Спосіб стерилізації компоту з черешні

 

Пропоноване винахід відноситься до консервної промисловості, а саме до способів стерилізації компоту з черешні в банках СКО 1-82-500.

Джерела, за якими було проведено пошук за даним способом, показали, що прототипом пропонованого способу є спосіб стерилізації компотів [1], сутність якого полягає в тому, що закатані банки поміщають в стерилізаційний апарат (автоклав) і піддають тепловій обробці за режимом:

де 20 - тривалість нагрівання води в автоклаві до 100°C, хв; (20-25) - тривалість власної стерилізації, хв; 20 - тривалість охолодження, хв; 118 - протитиск в автоклаві, кПа; 100 - температура стерилізації, °C.

Недоліками цього способу є:

- велика тривалість процесу і нерівномірність теплової обробки різних шарів продукту в банку (температурна різниця між центральним і периферійним шарами досягає 6-8°C) і відповідно різні величини стерилізаційних ефектів, при цьому периферійні шари продукту отримують зайве тепловий вплив, що істотно знижує харчову цінність готової продукції за рахунок розщеплення біологічно активних компонентів, соді�вія і перетравлення окремих плодів, знаходяться в периферійних ділянках банки;

- велика витрата теплової і електричної енергії та води.

Технічний результат пропонованого винаходу спрямований на створення способу виробництва компоту, що сприяє скороченню тривалості процесу; збереження біологічно активних компонентів застосовуваного сировини; скорочення кількості розварених плодів і плодів з тріснутою шкіркою; економії теплової та електричної енергії і води, а також зниження собівартості і підвищення конкурентоспроможності готової продукції.

Зазначений технічний результат досягається за рахунок того, що за пропонованим способом банки після закачування встановлюють у спеціальний носій, що забезпечує механічну герметичність банок, і піддають нагріванню у потоці нагрітого повітря температурою 140°C і швидкістю 1,5-2 м/с протягом 8 хв, з продовженням нагріву у потоці нагрітого повітря температурою 140°C і швидкістю 8-8,5 м/с протягом 10 хв з наступною витримкою протягом 5 хв в камері при температурі 105°с і охолодженням у потоці атмосферного повітря при його швидкості 7-8 м/с протягом 5 хвилин з подальшим продовженням охолодження в потоці атмосферного повітря з поперемінним нанесенням на оці повітря та охолодження піддають переривчастого 2-3-хвилинному обертанню з денця на кришку з частотою 0,133-1з інтервалом 2-3 хв, а витримка здійснюється в статичному стані банки.

Приклад здійснення способу.

Банки з компотом після герметизації кришки встановлюють носій, що забезпечує механічну герметичність (для запобігання зриву кришки в процесі нагріву), і поміщають в камеру, де циркулює нагріте повітря температурою tв=140°C і швидкістю 1,5-2 м/с, і протягом 8 хв вміст банок піддають нагріванню до 70°C, при цьому банку піддають переривчастого 2-3-хвилинному обертанню з денця на кришку частотою 0,133-1з інтервалом 2-3 хв, далі носій з банками переносять на 10 хв в камеру, де циркулює нагріте повітря температурою tв=140°C і швидкістю 8-8,5 м/с, і протягом 10 хв вміст банок піддають нагрівання до 100°C, при цьому банку піддають переривчастого 2-3-хвилинному обертанню з денця на кришку з частотою 0,133-1з інтервалом 2-3 хв з наступною витримкою в камері при температурі 105°C протягом 5 хв у статичному стані для забезпечення необхідної величини стерилізуючого ефекту. Після цього банки охолоджують в потоці атмосферного повітря при його швидкості 7-8 м/с протягом 5 хвилин з подальшим продовженням охолодження в потоці атмосфен, і при цьому банку піддають переривчастого 2-3-хвилинному обертанню з денця на кришку з частотою 0,133-1з інтервалом 2-3 хв.

Ступінчастий нагрівання гарячим повітрям, зі збільшенням на другому етапі нагріву швидкості нагрітого повітря, сприяє інтенсифікації теплообміну, який дещо знижується по мірі нагріву компоту із-за зменшення температурного перепаду між теплоносієм (нагрітим повітрям) і продуктом.

