Диспиро 1,2,4-триоксолани як протималярійні засоби

Винахід відноситься до диспиро 1,2,4-триоксоланам формули: де значення R представлені в п.1 формули винаходу. З'єднання даного винаходу несподівано забезпечують лікування малярії одноразовою дозою, а також профілактичну дію проти малярії і шистосоміазу. 3 н. і 14 з.п. ф-ли, 6 табл., 5 пр.

Нові сполуки зі спирохиральной вуглецевої основою, способи їх отримання та фармацевтичні композиції, що містять такі сполуки

Винахід відноситься до нового з'єднанню з спирохиральной вуглецевої основою, або його фармацевтично прийнятною солі загальної формули 1де W являє собою або З СНТ(С=O)СН3; Х являє собою N3або OR2; R2являє собою водень, лінійний або розгалужене алкіл С1~С8 або; Y представляє собою; Z являє собою просту зв'язок або O; R3являє собою лінійний або розгалужене алкіл С1~С8 або алкенів С2~С8, і М і N являють собою, кожен незалежно, водень, ВІН або відсутні; при цьому атом вуглецю, пов'язаний з М або N, утворює просту зв'язок або подвійну зв'язок з іншими атомами вуглецю, і число подвійних зв'язків становить одну або менше для кожного з атомів вуглецю

Похідне бензимідазолу

Винахід відноситься до нового з'єднання, яке корисно в якості терапевтичного засобу або профілактики захворювань, приписуваних шлункової соляної кислоти

Заміщені похідні циклоалкеновие

Винахід відноситься до нових заміщених циклоалкеновим похідним формули (I)у якій X і Y являють собою групу, в якій Х і Y разом з атомом вуглецю кільця, до якого вони приєднані, утворюють кільце А, Х і Y разом представляють заступник кільця або Х і Y кожен являє собою атом водню

Спироциклические 3-феніл-3-заміщені 4-кетолактами і 4-кетолактони і способи їх отримання

Винахід відноситься до з'єднання формули (I)в якій W означає галоген, алкіл з 1-6 атомами вуглецю, алкокси з 1-6 атомами вуглецю, галогеналкил з 1-4 атомами вуглецю або галогеналкокси з 1-4 атомами вуглецю; Х означає водень, галоген, алкіл з 1-6 атомами вуглецю; Y означає водень, галоген, алкіл з 1-6 атомами вуглецю, галогеналкил з 1-4 атомами вуглецю, галогеналкокси з 1-4 атомами вуглецю або ціано; Z означає водень, галоген, алкіл з 1-6 атомами вуглецю, алкокси з 1-6 атомами вуглецю або галогеналкил з 1-4 атомами вуглецю, -А-В - означає групи (а) -СН2-CH(OR1)-, (b) -O-СН2- чи (з) -CH(R2)-Про-; G означає галоген або нітро; R1означає алкіл з 1-6 атомами вуглецю; R2означає водень; R3означає водень або алкіл з 1-4 атомами вуглецю, Q означає NH в циклі (1) або кисень в циклі (2) причому, якщо А-означає групу (з), то W означає галоген або алкіл з 1-6 атомами вуглецю, Х означає водень, галоген або алкіл з 1-6 атомами вуглецю, Y означає водень, галоген або алкіл з 1-6 атомами вуглецю, Z означає водень, галоген або алкіл з мірою, один із залишків W, Х і Y означає галоген, і R2і R3незалежні один від одного і мають зазначені вище значення, і G вищевказане має значення

Похідне індолу і його фармацевтичне застосування

Винахід відноситься до з'єднання, представленому наступною формулою [I], або його фармацевтично прийнятною солі. У зазначеній формулі кожен символ має значення, визначені у формулі винаходу. Об'єктами винаходу є також варіанти з'єднання формули [I] і конкретні з'єднання. Запропоновані з'єднання інгібують индуцируемую Т-клітинну кіназу (ITK). Крім того, винахід відноситься до фармацевтичної композиції, ингибитору ITK і засобів для лікування або профілактики запальних захворювань, алергічних захворювань, аутоімунних захворювань, відторгнення трансплантата та інших захворювань і способів лікування цих захворювань. 24 н. і 8 з.п. ф-ли, 86 табл., 6 посилальних пр. і пр. 381

