Система і спосіб для видачі суб'єкту вказівок на зміну одного або більше параметрів дихання

 

[01] По даній заявці на патент витребовується пріоритет, § 119(e) 35 U. S. C. попередньої заявки на патент США № 61/179,411, поданої 19 травня 2009 року, зміст якого справжнім включено в даний документ за допомогою посилання. Дана заявка є спорідненою заявці на патент США з серійним номером № 61/161,881 ("заявка '881"), під заголовком "SYSTEM AND METHOD FOR ADJUSTING TIDAL VOLUME OF A SELF-VENTILATING SUBJECT" та поданою 20 березня 2009 року. Заявка '881 включена в дану заявку допомогою посилання у всій своїй повноті.

[02] Винахід відноситься до системи і способу надання суб'єкту контрольних сигналів дихання, які видають суб'єкту вказівку на свідоме зміна одного або більше параметрів дихання.

[03] Відомо, що навчання суб'єктів свідомої зміни одного або більше параметрів дихання може поліпшити здоров'я, зручність та/або продуктивність суб'єктів. Наприклад, була виявлена зв'язок між підвищенням обсягу вдиху і/або зниженням частоти дихання і зниженням кров'яного тиску. В якості іншого прикладу, суб'єктів можна навчати типами дихання з конкретними часовими інтервалами, інтенсивністю потоку повітря, тиском, формами кривої інтенсивності потоку повітря, формами кривої тиск�ода, пологи (наприклад, дихання за методикою Ламаза), для отримання лікування позитивним тиском в дихальних шляхах і/або для інших видів діяльності.

[04] Звичайні системи навчання суб'єктів свідомої зміни одного або більше параметрів дихання генерують контрольні сигнали, які суб'єктам може бути важко інтерпретувати.

[05] Один з аспектів винаходу відноситься до системи, сконфігурованої для видачі суб'єкту вказівок на свідоме зміна одного або більше параметрів дихання. В одному з варіантів здійснення система включає в себе пристрій, інтерфейс користувача і процесор. Пристрій налаштовано для створення потоку придатного для дихання газу під тиском для доставки в дихальні шляхи суб'єкта. Інтерфейс користувача налаштований для передачі суб'єкту інформації, що відноситься до функціонування пристрою і/або потоку придатного для дихання газу під тиском. Процесор налаштований (i) для управління пристроєм таким чином, що пристрій налаштовує один або більше параметрів газу для газу в потоці придатного для дихання газу під тиском з метою видачі суб'єкту контрольних сигналів дихання, які видають суб'єкту кк користувача таким чином, що інтерфейс користувача видає суб'єкту інформацію, що відноситься до значення контрольних сигналів дихання, які видаються суб'єкту допомогою потоку придатного для дихання газу під тиском, що створюється пристроєм.

[06] Інший аспект винаходу відноситься до способу видачі суб'єкту вказівки на свідоме зміна одного або більше параметрів дихання. В одному з варіантів здійснення спосіб включає в себе створення потоку придатного для дихання газу під тиском для доставки в дихальні шляхи суб'єкта; налаштування одного або більше параметрів газу для газу в потоці придатного для дихання газу під тиском з метою видачі суб'єкту контрольних сигналів дихання, які видають суб'єкту вказівку на свідоме зміна одного або більше параметрів вдиху-видиху; і видачу суб'єкту інформації, що відноситься до значення контрольних сигналів дихання, які видаються суб'єкту допомогою потоку придатного для дихання газу під тиском, при цьому інформація видається суб'єкту динамічно за допомогою видачі контрольних сигналів дихання.

[07] Ще один аспект винаходу відноситься до системи, сконфігурованої для видачі суб'єкту вказівки на свідоме зміна одного або більше ного для дихання газу під тиском для доставки в дихальні шляхи суб'єкта; засіб для налаштування одного або більше параметрів газу для газу в потоці придатного для дихання газу під тиском з метою видачі суб'єкту контрольних сигналів дихання, які видають суб'єкту вказівку на свідоме зміна одного або більше параметрів вдиху-видиху; і засіб для видачі суб'єкту інформації, що відноситься до значення контрольних сигналів дихання, які видаються суб'єкту допомогою потоку придатного для дихання газу під тиском, при цьому інформація видається суб'єкту динамічно за допомогою видачі контрольних сигналів дихання.

[08] Ці та інші завдання, властивості та характеристики цього винаходу, а також способи функціонування і функції відповідних елементів структури та комбінації частин і організації виробництва стануть більш ясними після розгляду поданого нижче опису і додається формули винаходу з посиланням на додані креслення, при цьому всі зазначені розділи формують частину даної специфікації, і при цьому подібні цифрові позначення позначають відповідні частини на різних фігурах. В одному з варіантів здійснення винаходу структурні компоненти, проілюстровані у цьому документі, зображені в масштабах�раничением винаходу. Крім того, слід розуміти, що структурні характеристики, показані або описані в цьому документі, у певному варіанті здійснення, також можуть бути використані в інших варіантах здійснення. Однак слід ясно розуміти, що креслення наведені тільки з метою ілюстрації та описи, і не є обмеженням винаходу. При використанні специфікації і формулі винаходу єдине число включає в себе посилання на безліч об'єктів, якщо контекстом не ясно визначено зворотне.

[09] Фіг.1 ілюструє систему, зконфігуровану для видачі суб'єкту вказівки на свідоме зміна одного або більше параметрів дихання, згідно з одним або більше варіантами здійснення.

[10] Фіг.2 ілюструє інтерфейс користувача, сконфігурований для видачі суб'єкту інформації, що відноситься до значення контрольних сигналів дихання, які видаються суб'єкту, згідно з одним або більше варіантами здійснення.

[11] Фіг.3 ілюструє інтерфейс користувача, сконфігурований для видачі суб'єкту інформації, що відноситься до значення контрольних сигналів дихання, які видаються суб'єкту, згідно з одним або більше варіантами здійснення.

[12] Ф�начению контрольних сигналів дихання, видаються суб'єкту, згідно з одним або більше варіантами здійснення.

[13] Фіг.5 ілюструє інтерфейс користувача, сконфігурований для видачі суб'єкту інформації, що відноситься до значення контрольних сигналів дихання, які видаються суб'єкту, згідно з одним або більше варіантами здійснення.

[14] Фіг.6 ілюструє інтерфейс користувача, сконфігурований для видачі суб'єкту інформації, що відноситься до значення контрольних сигналів дихання, які видаються суб'єкту, згідно з одним або більше варіантами здійснення.

