Пристрій для проведення механічних випробувань зубних протезів

 

Винахід відноситься до медицини, а саме стоматологічному матеріалознавства, і дозволяє визначити міцність з'єднання стоматологічного матеріалу, використовуваного для фіксації зубних протезів до твердих тканин зуба.

З рівня техніки відомо спосіб оцінки міцності зубних мостовидних протезів, що містять опорні зуби і розташовані між ними проміжні зуби, полягає в тому, що протез висвітлюють когерентним випромінюванням, отримують його голограму, здійснюють процес пружного деформування протеза, реєструють інтерференційну картину, визначають по ній розподіл переміщень окремих зубів в протезі і за отриманими даними судять про міцності протеза, який відрізняється тим, що, з метою підвищення достовірності одержуваної інформації, процес пружного деформування протеза здійснюють шляхом послідовного додатка до кожного з проміжних зубів статичного навантаження, зосередженої по центру робочої поверхні зуба, реєстрації інтерференційної картини справляють після кожного навантаження протеза, при цьому оцінку міцності проводять за співвідношенням кінцевих переміщень опорних і прилеглих до них проміжних зубів мостовидного �осстановительного матеріалу з твердими тканинами зуба та пристрій для його реалізації.

Спосіб визначення міцності з'єднання стоматологічного відновного матеріалу з твердими тканинами зуба, що включає термоциклювання в водної середовищі твердої тканини зуба з нанесеним на її поверхню стоматологічним відновлювальним матеріалом і додаток механічного напруги для відділення відновного матеріалу від твердої тканини зуба, який відрізняється тим, що термоциклювання здійснюють шляхом постійного занурення твердої тканини зуба з нанесеним на її поверхню стоматологічним відновлювальним матеріалом у водне середовище і циклічної зміни температури водного середовища; додаток механічного напруги виробляють одночасно з термоциклированием, при цьому механічне напруження створюють за допомогою додатка до відновного матеріалу сили F постійної величини, а визначення міцності з'єднання відновного матеріалу з твердими тканинами зуба здійснюють за кількістю термоциклов, яке витримує відновлюваний матеріал до його повного відриву від твердої тканини зуба під дією сили F.

Пристрій для реалізації способу п. 1, що містить ємність для розміщення у водному середовищі твердої тканини зуба з нанесення к�ператури водного середовища і засоби для застосування механічних напружень до стоматологічному відновного матеріалу, відрізняється тим, що тверда тканина зуба закріплена механічно в згаданій ємності; засоби циклічної зміни температури водного середовища виконані у вигляді реверсивного холодильника, що знаходиться в термічному контакті з ємністю, джерела живлення і схеми керування реверсивним холодильником; засоби для застосування механічних напружень до стоматологічному відновного матеріалу виконані у вигляді вантажу, закріпленого за допомогою дроту на блоці, причому один кінець дроту пов'язаний з вантажем, а інший кінець дроту пов'язаний зі стоматологічним відновлювальним матеріалом; при цьому пристрій забезпечений лічильником термоциклов, пов'язаних зі схемою керування реверсивним холодильником, і механізмом блокування лічильника, підключеним до лічильника і виконаним з можливістю взаємодії з вантажем (Патент №2489112 від 10.08.2013).

Завданням, на вирішення якої спрямовано винахід, є визначення міцності фіксації зубних протезів до твердих тканин зуба та визначення міцнісних характеристик самих зубних протезів.

Технічним результатом винаходу є моніторинг та реєстрація допустимих характеристик як самих зубних протезів, т�ї навантаження зубного протеза.

