Спосіб обробки рослин томата проти галової нематоди (meloidogyne ssp)

 

Винахід відноситься до галузі сільського господарства, а саме до фитогельминтологии, і може бути використано для зниження патогенного впливу галової нематоди на рослинах томата. Галлові нематоди (рід Meloidogyne) - одна з найбільш патогенних груп фитогельминтов, що вражають практично всі овочеві та декоративні культури, вирощувані в закритому грунті. У зв'язку із забороною застосування хімічних засобів захисту на закритому ґрунті, для боротьби з галової нематодою використовуються препарати на основі мікроорганізмів (1, 2).

Існують різні способи зниження чисельності нематод, що дозволяє в процесі вегетації істотно обмежити патогенна дія нематоди, наприклад на основі пероксигидрата сечовини, є одночасно азотних мінеральних добрив (3), на основі речовини, що проявляє адаптогенні властивості (4); на основі хітозану - з'єднання з элиситорними властивостями (5) - даний спосіб можна розглядати як прототип запропонованого способу.

Элиситорними властивостями володіють з'єднання не тільки біогенної, але і абиогенной природи. Відомо, що мікрочастинки різноманітних речовин можуть мати абсолютно іншими властивостями, ніж речовина в його єс�льної частки «поверхневих» атомів, які знаходяться в інших просторових умовах, ніж атоми, що знаходяться всередині об'ємної фази, що призводить, зокрема, до зростання ролі поверхневої енергії. Частинки розмірами від 1 до 100 нанометрів зазвичай називають «наночастинками». Щодо живих об'єктів показано, що вони можуть бути задіяні в системі передачі сигналів між живими клітинами, тобто штучно приготовлені наночастинки здатні обмінюватися інформацією з живими клітинами. Вони здатні модифікувати рецептори і направляти відповідні реакції в необхідному напрямку. На сьогоднішній день наноматеріали і нанотехнології знаходять застосування у багатьох галузях сільського господарства для підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів середовища, до хвороб і шкідниками, як мікродобрив, для збільшення продуктивності рослин, при зберіганні зібраної продукції і т. д.

Показано, що нанорозмірний селен (НС) має элиситорними властивостями відносно патогенних мікроорганізмів (6). Завдяки запропонованій формі препарат легше проникає в тканини рослин і запускає механізми неспецифічного захисту. Селен є необхідним мікроелементом не тільки для рослин, але і для людини, �едлагаемий спосіб, на відміну від свого прототипу, що дозволяє одночасно вирішити два завдання: збагатити рослини томатів необхідним мікроелементом селеном, речовиною, істотним для росту і розвитку рослин, і захистити рослини від галових нематод. Важливим є той факт, що обробці піддається вся рослина, що дозволяє найбільш ефективно запустити системний неспецифічний механізм захисту. У той час як в прототипі пропонується вносити препарат хітозану безпосередньо під коріння, що обмежує поверхню впливу элиситора.

Метою цього винаходу є підвищення стійкості томата до галової нематоди (Meloidogyne spp.) протягом усього вегетаційного періоду рослин. Поставлена мета здійснюється з допомогою обробки насіння і рослин в процесі вегетації колоїдним розчином НС.

На основі водних колоїдних систем селену, отриманих способом лазерної абляції, розроблено препарат, який володіє стимулюючими зростання властивостями і здатністю накопичуватися в тканинах рослин (7, 8). Він був використаний для захисту рослин томатів від галової нематоди.

Приклади конкретного виконання

Приклад 1. Насіння томату сприйнятливого до галової нематоди гібрида Гамаю36 і 0,672 мг/л). Повтор - 30 рослин. Контроль - вода, час експозиції - 2 ч. Насіння проращивались в термостаті при t 25°C. Пророщене насіння були посаджені в окремі вазони. Через 24 діб. вегетуючі рослини були оприснути розчинами в тій же концентрації (по 20 мл/рослину) розчином селену і заражені Meloidogyne incognita 1500 личинок/рослину, а через 45 діб. після зараження томати були зняті для оцінки на зараження. У процесі розвитку рослин не було відмічено пригнічення розвитку томатів після обробки селеном, що вказує на відсутність фітотоксичності застосовуваного розчину НС. Обидва досліджених розчину істотно знижували зараженість рослин томатів М. incognita. Показники, що характеризують розвиток нематоди, придушувалися при обробці рослин і тим і іншим розчином (табл. 1).