[15] Фіг.1 ілюструє систему 10, зконфігуровану для видачі суб'єкту 12 вказівки на свідоме зміна одного або більше параметрів дихання для вдиху-видиху суб'єкта 12. В цілях видачі суб'єкту 12 вказівки на зміну одного або більше параметрів дихання, система 10 подає потік придатного для дихання газу під тиском у дихальні шляхи суб'єкта 12. Система 10 здійснює настройку одного або більше параметрів газу для газу в потоці придатного для дихання газу під тиском з метою видачі контрольних сигналів дихання суб'єкту 12, які спонукають суб'єкта 12 свідомо коригувати вдих-видих таким чином, що при цьому изменуказание на зміну одного або більше параметрів дихання з метою їх узгодження з режимом дихання. Режим дихання може включати в себе, наприклад, період з підвищеним обсягом вдиху та/або зі зниженою частотою дихання, режим дихання для йоги, режим дихання для медитації, режим дихання для використання під час аеробного та/або анаеробного вправи, режим дихання Ламаза, режим дихання для використання під час терапії з підтримкою тиском та/або інші режими дихання. Система 10 також налаштована для видачі суб'єкту 12 інформації, що відноситься до контрольних сигналів дихання, які доставляють (або які будуть доставлятися) системою 10 допомогою потоку придатного для дихання газу під тиском. Дана інформація може видаватися користувачеві звукового каналу, візуально, тактильно і/або за допомогою деякої іншої сенсорної зворотного зв'язку. Інформація, що відноситься до контрольних сигналів дихання, може навчати суб'єкта 12 розумінню контрольних сигналів дихання, що доставляються допомогою потоку придатного для дихання газу під тиском. В одному з варіантів здійснення, система 10 може включати в себе пристрій 14, електронне запам'ятовуючий пристрій 16, інтерфейс користувача 18, один або більше датчиків 20, процесор 22 та/або інші компоненти.

[16] В одному з варіантів ос�жания позитивного тиску добре відомо і викладено, наприклад, у патенті США 6105575, справжнім включеному в даний документ у всій своїй повноті. В даному варіанті здійснення пристрій 14 конфігурований для доставки потоку придатного для дихання газу під тиском у дихальні шляхи суб'єкта 12.

[17] Пристрій 14 може бути конфігурований для створення потоку під позитивним тиском придатного для дихання газу згідно з одним або більше режимами. Неограничивающим прикладом такого режиму є постійне позитивний тиск у дихальних шляхах (CPAP). CPAP використовується протягом багатьох років, і підтверджено, що воно є корисним в сприянні правильному диханню. Іншим режимом створення потоку придатного для дихання газу під тиском є позитивне інспіраторний тиск повітря (IPAP). Одним з прикладів режиму IPAP є дворівневе позитивний тиск повітря (BiPAP). При використанні BiPAP пацієнту видається два рівня позитивного тиску повітря (і HI LO). Передбачаються також і інші режими створення потоку позитивного тиску придатного для дихання газу.

[18] Зазвичай тимчасові інтервали рівнів тиску і HI LO регулюються таким чином, що повітря з рівнем позитивного давлениѵкту 12 під час видихания. У звичайних пристроях підтримки позитивного тиску тимчасові інтервали і HI LO рівнів тиску координуються таким чином, щоб вони співпадали з диханням суб'єкта 12, на підставі детектування параметрів газу, які вказують, вдихає або видихає користувач в даний момент.

[19] Потік під позитивним тиском придатного для дихання газу доставляється в дихальні шляхи суб'єкта 12 через інтерфейс суб'єкта 24. Інтерфейс суб'єкта 24 налаштований для передачі потоку придатного для дихання газу під тиском, згенерованого пристроєм 14, в дихальні шляхи суб'єкта 12. Відповідно, інтерфейс суб'єкта 24 включає в себе повітропровід 26 і інтерфейсний пристрій 28. Повітропровід передає потік придатного для дихання газу під тиском інтерфейсного пристрою 28, і інтерфейсний пристрій 28 доставляє потік придатного для дихання газу під тиском у дихальні шляхи суб'єкта 12. Деякі приклади інтерфейсного пристрою 28 можуть включати в себе, наприклад, ендотрахеальну трубку, носову порожнисту голку, трахеотомічну трубку, носову маску, носову/ротову маску, повну маску, общелицевую маску або інші інтерфейсні пристрої, які забезпечують взаємозамінність�ерамі, і передбачає доставку потоку придатного для дихання газу під тиском суб'єкту 12 з використанням довільного інтерфейсу суб'єкта.

[20] В одному з варіантів здійснення, електронне запам'ятовуючий пристрій 16 містить електронний носій інформації, на якому інформація зберігається в електронній формі. Електронний носій інформації електронного пристрою 16 може включати в себе або системне сховище даних, реалізоване інтегрально (тобто, по суті, незнімне) з системою 10 і/або орендоване сховище даних, яке може бути пов'язане з системою 10, наприклад, через порт (наприклад, порт USB, порт високошвидкісний послідовної шини (firewire) і т. д.) або накопичувач (наприклад, дисковий накопичувач тощо), або може включати в себе і те, і інше. Електронне запам'ятовуючий пристрій 16 може включати в себе один або більше носіїв з числа оптично прочитуваних носіїв інформації (наприклад, оптичні диски, тощо), прочитуваних магнітно носіїв інформації (наприклад, магнітна стрічка, магнітний диск, накопичувачів на гнучких магнітних дисках і т. д.), заснованих на електричному заряді носіїв інформації (наприклад, EEPROM, RAM і т. д.), твердотільних запоми На електронному запам'ятовуючому пристрої 16 можуть зберігатися алгоритми програмного забезпечення, інформація, визначена процесором 22, інформація, прийнята через інтерфейс користувача 18, та/або інша інформація, яка забезпечує правильне функціонування системи 10. Електронне запам'ятовуючий пристрій 16 може являти собою (повністю або частково) окремий компонент у межах системи 10, або електронний пристрій, 16 може бути представлено (повністю або частково) як інтегроване з одним або більше іншими компонентами системи 10 (наприклад, пристрій 14, інтерфейс користувача 18, процесор 22 і т. д.).

[21] Інтерфейс користувача 18 налаштований для надання такого інтерфейсу між системою 10 і суб'єктом 12, через який суб'єкт 12 може надавати і отримувати інформацію з системи 10. Він дозволяє здійснювати обмін даними, результатами та/або інструкціями та іншими елементами комунікації, спільно званими «інформацією», між суб'єктом 12 і одним або більше пристроями пристрої 14, електронного пристрою 16 і/або процесора 22. Приклади інтерфейсних пристроїв, придатних для включення в інтерфейс користувача 18, включають в себе кнопкову панель, кнопки, перемикачі, клавіатуру, ручки, ричаизацию, принтер та/або інші інтерфейсні пристрої. В одному з варіантів здійснення, інтерфейс користувача 18 включає в себе безліч окремих інтерфейсів. В одному з варіантів здійснення, інтерфейс користувача 18 включає в себе щонайменше один інтерфейс, який надається з інтегрованим пристроєм 14.

