Пристрій для очищення рідини

 

ПРИЗНАЧЕННЯ

Заявляється винахід відноситься до фільтруючому пристрою для очищення рідини, призначеному для пом'якшення та очищення водопровідної води та інших рідин побутового призначення.

РІВЕНЬ ТЕХНІКИ

В даний час одним з ефективних методів боротьби з підвищеною жорсткістю води є використання автоматичних фільтрів-пом'якшувачів. Такі пристрої в результаті обробки рідини забезпечують заміну "жорстких" солей на "м'які". При цьому відбувається зміна хімічного складу оброблюваної рідини за рахунок заміни іонів кальцію і магнію на іони натрію, якими збагачена іонообмінна смола. Оброблювану рідину подають по вхідному каналу пристрою в ємність, заповнену умягчающим реагентом. Після чого пом'якшена рідина подається споживачу через вихідний канал пристрою. З часом поглинаючі властивості смоли знижуються, і тому необхідно проводити регенерацію іонообмінної смоли. Процес відновлення іонообмінних властивостей смоли здійснюється шляхом подачі розчину кухонної солі в ємність з умягчающим реагентом, в результаті чого відбувається зворотне заміщення накопичених іонів кальцію і магнію на іони натрію. Після чє�ніки відомі пристрої для очищення рідини, використовуються для пом'якшення рідини і виконані з різними конструктивними особливостями, в цілому працюють за єдиним алгоритмом. Такі пристрої в першу чергу відрізняються громіздкістю і складним технічним виконанням. У цьому описі рівня техніки наведені найбільш близькі аналоги по технічній сутності, а саме механізми, сконструйовані з використанням клапанно-поршневих систем для розподілу рідини всередині пристрою для очищення рідини.

Відома конструкція пристрою для очищення води за патентом US 5116491 (МПК B01J 49/00, C02F 1/42, B01D 21/30; опубл. 26.05.1992 р.), що складається з керуючого механізму з двома поршнями на одному штоку і двох ємностей в одному корпусі, де одна ємність заповнена умягчающим реагентом, а друга - розчином, сприяє регенерації умягчающего реагенту. З метою заданого алгоритму пристрої та забезпечення рідинного взаємодії вузлів у пристрої використовується клапанно-поршнева система розподілу потоків рідини з горизонтальним розташуванням штока з двома поршнями і керуючим контролером. Вихідна рідина подається під тиском у вхідний отвір корпусу клапанно-поршневої системи і потрапляє всередину камери, в �водним механізмом для горизонтального зворотно-поступального переміщення зазначеного штока всередині зазначеної камери з можливістю регулювання потоків рідини всередині пристрою для очищення води. Камера, в якій розташований шток з поршнями, має щілинні отвори, де кожен отвір - це вхідний/вихідний отвір для вихідної води, очищеної води для скидання води в дренаж і отвір для рідинної зв'язку з ємністю, заповненої розчином, сприяє регенерації умягчающего реагенту. При цьому розташування поршнів в камері забезпечує проходження рідини через ємність, заповнену умягчающим реагентом, і вихід зм'якшеної рідини споживачеві. Після закінчення певного часу керуючий контролер включає двигун, який переміщує шток з поршнями, при цьому розташування поршнів змінюється, і вони перекривають потік вихідної рідини в ємність з умягчающим реагентом у зворотний бік, і починається перша стадія зворотного промивання, супроводжується скиданням води в дренаж. На другій стадії зворотної промивки відбувається одночасне переміщення штока і включення інжектора, що сприяє подачі регенеруючого сольового розчину у ємність з умягчающим реагентом. Після закінчення часу регенерації інжектор відключається завдяки переміщення штока і здійснюється процес відмивання умягчающего реагенту від регенеруючого розчину з подальшим зміщенням �ой канали в даному пристрої забезпечують подачу вихідної рідини в порожнину, де розташований шток з поршнями, тому дана система не усуває перепад тисків, який знижує продуктивність пристрою. Усунення цього суттєвого недоліку можливо шляхом збільшення міжосьової відстані між вхідним і вихідним каналами, однак це призведе до збільшення ходу поршнів і, як наслідок, збільшить габарити пристрою.

У рівні техніки відома конструкція за патентом US 6176258 (МПК F16K 31/52, F16K 31/524, F16K 11/06, опубл. 23.01.2001 р.). Це винахід відноситься до контролюючого пристрою системи очищення рідини, яка включає в себе дві ємності, керуючий механізм з двома поршнями і перетворювач обертального руху в зворотно-поступальний рух, де для перемикання потоків рідини використовується клапанно-поршнева система розподілу потоків рідини з горизонтальним розташуванням основного і додаткового штоків. При цьому пересування поршня здійснюється з допомогою стежать елементів, з'єднаних з кулачковим елементом, взаємопов'язаним з приводним механізмом (електродвигун). По мірі обертання кулачкового елемента штовхач кулачка рухається по доріжці, нанесеної на бічній поверхні кулачка, а поршень, відповідно, дви�ательное рух), поєднуючи потоки рідини в залежності від заданого алгоритму роботи системи. По мірі того як поворотний кулачковий елемент продовжує обертатися, штовхач кулачка проходить по доріжці і в цей час, відповідно, просуває поршень вправо і вліво по горизонтальній осі, з'єднуючи та роз'єднуючи потоки рідини. Рух додаткового поршня здійснюється у відповідності із заданим алгоритмом і може виконувати різні функції, наприклад контролювати стадію регенерації умягчающего реагенту. Основним недоліком конструкції за патентом US 6176258 є зовнішні габарити, де горизонтальне розташування поршнів (штоків) вкрай незручно для користувача, оскільки значно збільшує габарити виробу.

