Спосіб стерилізації компоту з яблук

 

Пропонований спосіб на винахід відноситься до консервної промисловості, а саме до способів стерилізації компоту з яблук у банках СКО 1-82-500.

Джерела, за якими було проведено пошук за даним способом, показали, що прототипом пропонованого способу є спосіб стерилізації компотів [1], сутність якого полягає в тому, що закатані банки поміщають в стерилізаційний апарат (автоклав) і піддають тепловій обробці за режимом:

де 20 - тривалість нагрівання води в автоклаві до 100°C, хв; 25 - тривалість власної стерилізації, хв; 20 - тривалість охолодження, хв; 118 - протитиск в автоклаві, кПа; 100 - температура стерилізації, °C.

Недоліками цього способу є:

- велика тривалість процесу теплової обробки;

- нерівномірність теплової обробки різних шарів продукту;

- велика витрата теплової енергії і води.

Технічний результат пропонованого винаходу спрямований на створення способу виробництва компоту, що сприяє скороченню тривалості процесу; збереження біологічно активних компонентів застосовуваного сировини; поліпшення структурно-механічних хараомии теплової і електричної енергії та води, а також підвищенню конкурентоспроможності готової продукції.

Зазначений технічний результат досягається за рахунок того, що за пропонованим способом банки з компотом після закачування встановлюють носій, що забезпечує механічну герметичність банок, і піддають тепловій обробці в потоці нагрітого повітря температурою 140°C і швидкістю 1,5-2 м/с протягом 6 хв з продовженням нагріву у потоці нагрітого повітря температурою 140°C і швидкістю 8-8,5 м/с протягом 12 хв з наступною витримкою протягом 5 хв в камері при температурі 105°с і охолодженням у потоці атмосферного повітря при його швидкості 7-8 м/с протягом 5 хвилин з подальшим продовженням охолодження в потоці атмосферного повітря з поперемінним нанесенням на поверхню банки водяної плівки температурою 65-70°C протягом 7 хв, і при цьому банку в процесі нагрівання і охолодження піддають переривчастого 2-х-3-х хв обертанню з «денця на кришку» з частотою 0,133-1і інтервалом 2-3 хв.

Приклад здійснення способу

Банки з компотом після герметизації встановлюють носій, що забезпечує механічну герметичність (для запобігання зриву кришки в процесі нагріву), і поміщають в камеру, де циркулює нагріта воздудновременном 2-х-3-х хв переривистому обертанні банки з «денця на кришку частотою 0,133-1і інтервалом 2-3 хв, далі носій з банками переносять на 12 хв в камеру, де циркулює нагріте повітря температурою tв=140°C і швидкістю 8-8,5 м/с, і протягом 12 хв вміст банок піддають нагріванню при одночасному 2-х-3-х хв переривистому обертанні банки з «денця на кришку частотою 0,133-1і інтервалом 2-3 хв з наступною витримкою в камері при температурі 105°C протягом 5 хв у статичному стані банки. Після цього банки охолоджують в потоці атмосферного повітря при його швидкості 7-8 м/с протягом 5 хвилин з подальшим продовженням охолодження в потоці атмосферного повітря з поперемінним нанесенням на поверхню банки водяної плівки температурою 65-70°C протягом 7 хв, при цьому банку також піддають переривчастого 2-х-3-х хв обертанню з «денця на кришку частотою 0,133-1і інтервалом 2-3 хв.

Ступінчастий нагрівання гарячим повітрям із збільшенням швидкості повітря на другому етапі нагрівання сприяє інтенсифікації теплообміну, який дещо знижується по мірі нагріву компоту із-за зменшення температурного перепаду між теплоносієм (нагрітим повітрям) і продуктом.

Використання переривчастого обертання банок в процесах нагрівання і охолодження здатна�ок в статичному стані знижує тривалість процесу механічного протирання плодів між собою і об стінки банок при забезпеченні при цьому рівномірності теплової обробки, що сприяє збереженню їх цілісності, що забезпечує поліпшення структурно-механічних показників готової продукції.

