Спосіб виготовлення прохідного вакуумного ізолятора високої напруги

 

Винахід відноситься до електротехніки, а саме до електричних ізоляторів, призначеним для використання в конструкціях генераторів високої напруги, в прискорювачах заряджених частинок і в інших вакуумних високовольтних установках.

Відомо, що пробивна напруженість поверхні діелектрика в вакуумі зростає зі зменшенням товщини випробуваного на електричну міцність зразка. Зазначене положення знаходить своє відображення у способах виготовлення високовольтних прохідних ізоляторів, застосовуваних у високовольтних трансформаторах, прискорювальної техніки і т. д.

Відомі способи виготовлення високовольтних прохідних ізоляторів, у яких для забезпечення рівномірного розподілу потенціалу по поверхні ізолятора його виконують у вигляді секцій, що складаються з ізоляційних і електропровідних шарів, що чергуються між собою по висоті ізолятора, скріплення елементів секцій між собою виконують холодної запресовуванням ізоляційних шарів у металеві пружні кільця електродів, покритих тонким шаром пластичного металу, або шляхом склеювання ізоляційних і електропровідних шарів, або за допомогою пайки металевих прокладок з керамічними або стпряжения і здійснюється обмеження шляхи розповсюдження часткових розрядів.

Конструкції ізоляторів такого виконання є нерозбірними, і тому вони неремонтопригодни. При втраті працездатності однієї або декількох секцій ізолятора їх неможливо замінити на справні секції і вийшов з ладу ізолятор доводиться замінювати новим ізолятором.

Відомий спосіб виготовлення прохідних вакуумних ізоляторів високої напруги, що полягає в тому, що ізолятор збирають у вигляді розташованих між кришкою ізолятора і фланцем ізолятора чергуються один з одним однакових за формою і розмірами діелектричних кілець з однаковими за конструкцією і формою провідними прокладками і встановленими між ними ущільнювальними манжетами з еластичного матеріалу, скріплення згаданих елементів ізолятора в єдину герметичну конструкцію здійснюють за рахунок діелектричних шпильок, на кінцях яких виконують різьблення, за допомогою якої один кінець кожної шпильки закріплюють до кришки ізолятора, а інший кінець кожної шпильки прикріплюють до фланця ізолятора [2].

До недоліків зазначеної конструкції слід віднести нерівномірний розподіл потенціалу по ізоляційним верствам, що знижує електричну міцність ізолятора.

Відомий спосіб виготовленн�их між кришкою ізолятора і фланцем ізолятора і однакових по конструкції і геометричними розмірами кільцеподібних діелектричних секцій з чергуються з ними ідентичними між собою електропровідними прокладками і встановленими між згаданими діелектричними секціями та електропровідними прокладками ущільнювальних манжет з еластичного матеріалу, а напруга між згаданими секціями рівномірно розподіляють за допомогою подільника напруги, який розміщують в тілі ізолятора, шляхом створення в ізоляційних шарах наскрізних порожнин, паралельних осі ізолятора, які заповнюють електропровідний рідиною, при цьому скріплення згаданих елементів ізолятора в єдину герметичну конструкцію здійснюють за рахунок діелектричних шпильок, на кінцях яких виконують різьблення, за допомогою якої один кінець кожної шпильки закріплюють до кришки ізолятора, а інший кінець кожної шпильки закріплюють до фланця ізолятора [3].

Недоліками зазначеного способу є складність реалізації, пов'язана з тим, що наскрізні порожнини дільника, наповнені електропровідний рідиною, необхідно герметизувати шляхом введення додаткових герметизуючих манжет, щоб запобігти витоку рідини на зовнішню поверхню та внутрішню порожнину ізолятора, необхідно також підтримувати незмінним опір у кожної порожнини дільника.

Найбільш близьким за технічною сутністю до пропонованого винаходу є спосіб виготовлення прохідних вакуумних ізоляторів високої напруги, за яким ізолятор збирають у вигляді розташування�образних діелектричних секцій і чергуються з ними ідентичних між собою електропровідних прокладок, які виконують з еластичного матеріалу, а напруга між згаданими секціями рівномірно розподіляють за допомогою подільника напруги, який виконують у вигляді розподільних опорів, які розміщують із зовнішнього боку діелектричних секцій і електрично приєднують до електропровідним прокладках, при цьому скріплення згаданих елементів ізолятора в єдину герметичну конструкцію здійснюють за рахунок діелектричних шпильок, на кінцях яких виконують різьблення, за допомогою якої один кінець кожної шпильки закріплюють до кришки ізолятора, а інший кінець кожної шпильки закріплюють до фланця ізолятора, при цьому електропровідні прокладки, виконані з еластичного матеріалу [4].