У рівні техніки відомий контролюючий механізм пристрої для очищення рідини з двома ємностями за патентом US 5628899 (C02F 1/42, B01D 24/46, опубл. 13.05.1997 р.). Це пристрій включає в себе дві ємності, заповнені умягчающим реагентом, і одну ємність з сольовим розчином (на фіг. не показано), де взаємозв'язок зазначених ємностей здійснюється через контролюючий механізм. Контролюючий механізм має корпус з впускним і випускним каналами для оброблюваної рідини, клапан пере�тветствии з заданим алгоритмом пристрою. Ротор має верхній кінець і нижній кінець, а також верхню і нижню камери, розділені перегородкою. Верхня камера ротора має ряд впускних отворів у верхньому кінці ротора, де впускні отвори забезпечують рідинну зв'язок між випускним отвором і верхній камерою, коли ротор знаходиться в першому і другому положеннях. Крім того, верхня камера має випускний отвір, яке забезпечує рідинну зв'язок між верхньою камерою ротора і вхідним отвором ємності з умягчающим реагентом. Коли ротор обертається, це випускний отвір закривається. Нижня камера ротора має ряд випускних отворів у верхньому кінці нижньої камери ротора. Між випускним і впускним отворами ротор має прокладки, розташовані по колу ротора, які виключають протікання рідини між впускними і випускними отворами зовні ротора, між ротором і коробкою, або корпусом клапана перемикання баків. До ротора через вал приєднаний елемент кулачковий, який вибірково обертається навколо осі, що забезпечує вибіркове обертання вала і ротора навколо осі між першим і другим положень у відповідності із заданим алгоритмом пристрою. При цьому поршень має отвір, �беспечивается вибіркове відкриття і закриття рідинних каналів. Згідно вимірам витратоміра поворотний кулачковий елемент встановлюється у положення у відповідності із заданим алгоритмом системи, коли штовхач кулачка і поршень переходять в інше положення. Електродвигун обертає елемент кулачковий і, тим самим, вал ротора з метою забезпечення вибіркового обертання ротора з першого стану в друге. Перевагою такої системи очищення рідини є те, що споживач за рахунок того, що система включає дві ємності з умягчающим реагентом, завжди отримує очищену воду. Недолік системи очищення рідини за патентом US 5628899 наступний. Для здійснення розподілу рідини всередині пристрою використовується спільне пересування поршня на штоку в поздовжньому напрямку обертання ротора з отворами, що збільшує габарити і вага пристрою для очищення рідини.

У рівні техніки відомо пристрій за патентом US 3797523 (МПК B01D 29/38, опубл. 19.03.1974), де описана конструкція вузла клапана пом'якшувача води, в якій використовується клапанно-поршнева система для розподілу рідини всередині пом'якшувача води. Вузол клапана має основний корпус, що складається з нижньої і верхньої частин, герметично з'єднаних стандартними крепежЂ верхній кінець і нижній кінець і з'єднані за допомогою каналу з ємністю для умягчающего реагенту. Вхідний канал для вихідної рідини підключено безпосередньо до жодної з зазначених камер. Максимально нижнє положення обох поршнів забезпечує протікання надходить вихідної рідини через ємність для регенеруючого реагенту у відповідності із заданим алгоритмом пристрою. На стадії регенерації і зворотної промивки вихідна рідина, яка надходить у вхідний канал, прямує прямо до вихідного каналу, тим самим запобігаючи переривання потоку води для користувача, що виконує регенерацію або зворотну промивку. Схожими ознаками заявляється пристрої для очищення рідини і зазначеного аналога є наявність в конструкції двох керуючих поршнів, які у відповідності із заданим алгоритмом відкривають і закривають відповідні потоки рідини, що знаходиться в пристрої. Переміщення поршнів здійснюється за допомогою гідравлічних клапанів, наприклад з допомогою електромагнітних клапанів, пружин. В описі автор посилається на заявку US 256172 (патент US 3792614), і вказує, що представлена система може бути забезпечена автоматичним контролером. Представлений аналог містить ряд недоліків. Недоліком вказаного аналога є наявність шести гидравличеривести як до збою роботи сайту клапана пом'якшувача води, так і до виділення, наприклад, сольового розчину споживачеві. Конструкція поршнів, що включає в якості засобу, що забезпечує переміщення зазначених поршнів - пружини, не є достатньо надійною. Крім того, наявність пружин в конструкції за патентом US 3797523 може приводити в процесі зворотно-поступального руху поршнів до скупчення нерозчинних забруднень на ущільнювальних елементів в процесі експлуатації. Цей значний недолік буде усунений пізніше конструкцією, представленої в патенті US 8302631, де для усунення вищевказаного нестачі бічні стінки виконують з м'якого абразивного матеріалу.

У рівні техніки відомо пристрій для очищення рідини з вузлом клапана управління за патентом US 8302631 (МПК F16K 31/48, C02F 1/00, C02F 1/42, F17D 3/00, C02F 5/00, опубл. 06.11.2012 р.), вибране в якості прототипу винаходу. Пристрій для очищення рідини включає в себе вхідний і вихідний канали, ємність для умягчающего реагенту і ємність для регенеруючого розчину, корпус з провідними рідина каналами і шістьма відсіками (камерами), призначеними для розміщення в них гільз для забезпечення ефективного переміщення в них шести поршнів, повний привід, забезпечений поруч пособен приводити в дію відповідний поршень і кожен зазначений кулачок має торцеву зовнішню крайку, яка має як мінімум один виступ і западину для зачеплення з відповідним поршнем. При цьому кожен кулачок взаємопов'язаний між собою через редуктор, що приводиться в рух від двигуна, де поршні переміщаються за допомогою тиску води і пружини, а перекриття каналів для рідини здійснюється поршнями завдяки формі радіальних кулачків у відповідності із заданим алгоритмом. Тобто розташування кожного поршня в системі визначається конфігурацією кулачка, а саме конфігурацією торцевій зовнішньої крайки на кулачку, призначеної для зачеплення з одним із зазначених поршнів. Істотним недоліком відомого технічного рішення є ускладнення конструкції за рахунок введення редуктора і ряду кулачків, сполучених з індивідуальними поршнями, де окремий поршень виконує відповідну алгоритмом одну операцію. Крім того, використання радіального кулачка забезпечує рух поршня тільки в одному напрямку, де для зворотного ходу використовують додаткові кінематичні елементи, наприклад пружини, що створює додаткове навантаження на корпус керуючого механізму.

РОЗКРИТТЯ ВИНАХОДУ

Завданнями, на вирішення яких спрямовано заявляється ті�ие експлуатаційних витрат.

Технічний результат, який може бути отриманий при здійсненні винаходу, полягає в підвищенні надійності і спрощення конструкції пристрою для очищення рідини, зниження ваги пристрою для очищення рідини.