Крім того переривисте обертання банок забезпечує економію електроенергії, що витрачається на обертання банок, при одночасному забезпеченні рівномірності процесу теплової обробки і її інтенсифікацію.

Істотними відмітними ознаками запропонованого способу є: нагрівання компоту здійснюється в потоці нагрітого повітря температурою 140°C і швидкостями 1,5-2 і 8-8,5 м/с відповідно протягом 6 і 12 хв з наступною витримкою в камері протягом 5 хв при температурі 105°с і охолодженням у потоці атмосферного повітря при його швидкості 7-8 м/с протягом 5 хвилин з подальшим продовженням охолодження в потоці атмосферного повітря з поперемінним нанесенням на поверхню банки водяної плівки температурою 65-70°C протягом 7 хв, і при цьому банку в процесі нагрівання в потоці нагрітого повітря і охолодження піддають переривчастого 2-х-3-х хв обертанню з «денця на кришку» з частотою 0,133-1і інтервалом 2-3 хв.

Даний режим забезпечує промислову стерильність консервів, що підтверджується величиною стерилізуючого ефекту, який соответствѰчества готового продукту за рахунок скорочення тривалості та забезпечення рівномірності теплової обробки при частковому обертанні банки.

Література

1. Збірник технологічних інструкцій з виробництва консервів. Т. 2. - М: Харчова промисловість, 1977.

2. Б. Л. Флауменбаум. Основи консервування харчових продуктів. - М: Легка і харчова промисловість, 1982.

Спосіб стерилізації компоту з яблук, що включає установку банок на носій, що забезпечує герметичність, і процеси обробки шляхом нагрівання, витримки та охолодження, відрізняється тим, що нагрівання компоту здійснюють східчасто у потоці нагрітого повітря температурою 140°C і швидкостями 1,5-2 і 8-8,5 м/с протягом відповідно 6 і 12 хв з наступною витримкою протягом 5 хв в камері при температурі 105°с і охолодженням у потоці атмосферного повітря при його швидкості 7-8 м/с протягом 5 хвилин з подальшим продовженням охолодження в потоці атмосферного повітря з поперемінним нанесенням на поверхню банки водяної плівки температурою 65-70°C протягом 7 хв, при цьому банку в процесах нагрівання і охолодження піддають переривчастого 2-х-3-х хв обертанню з «денця на кришку» з частотою 0,133-1і інтервалом 2-3 хв. 

Схожі патенти:

Спосіб стерилізації компоту з черешні

Винахід відноситься до консервної промисловості. Спосіб стерилізації компоту з черешні в банку СКО 1-82-500 включає процес нагріву в потоці повітря температурою від 140°C і швидкостями 1,5-2 і 8-8,5 м/с протягом відповідно 8 і 10 хв з наступною витримкою при температурі 105°C протягом 5 хв і охолодженням в потоці атмосферного повітря при його швидкості 7-8 м/с протягом 5 хвилин. Далі продовжують охолодження в потоці атмосферного повітря з поперемінним нанесенням на поверхню банки водяної плівки температурою 65-70°C протягом 7 хв. При цьому банку в процесах нагрівання у потоці нагрітого повітря і охолодження піддають переривчастого 2-3-хвилинному обертанню з денця на кришку з частотою 0,133 з-1 з інтервалом 2-3 хв. Винахід забезпечує економію теплової енергії, знижує використання води та дозволяє підвищити якість готової продукції.