[22] Слід розуміти, що в якості інтерфейсу користувача 18 в цьому винаході також передбачаються інші технології передачі даних, дротові або бездротові. Наприклад, у цьому винаході передбачається, що інтерфейс користувача 18 може бути інтегрований з інтерфейсом знімного пристрою, що надаються електронним запам'ятовуючим пристроєм 16. В даному прикладі інформація в систему 10 може завантажуватися зі знімного пристрою (наприклад, смарт-карта, флеш-накопичувач, знімний диск тощо), що дозволяє користувачеві(ям) настроювати реалізацію системи 10. Інші типові пристрої введення та методики, пристосовані для використання в системі 10 в якості інтерфейсу користувача 18 включають, але не обмежуються перерахованим, порт RS-232, RF-з'єднання, IR-з'єднання, модем (телефонний, кабельний або інший). Коро� інтерфейсу користувача 18.

[23] Один або більше датчиків 20 сконфігуровані для генерації одного або більше вихідних сигналів, передаючих інформацію, що відноситься до одного або більше параметрів газу для газу, вдихуваного суб'єктом 12. Один або більше параметрів можуть включати в себе, наприклад, один або більше параметрів швидкості потоку, об'єму, тиску, складу (наприклад, концентрації(-ї) однієї чи більше складових), вологості, температури, прискорення, швидкості, акустичних властивостей, змін параметра, що вказують на наявність дихання, та/або інші параметри газу. У варіанті здійснення, в якому потік придатного для дихання газу під тиском доставляється суб'єкту 12 пристрої 14, датчики 20 включають в себе датчики, що взаємодіють з газом в межах інтерфейсу суб'єкта 24.

[24] Процесор 22 налаштований для забезпечення можливості обробки інформації в системі 10. Таким чином, процесор 22 може включати в себе один або більше з цифрового процесора, аналогового процесора, цифрової схеми, спроектованої для обробки інформації, аналогової схеми, спроектованої для обробки інформації, кінцевого автомата та/або інших механізмів електронної обробки інформації. Незважаючи на те, що процессоях процесор 22 може містити безліч блоків обробки даних. Такі блоки обробки даних можуть фізично знаходитися в межах одного і того ж пристрою, або процесор 22 може представляти функціональні можливості групи пристроїв, що працюють спільно.

[25] Як показано на Фіг.1, процесор 22 може бути налаштований для виконання одного або більше модулів комп'ютерних програм. Один або більше модулів комп'ютерних програм можуть включати в себе один або більше з модуля параметрів газу 30, модуля параметрів дихання 32, модуля порівняння 34, модуля управління 36, модуля цільових значень 38, модуля інтерфейсу 40, модуля режиму 42 та/або інших модулів. Процесор 22 може бути налаштований для виконання модулів 30, 32, 34, 36, 38, 40 та/або 42 допомогою програмного забезпечення, апаратного забезпечення; програмно-апаратного забезпечення; деякої комбінації програмного, апаратного та/або програмно-апаратного забезпечення; та/або інших механізмів для конфігурування можливостей обробки даних на процесорі 22.

[26] Слід розуміти, що хоча модулі 30, 32, 34, 36, 38, 40 і 42 проілюстровані на Фіг.1 як розміщені спільно в одиничному блоці обробки, реалізації, в яких процесор 22 містить безліч блоків обробки, один або більше модулляемой модулями 30, 32, 34, 36, 38, 40 і/або 42, наведено нижче у цілях ілюстрації, і не передбачається обмежуючим, оскільки будь-який з модулів 30, 32, 34, 36, 38, 40 та/або 42 може надавати більшу або меншу функціональність у порівнянні з описаною. Наприклад, один або більше модулів 30, 32, 34, 36, 38, 40 та/або 42 можуть бути виключені, і деяка або вся їх функціональність може бути надана іншими модулями з числа 30, 32, 34, 36, 38, 40 та/або 42. В якості іншого прикладу, процесор 22 може бути налаштований для виконання однієї або більш додаткових модулів, які можуть реалізовувати частину функцій або всі функції, приписані нижче одному з модулів 30, 32, 34, 36, 38, 40 та/або 42.

[27] Модуль параметрів газу 30 налаштований для визначення інформації, що відноситься до одного або більше параметрів газу для потоку придатного для дихання газу під тиском, який генерується пристроєм 14 і доставляється в дихальні шляхи суб'єкта 12 через інтерфейс суб'єкта 24. Один або більше параметрів газу визначаються на підставі вихідних сигналів датчиків 20. Один або більше параметрів газу можуть включати в себе один або більше параметрів тиску, швидкості потоку, величини пікового потоку, складу, вологості, температури, ускорени�ри газу.

[28] Модуль параметрів дихання 32 налаштований для визначення одного або більше параметрів вдиху-видиху суб'єкта 12. Модуль параметрів дихання 32 може визначати один або більше параметрів дихання на підставі одного або більше параметрів газу, визначених модулем параметрів газу 30 та/або на підставі вихідних сигналів, згенерованих датчиками 20. Один або більше параметрів дихання включають в себе один або більше параметрів дихання, свідома зміна яких запитується у суб'єкта 12 допомогою контрольних сигналів, представлених у потоці придатного для дихання газу під тиском. Наприклад, один або більше параметрів дихання можуть включати в себе один або більше параметрів швидкості потоку вдиху, тривалості вдиху, швидкості потоку видиху, тривалості видиху, дихального обсягу, частоти дихання, періоду дихання, пікового потоку, форми кривої потоку, форми кривої тиску та/або інших параметрів дихання.

[29] Модуль порівняння 34 налаштований для порівняння одного або більше параметрів дихання, визначених модулем параметрів дихання 32, з цільовим значенням одного більше параметрів дихання, контрольні сигнали, про свідому зміну яких видаються з�єм вдиху. В якості іншого прикладу, якщо параметром дихання є форма кривої (наприклад, тиску чи кривий потоку вдиху-видиху), то цільовий параметр може включати в себе цільову форму кривої. Інші приклади відповідних цільових параметрів (наприклад, для параметрів дихання, перерахованих вище) є очевидними.

[30] Модуль управління 36 налаштований для управління пристроєм 14. Управління пристроєм 14 включає в себе налаштування контрольних сигналів дихання, які видаються суб'єкту 12 пристроєм 14. Як згадувалося вище, в одному з варіантів здійснення контрольні сигнали дихання, що доставляються суб'єкту 12 пристроєм 14, включають в себе зміни одного або більше параметрів потоку придатного для дихання газу під тиском, отриманого від пристрою 14 до суб'єкта 12. Наприклад, один або більше параметрів можуть включати в себе тиск, швидкість потоку, та/або обсяг потоку придатного для дихання газу під тиском. Модуль управління 36 налаштовує контрольні сигнали дихання, що видаються суб'єкту 12 пристроєм 14 з метою видачі суб'єкту 12 вказівки на приведення одного або більше параметрів дихання у відповідність з цільовими значеннями.