Перевагою способу-прототипу є те, що конструкція ізолятора розбірна, що дозволяє замінювати вийшли з ладу при експлуатації секції, а також змінювати при необхідності (зменшувати або збільшувати) габарити ізолятора, пристосовуючи його до того чи іншого рівня робочого напруги високовольтної установки, в якій він використовується. Ще одним достоїнством способу-прототипу є те, що рідинної дільник напруги, зазначений у попередньому аналогу, замінений на де�ві у вищевказаних аналоги у вигляді металевих кілець, у способі-прототипі замінені на електропровідні прокладки з еластичного матеріалу, що дозволяє поєднати у цьому конструктивному елементі подвійну функцію: ущільнювальної манжети і градієнтного кільця. Це дає можливість виключити ущільнюючі манжети, що мають місце у вищенаведеному аналогу.

Недоліком способу-прототипу є те, що елементи ізолятора мають досить велику вагу і габарити, що дуже незручно при збиранні і транспортуванні зазначеного ізолятора. Крім того, в зібраному ізоляторі його вакуумна поверхня не захищена від попадання на неї заряджених частинок, що призводить до зниження пробивної напруги зазначеної поверхні. Електричні і геометричні параметри зібраного по способу-прототипу ізолятора неможливо змінювати в процесі його установки, що погіршує експлуатаційні характеристики ізолятора. Додатковим недоліком способу-прототипу є те, що дільник напруги при його реалізації виконаний з сукупності омічних опорів, які необхідно після кожної чергової перебирання ізолятора електрично від'єднувати і потім приєднувати до електропровідним прокладкам. Ця додаткова операція також усложнявеса і габаритів ізолятора та поліпшення його експлуатаційних характеристик.

Поставлена задача вирішується тим, що в способі виготовлення прохідних вакуумних ізоляторів високої напруги, що полягає в тому, що ізолятор збирають з однакових по конструкції і геометричними розмірами діелектричних секцій і чергуються з ними ідентичних між собою електропровідних градієнтних кілець, які розташовують між двома електродами, один з яких служить негативно заряджена кришка ізолятора, а іншим електродом служить заземлений фланець, при цьому кришку, згадані секції, що чергуються з ними градієнтні кільця і фланець стягують в єдину конструкцію за допомогою діелектричних стяжок, а напруга між згаданими секціями рівномірно розподіляють за допомогою дільника напруги, забезпечують градієнтні проводять кільця циліндричними електропровідними екранами, внутрішній діаметр яких виконують рівним внутрішньому діаметру градієнтних кілець, при цьому екрани розташовують так, щоб торець екрану, не з'єднаний з градієнтним кільцем, був спрямований у бік кришки ізолятора, виготовляють з еластичного ізоляційного матеріалу діелектричні секції у вигляді порожнистих торів, по зовнішньому діаметру яких виконують фланець у вигляді плоског�т кількості та діаметру діелектричних стяжок, на поверхню діелектричних стяжок надягають чохол з виробництва гуми, що виконує роль дільника напруги, а рівномірний розподіл робочого напруги по поверхні ізолятора здійснюють за допомогою створення та електричного контакту між згаданим шаром і градієнтними кільцями, для чого в градієнтних кільцях виконують симетрично по колу отвори, кількість і діаметр яких відповідає кількості та діаметру діелектричних стяжок, при цьому зміна габаритів діелектричних секцій, відстані між екраном і прилеглих до нього градієнтним кільцем, вироблені при налаштуванні ізолятора для оптимальних режимів роботи, здійснюють за допомогою зміни тиску всередині порожнин тора і ступеня стиснення з використанням стяжних шпильок.

На фіг.1 представлена конструкція ізолятора, зібраного по заявляється способу. На фіг. 2 зображений графік залежності пробивної напруги вакуумної поверхні секції ізолятора від відстані d між торцем екрану і сусіднім градієнтним кільцем. Фіг.1 і фіг.2 служать для пояснення суті винаходу.

На фіг.1 введені наступні позначення: 1 - діелектричні секції, виконані з еластичного изоляционног�ськими електропровідними екранами - 4; 5 - кришка ізолятора; 6 - фланець ізолятора; 7 - катододержатель; 8 - діелектричні стяжки; 9 - чохол у вигляді циліндра з провідної гуми; 10 - гайки стяжок; 11 - золотник.