Спосіб консервування компоту з яблук

Спосіб характеризується тим, що плоди після фасування в банки піддають нагріванню протягом 120 з допомогою циклічної подачі насиченої водяної пари температурою 105-110°C в банки, тривалість циклів подачі пари і його витримки складає 10 с і 10 відповідно, протягом всього процесу подачі пари зовнішню поверхню банок обдувають повітрям, нагрітим до температури 120°C, зі швидкістю 4-5 м/с, після чого в банки заливають сироп температурою 95-97°C, герметизують, встановлюють носій, що забезпечує запобігання зриву кришок у процесі теплової обробки, і піддають нагріванню в потоці повітря температурою від 140°C і швидкістю 3 м/с протягом 15 хв з наступною витримкою в камері при температурі 100°C протягом 5 хв і подальшим охолодженням у потоці атмосферного повітря температурою 20°C і швидкістю 8-9 м/с протягом 15 хвилин, в процесах нагрівання і охолодження банки піддають переривчастого 2-3-хвилинному обертанню з денця на кришку з частотою 0,16 с-1 з інтервалом в 2-3 хв. Технічним результатом винаходу є скорочення тривалості процесу, збереження біологічно активних компонентів сировини, скорочення кількості розварених плодів і плодів з тріснутою шкіркою, перед

Спосіб консервування компоту з вишні

Спосіб характеризується тим, що банки з розфасованими в них плодами перед заливкою сиропу обробляють НВЧ-полем з частотою 2400±50 МГц протягом 1,5-2,0 хв, потім заливають сироп з температурою 85°С, після чого повторно обробляють НВЧ-полем протягом 2,0 хв і нагрівають вміст банок до 90°C, банки герметизують, встановлюють носій для забезпечення механічної герметичності, піддають нагріванню у розчині диметилсульфооксида температурою 115°C протягом 10 хв з наступним охолодженням у ванні з температурою води 85°C протягом 6 хв, потім з температурою 60°C протягом 6 хв і 40°C протягом 6 хв, у процесі теплової обробки банки обертають з денця на кришку з частотою 0,166 с-1. Технічним результатом винаходу є скорочення тривалості процесу, збереження біологічно активних компонентів сировини, скорочення кількості розварених плодів і плодів з тріснутою шкіркою, спрощення здійснення способу і конструкції пристрою для його здійснення.

Спосіб стерилізації маринованих помідорів

Винахід відноситься до консервної промисловості, а саме до способу стерилізації томатів маринованих в банках СКО 1-82-1000. Спосіб включає нагрів банок з маринованими помідорами після їх загортання в потоці повітря температурою 150°C і швидкістю 6-7 м/с протягом 10 хв з наступною витримкою протягом 8 хв при температурі нагрітого повітря 105°, подальше охолодження в потоці атмосферного повітря температурою 20-22°C і швидкістю 7-8 м/с протягом 18 хв. При цьому в процесі теплової обробки банку піддають переривчастого обертанню протягом 2-3 хв з «денця на кришку» з частотою 0,166 з-1 з інтервалом в 2-3 хв. Винахід забезпечує рівномірність теплової обробки і її інтенсифікацію, скорочення кількості розварених плодів і плодів з тріснутою шкіркою, збереження біологічно активних компонентів застосовуваного сировини, скорочення тривалості процесу виробництва. 1 пр.

Спосіб стерилізації маринованих помідорів

Винахід призначений для використання в консервній промисловості. Спосіб стерилізації томатів маринованих в банках СКО 1-82-1000 передбачає процес нагріву в потоці повітря температурою 150°C і швидкістю 8-9 м/с протягом 8 хв з наступною витримкою протягом 8 хв при температурі нагрітого повітря 105°с і охолодженням у потоці атмосферного повітря температурою 20-22°C і швидкістю 7-8 м/с протягом 18 хв. При цьому в процесі теплової обробки банку піддають переривчастого 2-3-х хв обертанню з денця на кришку частотою 0,166 з-1 з інтервалом в 2-3 хв. Винахід забезпечує запобігання механічного перетирання плодів між собою і збереження цілісності, а також значну економію теплової енергії і води.

Спосіб стерилізації маринованих помідорів

Винахід призначений для використання в консервній промисловості. Спосіб стерилізації томатів маринованих в банках СКО 1-82-1000 передбачає процес нагріву в потоці повітря температурою 130°C і швидкістю 2-3 м/с протягом 20 хв з наступною витримкою протягом 3 хв при температурі нагрітого повітря 105°с і охолодженням у потоці атмосферного повітря температурою 20-22°C і швидкістю 7-8 м/с протягом 18 хв. В процесі теплової обробки банку піддають переривчастого 2-3-хвилинному обертанню з денця на кришку частотою 0,166 з-1 з інтервалом в 2-3 хв. Винахід забезпечує запобігання механічного перетирання плодів між собою і збереження цілісності, скорочення тривалості процесу, збереження біологічно активних компонентів застосовуваного сировини.