[31] Наприклад, у варіанті здійснення, в котор� управління 36 може здійснювати управління пристроєм 14 з метою налаштування тиску, швидкості потоку і/або об'єму газу, що доставляється в дихальні шляхи суб'єкта 12 в процесі створення потоку під позитивним тиском придатного для дихання газу при тиску HI (наприклад, під час вдиху). Налаштування тиску, швидкості потоку та/або обсягу газу, що доставляється в дихальні шляхи суб'єкта 12 в процесі створення перебуває під тиском потоку придатного для дихання газу при тиску HI зазвичай буде проявлятися в генерації контрольних сигналів дихання, які будуть давати суб'єкту 12 вказівки на зміну обсягу вдихуваного газу, зміна часу вдиху, зміна частоти вдиху, зміна обсягу вдихуваного і/або на інше свідома зміна одного або більше параметрів дихання.

[32] В якості іншого прикладу, у варіанті здійснення, в якому пристрій 14 створює потік придатного для дихання газу під тиском у відповідності з режимом BiPAP, модуль управління 36 може здійснювати управління пристроєм 14 з метою налаштування тиску, швидкості потоку та/або обсягу газу, що доставляється в дихальні шляхи суб'єкта 12 в процесі створення потоку під позитивним тиском придатного для дихання газу при тиску LO (наприклад, під час видиху). Налаштування тиску, скоросѸтельним тиском придатного для дихання газу при тиску LO зазвичай буде проявлятися в генерації контрольних сигналів дихання, які будуть давати суб'єкту 12 вказівки на зміну часу видиху, зміна частоти видиху, зміна пікового потоку дихання, зміна видихуваного обсягу та/або на інше свідома зміна одного або більше параметрів дихання.

[33] В якості ще одного прикладу, у варіанті здійснення, в якому пристрій 14 створює потік придатного для дихання газу під тиском у відповідності з режимом BiPAP, модуль управління 36 може здійснювати управління пристроєм 14 з метою налаштування тривалості циклів тиску HI та/або LO, форми кривої тиску під час переходу між циклами тиску і HI LO, форми кривої швидкості потоку під час переходу між циклами тиску і HI LO та/або налаштування інших параметром газу для потоку придатного для дихання газу під тиском. Як буде зрозуміло, такі налаштування параметрів газу для потоку придатного для дихання газу під тиском будуть сприяти видачі суб'єкту 12 контрольних сигналів дихання щодо свідомого зміни одного або більше параметрів дихання. Наприклад, такі контрольні сигнали дихання можуть видавати суб'єктові 12 вказівку на зміну одного або більше з частоти дихання, тимчасових інтервалів дихання, форми кривоариантов здійснення, налаштування параметрів потоку придатного для дихання газу під тиском виробляються модулем управління 36 з використанням зворотного зв'язку. В даному варіанті здійснення налаштування параметрів потоку придатного для дихання газу під тиском можуть бути визначені на підставі виконання порівняння параметра дихання і цільового порогового значення модулем порівняння 34. Наприклад, якщо модуль порівняння 34 визначає, що параметри потоку газу придатного для дихання газу під тиском, настройка яких проводиться з метою видачі контрольних сигналів дихання суб'єкту 12, не є адекватними, то модуль управління 36 буде налаштовувати параметри газу для потоку придатного для дихання газу під тиском з метою надання більш ефективних контрольних сигналів. Контрольні сигнали дихання будуть визначені як неадекватні, якщо модуль порівняння 34 визначить, що контрольні сигнали дихання не дозволяють успішно видати суб'єкту 12 вказівку на свідоме приведення одного або більше параметрів дихання у відповідність з цільовими значеннями для одного або більше параметрів дихання. Дана настройка може включати в себе налаштування для випадків, в яких свідоме зміна одного або бол дихання) та/або для випадків, в яких свідоме зміна одного або більше параметрів дихання суб'єктом 12 зайшло занадто далеко.

[35] В одному з варіантів здійснення налаштування параметрів потоку придатного для дихання газу під тиском виконуються без зворотного зв'язку. В даному варіанті здійснення взаємозв'язок між одним або більше параметрами газу для потоку придатного для дихання газу під тиском і одним або більше параметрів дихання, які повинні бути свідомо змінені, визначається заздалегідь. Така заздалегідь певна взаємозв'язок використовується для створення потоку придатного для дихання газу під тиском з параметрами газу, які відповідають цільовим значенням для одного або більше параметрів дихання. В даному варіанті здійснення процесор 22 може не містити модулі порівняння 34 та/або датчиків 20.

[36] Модуль цільових значень 38 налаштований для отримання цільових значень одного або більше параметрів дихання, які повинні бути свідомо змінені. В одному з варіантів здійснення цільові значення приймаються від користувача (наприклад, від доглядальниці, суб'єкта 12 і т. д.). Користувач може вводити цільові значення через інтерфейс користувача 18. Введення цільових значень може вчений може включати в себе визначення цільових значень у відповідності із заздалегідь визначеним шаблоном (наприклад, відповідним певному режиму дихання).

[37] В одному з варіантів здійснення цільове значення визначається модулем значень 38 на підставі визначення типових рівнів одного або більше параметрів дихання суб'єкта 12. Наприклад, цільове значення може бути виставлено на заздалегідь визначеному рівні вище рівнів одного або більше параметрів дихання суб'єкта 12. Визначення типових значень одного або більше параметрів дихання суб'єкта 12 може бути засноване на значеннях, визначених модулем параметрів дихання 32, інформації, що зберігається в електронному запам'ятовуючому пристрої 16 для суб'єкта 12, та/або на інших джерелах.

[38] Цільові значення для одного або більше параметрів дихання відповідають режиму дихання. Наприклад, для режиму дихання, що включає в себе підвищений обсяг вдиху і/або знижену частоту дихання, цільові значення можуть включати в себе цільовий рівень для об'єму вдиху, частоти дихання та/або інших відповідних параметрів дихання. В якості іншого прикладу, для режиму дихання, пов'язаного з конкретною формою кривої тиску і/або швидкості потоку (наприклад, режим дихання при йоги, режим дихання при медитації, режим дихання під час аеробних і/иЀивой. Цільова форма кривої може бути оброблена (наприклад, користувачем через інтерфейс користувача 18) із зазначенням значень екстремумів цільової кривої (наприклад, максимумів і/або мінімумів). В рамках обсягу даного викладу також можуть бути реалізовані інші цільові значення, відповідні даним та/або інших режимів дихання.