Сутність заявляється способу полягає в наступному. Електрична міцність діелектрика в вакуумі залежить від ряду факторів. Серед них можна назвати такі, як товщина діелектрика, конфігурація поля, матеріал діелектрика та ін. У високовольтних прохідних ізоляторах, використовуються, зокрема, у вигляді корпусів гармат імпульсних електронних прискорювачів, на кришку 5 ізолятора зазвичай подають негативний потенціал, а фланець 6 ізолятора заземлюють. При досить високому негативному напрузі з поверхні кришки ізолятора 5 (фіг.1) і поверхні катододержателя 7 починають емітуватися електрони, які потрапляють на поверхню діелектричних секцій 1, викликаючи вторинну емісію, що в кінцевому рахунку призводить до пробою по вакуумній поверхні ізолятора. Досліди показують, що рівень пробивної напруги вакуумної поверхні секції ізолятора 1 в значній мірі залежить від того, наскільки добре екранована згадана вакуумна сторона секції. Для екранування поверхні ізолятора використовують цилиндрическиеектрического поля в бік сусіднього градієнтного кільця, має більш електронегативний потенціал по відношенню до екрану. Такий напрямок екранів обумовлено тим, що пробивна напруга вакуумного проміжку залежить від того, наскільки електричне поле вакуумного проміжку неоднорідне і біля якого електрода сильніше виражена ця неоднорідність. Це наочно демонструють, наприклад, графіки, наведені в роботі [5]. З цих графіків випливає, що електрична міцність одного і того ж по величині вакуумного проміжку при неоднорідності в області катода в 2-2,5 рази нижче, ніж електрична міцність такого ж за величиною вакуумного проміжку при зміні полярності електродів. Саме з цієї причини екрани розташовують так, щоб основна неоднорідність електричного поля припадала на позитивний електрод, а саме на незакріплений торець екрану. Пробивна напруга вакуумної боку діелектричної секції залежить від ступеня її екранування. Цей факт наочно демонструє графік, наведений на фіг.2, показує залежність електричної міцності поверхні вакуумної боку секції ізолятора від величини зазору d між торцем екрану і сусіднім градієнтним кільцем, зарядженим негативно по відношенню до экраой міцністю вакуумної поверхні товщиною D діелектричної секції (див. фіг.2). З присутністю екранів величина напруги на секції ізолятора визначається вже електричною міцністю сукупності паралельно з'єднаних між собою екранованої вакуумної поверхні діелектричної секції 1 і вакуумного проміжку ізолятора d між торцем екрану і сусіднім градієнтним кільцем, зарядженим негативно по відношенню до екрану. Величину електричної сукупності можна змінювати в широких межах, змінюючи величину вакуумного зазору d. При електричному контакті торця екрану з суміжних градієнтним кільцем (d=0), міцність сукупності вакуумний зазор d - бічна поверхня вакуумної боку секції ізолятора дорівнює 0 (секція закорочена). При збільшенні вакуумного зазору d електрична міцність зазначеної сукупності зростає і визначається, до точки d=dопт, електричною міцністю вакуумного зазору. В точці d=dоптелектрична міцність вакуумного зазору дорівнює електричної міцності вакуумної поверхні діелектричної секції 1 ізолятора. Причому електрична міцність бокової поверхні секції 1 з екрануванням від зовнішніх впливів в точці d=dоптв кілька разів вище електричної міцності тієї ж поверхні, але без �ості ізоляційний шар вакуумної поверхні діелектричної секції ізолятора. При цьому зниження електричної міцності бокової поверхні секції відбувається через зниження ефективності екранування секції. При рівності величини вакуумного проміжку товщині бічній поверхні діелектричної секції d=D (екранування відсутній) електрична міцність зазначеної вище сукупності дорівнює електричної міцності неекранованої поверхні секції ізолятора.

Таким чином, для досягнення найбільшої електричної міцності ізолятора необхідно налаштувати ізолятор так, щоб міцність вакуумних зазорів d між торцями екранів і сусідніми негативно зарядженими по відношенню до екрану градієнтними кільцями дорівнювала електричної міцності екранованих бічних поверхонь діелектричних секцій ізолятора. Налаштування ізолятора на оптимальне напруга здійснюють за допомогою зміни тиску всередині порожнистих торів діелектричних секцій 1 ізолятора, виконаних з еластичного матеріалу і ступенем стиснення ізолятора за допомогою діелектричних стяжок 8.

Приклад конкретного виконання

По заявляється способу виготовляли прохідний вакуумний ізолятор високої напруги. Ізолятор збирали з однакових по конструкції і геометричеѵнтних кілець 3, які розташовували між двома електродами, одним з яких служила негативно заряджена кришка 5 ізолятора, а іншим електродом служить заземлений фланець 6, ізолятора. До кришки ізолятора був прикручений катодоржатель 7, виконаний у вигляді труби з нержавіючої сталі. Кришку 5, згадані секції 1, чергуються з ними градієнтні кільця 3 і фланець 6 стягували в єдину конструкцію за допомогою діелектричних стяжок 8, виконаних з капролактаму. Стяжки були розміщені в чохол 9, виконаний у вигляді порожнистого циліндра з провідної гуми Циліндр 9 виконував роль дільника напруги, за допомогою якого робоче високовольтна напруга рівномірно розподілялася по секціях ізолятора за рахунок електричного контакту градієнтних кілець 3 з поверхнею циліндра 9. Для створення електричного контакту в градієнтних кільцях виконують симетрично по колу отвори, кількість і діаметр яких відповідає кількості та діаметру діелектричних стяжок. Кожне электропроводящее градієнтне кільце ізолятора 3 було виконано з нержавіючої листової сталі товщиною 4 мм. Градієнтні кільця були забезпечені циліндричними екранами, виконаними з нержавіючої сталі. Товщина стінки екранів бодают негативний високовольтний імпульс. Внутрішній діаметр циліндричних екранів яких виконували рівним внутрішньому діаметру градієнтних кілець, рівний у розглянутому випадку 300 мм. Екрани розташовували так, щоб торець екрану, не з'єднаний з градієнтним кільцем, був спрямований у бік кришки ізолятора 5. Діелектричні секції 1 ізолятора виконували з маслостойкой гуми «Еластосіл R 502/80» у вигляді порожнього тора. Товщина стінок тора дорівнювала 2 мм. Висота тора дорівнювала 35 мм.

