Пристрій для термообробки зерна

 

Винахід відноситься до обладнання для термічної обробки зерна і може бути використане в кормовиробництві та харчової промисловості для видалення антиживильних речовин.

Відомий микронизатор (патент РФ №2087107, A23L 3/00, F26B 17/00, 20.08.1997), що містить завантажувальний і розвантажувальний бункери, робочу камеру, транспортує пристрій, над яким розміщено випромінювачі, вібростіл з виброприводом. Недоліком є складність конструкції, низька надійність вібростолу, тривала експозиція, припустимо тільки тонкий шар зерна, низька продуктивність, великі питомі витрати енергії.

Відома установка для мікронізація зерна (патент РФ №2327367, A23L 1/025, F26B 3/30, F26B 17/12, 27.06.2008), що містить корпус, завантажувальний бункер, камеру опромінення з ІЧ-випромінювачами і вивантажувальний пристрій. Установка володіє поряд недоліків: з-за виділяється вологи і пилу при ІЧ-випромінювання на внутрішньому світлопропускні кварцовому циліндрі швидко осідає пил, коефіцієнт пропускання низький, втрати енергії великі, тривала експозиція, низька продуктивність, відсутність потоковості в технологічному процесі.

Відома установка для мікронізація зерна (патент РФ №2389418, A23N 17/00, 20.05.2010), яка з�, �ставку з кварцового скла в зоні дії ІЧ-променів, тарілчастий дозатор, приймальний бункер. Недоліками даної установки є: втрати енергії через зниження коефіцієнта пропускання ІЧ-променів кварцового скла в результаті утворення на ньому бруду від впливу парів вологи і пилу, низька продуктивність, складність конструкції.

Відома установка для термообробки зерна УТЗ-4 (патент РФ №2134995, A23L 1/025, А23В 9/04, F26B 3/30, 27.08.1999). Установка містить стрічковий конвеєр з стрічкою з жароміцного матеріалу. Швидкість стрічки, час знаходження продукту під ІЧ-випромінювачами регулюється. Робоча камера з ІЧ-випромінювачами знаходиться над стрічкою. Недоліками даної установки є: односторонній ІЧ-нагрів зверху не забезпечує рівномірність прогріву зерна, що знижує його якість, низька продуктивність і великі енерговитрати.

Найбільш близьким аналогом заявленого винаходу є пристрій для термообробки зерна (патент РФ №2294108, А23В 9/02, 27.02.2007), що містить похило розташований жолоб з бортиками, за яким скребком транспортера переміщається зерно. Під жолобом розміщені нагрівальні елементи, а зверху над ним - інфрачервоні випромінювачі. Недоліками даного у�енергії, можливого пригоранню або недогреву зерна, що знижує його якість; покриття трубчастих нагрівальних елементів (Тенів) термоізоляцією виключає теплопередачу теплопровідністю, а при теплопередачі конвекцією необхідно збільшувати температуру Тенів, а отже, їх потужність і витрата електроенергії; нахил жолоба під кутом природного схилу призводить до неорганізованого скочування зерна і утворення на поверхні нагрітого жолоби зони з оголеними місцями (пусто) і зайвого скупчення зерна у скребків, що призводить до нерівномірного прогріву маси зерна і, отже, до зниження його якості.

Технічним результатом винаходу є підвищення якості оброблюваного зерна, зниження собівартості готової продукції та питомої витрати електроенергії.

Зазначений технічний результат досягається тим, що в пристрої для термообробки зерна, що містить завантажувальний бункер, термоізолюючу робочу камеру, пластинчастий транспортер, прямокутний теплопровідний жолоб, інфрачервоні випромінювачі, вивантажувальний бункер, згідно винаходу на тильній поверхні прямокутного теплопровідного жолоби через діелектричний теплопровідний шар прикрепле�ліні транспортера розташовані пластинчасті обмежувачі товщини шару.

Підведення теплоти з нижньої сторони транспортуючого пристрою за допомогою саморегулівних електронагрівальних елементів дозволяє за рахунок саморегулювання їх потужності автоматично і рівномірно підтримувати задану температуру по всій поверхні жолоба, виключаючи зони перегріву і недогріву, що підвищує якість оброблюваного зерна і знижує витрату електроенергії електронагрівальними елементами.