Спосіб стерилізації маринованих помідорів

Винахід призначений для використання в харчовій промисловості, а саме в консервній промисловості. Спосіб стерилізації томатів маринованих в банках СКО 1-82-1000 передбачає процес нагріву в потоці повітря температурою 130°C і швидкістю 8-9 м/с протягом 12 хв з наступною витримкою протягом 8 хв при температурі нагрітого повітря 105°с і охолодженням у потоці атмосферного повітря температурою 20-22°C і швидкістю 7-8 м/с протягом 18 хв. При цьому в процесі теплової обробки банку піддають переривчастого 2-3-хвилинному обертанню з денця на кришку частотою 0,166 з-1 з інтервалом в 2-3 хв. Винахід забезпечує запобігання механічного перетирання плодів між собою і збереження цілісності, а також значну економію теплової енергії і води. 1 пр.

Спосіб стерилізації маринованих помідорів

Винахід відноситься до консервної промисловості, а саме до способу стерилізації томатів маринованих в банках СКО 1-82-1000. Спосіб включає нагрів банок з маринованими помідорами після їх загортання в потоці повітря температурою 130°C і швидкістю 6-7 м/с протягом 15 хв з наступною витримкою протягом 7 хв при температурі нагрітого повітря 105°, подальше охолодження в потоці атмосферного повітря температурою 20-22°C і швидкістю 7-8 м/с протягом 18 хв. При цьому в процесі теплової обробки банку піддають переривчастого обертанню протягом 2-3 хв з «денця на кришку» з частотою 0,166 з-1 з інтервалом в 2-3 хв. Винахід забезпечує рівномірність теплової обробки і її інтенсифікацію, скорочення кількості розварених плодів і плодів з тріснутою шкіркою, збереження біологічно активних компонентів застосовуваного сировини, скорочення тривалості процесу виробництва. 1 пр.

Спосіб стерилізації компоту з груш і айви

Спосіб стерилізації компоту з груш і айви в банках СКО 1-82-500 включає процес нагріву в потоці повітря температурою 140°С і швидкістю 6-7 м/с протягом 15 хв з наступною витримкою протягом 20-25 хв при температурі нагрітого повітря 95°С і охолодженням у потоці атмосферного повітря температурою 20-25°С і швидкістю 6-7 м/с протягом 15 хв. При цьому в процесах нагрівання і охолодження банку обертається переривчасто з «денця на кришку частотою 0,133 с-1, а витримка здійснюється в статичному стані банок. Винахід забезпечує збереження біологічно активних компонентів застосовуваного сировини, скорочення кількості розварених плодів і плодів з треснувшейся шкіркою і скорочення тривалості процесу.1 пр.

Спосіб стерилізації компоту з гарбуза

Винахід відноситься до консервної промисловості. Спосіб передбачає закатку банок з пюре з гарбуза самоэксгуостируемими кришками, теплову обробку і охолодження на другому етапі без створення протитиску в апараті. При стерилізації передбачено охолодження води в автоклаві до температури, що дорівнює початковій температурі води при завантаженні чергової партії консервів. Винахід дозволяє спростити процес стерилізації, скоротити тривалість технологічного циклу та забезпечує економію електроенергії, теплової енергії і підвищення якості готової продукції.