По зовнішньому діаметру тора кожної секції був виконаний фланець у вигляді плоского кільця, в якому виконували симетрично по колу наскрізні отвори, кількість і діаметр яких відповідала кількості та діаметру діелектричних стяжок, що в розглянутому випадку кількість отворів було дорівнює 6. Фланці з отворами на бічній поверхні торів необхідні для центрування секцій ізолятора при його складанні. Складання ізолятора в конструкцію здійснювали наступним чином. Капролактамовие стяжки 1 розміщували в циліндри 9, виконані з полупроводящей гуми. Один кінець стяжок 8 за допомогою гайок закріплювали до фланця 6. На циліндри 9 стяжок 8 нанизували діелектричні секції 1 і чергуються з ними електропровідні градієнтні кільця 3 за допомогою соекций в ізоляторі було дорівнює 20. Другі кінці капролактамових стяжок з нарізаною на них різьбленням закріплювали гайками 10 до кришки ізолятора 5. За допомогою золотників 11 нагнітали тиск усередині порожнини торів електричних секцій 1. Налаштування ізолятора на оптимальні режимів роботи здійснювали за допомогою зміни тиску всередині порожнин тора і ступеня стиснення з використанням стяжних шпильок.

Зміною ступеня екранування шляхом переміщення екранів вдається збільшити пробивна напруга ізолятора з 700 кВ при тривалості імпульсів 0,2 мкс і повному струмі 30-35 кА до 1500 кВ при тривалості імпульсів 0,5 мкс і повному струмі 35 кА. Подальше підвищення напруги призводило до пробою ізолятора в радіальному напрямку. Оптимальний вакуумний зазор, при якому спостерігається максимальна електрична міцність, становив d=dопт=4 мм

Таким чином, при зміні ступеня екранування вдається підвищити міцність ізолятора більш ніж в 2 рази. Перевагою запропонованого способу є можливість змінювати електричну міцність в широких межах, досягаючи її оптимального значення. Зазначене властивість ізолятора дає можливість проектувальникам високовольтних секціонованих ізоляторів експериментально опр�остижения найкращого ефекту.

У порівнянні зі способом-прототипом заявляється спосіб має наступні переваги:

- виконання діелектричних секцій у вигляді порожнистих торів дозволяє більш ніж на порядок знизити вагу ізолятора;

- при транспортуванні ізолятора практично на порядок можна знизити габарити ізолятора, наприклад, стиснувши всі діелектричні секції в єдину стопку;

- у порівнянні з прототипом заявляється спосіб дозволяє збільшити електричну міцність конструкції при однакових розмірах ізоляторів, виготовлених з заявляється способу і способу-прототипу, більш ніж в 2 рази.

Джерела інформації

1. Патент США №2082474, кл. 174-9, опубл. 1937 р.

2. Авторське свідоцтво СРСР №547845, кл. H01B 17/26, 1975.

3. Авторське свідоцтво СРСР №803017, кл. H01B 17/26, 1978.

4. Авторське свідоцтво СРСР №636687. Прохідний секционированний ізолятора / Р. М. Касирів, Р. В. Смирнов, Ю. В. Планкін / Кл. H01B 17/32. Опубл. 05.12.78. Бюлл. №45. - Прототип.

5. Р. В. Смирнов. Експериментальне вивчення вакуумного пробою сантиметрових проміжків на імпульсах микросекундной тривалості. Томськ, канд. дисертація, 1974 р., стор 51 рис.32.