Використання переривчастого обертання банок в процесах нагрівання гарячим повітрям і охолодження сприяє інтенсифікації процесу внутрішнього теплообміну в банку і в комплексі з витримкою банок в статичному стані запобігає процес механічного протирання плодів між собою, що сприяє збереженню їх цілісності, а скорочення тривалості процесу сприяє більш повного збереження біологічно активних компонентів, що містяться у вихідній сировині.

Крім того, переривисте обертання банок забезпечує економію електроенергії, що витрачається на обертання банок, при одночасному забезпеченні рівномірності процесу теплової обробки і її інтенсифікацію.

Істотними відмітними ознаками запропонованого способу являтветственно протягом 8 і 10 хв і переривчастим 2-3-хвилинним обертанням з денця на кришку частотою 0,133-1з інтервалом 2-3 хв з наступною витримкою в камері протягом 5 хв при температурі 105°C в статичному стані і охолодженням в потоці атмосферного повітря при його швидкості 7-8 м/с протягом 5 хвилин з подальшим продовженням охолодження в потоці атмосферного повітря з поперемінним нанесенням на поверхню банки водяної плівки температурою 65-70°C протягом 7 хв, і при цьому банку також піддають переривчастого 2-3-хвилинному обертанню з денця на кришку з частотою 0,133-1і інтервалом 2-3 хв.

Даний режим забезпечує промислову стерильність консервів, що підтверджується величиною стерилізуючого ефекту, який відповідає нормативному значенню 150-200 усл. хв [2].

Крім того, запропонований спосіб у порівнянні з прототипом забезпечує значну економію теплової енергії, істотно знижує використання води у процесі теплової стерилізації і забезпечує підвищення якості готового продукту за рахунок скорочення тривалості та забезпечення рівномірності теплової обробки.

Спосіб стерилізації компоту з черешні, що включає процеси нагрівання і охолодження, відрізняється тим, що нагрівання компоту здійснюють східчасто у потоці нагрітого повітря темперакамере при температурі 105°с і охолодженням у потоці атмосферного повітря при його швидкості 7-8 м/с протягом 5 хвилин з подальшим продовженням охолодження в потоці атмосферного повітря з поперемінним нанесенням на поверхню банки водяної плівки температурою 65-70°C протягом 7 хв, і при цьому банку в процесах нагрівання у потоці нагрітого повітря і охолодження в потоці атмосферного повітря піддають переривчастого 2-3-хвилинному обертанню з денця на кришку з частотою 0,133-1з інтервалом в 2-3 хв. 

Схожі патенти:

Спосіб консервування компоту з яблук

Спосіб характеризується тим, що плоди після фасування в банки піддають нагріванню протягом 120 з допомогою циклічної подачі насиченої водяної пари температурою 105-110°C в банки, тривалість циклів подачі пари і його витримки складає 10 с і 10 відповідно, протягом всього процесу подачі пари зовнішню поверхню банок обдувають повітрям, нагрітим до температури 120°C, зі швидкістю 4-5 м/с, після чого в банки заливають сироп температурою 95-97°C, герметизують, встановлюють носій, що забезпечує запобігання зриву кришок у процесі теплової обробки, і піддають нагріванню в потоці повітря температурою від 140°C і швидкістю 3 м/с протягом 15 хв з наступною витримкою в камері при температурі 100°C протягом 5 хв і подальшим охолодженням у потоці атмосферного повітря температурою 20°C і швидкістю 8-9 м/с протягом 15 хвилин, в процесах нагрівання і охолодження банки піддають переривчастого 2-3-хвилинному обертанню з денця на кришку з частотою 0,16 с-1 з інтервалом в 2-3 хв. Технічним результатом винаходу є скорочення тривалості процесу, збереження біологічно активних компонентів сировини, скорочення кількості розварених плодів і плодів з тріснутою шкіркою, перед

Спосіб консервування компоту з вишні

Спосіб характеризується тим, що банки з розфасованими в них плодами перед заливкою сиропу обробляють НВЧ-полем з частотою 2400±50 МГц протягом 1,5-2,0 хв, потім заливають сироп з температурою 85°С, після чого повторно обробляють НВЧ-полем протягом 2,0 хв і нагрівають вміст банок до 90°C, банки герметизують, встановлюють носій для забезпечення механічної герметичності, піддають нагріванню у розчині диметилсульфооксида температурою 115°C протягом 10 хв з наступним охолодженням у ванні з температурою води 85°C протягом 6 хв, потім з температурою 60°C протягом 6 хв і 40°C протягом 6 хв, у процесі теплової обробки банки обертають з денця на кришку з частотою 0,166 с-1. Технічним результатом винаходу є скорочення тривалості процесу, збереження біологічно активних компонентів сировини, скорочення кількості розварених плодів і плодів з тріснутою шкіркою, спрощення здійснення способу і конструкції пристрою для його здійснення.