Відомо, що інгібітори протеїназ, включаючи інгібітори трипсину, є сильними противонематодними агентами. І їх освіта може стимулюватися элиситорами. У зв'язку з цим були проведені дослідження по виявленню антитрипсиновая активності в листках і коренях здорових та інфікованих рослин. Обробка рослин селеном призводила до істотного збільшення вмісту інгібіторів п�ності двох досліджених концентрацій розчинів НС не було виявлено, в якості робочої концентрації в подальшому застосовували 0,336 мг/л.

Приклад 2. Насіння томату сприйнятливого до галової нематоди гібрида Tiny Tim F1 (дрібноплідні, сприйнятливі до галової нематоди) були замочені в 2 мл водного розчину селену (0,336 мг/л). Повтор - 30 рослин. Контроль - вода, час експозиції - 2 ч. Пророщене насіння були посаджені в окремі вазони. Через 24 діб. вегетуючі рослини були оприснути розчином НС в тій же концентрації (по 20 мл/рослину) і заражені Meloidogyne arenaria 1500 личинок/рослину, рослини обробляли розчином НС кожні 2 тижні. Рослини були доведені до стадії повної стиглості плодів і зняті для оцінки на зараження. Обробка рослин НС дозволила збільшити вагу та ріст рослин (табл. 3) і знизити їх зараженість в 1,64 рази і розміри самок нематод в 1,2 рази (табл. 4). Врожайність томатів заражених галової нематодою у разі обробки рослин НС перевищувала контрольний варіант в 1,6 рази.

Застосовуваний нанорозмірний селен завдяки своїй структурі краще проникає в тканини рослини і дозволяє значно знизити патогенний ефект галової нематоди. Для отримання стійкого ефекту, протягом вега�і - 1 раз в 2 тижні.

Джерела інформації

1. Озерецковская О. Л., Зінов'єва С. В., Чалова Л. В., Юрганова Л. А., Ногайдели Д. Е. А. с. 1589434 від 23.05.1991, Засіб захисту томатів від галової нематоди.

2. Теплякова Т. В., Рєпін Ст. Е., Рябчикова Е. І., Свириденко А. Н. Патент РФ №2253671 від 2005.06.10. Штам гриба Duddingtonia flagrans, виявляє властивості проти галових нематод рослин і паразитичних нематод тварин і стимулюють ріст і розвиток рослин.

3. Сорочкін І. Н., Спиридонов Ю. Я., Єрмакова Ст. Л., Сергєєв В. Р., Рудаков О. Л., Гришаков Ю. С., Сорочкін Ю. І., Васін Д. В. Патент РФ №2251269 від 2005.05.10 Азотно-кисневе добриво з нематоцидними і фунгіцидними властивостями.

4. Зінов'єва С. В., Васильєва В. С., Удалова Ж. В., Пасешниченко Ст. А., Носов A. M. Патент РФ №2059370 від 1996.05.10. Спосіб захисту рослин від галової нематоди.

5. Удалова В. Б., Удалова Ж. В., Селіверстов А. Ф., Зінов'єва С. В., Шестеперов А. А. Патент РФ №2353085 від 2009.04.27. Спосіб обробки рослин огірка хітозаном проти галової нематоди (Meloidogyne spp.).

6. Чаленко Р. В., Герасимова Н.Р., Васюкова Н.І., Озерецковская О. Л., Коваленко Ст. Л., Фолманіс Р. Е. Нанорозмірний селен - системний элиситор захисних і ростових реакцій бульби картоплі // Агро ХХІ, 2010, №10-12, С. 31-33.

7. Ніконов І. Н., Іванов К.�ерспективние матеріали. - 2009. - №4. - С. 54-57.

8. Богачов В. Н., Коваленко Ст. Л., Іванов К. І., Фолманіс Р. Е., Волченкова Ст. А. Суспензії нанорозмірного селену в рослинництві. // Перспективні матеріали. - 2008. - №2. - С. 54-56.