Технічний результат досягається за рахунок того, що пристрій для проведення механічних випробувань зубних протезів складається з несучої плити, на якій змонтований кроковий двигун і пристосування для фіксації протеза, вимірювання прикладеної до протезу навантаження здійснюється за допомогою вагового модуля, на корпусі якого є рідкокристалічний індикатор для контролю вимірюваного значення, де точність індикатора складає 10 м, а максимальне значення навантаження 40 кг, а також є часовий індикатор, який використовується для вимірювання деформації протеза, яка визначається по відхиленню стрілки на циферблаті пристрою, де максимальне переміщення стрілки становить 5 мм, а ціна поділки циферблата 10 мкм, управління роботою пристрою здійснюється за допомогою персонального комп'ютера і спеціалізованого програмного забезпечення. Пристрій призначений для проведення механічних випробувань зубних протезів шляхом одноразового або циклічного додатка навантаження.

Управління роботою пристрою здійснюється за допомогою персонального комп'ютера і спеціалізованого програмного забезпечення.

Передбачена робота пристрою в двох режимах: режимі однократного �ерсонального комп'ютера за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Інструкція по роботі з програмним забезпеченням наведена в Додатку 1.

Одноразове навантаження реалізується шляхом натягу нитки при намотуванні на вісь крокового двигуна до досягнення необхідного значення на індикаторі вагового модуля. Діапазон деформацій контролюється візуально за часовим індикатору. Програмне забезпечення управління кроковим двигуном дозволяє контролювати швидкість прикладання навантаження. Циклічне навантаження-розвантаження реалізується шляхом натягу або ослаблення нитки. Діапазон значень навантаження при циклічному навантаженні контролюється візуально за ваговим модулю. Діапазон деформацій протеза контролюється візуально за часовим індикатору.

При роботі з пристроєм для фіксації показань вагового модуля і годинникового індикатора рекомендується застосовувати технічні засоби, оснащені функцією відеозапису, наприклад, камера мобільного телефону, відеокамера, автомобільний відеореєстратор.

Пристрій для проведення механічних випробувань зубних протезів пояснюється кресленням, де на фіг. 1:

1. несуча плита

2. кроковий двигун

3. пристосування для фіксації протеза (3а, 3б)

4. випробовуваний протез

5. ваговий модуль

их характеристик зубних протезів за допомогою запропонованого пристрою здійснюється наступним чином. Пристрій складається з несучої плити 1, на якій змонтований кроковий двигун 2 і пристосування 3 для фіксації протеза.

Вимірювання прикладеної до протезу навантаження здійснюється за допомогою вагового модуля 5. Контроль вимірюваного значення проводиться візуально за рідкокристалічного індикатора на корпусі вагового модуля. Максимальне значення навантаження становить 40 кг, точність індикатора 10 р.

Вимірювання деформації протеза в сфері прикладання навантаження здійснюється з допомогою годинникового індикатора 6. Контроль вимірюваного значення проводиться візуально по відхиленню стрілки на циферблаті приладу. Максимальне переміщення, яке може виміряти застосовується часовий індикатор, становить 5 мм. Ціна поділки циферблата 10 мкм.

Додаток навантаження здійснюється з допомогою крокового двигуна 2 через тонку нерастяжимую нитка або струну, яка намотується на шток крокового двигуна. Через пружину 7 нитка з'єднана з ваговим модулем 5. З протилежного боку вагового модуля 5 нитка з'єднана з гачком-зачепом 8, який кріпиться до протезу 4. Таким чином, при запуску крокового двигуна 2 нитка намотується на його шток і навантаження через пружину 7, ваговий модуль 5 і крючоо навантаження.

Перед проведенням випробувань протез повинен бути закріплений у пристосуванні для фіксації за допомогою різьбового затиску 3а. Гвинт 3б використовується для регулювання кута нахилу фіксуючого пристрою. Зміна кута нахилу фіксуючого пристрою дозволяє змінювати напрямок прикладання навантаження до протеза. Це можна використовувати як для підбору найбільш оптимального положення гачка-зачепа, щоб він не зісковзував з протеза в процесі випробувань, або для дослідження впливу напрямку дії сили на механічні властивості протеза. Діапазон регулювання кута становить 15 градусів.