Спосіб стерилізації маринованих помідорів

Винахід відноситься до консервної промисловості, а саме до способу стерилізації томатів маринованих в банках СКО 1-82-1000. Спосіб включає нагрів банок з маринованими помідорами після їх загортання в потоці повітря температурою 150°C і швидкістю 6-7 м/с протягом 10 хв з наступною витримкою протягом 8 хв при температурі нагрітого повітря 105°, подальше охолодження в потоці атмосферного повітря температурою 20-22°C і швидкістю 7-8 м/с протягом 18 хв. При цьому в процесі теплової обробки банку піддають переривчастого обертанню протягом 2-3 хв з «денця на кришку» з частотою 0,166 з-1 з інтервалом в 2-3 хв. Винахід забезпечує рівномірність теплової обробки і її інтенсифікацію, скорочення кількості розварених плодів і плодів з тріснутою шкіркою, збереження біологічно активних компонентів застосовуваного сировини, скорочення тривалості процесу виробництва. 1 пр.

Спосіб стерилізації маринованих помідорів

Винахід призначений для використання в консервній промисловості. Спосіб стерилізації томатів маринованих в банках СКО 1-82-1000 передбачає процес нагріву в потоці повітря температурою 150°C і швидкістю 8-9 м/с протягом 8 хв з наступною витримкою протягом 8 хв при температурі нагрітого повітря 105°с і охолодженням у потоці атмосферного повітря температурою 20-22°C і швидкістю 7-8 м/с протягом 18 хв. При цьому в процесі теплової обробки банку піддають переривчастого 2-3-х хв обертанню з денця на кришку частотою 0,166 з-1 з інтервалом в 2-3 хв. Винахід забезпечує запобігання механічного перетирання плодів між собою і збереження цілісності, а також значну економію теплової енергії і води.

Спосіб стерилізації маринованих помідорів

Винахід призначений для використання в консервній промисловості. Спосіб стерилізації томатів маринованих в банках СКО 1-82-1000 передбачає процес нагріву в потоці повітря температурою 130°C і швидкістю 2-3 м/с протягом 20 хв з наступною витримкою протягом 3 хв при температурі нагрітого повітря 105°с і охолодженням у потоці атмосферного повітря температурою 20-22°C і швидкістю 7-8 м/с протягом 18 хв. В процесі теплової обробки банку піддають переривчастого 2-3-хвилинному обертанню з денця на кришку частотою 0,166 з-1 з інтервалом в 2-3 хв. Винахід забезпечує запобігання механічного перетирання плодів між собою і збереження цілісності, скорочення тривалості процесу, збереження біологічно активних компонентів застосовуваного сировини.

Спосіб стерилізації маринованих помідорів

Винахід призначений для використання в харчовій промисловості, а саме в консервній промисловості. Спосіб стерилізації томатів маринованих в банках СКО 1-82-1000 передбачає процес нагріву в потоці повітря температурою 130°C і швидкістю 8-9 м/с протягом 12 хв з наступною витримкою протягом 8 хв при температурі нагрітого повітря 105°с і охолодженням у потоці атмосферного повітря температурою 20-22°C і швидкістю 7-8 м/с протягом 18 хв. При цьому в процесі теплової обробки банку піддають переривчастого 2-3-хвилинному обертанню з денця на кришку частотою 0,166 з-1 з інтервалом в 2-3 хв. Винахід забезпечує запобігання механічного перетирання плодів між собою і збереження цілісності, а також значну економію теплової енергії і води. 1 пр.