[39] В одному з варіантів здійснення, модуль цільових значень 38 встановлює початковий рівень цільового значення, і потім повільно змінює цільове значення з плином часу у напрямку кінцевого цільового значення. Початкове цільове значення може бути засноване на базових параметрах дихання суб'єкта 12 і/або може бути встановлено (або налаштоване) попередньо. Зміна цільового значення з плином часу від початкового цільового значення до кінцевого цільовим значенням може підвищити комфортність контрольних сигналів дихання, які видаються суб'єкту 12. Зміна цільового значення з плином часу може включати в себе зміну цільового значення, гладке зміна цільового значення з плином часу і/або інша зміна цільового значення.

[40] В одному з варіантів здійснення, модуль цільових значень 38 налаштовує цільове значення на рівняння 34 може визначити, що суб'єкт 12 не змінює один або більше параметрів дихання належним чином з метою приведення їх у відповідність цільовим значенням. На підставі цього визначення модуль цільових значень 38 може змінювати цільове значення з тим, щоб приведення у відповідність було легше, при цьому контрольні сигнали дихання, що видаються суб'єкту 12 пристроєм 14, можуть бути змінені модулем управління 36 для відображення зміненої цільового значення. Модуль цільових значень 38 може потім відстежувати відповідність суб'єкта 12 новим цільовим значенням (наприклад, на підставі порівнянь, що виконуються модулем порівняння 34). Якщо визначено, що суб'єкт 12 відповідає новим цільовим значенням, то після цього модуль цільових значень 38 буде змінювати цільові значення в напрямку попередніх значень. Якщо визначено, що суб'єкт 12 не відповідає новим цільовим значенням, то після цього модуль цільових значень 38 буде виконувати іншу дію. Наприклад, модуль цільових значень 36 може підтримувати цільовий обсяг вдиху на постійному рівні до тих пір, поки суб'єкт 12 не буде йому відповідати, або модуль цільових значень 38 може змінювати цільове значення з метою зниження вимог щодо відповідності цовлено зміна цільового значення у напрямку кінцевого цільового значення.

[41] Контрольні сигнали дихання, що видаються суб'єкту 12 допомогою управління одним або більше параметрами газу для потоку придатного для дихання газу під тиском, можуть представляти собою ефективний засіб видачі респіраторного вказівки суб'єкту 12 на свідоме зміна одного або більше параметрів дихання. Свідома зміна одного або більше параметрів дихання у відповідь на контрольні сигнали дихання може дозволити суб'єкту 12 витягувати терапевтичну користь під час зміненого дихання або може дозволити навчитися свідомої зміни одного або більше параметрів дихання протягом періодів, коли суб'єкт 12 не з'єднаний з пристроєм 14. Наприклад, суб'єкт 12 може навчитися режимів дихання, підходящим і/або ефективним при конкретній діяльності (наприклад, заняття спортом, спортивного тренування, йоги, медитації тощо), які можуть виконуватися (після навчання) без допомоги системи 10.

[42] Однак, в деяких випадках суб'єкт 12 може спочатку мати складнощі у визначенні того, що саме йому потрібно зробити у відповідь на контрольні сигнали дихання, що видаються в потоці придатного для дихання газу під тиском. Модуль інтерфейсу 40 налаштований для діі інформації суб'єкту 12 щодо значення контрольних сигналів дихання, видаються суб'єкту потоком придатного для дихання газу під тиском, створюваним пристроєм 14. В одному з варіантів здійснення, модуль інтерфейсу 40 управляє інтерфейсом користувача 18 з метою передачі інформації, що відноситься до контрольних сигналів дихання, суб'єкту 12. Інформація, що відноситься до контрольних сигналів дихання, може включати в себе, наприклад, вказівки на початок видиху, закінчення видиху, початок вдиху, закінчення вдиху, прискорення дихання, уповільнення дихання, збільшення потоку, зменшення потоку, затримку дихання та/або на інше свідома зміна одного або більше параметрів дихання.

[43] Інформація, що відноситься до контрольних сигналів дихання, що може бути надана суб'єкту 12 інтерфейсом користувача 18 у формі звукових сигналів, візуальних сигналів, тактильних сигналів та/або інших сенсорних сигналів. Як неограничивающего прикладу, інтерфейс користувача 18 може включати в себе джерело випромінювання, здатний випромінювати світло. Джерело випромінювання може містити, наприклад, одне або більше з, щонайменше, одного LED, щонайменше, однієї лампи розжарювання, пристрою відображення і/або інших джерел. Модуль інтерфейсу 40 може управляти джерелом�, відноситься до контрольних сигналів дихання, що видаються суб'єкту 12 допомогою потоку придатного для дихання газу під тиском. Наприклад, джерело випромінювання може випромінювати світло у тому випадку, коли контрольні сигнали дихання видають суб'єкту 12 вказівку на вдих і може припиняти випромінювати світло або випромінювати світло іншого кольору в тому випадку, коли контрольні сигнали дихання видають суб'єкту 12 вказівку на видих. Інтенсивність світла, випромінюваного джерелом випромінювання, може повідомляти суб'єкту 12 амплітуду потоку, вказівку на створення якого під час дихання видають суб'єкту 12 контрольні сигнали дихання.

[44] На Фіг.2 і 3 проілюстрований варіант здійснення, в якому модуль інтерфейсу 40 управляє безліччю джерел випромінювання 44, входять в інтерфейс користувача 18, з метою видачі випромінювання таким чином, щоб воно видавало інформацію про контрольні сигнали дихання, що доставляються потоком придатного для дихання газу під тиском. Зокрема, безліч джерел випромінювання 44 інтегровано з безліччю кнопок 46, розташованих на пристрої 14 з метою управління пристроєм 14. У варіанті здійснення, проиллюстрированном на Фіг.2 і 3, джерела випромінювання 44 випускають випромінювання тог�, �коли контрольні сигнали дихання видають суб'єкту 12 вказівку видихнути.

[45] Повернемося до Фіг.1; в якості ще одного неограничивающего приклад того, яким чином інтерфейс користувача 18 може повідомляти інформацію про контрольні сигнали дихання суб'єкту 12, інтерфейс користувача 18 може включати в себе один або більше елементів, здатних генерувати звуки, які може чути суб'єкт 12. Модуль інтерфейсу 40 може керувати елементом(-ами) з метою генерації звуків, які повідомляють суб'єкту 12 значення контрольних сигналів, що доставляються суб'єкту 12 потоком придатного для дихання газу під тиском. Наприклад, модуль інтерфейсу 40 може керувати елементом(-ами) таким чином, що він(вони) буде(-уть) видавати «гудок» або короткий шумовий імпульс для вказівки суб'єкту 12 переходу між вдихом і видихом і/або зазначення того, що потік повинен бути збільшений або зменшений. Модуль інтерфейсу 40 може керувати елементом(-ами) таким чином, що він(вони) буде(-уть) програвати словесні повідомлення, які будуть вказувати суб'єкту 12 значення контрольних сигналів дихання. Словесні повідомлення можуть бути записані заздалегідь і можуть зберігатися на електронному запам'ятовуючому пристрої 16.