Похідні 2н-хромена як анальгезуючих засобів

Винахід стосується фармакології і медицини. Запропоновано застосування сполуки загальної формули 1 або його просторових ізомерів як анальгезуючих засобів. Технічний результат: з'єднання володіють високою активністю, низькою токсичністю, можуть бути використані в медицині. 4 табл., 8 пр.

Феноксизамещенние пиримидини для використання в якості модуляторів опіоїдних рецепторів

Винахід відноситься до нових сполук формули I, володіє властивостями зв'язування з дельта опіоїдними рецепторами. З'єднання можуть бути використані при лікуванні болю, викликаного захворюваннями або станами, такими як остеоартрит, ревматоїдний артрит, мігрень, опік, фіброміалгія, цистит, ренит, невропатичний біль, ідіопатична невралгія, зубний біль та ін. У формулі I R1 обраний із групи, що складається з фенила, пиридинила і тиазолила; причому R1 необов'язково заміщений одним або двома заступниками, незалежно вибраними з групи, що складається з С1-4алкокси, атома фтору, атома хлору, атом брому і цианогруппи; крім цього, R1 необов'язково заміщений ді(С 1-4алкил)аминокарбонилом; Υ являє собою О, S, ΝΗ, вініл, этинил або S(Про); R2 являє собою заступник, обраний із групи, що складається з водню, С1-4алкила, С1-4алкокси, С1-4алкилтио, атома фтору, атома хлору, атома брому та гідрокси; Ra являє собою водень або метил; R3 обраний із групи, що складається з піролідин-2-илметила, піролідин-3-илметила, пиперидин-2-илметила, пиперидин-3-илметила, пиперидин-4-илметила, пиперидин-2-илэтила, пиперидин-3-илэтила, пиперидин-4-илэтила, піридин-4-іл-(С1-2)алкила, азетидин-3-илметила, морфолин-2-илметила, моикло[3.2.1]октанила, 1-азабіцикло[2.2.2]октанила, гуанидинилэтила, 4-(імідазол-1-іл)фенилметила, 2-(метиламино)етилу, 2-диэтиламиноэтила, 4-диэтиламинобут-2-мулу, пиперидин-3-мулу, пиперидин-4-мулу і піролідин-3-мулу; і при цьому пиперидин-3-іл необов'язково заміщений на атомі вуглецю фенилом; і при цьому піролідин-2-іл в піролідин-2-іл-метиле, піролідин-3-іл, пиперидин-3-іл і пиперидин-4-іл необов'язково заміщені на атомі азоту метилом, фенилметилом, фенэтилом або метилкарбонилом. 8 н. і 16 з.п. ф-ли, 3 табл., 19 пр.

Композиції, що містять протизапальну суміш

Група винаходів відноситься до фармацевтичної промисловості, а саме до композиції для лікування старіння шкіри. Композиція для лікування ознак старіння шкіри, підвищення секреції цитокіну IL-1α, що містить: інгібітор NF-kB, обраний із групи, що складається з заміщених резорцинолов, (Е)-3-(4-метилфенилсульфонил)-2-пропеннитрила, тетрагидрокуркиминоидов, екстрактів деревини павловнии повстяної, а також їх комбінацій; і протизапальну з'єднання, яке не є інгібітором NF-kB. Композиція для лікування ознак старіння шкіри, підвищення секреції цитокіну IL-1α, що містить: інгібітор NF-kB, обраний із групи, що складається з заміщених резорцинолов, і протизапальну з'єднання (варіанти). Вищеописані композиції ефективні для лікування ознак старіння шкіри. 4 н. п. ф-ли, 9 табл., 9 пр.