Спосіб виготовлення прохідних вакуумних ізоляторів високої напруги, що полягає в тому, що иЅся з ними ідентичних між собою електропровідних градієнтних кілець, які розташовують між двома електродами, один з яких служить негативно заряджена кришка ізолятора, а іншим електродом служить заземлений фланець, при цьому кришку, згадані секції, що чергуються з ними градієнтні кільця і фланець стягують в єдину конструкцію за допомогою діелектричних стяжок, а напруга між згаданими секціями рівномірно розподіляють за допомогою дільника напруги, який відрізняється тим, що постачають градієнтні проводять кільця циліндричними електропровідними екранами, внутрішній діаметр яких виконують рівним внутрішньому діаметру градієнтних кілець, при цьому екрани розташовують так, щоб торець екрану, не з'єднаний з градієнтним кільцем, був направлений в сторону кришки ізолятора, виготовляють з еластичного ізоляційного матеріалу діелектричні секції у вигляді порожнистих торів, по зовнішньому діаметру яких виконують фланець у вигляді плоского кільця, в якому виконують симетрично по колу отвори, кількість і діаметр яких відповідає кількості та діаметру діелектричних стяжок, на поверхню діелектричних стяжок надягають чохол з виробництва гуми, що виконує роль дільника напруги, а рівномірний розподіл п� градієнтними кільцями, для чого в градієнтних кільцях виконують симетрично по колу отвори, кількість і діаметр яких відповідає кількості та діаметру діелектричних стяжок, при цьому зміна габаритів діелектричних секцій, відстані між екраном і прилеглих до нього градієнтним кільцем, вироблені при налаштуванні ізолятора для оптимальних режимів роботи, здійснюють за допомогою зміни тиску всередині порожнин тора і ступеня стиснення з використанням стяжних шпильок. 

Схожі патенти:

Спосіб виготовлення остова високовольтного вводу

Винахід відноситься до області електротехніки, зокрема до області виготовлення багатошарової ізоляції, і може бути використане у виробництві високовольтних вводів трансформаторів. Спосіб виготовлення остова високовольтного введення включає закріплення кістяка в механізм намотування, обертає його навколо поздовжньої осі. На ізоляцію остова безперервно здійснюють багатошарову намотування стрічки, виконану з двостороннім клеючим шаром і посиленням армуючим волокном. На одному з кінців остова встановлюють вузол герметизації, виконаний з можливістю загину всередину і фіксації краю останнього шару намотаною стрічки, утворюючи непроникну оболонку. Всередині зазначеної оболонки допомогою сайту герметизації виробляють просочення і полімеризацію остова. Винахід забезпечує підвищення жорсткості оболонки остова, поліпшення її пластичних властивостей, підвищення якості просочення і полімеризації остова, а також запобігання витоку складу, який просочується з ізоляції остова високовольтного введення. 1 іл.
Винахід відноситься до технології отримання полупроводящей резиностеклоткани в просочувальної машини і полягає у спрощенні процесу її виготовлення. Технічний результат - спрощення процесу виготовлення полупроводящей резиностеклоткани за рахунок розширення діапазону варіювання параметрів температурно-часового режиму вулканізації матеріалу в просочувальної машини, зменшення енергоємності виробництва. Досягається тим, що для вулканізації просочувального складу, що наноситься на полотно склотканини і містить вуглецевий наповнювач, силоксановий каучук, органічний розчинник, використовують каталізатор холодного затвердіння. Процентний вміст каталізатора щодо силоксанового каучуку, необхідне для вулканізації просочувального складу в сушильній камері просочувальної машини, встановлюють в залежності від довжини камери, швидкості руху полотна склотканини і температури в сушильній камері. Поділяють встановлену кількість каталізатора на частину, яку вводять безпосередньо в просочувальний склад, та частина, яку вводять в полотно склотканини перед пропусканням її через ванну просочувальної машини. 1 табл.

Спосіб підвищення влагоразрядних властивостей та електричної міцності конструкції електроізоляційної

Винахід відноситься до високовольтної техніки і може бути використано для підсилення поверхневої електричної міцності зовнішньої ізоляції, що працює в умовах забруднення. Спосіб включає очищення зовнішньої поверхні електроізоляційної конструкції від забруднень і нанесення гідрофобного покриття на основі кремнійорганічного компаунда холодного затвердіння, рідкого або пастоподібного у вихідному стані, що містить силіконовий низькомолекулярний каучук, наповнювач, а також затверджувач. Перед очищенням поверхні від забруднень визначають наявність їх зволоження. При наявності зволоження проводять підсушування гидрофобизируемой поверхні разом з забруднень, очищення сухої поверхні тільки від нецементирующихся забруднень, після чого наносять один або кілька шарів гідрофобного покриття. Товщину нанесеного шару вибирають залежно від величини максимально допустимого робочого напруги і від максимальної напруженості електричного поля на ділянці металевої арматури. В якості додаткових умов експлуатації обирають ступінь забруднення атмосфери і величину її відносної вологості w. Технічним результатом є підвищення ефек конструкції в умовах забруднення різного ступеня і зволоження. 8 з.п. ф-ли, 5 іл.