Заявляється технічний результат досягається за рахунок того, що пристрій для очищення рідини з вхідним і вихідним каналами складається щонайменше з двох ємностей - для умягчающего реагенту і для регенеруючого розчину, керуючого механізму, що включає в себе корпус, що складається щонайменше з трьох частин, що утворюють камери і порожнини, які провадять рідина, щонайменше два поршня, розташовані в камерах і взаємозалежні через кулачковий механізм з двигуном, сольовий клапан, дренажний клапан, де керуючий механізм виконаний з можливістю одночасного пересування поршнів у камерах у протилежних напрямках і одночасним змінним перекриванням порожнин, які проводять рідина в корпусі, де щонайменше дві порожнини, які провадять рідина, утворені між зазначеними частинами корпусу і щонайменше одна порожнина утворена між найближчій частиною корпусу до верхньої частини ємності для умягчающего реагенту і самої лачка з зовнішнім профілем з можливістю забезпечення двостороннього руху двох зазначених поршнів, де на зовнішньому профілі встановлені два ролика, сполучені з зазначеними поршнями на штоках, де ролики на зовнішньому профілі встановлені на рівній відстані друг від друга, де кожна частина корпусу має виступи і западини, що формують зазначені порожнини, при цьому в аксіальній площині порожнини об'єднані камерами, де частині корпусу виконані з можливістю герметичного з'єднання між собою в місці виступів, де кожна частина корпусу виконана з можливістю вставки один в одного, де виступи розташовані по периметру зазначених частин корпусу, де верхня частина корпусу з вхідним і вихідним каналами герметично з'єднана з верхньою частиною ємності для умягчающего матеріалу з можливістю розташування між ними щонайменше двох частин корпусу, де один з двох зазначених поршнів з'єднаний з сольовим клапаном за допомогою важільного механізму, а протилежний поршень виконаний за одне ціле з дренажним клапаном, де важільний механізм складається з штовхача, нерухомо закріпленого на штоку поршня, і важеля, нерухомо закріпленого на сольовому клапані, де важіль має фігурний паз для заходу в нього зазначеного штовхача, при цьому фігурний паз розташований по ходу поршня, і коли штовхач н�вязани між собою через кулачковий механізм, де воно складається щонайменше з двох ємностей для умягчающего реагенту і однієї ємності для регенеруючого розчину, з'єднаних між собою з допомогою робочих ліній через відповідний керуючий механізм, де кожна ємність для умягчающего реагенту виконана з керуючим механізмом, де забезпечене єдиним контролером, де кожен керуючий механізм забезпечений індивідуальним контролером, де забезпечене одним дренажним каналом, де кожна ємність для умягчающего реагенту забезпечена дренажним каналом, де стінка ємності для умягчающего реагенту виконана з зонами, що характеризуються підвищеною опірністю до деформацій, де зони радіальними і вертикальними елементами, виконаними за одне ціле зі стінкою ємності для умягчающего реагенту, де між радіальними елементами розташовано щонайменше одне бічне отвір для завантаження умягчающего реагенту, де отвір для завантаження умягчающего реагенту виконано в нижній частині ємності для умягчающего реагенту, де радіальні елементи розташовані з інтервалом переважно не менше 1/7 і не більше 1/3 від діаметра ємності, переважно 1/5 від діаметра ємності, де щонайменше одне бічне отвір ни щодо вхідного і вихідного коштів утримання умягчающего реагенту між ними, при цьому радіальні та вертикальні елементи розташовані відносно вхідного і вихідного коштів утримання умягчающего реагенту між ними, при цьому зазначені кошти виконані переважно у вигляді гофрованої сітки і розташовані на внутрішній поверхні стінки ємності для умягчающего реагенту.

Відмінною особливістю винаходу є конструктивне виконання керуючого механізму, взаєморозташування і взаємодія його вузлів. Винахід дозволяє спростити конструкцію керуючого механізму і за рахунок цього підвищити надійність і знизити вагу пристрою для очищення рідини.

ПЕРЕЛІК ФІГУР КРЕСЛЕНЬ

Фіг.1 - зображено пристрій для очищення рідини в аксонометрії, загальний вид в розрізі;

Фіг.2 - зображено загальний вигляд зверху керуючого механізму, розміщеного на ємності для умягчающего реагенту;

Фіг.3 - зображено розріз A-A, розріз B-B і розріз C-C корпусу керуючого механізму (перше положення керуючого механізму);

Фіг.4 - зображено розріз A-A, розріз B-B і розріз C-C корпусу керуючого механізму (друге положення керуючого механізму);

Фіг.5 - зображено розріз A-A, розріз B-B і розріз C-C корпусу керуючого механізму (трего механізму (четверте положення керуючого механізму);

Фіг.7 - зображені частини корпусу в розібраному вигляді в аксонометрії;

Фіг.8 - зображена схема пристрою для очищення рідини, що складається з чотирьох ємностей для умягчающего реагенту і однієї ємності для регенеруючого розчину;

Фіг.9 - зображена ємність для умягчающего реагенту пристрої для очищення рідини в аксонометрії.