Композиції перорально розпадаються таблеток, що містять комбінації високо - і низькодозових лікарських засобів

Даний винахід спрямовано на фармацевтичні композиції, що містять безліч мікрочастинок з замаскованих смаком, містять високодозовие/низькодозові лікарські засоби, лікарські форми, що містять такі фармацевтичні композиції (такі як перорально розпадаються таблетки), і на способи виготовлення фармацевтичних композицій і лікарських форм. Лікарські форми, що містять фармацевтичні композиції по справжньому винаходу, представляють собою розширені однорідні суміші високодозових і низькодозових лікарських засобів, які забезпечують можливість контролювання швидкості вивільнення лікарського засобу з частинок різними шляхами, а також гнучкість коригування доз при введенні комбінацій лікарських засобів, наприклад, при лікуванні болю. 4 н. і 27 з.п. ф-ли, 4 іл., 12 табл., 8 пр.

Похідні тетрагидропирана проти неврологічних захворювань

Винахід відноситься до з'єднання загальної формули I, де R1/R2 незалежно один від одного являють собою водень, (CR2)про-C3-7 циклоалкіл, можливо замещенний нижчим алкилом або гідрокси, або являють собою нижчий алкіл або тетрагидропиранил, і про являє собою 0 або 1; і R можуть бути однаковими або різнитися і являють собою водень або нижчий алкіл; або R1 і R2 можуть утворювати разом з атомом N, до якого вони приєднані, гетероциклоалкильную групу, обрану з групи, що складається з пирролидинила, пиперидинила, 3-аза-біцикло[3.1.0]гекс-3-мулу або 2-аза-біцикло[3.1.0]гекс-2-мулу, які можливо заміщені гідрокси; R3 являє собою S-нижчий алкіл, нижчий алкіл, нижчий алкокси або С3-7 циклоалкіл; R3' являє собою водень, нижчий алкіл, замещенний галогеном, нижчий алкіл або нижчий алкокси; R4 являє собою нижчий алкіл, замещенний галогеном; X являє собою-Про - або-СН2-; X' являє собою-Про - або-СН2-; за умови, що один з X або X' завжди являє собою-Про - і інший-СН2-; або фармацевтично прийнятна кислотно-адитивна сіль, рацемическая суміш, або відповідний енантіомер та/або оптичний ізомер. З'єднання загальної формули (I) є хорорении, психозу й інших неврологічних станів, включаючи біль. 4 н. і 9 з.п. ф-ли, 1 табл., 63 пр.