9. Удалова В. Б. Оцінка і відбір сортозразків огірка на стійкість до галловим нематод // Методичні рекомендації по оцінці на нематодоустойчивость сортозразків з/х культур і застосування комплексного методу боротьби з галловими нематодами. М.: ВИГИС, 1991. С. 55-60.

Спосіб обробки рослин томата проти галової нематоди Meloidogyne spp. колоїдним водним розчином нанорозмірного селену в концентрації 0,336 мг/л, що включає передпосівну обробку насіння томату - час експозиції 2 год - і регулярну - 1 раз в 2 тижні - обробку вегетуючих рослин обприскуванням для створення стійкого дії проти нематоди та підвищення врожайності томатів. 

Схожі патенти:

Препарат стимулюючої дії з фунгіцидними антистресовими властивостями для передпосівної обробки насіння та спосіб його застосування

Винахід відноситься до галузі сільськогосподарських препаратів стимулюючої дії на основі вісмуту з фунгіцидними та антистресовими властивостями. Препарат являє собою колоїдний розчин калій, амоній або змішаної калій-амонійної форми цитрату вісмуту. Розчин містить такі компоненти, мг/л: вісмут 2,0-5,6; калій 0-1,9; амоній 0-0,6; цитрат 2,5-7,1. Розмір частинок розчину становить 2-4 нм. Препарат використовують для передпосівної обробки насіння зернових культур шляхом зволоження. Норма витрати препарату становить 5,5-11 л на 1 т насіння. Забезпечується підвищення енергії проростання і схожості насіння зернових культур, придушення збудників хвороб і підвищення стійкості до стресових факторів. 2 н. п. ф-ли, 6 табл.

Спосіб нвч обробки фуражного зерна

Винахід відноситься до сільського господарства і може бути використане на фермах для обробки фуражного зерна перед згодовуванням, при виробництві розсипних комбікормів, а також передпосівної обробки насіння. Спосіб НВЧ обробки фуражного зерна здійснюють при завантаженні фуражного зерно в СВЧ камеру на 1/2 її обсягу і при температурі 30-80°C з безперервним багаторазовим переміщенням: примусовим - знизу вгору в пристрої для переміщення зерна, розташованому по осі всередині СВЧ камери, і природним - зверху вниз в просторі між внутрішньою поверхнею СВЧ камери і зовнішньою поверхнею пристрою для переміщення зерна за великим і малим напрямних усіченим конусам протягом 20-90 с. При цьому температуру і час обробки встановлюють на мікропроцесорі. Винахід дозволяє підвищити якість обробки фуражного зерна при широкому діапазоні сільськогосподарських процесів і знизити питомі витрати енергії. 3 іл.
Винахід відноситься до сільського господарства, конкретно до способів передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур. Спосіб стимуляції пророщування сільськогосподарських культур включає їх замочування протягом 3-х годин в катол електрохімічно активованого водного розчину 0,5 г/л KCl з pH 11,6, ОВП - 900 мВ. У якості насіння використовують насіння ячменю, пшениці, ріпаку та рижика. Спосіб дозволяє спростити і прискорити технологію пророщування насіння сільськогосподарських культур, розширити діапазон показників якості вихідного розчину і розширити асортимент стимуляторів пророщування насіння. 3 табл., 2 пр.
Винахід відноситься до способів стимулювання росту рослин. Здійснюють обробку садивного матеріалу шляхом замочування насіння перед посівом протягом 24 годин. Замочування проводять у водному розчині комплексонатів магнію і цинку з иминодиянтарной кислотою при співвідношенні MgL:ZnL = 1:1. Концентрація комплексонатів магнію і цинку становить 1,5·10-4 моль/л. Забезпечується зниження витрати препарату та інтенсифікація утворення пігментів фотосинтетичного апарату. 2 табл.

Стимулятор для передпосівної обробки насіння зернових культур

Винахід відноситься до стимуляторів для передпосівної обробки насіння зернових культур. Стимулятор містить водний розчин оксалату моноэтаноламмония формули H2C2O4·NH2C2H4OH. Зміст оксалату моноэтаноламмония в стимуляторі становить 0,001 мас.%. Забезпечується збільшення енергії проростання, схожості насіння і прискорення початку дозрівання і врожайності зернових культур. 4 табл.