Пристрій для проведення механічних випробувань зубних протезів складається з несучої плити, на якій змонтований кроковий двигун і пристосування для фіксації протеза, взаємодія крокового двигуна з пристосуванням для фіксації протеза відбувається через нитку, пов'язану з кроковим двигуном, пружиною, ваговим модулем, на корпусі якого є рідкокристалічний індикатор для контролю вимірюваного значення сили, і гачком-зачепом, вимірювання прикладеної до протезу навантаження здійснюється за допомогою вагового модуля, а також є часовий індикатор, який використовується для вимірювання дЎчения пристрою здійснюється за допомогою персонального комп'ютера і спеціалізованого програмного забезпечення. 

Схожі патенти:

Спосіб визначення рухливості зубів

Винахід відноситься до медицини, а саме до стоматології, і призначене для уніфікованого визначення ступеня рухливості зубів у пацієнтів із хворобами пародонта в динаміці лікування. Отримують відбиток і виготовляють гіпсову модель, на якій визначають шлях введення майбутньої капи і центр вестибулярної поверхні досліджуваних зубів, відзначаючи його хімічним олівцем. Гіпсову модель обжимають розігрітим базисним воском завтовшки 2 мм, Далі зуботехнічним шпателем з цоколя моделі зрізають віск, залишаючи його лише на зубах. Отриману композицію дублюють силіконовою масою. Силіконовий дублікат заливають гіпсом і отримують модель. За отриманою моделі виготовляють капу з прозорою жорсткої пластмаси товщиною 4 мм. Через прозору пластмасу, орієнтуючись на раніше встановлені хімічним олівцем позначки, роблять наскрізні отвори конусної фрезою, що має параметри датчика периотеста. Надлишки пластмаси обрізають до рівня перехідної складки, межі капи згладжують. Капу знімають з гіпсової моделі, обробляють дезінфікуючими розчинами і встановлюють на зубний ряд пацієнта. У конусні наскрізні отвори капи фіксують датчик периотеста, на відстані 2 мм � пацієнта, після чого можливі повторні дослідження рухливості зуба з використанням наявної капи на різних етапах лікування. Спосіб дозволяє забезпечити високу точність проведення периотестометрии у пацієнтів, а також зіставити отримані результати рухливості зубів у процесі лікування. 1 іл.

Пристрій для дослідження механічних властивостей кісткової тканини нижньої щелепи

Винахід відноситься до галузі медицини, зокрема до стоматології, і може бути використане для вивчення механічних властивостей кісткової тканини нижньої щелепи. Пристрій містить елементи фіксації досліджуваного матеріалу, джерело механічної енергії, елементи реєстрації навантаження, підстава, яке виконано з твердого матеріалу у вигляді майданчика. На підставі перпендикулярно закріплені передня і задня опорні пластини; задня упорна пластина має можливість переміщення вздовж підстави і фіксації положення. В центрі підстави жорстко закріплена вертикальна стійка. На задньому кінці підстави міститься гідравлічний насос, розміщений в ємності з рідиною; гідравлічний насос пов'язаний трубопроводами з передньою і задньою камерами горизонтального, а також з верхньої і нижньої камерами вертикального двокамерних циліндрів, в яких розміщені поршні. Горизонтальний і вертикальний двокамерні циліндри жорстко зв'язані з вертикальною стійкою. Поршень горизонтального двокамерного циліндра з задньої сторони жорстко пов'язаний зі штоком, вільний кінець якого пов'язаний швидкознімним з'єднанням з хомутом, розміщених на гілки нижньої щелепи. Спереду поршень пов'язаний з стержн�рного циліндра, зверху пов'язаний зі штоком, вільний кінець якого з допомогою такого з'єднання пов'язаний з навантажувальною платформою, виконаної у вигляді майданчика. У навантажувальної платформи виконано отвір, з краями якого жорстко пов'язана направляюча втулка, в якій вільно розміщена вертикальна стійка. За длиннику підстави розміщені два нижніх самозажимних захоплення кістки нижньої щелепи з регульованою висотою, відповідно їм знизу навантажувальної платформи жорстко закріплені два верхніх самозажимних захоплення кістки нижньої щелепи з регульованою висотою. Наполегливі пластини, навантажувальна платформа, стрижень поршня горизонтального двокамерного циліндра, верхні і нижні самозажимні захоплення кістки нижньої щелепи містять тензометричні датчики, пов'язані через пульт управління з вимірювальним і реєструючим приладами. Винахід дозволяє вивчити розширені механічні характеристики кісткової тканини нижньої щелепи - стиснення, розтягування, твердості - з високою точністю результатів дослідження. 1 іл.