N-вмісні гетероарильние похідні в якості інгібіторів jak3 кінази

Винахід відноситься до нових N-вмісних гетероарильним похідним формули I або II або їх фармацевтично прийнятним солей, які мають властивості інгібіторів кінази JAK, зокрема JAK3, і можуть знайти застосування для лікування таких захворювань, як астма і хронічне обструктивне захворювання легенів (COPD). У формулах I або II А являє собою вуглець і являє собою азот або А являє собою азот і являє собою вуглець; W являє собою СН або N; R1 і R2, незалежно, являють собою водень, С1-4алкил, галогенС1-4алкил, -CN; R3 являє собою С1-4алкил, R9-Cl-4алкил, Cy1, де Cy1 необов'язково заміщений одним або декількома заступниками R10; R4 являє собою водень, С1-4алкил, Rl2R7N-С0алкил, де один з R7 і R12 являє собою водень, а інший являє собою С1-4алкил або групу R13, яку вибирають з С1-5алкила, Cy2-С0алкила; R5 являє собою водень; R6 являє собою водень, С1-4алкил, С1-4алкоксиС1-4алкил, гидроксиС1-4алкил, R12R7N-C1-4алкил, R16CO-С0алкил, Cy1; R7 являє собою водень або С1-4алкил; R9 являє собою галоген, -CN, -CONR7R12, -COR13, CO2R12, -OR12, -SO2R13, -SO2NR7R12, -NR7R12, -NR7COR12; R10 являє собою С1-4алкил або R9-С0-4алкил; R11 являє собою С1-4алкил, галоген, -CN, -NR7R14; R12 чи R14R7N-C1-4алкил; де Cy2 необов'язково заміщений одним або декількома заступниками R11; R14 являє собою водень або С1-4алкил; R16 являє собою С1-4алкил, галогенС1-4алкил, C1-4алкоксиС1-4алкил, гидроксиС1-4алкил або цианоС1-4алкил; Cy1 являє собою моноциклическое карбоциклическое ненасичених або насичене кільце, вибране з С3-С6циклоалкила, фенила, або насичене моноциклическое 4-6-членное гетероциклічна кільце, що містить від 1 до 2 гетероатомів, вибраних з N і S, або частково ненасичених 10-членное бициклическое гетероциклічна кільце, містить атом кисню в якості гетероатома, які можуть бути заміщені групою R11, де зазначене кільце пов'язане з іншою частиною молекули через будь-який доступний атом С, і де один або кілька кільцевих атомів С або S необов'язково окислені з утворенням СО або SO2; і Cy2 являє собою моноциклическое карбоциклическое насичене кільце, вибране з С3-С6циклоалкила, або ароматичне моноциклическое 4-6-членное гетероциклічна кільце, що містить від 1 до 2 гетероатомів, вибраних з N і S, або ненасичених 10-членное бициклическое гетероциклічна кільце, що містить атом кисню в якості гетероатома, які можуть бути заміщені гру. �-ли, 41 пр.

4-заміщені-2-феноксифениламиновие модулятори дельта-опіоїдних рецепторів

Винахід відноситься до нових сполук формули I, що володіє здатністю зв'язування з дельта-опіоїдними рецепторами. З'єднання можуть бути використані при лікуванні болю в діапазоні від помірної до сильної, викликаних захворюваннями або станами, такими як остеоартрит, мігрень, опік, фіброміалгія, цистит, ренит, невропатичний біль, ідіопатична невралгія, зубний біль та ін. У формулі I R1 обраний із групи, що складається з i) фенила, необов'язково заміщеного одним-двома заступниками, незалежно вибраними з групи, що складається з С1-4алкила, С1-4алкокси, С1-4алкилтио, гідрокси, ді(С 1-4алкил)аминокарбонила, хлору і фтору; таким чином, щоб був присутній тільки один ді(С 1-4алкил)аминокарбонил; ii) нафтила; iii) пиридинила, необов'язково заміщеного одним заступником, вибраним з групи, що складається з С1-4алкила, С1-4алкокси, С1-4алкилтио, гідрокси, фтору, хлору і ціано; iv) піримідин-5-мулу; v) фуранила; vi) тиенила; vii) 5-оксо-4,5-дигідро-[1,2,4]оксодиазол-3-мулу; і viii) ді(С 1-2алкил)аминокарбонила; Υ являє собою етил, вініл або зв'язок; або Υ являє собою, коли R1 являє собою необов'язково замещенний феніл, де заступник являє собою С1-4алкокси; R2 являє собою феніл, необязат�сі, фтору, хлору, ціано, трифторметокси та гідрокси; або R2 являє собою феніл, замещенний одним аминокарбонилом, ді(С 1-4алкил)аминокарбонилом, C1-4алкоксикарбонилом або карбоксизаместителем; R3 обраний із групи, що складається з i) 3-аминоциклогексила; ii) 4-аминоциклогексила; iii) пиперидин-3-мулу; iv) пиперидин-4-мулу; v) піролідин-2-іл-метилу, в якому піролідин-2-іл необов'язково заміщений з 3-го або 4-го положення одним або двома фторзаместителями; vi) азетидин-3-іл-метилу; vii) 2-(N-метиламино)етилу; viii) 3-гідрокси-2-аминопропила; ix) пиперидин-3-іл-метилу; x) 1-азабіцикло[2.2.2]октан-3-мулу; xi) 8-азабіцикло[3.2.1]октан-3-мулу; або R3 разом з Ra і атомом азоту, до якої вони обидва приєднані, утворюють піперазиніл, необов'язково замещенний 4-С1-4алкилом; Ra являє собою водень, 2-(N-метиламино)етил або C1-2алкил, необов'язково замещенний азетидин-3-мулом.7 н. і 14 з.п. ф-ли, 4 табл., 26 пр.

