Пристрій для локалізації розливів нафти на річці і спосіб його постановки

 

Винахід відноситься до охорони навколишнього середовища, зокрема до огорожі частини ріки, для запобігання розтікання нафти і нафтопродуктів з водної поверхні, зокрема, у разі аварії на нафтопроводі, що перетинало річку.

Відомі пристрої для локалізації нафтових розливів, виконані з надувних еластичних оболонок, наприклад, патент Великобританії 1594698, патент Бельгії 703356, авторське свідоцтво СРСР 1465488, заявки Японії 4-40488, 4-48889. Конструкція цих загороджень така, що для постановки загородження необхідно попередньо наповнити еластичну оболонку повітрям або газом, а потім встановити загородження з допомогою катера. Подібні загородження ефективно локалізують розливи нафти на спокійній воді і на широких річках.

Однак на річках з швидкою течією потрібно створення загородження, яке виставлено по прямій лінії, бо наявність вигину (дуги) в лінії загородження призводить до поднириванию нафтової плями під бонове загородження (БЗ). Це складно зробити на широких річках, коли потрібно виставити в лінію 50 і більше десятиметрових секції БЗ.

Відомо пристрій для локалізації розливів нафти на річках за патентом Росії №2192516. Це пристрій для локалізації різних�жатого газу, встановленим на березі водойми, і приєднаний до еластичної оболонки, причому, еластична оболонка виконана багатосекційні. Постановку цього пристрою здійснюється наступним способом. У гарну погоду по прямій лінії встановлюють необхідну кількість якорів, до яких закріплюють секції бонової загородження. Потім загородження затоплюють. У такому положенні загородження може знаходитися тривалий час, не заважаючи судноплавству. При необхідності подають стиснене газ в секції, вони спливають, перегороджуючи розтікання нафтової плями. Це пристрій ефективно і надійно перекриває розповсюдження нафтового забруднення, воно може витримати досить високі навантаження і може використовуватися і на широких річках з швидкою течією. Спосіб постановки такого загородження оперативною і не вимагає великої підготовчої роботи у момент аварії на трубопроводі, але вимагає постійної присутності як мінімум 2-х чоловік для охорони обладнання і загородження.

Відомо пристрій для локалізації розливів нафти на річках, у вигляді з'єднаних між собою плавучих секцій БЗ, виконаних, наприклад, за ТУ 4834-011-20504853-98, які закріплені на якорях. Це пристрій є найбільш близьким аналогом� попередній установці на дні річки якорів, до яких послідовно прикріплюють стики секцій БЗ. Цей спосіб є найбільш близьким аналогом способу.

Відомі пристрій і спосіб дозволяють локалізувати розлив нафти на річці, причому загородження розташовується по прямій лінії від берега до берега під кутом до течії річки. Це пристрій може витримати достатній тиск з боку течії річки і достатнє зусилля на розрив.

Однак при екстреної постановці потрібна велика кількість часу на установку якорів (при довжині БЗ 500-900 м потрібно 50-90 якорів), цей час значно збільшується при несприятливих погодних умовах (туман, дощ, вітер, ніч тощо), що робить неможливим оперативно локалізувати нефтеразлив.

Завданням цього винаходу є створення високоефективного, надійного, довговічного, зручного в експлуатації пристрою для локалізації нафтових розливів, а також оперативного і простого способу постановки вказаного пристрою.

Для вирішення поставленого завдання, так само, як і найбільш близький аналог, пропоноване пристрій для локалізації розливів нафти на річці містить загородження у вигляді з'єднаних між собою плавучих секцій бонової загородження, кінці крайніх секцій зтими на нього вільно ковзаючими кільцями, який закріплений на протилежних берегах річки над її поверхнею, причому кінці загородження і місця з'єднання секцій приєднані до відповідних кілець з допомогою повідків відповідної довжини.

Як найбільш близький аналог, пропонований спосіб постановки пристрою для локалізації розливів нафти на річці, полягає у встановленні загородження з сполучених між собою плавучих секцій БЗ від берега до берега під кутом до напрямку течії річки.