ОПИС ВИНАХОДУ

Заявляемое пристрій 1 для очищення рідини з вхідним 2 і вихідним 3 каналами складається щонайменше з 4 ємності для умягчающего реагенту і ємності 5 для регенеруючого розчину, керуючого механізму 6 (фіг.1), що включає в себе корпус, що складається щонайменше з трьох частин 7, 8, 9 (фіг.3) утворюють камери 10, 11 (фіг.4) і порожнини 12, 13, 14, 15 (фіг.3-6), які провадять рідина, щонайменше два поршня 16, 17 (фіг.4), розташовані в камерах 10, 11 (фіг.4) і взаємозалежні через кулачковий механізм 18 (фіг.5) з двигуном 19 (фіг.2), сольовий клапан 20 (фіг.2, 5), дренажний клапан 21 (фіг.6). Пристрій 1 може бути підключено до магістралі, що знаходиться під тиском, наприклад до господарсько-питного водопроводу, тому вхідний 2 канал може бути виконаний у вигляді штуцера (на фіг. не показано) з запірним гидроуправляемим клапаном, наприклад, механічним 22 (Фі� 4 для умягчающего реагенту і ємність 5 для регенеруючого розчину з'єднані між собою через керуючий механізм 6, наприклад, за допомогою гнучкої сполучної трубки 23 (фіг.1). Корпус керуючого механізму 6 виконаний, наприклад, за одне ціле з верхньою частиною 4 ємності для умягчающего реагенту (фіг.6) чи, наприклад, у вигляді окремого корпусу, сполученого з верхньою частиною 4 ємності для умягчающего реагенту, наприклад, за допомогою різьбового з'єднання (на фіг. не показано). Керуючий механізм 6 призначений для розподілу надходить на очищення рідини, а також рідини, що знаходиться всередині пристрою 1 в певній послідовності у відповідності із заданим алгоритмом пристрою 1. Корпус керуючого механізму 6 (фіг. 2) складається щонайменше з трьох частин 7, 8, 9 (фіг.3-6), герметично сполучених між собою з використанням ущільнюючих елементів 24 (фіг.3), де ущільнювальні елементи 24 являють собою переважно круглі ущільнювальні кільця. У заявляється конструкції частина 7 корпусу з вхідним 2 і вихідним 3 (фіг.7) каналами герметично з'єднується з верхньою частиною 4 ємності для умягчающего реагенту, наприклад, за допомогою хомута 25 (фіг.1), а дві інші частини 8, 9 корпусу розташовані між ними, при цьому кожна частина корпусу виконана з можливістю вставки один в одного (фіг.3-6). Частини 7, 8, 9 (фіг.7) корпз термопластів методом лиття під тиском, що дає можливість використовувати отримані деталі без додаткової механічної обробки. В якості вихідного матеріалу для виготовлення частин 8, 9 корпусу використовують, наприклад, полиоксиметилен. Частини 7, 8, 9 (фіг.7) корпуси можуть бути виконані, наприклад, у круглій формі або в будь-якій іншій формі (на фіг. не показано). Кожна частина 7, 8, 9 (фіг.7) корпусу має виступи 26 і западини 27, формують порожнини 12, 13, 14, 15, проводять рідина, при цьому в аксіальній площині зазначені порожнини об'єднані камерами 10, 11. Зазначені виступи 26 розташовані по периметру зазначених частин 7, 8, 9 корпусу, причому верхня частина 7 корпусу з вхідним 2 і вихідним 3 каналами герметично з'єднана з верхньою частиною 4 ємності для умягчающего матеріалу з можливістю розташування між ними щонайменше двох частин 8, 9 корпусу. Порожнини 12, 13, 14, 15 (фіг.3) перетинаються з щонайменше двома камерами 10, 11 (фіг.4), при цьому вказані порожнини 12, 13, 14, 15 (фіг.3-6) у заявляється конструкції виконують функції проводять рідина каналів, перекривання або з'єднання яких досягається з допомогою щонайменше двох поршнів 16, 17, розташованих в камерах 10, 11 (фіг.4). Зазначені поршні 16, 17 мають прорізи, в яких встановлені ущільнювальні элЃ собою. Алгоритм пристрою 1 закладений в контролері (на фіг. не показано) і здійснюється завдяки єдиній конструкції корпусу керуючого механізму 6 (фіг.1) і зворотно-поступального переміщення поршнів 16,17 в камерах 10,11 (фіг.4). Кожний поршень 16, 17 має шток, який через штовхач зафіксований на кулачковом механізмі 18 (фіг.4), який з'єднаний, наприклад, за допомогою зубчастої передачі з двигуном 19 (фіг.2). Переміщення поршнів 16, 17 в процесі роботи пристрою 1 досягається за рахунок конструкції поворотного кулачкового механізму 18, що приводиться в рух двигуном 19 (фіг.2). Кулачковий механізм 18 виконаний у вигляді циліндричного кулачка 29 із зовнішнім профілем 30 з можливістю забезпечення двостороннього руху двох зазначених поршнів 16, 17 (фіг.5). На зовнішньому профілі 30 встановлені на рівній відстані один від одного щонайменше два ролика 31 (фіг.3), сполучені з зазначеними поршнями 16, 17 на штоках. Хід кулачка може бути визначений фахівцями в даній області техніки в залежності від габаритів пристрою для очищення рідини і її продуктивності. Заявляемое пристрій 1 для очищення рідини забезпечує стадію зворотного промивання і регенерації умягчающего реагенту. Зворотна промивка умягчующим скидання промивної рідини через дренажний клапан 21 в дренажний канал 32 (фіг.6). Для найкращого видалення подібних забруднень з рідини, що очищається, як правило, в ємність для умягчающего реагенту встановлюють вхідна і вихідна засоби утримання умягчающего реагенту, також виконують функції передфільтри і постфільтра відповідно. Ці кошти, як правило, розміщують і фіксують на внутрішній поверхні стінки ємності для умягчающего реагенту. В заявляється винахід з метою збільшення площі фільтруючої здатності такі кошти переважно виконані гофрованими або у вигляді гофрованої сітки (на фіг. не показано). Регенерація умягчающего реагенту здійснюється шляхом пропускання сольового розчину через шар умягчающего реагенту. Сольовий розчин готується і зберігається в ємності 5 для регенеруючого розчину, при цьому ємність 5 обладнана завантажувальним отвором (на фіг. не показано), передбаченим для поповнення цієї ємності 5 (фіг.1), наприклад, таблетованій сіллю. Паркан сольового розчину на регенерацію умягчающего реагенту здійснюється з ємності 5 (фіг.1) з допомогою ежектора 33 (фіг.2, 6), розташованого поза корпусу керуючого механізму 6 (фіг.1) і взаємопов'язаного з сольовим клапаном 20 (фіг.2, 6) і вузлом засалювання 34 (фіг.1). Вузол засалидля відсікання нерозчинених гранул солі (фіг.1). Вузол засалювання 34 може бути забезпечений, наприклад, датчиком витрати сольового розчину або датчиком солевмісту (на фіг. не показано), информирующим споживача про необхідність поповнити ємність 5 для регенеруючого розчину. Сольовий клапан 20 (фіг.5) приєднаний за допомогою важільного механізму до найближчого штоку поршня (в даному випадку до штоку поршня 17). Важільний механізм складається з штовхача 37, нерухомо закріпленого на штоку поршня 17, і важеля 38, нерухомо закріпленого на сольовому клапані 20, де важіль 38 має фігурний паз для заходу в нього зазначеного штовхача 37, при цьому фігурний паз розташований по ходу поршня 17 і коли штовхач знаходиться 37 у зазначеному фігурному пазу важеля 38 (фіг.5) чи не стикається з важелем 38 (наприклад, в максимально верхньому положенні поршня 17, фіг.3), то сольовий клапан 20 закритий. Заявляемое пристрій 1 забезпечене дренажним клапаном 21 (фіг.6) і дренажним каналом 32 (фіг.6, 9). Дренажний клапан 21 приводиться в дію і працює синхронно з найближчим штоком поршня (в даному випадку зі штоком поршня 16), як показано на фіг.3-6. Поршні 16, 17 мають однакове призначення, а саме накладання одних порожнин і об'єднання інших порожнин з метою створення заданих напрямків потокиг.5) через важільний механізм, при цьому сольовий клапан 20 включається і вимикається відповідно до заданим алгоритмом пристрою 1. А протилежний поршень 16 виконаний за одне ціле з дренажним клапаном 21, призначеним для відкривання і закривання дренажного каналу 32 (фіг.6), при цьому дренажний клапан 21 відкривається та закривається у відповідності із заданим алгоритмом пристрою 1 (фіг.1). Для найкращого розуміння алгоритму розподілу рідини, що знаходиться в пристрої 1 для очищення рідини, керуючий механізм 6 представлений в поздовжньому розрізі A-A, поперечному розрізі B-B, а також у розрізі C-C (фіг.3-6). Пристрій для очищення рідини може бути виконано в різних модифікаціях, у тому числі включати додаткові ємності з умягчающим матеріалом або, наприклад, ємності, заповнені сорбційним матеріалом, ультрафіолетові джерела. В рамках винаходу пристрій 1 для очищення рідини може складатися щонайменше з двох, наприклад з чотирьох, ємностей 4 для умягчающего реагенту і однієї ємності 5 для регенеруючого розчину (фіг.8), сполучених між собою, наприклад, послідовно або паралельно з допомогою щонайменше трьох робочих ліній через відповідний керуючий механізм 6, де кажва для очищення рідини дозволяє на всіх етапах очищення рідини отримувати пом'якшену воду. При цьому такий пристрій 1 (фіг.8) може бути забезпечене єдиним контролером (на фіг. не показано) або кожен керуючий механізм 6 забезпечений індивідуальним контролером (на фіг. не показано), де пристрій 1 забезпечене одним дренажним каналом (фіг.8) чи кожна ємність 4 для умягчающего реагенту забезпечена дренажним каналом 32 (фіг.9). В заявляв пристрої 1 для очищення рідини використовується ємність 4 для умягчающего реагенту, в якій стінка виконана з зонами 39 (фіг.9), що характеризуються підвищеною опірністю до деформацій, при цьому зони 39 радіальними 40 і вертикальними 41 елементами, виконаними за одне ціле зі стінкою ємності 4 (фіг.1) для умягчающего реагенту, причому між радіальними 40 елементами розташовано щонайменше одне бічне отвір 42 (фіг.9). Це отвір 42 призначений для завантаження в ємність 4 умягчающего реагенту. Радіальні 40 і вертикальні 41 (фіг.9) елементи в такому разі розташовані з інтервалом переважно не менше 1/7 і не більше 1/3 від діаметра ємкості 4, переважно 1/5 від діаметра ємності 4. Метою виготовлення ємності 4 з радіальними 40 і вертикальними 41 елементами є підвищення надійності зміцнення щонайменше одного бокового отвер�тельно посилено з допомогою вертикального 41 елемента. З метою забезпечити мінімальні деформації ємності 4 з умягчающим реагентом радіальні 40 і вертикальні 41 елементи розташовані відносно вхідного 43 і вихідного 44 коштів утримання умягчающего реагенту між ними, при цьому зазначені кошти розташовані на внутрішній поверхні стінки ємності 4 для умягчающего реагенту (фіг.9). Отвір 42, призначений для завантаження в ємність 4 умягчающего реагенту, може бути виконано в нижній частині ємності 4 для умягчающего реагенту.