Суть винаходу пояснюється кресленнями. На фіг. 1 зображено загальний вигляд пристрою; на фіг. 2 показана схема розміщення саморегулівних електронагрівальних елементів на тильній поверхні жолоба.

Пристрій для термообробки зерна містить завантажувальний бункер 1, термоізолюючу робочу камеру 2, інфрачервоні випромінювачі 3, пластинчастий транспортер 4, прямокутний теплопровідний жолоб 5, пластинчасті обмежувачі товщини шару зерна 6, саморегулівні електронагрівальні елементи 7, діелектричний теплопровідний шар 8, вивантажувальний бункер 9.

Пристрій працює наступним чином. З завантажувального бункера 1 зерно надходить в прямокутний теплопровідний жолоб 5, в якому пластинчастими обмежувачами товщини шару зерна 6 забезпечується задана товщ� зерном надходить зверху - від інфрачервоних випромінювачів 3, з тильного боку - від нагрітого прямокутного теплопровідного жолоби 5. Нагрівання прямокутного теплопровідного жолоби 5 до необхідної температури здійснюється через діелектричний теплопровідний шар 8 від децентралізовано розташованих саморегулівних електронагрівальних елементів 7, які адаптивно реагують на зміну температури поверхні труби: чим нижча температура, тим менше опір саморегулівних електронагрівальних елементів і тим вище їх теплова потужність, і навпаки, чим вища температура, тим нижча потужність. При цьому в кожній зоні децентралізовано розташованих саморегулівних електронагрівальних елементів 7 теплова потужність змінюється пропорційно температурі поверхні жолоби, що виключає перегрівання зерна в будь-якій зоні його розміщення. Після термічної обробки зерно надходить у вивантажувальний бункер 9.

Таким чином, автоматичне підтримання температури саморегулівними електронагрівальними елементами дозволяє забезпечити рівномірне температурне поле і, як наслідок, підвищити якість оброблюваного зерна, зменшити витрату електроенергії, а також знизити собівартість продукції�алифицированних кадрах.

Пристрій для термообробки зерна, що містить завантажувальний бункер, термоізолюючу робочу камеру, пластинчастий транспортер, прямокутний теплопровідний жолоб, інфрачервоні випромінювачі, вивантажувальний бункер, відмінне тим, що на тильній поверхні прямокутного теплопровідного жолоби через діелектричний теплопровідний шар прикріплені децентралізовано розташовані саморегулівні електронагрівальні елементи - позистор, а по всій довжині транспортера розташовані пластинчасті обмежувачі товщини шару. 

Схожі патенти:

Спосіб керування процесом сушіння

Винахід відноситься до автоматизації технологічних процесів і може бути використане при управлінні процесом сушіння, переважно зерна злакових і олійних культур, наприклад, пшениці, ячменю, жита, тритикале, насіння ріпаку, льону, гарбуза, соняшнику

Спосіб обсмажування і поверхневої пастеризації штучних харчових продуктів

Винахід відноситься до способу обжарювання з поверхневою пастеризацією штучних харчових продуктів, зокрема горіхів, мигдалю та олійного насіння

Спосіб сушіння зерна

Винахід відноситься до харчової промисловості

Пристрій для термообробки зерна

Винахід відноситься до сільського господарства, зокрема до кормовиробництва

Спосіб обробки суміші крупи з овочами

Винахід відноситься до борошномельно-круп'яної промисловості

Спосіб стерилізації харчового продукту з низьким вмістом води, харчовий продукт, одержаний цим способом, і харчова композиція, що містить цей продукт

Винахід відноситься до способів стерилізації харчових продуктів з низьким вмістом води і забруднених природними або штучними забрудненнями

Спосіб і апарат для обробки зерен злаків (варіанти), оброблені зерна та їх застосування (варіанти)

Винахід відноситься до способу обробки зерен хлібних злаків, відповідним продуктам, виготовленим із зерен хлібних злаків, та їх застосування в солодовій, пивоварної, харчовій та кормовій індустрії

Спосіб виробництва м'ясо-рослинних консервів для дитячого харчування

Винахід відноситься до харчової промисловості і може бути використане при виробництві консервованих продуктів для харчування дітей раннього віку
Up!