Відмінність полягає в тому, що попередньо над поверхнею річки натягують трос з надітими на нього вільно ковзаючими кільцями, а постановку загородження здійснюють шляхом буксирування загородження уздовж троса до протилежного берега з послідовним підключенням місць стикування секцій БЗ до відповідних кілець з допомогою повідків відповідної довжини.

На фіг.1 представлена схема розташування запропонованого пристрою для локалізації розливів нафти на річці, вигляд зверху, на фіг.2 - те ж, вигляд збоку.

Пристрій для локалізації розливів нафти на річці містить загородження 1 у вигляді сполучених (стикованих) між собою плавучих секцій 2 БЗ. На протилежних берегах 3, 4 річки на опорах 5 закріплений трос 6 з надітий�ма. Кінці загородження 1 і місця стикування секцій 2 БЗ приєднані до відповідних кілець 7 з допомогою повідків 8 відповідної довжини. Для натягування БЗ використовують ручну лебідку 9, для натягу троса 6 використовують потужну лебідку 10.

Загородження 1 встановлюють уздовж натягнутого над річкою троса під кутом α відносно осі течії річки.

Наприклад, як показують розрахунки, для швидкості річки V=1 м/с кут установки БЗ α=18°. У цьому випадку, при ширині річки 270 м довжина БЗ дорівнює 900 м, тобто 90 десятиметрових секцій БЗ. При цьому трос з умовою забезпечення запасу міцності повинен витримувати робоче навантаження не менше 8 тонн, а міцність на розрив повинна бути не менше 12 тонн. Трос може бути сталевим, синтетичним, рослинним, плаваючим.

Спосіб постановки пристрою для локалізації розливів нафти на річці здійснюється наступним чином:

При аварії на нафтопроводі, з допомогою катера-бонопостановщика заводять трос 6 на протилежний берег і закріплюють його на заздалегідь підготовлених опорах (палях) 5 над річкою на висоті приблизно 2-3 м. Опори 5 заздалегідь встановлені з урахуванням швидкості течії річки і, отже, з урахуванням кута установки БЗ. Трос може бути встановлений завчасно і покладений на грунѰльной під впливом ваги троса і горизонтальній під впливом сили тиску води на БЗ. Вирівнювання лінії БЗ забезпечують підгонкою довжини повідків за місцем. Це забезпечує установку БЗ в лінію під заданим кутом до осі течії річки незалежно від провисання троса. Ці дії (регулювання троса 6 і довжини повідків 8) бажано провести заздалегідь, при гарній погоді і видимості. Постановку БЗ здійснюють шляхом його буксирування до протилежного берега, з послідовним підключенням місць стикування секцій 2 БЗ до відповідних кілець 7 з допомогою повідків 8 відповідної довжини.

Запропоноване рішення дозволяє оперативно створити надійне загородження для запобігання розтікання нафти при аварії.

1. Пристрій для локалізації розливів нафти на річці, що включає загородження у вигляді з'єднаних між собою плавучих секцій бонової загородження, кінці крайніх секцій закріплені на протилежних берегах ріки, що відрізняється тим, що додатково містить трос з надітими на нього вільно ковзаючими кільцями, який закріплений на протилежних берегах річки над її поверхнею, причому кінці загородження і місця з'єднання секцій приєднані до відповідних кілець з допомогою повідків відповідної довжини.

2. Спосіб постановки пристрої для локализа� бонової загородження від берега до берега під кутом до напрямку течії річки, відрізняється тим, що попередньо над поверхнею річки натягують трос з надітими на нього вільно ковзаючими кільцями, а постановку секцій бонової загородження здійснюють шляхом буксирування бонової загородження до протилежного берега, з послідовним підключенням місць стикування секцій бонової загородження до відповідних кілець з допомогою повідків відповідної довжини. 