Спосіб комбінованого знезараження зерна та насіння з використанням електромагнітного поля надвисокої частоти

Винахід відноситься до післязбиральної і передпосівної обробки зерна і сільськогосподарських культур, а також до способів підготовки зернових матеріалів, зберіганню і переробці, і може бути використано в сільському господарстві, харчовій і переробній промисловості, у системі зберігання зерна, а також у суміжних з ними галузях промисловості. Спосіб комбінованого знезараження зерна та насіння з використанням електромагнітного поля (ЕМП) надвисокої частоти (НВЧ) здійснюється в два послідовних етапи. На першому етапі зерно, що рухається в потоці, рівномірно зволожують обеззараживающей водним середовищем, до повного насичення вологою його плодових оболонок і рівномірного розподілу водного розчину або водної суміші по поверхні зернівок у вигляді тонких плівок. На другому етапі безупинно переміщається в щільному шарі зерно обробляють в ЕМП НВЧ з високою щільністю потоку енергії 10ºС/с і більше, але не знижує його якість, після чого обеззараженное зерно охолоджують або сушать. Пропоноване винахід забезпечує інтенсивність і рівномірність знезараження зерна, підвищує ефективність процесу за кількістю та видовим складом уничтожаемой фітопатогенної мікроф�ивает його екологічну безпеку і універсальність при обробці зерна різного цільового призначення. 2 з.п. ф-ли, 3 іл.
Спосіб підготовки бульб картоплі до посадки включає пророщування бульб при температурі вище 10°С, їх обробку і посадку. Обробку пророщених бульб здійснюють шляхом обволікання їх сумішшю подрібнених бульб, меляси, сухої спиртової барди і цеолитсодержащей глини - бекулит - у співвідношенні 1:0,3:0,3:0,2 з розрахунку 180 кг суміші на гектарну норму насіннєвих бульб. Після чого оброблені бульби витримують протягом двох годин до посадки. Винахід дозволить підвищити врожайність і вихід здорових, екологічно чистих товарних бульб при зниженні витрат на їх отримання. 2 табл., 1 пр.

Почвогрунт для посіву і пророщування насіння рослин

Винахід відноситься до галузі сільського господарства, зокрема рослинництва. Почвогрунт містить матеріал з формотворного біологічно активної речовини і біорозкладаного в ґрунті сорбенту для посадкового матеріалу. В якості біологічно активної речовини він містить лужну витяжку з гумифицированной лляної багаття, а в якості біорозкладаної в ґрунті сорбенту для поглинання води та/або поживних розчинів - лляні угари при співвідношенні 1:0,8-1,2 мас.ч. Використання почвогрунта дозволить поліпшити параметри вегетативного і генеративного розвитку рослин за рахунок підвищення енергії проростання і швидкості росту і розвитку рослин, особливо в умовах недостатньої забезпеченості рослин водою при одночасному екологічної безпеки матеріалу для навколишнього середовища. 2 іл.

Спосіб стимуляції схожості насіння зернових культур

Винахід відноситься до способів стимуляції схожості насіння зернових культур. Здійснюють передпосівну обробку насіння зернових культур стимулятором. Як стимулятор використовують водний розчин малоната моноэтаноламмония формули CH2(COOH)2·NH2C2H4OH. Концентрація діючої речовини в дозі 1 л на 1 кг насіння становить 0,001%. Забезпечується підвищення енергії проростання і схожості насіння і прискорення початку дозрівання зернових культур. 4 табл.

Спосіб стимуляції схожості насіння зернових культур

Винахід відноситься до способів стимуляції схожості насіння зернових культур. Здійснюють передпосівну обробку насіння зернових культур стимулятором. Як стимулятор використовують водний розчин сукцинату моноэтаноламмония формули C2H4(COOH)2·NH2C2H4OH. Концентрація діючої речовини в дозі 1 л на 1 кг насіння становить 0,001%. Забезпечується підвищення енергії проростання і схожості насіння і прискорення початку дозрівання зернових культур. 4 табл.
Up!