Електроізоляційна конструкція з разнотолщинним гідрофобним покриттям

Винахід відноситься до області електротехніки, зокрема до опорно-стержневим або лінійно-підвісних ізоляторів повітряних ліній електропередачі. Електроізоляційна конструкція ізолятора виконана з разнотолщинним гідрофобним покриттям, рідким або пастоподібним у вихідному стані. Бічні зовнішні поверхні металевої арматури, а також зовнішня поверхня ізоляційної деталі покриті гідрофобним покриттям з різною товщиною. Товщина гідрофобного покриття зовнішній бічній поверхні металевої арматури ізолятора, безпосередньо контактує з джерелом високої напруги, а також ізоляційної деталі ізолятора на ділянці, розташованій від основи металевої арматури, що безпосередньо контактує з джерелом високої напруги, уздовж зовнішньої поверхні ізоляційної деталі і до вершини найближчого ребра, але не далі ніж на 1/3 будівельної висоти електроізоляційної конструкції, становить 200-800 мкм. На решті поверхні електроізоляційної конструкції товщина гідрофобного покриття становить 80-400 мкм. Технічним результатом запропонованого винаходу є забезпечення високих значень розрядних напруг при роботі електро�

Гідрофобний кремнійорганічний компаунд для електроізоляційних конструкцій

Винахід відноситься до гідрофобним кремнійорганічним компаундам, призначеним для нанесення на електроізоляційні конструкції, наприклад високовольтні ізолятори, і може бути використано для посилення влагоразрядного напруги і підвищення електричної міцності зовнішньої ізоляції, що працює в умовах забруднення. Гідрофобний кремнійорганічний компаунд для електроізоляційних конструкцій виконаний на основі кремнійорганічних композицій холодного затвердіння. Компаунд містить силіконовий низькомолекулярний каучук, наповнювач, а також затверджувач або каталізатор. Компаунд в вулканизированном стан характеризується величиною крайового кута змочування, що становить від 60° до 179°, трекингоэрозионной стійкістю при тривалості випробувань, що становить не менше 500 год при робочих напругах 6-750 кВ, а також дугостойкостью, що характеризується значенням струму дуги не менше 100 мА при тривалості впливу не менше 600 с. Технічним результатом заявленого винаходу є підвищення надійності та збільшення терміну служби гідрофобного електроізоляційного покриття на основі компаунда, що забезпечується складом і співвідношенням компонентів компаунда і кк�

Спосіб виготовлення спіральних захисної оболонки композитного ізолятора

Винахід відноситься до області електротехніки, а саме до способу виготовлення спіральних захисної оболонки композитного ізолятора, що включає в себе закріплення остова (1) з армованими по торцях фланцями в механізм намотування, обертає його навколо поздовжньої осі з одночасним переміщенням остова (1) вздовж його осі за допомогою регульованих приводів (2) і (3). На остов (1) послідовно укладають дві профільовані стрічки з кремнеорганической гуми, спочатку стрічку прямокутного перерізу (4) за допомогою екструдера (5) з подальшою закатане її роликом, а потім на її стики укладають стрічку конічного перерізу з утворенням ребер (6) також з подальшою їх закатане. Підвищення електричної міцності композитного ізолятора за рахунок забезпечення щільного прилягання спіральної кремнеорганической оболонки до його остова є технічним результатом винаходу. 2 іл.

Спосіб підвищення влагоразрядного напруги високовольтної ізоляції

Винахід відноситься до високовольтної техніки і може бути використано для посилення захисту від влагоразрядного напруги та електричної міцності зовнішньої ізоляції, що працює в умовах забруднення. В запропонованому способі на очищену й суху поверхню ізолятора наносять гідрофобне покриття на основі кремнійорганічного компаунда холодного затвердіння, який змішують з низькомолекулярної кремнійорганічної рідиною, і отриману суміш розбавляють органічним розчинником, наприклад, сольвентом нафтовим. В компаунд перед змішуванням з низькомолекулярної кремнійорганічної рідиною також додатково вводять твердий наповнювач у вигляді ацетиленової сажі, а в якості затверджувача використовують метилтриацетоксисилан. Запропонований компаунд на 100,0 мас.ч. каучуку містить низькомолекулярну кремнійорганічну рідина в кількості (1,25-2,5) мас.ч., гідрат окису алюмінію в кількості (5-15,0) мас.ч., сажу ацетиленовую в кількості (0,5-2,5) мас.ч., а також затверджувач в кількості (2,5-6,5) мас.ч. Підвищення надійності та збільшення терміну служби гідрофобного електроізоляційного покриття в вулканизированном стані є технічним результатом винаходу. 5 з.п. ф-ли, 2 іл., 2 т

Спосіб механізованого нанесення гідрофобного покриття на конструкцію електроізоляційну