Схожі патенти:

Спосіб збору нафти і нафтопродуктів з поверхні води на річках із застосуванням петлі з бонових загороджень

Винахід відноситься до охорони навколишнього середовища і може бути використане для локалізації і збирання плями нафти або нафтопродуктів на водній поверхні. Нижче за течією річки встановлюють стаціонарні бонові загородження і нафтозбірні пристрої з підключенням ємностей для збору та тимчасового зберігання нафтопродуктів. Здійснюють обвід нафтової плями петлею з бонових загороджень з допомогою не менше двох суден з утворенням кишені для його захоплення. Відбувається потовщення нафтового шару на поверхні води при зміні в горизонтальній площині форми нафтової плями і збереженні постійної загальної довжини контуру бонової загородження. Нафтова пляма буксирують судами вниз за течією до місця збору на встановленому рубежі із стаціонарних бонових загороджень. Забезпечується підвищення ефективності очищення водної поверхні на річках з високими швидкостями течії і локалізація великих обсягів нафтопродуктів при відсутності необхідності застосування додаткових спеціалізованих пристроїв. 6 іл.

Спосіб очищення поверхні водойми від забруднень нафтопродуктами (варіанти) та пристрій для відкачування нафтопродуктів з поверхні водойми в приймальний накопичувач

Винахід відноситься до охорони навколишнього середовища, а саме очищення поверхні водойм від забруднень нафтопродуктами, розлитих на поверхні в результаті аварій на морських нафтовидобувних установках, нафтопроводах і при транспортуванні нафти танкерами. В першому способі очищення поверхні водойми від забруднення нафтопродуктами здійснюють локалізацію забрудненої ділянки водойми шляхом створення за допомогою регульованого повітряного потоку 3 спрямованого переміщення нафтопродуктів 2 на опуклу поверхню 7 забірного пристрою 6. Опукла поверхня 7 забірного пристрою 6 обмежена з боків фланцями. Попередньо на опуклу поверхню 7 по напрямку повітряного потоку 3 подають під тиском безперервний струменевий потік води 10. Потік води формують за допомогою щілинного сопла 11 гідронасоса 12. Гідронасос 12 розташовують нижче межі розділу фаз вода - нафтопродукт. Безперервним струменевим потоком води 10 скидають потік нафтопродуктів у приймальний накопичувач 9. Приймальний накопичувач 9 розташовують за опуклою поверхнею 7 з утворенням щілини між ними, через яку скидають безперервний струменевий потік води 10 у водойму 1. У другому способі здійснюють локаачивания 18. Локалізацію ділянки здійснюють шляхом створення за допомогою регульованого повітряного потоку 3 спрямованого переміщення нафтопродуктів 2 до забірному пристрою. Забірний пристрій виконують у вигляді нафтовловлювачів 17 з тангенціальним парканом нафтопродуктів. Нефтеловушку 17 виконують у вигляді незамкнутого кільцевого бортового огородження 19 з захватним зевом 20. Одну сторону 21 захватного зіва 20 виконують по дотичній до незамкнутому кільцевому бортового огородження 19 і напрямком її на поверхні водойми 1 в бік зустрічного повітряного потоку 3. Пристрій 18 для відкачування нафтопродуктів 2 з поверхні водойми в приймальний накопичувач містить циліндричний корпус 23, привід 24 з вертикальною віссю обертання. Циліндричний корпус 23 утворює порожнину 25 приймального накопичувача. Корпус 23 змонтований в навитої з смуги 27 спіралі 28. Смуга 27 спіралі 28 розташована під кутом до зовнішньої поверхні 29 циліндра 23 і щільно притиснута до зовнішньої поверхности29 циліндра нижня кромка 30 смуги 27 спіралі 28 з утворенням спірального жолоби 31. Забезпечується підвищення ефективності очищення поверхні водойми від забруднень нафтопродуктами. 3 н. і 4 з.п. ф-ли, 5 іл.