[46] В�інформацію про контрольні сигнали дихання суб'єкту 12, інтерфейс користувача 18 може включати одне або більше пристроїв, які взаємодіють з суб'єктом 12 і забезпечують тактильну зворотний зв'язок із суб'єктом 12. Наприклад, інтерфейс користувача 18 може включати в себе манжету, яка носиться суб'єктом 12 одягненою навколо кінцівки, такою як рука, нога, палець і/або інші кінцівки. В манжеті можуть знаходитися один або більше датчиків, які налаштовані для детектування фізіологічного параметра суб'єкта 12, такого як, наприклад, пульс, частота пульсу, дихальне зусилля, кров'яний тиск, насиченість крові киснем і/або інші фізіологічні параметри. Манжета може вібрувати і/або може стягувати кінцівку суб'єкта 12 з метою видачі суб'єкту 12 інформацією про контрольні сигнали дихання, таких як перехід між вдихом і/або видихом, або про те, що потік повинен бути збільшений або зменшений.

[47] В якості ще одного неограничивающего приклад того, яким чином інтерфейс користувача 18 може повідомляти інформацію про контрольні сигнали дихання суб'єкту 12, інтерфейс користувача 18 може включати в себе пристрій відображення, яке видає суб'єкту 12 текст, який повідомляє інформацію про контрольні сигнали диха�бражения. Наприклад, на Фіг.2 і 3 проілюстрований інтерфейс користувача 18, включає в себе пристрій відображення 48 для видачі суб'єкту 12 інформацією про контрольні сигнали дихання, що доставляються потоком придатного для дихання газу під тиском.

[48] В одному з варіантів здійснення, модуль інтерфейсу 40 управляє інтерфейсом користувача 18 з метою видачі інформації про контрольні сигнали дихання, які доставляються суб'єкту 12 в даний момент і/або про майбутніх контрольних сигналах дихання. В якості прикладу, на Фіг.4-6 проілюстрований варіант здійснення інтерфейсу користувача 18, включає в себе пристрій відображення 48, в якому модуль інтерфейсу 40 управляє пристроєм відображення 48 з метою видачі суб'єкту 12 інформацією щодо майбутніх контрольних сигналів дихання.

[49] Повернемося до Фіг.1; модуль режиму 42 налаштований для управління режимами, в яких функціонує система 10. Режими, в яких система 10 може функціонувати, можуть включати в себе режими, що відповідають окремим режимів дихання. Режим, який відповідає режиму дихання, дозволить модулю цільових значень 38 отримати цільові значення, що призведе до створення контрольних сигналів дихання, даѰпускать функціонування системи 10 у відповідності з режимами, відповідають одному або кільком тимчасовим інтервалам підвищеного дихального об'єму та/або зниженої частоти дихання, режиму дихання при заняттях йогою, режиму дихання при медитації, режиму дихання при аеробних і/або анаеробних вправ, режиму дихання Ламаза, режиму дихання для використання під час терапії з підтримкою тиском та/або інших режимів дихання. Інший режим, або безліч режимів, контрольованих модулем режиму/установки 42, може включати в себе режими навчання, у яких модуль інтерфейсу 40 управляє інтерфейсом користувача 18 з метою передачі інформації суб'єкту 12 про контрольні сигнали дихання, що доставляються допомогою потоку придатного для дихання газу під тиском, і звичайні режими, в яких інформація про контрольні сигнали дихання не надається суб'єкту 12 через інтерфейс користувача 18.

[50] Модуль режиму 42 може бути налаштований таким чином, щоб дати суб'єкту 12 можливість вручну перемикатися між режимом навчання і звичайним режимом. Це дозволило б суб'єкту 12 вибірково відключати видачу інформації про контрольні сигнали дихання суб'єкту 12 через інтерфейс користувача 18. Аналогічно, модуль режиму 42 може бути сконфигур режиму дихання (наприклад, режим навчання та/або звичайний режим, що відповідає режиму дихання). Введення даних в модуль режиму 42 для вибору режиму функціонування системи 10 може бути виконаний суб'єктом 12 (або деяким іншим користувачем) через інтерфейс користувача 18.

[51] Незважаючи на те, що винахід було докладно описано в цілях ілюстрації на підставі того, що в даний момент вважається найбільш практичними і бажаними варіантами здійснення, слід розуміти, що ці подробиці наведені виключно для зазначеної мети, і що винахід не обмежується наведеними варіантами здійснення, але, навпаки, передбачається, що воно охоплює модифікації та еквівалентні конфігурації, які знаходяться в межах форми та обсягу додається формули винаходу. Наприклад, слід розуміти, що даний винахід передбачає, що, наскільки це можливо, одна або більше особливостей будь-якого варіанта здійснення може бути об'єднана з однієї або більше особливостями будь-якого іншого варіанту здійснення.

1. Система для свідомого зміни одного або більше параметрів дихання, при цьому система включає в себе:
пристрій для створення потоку придатного для дихання газЕтью обміну інформацією між суб'єктом, пристроєм для створення потоку придатного для дихання газу під тиском, електронним пам'яттю і процесором, і виконаний з можливістю передачі суб'єкту інформації, що відноситься до функціонування пристрою для створення потоку придатного для дихання газу під тиском і/або потоку придатного для дихання газу під тиском;
датчики параметрів вдихуваного суб'єктом газу, підключені з можливістю генерування вихідних сигналів, несучих інформацію, що відноситься до параметрів вдихуваного суб'єктом газу,
причому процесор налаштований (i) для управління пристроєм для створення потоку придатного для дихання газу під тиском таким чином, що зазначений пристрій налаштовує один або більше параметрів газу для газу в потоці придатного для дихання газу під тиском для видачі суб'єкту контрольних сигналів дихання, які видають суб'єкту вказівку на свідоме зміна одного або більше параметрів вдиху і видиху, та (ii) для керування інтерфейсом користувача таким чином, що інтерфейс користувача видає суб'єкту інформацію, що відноситься до значення контрольних сигналів дихання, видаються суб'єкту допомогою налаштування одного або більше пдания потоку придатного для дихання газу під тиском.

2. Система п. 1, в якій інформація, що відноситься до значення контрольних сигналів дихання, передана інтерфейсом користувача суб'єкту, містить вказівку на те, видає поточний контрольний сигнал дихання вказівку суб'єкту вдих або видих.

3. Система п. 1, в якій інформація, що відноситься до значення контрольних сигналів дихання, передана інтерфейсом користувача суб'єкту, містить інформацію, що відноситься до наступного контрольного сигналу дихання, який повинен бути виданий суб'єкту допомогою налаштування одного або більше параметрів газу для газу в потоці придатного для дихання газу під тиском, що створюється пристроєм для створення потоку придатного для дихання газу під тиском.