Харчове волокно з фруктових або овочевих побічних продуктів

Винахід призначений для використання в харчовій промисловості, а саме до отримання харчових волокон. Харчове волокно, екстраговане з фруктових або овочевих побічних продуктів, має молекулярну масу близько 5000 г/моль (г/моль) до близько 8000 г/моль, або пектинові олігосахариди з молекулярною масою від близько 300 г/моль до близько 2500 г/моль. Харчове волокно може бути экстрагировано при використанні фізичних способів або комбінації фізичного методу руйнування стінок клітин побічних продуктів і ферментативного гідролізу. Винахід стосується харчового продукту, що містить екстраговане харчове волокно. Спосіб отримання розчинної харчового волокна включає зменшення розмірів частинок фруктових або овочевих побічних продуктів; наражання частинок побічних продуктів фізичній методом руйнування стінок клітин частинок побічних продуктів; додавання в частинки побічних продуктів одного або більше ферменту; змішування або перемішування частинок побічних продуктів і фільтрування з отриманням ретентата і пермеата. Пермеат містить розчинне харчове волокно, яке може представляти собою пребіотичну харчове волокно. 10 н. і 35 з.п. ф-ли, 6 іл., 4 табл., 3 пр.
Винахід відноситься до способу відбілювання харчових рослинних волокон, отриманих з відходів соковиробництва, зокрема яблучних вичавок. Змішують сирі яблучні вичавки з вихідною вологістю від 70%, з вмістом пектинових речовин 15-30%, з лужним розчином КОН, при рН 7-9, приготованим на пом'якшеній воді при дотриманні гідромодуля за абсолютно сухій речовині 1:25-1:30, при температурі 40-45°C в ємності з пароводяною сорочкою і мішалкою з перфорованими лопатями. Проводять плавний контрольований нагрівання до 50-55°C, додають розчин перекису водню при досягненні температури 50-55°C, струйно при постійному перемішуванні зі швидкістю обертання мішалки 30-40 об/хв до концентрації перекису водню у розчині 0,5-0,75%. Продовжують плавний контрольований нагрівання до 60-65°C. Відбілюють протягом 40-60 хвилин з моменту досягнення температури 65°C в лужному розчині при рН 7-9 і температурі не більше 75°C. Віджимають на прес-фільтрі або центрифузі. Промивають у розчині, що містить пом'якшену воду і лимонну або оцтову кислоту при температурі 40-45°C, pH 3,5-4,0. Віджимають, піддають інфрачервоної конвективного сушіння до вологості 7-8% при температурі не більше 35°C протягом усього часу сушіння. Розмелюють до необходительних волокон, має колір від білого до світло-жовтого. 1 з.п. ф-ли.

Спосіб одержання порошків із сушених вичавок ягід брусниці і журавлини

Винахід відноситься до харчової промисловості, зокрема до способу отримання порошків із сушених вичавок ягід брусниці і журавлини. Вичавки ягід викладають рівномірним шаром товщиною 10 мм на сітчасті листи, сушать радіаційно-конвективним способом при температурі 70°С протягом 4 годин до залишкової вологості 20-17%. Висушені вичавки ягід подрібнюють до одержання частинок розміром 0,4-0,5 мм, просівають і упаковують у вакуумні пакети, металізовані фольгою. Спосіб дозволяє максимально зберегти вітамінний і мінеральний склад напівфабрикатів. 1 іл., 1 табл., 1 пр.