Пристрій для збору плаваючих вуглеводнів з водної поверхні

Винахід відноситься до області очищення водної поверхні і може бути використано для збору плаваючих вуглеводнів з водної поверхні. Пристрій складається з двох нефтеприемних пристроїв 1, ємності для зібраної нафти 2 і поплавця 3. Нефтеприемние пристрої складаються з 1 нефтесборних барабанів 4, установлених на каркасах 5 в опорах 6. На каркасах 5 виконані жолоби 7 для відведення нафти від барабанів 4 в ємність 2. Ємність 2 встановлена на каркасі 10. У ємності 2 розташовані гідропривід 11 з редуктором обертання барабанів 4. А також насос 12 з гідроприводом для відкачування зібраної нафти і система розводки трубопроводів подачі і відведення енергоносія. Каркаси 5 нефтеприемних пристроїв 1 з'єднані з каркасом 10 ємності 2 з можливістю регульованого розташування під кутом один до одного в межах від 45 до 180°. Поплавок 3 встановлений на рамі, приєднуваної до каркасів 5 і 10. Зовнішні поверхні внутрішніх обичайок 16 барабанів 4 виконані без канавок і вкорочені по відношенню до зовнішніх обечайкам 9. Порожнини внутрішніх обичайок 16 і межтрубние простору 17 барабанів 4 з обох торців заглушені днищами 22. Порожнини утворюють з одного торця барабана 4 камери 18 для підведення енергоносія в їх межтрубние простору�апарату; зовнішніх обичайок 9 виконані у вигляді гребінок 7 і закріплені вздовж барабанів 4 на ринвах 7. Каркаси 5 нефтеприемних пристроїв і каркас 10 ємності 2 забезпечені колісними парами 35. З ємності 2 зібрану відкачують нафту в ємність для зберігання нафти. Досягається підвищення продуктивності видалення нафти з поверхні водного об'єкта. 1 з.п. ф-ли, 4 іл.

Загороджувальний пристрій

Винахід відноситься області захисту навколишнього середовища і призначений для локалізації аварійних розливів плаваючих рідких забруднень на поверхні водних об'єктів, наприклад нафти і нафтопродуктів. Пристрій містить паралельні обичайки 1 з настилом 20 і поручнями. Обичайки 1 жорстко з'єднані між собою перемичками 2 і мають по обох кінцях глухі з'єднання з фіксаторами для освіти стикуються секцій. Обичайки 1 виконані з подвійними стінками за принципом «труба в трубі». Кінці обичайок 1, розташовані з боку плаваючого забруднення, виконані під стикуемое уплотняемое з'єднання. З'єднання в зібраному стані здійснює коливальні переміщення кінців секцій в просторі. Стикуемое з'єднання може мати форму різних поверхонь, утворених обертанням опуклих кривих навколо горизонтальної осі, наприклад кола, овалу Кассіні, еліпса, циклоїди. Перемички 2 виконані порожнистими і утворюють загальний обсяг з міжтрубному просторі обичайок 1. У межтрубних просторах обичайок 1 встановлені перфоровані труби 34 для подачі теплоносія. У зовнішніх обечайках 1 виконані штуцери для відведення конденсату з межтрубних просторів. На стінках зовнішніх обичайок 1 уопори 8 із замками 9 під трос 10 для притягнення і з'єднання секцій між собою. Внутрішні обичайки 1 виконані з ребрами жорсткості по зовнішній поверхні та заповнені спіненим твердим матеріалом 3. Перед кожною секцією встановлений колектор 14 подачі стисненого повітря з механізмами регулювання глибини занурення колектора 14. Щит 22 встановлений на стінці зовнішніх обичайок 1, між колектором 14 і обичайкою 1. Щит 22 забезпечений механізмами регулювання занурення його під рівень води. Щити 22 герметично з'єднані між собою замками 33. Перфоровані труби 34 для подачі теплоносія і колектори 14 для подачі повітря з'єднані відповідно з пристроями подачі теплоносія і повітря і забезпечені запірно-регулюючою арматурою 35 і 15 відповідно. Забезпечується швидкість збірки загороджувального пристрою і підвищується ефективність локалізації розливів нафти. 1 з.п. ф-ли, 6 іл.
Винахід відноситься до нафтогазової промисловості, зокрема до пристроїв, призначених для захисту бурових об'єктів від руйнування при русі крижаних полів. Пристрій виконано у вигляді захисного бар'єру, встановленого на дні водойми по периметру бурового об'єкта і закріпленого на дні палями. При цьому палі виконані у вигляді якоря-баласту конусоподібної форми з залізобетону. Палі з'єднані у верхній своїй частині зі щитами, щити з'єднані з плавальним засобом з нульовою плавучістю на його торцевих поверхнях. У середній своїй частині щити з'єднані між собою за допомогою стопорних елементів, верхні частини щитів з'єднані між собою за допомогою упорних елементів. Плавальний засіб забезпечено в нижній частині стабілізуючим пристроєм, виконаним у вигляді металевого каркаса пірамідальної форми. Дозволяє підвищити надійність захисту морського об'єкта господарської діяльності від впливу льодових утворень. 1 іл.