Пристрій для очищення рідини працює наступним чином. Рідина, що підлягає очищенню, надходить по вхідному 2 каналу в пристрій 1 (фіг.1) для очищення рідини і потрапляє в корпус керуючого механізму 6 (фіг.3). Вхідний 2 канал в даному випадку може бути підключений, наприклад, до системи водопостачання або іншого джерела неочищеної рідини, яка знаходиться під тиском. У корпусі керуючого механізму 6 потік вихідної рідини заповнює внутрішній простір порожнини 12, проводить рідина, і далі поширюється по відкритій камері 10 (фіг.3), де в максимально нижньому положенні розташований поршень 16 (фіг.3) ємність 4 (фіг.1) з умягчающим реагентом, наприклад з іонообмінної смолою. Таке положення поршня 16 Ђи 4 з умягчающим реагентом включає в себе корпус, де в центральній частині розташована труба 45 (фіг.1) для виведення рідини, що пройшла через шар умягчающего реагенту з внутрішнього простору ємності 4. Труба 45 для виведення обробленої рідини з ємності 4 з умягчающим реагентом завжди знаходиться в рідинної зв'язку з порожниною 14, проводить рідина, що забезпечує рідинну зв'язок з вихідним 3 каналом пристрою 1 для очищення рідини. Поршень 17 знаходиться в максимально верхньому положенні, що забезпечує вихід обробленої рідини з порожнини 15, проводить рідина по камері 11 (фіг.4) у вихідний 3 канал пристрою 1. Таким чином, розташування поршнів 16, 17 в режимі фільтрації (перше положення керуючого механізму, фіг.3) забезпечує подання вихідної рідини в ємність 4 з умягчающим реагентом і подальшою подачею обробленої рідини споживачеві. В заявляв пристрої 1 для очищення рідини автоматичне перемикання режиму здійснюється за допомогою контролера (на фіг. не показано), наприклад, по витраті обробленої рідини, або за часом, або за загальним вмістом розчинних речовин в очищеній рідини. Переміщення поршнів 16, 17 здійснюється за рахунок їх взаємозв'язку через кулачковий механізм 18 з двигуном 19. Кулачковиочное положення з нетривалим відкриттям сольового клапана 20 (друге положення керуючого механізму, фіг.4). У такому положенні поршні 16, 17 не змінюють напрямок основного потоку вихідної рідини, описаного вище. Завдяки тому що сольовий клапан 20 з'єднаний зі штоком поршня 17 через важільний механізм, відбувається короткочасне відкриття сольового клапана 20, що в свою чергу забезпечує заповнення сполучної трубки 23 і трубки 35, проводить сольовий розчин, очищеною водою. Така опція необхідна для видалення застійного повітря (повітряної пробки), який може утворюватися в зазначених трубках з моменту останнього відкривання сольового клапана 20 в режимі подачі сольового розчину у ємність 4 з умягчающим реагентом на стадії регенерації умягчающего реагенту і є підготовчою операцією перед регенерацією умягчающего реагенту. Така опція здійснюється під час обертання кулачкового механізму 18 і є проміжною, коли поршень 17 продовжує опускатися в камері 11, а поршень 16 - підніматися в камері 10. Наступна зупинка кулачкового механізму 18 і відповідно двох поршнів 16, 17 призводить до перекриття сольового клапана 20, сполученого з поршнем 17 (фіг.5) та поділу порожнин 12 і 13 (фіг.5), що проводять рідина, поршнем 16 (фіг.4). Керуючий механізм 6 посідає п�тупать через вхідний 2 канал пристрою 1 в корпус керуючого механізму 6 з порожнини 12 (фіг.5), і так як порожнину 13 (фіг.3) закрита, а поршень 17 (фіг.5) перемістився вниз і створив рідинну зв'язок між порожниною 12 і порожниною 15, рідина змінила напрям у зворотний бік. Таке розташування поршнів 16, 17 забезпечує протікання вихідної рідини з порожнини 12 в порожнину 15 і далі по камері 11, в якій розміщений поршень 17, в порожнину 14, яка завжди знаходиться в рідинної взаємозв'язку з трубою 45. Вихідна рідина проходить по всій довжині труби 45 і протікає через шар умягчающего реагенту в порожнину 13. Поршень 16 виконаний за одне ціле з дренажним клапаном 21 (фіг.6), переміщення якого вгору в камері 10 забезпечує рідинну зв'язок з дренажним каналом 32. Таке положення керуючого механізму 6 забезпечує зворотну промивку вмісту ємності 4. Під час зворотної промивки вихідний 3 канал пристрою 1 для очищення рідини відкритий, споживач отримує вихідну неочищену рідину, так як розташування поршнів 16, 17 забезпечує рідинну зв'язок між вхідним 2 і вихідним 3 каналами пристрою 1 порожнини через 12 і 15. Після закінчення часу зворотного промивання у відповідності із заданим алгоритмом пристрою 1 контролер подає сигнал на двигун 19, який здійснює поворот кулачкового �рхнее положення. Керуючий механізм 6 (фіг.1) займає положення регенерації умягчающего реагенту (четверте положення керуючого механізму, фіг.6). У такому положенні поршень 17 з допомогою важільного механізму відкриває сольовий клапан 20 і розділяє між собою порожнину 14 і 15 таким чином, що вихідна рідина подається в ємність 4 з умягчающим реагентом через ежектор 33, розташований поза корпусу керуючого механізму 6, і за рахунок ефекту ежекції сольовий розчин з ємності 5 подається в порожнину 14, взаємопов'язану з трубою 45 ємності 4 з умягчающим реагентом, сольовий клапан 20 нормально відкритий. Поршень 16 знаходиться в максимально верхньому положенні і розділяє порожнини 12 і 13, при цьому створена рідинна зв'язок між порожниною 13 і дренажним каналом 32, дренажний клапан 21 нормально відкритий. Стадія регенерації умягчающего реагенту продовжується до тих пір, поки не закінчиться сольовий розчин в ємності 5. Під час регенерації вихідний 3 канал пристрою 1 відкрито, споживач отримує вихідну неочищену рідину, так як розташування поршнів 16, 17 забезпечує рідинну зв'язок між вхідним 2 і вихідним 3 каналами пристрою 1 порожнини через 12 і 15. Регенерація умягчающего реагенту закінчується відмиванням, при цьому промивнтвляется по часу і залежить від обсягу ємності 4 з умягчающим реагентом і проводиться з меншою швидкістю, чим зворотна промивка перед стадією регенерації. Після закінчення регенерації керуючий контролер (на фіг. не показано) подає сигнал на двигун 19, який приводить в рух кулачковий механізм 6, і поршні 16, 17 здійснюють відповідне переміщення. Зовнішній профіль 30 циліндричного кулачка 29 забезпечує двосторонній рух зазначених поршнів 16, 17, при цьому підйом профілю 30 циліндричного кулачка 29 відповідає ходу поршня 16, 17 з максимально верхнього положення в максимально нижнє положення і навпаки відповідно, за 1/2 обороту кулачкового механізму 18. Переміщення поршнів 16, 17 здійснюється у зворотній послідовності, керуючий механізм 6 займає положення зворотної промивки (третє положення керуючого механізму, фіг.5). По закінченні зворотної промивки здійснюється обертання кулачкового механізму 18 з переміщенням поршнів 16, 17 (друге положення керуючого механізму, фіг.4). Під час набирання води у ємність 5 для регенеруючого розчину кулачковий механізм 18 зупиняється. Подальше обертання кулачкового механізму 18 і переміщення поршнів 16, 17 призводить пристрій 1 для очищення рідини в стан фільтрації. При повному повороті (360°) кулачкового механізму 18жидкости. В заявляється винахід всі елементи керуючого механізму 6 працюють в чіткій сукупності з конструкцією корпусу керуючого механізму 6, де щонайменше дві порожнини 12 і 15, які провадять рідина, утворені між частинами корпусу та дві порожнини 13, 14 утворені між найближчій частиною корпусу до верхньої частини 4 ємності для умягчающего реагенту і самою верхньою частиною 4 ємності для умягчающего реагенту. Нижче представлена таблиця, що відображає алгоритм пристрою і положення керуючого механізму щодо станів пристрої для очищення рідини.