Винахід відноситься до високовольтної техніки, а саме до способу механізованого нанесення гідрофобного покриття, яке наносять на очищену зовнішню поверхню шляхом розпилення з використанням джерела стисненого повітря. Покриття готують на основі одно - або двухупаковочного кремнійорганічного компаунда холодного отвердження на основі силіконового низькомолекулярного каучуку, наповнювача, а також затверджувача або вулканизатора. При наявності зволоження проводять підсушування і очищення сухої гидрофобизируемой поверхні тільки від нецементирующихся забруднень. Очищення виробляють аэрогазодинамическим методом шляхом використання джерела стиснутого повітря, що забезпечує тиск не менше 0,4 МПа. Для нанесення шару гідрофобного покриття на очищену поверхню електроізоляційної конструкції використовують джерело стисненого повітря, що забезпечує витрата не менше 15 м3/год і тиск не менше 0,15 МПа, після чого виробляють розпилення при відстані від зрізу сопла розпилювача до поверхні в межах від 100 мм до 600 мм, при швидкості переміщення сопла діаметром 1,6-2,7 мм уздовж гидрофобизируемой поверхні електроізоляційної конструкції, що становить не менш ного покриття. 8 з.п. ф-ли, 2 іл., 2 табл.

Електроізоляційна конструкція з равнотолщинним гідрофобним покриттям

Пропонований винахід відноситься до електроізоляційним конструкцій у вигляді опорно-стрижневих або лінійно-підвісних ізоляторів повітряних ліній електропередачі з електроізоляційним гідрофобним покриттям, рідким або пастоподібним у вихідному стані. Електроізоляційна конструкція складається як мінімум з одного ізолятора, що містить ізоляційну деталь, що складається з ствола з ребрами або без ребер на бічній поверхні. Ізоляційна деталь з'єднана з обох кінців з металевою арматурою, виконаного, наприклад, у вигляді фланця, з допомогою затверділої цементно-піщаної зв'язки. Бічні зовнішні поверхні металевої арматури, а також зовнішня поверхня ізоляційної деталі покриті гідрофобним покриттям з рівною товщиною на різних ділянках її зовнішній поверхні, складовою 80-800 мкм. Гідрофобне покриття в вулканизированном стан характеризується величиною крайового кута змочування від 60° до 179°, трекингоэрозионной стійкістю не менше 500 год при робочих напругах 6-750 кВ, а також величиною дугостойкости не менше 100 мА при тривалості впливу не менше 600 с, що забезпечує надійну роботу конструкції при високих значеннях розрядних напруг в умовах
Винахід відноситься до кремнійорганічним гідрофобним композиціям, призначеним для електроізоляційних конструкцій, наприклад високовольтних ізоляторів, і може бути використано для підвищення електричної міцності зовнішньої ізоляції, що працює в умовах забруднення. Кремнійорганічна електроізоляційна гідрофобна композиція для високовольтних ізоляторів в якості силіконового низькомолекулярного каучуку містить каучук марки СКТН, як низькомолекулярної кремнійорганічної рідини кремнійорганічну рідина марки 119-215, в якості затверджувача метилтриацетоксисилан. На 100,0 мас.ч. каучуку заявлена композиція містить низькомолекулярну кремнійорганічну рідина (1,25-2,5) мас.ч., гідрат окису алюмінію (5-15,0) мас.ч., сажу ацетиленовую (0,5-2,5) мас.ч., а також затверджувач (2,5-6,5) мас.ч. Технічним результатом запропонованого винаходу є підвищення надійності та збільшення терміну служби завулканизированного покриття електроізоляційної конструкції на основі гідрофобної електроізоляційної композиції шляхом встановлення оптимального складу і співвідношення компонентів гідрофобної композиції. 2 з.п. ф-ли, 4 табл.

Гермоввод

Гермоввод // 2538093
Винахід відноситься до галузі виготовлення мініатюрних гермовводами і може бути використане у всіх виробах електровакуумного приладобудування. Гермоввод складається із зовнішнього корпуса, в якому встановлено не менше одного неметаллизированного ізолятора, всередині якого розміщено один або кілька токовводов, при цьому між кожним токовводом і кожним ізолятором, кожним ізолятором і зовнішнім корпусом утворені проміжки, заповнені шляхом капілярного течії активним мідно-титанових припоєм, за допомогою якого з'єднані всі елементи герметичні введення. Токоввод виконаний у вигляді порожнистої трубки з розміщеним і герметично сполучених з нею центральним контактом, при цьому з протилежного боку надходження припою в зовнішньому корпусі і ізоляторі виконані кільцеві проточки, діаметр яких більше внутрішніх діаметрів зовнішнього корпусу і ізолятора, виконаних з матеріалів, температурні коефіцієнти лінійного розширення яких близькі до температурного коефіцієнту лінійного розширення припою. Винахід забезпечує можливість отримання надійного паяного з'єднання, спрощення конструкції герметичні введення з спрощенням технологічного процесу виготовлення. 1 іл.