Біологічно активна добавка до їжі

Винахід відноситься до харчової промисловості і може бути використане для одержання високоякісної, біологічно активної добавки (БАД), що застосовується для безпосереднього вживання в їжу в якості профілактики або для створення збагачених, функціональних і спеціалізованих харчових продуктів. БАД до їжі являє собою порошок з вичавок гарбуза, отриманий шляхом їх сушіння, охолодження і подальшого подрібнення. Перед сушінням вичавки гарбуза обробляють в електромагнітному полі нвч з частотою 2450 МГц при питомій потужності 450-600 Вт/дм3 протягом 40-60 секунд. Подрібнення проводять до змісту в добавці не менше 99% часток з розміром не більше 0,05 мм. Винахід дозволяє отримати БАД до їжі з максимальним збереженням у її складі антиоксидантів - вітаміну С, β-каротину і P-активних речовин, що обумовлює її більш високі фізіологічно функціональні властивості, зокрема антиоксидантні властивості. 1 табл., 2 пр.
Заявлена група винаходів, що відносяться до харчової і бродильної промисловості: культури чайного гриба Fungi Tea, Medusomyces gisevii alfa та Medusomyces gisevii, а також спосіб отримання сброженной основи для виробництва квасу, спосіб отримання культуральної рідини чайного гриба і спосіб отримання напоїв з овочевого соку або зброджених овочів. Культури чайного гриба Fungi Tea, Medusomyces gisevii alfa та Medusomyces gisevii депоновані в Всеросійської Колекції Промислових Мікроорганізмів під реєстраційними номерами МКПМ Sa-14, МКПМ Sa-10 і МКПМ Sa-12 відповідно. Спосіб отримання сброженной основи передбачає послідовне зброджування основи з допомогою культур хлібопекарських дріжджів або культури Zygosacсharomyces bisporus МКПМ Y-3399 протягом 24-48 годин. Додають свіжу сировину і культуру хлібопекарських дріжджів або культуру Zygosacсharomyces bisporus МКПМ Y-3399 і продовжують бродіння близько 48 годин. Додають культуру Gluconoacetobacter hansenii G-001 МКПМ B-9519 або Medusomyces gisevii alfa МКПМ Sa-10 і продовжують бродіння протягом 24 годин з подальшим додаванням углеводосодержащего сировини і цукру до досягнення рецептурної норми і продовжують ферментацію до досягнення кислотності 25 КЕ. Спосіб отримання культуральної рідини чайного гриба передбачає насищим зброджуванням углеводосодержащего сировини з допомогою культури чайного гриба, в якості якого використовують культуру Fungi Tea МКПМ Sa-14, Medusomyces gisevii alfa МКПМ Sa-10 або Medusomyces gisevii МКПМ Sa-12. Живильне середовище піддається додатковому перемішуванню з допомогою циркуляції. Спосіб отримання напоїв з овочевого соку передбачає зброджування живильного середовища, що складається з овочів або овочевих соків зі спеціями і сіллю, з допомогою культуральної рідини Medusomyces gisevii МКПМ Sa-12, Fungi Tea МКПМ Sa-14, Medusomyces gisevii alfa МКПМ Sa-10. Група винаходів дозволяє прискорити процес отримання напоїв, що володіють різноманітним смаком. 6 н. і 2 з.п. ф-ли, 4 ін.
Винахід відноситься до технології переробки плодів. Спосіб виробництва харчового продукту технологічну обробку хурми в два етапи. На першому етапі хурму в індивідуальному порядку ріжуть гострим ножем у напрямку від кінчика до чашечки на 6-10 приблизно рівних часточок в залежності від її величини. Потім часточки, що залишилися прикріпленими своїм нижнім кінцем до чашечки, кілька розсовують з тим, щоб між ними утворилися вільні простору, і хурма прийняла форму розкритої квітки з незімкнутими пелюстками. Далі хурму сушать конвективним методом в одному ряду до кінцевої вологості 25%. На другому етапі сушену хурму очищають від легко відділяються неїстівних частин, подрібнюють у м'ясорубці, вносять 70%-ний інвертний цукровий сироп і гліцерин з розрахунку 10 кг сиропу і 2 кг гліцерину на 100 кг подрібненої хурми. Після чого ретельно перемішують і фасують в упаковку з полімерного або комбінованого матеріалу, яку запечатують без доступу повітря. Винахід дозволяє підвищити якість цільового продукту, а також отримати новий харчовий продукт, що володіє унікальним гармонійним поєднанням органолептичних властивостей родзинок і відповідного фруктового салату.