Бонове огорожу

Винахід відноситься до області очищення водної поверхні і може бути використане для локалізації розливів нафти/нафтопродуктів на водних акваторіях

Нефтепреградитель

Винахід відноситься до галузі охорони навколишнього середовища і може бути використане для запобігання розтікання нафти і нафтопродуктів на суші і в річках з високою швидкістю течії і покритих льодом

Отклоняющее пристрій для постановки бонових загороджень на річках з швидкою течією

Винахід відноситься до охорони навколишнього середовища при технічній експлуатації магістральних нафтопроводів

Бон загороджувальний

Винахід відноситься до пристроїв по збору та локалізації аварійних розливів нафти і нафтопродуктів на водній поверхні

Захисна конструкція для збору текучого середовища, яка витікає в водне простір

Даний винахід відноситься до захисного пристрою для запобігання витоку текучих середовищ, що випливають у водний простір. Захисний пристрій містить куполоподібну мембрану, непроникну для текучого середовища. Крім того, він містить індивідуально керовані плавучі пристрої, прикріплені до мембрани для того, щоб позиціонувати і стабілізувати мембрану. Для вилучення текучого середовища на мембрані встановлений випускний шланг. Випускний шланг також містить індивідуально керовані плавучі пристрої, щоб позиціонувати і стабілізувати випускний шланг. При цьому індивідуально керовані плавучі пристрої є підводними апаратами. Винахід забезпечує підвищення точності і полегшення позиціонування пристрою. 6 з.п. ф-ли, 2 іл.

Пристрій для очищення водойм від синьо-зелених водоростей

Винахід відноситься до пристроїв для очищення водойм від водоростей. Пристрій змонтовано на плавучому засобі, яке забезпечене лебідкою, стрілою і системою тросів. Поздовжні тяги з одного боку шарнірно закріплені на рамі пристрою, а з іншого їх боку встановлений каркас прямокутної форми. Каркас з валикочарункової сіткою з увігнутою поверхнею встановлений з можливістю зміни положення відносно поверхні водойми. У верхній частині каркаса закріплена сітка з ячеями менших розмірів, а у нижній частині закріплений ніж на всю ширину каркаса. У середній частині рами з можливістю зміни кута нахилу закріплена стріла з роликом на кінці. Через ролик перекинутий трос, що з'єднує каркас сітки з двухбарабанной лебідкою. Барабани з'єднані між собою запобіжною муфтою. Напрямок синхронного обертання барабанів забезпечується реверсом. На одному барабані захід троса знизу вгору, а на іншому-навпаки. Забезпечується підвищення ефективності очищення водойм від синьо-зелених водоростей. 1 з.п. ф-ли, 1 іл.
Група винаходів відноситься до способів обробки забруднень від нафти або нафтопродуктів і може бути використана для збору плівок нафти, масел, мастил, палив і вуглеводнів з метою очищення поверхні води і водних потоків. Обробляють поверхню плівки нафти або нафтопродуктів реагентом, що містить природний полімер, збирають продукт їх взаємодії. В якості реагенту використовують микрогели полісахаридів масою від 20000 до 200000 дальтон і розміром частинок від 50 до 600 нм у водному розчині з концентрацією не менше 0,2 г/л. За першим варіантом способу перед або після розпилювання реагенту контури плівки нафти або нафтопродуктів обробляють біорозкладаним поверхнево-активною речовиною у вигляді водного розчину з концентрацією не менше 0,1 г/л. За другим варіантом способу реагент попередньо змішують з біорозкладаним поверхнево-активною речовиною у вигляді водного розчину з концентрацією не менше 0,1 г/л. Змішання ведуть до досягнення співвідношення микрогелей полісахаридів до биоразлагаемому поверхнево-активній речовині, що дорівнює співвідношенню 12:1-2:1. Забезпечується підвищення ефективності процесу збору нафти або нафтопродуктів з поверхні води, зниження питомої витрати �

Самохідний нафтосміттєзбирач

Винахід відноситься до техніки очищення водойм від нафтопродуктів і сміття. Самохідний нафтосміттєзбирач являє собою суднову установку - катамаран з обмеженим районом плавання. Він складається з корпусів з водометними рушіями, вакуумної ємності для відбору тонкого плівкового шару нафтопродукту з водою, а також пристосування для збору сміття. Кожен корпус катамарана обладнаний конструктивно об'єднані відстійником, поліпропіленовими фільтрами, ресивером з вакуум-насосами і танками для приймання нафтопродуктів і води. Ємність для відбору тонкого плівкового шару нафтопродукту з водою виконана у вигляді розміщеної між корпусами поплавкової конструкції, добірний жолоб якої з'єднаний з розташованої уздовж поплавкової конструкції збірної трубою. Остання принаймні через один пристрій автоматичного регулювання витрати рідини, оснащене дросельною заслінкою, пов'язана з відстійниками. Кожен з відстійників обладнаний мінімум однією тонкою синтетичною сіткою, яка здатна перекривати по всьому перерізу відстійника горизонтальне рух рідини. Технічним результатом є підвищення ефективності очищення води з одночасним підвищений�

Спосіб ліквідації наслідків розливу нафти

Винахід відноситься до галузі охорони навколишнього середовища, ліквідації аварій, катастроф і може бути використано для очищення грунту від нафти та нафтопродуктів. Проводять обробку забрудненої поверхні сорбентом. Збирають насичений нафтою сорбент і транспортують його на утилізацію. В якості сорбенту застосовують готові вироби з золопенобетона автоклавного твердіння. Забезпечується зниження витрати сорбенту, збільшення його утримуючої здатності і можливість використання при негативних температурах навколишнього середовища. 1 табл.

Судно для збору нафти і нафтошламу з поверхні води

Винахід відноситься до природоохоронних засобів і може бути використано для очищення акваторій від розлитої нафти і нафтошламу внаслідок аварій танкерів і інших нафтовмісних об'єктів і подальшої утилізації. Запропоновано судно для збору нафти і нафтошламу з поверхні води, що містить металевий корпус у вигляді палуби, пустотельних бортів, утворену між ними ємність, днище з отворами в ньому, носової скіс, лоток з бічними огороджувальними стінками і судновий двигун. На судні встановлено утилізатор зібраного нафтошламу, що складається з корпусу, що є камерою горіння і змішування нафтошламу, який змонтований на опорній рамі, встановленій на палубі, і камери допалювання, в якій встановлено водогрійний змійовик, в задній частині камери горіння розташований повітропровід подавання повітря в камеру допалювання для забезпечення попереднього нагріву повітря перед подачею його в камеру допалювання та ежекторну камеру, крім того, в камері допалювання встановлений підігріваючий змійовик, через який проходить теплоносій - вода для підігріву нафтошламу. Технічний результат полягає в підвищенні продуктивності збору нафти і нафтошламу з поверхні води з одн

Спосіб збору нафти і нафтопродуктів з поверхні води на річках із застосуванням петлі з бонових загороджень

Винахід відноситься до охорони навколишнього середовища і може бути використане для локалізації і збирання плями нафти або нафтопродуктів на водній поверхні. Нижче за течією річки встановлюють стаціонарні бонові загородження і нафтозбірні пристрої з підключенням ємностей для збору та тимчасового зберігання нафтопродуктів. Здійснюють обвід нафтової плями петлею з бонових загороджень з допомогою не менше двох суден з утворенням кишені для його захоплення. Відбувається потовщення нафтового шару на поверхні води при зміні в горизонтальній площині форми нафтової плями і збереженні постійної загальної довжини контуру бонової загородження. Нафтова пляма буксирують судами вниз за течією до місця збору на встановленому рубежі із стаціонарних бонових загороджень. Забезпечується підвищення ефективності очищення водної поверхні на річках з високими швидкостями течії і локалізація великих обсягів нафтопродуктів при відсутності необхідності застосування додаткових спеціалізованих пристроїв. 6 іл.