Таблиця
Положення керуючого механізмуСтан пристрою для очищення рідиниВихід рідини споживачевіДренажний клапанСольовий клапанВступ солі в ємність з умягчающим реагентомЗупинка кулачкового механізму
1першеФільтрац/td>НемаєТак
2другеНабір води в ємність для регенеруючого розчинуЧиста водаЗакритийВідкритийНемаєНемає
3третєШвидка зворотна промивкаНефільтрована водаВідкритийЗакритийНемаєТак
4четвертеРегенерація умягчающего реагентуНефільтрована водаВідкритийВідкритийТакТак
5третєПовільна зворотна промивкаНефільтрована водаВідкритийtd align="center">другеНабір води в ємність для регенеруючого розчинуЧиста водаЗакритийВідкритийНемаєТак

Незважаючи на те що даний винахід було описано у зв'язку з тим варіантом його здійснення, який в даний час вважається найбільш практично вигідним і доцільним, слід розуміти, що даний винахід не обмежена зазначеними варіантами здійснення, а навпаки, воно охоплює різні модифікації та варіанти в рамках сутності та обсягу пропонованої формули винаходу.

1. Пристрій для очищення рідини з вхідним і вихідним каналами, складається щонайменше з двох ємностей - для умягчающего реагенту і для регенеруючого розчину, керуючого механізму, що включає в себе корпус, що складається щонайменше з трьох частин, що утворюють камери і порожнини, які провадять рідина, щонайменше два поршня, розташовані в камерах і взаємозалежні через кулачковий механізм з двигуном, сольовий клапан, дренажний клапан, що відрізняється тим, що керуючий механізм виполннним змінним перекриванням порожнин, проводять рідина в корпусі, де щонайменше дві порожнини, які провадять рідина, утворені між зазначеними частинами корпусу і щонайменше одна порожнина утворена між найближчій частиною корпусу до верхньої частини ємності для умягчающего реагенту і самою верхньою частиною ємності для умягчающего реагенту.

2. Пристрій п. 1, яке відрізняється тим, що кулачковий механізм виконаний у вигляді циліндричного кулачка з зовнішнім профілем з можливістю забезпечення двостороннього руху двох зазначених поршнів.

3. Пристрій по 2, відмінне тим, що на зовнішньому профілі встановлені два ролика, сполучені з зазначеними поршнями на штоках.

4. Пристрій п. 3, відрізняється тим, що ролики на зовнішньому профілі встановлені на рівній відстані один від одного.

5. Пристрій п. 1, яке відрізняється тим, що кожна частина корпусу має виступи і западини, що формують зазначені порожнини, при цьому в аксіальній площині порожнини об'єднані камерами.

6. Пристрій п. 5, що відрізняється тим, що частини корпусу виконані з можливістю герметичного з'єднання між собою в місці виступів.

7. Пристрій п. 1, яке відрізняється тим, що кожна частина корпусу виконана з можливістю вставки один в ін де верхня частина корпусу з вхідним і вихідним каналами герметично з'єднана з верхньою частиною ємності для умягчающего матеріалу з можливістю розташування між ними щонайменше двох частин корпусу.

9. Пристрій п. 1, яке відрізняється тим, що один з двох зазначених поршнів з'єднаний з сольовим клапаном за допомогою важільного механізму, а протилежний поршень виконаний за одне ціле з дренажним клапаном.