Заміщені фенилмочевини і феніламіди в якості лігандів рецепторів ваниллоидних

Винахід відноситься до заміщених фенилмочевинам і фениламидам формули (If), де X означає CR3 або N, де R3 означає Н; C1-10алкил, насичений або ненасичений, розгалужений або нерозгалужене, незамещенний; або CF3; А означає N або CR5b; R1 означає субструктуру (Т1), що має формулу, наведену нижче. Інші радикали і символи мають значення, наведені у формулі винаходу. З'єднання формули (If) володіють активністю щодо ваниллоидного підтипу рецептора I (рецептора VR1/TRPV1). Винахід відноситься до способів одержання сполук формули (If), до фармацевтичних композицій, що містять ці з'єднання, а також до застосування цих сполук для приготування фармацевтичних композицій.6 н. і 1 з.п. ф-ли, 1 табл., 147 пр.

З'єднання пиримидинилиндола

Винахід відноситься до нового з'єднанню формули (I) або його фармацевтично прийнятною солі, що володіє властивостями інгібітора ΙΚΚβ та TNFα. З'єднання може знайти застосування при лікуванні запальних захворювань, таких як ревматоїдний артрит, хронічна обструктивна хвороба легень, астма, розсіяний склероз та запальні захворювання кишечника, або ракових захворювань, таких як множинна мієлома, рак товстої кишки, рак підшлункової залози, рак яєчників, за допомогою інгібування ΙΚΚβ. З'єднання може бути використано з додатковим терапевтичним агентом, вибраним з вінкристину, камптотецина гідрохлориду (СРТ-11), лефуномида, дексаметазону та TNFα. Кращі з'єднання формули (I), відповідні 2-{5-хлор-2-[(1R,2R)-2-гидроксициклопентиламино]піримідин-4-іл}-N-циклопропіл-1H-індол-4-карбоксамиду і 2-{5-хлор-2-[(1R,2S)-2-гидроксициклопентиламино]піримідин-4-іл}-N-циклопропіл-1H-індол-4-карбоксамиду. (I) 8 н. і 22 з.п. ф-ли, 4 табл., 2 пр.

Протипухлинний антрафурандион і фармацевтичні композиції на його основі

Винахід відноситься до сфери лікарських препаратів, зокрема до нового похідним антрафурандиона формули I або його фармацевтично прийнятним солей, що володіє високою протипухлинною ефектом і активністю відносно пухлинних захворювань з резистентністю до інших лікарських засобів. Крім того, винахід відноситься до протипухлинних фармацевтичним композиціям, що містить з'єднання формули I, фармакологічно прийнятний носій і один або кілька эксципиентов, вибраних з сорастворітелей, солюбилизаторов, наповнювачів, емульгаторів, консервантів, антиоксидантів, буферних сполук, речовин для підтримання ізотонічни. Дані композиції забезпечують ефективне застосування антрафурандиона, оскільки володіють високою стабільністю при зберіганні як у формі лиофилизата, так і у формі розчину, а також іншими поліпшеними характеристиками, включаючи розчинність, ефективність і переносимість. Винахід також стосується способу лікування пухлинних захворювань, що передбачає парентеральне введення пацієнту антрафурандиона формули I або фармацевтичних композицій. 5 н. і 5 з.п. ф-ли, 6 табл., 13 пр.
Up!