Винахід відноситься до харчової промисловості. Спосіб передбачає миття плодів, видалення плодоніжки у вимитих плодів, дроблення плодів з відділенням насіння, подрібнення шматків гарбуза з допомогою дробарки, відділення соку з отриманої мезги з допомогою двухшнекового преса до досягнення вологості одержуваного жому 75-82%. Потім здійснюють відмивання мезги від водорозчинних баластних сполук, пігментів і механічних включень протягом 15-45 хвилин при температурі 40-50°C шляхом перемішування суміші мезги з очищеною водою в співвідношенні не менше 4:1 зі швидкістю 40-43 об/хв в ємності з системою підігріву. Далі поділяють отриману суспензію на рідку і тверду фази з допомогою вакуум-барабанного фільтра, віджимають залишок на фільтрувальної тканини масу з допомогою двухшнекового преса. При цьому операції з відмивання і поділу повторюють 2-8 разів. Потім здійснюють двоступеневу сушку. На першому етапі масу сушать по противоточно-перехресній схемі в сушарці роторно-барабанного типу до одержання продукту із залишковою вологістю 30-32%. В якості теплоносія використовують нагріте до 150-180°C повітря. На другому етапі досушують жом у вакуумній сушарці при температурі 55-60°C до величини залишкової вл�войства і збільшити термін зберігання. 2 з.п. ф-ли, 6 табл., 1 пр.
Винахід відноситься до технології виробництва консервованих других обідніх страв. Спосіб передбачає підготовку рецептурних компонентів, шатківницю і заморожування свіжої декоративної капусти, різання і бланшування картоплі, різання і пасерування в топленому маслі цибулі, різання баранини, змішування перерахованих компонентів з томатною пастою, сіллю і кмином, фасування отриманої суміші і кісткового бульйону, герметизацію і стерилізацію. Спосіб дозволяє отримати нові консерви з використанням нетрадиційної рослинної сировини без зміни органолептичних властивостей цільового продукту.
Винахід відноситься до технології виробництва консервованих других обідніх страв. Спосіб передбачає підготовку рецептурних компонентів, шатківницю і заморожування свіжої декоративної капусти, різання і бланшування картоплі, різання і пасерування в топленому маслі цибулі, різання баранини і овочевого перцю, змішування перерахованих компонентів з сіллю і кмином, фасування отриманої суміші і кісткового бульйону, герметизацію і стерилізацію. Спосіб дозволяє отримати нові консерви з використанням нетрадиційної рослинної сировини без зміни органолептичних властивостей цільового продукту.
Група винаходів відноситься до технології виробництва морозива. Способи передбачають підготовку рецептурних компонентів, змішування молока 3,2%-ної жирності, масла вершкового несолоного, молока незбираного згущеного з цукром, молока сухого незбираного, молока сухого знежиреного, витяжки кави, цукрового піску, желатину, агароида і питної води, пастеризацію, гомогенізацію, охолодження, фризерование, фасування і загартовування. При цьому підготовлені абрикоси, дині, бенинказу, лагенарії, гарбузи, виноград, брукву, хурму, фейхоа, сливи, персики, манго, актинідію, мушмулу, груші, скорцонер, дайкон, якон, топісоняшник, топінамбур, стахіс, редис, редьку, ріпу, кольрабі, овочевий перець, буряк, морква, кореневу петрушку, кореневої селера, корінь пастернак, вівсяний корінь, сантол, салака, рожеві яблука, рамбутан, пуласан, питангу, пепіно, чорницю, брусницю, аонлу, кизил, черешню, яванські яблука, плодоніжки кешью, унабі, тамарило, чорну сапоту, карамболу, зоряні яблука, джамболан, билимби, бабако, ацеролу, суницю, краснику, журавлину, лохину, червоний момбин, мамей, мадроно, малайські яблука, мангостан, лукуму, лонган, лічі, лангсат, лаура, патисони, чайоти, кабачки, огірки, кавунові кірки, бол айву, яблука нарізають, сушать конвективним методом до проміжної вологості, витримують під тиском при нагріванні до температури не нижче 100C, скидають тиск до атмосферного з одночасним спученням рослинної сировини, досушують у полі НВЧ до досягнення вмісту сухих речовин не менше 85%, глазурують цукром і вносять в суміш у процесі фризерования. Отримане нове морозиво має специфічні органолептичні властивості і збагачене біологічно активними речовинами рослинного сировини. 87 н. п. ф-ли.
Up!