Спосіб эхоостеометрии щелеп у ретенционном періоді ортодонтичного лікування

Винахід відноситься до медицини, зокрема до стоматології, і призначене для проведення эхоостеометрии щелеп у пацієнтів ретенционном період ортодонтичного лікування. Вимірюють швидкість проходження ультразвукової хвилі в області кісткових міжкореневих перегородок з допомогою внутриротових конусоподібних датчиків, зафіксованих у силіконовому відбитку. Датчики встановлюють в точці перетину середньої лінії межкорневой перегородки і умовної лінії, проведеної на верхній щелепі на 3 мм вище, а на нижній щелепі на 3 мм нижче лінії ясенного краю. Спосіб дозволяє отримати об'єктивні дані про ризик виникнення рецидивів після проведеного ортодонтичного лікування за рахунок використання конусоподібних датчиків, що позиціонують безпосередньо в порожнині рота. 3 іл., 2 табл., 2 пр.
Винахід відноситься до медицини, а саме до стоматології. Спосіб включає вимірювання електропровідності емалі та оцінку светоиндуцированной флюоресценції твердих тканин зуба в осередку ураження. Значення сили струму в осередку ураження не більше 0,2 мкА і відсутність світіння емалі свідчать про интактности емалі, при цьому присвоюють нуль балів. Значення сили струму від 0,21 до 1,99 мкА і світіння емалі свідчать про доклінічні зміни емалі, присвоюють 0,1 бала. Значення сили струму від 2,0 до 3,99 мкА і світіння емалі свідчать про початкових каріозних зміни на стадії матового плями, присвоюють 0,4 бали. Значення сили струму від 4,0 до 5,99 мкА і світіння емалі свідчать про початкових каріозних зміни на стадії білої плями, присвоюють 0,7 бала. Значення сили струму від 6,0 до 7,99 мкА і світіння емалі свідчать про початкових каріозних зміни на стадії насичено-білого плями, присвоюють один бал. Потім обчислюють індекс резистентності твердих тканин зубів (ИРттз) зубів по формулі: ИРттз=(F0×0+F1×0,1+F2×0,4+F3×0,7+F4×1)/n, де F0 - кількість зубів з інтактною емаллю; F1 - кількість зубів з доклінічними кариозними змінами емалі; F2 - кількість зубів з кариозними змінами емалі ество зубів з кариозними змінами емалі на стадії насичено-білого плями; n - кількість інтактних зубів, що мають ранні доклінічні та клінічні зміни. Індекс обчислюють до і після курсу лікувально-профілактичної терапії. Позитивна різниця величини індексів, отриманих до і після курсу терапії, свідчить про адекватність проведеної терапії. Якщо величина зазначеної різниці менше або дорівнює нулю, це свідчить про необхідність проведення повторного курсу або зміні лікування. Спосіб забезпечує оцінку стану твердих тканин зубів з урахуванням доклінічних та ранніх їх змін. 1 табл. 1 пр.