Пристрій високої напруги

Винахід відноситься до пристрою високої напруги для забезпечення електричної ізоляції провідника, що проходить через пристрій. Пристрій містить порожнистий ізолятор; провідник, що проходить через порожнистий ізолятор; компонування для зменшення градієнта поля, що включає в себе сердечник конденсатора і екран вирівнювання напруги. Сердечник конденсатора і екран вирівнювання напруги розташовані навколо провідника всередині порожнього ізолятора таким чином, що екран вирівнювання напруги розташований навколо, щонайменше, частині сердечника конденсатора. Винахід забезпечує ефект вирівнювання напруги з можливістю використання меншого сердечника конденсатора завдяки наявності екрану вирівнювання напруги. 3 н. і 9 з.п. ф-ли, 6 іл.

Прохідний ізолятор

Винахід відноситься до електротехніки, зокрема до прохідних ізоляторів, призначеним для введення електричного струму або напруги всередину будівель або корпусів електричних пристроїв. Прохідний ізолятор містить електричний провідник, шар діелектрика і кріпильний вузол. Шар діелектрика виконаний з використанням еластичного діелектричного матеріалу і розташований між електричним провідником і кріпильним вузлом. Кріпильний вузол містить, щонайменше, один стискає шар діелектрика елемент, причому товщина шару діелектрика між стискаючим елементом і електричним провідником менше товщини шару діелектрика в цьому місці, заміряній при найменшій експлуатаційної температурі після видалення стискає елемента. Винахід забезпечує механічну міцність і герметичність при експлуатації в широкому діапазоні робочих температур. 15 з.п. ф-ли, 9 іл.

Електричний провідник сильноточного прохідного ізолятора

Електричний провідник (S) призначений для пропускання номінального струму в сильноточном прохідному ізоляторі трансформатора електростанцій, розташованому в струмового ланцюга між генератором і первинними обмотками трансформатора в переривнику генератора. Провідник містить основний ділянку (30), який проходить уздовж осі (А) і має оболонку з циліндричною поверхнею і два електричних виводу (10, 20), перший (10) з яких має дві паралельні контактні поверхні (11, 11'). Згідно винаходу другий (20) з двох електричних висновків (10, 20) з'єднаний без зчленування з основною ділянкою (30) провідника, а перший електричний висновок (10) виконаний порожнистим, розташований перпендикулярно осі (А) і має овальний профіль з двома поздовжніми лобовими поверхнями, які формують дві контактні поверхні (11, 11'). Між першим електричним висновком (10) і основною ділянкою (30) провідника розташована порожня секція (40) електричного провідника, що з'єднує електричний висновок (10) з основним ділянкою (30) провідника з утворенням гладкого переходу від двох контактних поверхонь (11, 11') першого електричного виводу (10) до поверхні оболонки основного ділянки (30) провідника. Винаходи дозволяють

Герметичний кабельний ввід

Винахід відноситься до герметичним кабельних вводів електричних провідників у електроустаткування глибоководних апаратів. Кабельний ввід містить металевий циліндричний корпус з отворами для електричних провідників, забезпечений струмопровідними контактними стрижнями і фіксують їх гайками, ізолюючими втулками і центрующими втулками. Кожна з центрующих втулок вварена в один з отворів металевого циліндричного корпусу. В отвір кожної центрующей втулки введена ізолююча втулка, в отвір якої введено і запресований струмопровідний контактний стрижень. Вільний простір отвори між кожним струмопровідним і металевим стрижнем циліндричним корпусом заповнено ізолюючим компаундом. Винахід підвищує ефективність герметизації кабельного вводу. 1 іл.

Система з газонепроникним вимірювальним введенням

Винахід відноситься до пристроїв вимірювання високої напруги. Газонепроникний вимірювальний enter має пронизане вимірювальної житловий (8, 8а) в напрямку основної осі (3) ізоляційне тіло (7, 7а). Ізоляційне тіло (7, 7а) оточене рамою. Рама має першу частину (1) рами і другу частину (2) рами. Частини (1, 2) рами притиснуті один до одного при розташуванні між ними ізоляційного тіла (7, 7а) і перекривають ізоляційне тіло (7, 7а) в окружному напрямку щодо основної осі (3). Вимірювальний введення може бути розташований, наприклад, на частині (20) корпусу ізольованого газом розподільного пристрою, так що забезпечується можливість передачі інформації через стінку частини (20) корпусу з внутрішнього простору ізольованого газом розподільного пристрою лежить зовні ізольованого газом розподільного пристрою місце. Винахід забезпечує спрощене виконання газонепроникного переходу. 8 з.п. ф-ли, 3 іл.

Високовольтний ізолятор опорний

Винахід відноситься до електротехнічним виробам, а саме, до ізоляторів високовольтним опорним, призначеним для закріплення провода високої напруги на силових електричних опорах (електрошокових) загороджень

Високовольтне пристрій введення високого тиску

Винахід відноситься до високовольтного пристрою введення високого тиску для підводного, надводного і наземного застосування
Винахід відноситься до галузі виготовлення збірних виробів, таких як гермовведення і хвильоводні фільтри, а також до гальванотехніці, зокрема до металізації, переважно сріблення виробів, які складаються з різнорідних металевих матеріалів
Up!