Спосіб стерилізації маринованих помідорів

Винахід відноситься до консервної промисловості, а саме до способу стерилізації томатів маринованих в банках СКО 1-82-1000. Спосіб включає нагрів банок з маринованими помідорами після їх загортання в потоці повітря температурою 130°C і швидкістю 6-7 м/с протягом 15 хв з наступною витримкою протягом 7 хв при температурі нагрітого повітря 105°, подальше охолодження в потоці атмосферного повітря температурою 20-22°C і швидкістю 7-8 м/с протягом 18 хв. При цьому в процесі теплової обробки банку піддають переривчастого обертанню протягом 2-3 хв з «денця на кришку» з частотою 0,166 з-1 з інтервалом в 2-3 хв. Винахід забезпечує рівномірність теплової обробки і її інтенсифікацію, скорочення кількості розварених плодів і плодів з тріснутою шкіркою, збереження біологічно активних компонентів застосовуваного сировини, скорочення тривалості процесу виробництва. 1 пр.

Спосіб стерилізації компоту з груш і айви

Спосіб стерилізації компоту з груш і айви в банках СКО 1-82-500 включає процес нагріву в потоці повітря температурою 140°С і швидкістю 6-7 м/с протягом 15 хв з наступною витримкою протягом 20-25 хв при температурі нагрітого повітря 95°С і охолодженням у потоці атмосферного повітря температурою 20-25°С і швидкістю 6-7 м/с протягом 15 хв. При цьому в процесах нагрівання і охолодження банку обертається переривчасто з «денця на кришку частотою 0,133 с-1, а витримка здійснюється в статичному стані банок. Винахід забезпечує збереження біологічно активних компонентів застосовуваного сировини, скорочення кількості розварених плодів і плодів з треснувшейся шкіркою і скорочення тривалості процесу.1 пр.

Спосіб стерилізації компоту з гарбуза

Винахід відноситься до консервної промисловості. Спосіб передбачає закатку банок з пюре з гарбуза самоэксгуостируемими кришками, теплову обробку і охолодження на другому етапі без створення протитиску в апараті. При стерилізації передбачено охолодження води в автоклаві до температури, що дорівнює початковій температурі води при завантаженні чергової партії консервів. Винахід дозволяє спростити процес стерилізації, скоротити тривалість технологічного циклу та забезпечує економію електроенергії, теплової енергії і підвищення якості готової продукції.

Спосіб стерилізації компоту з груш і айви

Спосіб http://patsearch/Rospatent/Rospatent.Pat.Search.WebUI.UI/ModulePages/DocumentEx.aspx?module=5&sid=892672960&qid=892673036&did=090000018676a702&dct=0&dat=992953568&dp=0&isFromSearch=false&libname=RUPAT_NEW_LIB&isPSA=0&framewi з http://patsearch/Rospatent/Rospatent.Pat.Search.WebUI.UI/ModulePages/DocumentEx.aspx?module=5&sid=892672960&qid=892673036&did=090000018676a702&dct=0&dat=992953568&dp=0&isFromSearch=false&libname=RUPAT_NEW_ і http://patsearch/Rospatent/Rospatent.Pat.Search.WebUI.UI/ModulePages/DocumentEx.aspx?module=5&sid=892672960&qid=892673036&did=090000018676a702&dct=0&dat=992953568&dp=0&isFromSearch=false&lib включає нагрів http://patsearch/Rospatent/Rospatent.Pat.Search.WebUI.UI/ModulePages/DocumentEx.aspx?module=5&sid=892672960&qid=892673036&did=090000018676a702&dct=0&dat=99295356 у банках в потоці повітря температурою 140°С і швидкістю 8-9 м/с протягом 15 хв з наступною витримкою протягом 25-30 хв при температурі нагрітого повітря 100°С. Потім http://patsearch/Rospatent/Rospatent.Pat.Search.WebUI.UI/ModulePages/DocumentEx.aspx?module=5&sid=892672960&qid=892673036&did=090000018676a702&dct=0&dat=992953568&dp=0&isFromSearch=false&libname=RUPAT_NEW_LIB&isPSA=0&framewidth= охолоджують в потоці атмосферного повітря температурою 20-25°C і швидкістю 6-7 м/с протягом 16 хв. При цьому в процесах нагрівання і охолодження банку піддають переривчастого обертанню з «денця на кришку» з частотою 0,133 с-1. Винахід забезпечує високу якість за рахунок збереження цілісності плодів і сприяє більш повного збереження біологічно активних компо
Up!