10. Пристрій п. 9, що відрізняється тим, що важільний механізм складається з штовхача, нерухомо закріпленого на штоку поршня, і важеля, нерухомо закріпленого на сольовому клапані, де важіль має фігурний паз для заходу в нього зазначеного штовхача, при цьому фігурний паз розташований по ходу поршня і коли штовхач знаходиться в зазначеному пазі або не стикається з важелем - сольовий клапан закритий.

11. Пристрій п. 1, яке відрізняється тим, що поршні і клапани взаємопов'язані між собою через кулачковий механізм.

12. Пристрій п. 1, яке відрізняється тим, що воно складається щонайменше з двох ємностей для умягчающего реагенту і однієї ємності для регенеруючого розчину, з'єднаних між собою з допомогою робочих ліній через відповідний керуючий механізм, де кожна ємність для умягчающего реагенту виконана з керуючим механізмом.

13. Пристрій п. 12, відрізняється тим, що забезпечено єдиним контролером.

14. Пристрій п. 12, відрізняється тим, що кожен управляюним дренажним каналом.

16. Пристрій п. 12, відрізняється тим, що кожна ємність для умягчающего реагенту забезпечена дренажним каналом.

17. Пристрій п. 1, яке відрізняється тим, що стінка ємності для умягчающего реагенту виконана з зонами, що характеризуються підвищеною стійкістю до деформацій.

18. Пристрій п. 17, відмінне тим, що зони радіальними і вертикальними елементами, виконаними за одне ціле зі стінкою ємності для умягчающего реагенту.

19. Пристрій п. 18, відмінне тим, що між радіальними елементами розташовано щонайменше одне бічне отвір для завантаження умягчающего реагенту.

20. Пристрій п. 1, яке відрізняється тим, що отвір для завантаження умягчающего реагенту виконано в нижній частині ємності для умягчающего реагенту.

21. Пристрій п. 17, відмінне тим, що радіальні елементи розташовані з інтервалом переважно не менше 1/7 і не більше 1/3 від діаметра ємності, переважно 1/5 від діаметра ємності.

22. Пристрій п. 19, відрізняється тим, що принаймні одне бічне отвір переважно посилено з допомогою вертикального елемента.

23. Пристрій п. 17, відмінне тим, що радіальні та вертикальні елементи раѷанние кошти виконані переважно у вигляді гофрованої сітки і розташовані на внутрішній поверхні стінки ємності для умягчающего реагенту. 

Схожі патенти:

Опріснювальна установка і її термоумягчитель

Група винаходів відноситься до області опріснення морської води, а саме до опреснительной установці і її термоумягчителю. Опріснювальна багатоступенева адіабатна установка додатково містить термоумягчитель (52), службовець для генерації часток шламу в обсязі нагрітої в паровому підігрівнику (26) живильної води, що відбирається з трубопроводу її подачі на вхід багатоступінчастого адиабатного випарника (4), і двосекційний приймач живильної води (76) для зниження пересичення в упариваемой морській воді за рахунок використання шламових часток в якості "затравочного кристалу" в обсязі пересиченого розчину. Термоумягчитель (52) містить вбудовану в корпус (53) під його кришкою перфоровану діафрагму (56), куполоподібну горизонтальну перегородку (61), встановлену з зазором щодо внутрішньої стінки корпусу, вертикальні циліндричні обичайки, колектор відводу випара (62) під куполоподібної перегородкою, патрубок відводу води поєднаний з відведенням часток шламу і встановлений в днищі корпуса, а патрубок підведення пари вмонтований в кришку корпусу. Забезпечується зниження швидкості накипоутворення на робочих поверхнях елементів установки. 2 н. п. ф-ли, 9 іл.

Інтелектуальний комплекс перетворення солей жорсткості

Винахід відноситься до галузі теплоенергетики і може бути використане для захисту і очищення від відкладень солей жорсткості (накипу) на внутрішніх поверхонь трубопроводів, систем опалення, водогрійного та опалювального обладнання, а також може бути використано в пральних і посудомийних машинах і холодильної техніки. Комплекс перетворення солей жорсткості містить корпус 1, в якому розташований генератор несинусоїдних електромагнітних коливань хитної частоти, до противофазним виходів 2 якого підключені дроти-випромінювачі 3, 4 з можливістю їх навивки у взаємно протилежному напрямку на трубопровід 10. В корпусі 1 додатково розташований блок інтелектуального режиму оповіщення 5, з'єднаний з генератором несинусоїдних електромагнітних коливань хитної частоти і автономним джерелом живлення 6. На корпусі 1 розташований індикатор 7. Датчик сигналізації 8 з'єднаний з корпусом 1. Стяжки 9 виконані з токонепроводящего матеріалу з можливістю закріплення проводів-випромінювачів 3, 4 і розташовані на трубопроводі 10. Винахід дозволяє підвищити надійність роботи комплексу і забезпечити його безпеку. 4 з.п. ф-ли, 1 іл.

Установка для пом'якшення води (варіанти) і спосіб керування установкою для обробки води

Винахід відноситься до установки і способу управління великорозмірними резервуарами для обробки води. Установка пом'якшення води містить перший резервуар 24 для обробки води, заповнений іонообмінної смолою 32, має першу водопропускну здатність, другий резервуар 26 для обробки води, заповнений іонообмінної смолою 32 і розташований паралельно вказаною першого резервуару і має другу водопропускну здатність, яка менше першої зазначеної водопропускної здатності, витратомір, з'єднаний з зазначеними першим і другим резервуарами і виконаний з можливістю вимірювання кількості галонів води, що проходять в установку в одиницю часу для визначення споживаного витрати води, що надходить в зазначену установку, і контролер 70, сполучені з вказаним витратоміром, причому зазначений контролер виконаний з можливістю напрямки води в зазначений перший резервуар, коли споживаний витрата води перевищує перший розрахунковий витрата води, і напрями води в зазначений другий резервуар, коли споживаний витрата води дорівнює вказаному першому розрахунковому витраті води або менший за нього. Технічний результат - виняток проходження через установку �

Спосіб обробки рідини і пристрій для його реалізації

Винахід відноситься до електростатичної обробки рідин і зміни властивостей рідини, формування центрів кристалізації або коагуляції. Спосіб обробки рідини полягає в електростатичному впливі через центральний електрод 8 здвоєного конденсатора, що має контакт з рідиною і не має безпосереднього підключення до джерела живлення. Циклічний заряд-розряд центрального електрода 8 здійснюють через пластини зовнішніх електродів 6, відокремлених від рідини і центрального електрода ізоляторами 7, під впливом електричних імпульсів. Винахід дозволяє підвищити ефективність обробки рідини при зниженні енерговитрат. 2 н. і 1 з.п. ф-ли, 1 іл.