4. Система п. 1, в якої один або більше параметрів газу для газу в потоці придатного для дихання газу під тиском, які налаштовуються для видачі контрольних сигналів дихання суб'єкту, включають в себе один або більше з тиску і/або швидкості потоку.

5. Система п. 1, в якої один або більше параметрів дихання, вказівку про свідому зміну яких видається в контрольних сигналах дихання, можуть включати в себе один або більше параметрів швидкості потоку вдохахания, періоду дихання, пікового потоку, форми кривої потоку або форми кривої тиску.

6. Система для свідомого зміни одного або більше параметрів дихання, при цьому система включає в себе:
засіб для створення потоку придатного для дихання газу під тиском для доставки в дихальні шляхи суб'єкта;
датчики параметрів вдихуваного суб'єктом газу, підключені з можливістю генерування вихідних сигналів, несучих інформацію, що відноситься до параметрів вдихуваного суб'єктом газу;
засіб для налаштування одного або більше параметрів газу в потоці придатного для дихання газу під тиском для видачі суб'єкту контрольних сигналів дихання, які видають суб'єкту вказівку на свідоме зміна одного або більше параметрів вдиху-видиху;
засіб для видачі суб'єкту інформації, підключений з можливістю обміну інформацією між суб'єктом, засобом для створення потоку придатного для дихання газу під тиском, електронним запам'ятовуючим пристроєм і засобом для налаштування одного або більше параметрів газу і виконане з можливістю передачі суб'єкту інформації, що відноситься до значення контрольних сигналів дихання, які видаються суб'єкту допомогою налаштуван�идачи суб'єкту інформації виконано з можливістю видавати інформацію суб'єкту динамічно за допомогою видачі контрольних сигналів дихання.

7. Система п. 6, в якій інформація, що відноситься до значення контрольних сигналів дихання, передана інтерфейсом користувача суб'єкту, містить вказівку на те, видає поточний контрольний сигнал дихання вказівку суб'єкту вдих або видих.

8. Система п. 6, в якій інформація, що відноситься до значення контрольних сигналів дихання, передана інтерфейсом користувача суб'єкту, містить інформацію, що відноситься до наступного контрольного сигналу дихання, який повинен бути виданий суб'єкту допомогою налаштування одного або більше параметрів газу для газу в потоці придатного для дихання газу під тиском, що створюється засобом для створення потоку придатного для дихання газу під тиском.

9. Система п. 6, в якої один або більше параметрів газу для газу в потоці придатного для дихання газу під тиском, які налаштовуються для видачі контрольних сигналів дихання суб'єкту, включають в себе один або більше з тиску і/або швидкості потоку.

10. Система п. 6, якої один або більше параметрів дихання, вказівку про свідому зміну яких видається в контрольних сигналах дихання, включають в себе один або більше параметрів швидкості потоку вдиху, продолжЀиода дихання, пікового потоку, форми кривої потоку або форми кривої тиску. 

Схожі патенти:

Дихальний апарат

Винахід відноситься до засобів забезпечення життєдіяльності, а саме до пристроїв для захисту органів дихання і зору людини від шкідливої дії непридатної для дихання, токсичної та задимленої газового середовища. Дихальний апарат містить джерело стисненого газу, маску, легеневий автомат, що включає корпус з сідлом, клапан подачі, герметично встановлений в корпусі, керуючий клапан, встановлений в клапані подачі, кришку, мембрану, герметично закріплену між корпусом і кришкою, тягу, зв'язує мембрану і керуючий клапан. Згідно винаходу керуючий клапан і тяга встановлені з можливістю осьового переміщення з клапаном подачі, при цьому тяга з одного боку жорстко пов'язана з мембраною, а з іншого контактує з керуючим клапаном. Технічний результат полягає в зниженні опору диханню за рахунок зменшення часу відгуку легеневого автомата на зміну потреб користувача у витраті газу при різних режимах дихання, а також підвищення зручності використання за рахунок забезпечення автоматичного включення/відключення легеневого автомата при стикуванні/расстиковке з маскою або автоматичного відключення легеневого автомата при расс�

Генератор потоку дихального газу

Винахід відноситься до медичної техніки. Генератор потоку дихального газу містить електропривод з електронним блоком управління і дихальний хутро з впускним і випускним зворотними клапанами. Вантаж герметично прикріплений до верхньої кромки дихального хутра. Нижня кромка дихального хутра прикріплена до корпусу генератора. Вантаж допомогою гнучкої зв'язку з'єднаний з валом електроприводу. Гнучка зв'язок виконана з можливістю багаторазового намотування на вал електроприводу. Блок керування електроприводом виконаний з можливістю забезпечувати реверсивне обертання вала електропривода з контрольованою кутовою швидкістю в обох напрямках. Винахід дозволяє спростити конструкцію генератора потоку дихальних газів, а також підвищити його надійність. 1 іл.

Система і спосіб контролю витоку із контуру, що доставляє суб'єкту знаходиться під тиском потік придатного для дихання газу

Група винаходів відноситься до медичної техніки. Система містить газовий контур, що складається з впускного патрубка, випускного патрубка і полого каналу, що з'єднує впускний патрубок і випускний патрубок, при цьому випускний патрубок налаштований для доставки перебуває під тиском потоку придатного для дихання газу в дихальні шляхи суб'єкта. Клапан налаштований для випускання газу з контуру в атмосферу. Один або більше датчиків сконфігуровані для генерації одного або більше вихідних сигналів, передаючих інформацію, що відноситься до одного або більше параметрів газу в межах газового контуру, що належать до витоку газу з контуру в атмосферу. Процесор налаштований для управління клапаном таким чином, що потік газу, що випускається з контуру через клапан, знижується або зупиняється, якщо один або більше вихідних сигналів, згенерованих одним або більше датчиками, вказують, що витік газу з контуру в атмосферу перевищила поріг. Розкрито варіант виконання системи, що відрізняється конструктивно. Винаходи дозволяють контролювати витоку газового контуру для збереження працездатності. 2 н. і 6 з.п. ф-ли, 3 іл.
Винахід відноситься до медицини, а саме до реабілітації в онкології. Спосіб включає послідовне проведення нормобаричної гіпокситерапії і КВЧ-терапії. Нормобарическую гипокситерапию проводять при кількості кисню в газовій суміші від 18% до 10%. Вплив здійснюють циклічно-фазовому режимі. При цьому цикл дихання сумішшю становить 5 хвилин з наступним дихання атмосферним повітрям протягом 5 хвилин. Протягом одного сеансу проводять 5 - 7 таких циклів. Потім проводять КВЧ-терапію довжиною хвилі 7,1 мм, потужністю 10 мВт/см2. Впливають на 2-6 біологічно активних точок, які розташовані в рефлексогенних зонах. Спосіб забезпечує поліпшення клітинного дихання, трофіки тканин, підвищення загальної резистентності й адаптаційних сил організму, посилює процеси детоксикації, сприяє усуненню пострадиационних порушень кровотворення, знижує процеси імунодепресії, покращує якість життя хворих. 1 пр., 1 табл.