Пристрій для збору нафтопродуктів з поверхні води

Винахід відноситься до охорони навколишнього середовища і призначений для збору і видалення розлитих нафти і нафтопродуктів з поверхонь відкритих водойм, а також в очисних спорудах. Пристрій містить корпус, встановлений на судні-нефтесборщике типу «катамаран», ємність з магнітним адсорбентом і нефтесборний барабан з магнітною системою. Корпус відкритий для входу і виходу оброблюваної води. Дно корпусу виконано у вигляді стрічки, що рухається в напрямку до нефтесборному барабану. Ємність з магнітним адсорбентом встановлена в передній частині відкритого корпусу над поверхнею води і забезпечена барабанним живильником з регульованою витратою адсорбенту в шар нафтопродуктів. Нефтесборний барабан виконаний з напрямком обертання проти руху стрічки і встановлений з можливістю лінійного контакту з її нижньої частини своєї поверхні. Пристосування для знімання налиплих нафтопродуктів з поверхні нефтесборного барабана виконано у вигляді скребка, що переходить в жолоб з встановленим усередині жолоба обертається шнек. Забезпечується підвищення ефективності збору нафти і нафтопродуктів з поверхні водних середовищ. 2 іл.

Пристрій для збору нафти під льодом

Винахід відноситься до охорони навколишнього середовища, призначене для ліквідації аварійних розливів нафти з-під льоду у водоймах в зоні проколу нафтопроводу при технічній експлуатації магістральних нафтопроводів, прокладених під дном річки. Пристрій містить порожнисту вертикальну стійку, водо - і нефтенепроницаемую мембрану, гнучкий рукав, насос, накопичувальну ємність і трос. У верхній частині штанги під верхнім фланцем і мембраною виконані нефтезаборние отвори. Верхній фланець штанги герметично з'єднаний за допомогою гнучкого рукава з розміщеними на льоду насосом і нефтенакопительной ємністю, а також з внутрішнім периметром водо - і нефтенепроницаемой мембрани. По зовнішньому периметру мембрани рівномірно розподілені вантажі. До нижнього фланця штанги шарнірно прикріплені розпори, сполучені із зовнішнім периметром мембрани. Діаметр верхнього фланця більше діаметра нижнього. Забезпечується зниження рівня забруднення води за рахунок прискорення ізоляції аварійного прориву нафти і нафтопродуктів. 1 іл.

Спосіб і пристрій для збору нафти з-під крижаного покриву водойми

Винахід відноситься до галузі охорони навколишнього середовища. Спосіб передбачає буріння під льоду свердловини, встановлення під крижаним покривом порожнистої оболонки, оснащеної по контуру надувним огорожею, закачування в порожнину оболонки і надувного огорожі гарячого повітря, а в зону контакту оболонки з забрудненим льодом - робочого агента. Після чого проводять видалення з-під крижаного покриву забруднюючих речовин і вільної від повітря оболонки, буріння під льоду наступної свердловини і повторення операцій по видаленню з-під крижаного покриву забруднюючих речовин. Буріння під льоду свердловин, встановлення під крижаний покрив оболонки здійснюють безпосередньо в зоні розливу нафти. В якості робочого агента, що закачується в зону контакту оболонки з забрудненим льодом, використовують легку нафту або нафтопродукт, нагріте на 15°C нижче температури спалаху. Пристрій для реалізації способу, включає лебідку для спуско-підйомних операцій з оболонкою, вакуум-насос, компресор, шланги для подачі і відкачування з оболонки і надувного огорожі гарячого повітря і відкачування з-під крижаного покриву забруднюючих речовин. Пристрій додатково оснащене ємністю для нафти або нафтопродукту, устродуктов з-під крижаного покриву проточних і непроточних водойм. 2 н. п. ф-ли, 2 іл.
Up!