Переривання оцінки вимірювальних величин в автоматичній водоумягчительной установці при наявності заданих робочих ситуацій

Винахід відноситься до способу роботи водоумягчительной установки. Водоумягчительная установка містить автоматично регулюється змішувальний пристрій для змішування потоку V(t)verschnitt змішаної води з першого умягченного часткового потоку V(t)teil1weich і другого містить вихідну воду часткового потоку V(t)teil2roh, і електронний керуючий пристрій, який підлаштовує з допомогою однієї або кількох визначених експериментально моментальних вимірювальних величин положення регулювання змішувального пристрою так, що жорсткість води змішаного потоку V(t)verschnitt встановлюється на заданий номінальне значення (SW), при цьому керуючий пристрій в одній або декількох заданих робочих ситуаціях ігнорує щонайменше одне з одного або декількох моментальних вимірювальних величин для підстроювання положення регулювання змішувального пристрою і замість цього виходить з останньої значущої відповідної вимірювальної величини перед виникненням заданій робочій ситуації або перебуває у пам'яті електронного керуючого пристрою стандартного значення для відповідної вимірювальної величини. Спосіб дозволяє зменшити знос автоматично регу�есткости змішаної води від номінального значення. 3 н. і 20 з.п. ф-ли, 2 іл., 2 табл.

Спосіб очищення водного середовища

Винахід відноситься до області очищення води та водних розчинів з використанням ультразвукових коливальних систем

Установка пом'якшення води

Винахід відноситься до водоумягчительной установки, призначеної для роботи в режимі м'якої води, режимі проточної води, режимі регенерації і режимі регулювання, і може використовуватися для обробки водопровідної води в будинках, офісах тощо

Спосіб очищення води обігрівальної системи від накипу

Винахід відноситься до безреагентного очищення води від нерозчинних твердих речовин, зокрема від накипу, та може бути застосована в теплоенергетиці

Модуль попередньої очищення рідини

Винахід призначений для фільтрування. Модуль попередньої очистки рідини включає вертикальний корпус, утворений бічною стінкою з кришкою і днищем корпуса, вхідний і вихідний патрубки, укріплені відповідно на кришці і днище корпусу, фільтроелемент і дефлектор, встановлений на поздовжньої осі модуля і контактує з фильтроэлементом, розділову вставку, збірну камеру з центральною трубою. Торцева частина вхідного патрубка виведена в верхню частину порожнини корпусу без дотику з фильтроэлементом. Розділова вставка встановлена з зазором в каналі, утвореному з одного боку кришкою і бічною стінкою корпусу, а з іншого боку - фильтроэлементом і бічною стінкою збірної камери. Технічний результат: підвищення ефективності очищення рідини. 11 з.п. ф-ли, 1 іл.

Система обробки води з гравітаційною подачею

Переносна система обробки води включає щонайменше одну підсистему для обробки води, що включає систему флокуляції, систему хлорування і систему биопесочной фільтрації. Система обробки води може включати множинні підсистеми для обробки води, що живлять один одного. Система фільтру може включати биопесочний міні-фільтр або пресований блоковий фільтр. Система флокуляції може включати нижню частину резервуара, яка примушує частинки до осадженню у відстійнику, і черпак, який видаляє осіли частинки. В систему обробки води може бути включений ручний насос або сифон. Винахід забезпечує систему обробки води, яка проста в застосуванні, не вимагає електроенергії або інших енергетичних джерел, може бути застосована в поєднанні з існуючим пристроєм обробки води або окремо і є зручними в обслуговуванні. 3 н. і 17 з.п. ф-ли, 49 іл.

Установка для очищення промислових стічних вод

Винахід може бути використаний для очищення промислових стічних вод. Установка включає вертикальний корпус фільтра з двох частин: верхньої циліндричної (1) і нижньої конічної (2). Всередині циліндричної частини (1) установлений фільтруючий елемент (15) у вигляді порожнього перфорованого каркаса. Перфорований каркас виконаний у вигляді усіченого конуса з отворами (25), виконаними з фасками (26) і розташованими в шаховому порядку. На зовнішній поверхні фільтруючого елемента (15) закріплений фільтрувальний матеріал (17). Верхня частина фільтруючого елемента (15) жорстко прикріплена до кришки (13). У кришці (13) виконані два наскрізних отвори (27, 28) з встановленими патрубками (29, 30), забезпеченими електричними клапанами (31) для подачі стисненого повітря і води. Ємність для збору шламу (32) жорстко з'єднана з нижньої конічної частини (2) корпусу фільтра. У верхній частині бічної поверхні ємності для збору шламу (32) виконано отвір (33), в якому встановлений патрубок (34), який з'єднаний з входом насоса (9) подання стічних вод. У нижній бічній частині ємності для збору шламу (32) виконано отвір (38), в якому жорстко тангенціально встановлений патрубок відведення шламу (39) з трубопроводом відведення шламу (41) в рекоторое з'єднане через трубопровід (46) з входом насоса (47) подання шламу. У центрі дна ємності для збору шламу (32) встановлений патрубок відводу фільтрату (19), під яким встановлена ємність для збору фільтрату (48). Винахід дозволяє підвищити продуктивність установки і тривалість ресурсу її безперервної роботи від одного року і більше, а також підвищити ефективність очищення промислових стічних вод від твердих часток на 85-95%. 2 з.п. ф-ли, 7 іл.

Спосіб очищення води від завислих часток та пристрій для його здійснення

Винахід відноситься до області очищення води від зважених часток як у відкритих водоймах, так і в закритих приміщеннях, а також для очищення промислових стоків і стічних вод, що містять зважені частки

Протимікробні покриття, що містять комплекс іонного фторполімера та антимікробної противоиона

Винахід відноситься до виробу, що включає субстрат і покриття на ньому, володіє протимікробними і/або поротивогрибковими властивостями
Винахід відноситься до галузі хімічної технології, а саме до поверхневої обробки (модифікуванню хімічних і фізичних властивостей) субмікронних частинок в нанорозмірному діапазоні (наночастинок)

Фільтруючий елемент для очищення води

Винахід відноситься до фільтруючому елементу для фільтрації води

Технологічний модуль тонкошарової та фільтраційної очищення великих обсягів води від механічних домішок

Винахід відноситься до області очищення рідин, зокрема оборотних вод великого обсягу, а також технологічних рідин (ГР), мастильно-охолоджуючих рідин (МОР), миючих розчинів і може бути використане на металообробних виробництвах при обробці металів тиском, різанням і прокатці

Спосіб виготовлення об'ємного багатошарового фільтруючого матеріалу і фільтроелемент

Винахід відноситься до отримання пористих багатошарових полімерних матеріалів для виготовлення фільтроелементів, які застосовуються для фільтрації нафтопродуктів, технологічних рідин, газів і води
Up!