Автоматизована система доставки кисню

Група винаходів відноситься до медичної техніки. Автоматизована система доставки кисню містить датчик вимірювання кількості кисню в крові пацієнта, що містить пульсоксиметр; підсистему пневматики, що включає механізм подачі газу, з'єднаний з впуском кисню, впуском повітря і випуском газоподібної суміші для змішування кисню і повітря з утворенням газоподібної суміші, що має доставляються концентрацію кисню, і для доставки газоподібної суміші пацієнту; і керуючу підсистему, з'єднану з датчиком і підсистемою пневматики, що включає пристрій введення. Сенсорний інтерфейс виконаний з можливістю отримання даних вимірювань та інформації про стан, пов'язаної з даними вимірювань датчика. Інформація про стан включає індекс перфузії і показник якості сигналу. Інтерфейс підсистеми пневматики служить для надсилання команд і одержання інформації від підсистеми пневматики. Процесор з'єднаний з пристроєм введення, сенсорним інтерфейсом і інтерфейсом підсистеми пневматики для управління концентрацією подаваного кисню на основі бажаної концентрації кисню, даних вимірювань та інформації про стан. Розкрито альтернативні варианляют забезпечити безпечне управління кількістю подаваного кисню в автоматичному режимі. 8 н. і 19 з.п. ф-ли, 5 іл.

Пристрій і спосіб сприяння відкашлюванню

Група винаходів відноситься до медицини. Спосіб сприяння відкашлюванню на підставі осциллируючих тиску, який викликає періодичний осцилювальний повітряний потік в легеневій системі, здійснюють за допомогою пристрою для сприяння відкашлюванню. Зазначений повітряний потік містить осцилювальний видихається і осцилювальний вдихуване повітряні потоки. Блок управління зазначеного пристрою містить перший і другий визначальні блоки і блок виявлення. При цьому визначають з допомогою першого определительного блоку, закінчений чи вдих легеневої систему, щоб управляти клапаном, який підлягає закриттю для ізоляції легеневої системи від зовнішнього середовища. Визначають з допомогою другого определительного блоку, є внутрішній тиск повітря в легеневій системі вище, ніж попередньо заданий поріг тиску. Виявляють за допомогою блоку виявлення початок осциллируючих видихуваного повітряного потоку, щоб управляти клапаном, який підлягає відкриттю для початку кашлю. Застосування групи винаходів дозволить підвищити ефективність сприяння відкашлюванню. 3 н. і 5 з.п. ф-ли, 6 іл.

Ларингеальна маска

Винахід відноситься до галузі медичної техніки, а саме до ларингеальним маскам. У ларингеальной масці манжета у вигляді ущільнювального кільця сформована підковоподібним обідком і частиною ширококанального гастродренажа, має спеціальну форму, при введення шлункового зонда в який формуються два додаткових зяючих каналу для безперешкодного відходження назовні рота шлункового вмісту або газів, які опинилися поблизу стравохідної воронки. Пристрій додатково може містити армуючі компоненти, що виключають пережиму зубами пацієнта дихального каналу. Заявлювана ларингеальна маска, за винятком армуючих компонентів, являє собою моноліт і формується за 1 цикл роботи термопластавтомата, що зумовлює її низьку собівартість. Заявлювана ларингеальна маска забезпечує високу безпеку для пацієнта за рахунок ефективного відведення шлункового вмісту від голосової щілини і показала на практиці простоту установки і хороший герметизм. Вона може ефективно використовуватися в клінічній практиці навіть у пацієнтів з ризиком регургітації і екстрених пацієнтів. 4 з.п. ф-ли, 5 іл.

Система і спосіб кількісного визначення розтяжності легень у суб'єкта, що самостійно здійснює вентиляцію

Група винаходів відноситься до медицини. Визначають розтяжність легенів суб'єкта, який щонайменше частково самостійно здійснює вентиляцію. Кількісне визначення розтяжності легенів може представляти собою оцінку, вимірювання та/або приблизне вимір. Кількісне визначення розтяжності легень можна надбудувати над загальноприйнятими способами і/або системами для кількісного визначення розтяжності легень суб'єктів, самостійно здійснюють вентиляцію, при цьому розтяжність легенів можна кількісно визначити щодо акуратно без ременя для вимірювання зусиль чи іншого зовнішнього сприймаючого пристрою, яке безпосередньо вимірює тиск м'язів діафрагми, і без вимоги від суб'єкта вручну контролювати тиск м'язів діафрагми. Кількісне визначення розтяжності легень може бути ефективним інструментом при оцінці стану здоров'я суб'єкта, включаючи виявлення затримки рідини, пов'язаної з розвитком гострої застійної серцевої недостатності. 3 н. і 12 з.п. ф-ли, 4 іл.

Система і спосіб кількісного визначення розтяжності легень у суб'єкта, що самостійно здійснює вентиляцію

Група винаходів відноситься до медицини. Визначають розтяжність легенів суб'єкта, який щонайменше частково самостійно здійснює вентиляцію. Кількісне визначення розтяжності легенів може представляти собою оцінку, вимірювання та/або приблизне вимір. Кількісне визначення розтяжності легень можна надбудувати над загальноприйнятими способами і/або системами для кількісного визначення розтяжності легень суб'єктів, самостійно здійснюють вентиляцію, в яких розтяжність легенів можна кількісно визначити щодо акуратно без ременя для вимірювання зусиль чи іншого зовнішнього сприймаючого пристрою, яке безпосередньо вимірює тиск м'язів діафрагми, і без вимоги від суб'єкта вручну контролювати тиск м'язів діафрагми. Кількісне визначення розтяжності легень може бути ефективним інструментом при оцінці стану здоров'я суб'єкта, включаючи виявлення затримки рідини, пов'язаної з розвитком гострої застійної серцевої недостатності. 3 н. і 12 з.п. ф-ли, 5 іл.
Винахід відноситься до спортивної медицини. Спосіб включає проведення інтервальної гіпоксичної тренування дихання газовою сумішшю при одночасному впливі на центральну нервову систему імпульсним електричним струмом. При цьому перед інтервальної гіпоксичної тренуванням додатково здійснюють введення нейропептіда семакс по дві краплі в кожний носовий хід. Інтервальне гипоксическую тренування проводять принаймні чотири рази шляхом дихання газовою сумішшю, що містить 9,5% кисню. Вплив електричним струмом здійснюють при тривалості імпульсу 0,25-0,28 мс, силі струму 0,9 мА і частоті проходження імпульсів 1250 Гц протягом 60 хвилин. Спосіб забезпечує прискорення перебудови організму до функціонування в екстремальних умовах впливу, забезпечує підвищення працездатності. 1 табл.
Up!