Спосіб визначення і фіксації центрального співвідношення щелеп

Винахід відноситься до медицини, а саме до ортопедичної стоматології, і призначене для визначення та фіксації центрального співвідношення щелеп. У пацієнтів з частковим або повним відсутністю зубів, знімають відбиток спеціально виготовленими оттискними ложками. Проводять функціональні проби. Записують готичний кут. Визначають центральне співвідношення щелеп. Потім індивідуальні ложки фіксують з зовнішньої сторони фіксує скобою. Одночасно виймають відбиткові ложки з порожнини рота з фіксуючою скобою і переносять їх на модель. Спосіб дозволяє точно визначити і надійно зафіксувати центральне співвідношення щелеп, і використовувати пристрій у будь-яких клінічних ситуаціях за рахунок об'єднання декілька клінічних етапів в єдиний спосіб. 1 іл., 1 пр.

Спосіб застосування м'якої жувальної проби при електроміографії жувальних м'язів у пацієнтів з рухомими зубами

Винахід відноситься до медицини, а саме до стоматології, і призначене для визначення функціонального стану жувальних м'язів у осіб з рухомими зубами при патології пародонту при ортодонтичному лікуванні аномалій прикусу. На моторні точки власне жувальних і скроневих м'язів накладаються хлорсеребряние однополярні електроди з струмопровідним гелем, які фіксуються до шкіри особи лейкопластиром. Пацієнту пропонують функціональну пробу-довільно жувати 10 очищених кедрових горіхів. Запис ЕМГ проводиться до повного закінчення жувального процесу. Спосіб дозволяє, за рахунок використання в якості тестового матеріалу 10 ядер кедрових горіхів, отримати об'єктивну оцінку стану жувального апарату у пацієнтів з рухомими зубами при патології пародонта і ортодонтичному лікуванні. 2 пр., 2 іл.

Спосіб моделювання індивідуальної ортопедичної конструкції і пристрій для його здійснення

Група винаходів відноситься до галузі медицини, зокрема до ортопедичної стоматології, і призначене для моделювання ортопедичних лікувальних конструкцій з урахуванням звичних рухів нижньої щелепи людини. Спосіб моделювання індивідуальної ортопедичної конструкції включає перенесення гіпсових моделей верхньої та нижньої щелеп на магнітних пластинах у звичному змиканні зубів людини в міжрамковий простір пристрою, виконаного у вигляді артикулятора, налаштування артикулятора за індивідуальними числовим даними за допомогою електронної аксиографии. Рухома платформа артикулятора служить для переміщення в просторі по шести координатами свободи гіпсової моделі нижньої щелепи. Пристрій для здійснення способу виконано у вигляді артикулятора, що складається з корпусу для установки пристрою на поверхню і розміщення магнітного кріплення модельних відбитків верхньої та нижньої щелеп у межрамочном просторі, рухомої платформи, модуля управління та користувацького графічного інтерфейсу модуля узгодження інтерфейсу управління та модуля сервоприводу. Рухома платформа призначена для переміщення в просторі по шести координатами свободи та користувацького графічного інтерфейсу на базі персонального комп'ютера призначений для автоматичного і ручного дистанційного керування рухом рухомої платформи. Модуль узгодження інтерфейсу управління призначений для трансляції протоколів електронної аксиографии і узгодження параметрів інтерфейсів персонального комп'ютера і модуля електронного управління. Модуль сервоприводу служить для приведення в рух рухомої платформи. Технічний результат - досягнення високого рівня індивідуалізації моделювання ортопедичних конструкцій, знижуючи тим самим похибки при виготовленні ортопедичних конструкцій. 2 н.п. ф-ли, 6 іл.

Спосіб вимірювання на гіпсових моделях щелеп

Винахід відноситься до медицини, а саме до ортопедичної стоматології, і призначений для використання при перевірці правильності постановки штучних зубів в протезах щодо орієнтирів на черепі та особу людини на будь-якому етапі моделювання конструкції протеза, включаючи етап заміни воскової моделі на матеріал протеза. Гіпсову модель щелепи попередньо гипсуют в артикулятор з певних анатомічних орієнтирів. Вийняту з артикулятора модель встановлюють підставою, сформованим в артикуляторі, на горизонтальну стільницю столика. Цифровим фотоапаратом виконують фотозйомку нижній моделі щелепи, праворуч і ліворуч. Фотозйомку верхній моделі щелепи справа, зліва і спереду. Зображення в цифровому вигляді вводять у комп'ютер. Вимірювання виконують за допомогою комп'ютерної програми Photoshop CS, в якій параметри зубного ряду фіксують за допомогою інструменту «лінійка». Спосіб дозволяє підвищити достовірність і точність постановки штучних зубів у протезах, виміряти геометричні параметри зубного ряду на моделі щелепи, попередньо загіпсованою в артикулятор будь-який з відомих систем за будь-яким з відомих способів загіпсовки за рахунок возможносѸента положення щелепи під час жувальних рухів. 1 з.п. ф-ли, 8 іл.

Спосіб оцінки функціонального стану зубощелепного апарату

Винахід відноситься до медицини, а саме до діагностики в стоматології. Спосіб включає проведення електроміографії симетричних жувальних м'язів шляхом накладення поверхневих електродів для реєстрації електроміограми (ЕМГ). Потім проводять розрахунок величини коефіцієнта асиметрії амплітуд ЕМГ правих і лівих жувальних м'язів і визначають показник корисної роботи м'язів при жуванні. При цьому реєстрацію ЕМГ проводять на етапі виконання жувальної функції шляхом виконання двадцяти жувальних рухів, на етапі спокою після жувальної функції і на етапі спокою після виконання мовленнєвої функції. Додатково визначають наявність патологічної феноменології у вигляді веретен парафункции шляхом візуальної оцінки електроміограми на етапі спокою після виконання мовленнєвої функції. Причому коефіцієнт асиметрії амплітуд від лівого і правого жувальних м'язів у межах 0,8-1,2 оцінюють в 0 балів, асиметрію в межах 0,6-0,8 і 1,2-1,4 оцінюють в 1 бал на етапі виконання жувальної функції і 2 бали на етапі спокою після жувальної функції. Асиметрію менше 0,6 і більше 1,4 оцінюють в 2 бали на етапі виконання жувальної функції і в 3 бали на етапі спокою після жувальної функції. Превиш�л. Показник корисної роботи м'язи при жуванні більше 80% оцінюють в 0 балів, менше 80% - в 1 бал. Наявність патологічної феноменології у вигляді веретен парафункции оцінюють в 2 бали. При загальній кількості балів, отримане за результатами зазначених етапів, від 0 до 8 діагностують оптимальне функціональне стан зубощелепного апарату. При кількості балів від 9 до 15 діагностують знижений функціональний стан зубощелепного апарату. При кількості балів від 16 до 27 діагностують незадовільний стан зубощелепного апарату. Спосіб спрощує процедуру постановки діагнозу, підвищує достовірність результатів. 4 іл.

Спосіб щадного протезування адгезійними полукоронками

Винахід відноситься до стоматології і призначене для застосування в ортопедичної та терапевтичної стоматології. Створюють гіпсові моделі щелеп пацієнта. Вивчають біомеханіку рухів нижньої щелепи пацієнта. Визначають кути сагітального і трансверзального суглобового шляху пацієнта. Отримані значення виставляють на шкалі суглобових вузлів артикулятора, що імітує індивідуальні рухи нижньої щелепи пацієнта. Гіпсові моделі поміщають в зазначений прилад і на них моделюють керамічні тонкі напівкоронки при постійному контролі взаємин зубних рядів і артикуляційних контактів, властивих пацієнту. Препарування зубів перед накладенням протезів згідно способу включає пришліфування гострих гребінців емалі і обробку поверхні зубів піскоструминним апаратом з порошком розміром 50 мкм під тиском 20 атм до появи матової поверхні емалі. Спосіб за рахунок виключення препарування твердих тканин протезованих зубів дозволяє знизити травматичність і зберегти життєздатність протезованих зубів. 2 іл.,1 пр.
Up!